Jump to content

Recommended Posts

Библиография

1. Хари Салман, Изцелението на Европа, изд. на ИК „Кибеа“, Сф. 2001 г.

2. Хари Салман, Българската мисия (лекция, изнесена на симпозиума на Рила през 2003 г.), изд. „Хелиопол“, Сф. 2003

3. Хари Салман, Вулфила и мисията на готите, сп. „Житно зърно“ бр.2/2007г.

4. Петър Дънов, Миграция и християнизиране на германските племена, София, 2007 г.

5. Вергил Кръстев, Изгревът..., т. 1, София, 1993 г.

6. Hans Gzanger, Der Schwarzmeer-Raum und seine Misterienimpulse in Vergangenheit und Gegenwart, Verlag Die Kommenden. Freiburg i.

7. Сава Калименов, Към българина, неиздадени архиви;

Срещата на Боев с Щайнер е описана и в архивите на Бяло братство - Ямбол

8. Сп. „Всемирна летопис“, сп. „Житно зърно“ и др.

9. Милка Кралева, Учителят ..., изд. „Кибеа“, София 2001 г.

10. П. Дънов, Учителя за себе си, съст. Палка Кръстева, София, 1942г., с. 281

11. Ев. на Матей, 23:2

12. Ев. на Матей, 21:31

13. Доц. Петър Шопов, Поява и развитие на протестантството в България, доклад от научната конференция от 29.03.2002 в Аула на СУ „Св. Климент Охридски“ на тема „Влиянието на протестантските мисионери за духовното и политическото освобождение на българския народ“

14. Библия, сиреч Свещеното писание, копие на личния екземпляр на Библията на Учителя Беинса Дуно, ИК „Виделина“, София 2000 г.

15. Петър Дънов, Писма до първите ученици, изд. „Астрала“, София 1999 г.

16. Светозар Няголов, Светъл лъч към човешките души, И. К. „Виделина“, София,1998 г.

17. Juan Carlos Kreimer, KRISHNAMURTI for beginners, New York, NY10014, 1997 г.

18. Радко Радев, Един Божествен закон в действие ..., в. „Истина“, бр. 59, 2007 г.

19. Учителят, Да се възвеселим, Нед. беседи, XIII с-я, т. 3 „Делата Божии“

20. Беинса Дуно, Учителят говори, София 2005 г.

21 Учителят, Не правете никому насилие, нито оклеветявайте – 21-ва л-я от Сила и Живот Н.Б., V с-я „Защо твоите ученици ядат и пият“

22. Учителя Беинса Дуно, Веригата на Божествената Любов, изд. „Захари Стоянов“, София, 2007 г.

23. Сент-Ив Д Алвеййдър, Археометърът, Стара Загора, 2008 г.

24. Б. Дуно, Космичната обич, Търново, 1919 г.

25. Беседи и обяснения от Учителя, Търново, 1922 г.

26. Учителят,Пътят на Ученика, Съборни беседи от 1927 г., София, 1996 г.

27. Учителят, Новият човек, Н.Б., 13.03.1921 г.

28. Рудолф Щайнер, Карма на неистината, изд. „Даскалов , Ст. Загора, 1996 г.

29. Христо Маджаров, Големият заговор срещу българите, т.2, Алфиола, Варна, 2004 г.

30. Емил Палеш, Гавраил - един от 7-те архангели..., сп. „Житно зърно“ бр.2/2007 г.

31 Бодхисатва Майтрея - най-висш посветен, който ще слезе на земята към свършека на света, за да спаси всички. „Индийска митология“, София, 1994 г.

32 Днешният Бодхисатва е добре познат на онези, които приемат Антропософията, Рудолф Щайнер, Евангелието на Лука, Изд. „Даскалов“, Стара Загора, 1995 г.

33. Теофана Савова, Летопис на Изгрева, т.2, изд. „Алфа-дар , 2002 г.

34. Д-р Методи Константинов, Освобождение чрез Космично съзнание, Варна, 2001 г.

35. Христо Маджаров, Пътуване през времето, изд. „Алфиола“, Варна, 2007 г.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...