Jump to content

Излъчвай любов!


Recommended Posts

ИЗЛЪЧВАЙ ЛЮБОВ!

Любовта иде от Слънцето!

Любовта идва от милиардите Слънца - Любовта иде от Бога!

Ти си син на Бога! Ти си дете на Бога!

Ти си дете на Слънцето - на милиардите Слънца! Ти си едно с Бога!

И ето: твоята съдба, твоето предназначение, твоето бъдеще е: да станеш като Слънцето, да станеш като Бога!

Да излъчваш топлина и светлина: да излъчваш Любов! Това именно, това и нищо друго, е твоята бъдеще съдба. Да израстеш, да засияеш, да се превърнеш в светъл Дух, да надмогнеш земните окови.

Да заживееш във Вечността! Да придобиеш Безкрайността!

Бедний човече, роден тук, в ограничителните земни условия! Бедний човече, скован, хипнотизиран тук от земната Цирцея -заживял със съзнанието за твоята тленност, за твоето ограничение, за твоето нищожество!

Бедний човече - отровен, излъган, заблуден от твоята „наука” - че си нещо като еднодневка, нещо като сапунен мехур в този живот: нещо като нищо.

Ако ти би знал, ако ти би прозрял безкрайната красота, безкрайното величие, безкрайната всеобхватност на твоята душа, на твоя Дух!

Ако ти би прозрял само за миг, ако пред тебе се отвореха само за миг вратите на Вечността и Безкрайността, които те очакват - които са твоята съдба, твоето бъдеще, твоето нетленно и неотемлимо наследство от твоя Баща - Бога! Ако ти би знал, ако ти би прозрял!

Знае ли малкото семенце, че му предстои да стане едно разкошно растение, едно прекрасно цвете, едно величествено дърво? Знае ли житното зърно, че утре ще изхрани цял свят? Знае ли малката дъждовна капка, че утре, съединена със своите сестри, ще се превърне в океан?

Та това си ти, бедний човече, пред когото утре ще се разтворят всички граници, пред когото ще паднат всички ограничителни условия, на когото ще израснат крила - да лети в Безкрайността!

Ти си Дух, а не тяло!

Ти си безсмъртен син на твоя безсмъртен Баща!

Ти си едно с Вечността и Безкрайността.

Ти си едно с Бога!

Ти няма нивга да умреш!

Човек - това е нещо безкрайно велико!

Но колко работа те чака, за да достигнеш, да реализираш, да проявиш своето истинско величие, своята истинска красота - да придобиеш своето истинско богатство!

Колко усилия, колко време, колко опитности те очакват по пътя на твоя вечен, непрестанен възход!

И - ще прибавим, не ще замълчим - колко разочарования, колко временни неуспехи, колко заблуждения, лутания, колко страдания ще те съпътстват в живота! Ти не трябва да се страхуваш от всичко това.

Всичко това не може да те спъне, да те спре в твоя възход. Напротив - това са стъпала: може би трудни, понякога мъчителни, но които със сигурност те водят по светлата нагорна пътека - към съвършенство, към безсмъртие, към вечен живот.

И ето - ти трябва да чуеш, ти трябва да узнаеш великата истина: еликсирът на живота, еликсирът на безсмъртието, еликсирът на вечната младост е скрит във въздуха.

Еликсирът на живота е скрит във водата.

Еликсирът на живота е скрит в хранете - в хляба и плодовете.

Еликсирът на живота е скрит в слънчевата светлина!

Ти трябва да научиш, ти трябва да овладееш изкуството да го извличаш от тях.

Ти трябва да се научиш да вземаш това, което ти е дадено, което е вложено в заобикалящата те среда, което ти е подарено от Бога.

И ето: Небето днес ти дава ключа, свещения и скъпоценен ключ към безсмъртието, към вечния живот, към вечната младост, към съвършенството, към небесното царство - към Бога.

Приеми го с готовност, с радост и благодарност.

Приеми го с чисти ръце - с чиста душа и с чисто сърце.

Приеми го като най-скъпото, нетленно Съкровище, като безценен дар от Бога, какъвто той наистина е: ключът към безсмъртието - това е Любовта!

Ключът към съвършенството, към вечния живот, е Любовта. Ключът към царството на Бога, към Небесното Царство, към Вечността и Безкрайността, е Любовта!

Ти трябва да се научиш да обичаш, ти трябва да станеш проводник на Любовта, ти трябва да излъчваш Любов! Тази Любов, която е магичната Сила, чрез която именно ти ще възприемеш еликсира на безсмъртието от въздуха, от водата, от хляба и плодовете, от слънчевата светлина - като ги обикнеш!

Тази Любов, която ще те превърне в ангел!

Затуй приеми Любовта на Бога!

Приеми я в душата си, в сърцето си, приеми я с ума си и с волята си: приеми я от въздуха, от светлината, от водата, от хляба и от плодовете. Тя е там - вътре в тях!

В тях е Божият Живот, Божията Сила, Божието всемогъщество!

В тях е Бог!

Стани проводник на Божията Любов!

Всичко живо, всичко съществуващо очаква твоята Любов - очаква да проявиш Божията Любов!

Излъчвай Любов!

Влез в света на Любовта!

Създай около себе си свят на Любовта!

Превърни цялата земя, целия свят в свят на Любовта!

Това ще стане като станеш проводник на Божията Любов!

Това ще стане, като започнеш да излъчваш Любов!

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...