Jump to content

508. По пътя на тайнственото


Recommended Posts

РАЗМИШЛЕНИЕ 508-мо

ПО ПЪТЯ НА ТАЙНСТВЕНОТО

/ Вътрешни опитности /

Знае този, който е видял. Знае този, който е стигнал. Знае този, който е постигнал. Знанието е главен фактор, е двигател в живота на посветения. Ученикът се нуждае от тази система на движение. Неговата система трябва да бъде възходящ прилив. И от това следва, че цялата негова организации трябва да стане движение, двигател. Нищо но постига ученикът с инертността си, с еднодневното си. Много неща можел да правиш всеки ден, но няма да бъдеш свободен. А на ученика е необходимо свобода. Той чувства един гнет и се надява да се измени съдбата му, но трябва да знае едно: той сам е тъкач на своята съдба. Ако сам изтъче платното, в дрехите му ще бъдат втъкани най-хубавите нишки. Ето защо ученикът трябва да нрави гениални опити да усвои тъкачеството така майсторски, та никаква сила да не може да се меси в неговата системна тъкан.

Може би ще дойдат духовете и ще му кажат: „Вметни тази нишка и платното ще стане още по-красиво“. Не, ученикът не трябва да позволява да вмятат чужди нишки в неговото платно. Той тъче своя живот тихо, никой да не го вижда, със своите вътрешни усети. Господ ще му говори само по вътрешен път. Господ не тръби като тъкачите. Той няма това изкуство. Той говори вътрешно. Външният свят е толкова много заглушен, толкова много оплетен с най-разнообразни събития, та няма нужда ученика да подражава тази система. Неговата система е дълбоко вътрешно вглъбяване, дълбока вътрешна тишина, да вижда как нещата се проектират в неговото съзнание в дивна хармония и красота.

Не че той трябва да отрича другите неща около себе си, но колкото повече се степенува неговия живот, толкова по-достойно ще изнесе той своя живот пред олтара на светлината. Има нещо красиво в него, което и не подозира. Ако неговото външно тяло тежи 80 кг., или 50 кг., неговото вътрешно тежи само няколко сантиграма. Толкова малко е то, а толкова е силно, че може да привежда тия 80 кг. в движение, в способна работа.

Виждате как малкото е по-силно от голямото. Към този свят обръщаме нашето внимание, към този чист, кристален свят, т. е. към тази енергия, която има колосална сила, макар и да няма тегло.

Когато така усвоява нещата, ученикът забелязва, че става една съществена промяна в него. Той се сродява с тази специфична енергия или с тази пробудена душа, която може да повдигне дори и земята. Това е божественото. То не е в голямото. Голямото е натрупване на материя, а малкото, това е силата на Духа. Вие очаквате Духът да дойде в грамадна сила, да ви отвлече някъде далеч в пространството. Не, Духът ще дойде като прекрасна лекота и тихичко ще ви пошепне този шепот ще даде сладост на душата ви и крила на духа ви.

Колко трябва да се вслушвате във вътрешния свят! Отделете време да се вслушате в него. То не е много мъчно. Това с способ, метод на вътрешния свят. Това се иска, защото живеете в едни бурни времена. И за да запазите себе си, трябва да владеете това велико изкуство.

Съсредоточавайте се, медитирайте върху този вътрешен, много малък, но и много велик свят. Той е, който ще ви даде и вярата, и надеждата, и способностите, и възможностите, и светлината, и знанието. Стремете се към знание. То е една богата атмосфера, една богата вселена, едно безкрайно тържество. Колкото повече се обогатявате, толкова повече ще чувствате тържеството на божия Дух във вас. Единственото, което трябва да владеете, за което сте призвани, за което сте изпратени, за което сте обособени като човешки същества е да овладеете най -голямото изкуство на Духа. Това трябва дълбоко да се осъзнае и да не се губи време, защото вие още съвсем не сте преобразили себе си, не сте преобразили своя възглед. Вие мислите още по човешки и искате още по човешки да се нареждат нещата. И понеже мислите по човешки, често пъти попадате в много тежки положения по отношение човешката душа.

Пазете човешката душа свято в себе си, не я оскърбявайте, Пазете я като светиня в себе си. Трябва така да израснете в себе, че всички души да бъдат като запалена свещ за вас. Докато нямате такова божествено отношение към всички души, вие не можете да израснете, не можете да бъдете едно с Божествената душа. Каква голяма, каква необятна любов има Божествената душа. Тя всичко търпи. Търка я най-неприятните неща и чака. Търпи, чака, слуша и съгражда постепенно същина тя в своята душа.

Това са първите стъпки към свят живот. Колкото повече осветявате живота си, толкова повече Божествения Дух прониква като една силна, вселенска системна енергия. Трябва ви енергия, но каква? Одухотворена енергия, която изхожда от централата на духовния свят.

Това са две дилема, които трябва да се разрешат. Не можете да бъдете извън духовния свят. И духовният свят не може да бъде извън вас. Това трябва да са разбере, че да стане свещена истина за вас. Вие не можете да пренебрегнете душата, която е отломък от Божествената душа. Затова към всички души трябва да имате едни истински божествени отношения. Ако до сега не сте имали такива отношения, трябва вече да се замислите, да се спрете и да не продължавате повече. Това одиране е ценно. Спри се, замисли се, съсредоточи се, уедини се и забрави шума и бурите в света. Откъснеш ли се от тия противоречия, бъда уверен, че всичко около тебе ще се промени. Хармонизирайте нещата около себе си. Понеже се готвите за едно по-висше проникване, за един по-висш свят, за едно по-висше издигане, трябва да отговаряте на тези трептения. Не може с един обикновен живот да възприемете тия божествени трептения. Който е насадил в себе си нисши чувства като на едно животно, той не може да чувства тия божествени трептения. Затова ние апелираме към учениците на вътрешната школа да се занимават по-обстойно със системната работа на Школата. Школата е вътрешни потици. Нека това Божествено давление, тази божествена мисъл, това божествено стичане да се влее във вас и се даде нов образец на велик подвиг. Трябва ви велик подвиг. За какво друго може да мечтаете? Всичко сте опитали. Сега ви предстои духовен проблясък, духовна светлина.

Към това обърнете очите са да видите красивото в природата и във вселената. Това е задачата на ученика. Оттам той ще започне, оттам ща се научи да разбира езика на природата, да разбира пулса на на Божията душа и ритъма на Божия Дух. Цялата природа е разкрита божествена книга. Така хармонично, така замислено, така логично е написана тя, та ако ученикът започне да я изучава разумно, всеотдайно, той би се захласнал в нея и не би помнил кога е започнал и кога времето е минало. Време и пространство ще изчезнат за него.

Ето какво изучавана, ето какво вглъбяване предстои да стане. Прекрасна е книгата на природата. Прекрасен е заветът на Вселената. Колкото повече виждате красивото, хубавото, толкова повече небето се разведрява около вае, толкова повече Вселената ви става мила, толкова повече става ваша и започвате да чувствате вселенския живот, вселенските духове, ангелските сили, божествените синове.

Обичайте тави книга. Всеки ден отделяйте време да четете от нея.

Но ще кажете: „Как да познаем нейната азбука?“ Тя ви говори чрез явленията, защото всяко едно явление е различно по форма, по образ, по подобие. Всяко едно явление е една азбука. Говорят ви тези явления. Вслушвайте се в тях, но трябва да владеете дълбока тишина в себе си.

Ние и друг път сме застъпвали тишината, но сега особено ще наблегнем, защото в света като че ли ще има повече шум. И за да не попаднете в този шум, за да не изгубите чувството слух в този шум, ние апелираме да се вглъбявате така, че да настане една тишина във вашия духовен живот, да настане една тишина във вашия дух.

Пазете тази тишина за вашите два атрибута, за вашите два арбитъра - душата и духа. Те са, които ще ви научат. Те са учителите. Не търсете други учители нито вън, нито вътре. Вашият дух и вашата душа вътрешно ще ви говорят. Нека те навсякъде ви учат, защото те имат възможността на вътрешния път, на безкрайните пътища във вселената.

Учете се в царството на вселенските духове, в светилището на вселенските духове.

Ще възразите може би, че вашата душа е безгранична, а вашият дух е спънат, т. е. като ученици на Школата вие имате задачата да изучавате нещата.

Как ще ги изучавате? Кои са ония сили, които ще създадат интерес във вас да научавате? Ще кажете, че вашето съзнание ще създаде интерес. Вашето съзнание не може да отпечата нито една буква във вашата душа, във вашия дух, във вашето сърце и във вашия ум, защото вашето сърце изживява всички пертурбации на физическия свят, а вашия дух се занимава с цяла глутница на физическия свят. Затова ние апелираме да дадете пълна тишина на вашия дух и на вашата душа, които ще ви помогнат да внесете повече духовна енергии в способностите на вашето съзнание.

Духът и душата са, които ще обогатят вашето съзнание. Няма други сили, които могат да дойдат на помощ.

Ще кажете, че Господ има грижата. Господ е делегирал своя Дух да внесе неговото съзнание из всички пътища на Вселената. Бог ще ви проговоря чрез своя Дух, ще ви възлюби чрез своята Душа.

И тъй. имайте Дух и душа. Те ще ви помогнат да виждате славата Божия във вселената. Приготвяйте се. Колкото, повече се подготвяте, толкова повече ще се вглъбявате. Вглъбяването е метод на Духа. Съсредоточаването е метод на душата. Бъдете вглъбени и съсредоточени. Вие се движите вече към тайнственото, към божественото.

Божественото трябва да бъде във вас като най-висша енергия, като най-висша светлина, които ще ви преобразят. Движете се към тайнственото. Отгатвайте сложните комбинации, сложните вариации на тайнственото. Изучавайте тоновете, научавайте цветовете на тайнственото, вглъбявайте се в звучната хармонии на тайнственото. Колкото повече ставате тайнствени, толкова повече божествената наука ще просветне във вас, толкова повече божествената хармония ще ви направи велики майстори на словото, велики майстори на музиката. Вглъбявайте се в божественото, за да бъдете и вие тайнствени светила. Като тайнствени светила вие ще можете да бъдете в контакт с божествените светила, с посветените, с божиите синове и най-после да опитате голямата божествена реалност - божественото присъствие.

Това е копнежът на събудената душа. Така събудете душата си, за да почувства тя реално всички представи, за които ви говорима. Не може ли да ги почувства, тя е обременена. А това е нещастие. Вие не може да бъдете нито художници, нито музиканти, нито звездобройци.

Имайте таза любвеобилна душа.

Но как да станем поети, писатели, като нямаме дарби? Всички дарби са складирани в организмите на Духа, в системите на душата. Душата ще ви говори за поезията, а духът - за знанието, за композицията.

Много са противоречията, но усилията на ученика трябва да бъдат такива, че да дават равновесие на Духа и тишина на душата.

Ние засягаме тайнственото, божественото, като имаме за задача не само да събудим вашата душа и вашия дух, но и вашето сърце, и вашия ум. Имайте трептящо сърце и радииращ ум.

Нека радиацията на божествените енергии да преобразят вашия ум. Нека светлинните енергии на божествената любов да преобразят вашето сърце.

Това са факторите, чрез които що научите азбуката на вселената, т. е. това са мислите на Бога, това са проекциите на неговата мисъл, защото божествената мисъл я всемирна сила.

Това е истина и за великите духове, това е истина и за божиите синове. И те се страхуват да не би някак тази гениална божествена мисъл да се отклоня и затова пазят голямо равновесие. Отдадеш ли се на нисшите чувства, тя но може да се прояви.

Когато говорим за божественото, за нас, това е най-тържественият момент, най-тържественото изявяване, най-тържественото присъствие, най-тържествената музика, най-тържественото знание. Когато говорим за божественото, всичко в нас се превръща на трептение, на светлинни лъчи.

Ние идваме при вас като такова тържество и искаме заедно с вас да изживеем това тържество. Никога да не отсъства божественото от вашето сърце, от вашата душа и от вашия дух, Божественото е най-голямата, всемирна реалност.

Съсредоточавайте се във вселената, за да може да видите светлинните й излъчвания. Те съществуват. Те са и сега, и утре, и в бъдеще, и във вековете. Имате такава богата вселена, за да може да я населява божественото.

Да, драги ученико, ние ви представяме един божествен свят. Свят на красота, свят на светлина, свят на мъдрост, свят на знание и сила. Бъдете доволни от това присъствие. Бъдете доволни от този изблик, от този прилив. Колкото по-голям е приливът, толкова повече божественото е близко до вас. То става ваш пулс, става ритъм, става песен.

Пейте, пейте за божественото. Създавайте си своя хармонична мелодия за божественото.

Пейте за божественото, вещото то е музика. Ако искате да своето музикално чувство, пейте за божественото. Всеки ден, всяка вечер, всеки час пейте дълбоко в себе си, дълбоко вътре в душата си. Никога не спирайте. Вашият е звук, вашата мелодия нека изпълнят пространството, да се радват всички същества, която са в междупространствения свят.

Обичайте музиката, обичайте тихите шепоти на светлината. Обичайте ги, защото те така идват при вас. Никога не отсъствайте от тия музикални шепоти от светлината. Научи се ученико, да слушаш песента на светлината. Тя е най-сладка, най-ароматна, най-възходяща. Тя е трепет на твоите чувства, на твоята душа и на твоя дух.

Слушайте песента на светлината. Тя всеки ден ви пее. Тя е във вашия слух, във валия поглед, във вашите сетива, във вашите чувства. Нека такава една светлина ви окръжава. Даже и изкуствено създавайте тия състояния около себе си.

Но, как изкуствено? Ще правите опити. Ще си въздавате художествени картини, музикални картини, светлинни картини. Да опитате своите органи; своите сетива чрез песента на светлината, това е най-възвишената работа за ученика.

Ние препоръчваме на учениците да научат голямата мелодия, да научат текста на песента на светлината.

Бъдете светлинни, за да можете да откриете божественото, тайнственото. Ние сме говорили за светлината, говорили сме и за духа, но няма да престанем да говорим до тогава, докогато вие сами не станете дух и светлина. Ние ще говорим до тогава, до когато вашия живот бъде вече песен на светлината. Ако вашия живот беше песен на светлината, щеше ли да има петна до него? Щеше ли да има недостатъци, несъвършенства, противоречия? Нямаше да има.

На вашето сърце, на вашия ум, на вашата душа и дух говорим. Ние се абстрахираме от вашата физика, от вашата материална система.

Как се абстрахираме не мислете, че ние нямаме отношение към нея. Имаме отношение, защото вашите органи, вашите способности служат като чакри, като центрове във вас и с духовното повдигане, със съзерцание на божественото, целият ви физически свят ще бъде одухотворен.

Как ще се одухотвори? С присъствието на синовете на светлината, с присъствието песента на светлината и с прииждане на силите на Божил Дух. Вие още не сте изживявали тази музика. Може да сте я чували, може да сте я чувствали, но не сте я изживявали като световен трепет, като светлинен трепет. Тепърва са зараждат във вас тия чувства, които ще олицетворят светлинния живот. Светлинният живот е започнал с музиката.

Какво знача светлинен живот? Това са светлинни сили които чрез музиката държат в равновесие и планетата, и слънчевите ядра. Ако би отсъствала тази хармония на светлинната музика, вселената би се объркана. Виждате какво начало е устройството на вселената - велика хармония от песента на светлината.

Когато засягаме въпроса за божественото, тайнственото, ние искаме да ви го дадем като брилянти, като блестящи скъпоценни камъни, които да носите върху своите гърди, върху своето чело. Нека блестят те и да бъдат вашата пътеводна звезда, които да ви посочат пътя към тайнственото. Нека това тайнствено стане божествена загадка във вас. Бъдете и вие такава божествена загадка. Това се иска от ученика на една вътрешна просветна Школа. Той не трябва да си прави илюзия, че още може така и така. Няма така и така. Или ще влезеш в школата като ученик, като светещ брилянт, като скъпоценен камък или ще останеш отвън вратата. Вътре не можеш да бъдеш. Не можеш да бъдеш спънка на посветените. Ще бъдеш вън до тогава, до когато промениш себе си, всички пет енергии.

Ние говорим за ония ученици, който са готови да си служат със светлинната песен. А тези, които още не са готови да си служат със светлинната песен, може би ще дойде ден някога и на тях.

Говорим ви в този дух, защото на земята има катаклизми, има разтърсвания, има наводнения, има ветрове, които могат да отвлекат всичко божествено. А ние казахме, че ученикът трябва да бъде един стълб за бъдещата нова култура. Всеки ученик, който си служи с песента на светлината, чувства че настъпва нова култура, култура на голямата изобилна светлина, култура на светлинната песен.

Дано ни разберете. Много култури са минали до сега по земята, но знаете от историята какво са дали те. Върху тия пепелища наистина все пак е пораснало нещо. Това сте вие. Вие оцеляхте и ще послужите за основа на бъдещата нова слънчева култура.

Бъдете готови за най-прекрасните времена, за най-красивите дни, за най-вдъхновените часове. Бъдете готови за този нов прилив, който идва. Бъдете готови за тази нова вълна, лъчите на която проникват вече по лицето на земята. Сега идва ново осияние по небосвода. Божествения Дух ще се прояви в сила, в мощ и ще предвещава идването на новите посветени, идването на новата раса, на новия свят.

Щастлива ще бъде земята, защото по нея ще се разнасят вълните, приливите на светлинната песен.

Пейте! Всеки ден пейте! Пейте дълбоко в душата си, защото песента е нужна на душата. Ти е излязла някога от света на слънчевата хармония, от света на слънчевата песен. Тя скърби сега, тя плаче, но вече навлиза в новата епоха. Пейте, не се страхувайте, че някой може да ви подцени или обиди. Пейте дълбоко в себе си, пейте и не се смущавайте, защото когато пеете ще знаете, че при вас присъстват някои светлинни лъчи, някои светлинни мелодии. Дошъл е някой при вас и иска да ви научи да пеете.

Бъдете приятели на съществата на светлината, имайте полет към светлинния свят, за да се радва вашата душа, да се възвиси вашия дух.

Приближавайте се към светлината, за да ставате красиви същества. Обичайте света на тайнственото, за да могат и у вас да нарастват светлите лъчи на тайнственото.

Бъдете тайнствени. Колкото повече сте тайнствени, толкова повече ще бъдете силни. Тайнственото е сила на Божия Дух. Мнозина казват: „Защо Божият Дух не се прояви? Защо не събори? Защо не проведе?“ Божият Дух е тайнственото. Той е дълбокия шепот, в дълбоката тишина. Така ще мислите за Божия Дух, който прониква цялата вселена, който се организирал, който е съчетал сложностите във вселената. Бог чрез своя Дух съгради вселената, предвиди и уреди всички възможности в нея.

Имайте това знание, научавайте книгата на природата и книгата на вселената. Книгата на природата е евангелието, а книгата на вселената е битието. Изучавайте ги дълбоко и смирено. Всеки ден се е смирявайте пред тях, за да могат да проникнат тия гениални сили. Нямаш ли смирение, никакви гениални сили не можеш ла очакваш. Защо се явява гордостта? Защото човешката душа и човешкият дух са се отклонили.

Пазете се от гордостта. Голямо изкуство е това. Не се надценявайте пред другите. Приравнявайте всяка душа към вашата, защото всяка душа е излязла от Божията душа. Макар и да е обременена някоя душа, макар и да носи някакви, наследствени черти, не я оскърбявайте.

Ето това е новото. Ако това ново не може да внесе светлина във вашия свят, как ще вя се говори за ритъма, за пулса на вселената? Ние имаме за задача да запознаем ученика с много неща от вселената. Той трябва да познава вселената. Той трябва да бъде над всичко. Това подразбера знание. Това подразбира наука. Когато е над всичко, той не може да се гордее. Напротив, той става една хармонична песен и всеки жадува да се радва на тази песен, всеки се интересува от него, всеки гледа да се приюти при него.

Това е достойнството на ученика. Това е любов - не на думи, но на дело. Трябва да се излъчват светлинни лъчи от вас и всяко същество, което се приближи до вас, да чувства аромата на светлината, диханието на светлината, песента на светлината.

Подгответе се де започнете системна работа. Внесете най-напред мир в себе си, въведете тишина в душата си и респект в духа си и така системно започнете де изучавате градацията и на природата и на вселената. Трябва да бъдете в контакт с всички слънчеви ядра в небосвода и вселената. А сега ученикът не може де влезе в контакт дори със слънчевата система, в която живее. Той изучава земята и предполага, че и в другите планети е същото. Още не може да влезе във връзка с живота на слънчевата система. Затова, като метод, великите учители са препоръчвали на учениците да изучават вариантите, силите на слънчевото влияние, на слънчевото проникване. Той се е стремил до сега да посреща слънчевите лъчи и нищо повече. Той още не е научил вибрациите, не е изучил Духа, във вдъхновението, способностите на слънчевите лъчи. Всички тия лъчи са излъчени от слънчевата мозъчна система. Голям и светлинен е мозъкът на Слънцето.

Това е фигуративно, разбира се. Вие си представяйте за ония възвишени същества, които са една малка клетка от живота на вселената - малка, но светлинна, божествена клетка.

Ученикът се запознава не само с една, но с много клетки и трябва да почувства това разнообразие в него. А той се задоволява с еднообразието. Някъде и еднообразието е необходимо, но когато ученикът се занимава е главния мозък на вселената, на вселенския Дух, трябва едно голямо разнообразие.

Ние ви представяме едни свят на слънчевата песен, свят на светлината и Духа. Влезте най-напред като достойни клетки, а после като светлинни ядра в този свят. Той е ваш, а не този, на който сте сега. Той е временен оазис, временно жилище, временно тяло. Има един постоянен непреривен свят. Светът на светлината. Светът на светлината ще създаде у вас едно тяло не светлина и ще имате способността де обходите много слънчеви ядра. Но както сега хората правят опити с физическото тяло да присъстват на луната или на друга някоя планета, това е временно или почти невъзможно. Само чрез слънчевото тяло, само чрез слънчевия мозък, чрез слънчевото съзнание, ум и сърце ще можете да пребродите вселената. Фактор е вселената на вашето съзнание. Устройте в себе си едно светлинно тяло, за да може да прониква у вас този фактор.

Нека вашите размишления ознаменят у вас тайнственото, божественото. Нека този размисъл да преобрази цялата ви система. Нека вашата система бъде вече една светлинна система, където да се присъстват светлите сили на Бялото братство. Бъдете братство. Бялото Братство системно завладява земята. Тъмните сили вече не могат чрез насилие да завладеят земята. Билото братство работи системно, но не чрез насилие, а чрез песента на светлината.

Светлина трябва. Колкото повече се приближавате към светлината, толкова повече е ясен светът за вас. Няма вече за вас този и онзи свят, няма да се патете: „Има ли духове заминали в отвъдния свят.“ Отвъдния и този свят е все едно и също.

Това е разбира се за ученика, който има светлина. Той вижда своите заминали, знае за тяхната работа, знае за техните отношения, за техните състояния. Той знае и когато напусне физическото тяло, какво ще бъде, къде ще се ориентира, къде ще се приюти.

Посветеният е в най-прекрасно състояние. Промяната която е станала с него е само един миг от неговия живот. Той продължава своето ученичество, продължава своя подвиг. Нагажда се според условията, които са там - храна, облекло и всички останели нужди и продължава.

Всичко с предвидено за посветения. Но за другите духове въпросът стои малко по-другояче. Те трябва да използват някои физически енергии - или плодове, или житни зърна, за да могат да подържат своите астрални еманации.

*

1/ Да научава великата система на вселената.

Бъдете вселенци, проучвайте вселената в нейните детайли. Бъдете системно, красиво подобие. По пътя на тайнственото проникване разширявайте вашите способности, вашето мислене, мироглед.

Нека системата на тайнственото регулира енергията във вас, за да може с достойнство да завършите този урок, който ви се даде. Той е устроен по системата на светлината. Следователно и вие трябва да го завършите по системата на светлината. Може би тук на земята не ще успеете да го завършите, но ще продължите, когато останете с вашето духовно тяло. Но ние ви обръщаме внимание и апелираме да усилите вибрациите на своето духовно. тяло още сега, на физическия свят, защото имате възможност да използва те тия духовни енергии и да ги въплътите в себе си.

Ние казахме, че те са малки по тегло, лесно се носят и няма да ви затруднят. Те ще окажат известно влияние върху вашите физически органи и ще станат по-леки отколкото са сега. Защо? Защото ще се премахнат много наслоения, много чувства, които са непотребни. Правете вече разлика от потребното и непотребното. Бъдете маги, в смисъл да познавате тайнствените притоци на божественото.

Чрез тайнствените притоци на божественото вие ще се домогнете до алхимичната наука, до козметичната наука, до мировата наука. Пълна е вселената с научни данни, с математични данни. Ученикът трябва да има най-прекрасния, най-схватливия ум, за да може да обогати своето съзнание.

Вселената е наука за вас. Трябва здраво да се хванете за науката за да научите азбуката на свещената книга на вселената.

Обичайте науката, обичайте знанието, обичайте подвига, обичайте музиката, обичайте изкуството, за да може да израснете като едни съвършени художници в природата.

Природата е художествено устроена. Стига да имате това мировъзрение, вие ще познаете гениалното изкуство на тия велики художници, която са представители на божествения замисъл като природа. Цялата вселената е божествен замисъл.

Ученикът има много да учи, много да се вглъбява, много да трансформира, много да се обогатява. На него му трябва вече една широка, мистична душа, един одухотворен дух, които да го понесат в необятността.

Обичайте Школата като централно ядро, където Божествения Дух провежда великата система на Божественото знание. Това което ученикът е научил на физическия свят, то някога ще изчезне. Но това което е научил на духовния свят и в божествения свят, в тайнственото, той с него остава. То не може да изчезне.

Изучавайте божественото, защото то е сила, безсмъртие, вечност.

19 Януари 1961 г.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...