Jump to content

„Духовната работа на Учителя Беинса Дуно“


Recommended Posts

„Духовната работа на Учителя Беинса Дуно"

Салман говори за духовна работа на П. Дънов, а такава не съществува.

След Посвещение в световна духовна мисия био- и психо- програмата на тялото се сменят и от този момент то не е обвързано с физическо родословие. Затова, когато Исус става Христос, той казва „Моя Отец“ не за Йосиф дърводелеца, а за Небесния си Баща, а на Мария казва „Жено, твоят син е Йоан“.

Аналогично, след вселяването на Божия Дух в младежкото хилаво тяло на Петър Дънов, то променя външния си вид - става здраво, подвижно и красиво, То не само не допуска болести, но с мощната си аура лекува много болни.16

Учителят казва,21 че Петър Дънов е умрял отдавна и че: „когато споменат думата „Дънов“, то е забиване на един гвоздей в ръката ми“.

Затова след 1915 г. това име не се употребява от учениците му, а - Беинса Дуно33 или просто Учителя. Това трудно се разбира от иначе културни хора, но без езотерична култура; те не са ученици и пишат светска биография и не разбират тази „дребнавост“: как така до края на XIX век да се говори за работата на Петър Дънов, а духовната работа в XX-ти век да е вършена от Учителя Беинса Дуно.

Това, че Учителят обикаля страната 11 години, не значи, че е „следвал примера"на някого, бил той и великият английски проповедник Джон Уесли. Ако г-н Хари Салман желае да получи повече светлина по този въпрос, може да прочете във „Висша Магия“ на Елифас Леви, че преди един посветен да работи в една страна, той я обикаля неколкократно, като създава с формули Енергийни центрове и ги активизира периодично във верига. Учителят казва за това: 16

„Първо обработвах характера на българите. Второ подготвях домовете и родителите, където щяха да се родят бъдещите ученици.“ После Посветеният свързва тези духовни фигури и центрове, като образува с тях духовна верига. Учителят я нарича:

„Верига на Божествена Любов“. „България мяза на един луд бик и тази верига е едно въже, с което сме го вързали.“22 Веригата има периферни вълни около център-Учителя. За влизане във веригата от кандидата се изискват три качества - абсолютно послушание, точност и дискретност.

„За да бъдете в Божествена хармония, трябва да държите винаги връзка с Главния Център. Когато се намерите в крайна нужда, обърнете се към мен със съзнанието си и аз ще ви помогна.“22

Учителят я нарича Синархична верига - езотерична социология. Има съуправление на три нива: Пророческо, Жреческо и Царско.23

„Често свързвате веригата с баща ми, сестра ми, роднините, но Баща ми е Небето и който прави Волята Божия, той е брат ми и сестра ми... „22 От центъра излизат радиални лъчи — вериги-души с еднаква вибрация, по които текат в две посоки „венозни и артериални енергии“. Тази фигура се вижда в упражненията „Слънчеви лъчи“.

Нахвърлям тези щрихи, само за да покажа колко далеч стоят мисионерските протестантски прояви от духовната работа на Учителя, която нямам възможност да разглеждам тук.

Създаденото от него общество е духовен импулс от Универсалното Бяло Братство и алтернативен модел на бъдещето.

Това Учение носи Нова Култура, която ще създаде и Нова раса, за която съвременното човечество няма дори представа.24 Старият завет е от Мойсей: „Око за око, зъб за зъб!“ Христовият завет: „Обичай Врага си!“ е матура на бялата раса.

Третият завет е на Синовете Божии, даден от Учителя: „Злото ще стане служител на Доброто“.16

Новото, което дава Учителят, не е в дълбокото тълкуване на Христовото Учение, което Той прави в Неделните си беседи. Новото е в Школите му, в Космогонията и в Методите му.

Школите на Учителя са различни, но целта им е една: трансформация. Без трансформация няма нов живот. „Първо ще влезете като слушатели. „25 За старозаветните хора той прави Събори, създава братство и държи Съборни и Неделни беседи - разяснява евангелията и ги води към по-висши нива - „новозаветни“, „праведни“, „ученици“.

Hristo_Madjarov_090.jpg?fbclid=IwAR1Q2AO

Слушателите излъчват вътрешен кръг от вярващи. Те развиват евангелски добродетели (и така стават новозаветни) и оценяват Правдата (праведни). Наричат се братя и сестри - сърцевина на Братството.

Прави и други курсове със други цели - за сестрите, планински...

Но те още не са ученици, а само се готвят за такива.

„За да станете ученици, ще минете през ред изпити и тогава ще се произнесат дали сте готови за това.“25

Кандидат-учениците образуват Школата - вътрешния кръг. Тя представлява всъщност един духовен университет. Съдържа два класа, на които Учителят преподава 22 години:

Общ окултен клас —от новозаветни и праведници;

Специален клас — от строго подбрани от Учителя млади интелигенти със здрав морал — главно висшисти.

В Школата има ученици, братя и сестри са отвън“.25

Там разкрива „Пътя на Ученика“. „Няма го в Евангелието. Там са вашите възгледи за живота като Новозаветни хора.

Пътят на Ученика е новото, което Бог днес дава.

„Ако не преминете Пътя на Ученика, Пътят на Учителя ще бъде абсолютно недостъпен за вас.“26

Следователно с Пътя на Ученика ще се изпълни Заветът на Учителя.

От 1930 г. Учителят отваря специална школа „Утринни слова“ за практикуващи ученици с развити духовни способности. Тук Учителят използва предутринни лъчи като носещи вълни, за да изгражда Новото небе в аурата на земята. То се възприема чрез „Божествени Състояния“ - размишления, медитации. Те обуздават ума и подготвят съзнанието за откровения.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...