Jump to content

497. Ангелският свят


Recommended Posts

РАЗМИШЛЕНИЕ 497-мо

АНГЕЛСКИЯТ СВЯТ

Каква е разликата между обикновеният човек и специално ученика? Разликата е тази, че ученикът се занимава с ангелския свят, а обикновеният човек се занимава с животинския свят. Животинският свят е главен обект за човека. Той иска да подчини целият животински свят, Да го въплъти в себе си, за да може да се ползува от енергиите, от силите на животинския свят. А какъв е интересът на ученика? Интересът на ученика е да се свърже с ангелския свят, т. е. да стане като ангелския свят.

Защо е необходимо ученикът да стане като ангела? Интерес ли е това или някакво право? Да, има право. Ние говорихме за правото. Ученикът има право да бъде подобен. Да бъде подобен на ония инструктори, на ония архитекти, на ония посветени, които са му дали условия да се подвизава.

Виждате, голяма е разликата между обикновения човек и ученика. Думата ученик се предава и на физическия свят. Всеки един младеж школува, т. е. всеки един младеж е ученик, но той всецяло е погълнат от животинския свят и казва: ако не е животинският свят, ние не бихме могли да съществуваме. Но така ли е с ученика? Не. Ученикът може да има връзка с растителния свят и напълно да използува ония, елементи, кои то са нюанси от енергиите на ангелския свят.

От къде се подържа животинският свят? Животинският свят се подържа от материалният свят, а растителният свят се подържа от ангелският свят.

Но ще кажете; нали растителният свят е по-нисш от животинския свят? Животинският свят се приближава към човешкият свят, но това не значи, че растителният свят е нисш. В растителният свят има едно висше въплъщение. Там е цвета. Вие знаете, цветът е, който дава образите, който дава подобието. Няма ли цвят, не може да имате никакъв обект. Няма къде да се спрете и да откриете известен обект. Следователно. ученикът може без животинския свят, но не може без растителният свят.

Но ще кажете: защо да може без животинския свят? Животинският свят взема от ученика, а растителният свят дава на ученика. При по-дълбоко размишление ще откриете истината.

Но ще кажете: защо да е така? Нали животинският свят, по градация е по-висш от растителния свят? Тук става въпрос за различните състояния. Наистина, предстои на животинския свят един близък преход, но растителният свят е даден като едни постоянни условия. Той не, търси преходи. Той не се стреми към едно животинско развитие. Той няма нужда от него. Сам по себе си, растителният свят е едно дадено благо, той е, който помага както на животинския свят, така и на човешкия.

Виждате, как растителния свят се явява от една висша йерархия. Той помага на животните и на човека. Значи, човекът и животното са зависими от растителния свят. Обаче, съвременните учени, съвременните биолози, естествоизпитателите и т. н. подценяват растителния свят за сметка на животинския свят. Защо го подценяват? Защото имат някакви користни идеи по отношение животинския свят. Ученикът обаче, трябва да има един нов поглед иди както ние го наричаме Вътрешен поглед. Чрез Вътрешния поглед той ще открие главните изводи на растителния свят. Той ще открие духа на растителния свят, ще открие трептенията, ще открие нюансите на растителния свят и ще се добере до едно велико откритие.

Но ще кажете: растенията не могат да ходят като животните, не могат да гледат като животните. Те са зависими от животните. Вярно е, тогава питаме: кой тогава е най-големият хуманист или кой е най-големият жертвоприносител? Това е растителният свят. Не би имало условия за развитие и усъвършенстване нито на животинския свят, нито на човешкият свят, ако не съществуваше растителният свят.

Виждате, растителният свят е един префинен свят. Растителният свят е дар на ангелите. Той е донесен и въплътен от ангелския свят. Всички растения са дар на ангелите. Всеки един ангел като естественик, като работник иска да донесе и посади нещо на земята.

Каква е била неговата идея, неговата цел? Неговата вътрешна идея, неговата цел е била, да може да внесе красотата на земята. Това е едва велика идея. Виждате, как напоследък, по-издигнатите души, почват да ратуват вече за красотата. Има човешки същества, които посвещават целия си живот да отглеждат растения. Но човек и тук е спекулант и спекулира с растителния свят. Но независимо от това, растителния свят е един дар, една благодат за човека. Той би трябвало да има една дълбока признателност към растителния свят, защото соковете, енергиите на растителния свят, внасят в него и красотата и блясъка и живота.

Но ще кажете: какво общо има животът с растителният свят. Между живота и растителния свят има нещо общо. Защо? Защото растителния свят взаимства на живота. Той е един адепт на живота. Вие не можете да говорите за красив живот, ако не сте между растителния живот. Кой ще направи животът красив? Растителният свят ще направи животът красив. Няма да го направи животинският свят. Ето защо, ученикът трябва да има един особен поглед. Той трябва да се вникне по-дълбоко в отраслите, във въплъщението на растителния свят. За да може да се свърже с ангелските сили, той трябва да има правдиви отношения с растителния цвят. Не че растителния свят ще се сърди, че той се ползува от него. Не, той е даден като една правдива жертва. Има правдива жертва, има и законна жертва. Растителният свят представлява правдива жертва. Колкото повече се жертва, толкова повече назрява съзнанието в живота и човек почва да мисли за хубавото, за красивото, за ангелското.

И тъй, ангелите си служат с растителния свят. Те заобикалят животинския свят. Те не се интересуват много от него.

Но ще кажете: как да не се интересуват? Нали и животинския свят е Божи свят? Вярно е, но растителния свят е обект за тях. Защо? Защото в растителния свят преобладава чистота. Ще видите, че в нито едно растение няма нечистота. Там всичко е чисто. Може да има някое растение бодли и да те убоде, но ако ти не го изнасилиш, то никога няма да направи това. Във всички растения се съдържа лечебна енергия. Всяко едно растение представлява аптека.

Вижте, колко растения съществуват, толкова аптеки има. А кое животно ще ви даде лекарство? Нито едно, защото животинския свят, както казахме, само взема, той не дава. Макар, че човек е впрегнал някои от животните да му работят, но това е изнасилване. Никое животно не е дошло доброволно да върши работата на човека. Тогава, пита се, растителният свят доброволно ли се дава на човека? Да. Когато плодът узрее, той пада. Никой не го изнасилва.

В този ред на размишление, ние имане и искаме да въведем ученика със своя вътрешен поглед в различни отрасли, в различните явления на живота. Много е сложен живота на ангелите така е сложен животът на различните сватове. Нашата задача, обаче, е да можем да. направим ангелския свят открит.

Кой го е скрил до сега? Защо не е бил открит за човека? Ние и по-рано казахме: благодарение на това, че човек се е заробил в животинския свят, той е пренебрегнал божественото в себе си и е поискал да обсеби животинския свят, за да му служи, да го използва. Така, човек се е откъснал, далече се е отклонил от истинските прояви на божествения живот. Но ето, че сега е дошъл момента, кога то ученикът идва да дири Истината и да отгатне многото въпроси, които даже и големите капацитети и големите учени не са си задавали. Те не искат да мислят за тях. Те казват, че растителния свят нищо не е. Те го посяват в земята, той пораства, отрязват го. Запалват огъня с него или пък, правят някоя дреха и т. н. Обаче, по естество, по битие, какво представлява животинския свят, учените не си задават въпроса. Но всички учени, които изнасилват растителния свят, ще платят, ще бъдат притиснати, за да дадат отговор. Растителният свят няма да ги държи отговорни, разбира се, но тук става въпрос за заблуждението. Трябва да се ликвидира един път за винаги със заблуждението.

Говори се това на човека, за да има той едни правилни отношения към животинския, към растителния и към минералния свят. Когато придобие тия правилни отношения към тия три свята, тогава той ще има едни божествени отношения към ангелския свят и към другите светове. Не може без подготовка да навлезеш в ония необятни полета, за които нямаш абсолютно никакъв мироглед. Това, на човешки език се казва анархия. А там, където има анархия, където има безправие, не може да има научни мирогледи, не може да има становище или съдържание. Ето защо, колкото повече ученикът обикне растителния свят, колкото повече се свърже с растителния свят, толкова повече той се свързва с ангелските сили, с ангелското присъствие. Има случаи, когато някои ангелски същества могат да ти проговорят чрез някое животно, но те всякога ти говорят чрез растенията. Забележете това. Нямало е случаи, когато ангела да не говори чрез растенията. Казват, в древността, че е имало случаи, когато ангела е проговорил чрез ослицата. Вярно е, има случаи, но те са много малко - почти са изключени. Ангелите винаги говорят чрез аромата, чрез краските, чрез сладостта на растението. Кое животно чрез своята плът може да ви даде тави кристална сладост? Нито една.

Вижда те, какво голямо благо се крие в растителния свят. Сега на въпроса: как ученикът ще има по-голяма връзка с ангелския свят? Когато повече присъства в растителният свят. Затова, на ученика бе препоръчва като метод да се съобщава с растителния свят, да помага на растителния свят, да пее за растителния свят, да рисува растителния свят, да полива растителния свят. Колкото повече време отделя за растителния свят, толкова повече той е надарен с ангелско присъствие. Какво голямо значение има растителния свят.

И тъй, щом ученикът е кандидат да се опознае по-близо с работата на ангелския свят, с ангелските сили, той трябва да се сроди с ритъма на растителния свят. Растителният свят има един особен ритъм - ритъм, който е в унисон с най-висшите трептения на светлината. Защо най-висшите? Къде светлината се повече пречупва? Върху животинския свят или върху растителния свят? Върху растителния свят. Вижда те, че всички цветове са обърнати към слънцето и се разтварят когато то ги огрее, а нито едно животно не се е обърнало към слънцето. Всички животни са наведени към земята. Следователно, животинският свят е поле на материалния свят, а растителния свят е поле на човешкия и на ангелския свят. Ако дойде един ангел да посети един ученик, той ще се зарадва много, ако го намери някъде из растителния свят, в прекрасната природа при някой растителен оазис, или при някое хубаво росно цвете, да се занимава с него, да се разговаря с него. Тогава ангела ще му нашепне, какви трябва да бъдат отношенията му, неговата обязаност към дадено растение. За да може да откриете сложната работа на ангелските сили, вие трябва да бъдете във връзка с растителния свят, защото, колкото и да ви се говори какво правят ангелите там някъде в ангелския свят, вие не ще можете да разберете. А посредством растителния свят, вие ще бъдете напълно във връзка с ангелските, сили, които усилено, с голяма любов работят там.

Вижда те, какви трябва. да бъдат отношенията на ученика към различните светове. С това ние не искаме да подценим животинския свят и да отклоним погледа на ученика от него. О, не! Разбирайте ни правилно. Ако искате да имате благоденствие в материалния свят, свързвайте се с животните. Но ако искате да имате живота на ангелите, ще се свързвате с растителния свят. Защо? Защото, ония чутки нюанси на аромат, вие ще намерите само между цветята. Животните имат някои изтънчени чувства - развито обоняние, развит поглед, разви то усещане или някакъв инстинкт, но те никога не могат да стигнат преженените нюанси и аромата на цветята и красотата на цветята.

Но ще се каже: не може ли да живее човек без растителния свят? Може, но ако изключително се въплъти в животинския свят. А какво ще придобие от това? Какъв образ ще има той? Какво отражение ще се даде на неговото лице? Той може да ходи на два крака, но ще бъде наведен надолу и ъгълът на слънчевите лъчи няма да пада перпендикулярно, ще бъде ромбовиден.  

И тъй, за да можете да се ползувате от благата, от сърдечността, от мисълта на ангелите, обикнете растителния свят. Но ще кажете: ще можем ли да се ползуваме от растителния свят, когато напуснем физическия свят? Вие ще бъдете като ония пчелички, които кацат от цвят на цвят и събират сладък сок. За кого ще събирате този сок? Ще го внасяте в ангелската съкровищница. Но защо им е необходим? Трябва им. Той е изнесен от техните лаборатории, от техните аптеки, затова те ще го събрат наново, за да могат да го пренесат и в други планети. Понеже непрекъснато се създават планети, затова трябва да се внесат необходимите елементи. Докато не се създаде растителния свят, не може да се пренесе животинския свят. Не може и животинския свят да съществува без растителния свят.

Виждате, че растителния свят е като основа. Първото населване по планетите, това са растителните сили. Когато се създаде една планета, тя представлява само сбор от минерали. Но когато тя се оформява, както казват учените, трябва да се внесе живот, тъй както като се построи едва нова сграда, трябва да се внесе живот на семейства. Ако дадена планета има добри условия да вирее растителния свят, той се посява. Няма планета, където да няма растителен свят. Може да има отсъствие на животински свят, дори и на човешки свят, но навсякъде има растителен свят. Това показва, че първите сеятели, първите пионери, първите земеделци, първите аптекари, първите лекари, това са ангелите. Те навсякъде са проникнали. Защо? Това е тяхна специална работа. Те украсяват планетите, те украсяват световете украсяват дори и слънчевите ядра. Слънчевите ядра отдавна са украсени от ангелите, но сега те служат като оазиси или като складове от където вземат и разнасят навсякъде. Ето защо, когато ученикът се сроди с работата на ангелите, той става вече голям познавач. Когато види едно растение, той веднага открива сложната работа на известно същество. Те виждат колко вида растения съществуват, какви специалисти са ги донесли. Ще знаете, че не на всеки ангел е дадено право да създаде един вит, един сорт, както го казват, и ако бихте познавали всички сортове, бихте открили във всяко едно растение присъствието на художника който го е украсил и бихте знаели името му.

Но ще кажете: дали ангелите имат имена. Щом има индивидуалност, има и име. Там където няма индивидуалност, нищо няма.

Но ще кажете: много е страшна тази мисъл. Наистина че е страшна. Страшна е, но тя съществува. Не може без индивидуалност. Не може без прояви. А всяка една проява е градация, е степен. Ако не би било така, не би могло да се говори за проява. Ако няма проява, няма да има трептения, защото и трептението е нюанси, и трептението е вълни. А всяка вълна е индивидуална. Тя подържа реда и порядъка, подържа закономерността, но присъства като индивидуален, като специален фактор.,

И тъй, когато ще говорим за ангелски свят, ние ще имаме пред вид тяхната сложна работа по отношение на ученика. За тях тя не е сложна, но по отношение ученика, е сложна.

Но, ще се възрази: това е много отвлечено, много абстрактно, въобще не е идвало в мисълта на човешките същества, че растителния свят е дело на ангелите. Нищо от това. Тепърва ще почне да се мисли. Ако човек е закъснял, това не значи, че той трябва да живее във вечно закъснение. Щом се създадат специални вътрешни школи, човешкото същество ще се преобрази във вътрешно същество. А всяко едно вътрешно същество представя усети, пулса на Божествения Дух. Това е истината.

Но ще. кажете: много своеобразен, много вметнати мисли:, които не ни дават, никаква упора, чрез която да можем да застанем да заемем място, да заемем позиция и да се защитим, и да имаме вече една трезва опитност. За да може да се избегне тази опасност, да чувства ученика ангелския свят отвлечен, ние каним, дори молим ученика да се запознае повече с растителния свят, да живее повече между растителния свят. Растителният свят е една велика история на Божествения Дух. Нали Божественият Дух трябва да има грижата и за ангелския свят. Той създава такива полета, където да ангажира напълно съзнанието, да ангажира силите на ангелите. Трябва да има обекти. Ние казахме в миналото размишление, че вие сте обект на ангелите. Колкото повече се сродявате с растителния свят, толкова повече сродни обекти ще бъдете на ангелите. Ще дойде ангелът със своята четка и със своите префинени краски така ще те нарисува, че ще придобиеш ангелски образ, макар, че си на физическия свят. Да, ще дойдат ангелите със своите четки. Те са вече дошли, но търсят условия, търсят същества, които да бъдат между растителния свят.

Но ще кажете: защо тия ангели не отидат между животинския свят? Когато стане прехода на животинския свят, тогава ангелите ще отидат и при преходящите животински духове. Животните не са въплътени още от Божествения Дух. Това е една голяма беднотия за животните.

Но ще дойде пак мисълта: нали всичко е от Бога? И животните са от Бога, и растенията са от Бога, и минералите са от Бога, и човек е от Бога, но тук има една специфична градация.

И тъй, когато животинският свят мине този преход, тогава едвам ще настъпи епохата - въплъщението на Божия Дух, Виждате какви жертви се правят, за да може един ден и животинският свят да излезе от това състояние. Сложността се състои в това, че човекът, а специално ученикът, още не е префинен дух. Духът още не е в пълно въплъщение в него. защото и в човека има още много животински свят. Тепърва Духът ще разоре тази почва в човека, ще посади растителен свят.

Ние правим вече едно разграничение между човека и ученика. Ученикът е вече посят. В него са внесени семките, на растителния свят, затова, той обича и растителна храна, обича растителни сокове, обича красотата, обича уханието. Станал е този преход от човека към ангела. Той има такива зачатки, има такива признаци, че човек е близо до ангелския свят. Ученикът е вече една нова раса, защото, шестата раса идва да направи прехода между човека и ученика, а ученикът ще мине към ангелската раса.

Виждате какво особено развитие и съвършенство е ученикът. Но, това да не дойде като съблазън и да каже ученикът: какво сме ние? И ние сме като обикновените хора. Вие не се познавате нито като обикновени, нито като необикновени. Ако се зададе въпросът: какво си като обикновен, няма да можеш да отговориш. Ако ти зададат въпроса, какво си като необикновено същество, твоето определение ще бъде несъстоятелно. Защо? Защото нямате вътрешен поглед, защото нямате вътрешен мироглед, вътрешно богатство, вътрешна красота, вътрешна сила. Всичко е складирано във вътрешната съкровищница.

Но ще кажете: защо да не изнесем всичко навън? Ще го изнесете, но ще ви го ограби животинския свят и ще останете най-бедните същества. Ако има едно голямо изтощение на човека, то е благодарение на животинския свят. Ако има едно голямо падение на човека, то е благодарение на животинския свят. Ако има едно голямо закъснение на човека, то е благодарение на животинския свят. Това е така, защото човекът воюва с животинския свят. Той мисли, че животинският свят е причина да закъсней в своята еволюция. Вярно е животинският свят е голяма спънка, но когато човек се научи да не изнасилва животинския свят, т. е. когато той излезе от него, когато скъса своите връзки с него, той ще разбере, че животинският свят, не е противоречие, не е спънка. Единственото противоречие е това, че той воюва с животинския свят. Ако човек може да се справи с тия два свята, той ще се справи лесно и с отвъдните светове - както ги наричат: астрален, ментален, будически и духовен свят.

Виждате, какво възпитание, каква широка култура, какво голямо преобразование, какво посвещение предстои на ученика, за да може да стане. толкова голям, колкото е вселената. Казано е: „Да имаш душа широка като вселената“. Това не са само думи, това е истина. Ако душата или духът-на ученика инат такава широта, той ще бъде свидетел на всяко едно ново явление. Той няма да проспива своите дни, своите часове и минути, но ще следи голямото присъствие на ангелските сили по лицето на земята, в съседните планети и в слънчевите ядра. Той ще бъде такова голямо будно съзнание, че ще знае в даден момент, какви са силите които прииждат от Луната или от Венера, или от Юпитер, Сатурн, Уран и т. н. И сега има геолози, които се държат за писаното от хиляди години. Някой боговдъхновен е писал върху прииждането на някои вълни от другите светове или от другите планети и сегашните астролози се държат за него, за това писано. Те нищо ново не могат да открият. Един истински астролог трябва да знае всеки момент, какви вълни пристигат от различните мирове, с какви цветове, с какво съдържание, с каква бързина, с какъв ритъм, с какви заложби. Той трябва да знае всеки момент за всичко това, а не да се държи за онова, което преди хиляди години е казано. Казаното преди хиляди години и това, което е сега, не е едно и също. Това са състояния. Следователно, ако на Марс културата се е повдигнала, тия същества естествено ще изпращат по-културни, по-възвишени мисли и ако земните същества станат по-културни, по-духовни, по-светлинни, те ще изпращат на Марс и по-светлинни вълни. Понеже от тогава до сега има доста голямо развитие, доста голямо повдигане, то и вълните които прииждат от разните планети, се изменят. Това е закон. Това е самата закономерност. Ученикът е свободно същество. Той свободно мисли, защото неговата наука, неговото знание е свобода, е простор, необятност.

Но ще кажете: нали трябва да имаме основа, а основата е взета от тия именно мислители. Вярно е, но ако бяха тия мислители сега, те щяха да трансформират, щяха да преобразят цялата система на астрологията. Има развитие, има съвършенство. Тогава е било така, днес е вече друго.

За да може да опитате реалния, божествения метод на ангела, трябва да бъдете във връзка с него. Можем ли да бъдем във връзка? Защо да не можем. Кой са силите, които ще ви попречат? Ние ви казахме, да се освобождавате от материалния и от животинския свят. Следователно, имате пълното право, имате голямата, широката свобода да се ползувате от свободните сили, които са реални, божествени. Всяка една сила, която е ограничена е насилие и й предстои насилие. А всяка свободна сила е благодат. Ученикът вече е в благодатта. А благодатта подразбира пълна свобода. От какво свободен? Свободен от нисшите еманации на материалния, на животинския свят.

И тъй, за да имаме връзка, да бъдем по-близки приятели, по-близко познати, по-близки братя с ангелските сили, трябва да ги обикнем. Кое да обикнем в тях? За да ги обикнеш, подразбира да си ги срещнал, да си ги почувствал, да си ги видял, да си говорил с тях, да си се ползвал от тях и т. н. Какво трябва сега? Трябва да имате свободно око, за да ги видите. Трябва да имате широко сърце, за да ги почувствате, трябва да имате необятен ум, за да ги проумеете.

Но ще се възрази: трябва, трябва, а все нямаме. Кой е виновен, че нямате? Виновността е там, че сте много близко свързани с животинския свят. Ако бихте направили един абсолютен опит напълно да се откъснете от влиянията, от енергиите на животинския свят, вие бихте били напълно свободни. Тогава, бихте имали тази възможност да се свържете по реално с ангелския свят.

И тъй, ученико, нека ангелският свят бъде за тебе една жизнена проекция, която да бъде уточнена математически, да бъде обагрена с най-висшите цветни трептения, която да бъде така хармонични, че да привлече всички висши вибри на музиката.

Какво е това музика? Какъв адепт е тя? Музиката, това е организираната мисъл на ангелите. Музиката, това е работата на ангелите. Когато попаднете в тия състояния, тогава ще почувствате силата на музиката. Сега, я изучавате по точките, по тактовете, по бемолите, по диезите и т. н., но когато попаднете под едно ангелско вдъхновения, вие така ще пеете, че и земята може да спре своето движение. Дали е имало такива случаи? Може да спрете и слънцето, и то да ви слуша. И то иска да види хубавото, красивото.

Това са все символи. Но вие схващате вече, какао ще бъде вашето вдъхновение. То ще бъде ангелско вдъхновение. Всичко се състои в това ангелско вдъхновение.

Когато казваме да бъдете така вдъхновени, ние подчертаваме живота на ангелите, изнасяме пред вас тяхната специалност, тяхната наука, тяхната работа, тяхното присъствие, тяхната хармония. Ако няма специалност, няма възход, няма движение.

Бъдете тия специалисти. Имате всички условия да станете специални, без да се влияете от животинския и материалния свят. Ако тук ние говорим за някаква свобода, то е, да се освободите от там имено. У човека има още едно животинско чувство. Това е животинският инстинкт, който го държи още под своята власт. Каква голяма борба предстои между духа и плътта, както казват, за да може да се мине в полето на красотата, в полето на свободата. Какво лошо има в това? Напротив, там ще има тържество на. Духа, а всяко едно тържество подразбира един завършен процес.

И тъй, когато ви въвеждаме в състоянията на ангелските сили, ние имаме за задача да променим вашите състояния. За да бъдете свободни, т. е. да не съжалявате за вашите състояния, които сте изживели до сега, вие трябва да бъдете първите реформатори, да реформирате тия именно състояния. Кой друг ще направи това? Кой са ония духове, които имат това упътване, които имат този контакт, тази връзка и тези изживявания както вие? На вас много се даде и се дава. Понеже ви се дава и вие трябва да давате. Какво ще дадете? Ще дадете образец, ще дадете съвършенство, ще дадете ухание, ще дадете светлина. Такива ви искат - искат ви синове на светлината, а светлината никога не живее в ограниченията.

Но може би ще дойде пак мисълта: защото има мисли, които като червея глождят. Това е закон, задача. Понеже сте свързани с животинския свят, затова и червеят в животинският свят гложди и казва: ще загубим хралупата. Но ти, ученико, който ще разрешаваш мировите космични проблеми, защо ще се занимаваш с проблема на червея? Нека той си върши работата. Той има инстинкт, а ти имаш светлина и дух, недей да жалиш за животните. То носи само скръб, а ти имаш вече съзнание. Ние работим със силите на съзнанието. Можеш ли да, помогнеш на едно отрудено животно? Можеш да помилваш една котка или някое друго животно. Можеш да предадеш от своята енергия, но с мярка. Животните ограбват, знайте това. Те ограбват по един особен метод. Те са свързани с материалният свят и имат инстинкт на движение. И понеже трябва да подържат този инстинкт, те го подържат посредством енергиите на най-близките до тях същества - човека. Те са кредитирани от човека. Затова е казано, че човек е минал през всички животински форми. Животинският свят се кредитира от човешкият свят. Човешкият свят пък, се кредитира от ангелският свят. Това е една степен, без която за сега не може. Ще дойде, може би, някога време или състояние, когато всичко ще се изравни. Но нали се прокара тази идея, защо да не се приложи, и по отношение за изравняване на всички хора по земята. Щом е залегнала тази идея, защо да не се приложи и по отношение на животното? И това може да стане, но кога? Когато човек заживее в ангелския свят, когато човек напълно стане, голям специалист, голям естественик, ботаник.

И тъй, казахме ли нещо за ангелския свят? Цялото ни размишление беше именно за работата на ангелския свят. Това действат ангелските сили.

Но ще кажете: защо не виждаме тяхната работа. Ако има една най-тайнствена, най-скрита работа, то това е работата на ангелите. Затова е казано: „В тайната е силата“. Ангелските сили не се хвалят. Това е хубавото в тях. Те извършват известна работа без някой да ги види. Те извършват своята работа, а ученикът казва: ето как се съчетаха нещата и много се улесних. Като че ли някой е дошъл и направил нещо. Да, дошъл е. Ангелът е дошъл, но той никога няма да каже и вие никога няма да кажете. Ако видите ангела, то значи, че той вече е едно същество в което има тщеславие. А за ангела тщеславие не съществува. Ако се прояви тщеславието, ще пратят ангела между човеците. Затова е казано, че някога десетият чин са пратени на земята. Тщеславието е премахнато от ангелските същества. Защо? Защото те знаят, че има един, на когото всичко се дължи. Каква нужда има тогава от тщеславието? Каква нужда има от някакво индивидуално проявяване? Няма смисъл. Един се е проявил, това е достатъчно; Той е най-Големия, най-Силния най-Абсолютния, най-Безграничния..

Най-голямата радост за ангелите е тогава, когато те помагат на някого, извършват своята работа и веднага се скрият да не ги срещне някое будно съзнание. Те не се плашат от погледа, не се плашат от усета, от обонянието или от слуха, но се плашат от будното съзнание. Ако някой композитор трябва да хармонизира някоя творба, той трябва да бъде вдъхновен. А това вдъхновение е ангелско присъствие. Композиторът обаче, макар че е получил това вдъхновение от ангелското присъствие, ще запише на своята тетрадка своето име. Когато всички литературни произведения се предадат на тоя свят без автор, тогава на земята ще има една висока култура. Щом има автори, има личности, т. е. има тщеславие.

И тъй, ученикът, трябва да се пази от тщеславието. Когато извърши някаква работа, той не трябва да я подчертава. Това е божествен начин на работа. Това е ангелска работа. Ако искате да бъдете такива същества, работете така. Ако искате да бъдете обикновени човешки същества, подписвайте се. Имате пълна свобода. Но ние апелираме да имате прекрасната чистота, божествената работа на ангелите.

Когато говорим за ангелите, ние не изключваме светлите сили, защото светлите сили, това значи ангели. Ние не изключваме и посветените сили, защото посветеният е ангел.

Виждате, че трябва да дойде божествената култура. А божествената култура ще дойде, когато ученикът ще стане ангел, защото ангелът ще знае как да я проведе, как да я извърши. Божествената култура има по всички божествени ядра.

Виждате, как ангелските сили работят чрез слънчевите ядра. Чрез слънчевите лъчи, те преобразяват природата и живота на планетите. Те преобразяват живота и в невидимото пространство. Трябва да имате, ясна представа за нещата. Трябва да имате ясна представа за прехода между ангела и ученика. Ученикът придобива вече ангелски похват, защото се учи.

Ние ви говорихме, че учението за Божествения Дух е необятно. Ангелите се стремят да открият повече области, повече състояния на Божествения Дух. Следователно, имайте светлинната работа на ангелите. Ние и в другите срещи ще засегнем някои области от ангелския свят. Има много области, има много полета, има много отрасли, и ма много култури, защото степента не ангелската култура е така широка, така необятна, има да се разказва много, много. Да се застъпи движението на ангелите, бързината на ангелите, техните отношения, техните състояния, тяхната вселена, техния мир, техния свят, тяхната обязаност.

Трябва да се правят сравнение, за да можем да убедим духа в ученика. Ние не го убеждаваме, защото ако има някое тщеславно същество в ученика, то е неговият дух. Не е лошо да бъдеш подчертан, но имай едно ангелско смирение. Можеш да подчертаеш, но какво? Ангела в себе си.

Сега ние ви говорим от ангелския свят, а сме при вас, във вашият свят. Как стават тия неща? Къде е сега ангелският свят? Ние казахме, че говорим от ангелският свят и сме във вашият свят. Има едни особени вълни, които са осияние. Тия именно осияния, са състоянията на ангелския свят. Колко нежен трябва да е, колко префинен, колко чист, колко кристален, колко идеен, т. е. колко широк, колко необятен, колко свободен. На умния малко се говори. Може и нищо да не му се казва, защото е умен, но нали трябва да го подчертаем. Умният е просветен, но не е свободен, а ние трябва да го освободим.

Когато говорим за свободата, ние не говорим за свободата на животните в ученика. Ще вържеш животното на яслите или ще го пуснеш в гората. Там е неговата свобода. В себе си, няма да позволяваш да разваля добрите нрави, да цапа своята красота. Ще отделиш коренно, ясно животинския свят от човешкия свят, защото ти си вече свят на ученик.

Това може би да не ви харесва и прави сте. Колкото повече се вдълбочавате в животинския свят, толкова повече животински ще мислите, толкова повече ще защитавате животинските нрави. С тази защита нищо не става. Много сте живели с тия нрави. Много хилядолетия сте преминали. Дошъл е денят да се освободите от отровите, от инстинктите на животното.

И тъй, да не разберете свобода в смисъл да пуснете едно животно в своята градина, да бъде то свободно и всичко да опропасти. О, не. Пазете градината, където ангелите са се заселили. Пазете се да не влезе животното и всичкото да опропасти. Отговорни сте. Отговорен е вашият дух, защото ангелите работят вече върху вас.

Най-знаменитата дума за вас, най-знаменитото състояние е да бъдете присъствие, т. е. да бъдат във вас присъствие ангелските сили, да бъде сам Бог във вас присъствие; Тогава всички въпроси ще бъдат разрешени. Опитайте тази истина, за да. имате резултат, за да си отидете от школата напълно разтоварени. Ние искаме напълно да ви разтоварим от животинския товар. Ние искаме да станете свободни духове, свободни души. Ако има малко примеси, нека те бъдат един малък процент, който ще ви послужи да се скриете от своите грешки, ако направите такива, за да не ви види Бог. Но, знайте, че за ученика няма скрито място, защото той е една запалена свещ. Една обикновена, свещ може да бъде загасена при най-малкото подухвано, но една запалена от светлинни енергия свещ, от всякъде се вижда. Всички други животни могат да се скрият в растителния свят, но ученикът със запалената свещ, няма къде да се скрие. Ето защо, никога не допускайте животинска мисъл, която да ви поквари, да ви цапа. Бъдете чисти, бъдете осторожни, наблюдателни, бъдете прозорливи, за да може да, се запазите.

Пазете се от тия влияния. Те не идват от някоя далечна планета, а идват от животинския мир. Някой казва, че дошло едно влияние от някоя планета. Не, някое животно се е завъртяло около тебе и е използувало някои вълни от тази планета. И животните гледат нагоре понякога и те имат усети, познават и времето, и влиянията. Има животни, които са надарени с благородни чувства, но все пак, пазете се от техните влияния. Пазете се най-главно от вашето сродно животно. Всеки има по едно сродно животно. Животинската култура ще трябва да се преобрази и трансформира. Нека във вашия организъм да потече чистата слънчева кръв. Освобождавайте се от животинската кръв, която носи смърт за вашия организъм.

2 Ноември 1959 г.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...