Jump to content

„Методите за вътрешно растене“


Recommended Posts

„Методите за вътрешно растене“

Г-н Салман е изредил повечето прийоми на Учителя.

Ще добавя, че Ученикът работи по три направления:

1. Върху себе си - развива Индивидуално Съзнание чрез себеизучаване, магнетизация, Паневритмия, самоусъвършенстване

2. За Школата - развива Колективно Съзнание чрез Работа в Клас, Събори, обхода, взаимопомощ, изграждане на егрегор ...

3. С Школата — върху света - развива Космично Съзнание чрез медитации; лектории, Пентаграм и др.

Докато работят по една линия, учениците учат следващата.

Учителят дава пример за работа по третата линия: по негови идеи за създаване на световна правова институция, гарантираща мира, в 1916 г. инж. Никола Димков печата брошура „Звезда на съгласието“ и я праща до държавните глави на Великите сили.

В резултат американският президент Удроу Уилсън инициира създаване на О. Н. (Общество на народите) в 1919 г.16

Hristo_Madjarov_238.jpg?fbclid=IwAR1Q2AO

Новоиздадената (2001 г.)

брошура на Н. Димков

Учителят посочва и три кардинални проблема в трите свята - три вериги, които спъват човечеството и му пречат да се издигне до ново съзнание, за да създаде нова раса: икономически, сексуален и социален... Показва и начините за освобождение от тази тъмна воля.34

Неговата Космогония35 не е добре проучена. Тя включва 10 Творчески йерархии; 3 свята (Феноменален, Субстанциален, Есенциален); вълната на Живота по Космичната Стълба на Реалността - със 7 стъпала - от гъстата материя до света на Бога...

Разбирането на тези кардинални въпроси изисква работа в Школа и всяко скициране в експозе ще бъде вулгаризация на сакрални същности.

(В Япония ги предадох в сгъстен вид, предвид високото духовно ниво на ръководителите на тяхното братство.33)

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...