Jump to content

TEKST PANEURYTMII


Ани

Recommended Posts

  TEKST PANEURYTMII

 

 

                  Pierwszy dzień wiosny

 

 

 

1.Pierwszy dzień wiosny,

Pierwszy dzień radości,

Pierwszy dzień Miłości

Niosą siłę i życia,

Niosą siłą życia.

 

2.Ożywia i budzi nas z Miłością:

„Wstawajcie ze snu, dzieci,

Ukochana wiosna już nadeszła.

Cała Przyroda śpiewa, Słońce

Już wysyła ciepło,

Przynosi kwiaty i owoce,

Niesie pieśni i zabawy.

 

3. Wypełnia życiem każde stworzenie,

Wywołuje Radość dla Ducha,

Cieszy nasze serca.

Świeci życiodajne Słońce,

Czułe całuje całą Ziemię i ozdabia ją

Niezliczonymi pięknymi kwiatami.

 

4.Błyszczące gwiazdy- brilianty

Światłe legendy naszeptują.

Świeci czysty księżyc, nieustannie leci

                  w niebieskich przestworzach
                  i dzień nadchodzi po nocy.
 
                  5.Siłę i Radość,
                 Młodość i Miłość daje Słońce,
                 Niesie natchnienie, piękno i postęp.
 
                 6.7.8. Oto rodzi się piękny dzień,
                 Słońce nam świeci,
                 Ptaszek w lesie radośnie śpiewa hymn.
                 Raźnie tańczymy w łąkach z kwiatami,

 

Świetlista Radość nam świeci,                    nieustannie  wlewa siłę w naszych duszach.

 

                

 

My kochamy gór, cudownego Musalla             opiewamy, przebywamy przy siedmiostrunową harfie Rily.

 

O świcie witamy potężne Słońce,

Wieczorem obserwujemy promienne gwiazdy i piękny Księżyc w przestworzach.

 

9.10.Pierwszy dzień wiosny,

Pierwszy dzień radości,

Pierwszy dzień Miłości

Niosą siłę i życia,

Niosą siłę i życia.

 

Ziemia budzi się ze snu,

Rozpoczyna się nowy światły dzień ,

Nowy dzień wiosny.

Przyroda triumfuje że Słońce wysyła ciepło obfitymi promieniami. Każde

Stworzenie raduje się i śpiewa.

 

               11.Ewera

Słońce świeci, głaszcze promieniami

Kwiatki, trawy, nas; wczesnym

Rankiem tańczymy w zachwycie.

Powietrze jak błogosławieństwo,

 

Ptaszki wesoło fruwają nad nami.

Cała Przyroda promieniuje pięknem,

Rosa na trawce błyszczy jak diament,

                Zapach kwiatów unosi się wszędzie.       
 

 

Słońce świeci, wysyła radość po całej Ziemi, całego świata budzi, wola go z

 

Miłością, wlewa życia w nas.

 

Daje radość, pokój, piękno; zachodzi,

Ale wiecznie znów pojawia się,

Błyszczy, wysyła żywe Światło będąc

(Słońce)miłym sługą błogiego Ojca naszego.

 

                12.Skakanie

Polećmy do góry, ku niebieskim

Przestworzom.

Gdy jest Pokój, Miłość, Światło

Wszystko wyrasta piękne i

Przynosi nam Mądrość.

       

                13.Tkanie

 

Każdego dnia, każdej godzinie, każdej minucie my snujemy i tkamy

Najpiękniejsze myśli.
    Życie czyste i święte budujemy  
    (dosł. ”wlewamy”) w duszach.

 

Niech Pokój i Miłość królują w naszych          sercach, dobroć, miłosierdzie niech żyją w nas.

Światło i Radość niech wszędzie promieniują.

 

Kwiatki rozlewają słodkie zapachy,

Ptaszki świergocą, śpiewają w niebie,

Deszczyk szumi cicho nad łąkami i polami.

 

My każdego dnia, każdej minucie będziemy pracować, rosnąć i siać dobro

I w ten sposób w naszych duszach powstanie tkanina z pięknych myśli.

 

(następne ćwiczenia Nr. 14,15 i 16 posiadają tekst, przekazany przez Mistrza)

 

                  14.Myśl !

 

Myśl, prawo myśl. Myśl, prawo myśl.

Święte ( w sensie „wzniosłe”) myśli

O życiu podtrzymuj     (dosłownie:”wspieraj”).

Święte myśli o życiu podtrzymuj.

Podtrzymuj, podtrzymuj, podtrzymuj.

Święte myśli o życiu podtrzymuj,

Podtrzymuj, podtrzymuj, podtrzymuj.

Święte myśli o życiu podtrzymuj.

 

                    15.Aum

 

Aum, aum, aum, om, om, aumen.

 

             16.Wschodzi Słońce

 

Wschodzi Słońce, wysyła światło,

Przynosi ono(Słońce) radość w życiu.

 

Żywa siła źródlana, płynąca    (4 razy)

 

Zum me zum, zum me zum,

Binom to meto.

 

 

                

17.Kwadrat                                 

            
                   Słońce świeci,
            świt drży, pełen życia i Miłości
   drży świt, błyszcząc brylantowymi                           promieniami.
      
       Wszystko dziś śpiewa, słodko śpiewa
O Bożym dniu, o nowym światłym
Bożym dniu, o nowej Radości, która
Nieustannie wlewa się w naszych sercach.
 
            18.Piękno
            19.Ruchliwość
Każdym rankiem, o wczesnej godzinie
Witamy Słońca.
Promienie, powietrze, rosa radują nasze   serca.      
 
Niech popłyną natchnione myśli i
Niech rosną piękne uczucia,
Niech owocują słodkimi, dojrzałymi owocami,niech wszędzie będą ozdobą życia.
 
Wszędzie błyszczące promienie, śpiewa
Czyste(dosł. ”klarowne”) źródełko.
Radość tryska w całym świecie,
Ptaszek radośnie lata.
 
           20.Zwyciężanie                             
 
Po nocy dzień przychodzi i radość idzie za smutkiem.
Idziemy światła drogą, przeszkody nie zatrzymają nas.
 
Nieustannie, z wiarą i miłością w sercach
Będziemy zwyciężać, póki żyjemy.
(dosłownie: „ku zwycięstwom będziemy lecieć póki oczy mamy otwarte”).
 
Śmiało ruszamy naprzód z podniesionymi czołami!
Nawet w niedoli i w nieszczęściu dla nas
Boży świat jest piękny.
 
Głaszcze nas łagodny zefirek,
Wesoło nam śpiewają ptaszki,
W duszach płynie eliksir o świcie, wczesnym rankiem.
 
             21.Radość Ziemi
Triumfuje cała Ziemia, raduje się z całego serca, biegnie swoją drogą jak ukochana dziewica;
Ona pragnie Słońca i dąży ku niemu.
Słońce głaszcze ją z daleka i całuje promieniami.
Ziemia cieszy się i śpiewa do niego:
„O, Słońce mojego życia, lecę nieustannie
Ku tobie, pełna radości.
 
Płyną rzeki, tryskają czyste źródła,
Śnieżna biel szczytów promieniuje różowymi odcieniami, czułe oblewana
Twoimi pieszczotami.”
                                                                   
              22.Poznanie się
Jak miło śpiewa ptaszek i Słońce życiodajnie świeci.
Świeże polany, rosa na łąkach – tańczymy i śpiewamy wczesnym rankiem.
 
Życie jest piękne i obfite, bo Bóg jest tak łaskawy dla nas!
Po tańcach i pięknych śpiewach pracujemy na naszych polach.
 
Zasiewamy ich wybornym ziarnem
Oczekując ciężkich, dojrzałych kłosów.
Łagodny deszcz, jak rosa, napoi pola i w cieple Słońca dojrzeją kłosy.
 
              23.Piękny dzień
Każdego pięknego Bożego dnia oddycham radością i życiem i oblicze moje jest radosne, bo Pan mnie kocha.
Słoneczko z miłością pieści moją twarz
A ukochany głos Chrystusa
szepcze w moim sercu:
„żyj odważnie, śmiały bądź
I pomagaj światu; radosną pieśnią wysławiaj Miłość Boga - naszego świętego, ukochanego Ojca, wszystkim duszom znanego.”
 
             24.Jacy jesteśmy szczęśliwi
Jacy jesteśmy szczęśliwi że żyjemy na tym świecie; jak wolne ptaki śpiewamy cudowne pieśni.
 
Rano miłe Słońce wcześnie wita nas,
Daje nam życia i błogosławieństwa.
 
(na tym kończy się oryginalny wariant, dany przez Mistrza; dalszy tekst, to rozszerzony wariant : muzyka, napisana pewnym bratem, podobno, za zgodą Mistrza                      
oraz tekst do tej muzyki, który następuje.
Ten, tzw. ”pełny wariant” wykonuje się na święta, przy większych spotkaniach itd.)
 
Oddycham życiodajnym powietrzem,
Radośnie wrócę do domu.
Cała Przyroda śpiewa razem ze mną,
Słońce ( dosł. „żwawo”) świeci na mnie .
 
Przyroda lubi mnie, pomaga mi w życiu;
Nazywa mnie swoim dzieciem, słodko do mnie przemawia:
 
„Pracuj, ucz się, nie trać czasu, nie marnuj czasu, strzeż drogocenne życie – ono jest
Bezcennym miłosnym darem od Boga, chroń go nieustannie.”
 
Po tańcach  pójdę  pracować aby czasu nie tracić, póki słońce świeci.
 
Oj, do przodu, raz, dwa, trzy - ruszaj rześkim krokiem, zatańczmy jeszcze.
 
Idzie, idzie, idzie, po wodę idzie,
Przez rzeczkę przejrzystą, ścieżką czystą.
 
O, słodka, żywa wodiczko, ty dajesz życia;
Lubię cię, pragnę cię, zawsze potrzebuje cię.
 
Po łąkach i ogrodach biegniesz nieustannie
(woda); biegnij, łataj, biegnij.
 
               25.Krok po kroku
 
Krok po kroku my idziemy ku nowemu życiu;
kreślimy światłą przyszłość dla siebie i dla całą rodzinę ludzką.
 
Pokonujemy wszystkie przeszkody, nie boimy się niedoli; wszędzie zasiewamy piękne myśli, żeby Miłość zwyciężyła na świecie.
 
Świetlista ścieżka stoi przed nami i nowe, cudowne światło.
W sercach naszych wlewają się Życie,
Mądrość i Miłość.
 
Kwiaty pięknie pachną, owoce dojrzewają,
wszystko żyje, rośnie, raduje się cały świat.
 
Oddycham wonnym powietrzem, dookoła wszędzie cudne piękno – źródła tryskają czystą wodą, przejrzysta rosa, każdy liść ozdobiony jest pięknym brylantem.
 
                26.O świcie
 
Kto o świcie wstaje tańczyć na zielonej trawie, na przejrzystej („klarownej”) rosie,
 
zawsze będzie młody, zdrowy, piękny, bogaty; będzie się uczyć najlepiej, nigdy
nie umrze.
 
Wstań o świcie, przywitaj Słońca,
zaśpiewaj rześkim głosem, żwawo zatańcz.
 
Rześka gimnastyka: raz, dwa, trzy;
poruszaj się, zatrzymaj się; znów odważnie
rusz do przodu, ciesz się światem Bożym.
 
                  27.Oddychanie
 
                  28.Opatrzność
Niech trwa na zawsze Boży Pokój i niech zaświta Radość Boża i rozradowanie Boże w naszych sercach!”
 
   
                    Promienie Słońca                                
 
Jasny świt, rozwidnia się, on wyjawia   Nowe Życie.
Słoneczny taniec w górach tańczymy, wszyscy śpiewamy słoneczne pieśni.
 
One otwierają nasze serca dla promieni, Słońce przemawia do nas przez tańce; daruje nam nowe życie,
nowe światło, nowe światło.
Swoim ciepłem roztapia wszystkie ziemskie smutki.
 
Wykonaj wierny (prawidłowy) krok, przyjmij światłą myśl – ona obdarzy cię życiem i nową radością; wybuduje piękną przyszłość.
 
Zawsze naprzód, zwartym szeregiem ruszamy.
Głośne wezwanie o czyste, nowe życie wysyłamy wszędzie.
Nadchodzi już w świat Braterstwo i Miłość.
 
Gdy na naszej Ziemi zaświta Nowe życie, każde stworzenie zaśpiewa o Słońcu; każdy będzie żyć z Wiedzą, Miłością i Wolnością.
 
Nowa Droga jest przygotowana – wyjdź z ciasnego kręgu.
Śmiało razem ruszajmy ku szczycie, ku wzniesieniu ( w sensie duchowym) się.
Świetliste wysokości wołają cię, pójdź drogą ku wolności.
 
                   ---------------------
Matko, urodziłaś mnie pięknym człowiekiem – żebym stał się mądry,
żebym myślał dobrze, żebym kochał dobrze – oto rajskie życie.
 
Raj, raj, raj, raj …
 
Powiedz mi, powiedz mi, powiedz mi
dwa słodkie słowa.
Twoje dwa słowa, dwa słodkie słowa – oto Raj, to jest Raj, to jest Raj,…..
 
                           PENTAGRAM
 
Idziemy my – świetliste promienie, niesiemy błogi, królewski dar – Radość, Pokój i Miłość, Światło i żywe Piękno, wolność dla wszystkich rozumnych duszach.
 
My jesteśmy słoneczne promienie Miłości przychodzące na świat żeby pokonać zło, ustanowić pokój,
 
Dobrocią (dosł. „błogością”),światłem, czułą Miłością nowe życie miłosierdzia zaprowadzić na świecie.
 
Idziemy my – świetliste promienie, niesiemy
błogi, królewski dar – Radość, Pokój i  Miłość, Światło i żywe Piękno, wolność dla wszystkich rozumnych duszach.
 
(powtarza się 5 razy)
 
Tekst Paneurytmii Mistrz Beinsa Duno poleczył napisać siostrom Wesela Nestorowa („Promienie Słońca”) i Olga Sławczewa – reszta tekstu, za wyjątkiem ćwiczeń 14, 15, 16, tekst których podał sam Mistrz.
 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...