Jump to content

1914_04_19 (1914_04_06) Cztere podstawowe elementy


Ани

Recommended Posts

Cztere podstawowe elementy

 

 

„Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym”

 

Ewangelia Jana 6: 54

 

Są cztery elementy potrzebne do zbudowania życia duchowego: Boska Miłość, Boskie życie, Boska myśl i Boska wola.

 

Kiedy dzieci uczą sie arytmetyki, mają one cztere podstawowe działania. Kiedy chemik studiuje chemię, również napotka na cztery elementy. Kiedy Boska Miłość się ogranicza sama z siebie, przejawia ona Boskie życie, z Boskiego życia rodzi się Boska myśl, z Boskiej myśli rodzi sie Boska wola, a z Boskiej woli – nasze życie.

 

Jeżeli Boskie życie nie (produkuje się)/powstaje w mani, my nie moglibyśmy myśleć. Kiedy chcemy, aby Pan zamieszkał w nas, powinniśmy stworzyć najpierw Jego Miłość – powiniśmy Go kochać, ponieważ inaczej nie będzie w nas żyć. Do stworzenia tych czterech elementów, potrzebnych jest jeszcze sześć rzeczy, o których powinniśmy wiedzieć.

 

Są trzy rzeczy, które kłamią: pierwszą jest smak – on chce, abyśmy sprawdzili żołądek, czego on potrzebuje; możliwe, że pewien pokarm ugotowano z zepsutego mięsa, lecz przyprawiono je smakami/przyprawami, które okłamują zmysł smaku, lecz gdy pokarm dojdzie do żołądka, ten odrzuca go. Drugą, nasze serce; ono nas kłamie, dlatego powinnyśmy słuchać naszej duszy – ona nas nie okłamie; bo serce przyjmuje piękne i miłe słowa, a dusza je odrzuca. Trzecią jest intelekt; jaki jest stosunek pomiędzy sercem a duszą, taki jest też stosunek pomiędzy intelektem a umysłem – są one kontrolowane przez Ducha. Powinniśmy słuchać rady żołądka, duszy i Ducha po to, abyśmy wychowali na nowo smak, serce i intelekt, a do tego potrzebujemy wiedzieć, jak odżywiać swój żołądek, duszę i umysł. Jeśli wiemy to, będziemy zdrowi. Gdzie jest ten odpowiedni pokarm? Płuca nie poszukują powietrza – gdy otwieramy swoja usta, ono przenika do nich. Pokarm dla umysłu przyjmujemy poprzez oczy i uszy z tysiącami przedmiotów, które są wokół nas.

 

Jak zastosować te cztery podstawowe elementy? – Za pomocą Miłości. Ludzie są nieszczęśliwi, bo poszukują Miłości. A czym jest Miłość? Oznacza ona bycie gotowym do samoofiarowania się. Kochamy kogoś bardzo, ponieważ on nam daje. Kochamy Chrystusa, ponieważ On nas karmi, ponieważ samoofiarował się za nas poprzez ziarna pszeniczne, które dziś jemy. Dlatego jest powiedziane: „Spożywać Moje ciało i pić Moją krew”[1]. Jeśli chcecie, by was kochano, powinniście być gotowi do samoofiarowania się; kochać oznacza ofiarować siebie, tzn. siać – należy posiać Miłość by żąć Miłość. Nasze życie posiada wartość na tyle, na ile jest ono pożyteczne dla naszych bliźnich. Życie to pewna siła, którą dał nam Bóg; może ona być odebrana tak samo, jak ją nam dano.

 

My teraz nie posiadamy Życia – wzdychamy, kładziemy się, przewracamy się w łóżku itd. Człowiek powinien posiadać trzy rzeczy konieczne do Życia: mocny i glęboki Pokój i samoofiarowanie się dla Pana. Chrystus pokazał nam drogę Życia. Pierwsze - samoofiarowanie się oznacza ofiarowanie swojego umysłu, serca i majątku dla bliźnich. Chrystus zasadził Swoje Życie tam, gdzie ono może wyrosnąć. Pierwszym warunkiem w naszym życiu jest, aby zrezygnować z wielu naszych pragnień i nieczystości. Rzeka jest czysta, gdy wlewa się do morzu lecz gdy powraca, niesie ona ze sobą nieczystości. Nie powinniśmy powracać z nieczystościami, ze złymi pragnieniami.

 

By zbliżyć się do Pana, powinniśmy zasadzić w sobie Boską Miłość, życie, myśli i wolę. Gdy zasadzimy je w nas, będziemy mieć je w swoim życiu, Pan przyśle Swojego Ducha i będziemy zdrowi i mądrzy.

 

Pozostawmy swoje grzechy i nie powtarzajmy ciągle: „Bóg je wykorzysta jako nowy grunt, do posiania pszenicy”. Słońce świeci codziennie, Pan codziennie jest przed nami. Bóg żyje nad nami jako Słońce nad Ziemią – Słońce przesyła nam potrzebne ciepło i światło do naszego rozwoju, usuwając zimno, które panuje we Wszechświecie i hamuje wszelki rozwój. Tak samo Bóg poprzez Swoje duchy nas oświetla, ogrzewa/ocieplą i rozwija. Skoro jesteśmy zdrowi, mądrzy i pełni sił), Duch jest z nami i Pan jest z nami. Do tego życia i świata nie jest wymagany specjalny program, wystarczy wykonywać pierwotnie dany Boski plan a będziemy bogaci. Cierpimy, ponieważ zmieniamy Boski plan. Powinniśmy wyzwolić się od wszelkich złudnych pojęć i zewnętrznych wpływów oraz radzić się Boga, który jest w nas. Słuchajmy swojego wewnętrznego głosu– radźmy się Boga, który jest w nas; słuchajmy swojego głosu wewnętrznego – swojej duszy.

 

Bóg jest w duszy – mogę; a szatan jest w duszy – nie mogę; tzn. każdemu Boskiemu dziełu powinniśmy mówić „mogę”, a na każde nie Boskie dzieło (jest sens)/powinniśmy odpowiadać „nie mogę”. Gdy powiem „mogę”, Bóg przyjdzie i będzie nam pomagał nawet w najtrudniejszych sprawach – mówiąc „mogę”, koniecznie powinnyśmy to wykonać. Diabeł jest silny, ponieważ kiedy on namawia nas do kłamania i inych podobnych rzeczy, mówimy mu „mogę”. Kobieta czyni błąd mówiąc: „Nie mogę dogodzić mojemu mężowi”, a matka – mówiąc: „Nie mogę wychowywać swoich dzieci”. Chrystus chce, abyśmy używali dwa słowa: mogę i nie mogę. – Mogę kochać, nie mogę nienawidzić; mogę mówić prawdę, nie mogę kłamać itd. Tym sposobem oba duchy przychodzą do nas codziennie – dobry coś nam powie, my to odrzucimy, lecz nie pozostajemy wolni, bo duch zła czeka na nas. Chrystus przychodzi nas nauczyć, byśmy mówili „mogę” wtedy, gdy przychodzi Dobro, a mówili „nie mogę” wtedy, gdy przychodzi zło. Pole nie może być własnością dwóch panów – powinno ono należeć albo do Dobra albo do zła. Tak samo jest z człowiekiem. Pan uczy nas wszystkich, czym jest Dobro. Bądźcie wierni Bogu, który żyje w was.

 

Powinniśmy mieć cztery podstawowe elementy – Boską Miłość, Boskie życie, Boską myśl i Boską wolę po to, abyśmy posiali w sobie smak, serce, umysł i intelekt, oraz rozwinęli nasze serce, duszę i Ducha. Nie mówmy „nie zrozumiałem”, ale tylko „zrozumiałem”. Wtedy Pan da nam również zdolność rozumienia wszystkiego w praktyce.

 

Bądźmy wierni Panu, Chrystusowi. Chrystus to Życie, Miłość – żywe myśli, które uczą narody, by się kochały. Jest On zbiorowością Wywyższonych duchów, które uczą narody, jak żyć, dają im prawa i nimi kierują. Chrystus jest Tym, który nas ratuje przed łańcuchami, w które sami, dobrowolnie się wplątujemy. Jeśli teraz Go nie widzimy, zjawi się On pewnego dnia i zechce swoją dziesięcinę. Jest On naszym najstarszym bratem. Blisko już dzień Jego objawienia się. Za późno już na tego, który Go nie poszukał. Już światłość jest wszędzie, zmienia się sposób naszego życia.

 

Bądźmy wierni naszemu Panu, naszemu Chrystusowi, którego już poznaliśmy. Dał On nam Życie i zdrowie i zawsze będzie On z nami i w nas.

 

19 kwietnia 1914 r., Burgas

 

---------------------------------------------------------------------------------------

[1] Jan 6:56

 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...