Jump to content

Великата Пролет


Recommended Posts

ВЕЛИКАТА ПРОЛЕТ

Всеки, който се е опитал да живее само за себе си, е свършвал катастрофално. Всички страдания в света произтичат от това, че хората искат да живеят само за себе си.

Всеки народ, който търси правото само за себе си, греши. Когато всички народи се кооперират, те вървят в божествения ред на нещата.

Всички народи трябва да се обединят и да заживеят братски помежду си. Има едно Отечество, за което трябва да се живее. Човек е дошъл на земята да стене гражданин на Божието Царство, на което всички царства и държави са клончета.

Молете се за обединението на Европа!

Учителят

Великата Пролет за човечеството идва с велики дела - велики мисля, велики чувства, велики идеали, велики стремежи.

Тя идва с Любовта! Тя идва с Единството!

Днес Светлите Сили работят за разрешаването на едни велик въпрос - да се изведе човечеството ме хаоса, в който се намира. Да тръгне по пътя на Братството, на Единството, на Любовта. Да се сложи край на омразата, на разединението, на егоизма.

В течение на стотици и хиляди години от Европа, главно, произтичаха потиците на големите световни конфликти, на братоубийствените войни - за дележа на света.

Все още Европа е ядката на света, главата на човечеството, от която трябва да дойде разумния потик, както досега е идвал потика на безумието, на разединението, на разрушението.

Затова Учителят казва да се молим - да работим за обединението на Европа.

За да пресъхне извора на злото!

За да тръгне цялото човечество по пътя на обединението.

За да дойдат мира, любовта, свободата.

Съдбоносни дни, съдбоносни часове, съдбоносни мигове за човечеството ...

На къде ще натежат везните?

Всяка човешка личност - всяка човешка мисъл, всяко човешко желание тук имат значение. Може би именно ти си - твоята мисъл, твоята воля, които ще дадат превес на едната или на другата страна: на доброто или на злото ...

Когато светлите Небесни Сили работят за разрешението на един велик въпрос, отнасящ се до съдбата на човечеството, никое човешко съзнание не е без значение. Ний, хората, не можем да оставаме безучастни, не може, не трябва да очакваме всичко на готово. Нашите мисли, нашите желания, нашите стремежи са фактори в живота, в света. Всяка пробудена човешка душа трябва да вземе участие, да присъедини своите сили - да стане проводник на Божествените идеи и сили, които идват да обновят света.

Да се обедини Европа! Дръжте тази мисъл в съзнанието си!

Тук е ключът към Новото - към доброто, към мира, към свободата, към общото добруване.

Да се приближат, да си подадат ръка враждуващите досега крайности. Да се направят необходимите жертви, отстъпки - и от двете страни - без което е абсолютно невъзможно истинско, трайно и плодотворно разбирателство.

За да изчезне насилието, разделението, подобрението, робството, подготовката и възможността за нови войни.

За да заживеем всички в едно общо, велико и свято Отечество - новата земя, обединената земя, възкръсналата за нов живот земя!

Това, което се иска, това, което се желае, това, за което се мисли - става!

Мислете за обединението на Европа!

За да дойде то естествено и свободно, по пътя на съзнанието, по пътя на доброто, е не - под натиска и пред заплахата на една страшна идваща катастрофа.

Защото само то ще разреши, правилно и окончателно, всички „неразрешими” досега въпроси и противоречия между европейските народи.

Всяко пробудено съзнание да даде своя принос!

Да направим това, което от нас се иска, да направим това, което ний можем, с пълна вяра в доброто. Без съмнение и колебание. А това, което ний, хората, не можем, ще бъде направено от Силите, които стоят високо над нас и над всичко земно! И тогава, навред по света, ще прозвучи Марша на Светлите Сили!

Честита Великата Пролет!

Март, 1972

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...