Jump to content

Mistrz Beinso Duno o Paneurytmii


Ани

Recommended Posts

                                   M I S T R Z    B E I N S A     D U N O    O   P A N E U R Y T M I I

 

 

                                       I    G I M N A S T Y C Z N Y C H     Ć W I C Z E N I A C H

 

 

                                                                       Spis treści:

 

1. „Paneurytmia/ Ruchy Dobra/ Dwanaście bram życia są otwarte” z      książki „Nastrajanie duszy ludzkiej”(archiwum brata Bojana Bojewa), t. 2 wyd. ”Białe Bractwo”, Sofia, 2000 r.

 

2. „Wewnętrzny sens Paneurytmii” – z archiwum Bojana Bojewa.

 

3. „Wskazówki o wykonaniu „6 plus 1 ćwiczeń”.

 

Dwa nowe ćwiczenia – wskazówki”

 

4.  „Paneurytmia/Myśli, wybrane z lekcji/Tajemnice i objawienia/    

 

                                          Rola ćwiczeń gimnastycznych w życiu (lekcja)”.         

 

 

                                                                       P A N E U R Y T M I A

 

 

( rozmowy z Mistrzem, zapisywane stenograficznie przez brata Bojana Bojewa, wydane w trzech tomach pt. „Nastrajanie duszy ludzkiej”. Niniejszy tekst jest z tomu drugiego, str.52 – 64)

 

           

 

O Paneurytmii Mistrz powiedział:

 

„Paneurytmia, to nauka, która reguluje fizyczne, duchowe i umysłowe funkcje człowieka.

 

Harmonijne ruchy Paneurytmii są metodą, używaną przez Rozumne Istoty w celu samowychowania. Ruchy te powinny być powiązane z ludzkimi myślami i uczuciami, w przeciwnym przypadku one będą ruchami mechanicznymi i nie będą miały swojego stymulującego i odnawiającego oddziaływania na umysł i duszę. Wszystkie wysoko rozwinięte narody i rasy – Szósta rasa, która nadchodzi, będą wyrazicielami Paneurytmii, która wymaga, aby człowiek jednocześnie myślał, czuł i poruszał się harmonijnie. Paneutytmię należy stosować w wychowaniu jednostki, społeczeństwa i ludzkości.

 

Dla każdego tonu istnieje odpowiedni ruch. Sztuką jest zestawić razem muzykę z ruchami. Jeżeli mówisz językiem Natury, Ona odpowiada, mówiąc :” Czego będziecie sobie życzyć?”, ale jeżeli nie mówisz jej językiem, Ona milczy. Wszystkie talenty, które zostają rozwijane przez jednostki, pewnego dnia staną się dostępne dla całej ludzkości. Cokolwiek ktoś z was zdobędzie, stanie się ogólnie dostępne. W Paneurytmii w sposób harmonijny połączone są wszystkie trzy światy i nie istnieje system, lepszy od niej. Gdy połączone są muzyka, ruch i życie wewnętrzne, wtedy udział bierze cały człowiek. Należy włączyć Prawdę; wykonanie tych ruchów usuwa przeszkody i otwiera drogę.

 

W Naturze wszystkie ruchy są rozumne. W tańcach słowiańskich podstawą powinna być treść. W przyszłości, pracując i poruszając się, ludzie będą wykonywać tylko harmonijne ruchy, ponieważ tylko w ten sposób będą brać udział myśl, uczucia i wola. Każdy ruch odpowiada pewnej cesze duszy: istnieją ruchy Dobra, Miłosierdzia, Sprawiedliwości. Nie istnieje cnota, która nie posiadałaby odpowiedniej linii ruchu. Będziesz uczyć się tego, będziesz robić eksperymenty raz, drugi raz, dziesięć razy, sto razy, póki je znajdziesz.

 

W Paneurytmii wprowadzone w ruch zostają wszystkie rodzaje linii: proste, krzywe oraz złożone. Każda linia wywiera wpływ na świadomość i budzi nowe siły u człowieka – fizyczne i duchowe. Pieśni te powinny przekształcić się w ruchy, przy których ręce, nogi oraz całe ciało biorą udział. Ciało powinno zajmować rożne pozycje. Chcemy żyć jak istoty rozumne, chcemy, aby wszystko nam układało się dobrze (dosł.” szło naprzód”). Ale, chodząc, jak powinien to robić człowiek? Czytając, jak powinien to robić? Albo, rozmyślając, jak powinien postępować? Jeżeli, czytając albo rozmyślając, człowiek ma  wykrzywiony kręgosłup, nie ma z tego pożytku. Człowiek powinien zachowywać prawidłową pozycję między Panem, którym jest Bóg a środkiem Ziemi. W miarę możliwości kręgosłup powinien mieć tylko jedną, bardzo małą krzywiznę. Gdy człowiek zacznie prawo myśleć, będzie miał również piękne ruchy. Każdy człowiek posiada osobliwe piękno swoich ruchów, które uzależnione są od jego charakteru. Człowiek posiada jednego przywódcę – głowę, ręce zaś są pomocnikami. Człowiek, to najwyższy przejaw Natury w świecie fizycznym; kamienie, rośliny, zwierzęta są nieco niższym jej przejawem. W Naturze Bóg działa przez człowieka. Piękne w człowieku jest to, co jest Boskie. Słowo człowieka, gdy on mówi, myśli oraz czyni dobro jest przejawem Boskiego w nim.

 

Wykonując  paneurytmiczne ćwiczenia koncentrujcie się, myślcie o ruchach oraz o założonych w nich wzniosłych ideach i myśli te przejdą wtedy do rąk, nóg, etc. Jeżeli nie jesteście skoncentrowani przy każdym ruchu, sens zostaje utracony; każdy poszczególny ruch określa następny, one są związane. Tymi ćwiczeniami Bułgar może oswobodzić się.

 

Człowiek zdobywa siłę gdy jest skoncentrowany, wykonując ćwiczenia gimnastyczne z Miłością, z sercem, a nie mechanicznie. Żywa Natura bierze udział w naszych ruchach. Ona sprawdza czy istnieje rytm w ich wykonaniu i jeżeli nie, nie bierze udziału i wtedy wszystkie nasze wysiłki są daremne.

 

Gdy pochylacie ręce ku  ziemi i macie czujną świadomość, przyjmujcie od ziemi energie pozytywne, negatywne energie zaś odsyłacie do niej.

 

Siedząc na ziemi, powinieneś być zadowolonym, wtedy zachodzi prawidłowa wymiana energii i po krótkim czasie odpoczniesz. Każdy ruch, który wykonujesz powinien być celebrowaniem.

 

Na rosie można pochodzić i pobiegać boso. Codziennie przechodź myślą przez swoje ręce, nogi itd. przynajmniej 4-5 razy. Człowiek, który kocha, ma ruchy muzykalne o określonej amplitudzie; ruchy te wyrażają piękno. Gdy muzyka wyraża takie ruchy, ona ma szczególne oddziaływanie. Bardzo rzadko zdarzało mi się słuchać muzyki, która zaczyna się od podstawowego tonu Miłości. Jeżeli zaczyna się w ten sposób, pieśń wnosi uspokojenie.

 

Paneurytmiczne ćwiczenia transformują energie mechaniczne w energie organiczne, organiczne zaś w energie psychiczne. Paneurytmia utrzymuje harmonię między systemem oddechowym, mózgowym i trawiennym, a także między umysłem, duszą i duchem.

 

Powiem, na czym polega wasz błąd : wzięliście na plecy swoje  ćwiczenie i niesiecie je. Nie, odwrotnie: wsiądźcie na ćwiczenie jak na konia i ono was nauczy. Niech was niesie! Ono wie jak odwracać, jak podnosić ręce. Wsiądźcie do pociągu i nie uczcie go jak powinny kręcić się kola – oznacza to, aby muzyka ćwiczenia ogarnęła was, abyście pozwolili jej kierować waszymi ruchami. Obecnie przekazywane ruchy Paneurytmii związane są z dzisiejszą epoką rozwoju ludzkości, one są wzięte z samej Natury, one istnieją wewnątrz niej jako jednolita całość. Paneurytmia oznacza oszczędne, nieskomplikowane, ale celowe ruchy, którymi osiąga się doskonały wynik. Tymi ruchami kontaktuje się z Naturą. Paneurytmia, to nie tylko taniec, ale również świadome nawiązywanie kontaktu z Rozumną Naturą. Każda energia w Naturze – światło, myśl itp. płynie nierównomiernie; najpierw pewna ilość o mocniejszych falach, potem krótki odpoczynek, po czym znowu mocne fale. Dawki nadchodzą periodycznie. W Naturze istnieje kosmiczny rytm, dzięki czemu rytmiczne ćwiczenia działają tak pozytywnie. Za ich pomocą łączymy się z Kosmicznym Życiem. Im bardziej pewna muzyka i pewne ruchy zawierają w sobie coś z rytmu kosmicznego, tym bardziej one łączą nas z Kosmicznym życiem i posiadają mocne oddziaływanie.

 

Gdy wykonujecie gimnastyczne i paneurytmiczne ćwiczenia, mięśnie i palce powinni być  lekko napięte. Wyciągnijcie na zewnątrz palce nóg. Na tym polega nauka – osteologia. Najmniejsze nawet napięcie w kościach i mięśniach powoduje wzmożony przypływ krwi i w ten sposób leczy. Za pomocą tych ćwiczeń możecie stać się panem swojego ciała; wtedy ruchy są plastyczne, poruszacie się z gracją. Gdy ręka jest wyprężona i skierowana w gorę, następuje połączenie z siłami Słońca. Gdy jest wyprężona i skierowana w dół, następuje połączenie z siłami Ziemi. Jeśli nie jest wyprężona, nie ma kontaktu z żadnymi siłami. Ale nie wystarczy, aby była wyprężona. Świadomość musi brać udział.

 

Niektórzy wykonują gimnastyczne ćwiczenia tylko po to, by wzmocnić się pod względem fizycznym, ale to nie wystarcza. Ktoś inny mówi, że nie jest przyzwyczajony do ćwiczeń, ale wtedy zachoruje i z przymusu będzie je wykonywał, nogami i rękami. Jeżeli nie wykonujesz tych ćwiczeń, Natura ma inną metodę – daje reumatyzm, bóle brzucha, ból głowy itp. Jeśli wykonujesz ćwiczenia, od razu poczujesz przypływ energii i zadowolenie. Każdy niedostatek energii powoduje niezadowolenie u człowieka.

 

Jeżeli muzycy grają co rano te ćwiczenia, odmłodzą się o rok. Istnieją ruchy dla odmłodzenia się: starsi wykonują je by odmłodzić się, młodzi – by nie starzeli się.

 

Niektórzy robią większe kroki, drudzy – mniejsze. Należy poruszać się równomiernie. Jeśli wysoka osoba i niska osoba tworzą parę, wysoka będzie robić większe kroki, niższa – mniejsze. Żeby zachować porządek dobrze jest w parach dobierać osobę wysoką z wysoką i niską z niską.

 

Niech całe ciało bierze udział w każdym ruchu i każda komórka poruszy się w polu, w którym znajduje się; jeżeli nie, nie możesz być dobrym wykonawcą. Wszystkie części ciała powinny być przewodami.

 

Po za tym powinniście wykonywać określone ruchy szyją w różne strony, bo inaczej dopływ krwi do głowy jest utrudniony. Gdy jesteście sami, wykonujcie różne ruchy szyją.

 

Każdy ruch człowieka powinien być Boskim. Wykonując Paneurytmię, nie dopuszczajcie nieharmonijnych ruchów. Ten, który wykonuje ćwiczenia w sposób niedbały, nie jest w stanie służyć Bogu. Bądźcie pilni, Bóg lubi pilnych. Najpierw nauczcie się wykonywać ćwiczeń, a następnie teorię. Wszystkie starożytne szkoły mistyczne posiadały ćwiczenia rytmiczne  jako metodę wyrabiania u uczniów muzykalności oraz plastyczności. Ćwiczenia, które wam teraz daję, wykonywane były w starożytności w miejscach odosobnionych przez świętych adeptów w celu wielkich osiągnięć. Nauka współczesna nie posiada danych o Paneurytmii i nie zna przy jakiej pieśni jakie ruchy ciało powinno wykonywać. Ponieważ jesteśmy w epoce rodzenia się Szóstej Rasy, dlatego tworzy się nową podstawę Paneurytmii. Dawniej miała ona charakter inwolucyjny, a teraz ma charakter ewolucyjny. Starożytne tańce były inwolucyjne a teraz, w czasie ewolucji my zbieramy energię, którą włożyliśmy podczas inwolucji.

 

Ze Słońca bardzo uważnie obserwują to, że w Bułgarii próbują tańczyć słoneczny rytm. Na Słońcu odbywają się dosyć duże paneurytmyczne ćwiczenia, które są wykonywane na pewnej obszernej płaszczyźnie. Ruchy, to mowa bez słów, którą należy studiować; każdy ruch wyraża pewną ideę, pewną myśl. Ruch jest wyrażeniem muzyki, jest elementem muzycznym. Należy używać ruchów, pochodzących od narodów starożytnych – Hindusów, Egipcjan, Asyryjczyków, Babilończyków, Greków jak również od narodów współczesnych, ale takich ruchów, które dzisiaj przyjmą nowy kształt. Bo pewne ćwiczenia, które w przeszłości były doskonałe, dzisiaj powinny ulec zmianie. W Paneurytmii przekazałem tylko podstawowe ruchy, tylko nasiona. Każdy ruch, który zostanie posadzony, rozwinie się, będzie rozwinięty w nowy ruch. W nauce okultystycznej istnieją pewne ruchy, wykonanie których działa pozytywnie, w sposób magiczny. Paneurytmia jest wzięta z wyższych światów i gdyby wasze oczy otworzyły się, widzielibyście ile Istot jest obecnych tutaj i bierze udział. To, co dają paneurytmiczne ćwiczenia, żadne inne ćwiczenie nie jest w stanie dać, ale należy wykonywać je prawidłowo, dokładnie według reguł.

 

 

                             R U C H Y    D O B R A

 

 

Ćwiczenia paneurytmiczne jednoczą w harmonię ciało i wolę z umysłem i uczuciem, a te cztery razem – w harmonię z Duchem. Cały błąd polega na tym, że ludzie stracili swoje połączenie ze światem Boskim. Istnieją ruchy, myśli, uczucia i czyny, które nie są w harmonii z Bogiem, na skutek czego człowiek oddala się od Niego. Najtrudniej jest skoordynować ćwiczenia z myślami i uczuciami. Gdy skoordynujemy je, wszystkie choroby znikną. Jeżeli potrafisz rozkazać swoim nogom aby się wyprężyły, to oznacza, że jesteś w stanie rozkazywać wielu innym rzeczom.

 

Istnieją pewne ruchy, które nazywam „ruchy dobra”. One są piękne. Gdy ktoś czyni zło, on posługuje się innymi ruchami. Ruchy są ważne, od nich zależy wiele. Nie jesteś w stanie wykonać piękny ruch, dopóki nie osiągniesz pięknej myśli i pięknego uczucia. Ktoś jest człowiekiem wierzącym i mówi, że nie potrzebuje ćwiczeń. Dobrze, on jest wierzący, ale nie nauczył się myśleć i odczuwać. Powinny istnieć pewne ćwiczenia przeważnie dla myśli, inne – przeważnie dla uczuć, trzecie – przeważnie dla woli. Zawsze istnieje niebezpieczeństwo żeby rzeczy zostały zmechanizowane i to się zdarza, gdy robisz coś, nie myśląc o tym. Na przykład, gdy jesz, masz mocny bodziec – głód i pożywienie sprawia ci radość. Tak samo, przy każdym ćwiczeniu człowiek powinien uświadamiać sobie, że zdobędzie coś i cieszyć się z potrzeby tego ruchu. Czasem wykonuje ćwiczenia, a jednocześnie czuje niezadowolenie.

 

Możemy przekazać niektóre piękne ćwiczenia gimnastyczne dla rozwoju procesu myślenia albo dla rozwinięcia danej cnoty, ale takie ćwiczenia wymagają przygotowanych ludzi. Jeden i ten sam sposób myślenia tworzy charakterystyczne rysy twarzy. Weźcie na przykład handlowca: jak tylko spojrzysz na niego, wiesz czym się zajmuje; tak samo jest z rzeźnikiem itd. Jak spojrzysz na ich twarze, dowiadujesz się jaki zawód mają, a  to zmechanizowanie nie jest dobre.

 

Mózg zależy od ruchów nóg, rąk itd. Dlatego poruszając świadomie swoje nogi, możemy polepszyć swój układ nerwowy i usunąć każdą niedyspozycję. Noga, ręka, kręgosłup mają swoje centra w mózgu i dlatego, poruszając je, centra te rozwijają się i układ nerwowy polepsza się; razem z tym rozwijają się zdolności duchowe, bo mózg jest tak samo ich centrum .

 

Gdy jesteś trochę niedysponowany, połóż ręce na krzyżu kciukami do przodu; prawą nogę daj naprzód i skoncentruj swoją myśl. Zrób potem to samo lewą nogą i twój stan niedyspozycji przeminie. Istnieje pewien rodzaj magnetycznej, gęstej, błocistej materii, która zbiera się w ludzkim ciele i należy ją wydalić przez gimnastyczne ćwiczenia. Każdego rana człowiek powinien pozbywać się tego magnetycznego błota, które osadza się najpierw w skroniach i w żołądku. Oranie, sianie, kopanie, zamiatanie, to najrozmaitsze sposoby wydalania tej energii. Tak samo, gdy sprzedawca podnosi zwoje materiałów tekstylnych, celem tego ruchu jest uregulowanie energii.

 

Człowiek, który idzie, aby uczynić jakieś dobro, może być rozpoznany po sposobie chodzenia. Cokolwiek człowiek zamierza zrobić, dowieść się można po jego sposobie chodzenia. W ruchach powinny występować wszystkie trzy światy: fizyczny, Duchowy oraz Boski.

 

Przekażę wam pewne ćwiczenie przeciw reumatyzmowi: prawą nogę wynosi się do przodu, lewą rękę kładzie się na boku, prawą – na prawe kolano. Powoli klęka się, a wyprostowanie się wykonuje bardziej dynamicznie, kilka razy pod rząd. Następnie wystawia się lewą nogę i robi się tak samo. Należy stąpać najpierw na palce, a potem na piętę.

 

Współcześni ludzie, którym brakuje ruchu, cierpią na zastój małych mięśni, co powoduje zakłócenia w krążeniu krwi. Małe mięśnie biorą udział w ruchach Paneurytmii. Połączenie muzyki z ruchami, to najlepszy masaż; wtedy elektryczne i magnetyczne* energie  swobodnie przepływają przez splot słoneczny i przez całe ciało. My cierpimy z przyczyny nienaturalnych ruchów. Przyczyną niezdrowych ruchów jest zastój małych mięśni, a właśnie ćwiczenia paneurytmiczne mają na celu rozruszać te mięśnie. Dzisiaj ćwiczenia gimnastyczne oparte są na zasadach statycznych, co wyrabia twarde mięśnie, pozbawione życia. Jedyną przyczyną umierania ludzi jest to, że ich mięśnie stają się statyczne, natomiast wszystkie części ciała powinny  być w ruchu. Każdy rozumny ruch zawsze związany jest z Żywą Rozumną Naturą. Dobre ruchy zawierają w sobie Życie.

 

Gdy wykonuję ćwiczenia Paneurytmii jestem skoncentrowany. Niektórzy, na odwrót, tylko krążą dookoła sejfu, pełnego drogocennych rzeczy, nie wiedząc w jaki sposób z nich skorzystać. Wykonując Paneurytmię, znajdźcie klucz, otwórzcie sejf i wszystko, co on zawiera, zacznie wlewać się w was. Ćwiczenia te są magnetyczne i wyzwalają człowieka ze niepokoju, wyzwalają go i dają mu ulgę.

 

Paneurytmia, to błogosławieństwo. Dobrze byłoby jeżeli każdy z was uczyłby przynajmniej jedną osobę Paneurytmii. Potrzebne jest, aby grupa braci i sióstr nauczyła się dobrze paneurytmycznych ćwiczeń i jeździłaby z  miasta do miasta, pokazując ćwiczenia. Należy przestrzegać prawa wychowania fizycznego. Wszystkie ćwiczenia są sposobem wychowania, należy zacząć od tego. Umysł, serce i ciało zrozumieją te ćwiczenia i przyswoją je. Wszystkie wspólnoty religijne odrzucają ćwiczenia jako zajęcia świeckie, ale kiedyś pierwotna gimnastyka była duchowa. Jeżeli ćwiczenia wykonywane są rytmicznie, będą miały zawsze dobry wpływ; nasze ćwiczenia posiadają i rytm, i takt. W Naturze, wszędzie, gdzie istnieją światy rozumne, tam wykonywane są najpiękniejsze ćwiczenia. Nasze ćwiczenia gimnastyczne mają znaczenie dla ciała, duszy oraz ducha. Część ręki ludzkiej od nadgarstka do końca palców jest związana z duchem, część od nadgarstka do łokcia jest związana z duszą, a część od łokcia do ramienia – ze światem fizycznym.

 

______________________________________________________

 

* „elektryczność, magnetyzm” – dwa podstawowe rodzaje energii, działające w całym Stworzeniu. Względem siebie energie te mają charakter przeciwstawny, polarny.

 

                                         „polarność” - jedna z siedmiu zasad okultyzmu. Wszystko w przyrodzie poddane jest prawu polarności. Kilka przykładów: północny i południowy magnetyzm; dodatnie i ujemne ładunki elektryczne.

 

            Dwie przeciwstawne zasady współdziałają wszędzie:

 

            Zasada twórcza, męska – zasada budująca, żeńska

 

            umysł                _______ uczucia, serce

 

            elektryczność                   magnetyzm

 

            ostrość, twardość             łagodność, miękkość

 

            zimno                               ciepło

 

            suchość                            wilgotność   itd.

 

W Ameryce była młoda dziewczyna, która, gdy kładła rękę na drzewo, ono rozwijało się. Ona podnosiła rękę i z niej wypływały siły, którymi potrafiła działać. To samo ma zastosowanie również w Paneurytmii – gdy wykonujecie ją, wysyłajcie w świat dobrą falę – wtedy ludzie będą żyć lepiej. Tymi ćwiczeniami wy wysyłacie nowe idee w świat. Woda, gdy jest w ruchu, może wykonywać pracę, a gdy jest w pokoju, nie jest w stanie wykonać żadnej pracy.

 

 

 D W A N A S C I E   B R A M    Z Y C I A   S A   O T W A R T E 

 

 

(str. 60 „Nastrajanie duszy ludzkiej”,t.2, wyd. 2000r. )

 

„Promienie Słońca” i „Pentagram” były przekazane niedawno i jeszcze nie  wszyscy nauczyli się dobrze wykonywać je.  Mistrz powiedział, że wieczorem mamy zebrać się, żeby ćwiczyć. Około godz. 8 wieczorem, przy świetle lamp elektrycznych na polance wiele razy wykonaliśmy te ćwiczenia. Najpierw małe grupy, które dobrze ich się nauczyli, pokazywały nam, a później wszyscy wzięliśmy udział. Po skończeniu zebraliśmy się dookoła Mistrza i rozpoczęła się rozmowa.

 

Pierwsze ćwiczenie, to branie i dawanie. Gdy położysz zgięte ręce na ramionach, to oznacza branie, a gdy ręce są w pozycji poziomej, na bok, to oznacza dawanie.

 

Drugie ćwiczenie Paneurytmii oznacza pokój, ciszę.

 

Gdy śpiewa się „Aum” z ruchami i jedną rękę podnosi się do góry, a drugą wystawia się do tyłu, człowiek powinien stanąć na palcach nóg, dlatego że one związane są ze światem umysłowym. Stawanie na palcach jest podnoszeniem się w świecie umysłowym.

 

Pewien brat zapytał: ”Co oznacza słowo „Ewera”?

 

„Ewe”, to zasada Rodzenia, „Ra” – to Słońce. „Ewera” oznacza „rodzony przez Słońca”.

 

Ćwiczenie „Kwadrat” działa bardzo dobrze na człowieka.

 

W ćwiczeniu „Promienie Słońca” jeden z uczestników zatacza koło wokół drugiego, to jest stan nebularny (astr. ”mglisty”). Kręcisz się w koło, dochodzisz do tego samego miejsca i mówisz: „Czy nie ma wyjścia?” A gdy znajdziesz wyjście, cieszysz się i to właśnie wyrażone jest w „Promieniach Słońca”. Póki peszysz się, ty się kręcisz w koło, jak koń, który młóci ziarno. W „Promieniach Słońca” chodzenie jednego dookoła drugiego jest ruchem zamkniętego kola, a gdy potem bierzemy się za ręce i zaczynamy śpiewać „Matko moja, urodziłaś mnie pięknym człowiekiem”, to wyjście z zamkniętego kola do świata otwartego jest wyzwoleniem. Powiem wam jeszcze jedną stronę tej pieśni: ”Matko, przez długi czas zostawiłaś mnie samym, ale teraz zajęłaś się mną. Ile wycierpiałem bez ciebie!” Ale tą część pieśni porzucimy – „Ile wycierpiałem”; to zostawimy za sobą i patrzeć będziemy naprzód.

 

Dwanaście promieni w „Promieniach Słońca” oznaczają, że dwanaście bram Życia jest otwartych. One są znakami Zodiaku; w Apokalipsie również mówi się o dwunastu bramach. Ćwiczenie to ma dwa nurty: arterialny oraz żylny. Gdy wykonujecie je, przypominacie sobie to, czego uczyliście się wcześniej, w przeszłości. Przez „Promienie Słońca” wyzwoliłem was i zaprowadziłem w świat talentów. Wykonujcie je z taką gracją, żeby coś w was zadrżało, a tak samo w tym, który na was patrzy. Stąpcie tak, jak gdybyście nie dotykali ziemi. Przy klaskaniu  prawa ręka porusza się więcej i uderza w lewą. A po klaskaniu ręce podnoszą się nieco wyżej. Ćwiczenie to posiada rytm Słońca. Bułgarskie tańce ludowe  są zamknięte, co wskazuje na to, że  Bułgar jest zamknięty, nie ma wyjścia; to pewien proces wewnętrzny. Bułgarzy utracili pierwotne ruchy, które były religijne i doszli do „ryczenicy”, do przytupywań na miejscu i do tego szybko, ale w tych szybkich ruchach tańca „ryczenica” brak idei. Chciałem dać wzorzec tych ruchów w czystej postaci. Wyszedłem na polanę, zacząłem nucić trzy melodie  wykonując odpowiedne do nich ruchy. W ten sposób stopniowo ukształtowały się „Promienie Słońca”. „Idyllę” dałem więcej niż trzydzieści lat temu i wielu z was pytało mnie, jaki ma być tekst do niej. Odpowiadałem, że wszystko ułoży się w odpowiednim czasie. I oto, teraz, z tymi nowymi ćwiczeniami „Promienie Słońca” , dałem tekst „Idylli” : „Matko moja, urodziłaś mnie pięknym człowiekiem”. Aby móc stworzyć motywy muzyczne do „Promieni Słońca”, tzw. Motyw otwarty w muzyce bułgarskiej, pracowałem całe trzydzieści lat dla podnoszenia świadomości bułgarskiej i jej przystosowania do nich. To wszystko będzie miało wpływ na psychikę bułgarską.

 

Ten, kto będzie wykonywał „Promienie Słońca”, zdobędzie Wolność. Ćwiczenia te będą wykonywane po świecie. Stąd wyjdą instruktorzy. Przez „Promienie Słońca” tworzę pewną podstawę, dlatego należy wykonywać je w sposób doskonały. Wszystkie Światłe Istoty bywają przyciągane przez nie. Tymi słonecznymi ćwiczeniami tworzymy podstawę i Istoty schodzą i wchodzą w nas. Jeżeli wykonujemy je, kontrowersje zostają usunięte, ponieważ ćwiczenia neutralizują zło. Tak samo Wzniosłe, Wysoko Rozwinięte Istoty też wykonują te ćwiczenia. Muzyka Paneurytmii oraz „Promieni Słońca” budzi duszę. Przez słoneczne ćwiczenia Ziemia zostaje nasycona energią słoneczną. Energie słoneczne, które schodzą na Ziemię, za pomocą ćwiczeń zostają wykorzystane, przy czym najpierw my je przyjmujemy, a następnie wysyłamy je w przestrzeń i w ten sposób wiele istot podnosi się w rozwoju. Ćwiczenia wyzwalają człowieka z  trosk.

 

Ruchy, które wam przekazuję, istnieją w Naturze. I tylko ruchy, wzięte z Natury, są dobre. Ruchy zaś, które nie istnieją w Naturze, nie są harmonijne i szkodzą człowiekowi. Chodzenie jednego z uczestników dookoła drugiego w „Promieniach Słońca” jest analogiczne do ruchu Ziemi dookoła Słońca, innych planet dookoła Słońca oraz Księżyca dookoła Ziemi.

 

Ćwiczenie „Promienie Słońca” należy wykonywać w specjalnych ubraniach, z rękawami szerokimi jak rękawy tog rzymskich i z pasami na krzyżu. Ubrania powinny mieć kolory niebieski, różowy i biały. W „Promieniach Słońca”, gdy mówi się o matce, ma się na myśli Matkę, która jest w Rozumnej Naturze; w słowie „matka” zawarte jest Imię Boga. Ćwiczenia „Promienie Słońca” pochodzą ze świątyń wtajemniczonych i są słoneczną muzyką, słoneczną mową i słonecznym ruchem. Gdy wykonujecie je, jesteście przewodami Miłości i Światła i rozprzestrzeniacie te promienie i idee, żeby przekazać je światu. Gdy śpiewacie słowa „Matko moja, urodziłaś mnie pięknym człowiekiem, abym został mądry, abym prawo myślał, abym prawo kochał. To jest Rajskie życie”, w tym momencie w świadomości wielu ludzi na świecie zaczynają przenikać światłe słowa i idee. Ćwiczenia te leczą wszelkie choroby i nieporozumienia. Noga, która jest zgięta i podniesiona w powietrzu, odbiera energię słoneczną, druga zaś, która jest na ziemi, daje.

 

Pewna siostra zapytała :”Mistrzu, jakie jest znaczenie ćwiczenia „Pentagram”?”

 

Pięć par bierze udział w tym ćwiczeniu; one oznaczają pięć podstawowych cnót: Miłość, Mądrość, Prawdę, Sprawiedliwość oraz Cnotę, w wąskim tego słowa znaczeniu. Te pary poruszają się i zamieniają się miejscami, prawda? Oznacza to, że cnoty człowieka należy wprowadzić w ruch. Dotychczas tylko mówiło się o cnotach, a teraz już trzeba je zastosować. Za pomocą ćwiczenia „Pentagram” cnoty ożywiają w człowieku i zaczynają działać w nim. To jest psychiczne działanie „Pentagramu”. Coś więcej, ta idea zostaje wysłaną w świat i przyczynia się do tego, aby cnoty ludzkości zaczęły działać. Dopóki nie nauczycie się „Pentagramu”, nie osiągniecie żadnego sukcesu.

 

Przekażę wam ćwiczenie, które wykonuje się, gdy macie trudności: prawą rękę podnosi się do góry z dłonią, odwróconą do przodu i wyciąga się. Prawą nogę podnosi się nieco do góry,  prawą rękę opuszcza się i kładzie się na nogę, nieco wyżej kolana. To oznacza, że Sprawiedliwość i Cnota jednoczą się w Miłości. Wykonuje się siedem razy prawą nogą i siedem razy lewą.

 

Inne ćwiczenie: prawa noga idzie nieco na bok. Prawa ręka opuszczona jest na dół, ale później rusza w lewo i do góry obok ciała i gdy wykona krąg, kładzie się ją na prawą nogę. To wykonuje się siedem razy prawą ręką a potem lewą.

 

Istnieją też ćwiczenia, bardziej skomplikowane, aniżeli „Promienie Słońca”, ale jeszcze nie mogę przekazać ich wam, ponieważ nie jesteście przygotowani. W przyszłości dojdziemy do innych ćwiczeń, a te, dzisiejsze, są wprowadzeniem do tamtych, mocnych ćwiczeń. Teraz w paneurytmicznych figurach istnieją tylko kontury ruchów, ale później zostanie przekazana treść, sens i detale. Każde słowo, wypowiedziane muzykalnie i połączone z harmonijnymi ruchami jest w stanie nadać impuls duszy ludzkiej. Na przykład, naprawdę muzykalny człowiek jest w stanie zaśpiewać słowo „Miłość” w połączeniu z ruchami i wywołuje należyty skutek. Istnieją specjalne ruchy i dla słów „odwaga”, „zdecydowanie” itd. W połączeniu z ruchami można wykonywać pieśni „Zapłonął ogień”, „ Ja potrafię kochać” i inne. Potrzebne są kursy i lekcje Paneurytmii. Powstanie specjalna szkoła Paneurytmii, ponieważ ona niesie to nowe, które należy wprowadzić do kultury.

 

 

 

 

* „ryczenica” - skoczny, szybki taniec ludowy

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...