Jump to content

Други мисли от беседи на Учителя


Recommended Posts

Други мисли от беседи на Учителя

1. Едно трябва да знаете: повдигането на българския народ зависи изключително от вас. Ако вие работите и той ще се повдига. Ако вие не работите, други ще свършат вашата работа, но затова вие колективно ще бъдете отговорни.

2. Не ви давам религия, а ви давам учение за живота.

3. Разумни хора са нужни на света, а не кротки.

4. И защо в светско събрание да не изпеем една духовна песен? И защо в духовното събрание да не изпеем една светска песен? Светската и духовната песен не излязоха ли от душата на българина?

5. Не бързайте в своите заключения. Преди години, като наблюдавах българското хоро, аз не се произнесох за него, че е глупава работа, че е младежка лудория, но се спрях да наблюдавам как играя т и научих много неща.

6. Казвам: всички трябва да бъдем извън църквите, да работим в света.

7. Много братя и сестри са отдадени напълно на уреждане на материалните си работи, не живеят идейно, нищо не прилагат. Други пък са обърнали това учение на догма. Съжалявам, че почнах духовна работа в България.

8. Защо се борите помежду си? Идете вън в света, спорете там и се борете колкото желаете. Защо се спирате едни други? Защото, ако не се съгласите, Небето ще изолира всякой, който е в неприятност и свада.

9. Сега в България ще стане обратното, т. е. онова, което не се очаква. Народът ще изпревари духовенството. Той ще влезе по-напред от тях в Царството Божие. Народът разбира живота по-добре от тях.

10. Днес на всички се казва да влязат в света, там да работят.

11. Ако приема Божественото знание, без да го предава навън, човек сам приготвя условията за своята смърт. Един от законите на Божествения свят гласи: Човек е длъжен да дава от благата, които приема, и на другите.

12. За да не ви изпъдят от Царството Божие, излезте преждевременно, за да помагате на братята си, които искат да влязат вътре, Христос иска да ви види с безверниците и заедно с тях да влезете в Царството Божие. Христос каза: "Синовете на Бога ще бъдат изпъдени от Царството Божие".

13. Успехът на този народ зависи от това, как вие ще работите.

14. Знайте, че ако това дело се спъне, спъвате и българския народ, спъвате и себе си.

15. А когато почувстват, че е допгьл моментът да разпространят Учението, ще проповядват.

Из Беседи, упътвания и обяснения. 1922.

16. Новото дружество няма нужда от никакво зарегистриране, от никакъв водосвет. Решете и приложете решението си. Зарегистрирането ще бъде свише. Старите дружества ще си вървят по стария път, а новите, които сега се създават, ще се развиват по нов план. Питате ме може ли да влезете в дружеството. Ще се запишете член на своето дружество.

17. Вие трябва да обичате всички хора и да почитате убежденията им, без да ги критикувате и осъждате. Желанието ми е да изчезне дисхармонията във вас, която причинява редица пакости. Вашите мисли ме измъчват, затова повдигнете се като хора разумни и благородни. Заради Бога искам да направите този велик подвиг - помирението.

18. Защо ви помагам аз - защото искам да помогна и на другите хора, които са подир вас, а вие сте им запушили пътя.

19. Велико оръжие е Паневритмията, която ви дадох. От вас зависи къде и към кого ще го насочите и о т това зависи мира и хармонията не само между нас, но и в света.

20. Във всяко нещо търсете духа и смисъла, а не буквата.

21. Едни време хората бяха силни на земята, после станаха силни във водата, сега са силни във въздуха. Ще дойде време, когато хората ще бъдат силни в светлината.

22. Седем свещени думи:

Люби Бога!

Обичай ближния си!

Търси съвършенство!

Народ, кой го пази тези свещени думи, ще има бъдеще.

23. Някой иска да знае къде има вода, затова ще ви кажа да вземете сериста вълна, да изкопаете малко и да я заровите в тази дупка, като отгоре я покриете с една паница. Има ли наблизо вода, вълната ще попие влага и ще омекне, няма ли влага суха ли е, търсете на друго място вода.

24. Пазете се от човек, който гледа надолу, когато ви говори. Този човек е хитър, живее в гъстата материя.

25. Духът не се преражда, а се вселява, минава от една форма в друга.

26. Милването, галенето, сладките думи, подаръците развалят човека.

27. Две школи има в света: черното братство, което се намира в центъра на земята, и бялото братство, центърът му се намира на слънцето. И смъртта е процес, създаден от черното братство.

28. Вечерно време писмо няма да пишете, но когато изгрее слънцето, тогава ще го напишете и то красиво, без драскулки, чисто, четливо, с хубави букви.

29. Когато садите боб, царевица, пшеница, любеници или друго нещо, добре е това да става в периода на импулс за растене па растенията. Но в това време те не могат да растат. Те имат само вътрешен подтик за растене, но самото растене спира. Щом луната започне да се празни и растенето на растенията започва.

30. Ревността е низше животинско чувство.

31. Чирпан и Пловдив пострадаха, защото не се намери един човек праведен.

32. За да се развива добре мозъчната система, човек трябва да се роди около 22 март, денят на равноденствието.

33. С хума може да се чистят мазни петна.

34. Аз харесвам всяка мома, която се черви, харесвам повече онези, които се червисват, които се стремят да изглеждат хубави, които са спретнати, пъргави, къщата им е измазана. Вие сте неглиже, светските моми са стегнати, спретнати, докарани.

35. Главата на човека трябва да свети отгоре, не отстрани.

36. Всеки от вас да гледа да намери парче самородно злато и да го държи в себе си винаги.

37. Дойде ли събота, ще се молиш, да не би да те сполети зло, съботата е спасен ден.

38. Искате ли да знаете какъв човек имате пред себе си, наблюдавайте го как сяда и как става.

39. Духовните хора са по-леки от материалистите.

40. Вие сте дошли на земята от Слънцето, Юпитер, Венера, Марс, Сатурн, от разни системи тук на заточение.

41. Много често ми дотягате, като идвате да ми разправяте, че еди кой си брат ходел с еди коя си сестра или че тази или онази сестра, ходи с този брат. Рекох: като ходи какво има? На вас какво ви пречи това? Господ ги е направил да ходят. Щом като Господ им е казал да се обичат, аз съм на тяхна страна. Защо ме занимавате с тези работи? Правото учение е това: да не се месите в чужди работи.

42. Аз не плача за хората, когато умират, а плача за тях, когато не се обичат.

43. Питат ме: Къде е Господ? Аз никъде не го търся. За да го загубя, трябва да съм излязъл от Него, извън. Трябва да съм Го загубил, за да го търся. Той е вътре във всяка душе. Душата е в Бога и Бог е вътре в душата.

44. Ние сме още ученици в забавачницата на Бялото братство.

45. Големи кореспонденти сте. Само някой да каже нещо и целият лагер знае.

46. България произлиза от благ, от благите хора са българите. Понеже са много благи, че понякога от сладина горчат.

47. Някой казва: Аз си мога и без учител. Можеш, но ако отиваш до село Драгалевци. Отиваш ли обаче до връх Мои Блан или до Хималаите да отидеш, трябва учител и то първокласен.

48. Фамилията ми е Дънов, но това е псевдоним.

Бащата па моя дядо е бил много як, здрав, като дъно. Дъно има и бъчвата и реката и морето. Когато ви наричат дъновисти, ще знаете, че не сте мои последователи, но сте хора с дъно.

49. Аз поех с идването си върху себе си девет десети от страданията, които предстоят да се случат на българите, и за тях остават само една десета, затова те ще минат по-леко, иначе щяха да претърпят голяма катастрофа.

50. Вие мислите, че аз съм господин Петър Дънов. Не. Отдавна, преди 20 години Петър Дънов напусна физическото тяло и сега аз, който ви говоря съм Духът на Истината.

51. От години говоря на българите, но те не разбират и не слушат. Те не знаят, че щом сляза от това място и болшевиките ще дойдат.

52. Ние сме от онези, които нито лъжат, нито се лъжат.

53. В България най-чисти хора са еленчани. В това отношение те седят по-горе и от американците.

54. По две-три сестри се събирайте в някой дом и си попявайте. Вместо да одумвате този-онзи, или да преливате от пусто в празно, пейте. Пейте и светски песни. В музиката светски песни няма. Пейте каквото ви допада. Всички песни имат духовен характер. Всички български хороводни песни са религиозни. В светилищата са били пети. И после, според условията българинът ги е приспособил и изоставил по-мъчните свещени песни настрана.

55. Един ден споменах пред някои от приятелите, че на много места из Рила има злато. Казвам: на много места из Рила, дето човешки крак не е стъпвал, се намира този първичен, жизнен елемент, който още старите алхимици са търсили. Достатъчно е човек да стъпи на мястото, дето е този елемент, за да се подмлади моментално. Ако е бил стар, подмладява се, ако брадата му е побеляла и окапала, изведнъж става черна и гъста, ако косата му е побеляла, моментално става черна. На това място именно е стъпил някога Мойсей, заради което Бог му каза: "Изуй обущата си, защото мястото, на което си стъпил е свято". От този момент вече Мойсей стана силен, мощен и беше в състояние да изведе израелския народ из Египет.

56. Казвате, вол е това, кон е това. Не, това е синът на някой архангел, който е дошъл на земята да се учи на смирение.

57. Не трябва ли човек да се влюбва? Може да се влюбвате, но да не се захласвате. Вие се захласвате, а казвате, че сте се влюбили.

58. На умрял човек никакви цветя няма да слагате.

59. Някои хора имат дарбата да чуват и виждат нещата, които другите не виждат, но похвалят ли се за това, те губят дарбите си.

60. Каквото мисли човек, това става. Каквото пожелае човек, сбъдва се, но гледайте да не се сбъдне преждевременно. Всяко желание, реализирано не навреме, причинява повече нещастия, отколкото радости. За да не си причинявате сами нещастия, не пресилвайте нещата. Всяко нещо трябва да стане на своето време.

61. Всяка жена, която остава без мъж, се разваля така, както се разваля яденето, като седи дълго време. Мъжът носи в себе си нещо благородно, което само жената може да обработи. Какво ще обработва жената без мъж.

62. Всички отрицателни състояния, които имате в себе си, както и помежду си, се дължат на влияния на същества от този преходен свят. Затова попаднете ли под тяхното влияние, кажете си: "Заповядвам ви в името на Божията Любов, в името на Божията Мъдрост и името на Божията Истина да мълчите!"

63. Каква Любов е тази, която е проникната от ревност? Човек ревнува, защото не подозира, че всичко от което се нуждае, е вътре в него. Кога се явява ревността? Когато Любовта в човека изгуби онова направление, което Бог и е дал. В него става известно пречупване, вследствие на което Любовта взема друго направление. Като ревнува, човек се налага на онзи, когото обича, иска той да мисли само за него. Преди да иска това от другите, човек трябва да се запита какви са неговите отношения към Бога. Защото казано е в писанието: С каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери.

64. Страданията и горчивините са резултат на човешкото неразбиране. Ревността, за пример, не произлиза от Бога. Като не проявява правилно любовта, човек се натъква на ревността и преживява горчиви чувства.

65. Които се обичат, да сядат един до друг. Които се мразят, да бягат далече един от друг.

66. Който не разбира смисъла на злото, само гой се страхува от него. Обаче който го разбира, той гледа на него като на огъня. Както огънят може да причини хиляди пакости и добрини на човека, така и злото може да му причини и пакости, и добрини. Знае ли как да пипа злото, човек лесно се справя с него. Той го впряга на работа и се ползва от неговите енергии. Ако не знае как да работи със злото, човек може да се изгори от него, както от огъня. Ако земята се приближи към слънцето, може да изгори. Поставена на това разстояние, на което я виждаме днес, тя се ползва от неговите благотворни лъчи. Обикне ли ни слънцето повече, отколкото трябва и се приближи към нас, ние сме осъдени на изгаряне. Като знаете този закон, не се приближавайте до човека по-близо, отколкото е определено. Колкото и да обичате един човек, не се приближавайте близо до него. Приближите ли се до него повече отколкото трябва, той ще ви разтопи. Нищо няма да остане от вас. Искате ли да бъдете щастливи в любовта си, дръжте едно почтено разстояние между вас и възлюбения ви. Измените ли това разстояние, ще изгубите любовта си. Ако една планета излезе от орбитата на своето движение, е цел да се приближи към слънцето, тя ще причини катастрофа освен на себе си и на целия свят. Една от причините за страданията на хората е, че те изменят разстоянията, на които Бог ги е поставил. Щом изменят разстоянието на което са поставени, те излизат от орбитата на своето движение. Излязат ли от орбитата на своето движение, те се излагат на страдания.

67. Има хора, които при ръкуване ви предават своите нечисти мисли и желания. Вие после трябва да се чистите от тях.

68. По време на бременността си жената е крайно впечатлителна, поради което всичко се отразява върху детето.

69. Майка, която иска да роди добро, разумно и здраво дете, тя непременно трябва да държи тази идея в ума си. Каквото дете желае майката, такова ще роди.

70. Когато животът на човека е приятен, това показва, че той е умен.

71. Днешният ден принадлежи на човека, а утрешният - на Бога.

72. Противиш ли се на злото, то злото ще влезе у тебе.

73. Когато духовният свят иска да кали човека, да му предаде повече твърдост, изпраща го на земята между българите. Когато иска на някой велик дух да предаде твърдост, той пак го изпраща на земята да се роди българин.

74. Когато изнасям известни истини, мнозина казващ че не сме е всичкия си ум. Кога хората са приели Истината на своето време? Не донесе ли Христос една велика Истина на света? Какво направиха с него?

След него дойдоха апостолите и тях ги гонеха. Така постъпват хората с всеки, който иска да внесе една нова идея, било в религията, обществения живот и т. н.

75. Желаеш ли нещо, ще казваш: ще бъде, ще бъде, ще бъде, докато най-после стане. Човек трябва да знае силата на думите, е които си служи.

76. Мъдрецът живее без закон. Глупецът трябва да живее със закон и под закон. Ако мъдрецът живее със закон, гой е нещастен. Ако глупецът живее без закон и той е нещастен.

77. Насилието е животинско качеството Трябва да се изостави. Лъжата е човешко качество - то трябва да се изостави. Злото е придобито от падналите ангели и го трябва да се изостави.

78. Някой мисли, че като идва често при мене или върви винаги подир мене, е най-близо до мене. Не, физическата близост не е близост. Най-близко до мене е този, кой го чете беседите и прилага прочетеното. Така се свързва с Божествения Дух, който е говорил чрез мене.

79. Мъчна работа е това - да виждате, че един човек ви прави пакости и да мислите, че това е за добро.

80. Онова, което ще ви повдигне пред Бога, това са добрите решения, които ще приложите още днес.

81. Не приемаш ли дадена скръб с радост, ще ти пратят по-голяма. Благодари и за най-малката радост, и за най-голямата скръб.

82. Красиво е когато човек се намери пред голямо изпитание и запази присъствие на духа си.

83. Срещнете ли човек, който обещава много, знайте, че той не говори истината.

84. Без чистота не можете да впрегнете никоя природна сила да работи за вас, или ако я впрегнете, тя ще произведе обратни кармически резултати, които с векове трябва да изкупувате.

85. Не създавайте условия на низшите духове да ви посещават и ограбват. Не ги привличайте. Не им показвайте красотата на вашата душа, не разкривайте свещените си мисли и тайни. Не демонстрирайте пред никого своите духовни постижения.

86. Животът на луната е под кората й. Тези кратери, които виждате, са изкуствено построени от жителите на луната - те са кондензатори на слънчева енергия. Когато жителите на земята завършат еволюционния си път на земята, ще минат през школата на луната. Там живеят около 100 - 150 адепти. На Юпитер има много религиозни заблуждения.

87. Недоволството е духовна нечистота, която запушва порите на човешкото тяло

88. Който сграда от сърцебиене е горделив човек. Който страда от коремоболие също е горделив. Който сграда от главоболие е тщеславен.

89. Влизате в една църква и чувате да се говори, че тук е спасението на човека. Само тази църква може да ви спаси. Не е така. Всяка религия, всяка църква може да спасява, зависи от проповедника, както и от онзи, който слуша словото.

90. Праведните отиват във високите полета на невидимия свят, а грешните дълго време обикалят земята, плачат, смущават се, търсят изходен път от тежкото положение, в което се намират. Те не са готови още за живота на онзи свят.

91. Когато си подложен на лишения, ца изпитания, обърни се към Бога с думите: "Господи, Ти Който имаш грижа и за най-малките душици, Ти Който показваш и към тях Своята благост, покажи и на мене като малка мушица Своята благост и ми помогни в този труден момент."

92. В мъчението ти си роб, в труда си под закон, а в работата си свободен. В мъчението живееш в света на безлюбието, в труда ти живееш в света на почитанието, в работата - в света на любовта.

93. Когато двама души не живеят добре помежду си, Господ ги размества.

94. Бог не ограничава човека, закона го ограничава.

95. Ако искаш да ти се свърши една физически груба работа - търси човек с дебели вежди. Ако искаш да ти се свърши една деликатна, фина работа, търси човек с тънки вежди. Въпреки това, човек пак може да се обърка. Не е лесно да познаеш човека. Някой имал дебели вежди, но окапали. Ти го разглеждаш като човек с тънки вежди.

96. Непременно, като обичаш само едното, ще се родят и злото и доброто. Ако искате да избегнете този закон, ще обичате всички, понеже Бог, който е благ, обича всички еднакво. Ние не сме съвършени и обичаме само едного. Щом обичаме едного, ще се яви злото. Като се стремим да обичаме всички, ние се стремим да изпълним волята Божия.

97. Скъпоценните камъни, благородните метали имат магическа сила.

98. Скъпоценните камъни са деца на възвишени същества.

99. Когато един човек бива обсебван, дишането му е много ускорено, гърдите се опитват и затова дишайте дълбоко, да може да прогоните от вас онзи дух, който иска да ви обсеби. Щом го изгоните от физическото поле, то в другите, по-висшите полета още по-лесно е да го изгоните. Един лош дух никога не може да влезе през носа, а винаги през устата, и като влезе в стомаха по течението на кръвта, връща се в сърцето, чрез вените. Ако настъпи кихане, то не е нищо друго, освен изхвърляне на духа из устата.

100. Не проповядвам никаква религия, но говоря за добър живот. Моята наука е за живота, който хората са изгубили.

101. Комунизмът е религия, защото има мъченици. Християнският комунизъм ще управлява света.

102. Един човек, който не може да ходи добре, той добро не може да прави. Като видиш човека как ходи, ще знаеш какво прави.

103. При сегашните си разбирания на живота жената препятства на своя мъж да обича друга жена и мъжът препятства на жена си да обича друг мъж. Това е човешката страна. Мъжът нс знае, че жена му не е доиш а на земята да бъде жена - тя трябва да бъде проява на един аспект на Божията Любов. Бог се проявява чрез жената. Не препятствувай на Божията Любов да се появи чрез твоята жена. В Който ден я ограничиш, ще съгрешиш. По-добре е да грешиш, отколкото да те намрази. Да те намрази е по-голям грях, отколкото да обикне друг.

104. Помагайте си един на друг. Помагайте и на по-ниско стоящите в еволюцията същества. Ако всички бяхте се интересували от брат Дързев, той нямаше да си замине. Ако всички търпяхте Магдалина, тя щеше да се оправи. Тъкмо се пооправи, дойде някой и й каже: "Ти защо не работиш" - тя кипне и всичко се разваля.

105. Едно от нещата, което препятства на работата в Братството, е един личен елемент. Обидил някой някого - гой се оттеглил от Братството. Ами и в света ще те обидят - ще те нарекат лъжец, подлец и прочие. И от света ли ще се оттеглиш?

106. Давид казва: "На ранина ще Те потърся, Господи". На ранина, преди изгрева на слънцето ще се занимавам с най-великата работа - общение е Бога, да придобия енергия.

107. Най-благоприятното време за молене са часовете от 21 до 24 часа и от 3 до 4 часа.

108. И какво заключение вадя аз от този пример - че на млади хора добро никога не трябва да се прави.

109. Себе си може да съдите, но не и другите. Себе си съдете, другите извинявайте. Значи можете да извинявате, но не и да оправдавате.

110. От чисто Божествено гледище, всеки, който даде една вехна дреха, той се наказва. Когато направим една добрина или когато дадеш нещо в името Божие, ще дадеш най-хубавото, каквото имаш - както за себе си. Днес е Нова година. Като се върнете у дома си, извадете от вашите долапи всички стари дрехи, чепичета и всичко навънка! Започнете с новичко, ако питате мене, когато постъпвате по човешки, старичко можеш да дадеш, съдраничко можеш да дадеш, но когато постъпвате по Божествено му, по Бога, старо никога.

111. Сега често някои ми казват: Учителю, кажи една дума! Но като се каже думата "учител" аз подразбирам друго едно значение. Аз разбирам, че в света има само един Учител. Един е Той.

112. Колкото по-разумен е човек, толкова по-големи страдания има. Защо? Защото отговорността, която носи е по-гол яма. От разумния се иска повече, отколкото от глупавия.

113. Ето защо той трябва да знае, че богатството, към което се стреми, може да бъде само средство, но не и цел, нито кумир в живота му. Човек е създал парите. Следователно те не могат и не трябва да седят по-високо от него. Ще кажете, че без пари не може да се живее. Да, без нари не може да се живее, както и без мост не могат да се минават големите реки. Обаче мостът, който е нужен на човека, не е нужен нито за птицата, нито за рибата. Това показва, че морал е само онова, което е задължително за всички.

114. Мъдрецът придобива знания и опитности, без да греши. Той се учи от чуждите опитности.

115. Добрият човек е музикален. Художникът също е музикален.

116. Ако прилагате моето учение, блажени сте, ако не го прилагате, два пъти сте блажени. Аз съм последователен: два пъти сте блажени, защото ще бъдете предметно учение за другите.

117. Някой казва: ти православен ли си? Казвам: в Библията нищо не пише за православието. Ти евангелист ли си? И за евангелизма нищо не пише.

118. Повърхността на човека може да се вълнува, но Божественото в него трябва да е в мир, в тишина.

119. Няма по-страшно нещо за човека от това, след като е повярвал и тръгнал веднъж по пътя, да се върне назад. За такъв човек писанието препоръчва по-добре да си е седял на мястото.

120. На окултните ученици се препоръчват зимните екскурзии. Който иска да си влияе добре, зимните екскурзии със сняг са за предпочитане пред другите.

121. Като ядеш житното зърно кажи: "Господи, научи ме да придобия изкуството на житното зърно". Ако търсите Христа, ще Го намерите скрит в житното зърно.

122. В петък сутринта ще пъдите дявола от тялото си, а в събота сутринта ще го пъдите от душата си.

123. Ум без вяра е като птица без крила.

124. Защо си остарял? Защото не си чел, не си мислил и не си обичал.

125. Който прави добро и живее добре, той живее дълго.

126. На Скакавците и Руните има места, които са чисти и свети. Там живеят възвишени, напреднали същества.

127. Когато работите ви тръгнат успешно, тогава бъдете най-внимателни, защото тогава ще дойдат най-големите изпитания. Но, срещате ли пречки, противодействия, тогава сте в безопасност.

128. Ако искаш да ти е мирна главата, не хвали доброто и не кори злото.

129. Вторник е ден за изправление, а събота е ден за Бога, ден за почивка, защото само при Бога има почивка.

130. И предсказаните и определените неща могат да се отложат или отменят. От човека зависи да подобри или влоши съдбата си.

131. В събота никога няма да осъждате, никого няма да одумвате. В събота ще се молите, ще се вглъбите в себе си, ще мислите, ще пеете, ще бъдете господари на своето положение. Ще се облечете в най-хубавите си дрехи, ще мислите за Бога, за разумната природа, за Великото и красивото.

132. Сега вие ме слушате, аз толкова пъти съм ви говорил това, но когато дойде да изразите вашия живот, аз ви виждам, вие сте пак старите български глави. По-упорит и по-своенравен човек от българина няма! Затова Господ му с дал такава малка държава, която мяза на одрана волска кожа без никаква форма. Ако вземете Гърция, тя мяза на сърце. Земята им има сърцевидна форма. Тя е оформена. А земята на българина на какво мяза? Една от чертите на българина е, че той започва много добре, но най-после сборът се свършва с бой. Туй съм го наблюдавал. Българите, като се съберат, ще се напият, ще се набият и ще се разпръснат. Вие ще кажете, че нямате нищо общо с това. Добре, нека е така, по това, което съм забелязал, то е, че във всички духовни движения в България все има ританици за първенство.

133. При това, нито жената трябва да казва на мъжа си, че го обича, нито мъжът трябва да казва на жена си. Ако изказват любовта си, техният живот па земята ще се съкрати. Ако мъжът и жената искат да живеят по-дълго време на земята те никоя нищо не трябва да говорят за своята любов.

134. Хора, които работят съзнателно с числата 2, 5 и 8 са богати.

135. Давам ти един съвет: щом почне директорът да ти се кара, ти ще го гледаш в очите. Няма да отвръщаш, а в себе си ще изговаряш следните думи: "Ти си добър, Господ живее в тебе. Ти си добър, Господ живее в тебе." Той може да вика, да крещи, да те гони, ти тези думи ще изговаряш в себе си и ще го гледаш в очите. След три месеца, директорът е станал неузнаваем.

136. От всички други системи изпращат престъпниците на земята. Тук да се изправят. Изправянето може да продължи 10-15 хиляди години, а може и милиони. Който е дошъл на земята, трябва да се изправи, време има колкото искате.

137. После, повече от 10 минути да не се плаче. Даже 5 минути като плачеш, достатъчно е. Само в събота няма да плачете. Тогава ще сте радостни, весели. Всички други дни ще правите всичко, но в събота няма да плачете и няма да перете.

138. Днес 75 процента от учените, художниците и философите се раждат под един от петте знака: Близнаци, Везни, Овен, Скорпион и Дева.

139. Има коне сприхави по характер, но крайно работливи. Такъв кон е за предпочитане пред кроткия, който върши малко работа. Ако си сприхав по характер, бъди сприхав, но справедлив. Кой какъвто е по характер, да си остане такъв, но на мястото си. Разнообразието е една от красивите страни в живота. Ако някой е бързорек, такъв да си остане. Той е извор, от който водата изобилно блика.

140. Когато срещнете някой човек, не го осъждайте, че не върви по пътя, по който вие вървите, но вътре в душата си дайте му право да живее както той разбира. Да дадеш право на човека свободно да се проявява, това значи да дадеш възможност на Бога да се прояви в него. Щом ограничаваш един, втори, трети човек, най-после и тебе ще ограничат.

141. Човек мисли за своята любима или любим, иска да го има постоянно до себе си. Природата никога не позволява да се обсеби това което тя е дала. Тя дава нещо, за да го употребиш, но не да го обсебиш - тя всякога в случая противодейства. Ако ти искаш да завладееш това, което тя е създала, ще си създадеш едно болезнено състояние. Имаш право да обичаш, но нямаш право да обсебваш. Имаш право да ядеш, но не и да преяждаш. Имаш право да плачеш, но не и да ревеш е глас, да пискаш. Тихо ще плачеш.

142. Всеки един от вас трябва да има вътрешен живот, съкровен, потаен. Всичко не трябва да изнасяте навън.

143. Музиката е създадена за развлечение на младите, красотата - за развлечение на възрастните, а почивката - за развлечение на старите.

144. Стойте на такова разстояние един от други, че да не виждате лошите си черти. Докато са далеч едни от други, хората виждат само доброто в себе си. Щом се приближат повече отколкото трябва, те не могат вече да се търпят.

145. . Един ден да преживее както трябва, това е достатъчно. Идният ден не е твой, за него не можеш да мислиш.

146. В света действа законът на поляризирането. Той гласи: Две нещастия едно след друго не идат, и две добрини една след друга не идат.

147. Понеже черният дроб е свързан със същества от низшия астрален свят, те започват да влияят на човека и му нашепват друга философия.

148. Значи човек живее с четири тела: физично, астрално, умствено и причинно. Черният дроб например е свързан с астралния свят т. е. с духовния, или със света на чувствата. Той регулира низшите чувства на човека. Той поглъща отровите на организма и ги трансформира. Ако се разстрои, отровите се разнасят по целия организъм и човек умира.

149. Жената-домакиня трябва да има две качества: да готви добре, да задоволява вкуса на мъжа си и да се облича хубаво. Това радва мъжа. Който добре готви, добре живее. Следователно, ако искаш да разбереш каква е момата, виж как се облича и как готви.

150. На земята за да има добър живот между мъжа и жената, мъжът трябва да мисли добре, а жената да готви добре и да се обличат хубаво.

151. Дръжте правилото: Никога не вземайте първо място в живота.

152. За каквото говори човек, това го сполетява. Ако говориш за злото, злото те сполетява. Ако говориш за доброто - добро те сполетява. От каквото се страхуваш, това става. Дали вярваш в тоя закон или не вярваш не е важно. Някога ще го провериш. Ти желаеш смъртта на някого. Той може да не умре, но друг някой ще умре. Също така и мисълта ви рядко попада там, където я отправяте. Тя отива там, където не сте я очаквали.

153. Ако имате някой неприятел, който говори лоши думи по ваш адрес, ще дойде ден, когато ще ви стане най-добър приятел. Обаче той непременно трябва да изхвърли всички ония снаряди, които е приготвял срещу вас.

154. Най-важният стих от 15 глава на притчите е следният "Смирението предхожда пред славата". Когато се натъкнете на най-големите мъчнотии и несгоди в живота, вие трябва да имате предвид този стих и всичко да претърпявате, като знаете че сте близо вече до края на мъчнотиите, т. е. до избавлението. Лошите работи нямат начало, имат край, добрите работи имат начало, нямат край. Не питайте за неща, които нямат начало, но имат край.

155. Всеки ден, преди да започне своята дневна работа, ученикът трябва да поздрави клетките на тялото си, като започне от клетките на мозъка, на очите, на носа, на ушите и постепенно слиза надолу. След това ще поздрави клетките на дробовете, на сърцето, на стомаха, на червата и най-после ще поздрави себе си и ще започне работата си. Под думата "себе си" ще разбираш своя ръководител.

156. Казвам: две важни неща трябва да ви занимават: какво ще оставите на земята след заминаването си и какво ще занесете със себе си в онзи свят. Първото е необходимо, за да намерите нещо, като дойдете втори път на земята, а второто е необходимо, да има какво да работите на онзи свят.

157. По какво се отличава главата на тревопасните от главата на месоядните - по широчината. Главата на тревопасните горе е по-тясна от тази на месоядните.

158. Понякога мислите, че сте смели, безстрашни, силни, от високо произхождение, но аз зная, че на земята едва ли има по-слабо същество ОТ човека и по-жалко в известен смисъл. Дори комарът е по-силен. Щом не можеш да владееш мислите, чувствата и постъпките, за каква сила ще говориш?

159. Този, който ми диктува е ЕЛОХИМ, един от великите князе на Небето, велик служител Божий, който е нарочно пратен от Господа на Силите, да изпълните неговата воля.

160. Опасността в женитбата е близостта, прекаленото приближаване и затова идват противоречията. Ако всякога си далеч от един апаш, той няма да те обере, но близо ли си, като нищо ще те обере.

161. Убил си един човек, как ще поправиш този грях? Този, когото си убил, ще ти стане (в следващия живот) син - ще учиш и възпитаваш, ще те малтретира до 101,-ще страдаш, и то не един живот, за да изкупиш прегрешенията си.

162. Добрият човек винаги отстъпва. Силният също отстъпва. Не се плашете от отстъплението и от жертвата, коя то може да направите.

163. Ще се жениш когато Бог поиска това, а не когато този или онзи иска. Каква амбиция съществува у хората да стават майки и бащи! Какво ще родят? Днес искат ли хората да те женят - стой настрана. Днес в човечето случаи дяволът жени хората, но не е Господ, затова и почват да се бият след няколко месеца.

164. Някой брат умилно гледа една сестра. Кажи: "Да ги благослови Господ!" Един брат прегърнал или целунал една сестра - "Да ги благослови Господ!" В писанието е казано: "Целунете се със свято целувание". Юда целуна Христа, но Христос знаеше и виждаше всичко и му каза: "С целувка ли ме предаваш?" Ако с целувка изказваш своето уважение, своето почитание и любов, тогава върши Божия закон, ако с целувка извършваш предателство, тогава те чакат страдания и въже. Оставете този правен морал, който сега имате, и не ставайте съдии един на друг. Гледайте себе си и на сто метра разстояние един на друг. Не обиждайте никого, не ритайте животните, не ги бийте, не ги яжте! Да отдадем почитания всекиму!

165. Никога не дружете с хора, които нарушават вашия вътрешен мир.

166. Като гледате кой как играе паневритмия, може да познаете кой какъв е, дали е страхлив, дали е милостив, дали е щедър. Кому какво липсва, веднага се познава. Като правите упражненията, трябва да имате едно съзнание, че то е за ваша полза. Някой тури ръцете си отпред, отпуснато, това е животинско състояние. Упражненията се играят съсредоточено, стегнато, с обтегнати крайници, но не и да играете балет, да танцувате. Състоянието е: да благославяш. Пръстите на ръцете да не са разперени, а прибрани, ръката да бъде вдигната на 45° С и мисълта да е съсредоточена.

167. Вашите мисли и състояние са фотографирани от невидимия свят. Вие мислите, че никой не знае скришните ви работи. За вашите мисли и чувства тук на земята може никой да познае, но в други светове знаят вече.

168. Един човек може да обещае нещо и да не го изпълни, не се уповавайте вече на такъв човек. Никакво отлагане на обещанието, кажи и направи! Нищо повече!

169. Виделина означава знание. Светлина означава проявения Бог. Бог е същината на нещата.

170. Какъв смисъл има да казваш, че "Бог е всемъдър, всеблаг и вселюбящ", а да си в постоянен страх и безпокойство? Това значи отсъствие на единство и хармония между думите ти и живота ти.

171. Който се осмели да изнесе вън от себе си една своя светла мисъл или едно светло чувство на показ, пред хората, скъпо плаща. Дръжте своята свещена мисъл или идея в душата си, никой да не я вижда.

172. Не се борете е дявола, но познавайте стоката му и не я купувайте.

173. Когато човек изпадне в неразположение, в обезсърчение, това се дължи на души, изостанали в развитието си, които, като не искат да вървят в правия път, влияят на хората и ги спъват. Те намазват лицата им с катран и казват: вижте какви сте, на нищо не мязате.

174. Някой ми казал лоша дума, виновен съм, че съм я възприел. Той е виновен, че ми е продал лоша стока, аз съм виновен, че съм я купил. Който обижда и който е обиден - и двамата са виновни.

175. Няма защо да се смущавате от отрицателното в себе си, но пазете се от него да не ви завлече във водата и да се удавите. Не считайте, че всички отрицателни мисли и чувства са все ваши. Не вземайте стоката на дявола за ваша. Не продавайте стоката му. И в онзи свят да влезете, изпитанията пак ще ви следват. Като влезете в новия живот, ще видите, че и там има болести, в които може да се спънете.

176. Някой брат искал да говори. Изслушате го спокойно, не му възразявайте. Като отидете при някой водопад, трябва ли да му кажете да млъкне? Ще послушате малко и ще се отдалечете.

177. Никой не може да ви възпита, ако вие сами не се възпитавате. Рече ли някой да ви възпитава, това значи да ви дресира. Дресират се само коне, кучета, животни, птици, но не и хора. Аз мога да ви поставя ред ограничения, но това не е възпитание, това е робство. Ако аз нямам любов, и вие нямате любов, нито аз мога да ви възпитавам, нито вие можете да се възпитавате.

178. Някой казва, че е влюбен, а при това сграда и е недоволен. Защо? Защото влюбването не е любов, любовта прави човека щастлив и доволен, но влюбването носи мъка и противоречия, защото е крива посока.

179. Не можете ли да изгоните един лош дух, който се е загнездил в стомаха, той ще обхване гръбнака ви, ще обхване и ушите, ще има шум в уши те, понеже дяволът там си прави бентове и затова шуми. Щом веднъж са обсебени ушите, дяволът мъчно се изпъжда, по-мъчно отколкото ако е в дробовете. Когато лош дух е в стомаха, очите потъмняват, а ако е в задния мозък, очите стават остри, змийски. Когато някой лошо мисли за приятеля си, той отваря вратата за лошите духове да нахлуят в него. Там, където има виделина, не може лош дух да се крие.

180. Сутрин от три часа започват да идват добрите духове, до около пет часа.

181. Седалището на духа в човека се намира в една празнина между двете вежди, то е мястото на Божествения Дух, място на безмълвие, център на кръста (вежди, нос, чело).

182. Най-голямо зло за съвременната жена е помятането.

183. Тлъстината ви трябва да се обърне в енергия, хора, крито работят усилено умствено, които се подвизават духовно, никога не затлъстяват.

184. Ако мъжът има излишна енергия, пека я пласира в друга жена, но разумно, ако пък жената има излишна енергия нека я пласира в друг мъж, но достойно и разумно. Необходимо е обмяна да става. Българите знаят този начин за обмяна на енергии и затова правят сборове, събират се около десетина села на сбор и там хора та се кръстосват, споделят, изразходват свои те енергии и така се лекуват. След това всеки си отива вкъщи доволен.

185. Ако някой е нисък, а вратът му е къс и дебел, скоро ще плати на попа,

186. Мъже и жени, които ще се женят, не трябва да имат еднакъв темперамент. Пръстите и носовете им да са различни.

187. В инстинкта на животните се крие Божествения Дух, който ги ръководи.

188. Срещате ли хора с извадени очи и отрязани ръце, избягвайте ги, на тях не може да се разчита.

189. Голям товар няма да носите, никакъв товар, никакви раници. По възможност, като тръгнете на път да няма нищо на гърба ви. Само ще си носите в ръката една магическа тояжка.

190. Никога не казвайте: Отслабнаха ми очите. И на 120 години да станете, трябва да четете Библията без очила. Праведния човек има здрави очи.

191. Не само това, но аз препоръчвам, който може да има условия, сам да си меси хляба. В това време, когато меси хляба, да чете молитва и да не оставя нито трошица да падне на земята.

192. Въпросите за подмладяването и за магическата пръчица са трудни. Те не се отнасят до всички. Малцина могат да правят опити с тези въпроси.

193. Ако срещнете един член на Белите братя, той никога няма да каже, че принадлежи към Бялото братство. Той нищо не говори за себе си, но дори минава за прост, за обикновен човек. С това той изпитва вашата прозорливост, вашето знание. Той носи знака на Бялото братство, но ако вие сте сляп, няма да го видите.

194. Според окултизма всички слепи, всички сакати хора, които днес срещаме по земята са все ученици, които не са издържали изпитите си, вследствие на което са напуснали школата.

195. Престанете да мислите за хората около себе си, за да не изгубите и това, което имате.

196. Под "ближен" се разбира онзи човек, у когото Божественото начало е пробудено.

197. Човек може да изневери и без да е бил обичан. Когато обичате някого тогава именно възможността за изневяра е най-малка. Невъзможно е да ви изневери онзи, когото обичате. Никъде в живота това не се случва. Ако има изключения, те са вън от Божията любов, вън от Божията мъдрост. Щом се говори за изневяра, трябва да разбираме човешката любов, т. е. любовта на хората на земята. Тъй щото, едно трябва да знаете: щом се съмнявате, интелигентността отсъства от ума ви, щом се страхувате, любовта отсъства от сърцето ви. С това въпросът се изчерпва. Туй всичко трябва да го знаете като ученици на окултната школа. Ако не се ръководите от тези максими в живота, ще изучавате само сенките на реалността и в края на краищата ще дойдете до обезсърчение и разочарование и ще кажете: Всичко е било празна работа! За да не дойдете до това положение сами поставете своята обич на изпит, да видите до колко може да издържите. Ще ви дам сега две правила, които всякога трябва да имате предвид: Ако искаш да обичаш, не трябва да се страхуваш. Ако искаш да те обичат, не трябва да се съмняваш.

198. Приложете тези правила в живота си, да видите доколко са верни. Когато наблюдавате проявите на хората в живота или четете някаква философска книга, или изучавате произведенията на някои писатели и поети, поставете всички техни мисли на вашите сита и каквото остане от тях, задръжте, то е най-ценното, което може да ви ползва. Всичко, което падне долу, не е за вас. Разчитайте на ситото на вашето сърце и на ситото на вашия ум и не се страхувайте.

199. Ако искате да се ползвате от живота, никога не си съставяйте план как да живеете, нито определяйте посоката на движението си. Водата сама може да намери своя път, изворът сам намира своя път.

200. Във всеки град трябва да има поне по десет праведни.

201. Доброто не се заключава нито в даване пари на човека, нито в даване на почести, нито в подобряване условията на живота му. Истинското добро, което можете да направите на човека, е да го свържете с първата причина, да му покажете правия път в живота.

202. Дойде ли злото при вас, разглеждайте го внимателно и го използвайте. Мнозина са се борили със злото, но никакъв човек не го е победил.

203. Забелязано е, че ако няколко души ви обичат, един непременно ще ви мрази. Ако девет души ви обичат, десетият ще ви мрази и по сила омразата му ще се равнява на любовта на деветимата.

204. Каквото правиш, на никого не казвай. За миналото, било то добро или лошо, не говори. Говори само за настоящето.

205. Човек трябва да се отличава от животните по своята справедливост. Качеството на човека е справедливостта, а на Бога - Любовта.

206. Човек може всякога и навсякъде да се моли. Той може да се моли и като ходи, и като работи.

207. Обичате ли някого, не му говорете за своята любов. Този, когото обичате, не трябва да знае какви чувства имате към него.

208. Първите животни заемали мястото на човека, а човек е бил все още високо. След грехопадението човек заел мястото на животните, а те слезли по-долу от него. Във всички животни са затворени човешки души, изостанали в развитието си.

209. Не говори, преди да си свършил една работа.

210. Изобщо, с думи животът не може да се определи. Следователно това, което не можеш да определиш, е животът. Това, което може да се определи е проява на живота.

211. Който дава е добър човек.

212. Ти може да направиш едно малко отклоняване, под малък ъгъл, в началото само, но то ще те заведе далеч от целта, която преследваш.

213. Казано е в писанието: "Потърсете ме в ден скръбен." Кога трябва да потърсите Бога? Когато се изчерпят всички възможности да получите помощ от хората и от обществото. При това положение човек има право да се обърне към Бога. Само така той може да се убеди, че е получил отговор на молитвата си.

214. В света и злото, и доброто имат смисъл. Лошото седи в това, че понякога злото е по-голямо, отколкото трябва. Докато е на огнището, огънят е потребен. Щом излезе от огнището, той става опасен.

215. Вие разполагате с несметни богатства, даром дадени, но не ги използвате разумно. Какво ще прави мухата, ако влезе в една библиотека?

216. Помнете: Здравето на човека произтича от волята му, щастието - от неговия ум, а блаженството - от душата.

217. Страданията дават опитности. Опитностите дават знания. Знанието произвежда мъдрост. Мъдростта довежда до Истината.

218. Окултният закон гласи тъй: Не противодействай на омразата, понеже щом й противодействаш, ти я признаваш за реалност и сила. Не противи се злому, мисли за доброто в себе си.

219. Не трябва да правите връзки, които ще ви причинят ненужни страдания. Всеки един от вас трябва да бъде свободен, да може Божественият Дух в него да расте и да се развива. Пазете аурата си! Приятелите ви не трябва да влизат във вашата аура, да не става преплитане. Ако вие се свързвате с някое лице чрезмерно, го може да спъне вашето развитие. Някой може да спъне ума ви, друг сърцето ви, а някой волята ви. Туй може да стане несъзнателно.

220. Виждай погрешките на другите хора, но не ги изнасяй. Това, което ще изнесеш пред другите, един ден ще дойде в дома ти.

221. Щом одумваш някой човек, ти му правиш услуга. Ти се свързваш с него и се демагнетизираш.

222. Не можеш да успяваш прогресивно, ако не жертваш 1/10 от онова, което печелиш. А при съвършенството - всичко ще жертваш.

223. Обичате ли някого, не му говорете за своята любов.

224. Правете добро без да говорите за него.

225. Всеки месец на 13 число си казвайте псалом 133.

226. Трябва да се принесат сто скърби, за да се понесе една Божествена радост. Господ започва със страданието, за да ни кали да издържим радостта, която ще дойде отпосле.

227. Мислите ли да направите нещо, не говорете нищо, само кажете: "Господи, ела ми на помощ."

228. При пристигане на планинско място казвайте: "Добри и светли същества, пазители на това място, приемете ни на гости при вас и нека Божието Благословение да бъде над вас". При тръгване, напускане на мястото: "Добри и светли същества, пазители на това място, благодарим ви за гостоприемството. Останете си с мир и нека Божието Благословение бъде над вас".

229. Да се молим не само когато сме натясно, а непрекъснато.

230. Който се моли, не може да има грубо лице и ще е здрав и бодър.

231. Всред природата: "Велик си Ти Господи! Beлики са Твоите дела! Велико е Името Ти над всичко! Във всичко и във всички виждам Тебе. Ще ти служа през цялата вечност!"

232. Любов, мир, светлина - по всички краища на света, в България, в нашите домове, в нашите души, в душите на нашите деца и на всички братя и сестри.

233. Като говориш добре за хората, половината от това, което говориш ще остане за тебе. А като говориш лошо за хората, половината от това лошо ще остане за тебе. Имаш право да говориш, ако можеш да носиш.

234. Материалната любов е с прегръщания, с целувки. Реалната е само със съприкосновение, а идеалната е само отдалеч, през въздуха.

235. Първото нещо след като стане човек, е да попее 5-10 минути и след това да отправи молитвата си към Бога, да благодари и да започне работата си.

236. Трябва да се знае, че преди 1000 години Търново е бил важен богомилски център.

237. Светът завлича, ако човек не е буден. А тази будност иде е молитвата. Човек трябва да се моли. Молитвата е стражата на човека. Има лоши духове. Те ви обкръжават и гледат на всяка цена да скъсат връзката на човека с Бога и да го мъчат, да му причинят нещастие. И затова хората трябва да бъдат будни и непрекъснато да поддържат връзката си с Бога, за да идват добри духове, да им помагат.

238. Ако ти дадат външни радости, ще ти дадат вътрешни мъчнотии. Ако пък ти дадат вътрешни радости, щети дадат външни мъчнотии.

239. Философията е сега в това: Искайте да бъдете господари на себе си. Невидимият свят дава изпитание, изпити само на способните души, а на невежите не дава никакви изпити.

240. Когато влизаш където и да е, ограждай се, прави мислено светли кръгове около себе си и дълбоко дишане и тогава влез. Тогава всички лоши влияния се премахват и се урежда всичко.

241. Всички ваши погрешки ще ги туря на мене и затова правете по-малко погрешки.

242. Една сестра каза: "Как ще можем да обичаме всички?" Учителят отговори: "Под всички се разбира всичко онова, което е разумно. Всички хора, на които съзнанието е разумно, будно."

243. Някой казва: "Аз се молих три пъти." С три пъти болестта не си отива. Постоянство трябва в тази работа, докато се образува връзка с Божествения свят.

244. Ако 100 души братя и сестри или поне десет души се съберат на едно място и концентрират мисълта си, ще могат да постигнат това, което искат.

245. Молитвите се приемат от Духа и Той ги предава на Бога. Духът - това е Йерархията.

246. Всички трябва да се впрегнете в една мисъл: Да дойде царството Божие, да се прослави името Божие, и да бъде волята Божия. Вашите молитви, макар да не са съвършени, светлите ангелски същества ги приемат, преработват ги и ги пращат към Бога преработени.

247. Когато се намирате в безизходно положение, отникъде няма помощ, тогава кажете: "Призовавам те Господи в Твоята милост!"

248. Всякого, когато завършвате молитвата си, накрая кажете следната заключителна формула: Господи, всичко това да бъде за Твоя слава и за благото на моята душа.

249. Глупавият се учи от своите погрешки, а умният се учи не само от своите погрешки, но и от погрешките на другите. Глупавият, като поправи своите погрешки, става учен, а умният, като не поправи своите погрешки, става глупав.

250. Преди да влезеш в селото, ще се молиш за себе си и за селото, и като влезеш в селото поне ще намериш едного, който ще те посрещне сърдечно.

251. Камъните, които има на Мусала, дават особен характер на местността. Понеже те имат постоянна форма, то човек, когато бъде при канарите, да седне на някой камък и да размишлява. Това има голямо значение. Мислите, които ще имате тогава, ще имат ясно очертани контури.

252. У някои хора в света сега се пробуждат известни сили да виждат отпред и отзад, да виждат през стена, както с рентгенови лъчи. Това е началото на развитието на ясновидството у човека. Който много говори за себе си - губи.

253. В окултната наука има един закон: Когато чакаш нещо, не говори за него. Щом говориш за него, то няма да стане.

254. Тъмните сили вече са победени в астралния свят, сега тук се води борба, за да бъдат победени. Като победят светлите сили на земята, ще. дойде новото небе и новата земя.

255. При физическата любов хората не знаят, че изпълняват чужди желания.

256. Законът е: Този, който обича едного, любовта му е много слаба, този който обича двама, любовта му е по-ценна. А този, който обича всички, любовта му е най-силна.

257. Ако не искате да страдате, избягвайте едничката любов. Когато човек люби, това не е най-великото. Има нещо по-велико от това - то е да си самата Любов.

258. Понеже шест дена през седмицата се занимавам е работите на хората, решил съм един - събота - да се занимавам с моите работи.

259. Човек не послуша в рая, но и до днес 8000 години оттогава все не слуша.

260. Когато често се целуват, хората се развалят.

261. Когато хората се хвалят или укоряват, аз приемам само 25 процента от казаното за вярно, а 75 процента турям в моята каса.

262. Един брат попита: "Кой е методът за излъчването?" Учителят каза: Методът е концентриране. Тогава човек естествено ще влиза и излиза от тялото си.

263. Бог не ограничава човека, законът го ограничава. Българската пословица казва: "Каквато попара надробиш, такава ще сърбаш".

264. И целувката има далечен произход. Тя е била известна още преди съществуването на човека. И животните и растенията се целуват. Трябва да гледате на целувката с всичката чистота и святост. Тя е контакт, чрез който действа Божественият свят. Христос казва: "Целувайте се със свято целувание".

265. Лицата на ангелите са гладки, без никакви косми. Те нямат брада и мустаци както обикновените хора. И Христос няма брада, как ще го познаете?

266. Един наш брат, добър поет, заминал вече за другия свят, се обади от там и разказа как е положението му. Според него, животът в другия свят е помъчен от този на земята.

267. Картината няма право да се произнася сама за себе си. Само художникът може да се произнася за нея. Докато се произнасяш за себе си, ти не си умен.

268. Макар и малък народ, в духовно отношение те, българите, представляват банка, която ще кредитира другите народи.

269. Има някои неща, които според окултните закони по никой начин не се позволяват. Това е да говориш за себе си. Това е опасно нещо. Ще се отучиш да говориш лошо за себе си и за другите, за когото и да е. Ще се отучиш и да се хвалиш. И хваленето и хуленето са зло.

270. Обичаш ли ме? Ето един въпрос, който може да се нарече механически и който хората не трябва да задават. Това, което свети, не говори. Това, което люби, не говори, Не задавайте механически въпроси и не предизвиквайте механически отговори.

271. Когато ме запиташ защо човек греши, аз отговарям: Защото Бог обича човека и го е оставил свободен.

272. Има три вида хора. Глупавият непрекъснато се занимава е миналото, умният се стреми да прочете бъдещето, а мъдрият живее и нарежда настоящето.

273. Човек не може да стане богат, ако не е щедър. В живота няма равенство. Този, който те обича, може да ти причини страдание, но не и зло.

274. Само великите люде умеят да се радват на малките неща в живота.

275. Оправянето на света, за което така често приказват хората, не е човешка задача. На човека е дадена задача да оправи своя свят, с което той вече допринася нещо, за оправянето на целия свят.

276. Поради изсичане на горите и избиване на млекопитаещите, хората се натъкват на големи страдания, без да могат да си помогнат. Те не подозират, че животните и растенията представляват резервоар на жизнени сили за растенето и развитието на човека.

277. Дом, в който има котка, добре е, напусне ли котката дома, ще се случи нещо лошо. Защо е така, това е друг въпрос. Ако искате да знаете, че ще се случи ли някакво нещастие през деня, наблюдавайте какво правят котката и кучето. Те се скриват още преди нещастието и катастрофата.

278. Ако лицето му под скулите е хлътнало, стомахът му е слаб. Не е ли хлътнало, стомахът му е здрав, силен, добре работи.

279. Мнозина стават в четири часа. Този час не е удобен. Ако ставате в два часа, това време е на Луната, пак не е удобно. Добри часове са 12 ч. сред полунощ, един часа, три, пет и шест часа.

280. За предпочитане е човек да ходи гол или със своите скъсани дрехи, отколкото да носи дрехи на мъртъвци. Каквито дрехи носи човек, с такива влияния се огражда. Най-добрите дрехи, които човек трябва да носи, са ленените и памучните.

281. Като умре, човек губи нещо от себе си. Всъщност, нищо не се губи.

282. Често ме питате, от нашите ли е този или не? Всеки, който обича Бога, който обича ближния си, той е от нашите. Дали са тук или не, където и да са, те са от нашите. Новият човек трябва да бъде създаден по образ на Бога в правда, в святост и истина. В правда по отношение на тялото, в святост - по отношение на душата, в истина - по отношение на ума.

283. Всяка лоша мисъл е цапане на лицето на Господа, цапане ръцете на Господа, цапане краката на Господа. Не папайте Онзи, който ви обича.

284. Белият цвят говори за щедрост за изобилие. Във вземането, т. е. в черния цвят, човек трябва да бъде по-умен, отколкото в даването, защото във вземането има нещо опасно.

285. Някои ме питат: Учителю, как и защо си дошъл между нас? Аз не дойдох за вас. Аз дойдох заради Онзи, който ме е пратил. Понеже Той ме е пратил, затова дойдох. Един ден, когато ме повика, ще се върна и ще кажа: Онази работа, която ми даде, я свърших. Желая и на вас това, което Бог ви е пратил да извършите, да го направите. То е добро - да извършите онова, за което Господ ви е пратил тук.

286. Мойсеевото учение е Божествено. Христовото учение е Божествено. Източникът е един, формите са различни, духът е един и същ. Ако вие изпълните трите учения едновременно, ще бъде прекрасно. В пълнотата си те са едно и също.

287. В Питагоровата школа кандидатите за ученици е трябвало по четири години да мълчат и са били подлагани на какви ли не хули и подигравки през това време. Години наред подигравки и само който е могъл да издържи на всичко, него са приемали за ученик. И сега е същото. Хората като разберат, че някой е религиозен или от новото учение, почват да го подиграват. Тези духове, които са подигравали в древно време учениците на окултните школи, и днес ви подиграват. Ще ви кажат, че вашия ум не е на място, че сте смахнати, откачени, че не можете да живеете правилно, че се заблуждавате, какво ли не могат да ви припишат. Духовният човек трябва всичко спокойно да изслушва.

288. Всяка вечност е 1 единица с тридесет нули. Като преживеете тази единица с тридесет нули, ще имате ясна представа какво представлява този и онзи свят.

289. Който иска да забогатее, да отглежда фикус. За благоденствие и благополучие във всеки дом трябва да има фикус, въпреки че е безплоден. Той внася спокойствие и разположение в човека. Фикусът е за учените хора. Ако искате да станете активни, енергични, отглеждайте червени череши. Ако искате да усилите вярата си, отглеждайте сини сливи. За укрепване изобщо на нервната система, да се отглеждат цветя, плодове и зеленчуци.

290. Едно време хората са си правили идоли, покланяли са се на тях, а днес им се смеем. А сега хората са си направили къщи, вили, имат имоти, радват им се, нима това не е идолопоклонничество.

291. Дойдат ли в ума ви лоши мисли и чувства, знайте, че сте се свързали с лоши същества. Прекъснете ли връзката си с тях, ще се освободите от лошите мисли и чувства.

292. В цялата природа има графология, физиогномика, френология, кабала. Всяко нещо си има знак, символ, чрез които говори. Тези знаци трябва да се изучават.

293. Да влезе човек в Царството Божие, това зависи от неговото знание и мъдрост, а не от неговата любов.

294. Някои са външно кротки, а вътрешно не са, други пък са вътрешно кротки, а външно не са. Кроткостта е вътрешно, а не външно качество.

295. Иде час, когато истинските поклонници ще се поклонят в дух и истина, а няма да се поклонят в Йерусалим, нито в Самария. Туй аз го тълкувам: Йерусалим, това са всичките съвременни религии, Самария, това е светът на науките и изкуствата.

296. Когато човек мрази някого, той мрази и себе си. Той пакости на другия, но едновременно с това пакости и на себе си.

297. Апостол Павел казва: "Ние няма да умрем, но ще се изменим".

298. Под Любов разбираме това, което постоянно дава и никога не вземе. Под Обич разбираме това, което всякога взема и никога не дава.

299. Докато не простите на онези, които не ви обичат и ви причиняват пакости, никаква наука, никаква магия, никаква школа, никакви стихове и формули няма да ви помогнат.

300. Жената е силна в сърцето, а мъжът в ума. Следователно, жената работи повече със сърцето, защото има по-малко любов. Мъжът работи повече с ума, защото има по-малко мъдрост.

301. Казвам: три неща трябва да интересуват човека - Слънцето, Венера и Сириус.

302. Каквото мисли човек, това става. Каквото пожелае, сбъдва се, но гледайте да не се сбъдне преждевременно. Всяко желание, реализирано не навреме причинява повече нещастие, отколкото радости.

303. Повечето хора гледат на обичта по друг начин - точно обратно на нашия. Според тях, когато хората се обичат, те се свързват, ограничават се или се заробват. Това, което ограничава и заробва човека, не е обич, нито любов.

304. Разбрахте ли тази мисъл? Ако не сте я разбрали, по-добре. Защо? Защото често разбраните неща се изопачават. Според окултната наука разбраните неща са неразбрани, а неразбраните неща са разбрани. Когато мислите, че сте разбрали нещо, вие не сте разбрали, когато мислите, че не сте го разбрали - тогава сте го разбрали.

305. Аз не събирам вашите здрави хора от църквата. Аз събирам болните хора отвън, тях вземам. Ако някоя ваша здрава овца е дошла при мене, елате и си я вземете.

306. Работата се върши винаги е любов, трудът служи на дълга, а мъчението става чрез насилие.

307. Частната собственост е велико зло.

308. Добре е да се сеят дините, когато луната е малко празна. Те (българите) не обичат да сеят дините, когато луната е съвсем пълна, защото са забелязали, че тогава те не узряват добре.

309. Пространството, през което нашата земя минава, е пълно е остатъци от развалени светове.

310. Тази епоха иде, понеже на земята са дошли много същества, които са се отклонили от Божия път. Когато тези същества са били в ангелския свят, считали са ги като гъсеници на Божественото дърво. Като мислили дълго време как да се освободят от тях, най-после ангелите намерили способ: те ги изпратили на земята. Следователно лошите хора са тия, които са опетнили всичко на света.

311. В широк смисъл прелюбодеянието подразбира даване предимство на човешкото пред Божественото, на плътта пред духа. Ако обичаш повече хората, повече от Бога, ти прелюбодействуваш.

312. Човек не може да обича всички хора еднакво.

313. Когато човек тръгва за някъде, първо трябва да постави десния си крак напред, а после левия.

314. "Всеки, който напуща жена си и се ожени за друга, прелюбодейства, и всеки който се ожени за напусната от мъж, прелюбодейства". Какъв е смисълът на този стих? В този стих се подразбира, че всеки, който напуща Божията Любов, напуща Бога и прелюбодейства. Жената е символ на Любовта.

315. Всички хора днес страдат от неразбиране на нещата. Те разглеждат всяко нещо в неговия буквален смисъл. Ние вземаме буквално думите, че от Бога всичко е даром. Питам: Щом всичко от Бога е даром, защо хората не се даряват еднакво? Защото всички хора не заслужават еднакво.

316. И праведният човек живее още за себе си.

317. Не, човек не може да полудее от много мислене.

318. Чувството към красивото е развито даже у животните. И те съзнават кога са красиви.

319. В България особено, има много изостанали души, които се привличат от вашата светлина, както и от светлината на всички духовни хора изобщо. Вие трябва да възпитавате тези души, а не да оставяте те да ви възпитават.

320. Един от големите недъзи на българите е, че нямат почитание един към друг.

321. Бялото братство, за което ви говоря, не е ново общество. То е съществувало от памтивека, но продължава да съществува и до днес.

322. Както животните страдат от човеците, така и хората - от астралния свят.

323. Божият дух не може да работи там, гдето има криво разбиране, яд и свада.

324. Божият Дух не слиза в кочина.

325. Да, няма момент в живота, когато тия ангели да не могат да обсебят и да препятстват. Интригите, крамолите, ежбите, това не са човешки работи. Защото човек не е толкова развратен. Кой докара румъните? Те. Кой накара българите да воюват със сърбите? Те. Те искат да ви накарат да се оттеглите от пътя Господен.

326. Под ближен се разбира онзи човек, у когото Божественото начало е пробудено.

327. Разумният е предвидлив във всичките си пътища. Той се учи от опитностите на другите хора. Неразумният се учи от своите опитности.

328. Като ставате сутрин от сън, кажете си: "Господи, покажи ми как да използваме деня".

329. Трябва да мислиш така: Аз съм здрав, млад и спокоен. Каквото говориш това ще получиш.

330. Пръстите на краката представляват ангелското поле на действие, долната част на стъпалото - човешкото поле на действие, а петата - животинската област.

331. Не се месете в семейните работи.

332. Силата на думите не се заключава във външното меко или грубо изговаряне, но в тяхната музикалност. Всяка дума, изговорена музикално, произвежда велики резултати: тя лекува, насърчава, живот носи в себе си. Мекушавият говор, мекушавите тонове представляват мочурлаци, в които затънеш ли веднъж, не можеш повече да излезеш. Твърдият, сигурен тон е твърда почва, на която свободно можете да стъпвате.

333. Щом не ви върви нещо в живота, променете името си! Променяйте името си един, два, три и повече пъти, докато най-после ви провърви. Външно ли да променяме името си. Вътрешно, само вие да го знаете. Ако сте нервен, сприхав, променяйте името си и вижте дали е станало някакво смекчение в характера ви.

334. Щом сте неразположен, ще обичате луната, за да оздравеете скоро. Ако се разболеете при празненето на луната, болестта скоро ще премине.

335. Защо са поставени мъчнотии на човешкия път? Кой ги е поставил? Това са въпроси, на които няма да се даде отговор, не сте готови още да ги разберете.

336. Колко трябва да бъде широк човек в кръста? Като се вземе широчината на врата и се умножи по две, получава се мярката на кръста. А като се вземе широчината на китката и се умножи на две, това е широчината на врата. Щом се нарушат тези мерки, човек е нарушил разумните закони на природата.

337. Никога не изговаряй думи с негативно и песимистично значение.

338. Има лоши влияния в света, но човек не трябва да се страхува. Като измиете ръцете си добре със сапун, всякакво лошо влияние минава. Ако и при това средство се страхувате от лошото влияние, излезте вън на чист въздух, тръснете дрехата си няколко пъти, духнете три пъти и лошото влияние ще изчезне... Когато изтърсвате дрехата си, кажете: ’’Както прахът не остава върху дрехата ми, така и лошото влияние да не остане в душата ми. Бог живее в мен, аз изповядвам Неговата воля, вследствие на което никакво зло не може да ме сполети".

339. Малко лозари има, които знаят да обрязват лозите. По колко очи трябва да се оставят на лозите? Някои оставят по едно око, други - по две, а рядко - по три. Едното око символизира бога. Двете очи - човека, за двете очи казват "ненаситни човешки очи". Според мен на всяка лоза трябва да се оставят най-малко по три очи.

340. Главата и гръбнакът винаги да са перпендикулярни на земята.

341. Скръбта е нещо егоистично. Всички хора, които са скръбни, мислят само за себе си.

342. Не вярвайте на светия, на когото дрехата е скъсана и мръсна, на когото ръцете, краката и тялото са нечисти, на когото ноктите и косите са мръсни.

343. Причинното тяло, умственото, астралното и физическото функционират заедно. В тях функционира сегашното съзнание. Има други още три тела в човека, които са в застой. Те са подобни на четирите. А великите учители имат по дванадесет тела.

344. При това нито жената трябва да казва на мъжа си, че го обича, нито мъжът трябва да казва на жена си. Ако изказват любовта си, техният живот на земята ще се съкрати.

345. Не говори много, за да те разберат.

346. Който се мисли за праведен, той се хвали с греховете си.

347. Говорете за името на детето само след като се оформи и роди. Преди да се е родило, мълчете.

348. Религията е наука за миналото, а окултната наука изучава сегашния живот.

349. Религията е нещо установено, а ние знаем, че само мъртвите не се изменят, нито растат, нито се смаляват.

350. Всяко голямо желание на човека представлява слон за изхранване, за който са необходими много средства.

351. Всяко желание, реализирано не на време, причинява повече нещастия, отколкото радости. За да не си причинявате сами нещастия, не пресилвайте нещата. Всяко нещо трябва да стане на своето време.

352. Издутите вени на ръката показват, че човек иска да даде нещо. Ако вените са хлътнали навътре, човек няма какво да дава.

353. Физическият свят се занимава е формите на нещата, чувственият - със съдържанието им, а умственият - с техния смисъл.

354. Избягвай гледането надолу.

355. Ако искаш да ти е мирна главата, не хвали доброто и не кори злото.

356. За злото никак не говорете. Стиснете си устата и мълчете.

357. Всеки човек, който спонтанно върши добро, той е от нашите.

358. Не всякога приятното е добро.

359. Черният цвят означава ограничения, но е хубаво от време на време човек да го използва.

360. Това е само твое, което винаги е с тебе.

361. Липсва ти това, което не ти е нужно.

* * *

Аз ще ви кажа в какво седи Новото учение: Да се научиш хубаво да ядеш, хубаво да дишаш и хубаво да мислиш.

Учителят

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...