Jump to content

Христо Маджаров: Учителят и Бялото Братство. Хари Салман. Боян Боев


Recommended Posts

Христо Маджаров

УЧИТЕЛЯТ И БЯЛОТО БРАТСТВО

Хари Салман, Боян Боев и Рудолф Щайнер

Бях помолен от приятели от Лондон да взема отношение относно статията на Хари Салман „Петър Дънов и Бялото Братство“. Тази статия, изпратена ми по Интернет, е отпечатана на английски в антропософското списание „New View“.

Hristo_Madjarov_217.jpg?fbclid=IwAR1Q2AO

Xapи Салман е холандски социолог, писател и лектор. Полиглот с 12 езика, той пътува много и посещава често симпозиуми в България и Източна Европа. Основнатема на лекциите му е приложението на древния духовен импулс, изразен в езотеричното християнство, осветено от Антропософското познание на Рудолф Щайнер. Той е познат и ценен автор в България. Показател за неговите разбирания е книгата „Изцелението на Европа“.1 В последните 15 години той изследва българското духовно наследство, изразено чрез тракийската езотерична традиция, богомилството и Учението на Бялото Братство. Плод на тези проучвания са: лекцията „Значението на българската духовност за бъдещето на европейската култура“2, „Вулфила и мисията на готите“3, предговор към „Дипломната работа“ на Петър Дънов4 и др.

В предлаганата статия авторът прави паралел между мисиите на Щайнер и Беинса Дуно — основател на Бяло Братство в България. За да изпълня исканото от мен, като следвам хронологията на тази статия, ще направя някои уточнения, според информацията, до която съм допуснат.

Боян Боев посещава не само официалните лекции на Щайнер в Мюнхен, но и вечерните събирания на будни хора в дома му. Неговото мургаво лице, наследено от арменската му майка, обръща внимание на домакина. Когато студентът отговаря, че идва от България, Щайнер отбелязва пред всички, че „това е важна страна, на която предстои да играе голяма роля в бъдеще“*

„Поради това изказване на Щайнер, разказва по-късно Боев, към българските студенти започнаха да се отнасят с особено внимание и уважение.5 Щайнер често насочва ясновидски взор в дълбините на вековете и припомня важността на черноморското пространство за западната култура.6

Hristo_Madjarov_032.jpg?fbclid=IwAR1Q2AO

„Мистериите на Черно море са били някога кумове за... западната култура. То беше област на мистериите, която работеше за бъдещето на Запада и с това за непрекъснатостта на културното развитие на цялото човечество. Идващата шеста следатлантска култура ще се развие отново в Източна Европа.“

По-късно Щайнер извиква Боев насаме и го пита за неговите цели.

- Искам да стана ваш ученик и да следвам висши духовни науки...! -Няма защо да правите това -в България е Световният Учител.

Ще се върнете там и ще бъдете негов ученик! - отсича Щайнер.7

Следващата (1911) година Боян Боев е вече при Беинса Дуно.

На въпроса дали познава Щайнер и делото му, Учителят отговаря положително, което изненадва учениците.

- Как и къде сте се срещали, Учителю?

- Срещали сме се, но не на физическо поле - гласи отговорът.

Боян Боев не само е превеждал Щайнер, както пише г-н Салман, но е писал и много статии относно неговия животопис, идеи и творчество, за Антропософията и нейните прояви.8

Минават години и броят на преведените лекции на Щайнер расте. Учениците забелязват, че и в тях се разглеждат, в друг стил и език, много от поставяните от Учителя теми относно древността. Те го питат за това и той дава важен отговор:

- Това е естествено. Щайнер не носи случаен дух. Той си припомня древното познание от Школата на Питагор. Днес той има специална мисия-да подготви европейския ум за възприемане на идващото в света Ново Учение.

След това изказване в Братството започва сериозно проучване на живота и Школата на Питагор.

Окултното движение и в Германия, и в България, има за противници служители на една и съща сила - атеисти-материалисти и църковници-фундаменталисти.

Hristo_Madjarov_218.jpg?fbclid=IwAR1Q2AO

Докато Щайнер чете лекция в деня срещу 1.01.1923 г. в дървената сграда, от другия й край тя е подпалена и изгаря без да могат да я спасят. На Изгрева питат Учителя за причината за случилото се и той отговаря: 5

- Навремето Питагор допусна неподходяща жена в Школата, заради която гърците я изгориха. По същите причини сега изгориха Школата на днешния Питагор.

Този неочакван отговор разбунил духовете на Изгрева. Там издирили името на младата ученичка и съпруга на Питагор-Теано, а Боян Боев казал името на съратничката на Щайнер - рускинята Мария Сиверс. После питали Учителя:

Hristo_Madjarov_219.jpg?fbclid=IwAR1Q2AO

- Учителю, какво ще ни кажете за тези две жени?

- Това не са две жени, а една и съща - отговорил той. - Тази от времето на Питагор е същата, която е преродена сега при Щайнер. При кардинални прераждания душите вървят заедно...

Една нощ, няколко години по-късно, активисти от „Родна защита“ идват с пълни с газ тенекии да подпалят Изгрева. Но Учителят вижда предварително намеренията им. Когато те се доближават до Изгрева, той внезапно осветява лекционния салон и поляната и изненаданите нападатели се оттеглят.9

Учителят наблюдавал и ценил творческите изяви на Щайнер.

Hristo_Madjarov_220.jpg?fbclid=IwAR1Q2AO

Когато го помолили за идея за клише на сп. „Житно зърно“, той извадил от албум с картини на Щайнер образ на слънчева богиня.

„Това е хубава картина. Нека се прерисува и да се огради със зодиакален кръг така, че зодиакалният знак Водолей да бъде в Зенита.“5

Така че клишето на списанието от 1931 г. е изготвено по идея на Учителя от картина в книга на Рудолф Щайнер. А това съавторство показва и съидейност.

След една неделна беседа през време на евакуацията в с. Мърчаево (поради бомбардировките на София през 1944 г.), Боян Боев запитал Учителя дали идват на беседите му някои от големите окултисти, намиращи се в другия свят.5

- Идват-отговорил той - и между тях често присъстват Седир и Р. Щайнер. Той току-що ме пита как изразявам божествените идеи на такъв прост език.

- И Вие какво му отговорихте?- полюбопитствал Боев.

- Само че този език не е обикновен. Той е най-точният език на земята и с него могат да се предадат окултните закони и Словото Божие, защото българският народ е най-древният народ на земята. Затова дойдох сред българите ...510

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...