Jump to content

1914_04_26 (1914_04_13) Prawda was wyzwoli


Ани

Recommended Posts

Prawda was wyzwoli

 

„I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”

Ewangelia Jana 8: 32

 

Dążeniem każdego człowieka jest posiadanie Wolności w świecie. Pod słowem wolność należy rozumieć nieograniczoność w czynach, myślach i pragnieniach, które są w nas ukryte, oraz usunięcia wszelkich ograniczających go warunków. Wolność to jedna z cech Ducha. Pozbawić kogoś Wolności, to upadek. Przy utracie warunków rozwoju, Wolność jest ograniczana. Na przykład utracie pewnej części swojego ciała – ręki, nogi, jest to zmniejszanie Wolności, utrata umysłu, myśli, wzroku, słuchu i w ogóle wszelkich zmysłów jest całkowitym ograniczeniem Wolności.

 

Prawda to warunek przywrócenia Wolności Ducha. Wolność oznacza trzy warunki: pierwszym jest wolność ciała; drugim, wolność woli i trzecim, wolność serca do przejawiania uczyć i myśli. Chrystus mówi: „Prawda was wyzwoli.” Prawda pokaże nam drogę do Wolności. Nie każda myśl. Pragnienie czy wola przynoszą nam Wolność. Każde słowo to rzucony granat, oraz każde słowo jest zestawieniem/(złożone z) myśli. Jedno złe słowo lub myśl może pozbawić nas Wolności. Wypowiedziane obraźliwe słowo powoduje swój skutek. Zawsze powinniśmy posiadać miarę, byśmy mogli odmierzać swoje myśli i pragnienia. Ta miara, ten kamień probierczy to Chrystus. Powinien On zawsze być przed wami i w naszym umyśle. Kiedy zawsze jesteśmy z Chrystusem, powstają u nas obfite myśli, pragnienia i dążenia do pracy, a to dobra oznaka. Jednak nie wszystkie one są tej samej jakości i trzeba wiedzieć, które z nich wybrać. Myśli i pragnienia to kamienie z kamieniołomu, z którymi buduje się przyszłe ciało człowieka, tzn. jego ciało Duchowe. Te myśli i pragnienia pochodzą z różnych kierunków – powinniśmy umieć wybierać potrzebne nam kamienie do budowy. Jako budulec domu, poza kamieniami potrzebujemy ponadto żelaza, drewna i innych materiałów. Są Duchy, które sprzedają nam każdy materiał drogo lub tanio; kiedy sprzedają je nam drożej, to okłamały nas co do wartości materiału.

 

Chrystus chce uczynić nas wolnymi. Jesteśmy obwiązani tysiącami obowiązków – najpierw względem rodziców, potem braci i sióstr, potem, kiedy zawrzemy małżeństwo, w stosunku do żony i dzieci, i na końcu – do społeczności itd. Wiedzieć jak postępować wobec każdego jednego z nich to sztuka. Wolność posiada prawa i obowiązki. Społeczeństwo nie może egzystować tylko z prawami lub tylko z obowiązkami, potrzebuje oba te procesy, które powinny iść w parze. Prawa są ograniczane zgodnie z wymaganiami naszych potrzeb. Jeżeli chcemy więcej, pojawi się odwrotna reakcja. Tam gdzie jest więcej miodu, nazbiera się też więcej pszczół, by go zjeść. Tam gdzie jest więcej bogactwa wokół nas, przyjdą wszystkie złe duchy. Bogactwo jest potrzebne do Wolności, jednak ono dając dobra, daje też zło – człowiek może stać się leniwy, dumny i temu podobne.

 

W Chrystusowej nauce wartość ludzkiej duszy zależy od jej wewnętrznych cech – bycia połączonym z Panem, tzn. bycia ubranym w Prawdę, oznacza to w istocie ubranie się w Miłość. Słońce poznajemy po jego świetle i ciepłu; Boga poznajemy po Prawdzie i Miłości. Kiedy Prawda wejdzie do naszego umysłu, my myślimy, a kiedy Miłość wejdzie do nas, my działamy. Prawda jest wewnętrznym zarodkiem duszy. Jeśli ją posiadamy, będziemy odczuwać zawsze wzmocnienie – nie będzie starości, ale ciągła młodość, będziemy się czuć zawsze pełni sił. Męki to błogosławieństwo – są one jednym z warunków do wzniesienia się, bo ponieważ trudzimy się do momentu ich usunięcia i zdobycia dóbr.

 

Wszystkie nasze organy i części ciała, tak samo jak nam pomagają, również nas ograniczają. Powinniśmy znać ich funkcje, by mogły one działać prawidłowo. Stworzenie ciała Duchowego ma być nam podporządkowane. Ono nas opuszcza i my rozstajemy się z nim. Powinniśmy się spokrewnić z wszystkimi Duchami, które stanowią i żyją w naszym ciele oraz pomagają nam. Oznacza to, mówi Chrystus, że powinniśmy spokrewnić się z Niebem, a spokrewnienia się to obowiązki. Chrystus spokrewnił się ze wszystkimi Duchami. On się ofiarował nie tylko na krzyżu – istnienie wszystkiego, z czego teraz żyjemy, jest od Chrystusa, dlatego też Go kochamy. Pozostawił On nam bogactwo, żebyśmy z niego korzystali, a nie po to, abyśmy je kochali; pozostawił je nam, byśmy z niego korzystali, a nie zabierali i dzielili. Jest to bogactwo, za które Chrystus się samoofiarował – jeśli go nie wykorzystamy, On je nam zabierze. On dał nam je, abyśmy się rozwijali duchowo i by nas przygotować do Anielskiego życia, tzn. po życiu w tym świecie będziemy musieli przejść do innego, świata Aniołów.

 

Chrystus chce, byśmy wykorzystywali kamień probierczy, a jest to nasza Boska dusza. I kiedy ją znajdziemy, będziemy wolni. Chrystus pouczył ludzi na świecie, jak znaleźć swoją ukrytą duszę – ukryty skarb/bogactwo. Wiele z naszych dusz jest zastawionych i powinniśmy je odnaleźć. Kiedy człowiek zszedł z Nieba na Ziemię, zastawił on swoją duszę, dlatego powinniśmy ją wykupić z powrotem. Wszyscy ludzie, którzy żyli przed nami, obrabiali ziemię, zgromadzili grunt; my powinniśmy pracować z naszą duszą nad tym samym gruntem. Dlatego potrzebne jest porównanie ze wzorcem, tzn. kamieniem probierczym – nawróceniem, skruchą i podobnymi. Tak zachodzi proces narodzenia się na nowo. By zdobyć kamień probierczy, powinniśmy być wolni, powinniśmy dziękować za wszystko, co się nam przydarza – dobro i zło. To oznacza, by Chrystus żył w nas. Wtedy wszystkie stanowiska są jednakowo ważne dla nas. Nie będzie nam dane wyższe stanowisko, jeżeli nie wykonaliśmy dobrze niższego. Bóg przesyła nawet Aniołów, aby służyli pewnej grzesznej duszy, po to by się ona poprawiła. Zawsze powinniśmy rozpoczynać od mniejszych spraw i przechodzić do większych, a nie opowiadać, że skoro jesteśmy wolni, nie musimy wykonywać żadnej pracy. Pan stworzył Ziemię i kiedy ona wykona swoje misje, jej cząsteczki poszerzą się i zakończy się jej istnienie.

 

Każde nasze działanie w świecie jest zbiorowe, ponieważ jesteśmy połączeni z wieloma duchami. Każda nasza myśl to pewien obowiązek, pewna polisa, i Duch, który ją posiada, prowadzi nas a my jesteśmy w jego rękach. Dlatego nie powinniśmy pragnąć wielkich rzeczy, bo chcąc je będą one nam dane, zgodnie z prawem lecz potem Duch powie: „Teraz zapłać!”. I kiedy nie mamy czym zapłacić za swoje zobowiązania, przychodzą nasze cierpienia, ograniczenia, choroby i temu podobne ...

 

Każdy gniewający się człowiek został okradziony, ponieważ wyszedł poza swoje ciało i duchy go okradły. Dlatego każdy powinien pozostawać w swoim „domu”, tzn. w swoim ciele – to jest Wolność. Jeśli jesteśmy w obcych domach, nie jesteśmy wolni, ponieważ zawsze będą mogli nas wypędzić.

 

Pierwszą ważną rzeczą teraz jest, byśmy rozróżniali nasze pragnienia i myśli: chcieć by spełniły się te, które są dla nas korzystne. I wtedy można powiedzieć że Pan przeznaczył je dla nas.

 

26 kwietnia 1914 r., Burgas

 

 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...