Jump to content

Трудът на тримата българи


Recommended Posts

Трудът на тримата българи

Трудът на тримата българи е наложен, но не е всепризнат. Бодхисатва Майтрея е термин, който не се употребява в Братството, а в индуизма31 и в Антропософията32. Да се обяснява с него същността на Учител от друга школа е проява на интелектуален егоцентризъм, заменящ Словото с шумна риторика, която прогонва духовното единение с висши същности. Това интелектуалничене е ограничено в сферата на ума, който не може да схване духовността в морето на живота и да се добере до спасителния бряг на Истината.

В книгата има много постановки, противни на Духа и фактологията на Словото. Тяхната група изказва твърдения като например: че „Учителят се ражда на всеки 100 години“; че „теософите са от черната ложа“; че „изпращането на Боян Боев да търси Учителя в България е мит“ и т.н.18 Хари Салман меко отбелязва, че „тези аргументи не са достатъчно убедителни“.

Знае се от Езотеричната психология, че ние можем да разбираме само тези, които са до нашето еволюционно ниво. Учителят говори:

„За да разбира Висшето, човек трябва да качва постепенно стъпалата на живота. За да разберете талантливия, трябва да познавате живота на обикновения човек; за да разберете гения, трябва да сте минали по пътя на талантливия; за да разберете светията, трябва да сте минали по пътя на гения. И най-после, за да разберете Учителя, трябва да сте минали по пътя на светията. Не може да възлезе човек нагоре, ако не е вървял постепенно по стъпалата на човешката стълба.

Лесно се говори за светийство, но мъчно се постига. Това значи да се качиш на висок връх на живота и оттам да гледаш света като на длан. Обаче, дойдем ли до Учителя, за него не може да се говори. Той е особен свят, особена система, особен живот. Той включва в себе си всички възможности.“19

Затова пък думите Ученик, Учител, са основни терминологични понятия в Школата, пълни с точно определено съдържание. Те са ясно обяснени напр. в препоръчваната от г-н Салман библиография.20

Да твърди някой, че „Дънов никога не е говорил за себе си като за Световен Учител“, означава да е чел всички хиляди беседи.

Че това и Христос не го заявява, а се нарича Син Човешки.

Разбира се, Учителят не се бие в гърдите като някой самохвалко, но много често в беседите си заявява недвусмислено своята мисия и принадлежност за тези, които са достигнали до разбиране.

Ако Щайнер е казал на Рителмайер, че контактува с Учителя Исус на Каю-Кайон - старогръцкото име на Мусала - връзката е засечена.

Там ходи Учителят и, при Маричините езера, е била и Школата на Орфей.16

Но твърдения като тези, че Учителят бил прероден Боян Мага, поп Богомил и др. показват само ниско ниво на езотерично познание на тези, в главите на които се раждат такива презумпции.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...