Jump to content

514. Духовният облик


Recommended Posts

РАЗМИШЛЕНИЕ 514-то

ДУХОВНИЯТ ОБЛИК

Мнозина мислят, че духовното е обикновена работа. Не е така. Обикновените неща са за обикновените хора, а духовните неща са за духовните хора. Човек трябва да бъде искрен към себе си. Щом върви в духовния път, той трябва да бъде искрен. Искреността е качество, което дава облик на човека.

И тъй, за да имате облик, трябва да бъдете духовни. Видят ли ви другите хора, да познаят, че сте духовни. Духът не се изявява, но се проявява. Как се проявява? В духовен облик. Ето защо, трябва да бъдете духовни.

Имайте този духовен облик, за да могат да ви познаят хората. Вие сте шесторасници и трябва да дадете образ, идея, бъдеще на човеците, на човечеството. А това ще зависи от облика, който имате.

Казват някои от вас: „Можем да живеем така, както живеят хората и пак да бъдем духовни“. Не, не може така. Въпросът за нас е изчерпан. Трябва да бъдете духовни, да снемете небето и да покажете на хората какво нещо е то, какво нещо са другите светове, какво нещо са светлите същества, какво нещо са божиите служители.

Вие ще направите това. Кой друг? Няма кой. Хората сега преживяват една особена психоза и нямат време. Вие сте, които ще покажете, че имате време да кажете истината. Тя не е далеч от вас. Тя е толкова близо. Вие я знаете и трябва да я кажете.

Имайте духовен облик, имайте духовен образ, духовен живот, духовно присъствие. Дръжте връзка с небето, за да бъдете небесни, да бъдете светли същества. Вие сте кандидати да бъдете светли същества, трябва да преодолявате всички нисши страсти в себе си и да приемете заложбите на светлите същества.

Трябва да бъдете нов човек, съвършено нов. Трябва да оставите традициите на старото и да влезете в новото. Новото е в това, да бъдеш истинен. Истината освобождава човека от всички традиции. Истината дава поле за работа. Вие трябва да работите.

Имайте духовен облик, за да може да каже света, че има духовно начало. Сега той не знае, объркан е. Вие ще кажете, че има духовен свят, че има светли същества, че има Бог.

Как ще докажете това? Ще го докажете със своя вътрешен живот. Вътрешният живот не е нещо скрито. Той се изявява чрез външния живот. Затова бъдете устойчиви и във и вътре, бъдете нови и вън и вътре, бъдете силни и вън и вътре, бъдете мъдри и вън и вътре, за да може да преодолявате всичко. Вие сте заобиколени с много неща от духовния свят, от физическия свят и от астралния свят, но трябва да знаете на кой свят да служите.

В новия свят всичко е ново. Не замръква да не бъде ново. Всичко е, докато слънцето грее. Залезе ли, на другия ден пак всичко е ново.

С това ние не искаме да се откажете от своите традиции. Продължавайте с тях, но те няма да ви дадат нищо ново. А трябва да се знае и да се разбира новото. То трябва да се наложи на света, за да може и светът да тръгне по пътя на новото. Духът е новото. Той вечно се изменя и променя и все един и същ остава. Следователно, трябва да бъдете духовни, трябва да имате Дух, за да може да прониквате в природата, в звездите, в битието. С Духа сте силни. Без Духа сте слаби. Ако имате мъчнотии, то е затова, че Духът отсъства, че стои отстрани и не взема участие. Вземе ли Духът участие, всичко се нарежда. Имайте Дух, за да имате и нов облик. Трябва да имате този нов духовен облик, за да кажете на света. Вие сте огледало. Хората ще се оглеждат във вас и от вас ще съдят за бъдещето.

Имайте бъдещето. Онова което идва, то е бъдещето Имате ли го вие? Имате го разбира се. Вие имате едно славно бъдеще и трябва да го пазите и кътате пред хората. То носи нещо забавно за вас. Ще израснете като духовни личности и ще имате нов облик. Новото ви тяло ще бъде духовно тяло. А щом стане духовно, няма да има болести. В духовното тяло болестите не съществуват, защото Духът не боледува. Боледува физическото тяло. И за да не боледувате, трябва да бъдете духовни. Било каквото е било до сега. Изнесли сте една карма на миналото на ваши роднини, на вашето поколение, но за в бъдеще имайте нов облик, за да могат да ви запознаят и духовните същества. Те ще ви познават по новия облик, по светлината, която имате. Имате ли светлина, ще имате и духовни същества при себе си. Те са при вас и ви помагат. Не може без помощ.

В какво се състои тяхната помощ? Те ви нашепват хубави неща за бъдещето. А бъдещето е вечност. То е голямо, необятно.

Живейте с бъдещето за да бъдете и вие бъдеще. Мислете за бъдещето, за да бъдете и вие бъдеще. Мисълта е рожба на Духа. Там където се съхранява Духът, се съхранява и мисълта. Мисълта е плод на човека. Дали са плод на човека, а всичко останало е от другите светове - материален, животински. Трябва да напуснете материалния свят и да заживеете в духовния свят, да имате. нов духовен облик. Толкова години се подвизавате и още нямате духовен облик. Хората мислят, че и вие можете да откраднете, да излъжете или да убиете. Духовният облик е, който свидетелства, че вие не можете да сторите това. Нещата трябва да бъдат истинни. Вие сте една нова основа. Върху вас се гради. Затова, имайте духовен облик. Имате ли духовен облик, ще имате и духовно лице, ще имате Дух. А вземе ли Духът надмощие, той е взел кормилото и всичко във вас е хармонично.

Оставете Духът да ви ръководи за в бъдеще. Може ли? Може и не може. Трябва да имате духовен облик, духовен живот, духовни изживявания. Колкото повече живеете духовно, толкова повече ще израснете в духовния свят. Духовният свят е ваш свят. Ако заживеете в духовния свят, ще имате и духовни придобивки. Те се дават само на съществата от духовния свят.

Имайте духовен облик, за да познаете и Духа. Духът е наука, която вие трябва да познавате. Вие още не знаете какво значи Дух. Дишате Дух и казвате: „Това е нужда, това е необходимост.“. Не, това е Дух. Знаете ли за Духа, знаете за небето. Небето е Дух.

Какво значи да имаш нов облик? Да имаш нещо, което другите го нямат. А вие нямате това нещо. Духовният облик е строг. Той респектира всички други образи, всички неща, а в същото време е доволен и радостен. Духовният облик дава радост. Радостта е признак, че живееш в друга среда - духовната среда, божествената среда.

И тъй, малко време ви остава да бъдете тук, на физическия свят и затова имайте среда в духовния свят. Братята от духовния свят ще ви бъдат ръководители. Светлите същества ще ви бъдат ръководители.

Бъдете и вие светли, за да ви виждат. Трябва да видите отгоре, отгоре да ви видят, от небето че светите и вършите известна работа.

Ние засягаме духовния облик, затова защото от толкова време се говори за нова култура, а оставате със старите навици. Оставете старите навици и станете нов човек. Новият човек има духовен облик и светлите същества го познават. Много заминали има за онзи свят, но продължават все същия живот. Други пък, които са работили, имат вече духовен облик. Ние няма да говорим сега кои имат и кои нямат. Има ваши близки, която имат вече духовен облик.

И тъй, създавайте си условия, и то сериозно, да придобиете духовен облик. Вие сте небе. Следователно, колкото сте необесни, толкова сте силни. От силата се съди до колко небето е присъствие във вас.

Имайте повече небе, по-малко физическо тяло, Физическото тяло е облекло което овехтява и се окъсва, а небето никога не овехтява. Изтъчете си небесна дреха още сега. Ако можете да я облечете, ще имате духовен облик. Ако не, ще остане след като напуснете физическото тяло.

Казвате сега: „Колко сме слаби. Няма от къде да вземем за далечното, за невидимото.“ Няма невидими неща. Бог е решил да бъде видим. Има видими неща и вие трябва да ги видите. Трябва всичко да видите. Имате все още време, но го пилеете и не го виждате.

Духовният свят иска да преобрази вашия физически свят, а вие не искате и в случая сте една спънка за човеците. Вие заемате едно средно положение и казвате, че трябва да бъдете и тук и там. Затова сте среднисти. А има и висшисти.

И тъй, бъдете висшисти за в бъдеще. Приемете висшата наука, за да израснете като висшисти. Досега имаше висшисти на земята, но вие трябва да станете такива, за да приемете шесторастниците, които идват на земята.

Бялото братство праща свои делегати, които да проведат новите идеи на земята - идеите на братството. Бялото братство ще възтържествува на земята. Тогава земята ще светне, защото ще стане майка на сили от духовния свят. Колкото по-светла става, толкова повече сили от духовния свят присъстват на нея.

Говорим ви за духовния облик, защото много време мина, а малко сте направили. А трябва да направите много. Многото не е в това да знаеш много, но да можеш много. И сега знаете, но не можете. А трябва да можете.

Говорим ви за духовния облик. Не че той не съществува. Съществува, но трябва да съществува и у вас, защото с вас ние имаме работа. Ще работим и ще създаваме божествена култура на земята. Тя ще дойде чрез вас. Знайте това.

Но ще кажете може би: „Защо сте избрали нас?“ Кои други, ако не вас? Вие сте избрани да приложите новата култура на земята. Следователно, заемате се да работите за новото, което идва. Новото ще дойде, независимо от това, дали вие ще работите. Ще дойдат други сили и вие ще бъдете изхвърлени.

Какво значи да бъдеш изхвърлен? Няма да имате внимание. Не че ще ви забравят, но сега сте под особено внимание. Използувайте това внимание, за да може да придобиете духовен облик. От духовния облик ще зависи колко сте големи, колко сте силни. Духовният облик ще направи да слязат духовните блага на земята. А колко много са необходими духовни блага. Сега всеки казва: „Нищо няма, нищо не стига. Нищо не се придобива.“ Когато дойдат духовните блага, тогава всичко ще има и душата ще бъде доволна.

И тъй, бъдете доволни в себе си, за да може да придобиете духовен облик.

31 май 1962 г.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...