Jump to content

Послесловие


Recommended Posts

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Както не може да се изчерпи с шепи океана, както не може да се преброят песъчинките на морския бряг, така също не можем да изчерпим, да изброим, да обхванем изцяло величието, красотата, безкрайната сложност, безкрайното разнообразие, пълната всеобхватност на Божественото Слово, дадено ни чрез Учителя, съдържащо се в стотиците томове на неговите беседи и лекции.

Велико е времето, в което живеем! Щастливи са хората на настоящето, върху които се разлива тази безкрайна Божествена Светлина, това велико Божие благо.

Пътят е намерен. Целта е посочена. Силите - средствата, методите, законите на новия живот ни са дадени. Всичко това ни се дава даром, така да се каже - на готово, защото: „Тези идеи които излагам в беседите и лекциите, вие и сами можете да ги намерите. Но за всяка идея трябва да работите 25 хиляди години, за да я намерите... Тогава колко години ви трябват, за да намерите идеите, които са само в една беседа?“ Велико е благото, Божественото благо, което се излива над всеки от нас, над българския народ, над цялото човечество, чрез Словото на Учителя.

От нас се иска, на нас ни остава само едно: да приемем! Да приемем с цялата си душа, с цялото си сърце, с целия си ум, с радост и благодарност най-новото откровение на Бога - светлината, силата, живота, радостта, величието, безкрайното богатство, което носи със себе си ТРЕТИЯТ ЗАВЕТ - третото изявление на Бога на земята, което днес става чрез Словото, донесено ни от Учителя и изпълващо вече цялата земя.

Няма да остане човешка душа, в която и част на земното кълбо да се намира, на чиито двери Божественото Слово да не почука, да не проговори, да не призове:

- Ставайте, защото дойде края на тъмната нощ!

- Ставайте, защото Светлината вече озари цялата земя!

- Ставайте, защото скоро ще изгрее великото Слънце на живота.

- Приемете с готовност, с радост и благодарност, с чисто сърце и отворена душа благото, което ви се дава, което Небето излива над вас.

БОЖЕСТВЕНОТО СЛОВО ВЕЧЕ ИЗПЪЛНИ СВЕТА!

Тези, очите на които се отвориха, видяха нагледно процеса - външния, физическия процес, чрез който стана това: сините кълба, мисъл-формите на Божественото Слово - се разнасят, обгръщат, изпълват света.

Днес никой човек, никой ум, никое съзнание не може да се освободи, да избяга, да се скрие, да се противи на силата на Божественото Слово.

То идва не отвън, а отвътре! Ражда се в душата, в сърцето, в ума на човека!

ТАКА ДНЕС ХРИСТОС ИДВА ВТОРИ ПЪТ НА ЗЕМЯТА!

Ражда се в душите и в сърцата на хората ...

Ражда се като Любов, ражда се като Мъдрост, ражда се като велика Божествена Истина ...

Навсякъде по света, сред всички народи, на първо място сред младежта, този процес е в пълния си разгар; след дълго лутане, увлечения, тичане след призраци, служене на лъжливи божества - душите, сърцата и умовете на хората се пробуждат, отхвърлят старото, отхвърлят лъжата - безверието, и възприемат Истината, възприемат Любовта.

За лъжата няма вече място в света!

За насилието няма вече място в света!

За омразата няма вече място в света!

За братоубийството няма вече място в света! Пробудената човешка душа, озареният от Божествените Светлина човешки ум, пламналото в Божията Любов човешко сърце, ще ги погребат.

Новото вече навсякъде си пробива път!

Нищо няма да го спре, нищо не ще го ограничи, нищо не ще го отклони и унищожи.

Огънят на великата Любов ще претвори всичко в света!

Защото няма друга сила, която може да стори това.

И този велик, могъщ, всесилен Божествен Огън на Любовта, който вече гори, засега в сърцата и в душите на малцина, расте и се засилва, ще расте и ще се засилва, докато обгърне цялата земя.

Целият свят, всички души трябва да загорят и ще загорят в огъня на великата Любов!

На нас, българите, както и на всички хора на земята, ни остава само едно: да приемем и -

ДА ПРИЛОЖИМ!

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...