Jump to content

(8) Среща с царя на 23.VII.1938 г.


Recommended Posts

(8) Среща с царя на 23.VII.1938 г.

На 23 юли се виждах с царя във Враня. Говорихме от 10 до 12 и три четвърти. Сутрин[та] Генчев беше много официален, но му казах да се не занася. Царят беше внимателен и любезен. Интимен. Като ме видя облечен със сив хубав костюм, но без връзка и без шапка, той се засмя и ми каза (понеже винаги ходех при него много небрежно облечен):

- О, Вие сте сега «а л'англе»*.

- Е - рекох, - и аз да се докарам малко.

Заразпитва ме за Рила. Казах му, че дъждове валят.

- Е, малко сушата се оправи - каза той.

- Щом разбрахте за какво е наказанието, и престанаха да Ви бият. А по-рано Ви биеха, защото не искахте Божието благословение.34 Но ще дойде и нещо повече, ако предизвиквате.

Говори ми за приема в двореца на депутатите. Казах му, че всички са доволни. Той много майсторски изолирал всички стари от разговорите. Казал, че искал да поговори с младите (новите) депутати. Разправи ми какви отделни разговори е водил с Пастухов35 и Драндаревски36, с ... не помня още кои, но много ми хареса това, което беше говорил. Казах му, че е роден за миротво-рец, че всички му са се радвали, че за него е миротворството, а не войната, че му предстои да внесе мир в държавата и между другите държави, че е срамот-но сега, когато хората правят договори с чужди хора, народи, и се разбират, той и своя да дели37... Говорил със сливенския депутат, му харесал; с Недялко Атанасов38, и бил мек и пр. Говорихме по положението. Аз го посъветвах да се чака, да не прави сега смяна, защото е опасно. Нека като се върне от Европа, ще бъде по-добре ориентиран. Той се съгласи с това, но казах му, че Николаев е истерик и не може да остане на това място, защото може да направи глупости.

- Да - съгласи се царят и ми предаде един разговор, който Николаев е водил с Лекарски39, който е безобразен по държание, или по-право - по без-принципност. Тогава ме запита кого да турим министър на вътрешните работи. Казах му пак, че за Кимона и Луков е още рано много, те трябва да се школуват малко. Установи се той:

- Пак «четината» Красновски40 да туря?

- Той е добър - казах му. - И да знаете, че ще го намерите там, където бяхте го поставили. Спомнете си само каква декларация беше направил при уволнението си.

- Да, това е вярно - съгласи се царят.

- Той или други, но устойчив човек, а не тоя истерик, за когото уж Генчев гарантираше, а сега, когато му казвам, той вика: «Е, майната му, да го сменим...» Така не върви.

Тогава царят ми показа една листа, направена от Генчев, и взе да ме пита за някои от писаните в нея лица. Спомена Омарчевски41. Казах му, че пие и не е годен. Разправих му за жена му, която идеше всеки ден да се оплаква от Омарчевски, а после как дойде да иска да го правим министър.

______________________

* а л'англез: a I'ainglaise (фр.) - по английски маниер. (бел. М.И.)

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...