Jump to content

Teksty pieśni, wybranych przez Piotra Ganewa


Ани

Recommended Posts

Teksty pieśni, wybranych przez Piotra Ganewa

dla opracowania przy spotkaniu

w Polsce w maju 2010 r.

 

(teksty wzięte są z Modlitewnika, dział „Песни на Бялото Братство”;po tekstach pieśni w nawiasach podane są objaśnienia. Skróty używane, to : OOK – Ogólna Klasa Okultystyczna; MOK – Młodzieżowa / albo Specjalna/ Klasa Okultystyczna)

 

           

1.Малкият извор - Małe źródło (str. 99 książki „Песни от Учителя”,wyd. III, uzupełnione, 2006 r.)  

 

Światły promień schodzi z wysokości / żeby objąć światłem małych kwiatków,

Niedaleko małe źródełko wypływa/ lekko tryska, szepcze, lekko szumi,

 wiecznie kwiatów rozwesela.

 

*Rozwesela, rozwesela, rozwesela,

Tryska, szepcze, rozwesela,

Tryska, szepcze, rozwesela,

Tryska, szepcze, rozwesela, rozwesela,

Lekko tryska, szemrze

I kwiatów rozwesela.* (część między znakami * …* powtarza się, śpiewa się dwukrotnie).

           

(Przekazana 21.01.1925 r.OOK, IV rok, 16 lekcja. Pieśń ta budzi czystość dziecka, która istnieje w człowieku. Chrystus mówi, że powinniśmy zostać jak małe dzieci, aby wejść w Królestwo Niebieskie.)

 

            2.Сила, здраве е богатство – Siła, zdrowie - to bogactwo (str.112 ; pochylona kreska „ / „ wskazuje koniec wiersza)

 

*Siła, zdrowie – to bogactwo / siła, zdrowie – to bogactwo / siła, zdrowie – to bogactwo (

To bogactwo, to bogactwo / siła, zdrowie – to bogactwo.* ( między *..* - dwukrotnie)

 

Dla życia duszy, dla życia duszy.

 

(3.01.1940 r.)

 

            3.Всичко в живота е постижимо Wszystko w życiu jest osiągalne (str.100)

Wszystko wżyciu jest osiągalne / gdy czas jest dobry(odpowiedni) / i jesteśmy rozumni.

 

*Dlatego że Dobro jest podstawą, / a rozumność – celem, / którymi Duch buduje /

Przyszłość, przyszłość, wielką (wzniosłą) przyszłość.* ( *…* - dwukrotnie)

 

(Przekazana w 1933 r.)

 

            4.Духът ми шепне това – Duch naszeptuje mi to (str.101)

 

W życiu będę obdarowany wieloma dobrami.

*Duch i dusza moja naszeptują mi to.* ( *…* - dwukrotnie)

Duch naszeptuje mi to, /szepcze mi to, szepcze mi to, szepcze mi to.

Duch i dusza moja szepczą mi to.

 

(Przekazana 19.01.1934 r., MOK, XII rok, 14 lekcja)

 

            5.Красив е живота – Piękne jest życie (103)

Piękne jest życie naszej duszy,

*które wypełnia całą ziemię!* (dwukrotnie)

 

*Piękne jest życie naszej duszy,

które wypełnia całą ziemię!* (dwukrotnie)

 

Piękne jest życie naszej duszy,

*które wypełnia całą ziemię!* (dwukrotnie)

 

(Przekazana 19.11.1941 r.)

 

             6.Химн на Bеликата Душа – Hymn Wielkiej Duszy (str.104)

Słońce świeci, wszędzie jest jasno, Ziemia jest owinięta w ciepłe ubranie.

Budzi (Słońce) każdą istotę, płynie woda, rośnie trawa, powiew świeżości roznosi się wszędzie.

Wszystko porusza się, pełza, łazi,  

Lecą ptaki, biegną sarny, wieje wiatr, a człowiek stoi i myśli co robić.

Słychać radosną pieśń:

*                „Wielkim Jesteś, Panie, wielkie są Twoje czyny, wielkie jest Imię Twoje, ponad wszystko. Ty królujesz  w siłę i w życie, w wiedzę, Mądrość, Prawdę, Miłość.” *

                                                                                               (*..* - 2 razy)

 

(Przekazana latem 1933 r.)

 

       7.Песен на Светлия Път – Pieśń Światłej Drogi (str.115)

Mogę osiągnąć to, co chcę. W życiu wszystko można osiągnąć.

Będę niósł Boże dobra wszystkim ludzkim sercom –

*tam, gdzie rodzi się Radość, tam, gdzie króluje Miłość! *

 

(Przekazana w 1942 r.)

 

 

             8.Мусала – Musala ( imie najwyższego szczytu na półwyspie Bałkańskim, w gorę Rila; str.87)

 

Jesteś jedyny, mój Musala, / święte miejsce, Boży szczyt.

Mój Musala, Musala,/ Musala, Musala,/ mój Musala.

 

W jasny dzień wiosenny / czy powitaliście świt z Musala? / Musala, Musala, Musala /

z Musala.

 

Gdy pierwszy promień Słońca pojawił się / czy wdychaliście lekkie tchnienie Musaly ? /

Musala, Musala, Musala / Musaly.

 

(Przekazana została 3.12.1922 r.,OOK, II rok, 10 lekcja)

 

                  9. Бог е Любов - Bóg, to Miłość (str.82)

 

Bóg, to Miłość, Bóg to Miłość, / Bóg, to Miłość, Miłość, Miłość.

Wieczna, bezgraniczna, / pełna życia, /życia błogiego Bożego Ducha, /

Ducha Błogości, Ducha Świętości, / Ducha pełnego pokoju i Radości/

Dla każdej duszy, dla każdej duszy.

 

* Będziemy iść tą Drogą / Światła, Światła, Światła,

w którym króluje Boża Miłość, / Boża Miłość, Boża Miłość, / Boża Miłość.*

( dla części między *…* podane jest zaśpiewać dwukrotnie, lecz tradycyjnie śpiewa się trzykrotnie – za trzecim razem bardzo cicho i delikatnie.)

 

(Pierwsza część pieśni przekazana została10.12.1922 r. OOK, II rok, 11 lekcja; druga zaś, „Będziemy iść” – 17.12. 1922. Ćwiczenie to jest obrazowe, rozpoczyna się bardzo cicho. Moc pieśni zależy od stopnia przeżycia, stopnia odbierania odwiecznej symfonii, którą Wszechświat chwali i uwielbia Nieskończonego. Wyrażone to jest w pierwszej części – „Bóg, to Miłość”. Dusza ludzka stopniowo rozwija się, otwiera się dla Światła, co jest wyrażone w drugiej części – „Będziemy iść”.)

 

 

                  Благославяй – Błogosław (str.24)

 

Błogosław, duszo moja, Pana!

 

Nie zapominaj wszelkie Jego łaski,

Nie zapominaj wszelkie Jego dobra

Nie zapominaj całą Jego dobroć!

 

* Nie zapominaj Jego łaskę,

Nie zapominaj Jego błogość,

Nie zapominaj, że cię lubi,

Nie zapominaj Jego Miłość! *

 ( podane jest dwukrotne powtórzenie, zazwyczaj wykonuje się trzykrotnie, b. cicho i delikatnie za trzecim razem)

 

                  Любовта е извор – Miłość, to Źródło (str.26)

 

Miłość, to źródło - ona rodzi życia i najświętszy obowiązek łagodnie nakłada na nim:

Nieustannie iść naprzód, dążąc ku Dobra, niebiańsko doskonałego.

 

Refren:            Z Miłością daruj  upragnioną łaskę,

                        Daruj Jej pomoc cierpiącym duszom.

 

Ona to robi bez przerwy – jak czuła matka ciągle każdemu sadzi w duszę miłe nasionka, z których wyrastają słodkie dary.

 

Refren: ….

 

Ten, który rozumie tą wzniosłą tajemnice z rana jeszcze otwiera swoją duszę,

Tak jak biała lilia otwiera się dla niebiańskiej rosy i dla cudownego światła.

 

Refren:….

 

Życiodajne Słońce, jak nadejdzie czas, promieniami budzi człowieka, powoli i potajemnie wypełnia dobrami jego duszę.

 

Refren:…

 

Słodkie, dojrzałe, owoce Miłości! Błogosławiony ten, który was skosztuje – wiecznie będzie przebywać w niebiosach, śpiewać będzie przed tronem Boga.

 

Refren:…

 

(Muzyka tej pieśni dana jest Mistrzem, tekst zaś napisany przez ucznia na polecenie Mistrza; na ogół wszystkie pieśni, pisane przez uczniów, mają b. długie teksty)

 

                                   Писмото – List (str. 175)

 

Gdy Miłość króluje, nie powstaje zamęt./ Gdy rządzi Mądrość, porządek nie bywa zakłócony.

Gdy Prawda świeci, owoc kwitnie i dojrzewa.

 

Te 12 pieśni, to wybrane przez Piotra Genewa i przekazane mi do tłumaczenia. Proszę wybaczyć mi błędy!

Podaję dodatkowo kilka krótkich tekstów, które miałem przełożone uprzednio i których sens albo melodia podobają mi się bardzo.

 

                  При всичките условия - W jakichkolwiek warunkach (str.107)

 

W jakichkolwiek warunkach życia / nie trać swojego Pokoju, swojego Pokoju!

* Życie jest piękne, gdy człowiek jest odważny.* ( dwukrotnie)

 

(Przekazana 4.11.1934)

 

                  Да бих Те слушал - Gdybym słuchał Ciebie (sstr.174)

 

Gdybym Cię słuchał, gdybym Cię słuchał,

jeślibym Cię słuchał, Dobro we mnie przejawiłoby się.

 

Gdybym Cię słuchał, gdybym Cię słuchał,

jeślibym Cię słuchał, Dobro we mnie wyjawiłoby się.

 

(Przekazana 14.03.1940 r.)

 

 

 

                  Да имаш Вяра - Miej Wiarę (str.110)

 

Miej Wiarę, Wiarę,

Miej Wiarę, Wiarę,

Miej Wiarę, Wiarę,

*Miej Wiarę, Wiarę, Wiarę.* (dwukrotnie)

 

(Tu wpadłem w pułapkę słowną. Bułgarskie имаш = masz. Natomiast Да имаш oznacza mieć. Ale jeżeli akcent logiczny w zdaniu położy się na имаш, wtedy rozumie się tryb rozkazujący – miej! Więc mamy do wyboru: mieć albo miej!)

 

( 9.10.1936 r.)

 

       До-ще ден / Przyjdzie dzień (str.116)

 

Przyjdzie dzień, przyjdzie dzień,

Przyjdzie dzień, przyjdzie dzień.

On będzie światły dzień,

On będzie światły dzień,

On będzie światły dzień.

Sadzaj, sadzaj!

*Buduj, buduj, buduj,

Dobrze zbuduj!

Wtedy Radość dobrze wynagrodzi cię.* ( dwukrotnie)

 

      Сладко, медено - Słodkie, miodowe (str.73)

 

Słodkie miodowe, słodkie miodowe      (2)

Miodowe, miodowe, słodkie miodowe. (2)

 

*Wysłane przez Słońca,

Przyniesione przez pszczoły.*                (tekst między *…* - dwukrotnie)

 

Słodkie miodowe, słodkie miodowe      (2)

Miodowe, miodowe, słodkie miodowe. (2)

 

(Ćwiczenie, przekazane 29 10.1922 r. , Ogólna Okultystyczna klasa, rok II, 5 lekcja. W nim pracują energie dodatnie, każdy obraz jest aktywny.)

 

       Вечер, сутрин - Wieczór, rano (str.83)

 

Wieczór, rano – odejdzie, przyjdzie,

Wieczór, rano – odejdzie, przyjdzie.

 

Odejdzie, przyjdzie, odejdzie, przyjdzie,

Odejdzie, przyjdzie, przyjdzie!

           

(Przekazane 10.12.1924 r. ,Ogólna Okultystyczna klasa, rok IV, 9 lekcja.)

 

                        Иде!-Idzie! (str.114; przekazana  zimą 1939 r.)

 

Idzie, idzie, idzie,/ sam On idzie, idzie, idzie,/sam On idzie, idzie, idzie,/

Sam On idzie żeby pomagać,/ by pomagać, by pomagać.

 

Mocny, Silny, niech On pomaga,/Mocny, Silny, niech On pomaga,

Niech On pomaga, niech On pomaga.

 

My będziemy pracować z Miłością,/ będziemy pracować z Miłością,/

Niech On pomaga, niech On pomaga.

 

*Mocny, Silny, niech on pomaga,/niech On pomaga, niech On pomaga,* (2 razy)

Niech On pomaga!

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...