Jump to content

498. Ангелско присъствие


Recommended Posts

РАЗМИШЛЕНИЕ 498-мо

АНГЕЛСКО ПРИСЪСТВИЕ

За да бе освети живота, да стане той красив, приятен, хармоничен, идеен, божествен, трябва да има присъствие, да го представи някой, да го възкреси някой. Може ли човек да направи това сам? До сега не е можал. Никое човешко същество, колкото и да се е подвизавало във висшите сфери, не е имало възможност, не е имало тази сила, да може да даде реални обяснения за присъствието на висшите ангелски сили. Защо не е могло? Защото трябва да дойдеш от ангелския свят, трябва да си се възпитал в ангелския свят, да си приел културата на ангелите, да си живял живота на ангелите, да си чист, порядъчен. Само тогава можеш да говориш за едно висше ангелско състояние.

Но може би ще се зададе въпроса, нали ние някога, човешките духове, сме слезли от ангелския свят? Понеже не помните, не сте запаметили, не знаете от къде идвате, вие сте в една неизвестност. Как може тогава да говорите, да провеждате живота на ангелите? Като човешки същества вие никога няма да узнаете голямата тайна на ангелския свят. Единственото нещо което е като условие, това е ако сте ученици. Само ученикът може да проникне в глъбините, в необятността и състоянията на ангелския свят.

Но може би ще се каже: нали ученикът е излязъл от човешкия свят? Да, но за да стане човекът ученик, трябва да има едни особени условия. Колко трудно е да станеш ученик. Има големи капацитети на науката, културата на земята, но те са далеч от Школата на ученика.

Но може би ще дойде мисълта: ние как можем да бъдем? Да, но ако вие сте още оглашени, кандидати ученици, тогава? Обаче, едно от най-добрите условия на земята, това е ученикът да постъпи като кандидат. Да кандидатствуваш, това значи, да дадеш обещание, т. е. да проявиш интерес към върховните, идейното, силното. И понеже вие проявихте този интерес, вие търсите. Какво търсите? Търсите да откриете своето начало. Нали сте действителност. Тази действителност трябва да бъде реална. А за да бъде реална, трябва да се знае за началото. Точно това е, което осмисля живота, което осмисля и подвига ви, и развитието ви. Макар и като кандидат ученик, това е едно завидно положение, едно от най-завидните положения на физическия свят. Да кандидатстваш - за какво? Да кандидатстваш за голямата светлина, за необятната култура, за красотата.

Това е една идея, за, да не бъдеш чужд на нещата, да можеш така да ги трансформираш и да ги преведеш през себе си, та те да станат едно ръководство на твоя дух. Всяка една такава опасност е вече ръководство. И когато говорим за някакви си. връзки, за някакво присъствие, то е, всички тия сили, всички тия способи на ангелите да преминат те през вас и да станат ваше ръководство. Кой друг ще ви стане ръководство? Даже не трябва да ангажирате ангелите да ви станат ръководители, но влиянията им, силите им, културата им, мислите им, трябва да бъдат ваше ръководства, защото никой няма право да ангажира каквато и да е сила, особено едно ангелско същество което е същество на абсолютна чистота. Има право да го ангажира само този, който е абсолютна чистота. А абсолютно чист, подразбира, да си абсолютно свободен.

И тъй, свободата е главната идея в ангелския свят. Вие ще видите, когато един ден бъдете във връзка с ангелските сили, как те работят, как те присъстват. без да ги Контролира някой, без да им дават идеи, инструкция и т. н. Виждате, колко те добре познават законите, как добре са усвоили божествения метод на работа. Ето защо, когато става въпрос за ангелите като връзка или като посещение, това подразбира тяхната голяма, обширна деятелност да се въплъщава, да премине като една духовна вълна през вас, която да ви обгори, да ви наелектризира, да ви магнетизира, да ви облъчи, за да може да ги почувствате като богати, като всестранно развити владетели.

Думат владетел няма, да я вземете в смисъл да владеете нещата, но да владеете себе си, т. е. така да респектирате своите сили, та когато минава тази благодатна вълна на ангелите, никой да не я спира.

Ние обещахме да ви занимаем с някои специални, особени действия на ангелските сили, за да направим по-близко до вас ангелския свят. Ако е въпрос да изучавате човешкия свят, вие имате доста опитности. Вие сте се занимавали доста е човешкия свят, свързали, сте го с животински примеси и сте потърсили помощта не на ангелските сили, а на животинските сили.

Но вие ще кажете; ангелите не ги знаем, а животното можем да го впрегнем да ни работи. Никой не би се съгласил да ни помага така, както животните. Къде е сега грешката. Грешката е в това, че вие не потърсихте силите, способностите и качествата на ангелите, но на животните. Колкото повече ученикът се вглъбява в безмълвието на Духа, колкото повече той се уединява вътре в себе си, толкова повече той влиза в контакт с ангелските сили, толкова повече той разбира разумната работа на ангелите, толкова повече той се ползва от културните божествени придобивки на ангелските сили, толкова повече той има подходните божествени придобивки, походката, държанието, движението, интереса, идеите на ангелските сили. Да имаш идеите на ангелските сили, това не е малко. Това е едва от големите претенции, защото, един от най-съвършените сили по идеи, това са ангелите.

Но ще кажете; няма ли по-съвършени от тях? Ние сега говорим за ангелския свят. А когато един ден се качим в божествения свят, там ще говорим за друго съвършенство. Сега е преход към анголския свят, към вътрешния свят.

Но ще се възразя: защо не ни запознахте с човешкия свят, за да можем по-лесно да се оправям с противоречията? Вие доста много живяхте в човешкия свят, станахте големи професори, академици, но сега при вашия преход трябва да се запознаете с един от близките светове - с ангелския свят. До сега се говореше за минералния свят, за животинския, за човешкия, създадоха се големи университети, сорбони, академии и какви ли не още институти, за да изучават тия четири свята. Някои от тия научни институти дадоха доста забележителни явления. Но тежи на душата на тия големи капацитети. Има нещо тежко, има нещо незнайно, има нещо което ги мъчи. Колкото и да потискат своето съзнание, колкото и да изтъкват своята разумност, има нещо което което не им дава мир и спокойствие. Това нещо е близкият ангелски свят. Той минава като слънчеви лъчи, прониква в тяхното съзнание, прониква в тяхната душа, възбужда техния ум. възбужда тяхното сърце. Но минават тия енергии на ангелските сили и отминават.

Ще има ли някога едно успокоение? Ще има успокоение тогава, когато тия големи учени изработят някакъв голям уред далекоглед, чрез който да открият силите на ангелския свят. Когато открият някои от тил начала, тогава ще настане успокоение. Тогава ще се създадат вече институти, университети за изучаване движението, светлината, културата на ангелския свят.

Ще бъде ли това? Да. ученикът е вече във връзка с Великото ръководство, с великите представители и той ще изнесе тази идея. Не може да не се изнесе тази идея. И ако ние сега тук ви занимаваме, то не е така случайно. Запомнете, не е случайно. Има вече една доста чувствителна вълна, която прониква в съзнанието и духовете на учените хора. Следователно, настъпва една просветна духовни епоха. Цялото това скрито, тайнствено ще бъде разкрито, защото такова е развитието, такова е съвършенството. Всичкото това усъвършенстване във физическия свят, не ще може да задоволи духовното присъствие в човека. Духовното присъствие е голям претендент. То не се задоволява с физическите открития. Защо? Защото, това духовно присъствие е една върховна идея. А във всяка една върховна идея има много заложби, много тайни, много светлинни прояви. Понеже има такива прояви, това духовно ще реагира и то доста силно и човешкия дух ще получи едно свещено право - право да проникне в ангелския свят.

Това е един проблем, който трябва да се разреши, т. е. ученикът трябва да представи ангелският свят като една възвишена божествена култура, като едно велико духовно присъствие.

И тъй, ангелското присъствие във вас ще ви научи, ще ви дипломира, ще ви възпита да станете посредници между човешкия свят и ангелския свит. Нали трябва да има предтечи. Така е било. Пред всеки един велик Учител, пред всяко едно велико учение, винаги се изпращат предтечи. Вие сте тези предтечи за онова, което идва, за онова, което ще се наложи, за онова, което ще се реализира.

И тъй. за да ви бъде ясно, да знаете положително, да присъствайте реално, вие трябва да бъдете близко до ангелските сили. Само те са, които могат да проведат вашето съзнание, да култивират у вас едни нови божествени прояви. Трябва да имате новини, за да може да бъдете във връзка с тия присъствия.

Какво ще направят ангелите от вас, т. е. как ще работят ангелите върху вас? В миналото размишление ние засегнахме работата на ангелите. За знаете за тяхната работа, вие трябва да знаете за тях, трябва да ги познавате, За да не се заблуждавате.

Може ли да се заблудим? И въобще има ли заблуждение? Заблуждението е едно спиране - да се спреш и да нямаш път. В абсолютен смисъл няма заблуждение, но има спиране. Понеже прииждат някои странични влияния, ученикът се спира.

Това впрочем не може да се нарече заблуждение или хипнотизиране, а едно спиране. Обаче, не е желателно ученика да се спира. Защо? Защото като се спре, тази прииждаща вълна ще го отвлече. А всяко едно отвличане не е желателно. За да няма отвличане, ученикът трябва винаги да бъде бодър, свеж, подмладен, радостен, щастлив. Защо да бъде щастлив? Защото е във връзка вече с ангелските сили. Защо е необходимо да бъде във връзка? Трябва да бъде във връзка, защото ангелите ще му кажат за онова новото, за онова вечно разнообразното и красивото. Ако рече Бог да се занимае с него, Бог понякога е толкова абсолютен, че е само като едно голямо равновесие или като една абсолютна хармония.

Какво правят ангелите с тази хармония? Нарушават ли те тази хармония когато ще имат връзка с ученика. Не, те ще правят нови комбинации, нови хармонизации от тази абсолютна хармония на Бога. За това, когато ученикът е във връзка с тия същества, те ще му дадат това изкуство и ще го запознаят как да хармонизира прииждащите сили в себе си, защото ученикът е един обект на прииждане на сили. Затова се апелира към съзнанието на ученика да не би ученикът да е заспал или да се е отвлякъл, та да стане изливане на сила. Ето защо, за да бъде буден, ученикът трябва да бъде съзнателен. Ученикът трябва да се коригира по отношение животинския свят. Когато остане да живее в ученическия свят, той си създава една нова атмосфера, едни нови области му се откриват, нови сфери просветват и той се чувства в една нова обстановка. Обстановка на ангелско присъствие. Те присъстват и му дават нови културни придобивки. Ученикът трябва да развие вече шестото си чувство. То е чувство на ангелските сили.

Има ли възможност в ученика да се развие това чувство? Понеже в ученика има вече проблясък на шесто чувство, той трябва да работи върху него. Той трябва да прави опити. Как ще прави опити? Ще съсредоточава своята мисъл, своите вибрации в една точка или в едно явление. Ученикът трябва да си създава явления. Не, че те не съществуват. Той няма да ги създава, но ще си ги представя, да съзерцава. Само тогава той ще влезе във връзка със същините на ангелските импулси. Дали той ще ги види с физическите си очи, това не е важно. По-важно е да видиш с духовните си очи, да почувстваш с духовното си присъствие, с духовния си интелект ангелското присъствие, отколкото да се задоволиш с физическото виждане, защото може би ще се отклониш. Ето защо, ние говорихме за вътрешния поглед, за вътрешния мир, за вътрешния ученик.

Ще бъде ли достъпен ангелския свят за ученика? На физическия свят, ангелският свят присъства като прииждане на енергии, на светлина. Но може би ще кажете, това което астролозите ви говорят, че вие поддържате своето съществувание благодарение на планетните влияния, благодарение на слънчевото влияние. Влиянията са си влияния, но трябва да присъства разумът. Кой ще ви даде този разум? Ще го получите от голямата култура на ангелите.

Но ще каже те: какво общо има културата с разума? Вярно е. Да имаш култура на физическия свят се разбира, да имаш известно образование, известно познание в някоя специална научна област. А ангелската култура подразбира едно първично въплъщение, което е абсолютна реалност. Тогава, тази култура не е като културата на човешките същества, която се променя и изменя. Ако днес, едно културно човешко същество бъде в абсолютно проявление, утре, поради някаква си ексцентричност - заболяване или остаряване, тази култура се понижава. Когато казваме да имате културата на ангелите, ние разбираме, никъде да не бъдем спрени или ощетени.

Ние засягаме въпроса за движението на ангелите. Какво представлява тяхното движение? Дали то е в съгласие или в съзвучие със светлинното движение, със слънчевото движение? Има ли нещо общо? Нека да ви бъде ясна картината. Все пак, ученикът трябва да си създаде картина. Ако няма образи, той няма да има представи. А представите са доста важни. Една от тия представи, е мигновението. Това е една от определените сили в ученика. Той може да се движи с мигновението. А щом се. движи с мигновението, може да има представа какво е движението на ангелите. Ако те живеят извън времето и пространство, то ще има ли някакво мигновение за тях? Това подразбира да бъдеш навсякъде, т. е. да не бъдеш вече движение, но да бъдеш само трептение.

Имат ли тази съвършена култура ангелите? Ако ги определим в тази категория, тогава каква представа ще имате за движението на Божия Дух? Много е отвлечена идеята. Но, съобразно развитието на ученика, съобразно неговото посвещение и неговото усъвършенстване, той ще почне да долавя тия, макар и мисъл-форми наречени, но те не са мисъл-форми. Мисъл формата е изключена от ангелското състояние, но все пак ученикът трябва да си създаде тия високи културни представи.

Когато говорим за култура, ние говорим за ангелска култура, понеже ние дадохме едно малко обяснение, какво значи ангелска култура. Но да бъдем на ясно. Ако ученикът има това мигновение или това непреривно трептение в Битието, как ще се обясни движението и присъствието на Божия Дух? Как ще с-пределите възможностите за движението на Божия Дух? Дали той е движение, дали е трептение или е нещо друго? И ако е нещо друго, какво е то? Извън тия трептения, какво може да има друго? Има нещо абсолютно. Но може ли абсолютното да бъде в трептенията и проявите? Може, защото всяко трептение и всяко развитие си има като основа абсолютни закони. Ако не би било така, не би имало сътворение, не би имало Битие.

И тъй, ще знаете, че в абсолютното е движението на Божия Дух. Къде е майсторството, къде е изкуството или къде са ония състояния на Божия Дух които Той така майсторски провежда творческите идеи на Бога, чрез изкуството на светлината, защото Бог се е проявил като идея. Благодарение на тази животворни, идея, са се създали световете. Битието, планетите, слънчевите ядра и т. н. Следователно, Божият Дух е абсолютен в своето движение и в тази абсолютност няма никакво изключение, няма нарушение, няма противоречие. Противоречията започват от човешкия свят и животинския свят. В растителния свят няма противоречия. И в минералния свят няма противоречия. Минералният свят служи като опорна точка. Може ли опората да бъде противоречие? По същина тя е противоречие, защото натиснеш ли опорната точка, се явява противоречие, противност но пък е началото на сътворението. Понеже участва като начало в сътворението, тя вече не е противоречие. Тя е опора, която се създава при абсолютното движение на Божия Дух.

Това е теория, с която се занимават ангелските сили. Рано е да се занимава ученикът с нея, но ние го приготовляваме все пак. Нали ще трябва да се проведе ангелската култура на земята. А кой ще я проведе? Само ученикът. Няма друго същество. Никой да си не прави илюзии, че може посредством някоя специалност на науката да се проведе Божествената култура на земята. Всички специалности на науката се свеждат до там, да създадат някакви специални средства или както ги наричат известен занаят. А тук въпросът е съвършено друг. Тук няма занаяти, има върховно творчество. Върховното творчество не е занаят, а е висша абсолютна хармония. Затова се апелира към човешкия свят да се проникне той от идеята за хармонията, която ще създаде мир, за който сега най-много се говори. Без Божествената хармония не може да има мир, защото, всяко едно човешко същество е обременено, защото, всяко едно човешко същество очаква някакъв спасител, който да го извади от състоянието което се намира. Ето защо, не може да има мир. Мирът може да бъде само като идея в човешкият ум, но той трябва да дойде от сърцето, от душата. Те са главни фактори. Ако имаш широко сърце и необятна-душа, ще проведеш мира. Но ако ги нямаш, с ума нищо не става. Умът може да те натовари с противоречие, но не може да проведе абсолютен мир.

Така стоят въпросите по отношение на човешкия свят, но ние имаме работа с ангелския свят. В ангелския свят не става въпрос нито за противоречие, нито за мир. Там са изключени тия понятия, защото там се работи с абсолютния мир, с абсолютната хармония на духа. Ако има една властна сила, ако има една властна идея, която може да измъчва ангелските сили, то е идеята за абсолютната хармония на Божия Дух. Там е посочено цялото им внимание и всичките им културни придобивки, за да може да се освидетелства един ден пълната сложност а абсолютност за хармонията на Божия Дух.

Какво вършат ангелите? В унисон с тази хармония на Божий Дух, ангелите провеждат тази идея посредством проникване, посредством присъствие, посредством връзка. И когато става въпрос за ангелска връзка, това именно е тяхната главна специалност, с която ще запознаят тепърва ученика на Вътрешната Школа. Виждате колко е важна тази Школа, колко е важно това възпитание, тия културни придобивки, това усъвършенстване и посвещение. Затова ученикът трябва да осъзнае своето място, което заема в Битието. Той не трябва да си прави илюзии, че трябва да свърши някаква работа на животинския свят или на минералния и т. н. Въобще, човекът не върши работа. Човекът бърка работите, отколкото да ги извършва. Той е нарушил мира на минералния свят, на растителния и на животинския свят и когато и да го видиш, той все бърза. Даже и някои от окултните ученици бързат. Те казват, ние идваме в Школата, но при условие, да не се ощетят, да не се нарушат нашите интереси и нашите искания. И окултната школа не може да задоволи нашият дух. Вярно е, окултната школа има за задача да проведе някои проблеми от ангелския свят. Тя ще направи това, независимо дали ученикът има онова дълбоко спокойствие, за което му е говорено в миналото - спокойствие да се срещне с представителите от ангелския свят. Ние няма да ви говорим за отвъдния свят. Ние ви говорим за ангелския свят. Отвъдният свят може да бъде астрален. може да бъде свят на духовете, но забележете, ние ви говорим за ангелския свят. Ние не се задоволяване със светът на духовете. Светът на духовете е близък със света на човешките същества. Всички човешки същества като минат в отвъдния свят, ги наричат духове. Но всички тия духове, ще трябва така да се възпитат, че да могат да възприемат вече идеята за ангелския свят. Може би някой ще мисли, че щом човек мине в отвъдния свят, той ще има възможност да мине в ангелския свят. Не, големи са преградите, големи са крепостите. Не може лесно да се влезе в ангелското състояние. Даже някои духове се така объркват, че не могат да, мислят и като човеци и попадат под влиянието на животните, използуват животното, служат си с него, обсебват го и животното започва да се нервира, да проявява някои несъобразности. За животното това е добре, защото все пак един човешки дух е в по-висша градация от едно животинско състояние. Специално за ученика положението е друго. Той вече се занимава с ангелското строителство.

Какао е това ангелско строителство? Какво ще строи? Има ли нещо несъвършено, което Бог е направил, че ангелите да го доусъвършенстват? Както виждате, има нещо несъвършено. Минералният свят, растителният свят, човешкият свят, това са все светове несъвършени. Ето защо, работата на ангелите е да създават, да внасят, да респектират, да вдъхновяват, да възкресяват главно човешкия свят. А когато човешкия свят се издигне, той ще отстъпи мястото си на животинският свят.

Виждате колко бавно е развитието. Кога човек ще напусне човешкият свят, за да даде място на животинския свят? Бавен е този процес. Колкото е бавен също и процеса, да мине човека в ангелския свят. И каква голяма е привилегията на ученика, че той е кандидат за ангелския свят. Той не само е кандидат, но има вече и тази възможност, да влиза във връзка с ангелския свят.

Но ще кажете: Каква е нашата привилегия? Вие имате всички възможности да влизате във връзка с ангелския свят.

Но ще кажете: нали ни говори сега Върховното ръководство. Всичко това, което ви говорим е желания, мисли, чувства, идеи на ангелските сили. Ние ви предаваме техния език, защото и ангелите имат език и то съвършен език. Всички форми в езика там са строго определени. Там няма никакви изключения. Всички наречия, представки, надставки, всичко това е строго определено;

Но ще кажете: дали и ангелите имат толкова сложен език, както човешкият? Хиляди пъти по-сложен. Много е сложен. Кога ученикът ще го научи? Въобще, ще може ли да го научи? Да. Той е един от кандидатите да научава ангелския език. И когато почне да говори на ангелски език, ще лепнат устните му като се казва. От устните му ще потече сладък сок. Неговият дъх ще бъде светлинен нектар. Това подразбира ангелска култура. Ангелите ще внесат една съвършена божествена култура в битието на ученика. Ангелските същества изразяват своите желания и мисли чрез мислите на Върховното ръководство и то ще даде перспективи, идеи, които ученикът ще трябва да запамети и хармонизира в себе си. Нещата могат да се дават, но как ще се съпоставят, как ще се хармонизират? Ще зависи от способността на ученика. Как той ще хармонизира мислите, чувствата, способностите на ангелите в себе си, това е едно важно положение. Ние казахме, че най-близкият свят на ученика, това е ангелският свят. Има и по-близки светове, но ние не го занимаваме с тях, защото с тях се занимава човешкия свят. Нещата трябва да бъдат ясни в съзнанието на ученика. Той не трябва да се заблуждава и да се отклонява, но трябва да си има тази мярка и трябва всяко едно явление в най-голяма детайлност той трябва да отмерва. Ако има нещо, което да го желаем, то е да имате вече тази ангелска мярка, да отмерваме нещата с тази мярка, защото тя е божествена мярка. Всички ангели имат едно голямо наследство. Нова наследство е специфичната абсолютна мярка за нещата. Може да нямат силата, може да нямат движението на Божия Дух, но имат една абсолютна мярка да премерват нещата. А щом имате такива приятели, много естествено, че у вас ще се зародят тия нови чувства, да имате мярката на ангелите.

Ангелският свят е най-интересен за вас. Той е, който ще ви вдъхновява. Той е, който ще ви създава нови дни на щастие, той е който ще ви дава нови дни на бъдещето, защото вашето бъдеще е ангелския свят. Независимо дали ще напуснете физическия свят и заживеете в отвъдния свят, но въжделенията ви, идеите ви, ще бъдат ангелския свят. Така вие ще се научите да трансформирате и преобразявате много състояния, когато минавате от физическия в астралния и от астралния в духовния, за да може да залегне тази идея въз вас, за присъствието ви в ангелския свят.

Все пак, вие сте на становището, че сте човешки същества, и че са ви дадени условия да живеете в човешкия свят. Така могат да кажат и животните: ние сме животни и са ни дадени условия да живеем само в животинския свят. Но. трябва да има прогрес. трябва да има съвършенство. А щом има закон на възход и на съвършенство, всеки трябва да напусне своето място на физическия свят и да заеме мястото си в ангелския свят или в света на светлите сили. Трябва. Макар и да не искате, трябва.

Но ще кажете: ние се чувстваме добре и на физическия свят. Защо трябва да го напуснем? Сладък е животът тук. Сладък е, но има моменти на големи горчивини. Колко е сладък, толкова е и горчив. Балансират се състоянията. Така ли е в ангелският свят обаче? В ангелския свят горчивото е изключено. Там няма сладко и горчиво. Там има светлина, а при  светлината не се ражда горчиво. Сладко може да се роди, но горчиво - никога. Светлината е антипод на горчивото, тя не е съгласна с тъмнината.

Защо се явя вя. то в света? Защо да не бъде само сладко или горчиво? Има сладко и горчиво, защото има светлина и тъмнина в света.

Това са философски разсъждения. Колкото повече ученикът се издига във владенията на Божия Дух, толкова повече се прояснява неговото съзнание. Той трябва да стане такъв оператор, че да отпечатва всичко върху плочата на своето съзнание.

Големи са нещата. Силни са нещата. Необятни са нещата. Кой неща? Тия, които не се знаят. Тия, които държат в абсолютна хармония. Има такива оперативни сили. За тях още ние не сме говорили. Има оперативни сили, които държат в равновесие цялото миросъздание. Дали трябва да се знае нещо за тях, това е въпрос на други размишления. Сега се поставя въпрос, по кой път ученика да мине в света на ангелите, как да възприеме културата на ангелите. С кои методи и правила трябва да се запознае, за да възприеме езика и движението на ангелите. Това за сега е най-същественото. Всички други неща които са около вас, са все второстепенни неща. Върховното ръководство няма за задача да ви напомня за миналото, дори и за настоящето. То остава назад. Върховното ръководство има за задача да ви подтикне нагоре, и все нагоре към светлината и към абсолютното движение на хармонията на Божия Дух. Друг път ще засегнем и други фактори на творческата дейност на ангелите, за да можем по-лесно да ви очертаем света на ангелите.

Все пак, у вас ще се зароди идеята, какво представлява този свят? Дали той е подобен на вашия свят? Дали има той някакви планетни състояния или пък слънчеви, ядрени състояния? Как тези финни духовни същества се справят с живота? Нали и те имат живот? Нали и те имат поле на живот? Ние не препоръчваме да вярвате, че има ангелски живот, ангелски сили. Ние искаме да се опитат нещата. Дадохме ви като образец целият растителен живот, целият растителен свят за присъствието на ангелските сили. Ученикът трябва да се наблюдава, кога ангелските сили го ръководят и направляват.

Това са все опитани методи. Трябва да правите опити.

Вие не бяхте преди година такива, каквито сте днес. От време да време, вие попадате под действието на старите влияния, но станало е нещо - нещо повече. За да стане това повече, придошло е нещо. Придошла е нова енергия, която ви е стимулирала, която ви е хармонизирала. Вашите интереси днес не са както в миналото. Вашите нужди, вашите надежди, днес не са както са били в миналото. Сега имате съвършено нови желания. Кой са тия нови желания? Да се издигнете, да се присъедините към ангелските сили. Това трябва да бъде вашето най-искрено желание. Няма друг свят, който да ви даде спокойствие. Къде ще отидете? Ако искате помощ от човеците, те ще ви покажат смъртта. Те ще кажат; че смъртта ще задоволи всички ваши желания, но пример от обикновените човешки същества, вие няма да вземете. Трябва да се освобождавате от обикновените, човешки инстинкти. Трябва да проличава вече културата на абсолютната чистота. Трябва да проличава изкуството на абсолютната светлина.

Това ви желаем. Нека човечеството остане в човешкия свят, а във вас да се координират новите способности, новите идеи. Нека у вас да заживеят новите сили. Тия нови сили до сега са стояли вън от вашия свят, а сега ги привличате. Дайте им място да се проявят във вас. Да имате едно възвишено вдъхновение.

Ние ще ви говорим до тогава, до когато напълно се вживее тази идея във вас. Освободете се от старото. Старите неща не са ценни. Те остават в музея. За да не бъдете в музея и да не ви съжаляват хората, не влизайте в него. Ако има някъде да влезете, то е в ангелския свят. Никъде другаде не влизайте. Не закъснявайте. Утре може би ще ви повикат в отвъдния свят и ще ви попитат какви са вашите претенции, какво е вашето занятие, какви са вашите способности, какво е вашето изкуство, вие трябва да знаете какво да отговорите. Без колебание трябва да кажете: ние сме тръгнали за ангелския свят. Запомнете добре това.

Ще има ли такива запитвания? Ще има разбира се. Има ги на земята, ще ги има и на другите сфери. Вие не трябва да мълчите, но да отговорите. Затова е казано: царството Божие ще го вземе този, който се насили. Този, който ще се насили, той ще го грабне. И вие трябва да грабнете ангелския свят.

Бъдете най-съзнателните. Минали сте вече от едно съзнание, от едно състояние в по-висше, благодарете на това ваше състояние, което е едно от най-добрите. Защо? Може хората от света да нямат почитание към вас, но имате една от най-свещените идеи, да проникнете в ангелския свят, макар да нямате материални богатства, материални условия. Не се подценявайте, да смятайте, че сте обикновени човеци и с вашите груби тела не можете да проникнете в ангелския свят. Не, отстранете от себе си тия отрицателни мисли. Кажете: каквото и да стане, пътят ни е към ангелския свят. Той е осветен. Ние тръгнахме и ще стигнем. Внасяйте тази мисъл в своето съзнание, за да може тя да разчиства пътя ви, защото мисълта е сила, която разчиства пътя. На кого разчиства пътя? На вашето сърце, на вашата душа, които ще обикнат ангелския свят и ще заживеят в него.

Нека тази идея да ви топли, да сближава вашия дух с ангелската хармония на Божия Дух. Израснали така, вие ще имате срещи с възвишените сили, които ще ви дадат идеи. Вие няма да ги видите, но ще ги живеете. Те няма да се проявяват като човешки същества, нито пък като животинските. Те няма да се проявят като растителни или минерални форми. Те са от друго естество, от друго начало. Те са като слънчев лъч, навсякъде проникват и там където има нужда помагат.

Обичайте ангелите, те ще ви помогнат. Обичайте ангелите, за да можете да станете непреривна любов. Ако обичаш ангелите и Бог ще те обича, защото ангелите са любимите същества на Бога. Ако ходите с ангелите и Божият Дух ще ви обича, защото Божия Дух е хармонията на движението. Движете се в сферата на ангелите, ходете по пътищата на Божия Дух. Най-правият път, това е пътят на Божия Дух. В него няма изключение, в него няма отклонения. Вдъхновявай хе се, за да стане всичко у вас Дух.

По повод зададени въпроси:

Имат ли. ангелите образ или някаква индивидуалност, дали те се виждат помежду си? Естествено, помежду си, те имат отношения както човешките същества, само че те имат слънчев трепет, защото техните тела са трептения. Те нямат в себе си инертна енергия, както имат човешките същества. Техните тела са пак материални, но префинена материя. Всичко си има материя, казано на човешки език. Даже и Духът има материя. Защо? За да има къде да се движи. И в пространството има материя. Ако няма материална субстанция, няма да има движение, не може да се подчертае движението на Божия. Дух. Виждате как материята е по-гъста в животинския свят и още повече в минералния.

И тъй, ангелски те сили имат помежду си най-изрядните отношения. Вие обаче няма да ги видите с обикновените си очи, защото обикновеното око е така устроено, че вижда само физическата форма. Вие не може да видите даже и астралните форми.

Но ще кажете: защо така е направено физическото око? Защото се състои от физическа протоплазма. То не е направено от Божествена, ментална или астрална материя. Все пак, физическото око може да види много неща. Посредством микроскопа, могат да се видят много малки същества. Малки са, но те съществуват като материални. А когато мине човек от физическия в астралния, той ще има астрално виждане. Когато мине пък в духовния свят, ще има духовно виждане. Неговият свят ще представлява духовна или астрална материя.

Сега ние говорим за присъствието или за връзката на човека с ангелския свят, но тази връзка е такава, каквато е връзката между човека и микроорганизмите или насекомите. Те нямат това око, да видят целия образ на човека. Те чувстват едно съпротивление, но не могат да видят човека. Така и човекът не може да види ангелските същества, защото ангелската материя е много префинена. Тя е сведена до субстанцията на Духа. И ето тук е привилегията на ученика, че той чувства присъствието на тия същества, дори се вдъхновява, защото той е вече присъствие, на Дух. Кога та ученикът разбере науката за Духа, много неща за него ще станат ясни. Защо? Защото казахме, в него има присъствие на Дух. Сега в ученика има много проценти присъствие на физическа материя, за това не може да бъда само Дух. Могат да бъдат само Дух само големите посветени, които са работили над себе си във физическия свят. Те са биле някъде в планините и са стопили своята физика в много голям процент. Останал е само Духът в тях. Сега обаче, посвещението е поставено при други условия. Сега човек се посвещава в света.

Но ще кажете: може ли? Може, защото културата сега е по-възвишена, отколкото в миналото. Могат сега да се създадат условия, ученикът да се подвизава между обикновените хора. Дори той им служи като водач, като помощник и т. н. Виждате, работата е сериозна. Няма лесен път. Въобще лесен път няма нито на физическия свят, нито на другите светове. Истината е тази, че ученикът трябва да тръгне по правият път, да не криволичи, да знае своя път.

Ние ви казахме, че сте кандидати за ангелския свят. От където и да дойдат влиянията, ще казвате: ние сме за ангелския свят. Ще дойдат много духове да ви спъват: майка, баща, братя, сестри, ще ви казват: чакайте, къде отивате? Нали сме си наши? Вие имате много ваши. От хилядите години много ваши сте си завъдили. От хилядите прераждания, човечеството е дошло до това положение да каже: чакайте, ние сме братя и сестри. Няма бели, черни, жълти. Всички сме души. И животинската, йерархия ще мине в друго състояние.

Но ще кажете: защо Господ създаде такъв света? Недейте казва така, но каже те: Господ ни отвори очите да видим истината. Това е много важно. Трудността се състои в това, да може да си отговорите, защо Господ ни отвори очите. Всеки един съзнателен човек ще зададе въпроса, този въпрос. А този, който не е съзнателен, тези неща няма да го интересуват. Той ще чака провидението. А провидението си е казало думата. Те ще кажат, че физическият свят е много забавен, много сладък. Никой на сила никого няма да изтласка от там, но будният ученик търси истината, търси истината, търси святостта, търси светлината. В него има копнеж да се издигне. А за да се издигне, трябва да учи. Трябват много неща. Но нека неговият копнеж да не отпада. Отпадне ли, това значи смърт. Това е то смъртта - отпадане. Светът може дави представи много неща, но всичко това в малък размер. Вие сте го опитали. В света ще се удоволстваш, ще ядеш, ще пиеш, а като ученик, ти имаш вече друга среда, друг възход, други връзки. Ти се отличаваш от обикновеното. Ти си излязъл от обикновеното. И най-големите физически наслади, съблазни и приятности стават тогава нещо като кал, като тор пред голямото, пред идейното, пред красивото, пред божественото, пред върховното. Да бъдеш око за истината, това не е малко нещо. Да бъдеш душа на светлината, това не е малко нещо. Към това ви зове Духът. Той не ви зове към никакви религиозности, религиозни екстази или вярвания. Той ви подтиква към изучаване науката на Духа, за да станете учени, капацитети, професори. Животът иска наука, а не инертност, или само молитва или обаяние. Животът е наука, божествена наука. Така, както на физическия свят се изучават предметите на разните специалности, така и в духовния свят се изучават различни специалности.

Ние засягаме част от живота на ангелския свят - техните отношения, тяхната работа, за да имате понятие за него. Така, както ние минаваме през ангелския свят, така и вие можете да минавате през него. Може ли да минавате? Като духове, можете да минавате. Като духове, вечер ще оставяте телата си и ще отпътувате в ангелския свят и после пак ще се върнете. Нищо не ви пречи, през време на физическия свят, да проникнете в ангелския и божествения свят. Трябва разбиране по въпроса. Зависи вятърът какви вълни е създал около вас, във вашия мир, защото, вие представлявате един мир. Зависи колко бала са вълните. Няма да се изморявате. Изморяваното подразбира отстъпление, инертност. Ще създавате една топла атмосфера.

Ученикът трябва да бъде един от най-смелите, защото той учи нещата. Този който не ги учи, от него не се изисква. Ученикът не е готов да даде и най-малката жертва. Когато влезе в школата, той е вече под грижите на Учителя. Той разполага с него. Не че Учителят ще прояви някакво насилие върху него, но той е авторитета.

Но ще кажете: трябва ли авторитет? Нали Божественото присъствие е един авторитет. Божественото присъствие респектира, то провежда нещата, то открива нещата. разказва за нещата, оцветява нещата. Учителят е авторитет така, както е на физическия свят. Не може без авторитети. Колкото и да се отричат авторитетите, все пак трябва да има авторитет.

Но ще се зададе въпроса: така ли е в божествения свят? Все пак, Бог е един авторитет. Божественият дух е авторитет. Ангелският свят е също авторитет. Не може без авторитет, т. е. не може без причина на вдъхновител. Трябва да има причини. Има причинен свят и той е един от важните светове. По отношение човешкия свят, причинният свят е факти, доказателства. Благодарение на причинния свят, се държи строго за изпълнението на тия факти. Причинният свят е, който провежда идеите на физическия свят. Той не ги създава, но ги провежда в изпълнение. Божествените идеи са родени. Те не се раждат сега. Те са само условия. Причинният свят е щаба, където се разрешават всички проблеми, които трябва да се проявят във всички светове. Там са големите духове, големите богове. Всяко божествено явление се ръководи от причинния свят. И ангелският свят има щаб. На физическия свят е също, затова е казано: както е на небето, така е и на земята. Животът на земята е от светът на причините.

Цялото бъдеще е ваше. Когато се говори за свобода, се разбира такава свобода - да се освободи ученикът от времето. Ученикът трябва да знае за своето начало. Когато научи за своето начало, той ще знае за началата на всички явления. Ако АЗЪТ може да се отгатне и всички начала ще се отгатнат. Едно е началото. Това е, което човешката душа очаква. Всеки човек очаква. Той не може да си обясни какво, но очаква. Ако не би очаквал, той би се обърна на животно. Животните не очакват, затова имат и такава съдба. А човекът чака. Той чака нещо хубаво. И наистина, готви се преход. С идването на шестата раса, на земята ще стане този преход. Животинският свят е, който е спъвал до сега човека. Не че животинският свят е виновен, но той е едно условие. Всичко е условия. Дадена е свобода на човека, да избира едни или други условия. Това зависи доколко въплъщение на душа се съдържа в него, за да избере едно или друго условие. Така че, няма случайности. Това е наука. Когато казваме абсолютно свободни, това подразбира душата да се свърже с Божия Дух, да влезе в света на Божия Дух. Тогава ще стане едно въплъщение на Духа; тогава няма да се говори за човешка душа и човешки дух, а ще има едно пълно въплъщение на Божия Дух.

Където и да отидете, ще трябва да минете през тази школа. Няма друг път. И официалната наука е духовно дело. Това са все условия на Божия Дух. Религиозната мисъл отрича материята; а материалистичната мисъл отрича духа. И едното е материя, а другото е Дух. Материята не може без Духа и Духът не може без материята. Това са двата полюса, така че, и материалистите грешат, и духовните грешат. Материалистите отричат духовното в себе си, а духовните отричат материята, физиката в себе си. Във всяко учение обаче, е проникнала идеята за духовния свят. Извън духовния свят нищо не съществува. Същото е и в духовния, свят. Материята съществува, защото е одухотворена. Дали е физическа, астрална или ментална. но тя съществува като сила в битието, защото е одухотворена.

* * *

Семето което е посято, то ще изникне. Въпросът е да се разберат истините на Божествения Дух, които са тясно свързани с вашето съществувание. Вие съществувате, но трябва да знаете на каква база, на какви принципи е поставено вашето съществувание. Това са основи във вас. Тук в тази Школа абсолютно е изключено насилието. Който се е пробудил да търси истината, ние сме с него. Който не иска да върви в истината, пак ще го обичаме, но по-малко ще се занимаваме с него. Ние не зависим от вас, защото сме извън физическото тяло, но понякога се явява препятствие, т. е. явяват се понякога накупления от енергия у вас. Вие още нямате това изкуство да ни помагате.

Но ще каже те: вие имате ли нужда от помощ? Да ни помагате, в смисъл да ни създадете атмосфера. Ако отидеш при един спящ, можеш да му кажеш най-голямата истина, но той е влязъл в по-нисш свят и няма да я разбере. Там духовете му говорят. Ние ще говорим. Има будни от вас, които ще ни разберат. На тях ще говорим. Истините трябва да се кажат. Това е едно от решенията на Върховното ръководство - да се кажат истината и да се премахне от съзнанието на човека религиозното заблуждение. Трябва да се очисти божествената наука от заблужденията. Кога то се каже божествена наука, божествено учение, трябва да имате ясна представа какво е това.

Религиозните казват, да се спасим от греховете си. Съвременната наука е по-права отколкото религиозните. Съвременната наука изучава фактите, принципите, състоянията, координациите, въобще, тя изучава живота в целия негов комплекс. Но и духовната наука трябва да се изучава. Без да се изучава, тя няма да стане ясна. Човешкото съзнание е напластено от такива останки от миналото, че лесно не може да се освободи, затова именно се прави усилия сега, да се пречисти съзнанието от тия напластявания. Науката един ден ще отиде до своята кулминационна точка, както се казва, ще се изкачи на една височина и ще види другия свят. Като стигне на тази височина, пред нея ще изпъкне една необятност, където не може да се ходи с крака, не може да се ходи с раница. Тогава ще се дойде до положение да се приеме духовното съществувание. С материята не може да се продължи, но с Духа - може. Възможно ли е това? Възможно е.

3 Декември 1959 г.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...