Jump to content

ПОСЛАНИЯ – СЪДЪРЖАНИЕ


Recommended Posts

ПОСЛАНИЯ – СЪДЪРЖАНИЕ

1. Без заглавие, 22 септември 1963

2. Без заглавие, 27 декември 1963

3. Без заглавие, 22 март 1964

4. Сто години, 12 юли 1964

5. Без заглавие 22. септември 1964

6. Без заглавие 27. Декември 1964

7. Без заглавие, 22 март 1965

8. Той иде, 12 декември 1965

9. Без заглавие, 22 септември 1965

10. Новото, 27 декември 1965

11. Живото пространство, 22 март 1966

12. Срещата с Учителя, 12 юли 1966

13. Без заглавие, август 1966

14. Без заглавие, 22 септември 1966

15. За служенето, 27 декември 1966

16. Без заглавие, 22 март 1967

17. Среща с Божията Любов, 12 юли 1967

18. Небесният хляб август, 1967

19. Най-важната работа, 22 септември 1967

20. Денят 27-и декември, 27 декември 1967

21. „Той заповядва и на добрите, и на злите“, Нова година 1968

22. Вечният живот, 22 март 1968

23. Без заглавие, 12 юли 1968

24. Без заглавие, август 1968

25. Учителя и Неговото слово, 22 септември 1968

26. Посещение, 27 декември 1968

27. Новата 1969 година, Нова година 1969

28. Празникът на Пролетта, 22 март 1969

29. Човекът, който живееше с Бога, 22 март 1969

30. Изкуството да живеем с Бога, 12 юли 1969

31. Всемирният език август, 1969

32. „Домът Господен“, 22 септември 1969

33. Живот вечен, 27 декември 1969

34. 1970. Нова година 1970

35. Песни и танци на Слънцето, 22 март 1970

36. Живият хляб, 12 юли 1970

37. Образният език на Природата, август 1970

38. Обхода на Любовта, 22 септември 1970

39. Единството, 27 декември 1970

40. Живото пространство, Нова година 1971

41. Слънцето, 22 март 1971

42. Син человечески, 12 юли 1971

43. Пътят на вярата, август, 1971

44. Без заглавие, 22 септември 1971

45. Йоан Предтеча, 27 декември 1971

46. „За онези, които Го любят“, Нова година, 1972

47. Законът на правдата, 22 март 1972

48. Молете се за обединението на Европа, 22 март 1972

49. Послание от Учителя, 12 юли 1972

50. Без заглавие, август, 1972

51. Очакване, 22 септември 1972

52. „Жал ми е за народа“, 27 декември 1972

53. Новата година Нова година, 1973

54. Първият велик закон, 22 март 1973

55. Живот за Цялото, 1 юли 1973

56. Син человечески, август 1973

57. Ученикът 22 септември 1973

58. Словото, 27 декември 1973

59. Единството, 22 март 1974

60. Без заглавие, 12 юли 1974

61. Учител и ученик, 22 септември 1974

62. Без заглавие, (липсва 1. стр. със заглавието), 27 декември 1974

63. Камъкът, 22 март 1975

64. Без заглавие, 27 декември 1975

65. Дом, построен на канара, 22 март 1976

66. Последната пасха, 12 юли 1976

67. Новият човек, август 1976

68. Пътят на синовете Божии, 22 септември 1976

69. Бялото Братство, 27 декември 1976

70. Чистото сърце, 22 март 1977

71. Утешителят, 12 юли 1977

72. „Изяви ми се!“ август 1977

73. Множение, 22 септември 1977

74. Богомилското учение, 27 декември 1977

75. „Денят на равноденствието“, от Учителя 22 март 1978

76. Сила и живот, 12 юли 1978

77. Тези трите, 22 септември 1978

78. Единството, 27 декември 1978

79. Братство, 22 март 1979

80. Живот вечен, 12 юли 1979

81. Духът Божий, 22 септември 1979

82. Духът диша където си ще, 27 декември 1979

83. Двата пътя, 22 март 1980

84. Трагедията при жертвеника, 12 юли 1980

85. Мирът, август 1980

86. Всемирният език, 22 септември 1980

87. Бялото Братство, от Учителя; Световният мир, 27 декември 1980

88. Мирът, 22 март 1981

89. Чистите по сърце ще видят Бога, 12 юли 1981

90. Кратки сведения за българите,  12 юли 1981

91. Пространството август, 1981

92. Учителя и Неговото слово, 22 септември 1981

93. „Той заповядва и на добрите, и на злите“, 27 декември 1981

94. Домът Господен, 22 март 1982

95. Домът Господен II, 12 юли 1982

96. „Вие сте солта на Земята“, август 1982

97. Двата пътя, 22 септември 1982

98. Великата Магнаурска школа, 27 декември 1982

99. Изворът на Доброто. Нова година, 1983

100. Живот вечен, 22 март 1983

101. Живот вечен II, 12 юли 1983

102. Правдата август, 1983

103. Мисли на ученика, 22 септември 1983

104. Пределът. (Мисли на ученика,) 27 декември 1983

105. „Изяви ми се!“(Мисли на ученика), 22 март 1984

106. Школата, 12 юли 1984

107. Школата II, август 1984

108. Ученикът, 22 септември 1984

109. Благодарете! 27 декември 1984

110. Любовта е условие за изява на Бога, Нова година, 1985

111. Мир и Братство, 22 март 1985

112. Без заглавие, 12 юли 1985

113. Без заглавие, 22 септември 1985

114. „Ти до Бога се докосваш“, Коледа 1985

115. Космическото съзнание, 27 декември 1985

116. Пътят Господен, Нова година 1986

117. Иночеството, 22 март 1986

118. „Свободни сте!“ 12 юли 1986

119. Едното, 27 декември 1986

120. Животът, 22 март 1987

121. Бог е Любов! 12 юли 1987

122. Силата на молитвата август, 1987

123. Без заглавие, 22 септември 1987

124. Без заглавие, 27 декември 1987

125. Живот изпълня Всемира, 22 март 1988

126. Отговорността, 12 юли 1988

127. Изкуството да живеем август 1988

128. Новото човечество, 22 септември 1988

129. Връзката, 27 декември 1988

130. Вярата, 22 март 1989

131. Словото, 12 юли 1989

132. Иде час, и сега е, август 1989

133. Великото семейство – „Домът Господен“, 22 септември 1989

134. Иде новото човечество, 27 декември 1989

135. Домът Господен, 22 март 1990

136. Аурата на Учителя (като Послание от Сестра Паша Теодорова) август, Събор, 1991

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...