Jump to content

XIII. Бележки към дневника на Любомир Лулчев


Recommended Posts

XIII.

Бележки към дневника на Любомир Лулчев

Вергилий Кръстев

1. Генерал Алекси Стоянов, адютант на цар Фердинанд. След абдикацията на Фердинанд на 3 октомври 1918 г. новият цар - Борис III, го оставя на служба, а по-късно се ползува от неговите услуги. Той не е «дъновист», нито последовател на Учителя Дънов. А неговата съпруга Мария е последователка на Учителя Дънов. Всички съвети, давани от Учителя Дънов от 1912 г. до 1919 г. на цар Фердинанд, са предавани от Мария генерал Стоянова. Тя е била дворцова дама. Тези съвети изобщо не се изпълняват - нито от Фердинанд, нито от самия цар Борис III. За това си има причина. А последствията са исторически проектирани с три национални катастрофи. Вж «Изгревът», том I, стр. 436-438; 441-443, том XVII, стр. 638-640.

 

2. Д-р Н. П. Николаев - роден през 1887 г. в гр. Шумен. 1903-1920 г. -завършва военно училище и е офицер. 1920-1924 г. - следва право и получава докторат в Париж. 1935-1936 г. - главен секретар на Министерството на външните работи. 1936-1938 г. е министър на народното просвещение. От 1938 г. е министър на вътрешните работи във второто правителство на Кьосеиванов.

 

Д-р Николаев е освободен на 24 януари 1938 г. като министър на просвещението и назначен същия ден като министър на вътрешните работи. Лулчев го смята за много заядлив. И това се сбъдва.

 

По времето, когато той оглавява вътрешното министерство, започва разследване на самоубийства на т.нар. последователи на Учителя Дънов, като пресата обвинява Учителя Дънов. Срещу Лулчев е заведено следствено дело за блудство с малолетно момиче, което впоследствие прави опит за самоубийство. Започва конфликт между Лулчев и Николаев. На 14 ноември 1938 г. той е освободен и е назначен о.з. генерал Никола Недев. Ето какво разказва Лулчев по тази история:

 

Заседание на Народния съд на 25 декември 1944 г.**

 

- ...Щом замина царят в странство, онези, които бяха разбрали какви са моите разбирания и къде тикам царя, веднага ми скроиха един кюляф, да го нарека на прост език.

 

- Един капан.

 

- Един капан. Някаква госпожица се беше самоубила, докато съм бил горе, на Рила, и веднага след идването ме вика следователят и като влязох при него, каза: «Вие по процеса на Лулчева ли сте?» Аз идвам за свидетел по процеса, а той ме пита по процеса на Лулчева ли идвам. Казвам: «Г-н следовател, сега идвам от Рила. Какво искате?» Казва: «Ти си виновен. Или ще внесеш 10 000 лева, или ще те турим в Централния затвор.» «Аз - казвам - съм набеден, г-н следователю. Вие сте предубедени. Аз още не съм говорил.» Почна веднага следствие. Във вестниците писаха: «Дъновистът Лулчев така и така направил. Помогнал на еди-коя си госпожица да се обеси.» Това не беше за първи път да се преследват дъновистите. Това беше на мода. Почна един тормоз. Това беше абсурдно. Една госпожица се обесва. Нейният зет е тук, той е съдия. Нейната майка и сестра са тук, аз съм виновен, че се е обесила! Имал съм вина! Аз имах само една вина - че когато тя дойде при мене и беше в крайно закъсало положение, помолих министър Сапов* да й даде работа. Той й даде работа в Дирекцията на полицията. Това беше моята вина - че се бях отнесъл човешки. Разбира се, това следствие се свърши с нищо, но се опитаха да упражнят срещу мене тормоз, като реакция срещу онова положение, което имах пред царя. Това става известно. Аз имам записани в моя дневник известни неща - няма да го чета, за да не ви отегчавам, - известни разправии, които ставаха между министрите и в които аз взимах участие само дотолкова, доколкото защитавах интересите на избирателите. Защото мене ми се искаше да се изберат хора, които фактически да донесат нещо.

 

3. Английският представител в София е пълномощният министър Морис Питърсън. Ето как Лулчев обяснява този случай:

 

Заседание на Народния съд на 25 декември 1944 г256

 

- Есенцията е тази: че той [цар Борис III] трябва да възприеме английската политика като образец, т.е. както английските политически мъже се водят със своя народ.

 

- Той какво Ви отговори?

 

- Какво ми отговори, не помня, но аз му представих едно писмо, което е записано в дневника ми на първа страница, в което го съветвах да извика някои хора от нашите министри и да се разбере с тях. Аз казах: тези хора да бъдат единични хора, в които той има доверие. След това да се срещне с английския посланик, да му каже, че това, което става в България, не е някакъв заговор, за да не мисли, че се прави нещо ново. След това да извика десетина души от тези партии - демократическата и народняшката, - които да образуват една група, работниците и селяните да образуват друга група - на тези две партии да даде обществен ход по начин, който той намери за добре и по ония принципи, които те си намират за добре, като програма. Това нещо аз му го потвърдих с едно писмо, което е приложено.

 

- Той отговори ли?

 

- Той се отнасяше много внимателно към моите съвети.

 

4. На 19 май 1934 г. се извършва военен преврат от Военния съюз и политическия кръг «Звено». На 14 юни 1934 г. бяха разтурени всички партии и разпуснато Народното събрание. От 1934 г. до 1938 г. страната се управляваше от преходника бинети, съставяни от цар Борис III.

 

С писмото си до царя от 6 януари 1938 г. Лулчев дава идея за образуване от партиите на един обществен фронт и да се приключи с «безпартийните» кабинети.

 

На 23 януари 1938 г. царят отстранява ген. Луков от поста военен министър и назначава ген. Теодосий Даскалов - човек от кариерата. На мястото на вътрешния министър Красновски е назначен д-р П. Николаев Започва се подмяната на министри на третия кабинет на министър-председателя Кьосеива-нов. Според плана на Лулчев се провеждат парламентарни избори през февруари и март 1938 г., но с много ограничения при гласуването. Избират се 160 депутати, от които 100 са опозиционери. За председател на Народното събрание е избран Стойчо Мошанов.

 

5. През месец април 1938 г. се издава надзор върху дружествата с идеална цел и се нарежда полицията да утвърждава уставите им и ръководителите им. Засилва се цензурата. Издава се специален закон за временен надзор върху печата. Легионери и ратници се активизират и нападат събрания на опозицията, защитавайки прогерманската политика.

 

Със заповед на министъра на вътрешните работи се започват разследвания на самоубийства на т.нар. последователи на Учителя Дънов. Срещу Лулчев е заведено следствено дело за блудство с малолетно момиче, което по-късно се самоубива. Полицията се опитва да забрани Школата, да разтури Изгрева и да се спрат събранията на «дъновистите» в София, на Изгрева. Този случай е описан в бележка № 2 с приложението там.

 

6. През месец януари 1938 г. Министерският съвет приема наредба-закон за възстановяване на религиозното обучение в училищата, по два часа седмично. Целта е да се противопоставят на влиянието на различните «секти». Атаката и срещу Учителя Дънов е много голяма. Лулчев предупреждава, че ще има последици, както за управляващите, така и за народа. Още са живи онези, които преживяха Първата национална катастрофа през 1913 г. и Втората - през 1919 г. Вж. «Изгревът», том I, стр. 443-446, 446-447. Предупреждава, но царят не му обръща внимание, както винаги го е правил.

 

7. На 22 май 1938 г. се открива 24-тото Народно събрание. Подготвен е Закон за печата, който царят предоставя на Лулчев, да се запознае с него. Той го връща със забележки да се даде свобода на печата. Целта е да се ограничи не само политическият печат, но печатът изобщо на книги, които изповядват различни «сектантски» идеи. Ударът е насочен с цел да се спре издаването на книгите на Учителя Дънов и Неговото Слово. През м. юли 1938 г. започват протести срещу внесения законопроект за печата и срещу въвеждането на цензура. Това довежда до закриването на сесията на Народното събрание на 22 юли 1938 г.

 

8. Идеалният гражданин на света трябва да притежава най-добрите качества, които има всеки един народ. Тук са изложени тези качества, които Лулчев е взел от Словото на Учителя Дънов. А този идеален световен гражданин се ръководи от друго място - от разумния Невидим свят, който царят не познава и не може да приеме, въпреки че чрез Лулчев му се доказва непрекъснато, че той съществува. Не може да приеме, понеже няма сетива и организирани центрове в мозъка си, за да приеме това. Той е имал един развит център - имал е феноменална памет, според изказванията на Лулчев.

 

9. Според Словото на Учителя Дънов, има благоприятни дни от седмицата и месеца, когато има прилив на енергия и психически подем, което се предава от Невидимия свят и което е свързано с астрологическите аспекти на планетите и Слънцето. Тези дати всеки може да си ги намери и да ги използува. А Лулчев ги е дал на царя и той се възползува от тях и съответно ги проверява, че всичко това е вярно. Проверява ги, признава, че са верни, но не може да приеме, че това знание е дадено чрез Учителя Дънов.

 

10. Цар Борис III има хороскоп. Той го е дал на Лулчев да го прегледа, за да види кои са благоприятните дни и години за него. По-късно Лулчев го предупреждава за някои неблагоприятни дати на годината. Неговите съвети към царя са били изумително точни. Те са проверени и изумяват дори и днес.

 

11. Лулчев пристига на 7 юли 1938 г. на Седемте рилски езера, където лагерува Бялото Братство. Враговете на Учителя събират конете от цялата околност и закарват 300 коня да пасат на 2-рото и 3-тото езера, за да може с конските фушкии да замърсят тревата и да препятствуват на лагеруването им. Месец юли 1938 г. е много важен месец за България. Активирани са много от разрушителните сили срещу България и срещу Братството. Ето защо царят търси среща с Лулчев, и то на 13 юли 1938 г. на хижа «Вада». Учителят изпраща Лулчев и му казва, че от Невидимия свят работят върху умовете на враждуващите, за да се смекчат нещата. Борбата е първом горе, а след това идва свалянето в умовете на хората и оттам - техните противоборства. След тази среща започва едно по едно разрешаване на конфликтите в България - на тях им се дава една посока за движение във времето. Драматичните дни се редят един след други, но това не е застой, а движение на разрушителната енергия, за да се оттече в съвсем друга посока - към земята.

 

12. Йордан Бобев е помощник на Лулчев, по професия шофьор. Другите го възприемат, че е слуга на Лулчев. Той се разминава с Възмездието на комунистите, защото за тях той не представлява никакъв интерес - един захвърлен нещастник. Йордан имаше камион и дори през 1972 г., когато комунистическата власт разреши летуването на Рила, той караше денковете с палатките на Рила. Аз също съм се возил на неговия камион. За него вж. «Изгревът», том VI, стр. 509-513.

 

13. Свилен Николов Михов от село Негушево, Софийско, е бил ордина-рец на Борис по време на Първата световна война от 1914-1919 г. Той е камер-динер на цар Борис III, негов личен шофьор, придружава го винаги и го изпраща на смъртния одър на 28 август 1943 г.

 

14. «Само Божията Любов носи изобилния и пълен живот.» Вдига се дясната длан на равнището на веждите и се произнася тази формула. Това не е само поздрав, но е част от работата с Пентаграма. Вж. «Изгревът», том XII, стр. 833-836, 836-842.

 

Йордан, когато срещнеше някой човек, произнасяше: «Живей вечно!» Ние се усмихвахме, но то е изключително пожелание. Беше приятно да го слушаш.

 

15. Георги Кьосеиванов - роден на 19 януари 1884 г. в гр. Пещера. Завършва право в Париж през 1905 г. Дипломат от кариерата до 1934 г. 1934-1935 г. -началник на канцеларията на цар Борис III. В правителството на Андрей Тотев от 21 април до 25 ноември 1935 г. е министър на външните работи и на изповеданията. От 25 ноември 1935 г. до 15 февруари 1940 г. е министър-председател и министър на външните работи и на изповеданията в 4 правителства. 19401944 г. - пълномощен министър на България в Берн, Швейцария. Отказва да се завърне след 9 септември 1944 г. и избягва народния съд и смъртната присъда. Умира в Швейцария на 27 юли 1960 г. Има някаква заслуга пред Невидимия свят за сторено едно малко добро, заради което избягва народния съд.

 

16. Лулчев предлага на царя да извика всички и да чуе всички за техните възражения по Закона за печата. Царят прави точно това. По този начин борбите се пренасят в парламента, но не и на улицата, за да се избегнат размирици. След бурни разисквания по този закон се идва до закриване на сесията на 22 юли 1938 г. Законът не се приема.

 

17. Надежда, дъщеря на цар Фердинанд и сестра на цар Борис, родена на 30/17 януари 1899 г. Тя е по-малката сестра на цар Борис. Тя е омъжена за Вюртенбергския херцог Хенрих Алберт. При нейното раждане (тя е четвърто дете), майка й, княгиня Мария-Луиза, умира на 19 януари 1899 г. Надежда остава сираче. Надежда и Борис са родени на една и съща дата. Борис е роден на 30/17 януари 1894 г.

 

18. Спас Ганев - роден на 21 юли 1888 г. в гр. Сливен. Завършва инженерство в Германия през 1925 г. 1925-1934 г. - ръководител на строежите. 1935-1939 г. - министър на обществените сгради, пътищата и благоустройството в правителството на Кьосеиванов. 1940-1944 г. - депутат в XXV-то Обикновено народно събрание. Осъден на смърт от Народния съд на 1 -2 февруари 1945 г.

 

19. След гоненията срещу Бялото Братство през пролетта и лятото на 1938 г. при вътрешния министър д-р Николаев (24 януари 1938 г. - 14 ноември 1938 г.) настава суша - незапомнена. Цар Борис III си спомня, че заради гоненията на цар Фердинанд (баща му, когото нарича «стария») срещу Петър Дънов, Фердинанд го сполетява абдикация и изгонване от България. А свещениците, митрополитите, които гонят Петър Дънов и които провокират властите срещу Бялото Братство, скоропостижно преминават през премеждия и си заминават от този свят. Тези случаи са описани в поредицата «Изгревът».

 

20. Цар Борис чрез Лулчев проверява дали предсказанията за астрономическите аспекти са верни. Той лично се убеждава, че това, което е чел, се е оказало вярно. И Лулчев му обяснява защо се случва именно това.

 

21. Димитър Генчев - роден на 21 октомври 1893 г. в гр. Видин. Завършва военно училище. След войните от 1912-1913 г. е назначен за «инспектор на дворците». Бил е властолюбив и диктатор и затова цар Борис III го наричал с името на римския император Калигула. След преврата на 9 юни 1923 г. е освободен от този пост, понеже е поддържал връзки с Александър Стамболийски. Върнат е на служба през 1932 г. Изпълнявал е политически мисии на царя, поради което е бил наричан «цар Генчо». Осъден на смърт от Народния съд.

 

22. По заповед на вътрешния министър Николаев, полицията забранява събранията на Изгрева под предлог, че не са искали разрешение за събиране на хора на групи. Според царя това са произволи и дивотии, но от друга страна, той нарежда на полицията да ограничава сектите.

 

23. Лулчев настоява да се даде отдушник на общественото мнение и недоволствата на хората. А това е парламент, свобода на печата, събранията с идеална цел, свобода на вероизповеданията и т.н. Но това царят не може да го разбере. Но по-късно се убеждава, че му трябва отдушник. Възстановява парламента с избори за XXV Обикновено народно събрание през декември 1939 г.

 

24. Според Лулчев на царя му отпускат кредит от Невидимия свят на отделни порции. След като свърши някоя работа, му дават кредит да свърши следващата работа. Какъв е този кредит? Той е жизнен кредит, дават му здраве, енергия и сила да движи нещата. Задвижва се държавната машина с най-малко съпротивление и с изразходване на най-малко сила. Това може да се разбере само от онзи, който е минал през този път. От други - не.

 

25. Генерал Христо Луков - роден през 1887 г. в гр. Варна. Завършва военното училище. Артилерист, участник във войните от 1912-1918 г. Командир на Артилерията - 1924-1934 г. Министър на войната - 1935-1938 г. в правителствата на Кьосеиванов. Германофил. Ръководител на българските национални легионери, заради което е убит на 13 февруари 1942 г. от комунистическа бойна група. Но тогава това не се е знаело. Легионерите упрекват правителството и не биват допуснати до погребението му.

 

26. Б. Куманов - участник във Военния съюз.

 

27. Кимон Георгиев - роден през 1882 г. в гр. Пазарджик. Завършва военно училище през 1902 г. Командир на рота и дружина през войните от 1912-1918 г. Основател на Военния съюз през 1919 г. Участвува в организирането на Демократическия сговор и в подготовката на свалянето на Стамболийски на 9 юни 1923 г. От 1926 г. до 1928 г. е министър на железниците. Подава си оставката поради разногласия с министър-председателя Ляпчев. Напуска Демократическия сговор и преминава към кръг «Звено», който организира преврата на 19 май 1934 г. От 1934 г. до 1935 г. е министър-председател. Антимонар-хист. От 1935 г. до 1939 г. е в открита опозиция на монарха. От 1939 г. до 1944 г. -с антигерманска позиция, през 1943 г. влиза в Отечествения фронт. Той е един от ръководителите на преврата на 9 септември 1944 г., когато комунистите идват на власт. От 1944 г. до 1946 г. е министър-председател. От 1946 г. до 1949 г. е министър на външните работи и председател на Народния съюз «Звено». 19491959 г. - министър на електрификацията. 1959-1962 г. - председател на Комитета по строителство. Депутат. Умира на 28 септември 1968 г. Погребан с държавни почести. Той е вечният превратаджия: 9 юни 1923 г., 19 май 1934 г., 9 септември 1944 г. - и винаги е успявал да бъде с печелившите в дадения момент. Друг такъв феномен в политическия живот на България няма.

 

28. Вера Стоянова е една от дъщерите на генерал-адютант Алекси Стоянов. Тя работи в Личния кабинет на царя при Павел Груев. А другата дъщеря на генерал Стоянов - Надежда, е секретарка на цар Борис III и е придворна дама на царица Йоана. Грижи се за личната кореспонденция на царя с чужбина, понеже е знаела френски, английски, немски езици. Тяхната майка Мария е последователка на Учителя Петър Дънов. Можете да я видите на снимките в «Изгревът», том XVII, №75 и №76. Вижте «Изгревът», том I, стр. 451.

 

29. За мисълта при зачеването - това е един окултен закон, показан и в Библията. В «Битие» (гл. 30, ст. 37-43) е описано как Яков взима пръчки от топола, леска и явор, прави на тях бели резки, туря ги пред стадото, където е водопоят на стадата, и където идват да зачеват. «Овцете гледаха резките бели на пръчките и раждаха стадата пръчкави, капчести и пъстри.» А как става това, се вижда в гл. 31, ст. 1-12. И ангел Божий идва насън и му показва, че овните и пръчовете, които се качват на овцете и козите, са все пръчкови, капчести и пъстри. Но това е насън, а наяве овните и пръчовете са обикновени, но овците и козите раждат пъстри агнета и козлета, понеже се поят пред пъстрите пръчки.

 

Учителят Петър Дънов разглежда подробно този въпрос в Словото Си. Мъжът е този, който сваля онзи дух, който трябва да се въплоти и да му се даде плътска дреха. А мисълта на мъжа насочва духа към въплътяване, да дойде онзи, който трябва да слезе на земята, да го свали от небето, да го прекара през себе си, да премине през мъжа в жената по време на половия акт, за да може да оплоди с един сперматозоид - един от милионите - женската яйцеклетка. Нали всеки с мисълта си избира коя станция ще слуша по радиото и коя програма от 180 на брой ще гледа по сателитната телевизия. Това е накратко за ролята на мисълта при зачеването. Слизането на един дух не е еднократен процес, а изисква време, условия, които са определени от най-висшите йерархии.

 

30. Обикновено на Рила Учителят се храни на отделна масичка. Понякога поканва възрастни приятели да се хранят с Него, като знак на уважение към някаква свършена задача от ученика. Това е било знак за благословение от Учителя. На Изгрева в София Той се храни на обща маса, на която до Него и срещу Него седят Негови последователи. Това се вижда много добре от представените снимки на Рила. Виж «Изгревът», том VIII, снимка №6; том XIV, снимка №9 и «Изгревът», том XVII, снимки №9, №10, №12. Същата масичка се занася на общия обяд и Учителят сяда до нея.

 

31. Андро Лулчев е рожден брат на Любомир Лулчев. Инвалид от войните, движел се е с патерици. Общественик, журналист, писател и депутат. За него сме споменали като участник в списването на вестник «Ратник на свободата». Материали от този вестник ще бъдат публикувани в «Изгревът», том XXI.

 

32. Иван Багрянов-роден през 1891 г. вс. Воден, Разградско. През 1912 г. завършва военно училище в София. 1912-1918 г. - офицер артилерист. Адютант на цар Фердинанд през 1918-1919 г. 1919-1923 г. - следва право в София и агрономство в Лайпциг и Виена. 1923-1938 г. - занимава се със земеделие в чифлика си. 1938-1941 г. - министър на земеделието в правителствата на Кьосеива-нов и Филов. От 1 юни до 2 септември 1944 г. е министър-председател. Прави опити за преговори с Англия и САЩ, зада предотврати влизането на съветските войски в България. На 5 септември 1944 г. СССР обявява война на България. На 8 септември 1944 г. първите съветски войски навлизат в България. Багрянов е осъден на смърт от Народния съд.

 

33. Става дума за закриването на сесията на Народното събрание на 22 юли 1938 г. във връзка със Закона за печата. Закриването става с много големи пререкания и по «генчевски» - а Генчев е имал характер на диктатор и заповеднически е приключила сесията.

 

34. Лулчев е обяснил, че сушата е наказание, понеже от официалните власти се гони Бялото Братство. Но щом след заповедта на царя гоненията са преустановени, то идва дъждът като Божие благословение. Виж също бележка №19.

 

35. Кръстю Пастухов - роден през 1874 г. в гр. Севлиево. През 1895 г. завършва право в София, специализира право в Германия. Оттам се връща социалдемократ. От 1909 г. до 1946 г. е един от ръководителите на Българската работническа социалдемократическа партия - широки социалисти. 19111927 г. - депутат. 1923-1935 г. - противник на фашизма. Заточен на остров «Св. Анастасия». 1936-1944 г. - активен участник в опозицията. Противопоставя се на сближението с комунистите през 1945 г. През 1946 г. е осъден на 5 години затвор за антикомунистическа дейност. Умира през 1949 г. в гр. Сливен. През 1919 г. е бил министър на вътрешните работи със задача да се спре революционната криза и икономическата разруха. Накрая идва в конфликт с комунистите през 1946 г., който е траял още от времето на разцеплението >-в широки и тесни социалисти (комунисти).

 

36. Владимир Дръндаров е бил началник на военната канцелария на цар Борис III и е отстранен под натиска на Военния съюз след преврата от 19 май 1934 г.

 

37. Идеята за миротворството, която трябва да изучи цар Борис III, не е на Лулчев, а на Учителя Петър Дънов и тя е, че трябва да внесе първо мир в дома си, т.е. в държавата си, и после - мир на света.

 

38. Недялко Атанасов - роден през 1881 г. в с. Сломер, Търновско. Учител, от 1908 г. - член на Българския земеделски народен съюз (БЗНС). 19111923 г. - депутат. 1920-1921 г. - министър на търговията, промишлеността и на железниците, а през 1923 г. е министър на железниците, пощите и телеграфите в правителството на Ал. Стамболийски. 1924-1933 г. - емигрант в Югославия. Завръща се в България през 1933 г. и до 1944 г. е член на БЗНС и депутат. От 1945 г. до 1946 г. отново е в опозиция срещу комунистите и е репресиран за това.

 

39. Крум Лекарски - роден през 1898 г. в гр. Кюстендил. Генерал лейтенант, член на Военния съюз от 1932 г. През 1935 г. е уволнен от армията заради противомонархическа дейност. Заедно с Т. Тошев и Ст. Трендафилов образуват републиканска група във Военния съюз и установяват връзка с Българската комунистическа партия. За антифашистка дейност нееднократно е задържан от полицията и интерниран. Участва в свалянето на монархическия режим на 9 септември 1944 г. От 1944 г. до 1947 г. е помощник-министър на отбраната. Като кавалерийски офицер се класира на I място по всестранна езда през 1929 г. и 1933 г. в гр. Аахен, Германия.

 

40. Иван Красновски - роден в гр. Пазарджик през 1882 г. 1910 г. - завършва Школата за запасни офицери. Офицер във войните - 1912-1918 г. От 1919 г до 1934г. завършва право, съдия, член на Върховния касационен съд. 19341936 г., 1938-1941 г. - председател на Върховната сметна палата. А от 1936 г. до 1938 г. е министър на вътрешните работи в кабинета на Кьосеиванов. Умира през 1941 г. във Виена. Свален е от министерския си пост с една необикновена измама, изумителна и смешна дори и до днес. За нея ще прочетете по-късно.

 

41. Стоян Омарчевски - роден през 1885 г. в Нова Загора. През 1912 г. завършва философия в София. 1912-1923 г. - депутат от листата на БЗНС. През 1917 г. завършва право. А от 1920 г. до 1923 г. е министър на Народното просвещение в правителството на Ал. Стамболийски. Провежда правописна реформа и изхвърля «е двойно» и «ер голям». Основава Художествената и Музикалната академии. От 1925 г. до 1927 г. е в ръководството на БЗНС. 1927-1933 г. -главен редактор на в. «Земеделско знаме». От 1927 г. до 1941 г. е депутат.

 

42. Александър Стамболийски - роден на 1 март 1879 г. в с. Славовица, Пазарджишко. 1893-1897 г. - учи в земеделско училище и в лозарско-винарско училище в Плевен. 1900-1902 г. - следва агрономство в Германия, а преди това - философия. 1904-1923 г. - редактор на в. «Земеделско знаме». 1908-1923 г. -депутат. През 1915 г. е осъден на доживотен затвор за обида на цар Фердинанд, понеже се бори срещу войната. През 1918-1919 г. е освободен от затвора, за да спре разбунтувалите се войски след пробива на Добро поле. Застава начело на въстанието и основава Радомирската република. В правителството на Т. Теодоров е назначен за министър на благоустройството през 1918-1919 г. От 1919 г. до 1923 г. е министър-председател. На 27 септември 1919 г., от името на победена България, подписва Ньойския договор. На 14 юни 1923 г. е убит, след преврата на 9 юни 1923 г.

 

43. Стамболийски се е доверявал на цар Борис III, разказвал му е любовните си похождения, дори връща от Германия в България двете сестри на Борис - Евдокия и Надежда. На 6 юни 1923 г. в с. Славовица на гости на Стамболийски идват тримата митрополити начело с Варненско-Преславския - Симеон. По това време на гости идва и цар Борис III с двете си сестри, Евдокия и Надежда. Докато се разхождат, придружаващият царя флотски капитан Ско-тунов с помощта на радиотехника повреждат радиостанцията, монтирана във вилата. На 9 юни 1923 г. Стамболийски разбира, че радиостанцията е повредена, взети са патроноводителите на картечниците, за да не може да се отбраняват; освен това се оказва, че сандъците, които са били пълни с патрони, са напълнени с пясък. Така че цар Борис III организира премахването на Стамболийски. Главите на Александър Стамболийски и на брат му Васил са отрязани и са занесени в конска торба в София на цар Борис III. След като царят се убеждава, че това са техните глави, ги връщат обратно в Славовица при труповете. Така че мнението на Лулчев е категорично, че цар Борис III е ръководител на преврата на 9 юни. Вж. «Изгревът», том I, стр. 432-436 и том IV, стр. 446-448.

 

44. Георги Марков - активист на БЗНС. Той е заместник-председател на Народното събрание и с група депутати заминава на 8 и 9 август 1939 г. и се среща с Молотов, който е председател на съветското правителство.

 

45. Стойчо Мошанов - роден през 1892 г. в гр. Дряново. През 1912 г. завършва право във Франция. 1912-1919 г. - член на ръководството на Демократическата партия. 1920-1923 г. - участва във Военната лига. През 1923 г. - в Демократическия сговор. От 1923 г. до 1939 г. е депутат. През 1935 г. е министър на народното стопанство и на финансите. Председател на 24-ото Народно събрание през 1938-1939 г. Ат 1939 г. до 1944 г. е в легална опозиция. Ръководи тайните преговори в Кайро за излизане от войната с Англия и САЩ. През 1945-1947 г. е в опозиция с Демократическата партия. От 1949 г. до 1959 г. е в лагера в Белене. Осъден на 20 години затвор. Умира през 1975 г. в София.

 

46. Кирил, княз Преславски - по-малък брат на цар Борис III. След смъртта му е регент. Роден на 17 септември 1895 г. Върви по рода на Кобургите, а брат му Борис върви по линията на майка им Мария-Луиза- носи черти на Бурбони-те. Кирил е по манталитет аристократ, бохем, любител на кабаретния живот и с много задължения пред кредиторите. Осъден на смърт от Народния съд.

 

47. Д-р Никола Сакаров, деец на Българската комунистическа партия, депутат от 25-ото Обикновено народно събрание като кандидат на Работническата партия, понеже е изключен от БКП след Септемврийското въстание от 1923 г. След сключването на германско-съветския пакт за ненападение на 23 август 1939 г. между Рибентроп и Молотов, Сакаров е изпратен в Москва от цар Борис III за среща с Георги Димитров и Васил Коларов. Мисията му има проучвателен характер.

 

48. Царят се готви да пътува за Италия, за Санта Анна де Валдиери, където царица Йоана с децата си са вече цял месец при родителите й - крал Емануил и кралица Елена. Оттам ще отидат в лятната резиденция на кралското семейство - «Сан Росоре», където е започнала любовната история между цар Борис III и принцеса Джована Савойска, а сега българска царица.

 

На 30 юли 1938 г. царят се завръща от Рила, разговаря с министър-председателя Кьосеиванов, който на 31 юли заминава за Солун за подписване на Солунското споразумение, с което се премахват военните ограничения от Ньой-ския договор от 1919 г., премахва се демилитаризираната зона в Тракия по протежение на българско-турската и българско-гръцката граници.

 

49. Царят е слагал прякори на своите подчинени. С името «Бисмарк» е назован Иван Багрянов, понеже е бил демагог и е взимал винаги пози като главнокомандващ.

 

50. Йордан Севов - роден през 1891 г. в гр. Търговище. Постъпва във Военното училище в София и участвува във войните от 1912-1918 г. През 1920 г. завършва в Дрезден архитектура и строително инженерство. През 1921-1922 г. е натоварен да извършва архитектурна работа в двореца от Димитър Генчев, който е инспектор при дворците и негов съученик от Военното училище. От 1925 г. до 1930 г. е в Турция и участва като архитект при изработването на градоустройствения план на Анкара. От 1933 г. до 1943 г. проектира разширенията на различни дворци. От 1938 г. поема политически поръчки, след като е предложен за съветник на царя от Лулчев и Иван Багрянов. След това става съветник на царя. Осъден на смърт от Народния съд.

 

51. Стоил Стефанов - земеделец, секретар на Стамболийски, републиканец антимонархист, за което е бил в затвора по времето на цар Борис III. По времето на комунистите след 9 септември 1944 г. също е в затвора, този път -защото се обявява срещу комунистическата диктатура. Накрая работи с Иван Багрянов като негов съветник. Единственият политик, който е чел беседите на Учителя, когато е бил в затвора. Освен това се е срещал няколко пъти с Учителя Петър Дънов. Вж. «Изгревът», том I, стр. 89-93.

 

52. Учителят говори за Паневритмията и да се каже на царя да се въведе Паневритмията в училищата. Направеният опит за въвеждане в училищата е неуспешен. Вж. «Изгревът», том I, стр. 494-507. Мнозина са лицата, които не са изпълнили нарежданията на Учителя Дънов. Те са описани в «Изгревът».

 

53. Българският народ като уд от всечовешкия организъм представлява черният дроб, според Учителя Дънов. А в черния дроб се обработват всички вредни вещества, които влизат в българския организъм от Всечеловеческия човек. Така че българският народ е орган, и то най-важният във Всечеловечес-кия човек. Ако политиците знаеха това, щяха да имат по-достойно поведение и нямаше да се огъват пред Великите сили, защото без черния дроб те не могат да съществуват.

 

54. Според Учителя, ако цар Борис III съдействува за въвеждането на Паневритмията, ще остане в историята на човечеството, че по време на неговото царуване е въведена. Но това не става. А защо? Това е описано в «Изгревът», том I, стр. 204- 206, 206-209, 210-213, 213-220, 398-404, 550-556.

 

55. Всемирното Бяло Братство е подготвило план и царят трябва да го изпълни. Ако не го изпълни, това означава непослушание към Бога. Непослу-шанието на българите към Бога и гонението на богомилите според Учителя Дънов е довело до падането под турско робство за 500 години. Това е причината. Тя за пръв път се изнася в този момент от Учителя. Но българите вчера и днес не искат да приемат думите на Учителя за истина. А защо? Защото не Го признават за Учител.

 

56. Ако цар Борис III приеме и послуша съветите на Учителя Дънов, които са Слово на Всемирното Бяло Братство, то те ще направят благосклонни всички държави към царя и те ще го изслушват. Но и това не става. Той не приема тези съвети, защото не приема Петър Дънов за Учител. Това е истината. Вж. «Изгревът», том I, стр. 449-454 и том IV, стр. 91-92.

 

57. Калигула - това е Димитър Генчев. Прозвището му е измислено от цар Борис III, понеже притежавал характер на диктатор и император. За него виж в бел. №21. Онова, което споменава Лулчев, като поглежда ръката му, защото линията на живота му е прекъсната за около 7 години, се сбъдва. След 7 години Димитър Генчев е осъден на смърт от Народния съд.

 

58. Илия Желязков - главен секретар на министерството на финансите по времето на министър Кирил Гунев, 1935-1938 г.

 

59. Кирил Гунев - роден през 1887 г. в гр. Казанлък. През 1909 г. завършва право в Париж. 1909-1920 г. - съдия в София. 1920-1923 г. - юрисконсулт на министерството на финансите. 1923-1935 г. - администратор и управител на БНБ. 1936-1938 г. - министър на финансите в правителството на Кьосеиванов. 1938-1944 г. - управител на БНБ.

 

60. Става въпрос за убийството на ген. Йордан Пеев - началник-щаба на армията, на 8 октомври 1938 г., като е застрелян и придружаващия го офицер, началник на Картографския институт - майор Димитър Стоянов, на ул. «Раковски» и ул. «Славянска». Ген. Пеев е открил афера с новозакупени самолети от Германия, които са стар модел, свързана с комисионни. Освен това той е доб-руджанец и е настоявал първо да се върне Добруджа от 1913 г. на България. Според македонците това е предателство и първо трябва да се освободи Македония. Убит е и поради двете причини. А в България убийствата на висши офицери се нареждат само от едно място. От двореца. Правителството започва масови арести и интерниране на стотици хора, като в това число влизат македонците михайловисти, комунисти, звенари, земеделци и от левите сили в страната. На 13 октомври 1938 г. в София се прави военно-полицейска блокада, за да се търсят престъпниците от атентата, като арестуват активисти на опозицията.

 

61. Дамян Велчев - роден през 1883 г. в гр. Габрово. През 1903 г. завършва военно училище. Командир на рота - 1912-1913 г.; командир на дружина -1915-1918 г. От 1919 г. до 1920 г. е един от организаторите на Военния съюз, поради което е уволнен от армията. Влиза в ръководството на Военния съюз през 1922 г. А на 9 юни 1923 г. е активен участник в преврата. Началник на Военното училище през 1923-1928 г. Завършва право - 1928-1933 г. Ръководител на преврата от 19 май 1934 г. През 1935 г. е изключен от Военния съюз. Изгонен в Югославия, връща се нелегално и организира опит за преврат през есента на 1935 г. за сваляне на царя. Заловен и осъден на смърт. Присъдата е заменена с доживотен затвор. От 1936 г. до 1940 г. е в затвора. Амнистиран. След това е член на ОФ от «Звено» от 1942 г. до 1944 г. Активно участвува в преврата на 9 септември 1944 г. От 1944 г. до 1946 г. е министър на войната в правителството на Кимон Георгиев. От 1946 г. до 1947 г. е изпратен като посланик в Швейцария. Повече не се завръща в България.

 

Интересно е, че и тримата вечни превратаджии - Кимон Георгиев, Дамян Велчев и Александър Цанков - не ги хваща възмездието на Народния съд и умират от старост. Не само интересно, но и изумително. Има причина, която се знае: Кимон Георгиев докара комунистите на власт на 9 септември 1944 г.; Дамян Велчев се бори с цар Борис III, беше осъден на смърт и после помилван; Александър Цанков върна стария правопис, с буквата НЬ («е двойно»), за която Учителят Петър Дънов казва, че е знамето на славянството.

 

62. Рилски - псевдоним на цар Борис III, който той използва, когато пътува в Европа инкогнито или за кореспонденцията си. А защо Рилски? На 3 октомври е възшествието на Барис като цар. А на 6/19 октомври е денят на Свети Йоан Рилски, основателят на Рилския манастир.

 

63. Надежда Стоянова - дъщеря на ген. Алекси Стоянов, секретарка на цар Борис III, също и придворна дама. Вж. бел. №1, 28. Вж. «Изгревът», том I, стр. 451.

 

64. Принц Кирил Преславски, брат на цар Борис III. Роден на 17 ноември 1895 г. в София, втори син на цар Фердинанд. Прилича на баща си. Вж. бел. №46.

 

65. Джордж Рендел - английски пълномощен министър в София от 1938 г. до 1941 г. На 6 октомври 1938 г. се завръща от Лондон и предава писмо с благодарността на английския премиер Чембърлейн за благотворната роля на цар Борис III за сключването на Мюнхенското споразумение от 28-29 септември 1938 г., при което Чехословакия предава на Германия Судетската област, населена с немци, и така се отлага войната за една година. Споразумението е подписано на 30 септември 1938 г., а 6 месеца по-късно Германия завзема цяла Чехословакия.

 

66. Генерал Никола Недев - роден през 1886 г. в гр. Търново. През 1907 г. завършва Военното училище в София. Завършва Военната академия в Брюксел - Белгия, където учи през 1911 -1914 г. Участва във войните през 1915-1918 г. 1920-1930 г. - преподавател във Военната академия. Военен аташе -1930-1932 г., в Анкара, Атина, Рим. 1934-1935 г. - командва 8-а пехотна Тунджанска дивизия. 1935-1936 г. - началник на 4-та Военна инспекционна област. 1938-1940 г. -министър на вътрешните работи в правителството на Кьосеиванов. От 1951 г. до 1954 г. е в концентрационен лагер в Белене. Умира през 1970 г. в София.

 

67. Стоил Стефанов - земеделец, работи с Иван Багрянов. Единствено той чете беседите на Учителя Дънов още когато е хвърлен в затвора от цар Борис III. Всичко, което му е казвал Учителят, го изпълнява, но другите около него правят каквото им хрумне - други са силите, които ги ръководят. Вж. бел. №51.

 

68. Княз Павел Карагеоргевич - югославският престолонаследник и регент на Югославия от 1934 г. до 1941 г. Жената на княз Павел - княгиня Олга, е гъркиня по династия. Карагеоргевич е силно влюбен в Орга и тя го владее. А министър-председателят на Югославия Милан Стоядинович също води за жена гъркиня. На едно място са събрани две гъркини и те предопределят политиката на Югославия към България. След свалянето от власт на Стоядинович през 1939 г. министър на външните работи е Цинцар Маркович, чиято жена е също гъркиня (тя е от остров Корфу), намесва се в политиката с прогермански чувства. И трите жени гъркини закопават Югославия.

 

69. Кимон Георгиев - вж. бел. №27.

 

70. Петър Тодоров - роден през 1881 г. в гр. Ловеч. 1907-1911 г. - следва финансови науки в Берлин. 1911—1919 г. - член на Радикал-демократическата партия и редактор на в. «Родина» и сп. «Демократически преглед». 1923-1926 г. -министър на финансите в правителството на Цанков. 1920-1927 г. - депутат. 1926-1935 г. - член на УС на Демократическия сговор и групата, която оформя кръг «Звено». 1934-1935 г. - министър на финансите в правителството на Кимон Георгиев. През 1936 г. е подсъдим в процеса срещу Дамян Велчев. Участник в изграждането на Отечествения фронт през 1944 г. 1944-1945 г. - подпредседател на Народен съюз «Звено». 1945-1947 г. - политически представител на България в Югославия. Макар че е бил в правителството на Ал. Цанков, той преминава в « Звено» заедно с Кимон Георгиев и му се разминава Възмездието на комунистите, защото участвува в свалянето на предишната власт и съдействува за идването на комунистите на 9 септември 1944 г.

 

71. Александър Цанков - роден през 1879 г. в Оряхово. 1900-1904 г. - завършва право и финансови науки в София. 1904-1907 г. - специализира политическа икономия в Бреслау, Германия. 1911-1918 г. - доцент в Софийския университет. През 1918 г. е професор, през 1919 г. е ректор. 1922-1923 г. - ръководител на Народния сговор, един от организаторите на преврата на 9 юни 1923 г. 1923-1926 г. - министър-председател и министър на войната през 1923 г. 1926-1934 г. и 1938-1944 г. - депутат. 1930-1931 г. - министър на просветата в правителството на Андрей Ляпчев. 1926-1930 г. - председател на Народното събрание. Става водач на Демократическия сговор след разцеплението му през 1932 г. 1932-1934 г. - ръководител на фашистката организация «Народно социално движение». 1934-1944 г. е ръководител на фашистко политическо движение в България. Преди 9 септември 1944 г. заминава във Виена. Осъден задочно на смърт от Народния съд. От 1945 г. до 1949 г. организира емигрантско правителство във Виена. Изгонен от Австрия, заминава за Аржентина. Той е мразел Учителя Дънов. Като министър на просветата е уволнявал учителите «дъно-висти», като председател на Народното събрание е уволнил стенографките «дъ-новистки», организирал е побоя срещу Учителя през месец май 1936 г. Но му се разминава с възмездието на комунистите. А защо - вж. «Изгревът», том IV, стр. 18-19; том I, стр. 562-565; том IX, стр. 70.

 

72. Стойчо Мошанов - вж. бел. №45.

 

73. Илия Кожухаров - адвокат, роден през 1893 г. в гр. Габрово. 1913— 1915 г. - завършва право в София. 1921-1922 г. - съдия в Берковица и Габрово. 1923-1932 г. и 1934-1935 г. - кмет на Габрово 1938 г. - министър на правосъдието в правителството на Кьосеиванов; 1939 г. - министър на търговията. От 1941 г. е областен управител в Беломорието. 1939-1948 г. - адвокат в София. 19491951 г. - изселен от София. От 1951 г. до 1954 г. е в лагера «Белене».

 

74. След като прочете даден документ, царят написва със син молив едно «Б», което означава «Борис».

 

75. Лулчев невинаги съобщава на царя онова, което му казва Учителят Петър Дънов. Той си го преразказва и трансформира съгласно съзнанието си. А това раздвоява царя. Царят няма идейни подбуди, защото по майка е Бур-бон, а по баща - Кобург. Те са воювали в Европа срещу идеите на Ренесанса. Тук става същото. Той слуша Учителя Дънов, т.е. Бога, дотолкова, доколкото това му помага да закрепи своя трон и династията. Това е историята на цар Борис - история на неговата династия. И това го сгромолясва. А най-важното е, че това са силите, които са вкарали България в турското робство и те дей-ствуват и сега. Те влизат в него и го разрушават. Нито баща му е слушал Учителя, нито той слуша. А изобщо не са прочели нито ред от Словото на Учителя. Не могат да го четат. Не влиза в съзнанието им. Противници са на Словото на Учителя Дънов, защото са му врагове от памтивека.

 

76. Цар Борис III върви по линия на майка си - по линия на Бурбоните, чиято политика служи само да прибира към себе си, но не и да съгражда за другите. Учителят Дънов категорично заявява, че за да му се помага от Небето, трябва да върши Волята Божия. Но той не признава ролята на Небето. Не признава Петър Дънов за Учител на Бялото Братство. Не признава, че Бог се проявява в Словото на Учителя Петър Дънов, което Той говори. А съветите, които се дават на цар Борис, са от порядъка на Волята Божия. Това цар Борис не приема и не признава. А че Всемировият Учител на Вселената е Петър Дънов, това цар Борис изобщо го отхвърля. А Онзи, Който управлява съдбините на света, е Всемировият Учител. А и Лулчев не приема Петър Дънов за Учител, за Миров Учител, а камо ли за Всемиров Учител. Всеки Го отрича.

 

77. Когато Лулчев отива при Учителя Дънов и Му казва, че иска да съветва цар Борис по политически въпроси, то Учителят му казва: «Той ще те послуша толкова, колкото ме послуша баща му.» А баща му отхвърля предупрежденията на Учителя да не напада съюзниците през 1913 г., след което идва Първата национална катастрофа. Предупреждава го през 1915 г. да не влиза във войната, че Германия ще я загуби - но той не слуша. А когато през 1918 г. Учителят Петър Дънов казва на Фердинанд, че България трябва да излезе от войната, понеже Германия ще я загуби, е интерниран под конвой във Варна. Така че Лулчев не се вслушва в съветите на Учителя. Веднъж поел тази роля, Лулчев не я върши както трябва. Не предава точно думите на Учителя, а ги преиначава. Накрая Учителят го изобличава пред всички на лекция. Вж. «Изгревът», том IX, стр. 615 и том I, стр. 328, 337.

 

78. Картината е наистина от миналото. Всички, които са били противници на Христа, сега са преродени в България. Всички са тук, в България. Сам Пилат е тук, прероден като Любомир Лулчев, а жена му е стенографката Елена Андреева. Вж. «Изгревът», том IV, стр. 219, №110.

 

А защо? Защото Христовият Дух, Който е бил в Исус, е същият, Който е в Учителя Дънов. Вж. «Изгревът», том II, стр. 266, №129.

 

А навремето апостол Павел, след обръщането му от Христа, чрез Христовия Дух, почва да работи за Христа, защото знае, че Христос е Господ и че е Син Божий. Но днес, както и вчера, Лулчев не приема това. Не приема също, че преди 2000 г. е дошел Синът Божий в лицето на Исус Христос, а сега е дошел Бащата в лицето на Петър Дънов. Дошел е Бог лично и се движи по земята. И той е, Който ръкополага съдби и времена, за хора и за народи. Но никой не слуша Учителя Дънов и всеки си прави онова, което му хрумне.

 

Затова Лулчев вижда около себе си, че всички са против всички и като Павел отива вързан в Ерусалим. Но вързан не физически, а вързан духом. Това е най-важното. В Деяния на апостолите, гл. 20, ст. 22-23: «И сега, ето аз вързан духом отхождам в Ерусалим, без да зная що има да ми се случи там, освен това, що Дух Святий свидетелствува във всеки град и казва, че вързания и скърби ме очакват.» Павел навремето слуша Онзи, Който го ръководи, но тук Лулчев слуша също онзи, който го ръководи. Но не изпълнява каквото му казва Учителят Дънов, за да го изпълни като Божия Воля. Ето това е проблемът на Лулчев. Не слуша Учителя, а се вслушва в друг, който влиза в него и го ръководи.

 

79. Фердинанд I Сакс-Кобург-Готски е роден през 1861 г. във Виена. А жена му, княгиня Мария-Луиза Бурбонска, дъщеря на Роберт Бурбонски I, е родена в Рим през 1870 г. Децата им: Борис - роден на 17/30 януари 1894 г.; Кирил - роден на 17 ноември 1895 г. в София; Евдокия - родена на 17 ноември 1898 г.; Надежда - родена на 17/30 януари 1899 г. Майка й умира два дни след раждането й.

 

Фердинанд се жени втори път през 1908 г. за Елеонора Ройс-Кьостриц от австрийската фамилия Ройс-Кьостриц, родена през 1860 г. Омъжена, тя е много активна със санитарното дело, работи през време на Първата световна война като милосърдна сестра, посещава ежедневно болниците. Умира през 1917 г.

 

Големите стремежи на Фердинанд I доведоха България до Първата и Втората национални катастрофи, понеже той не послуша Учителя Дънов. А Борис III се грижи за семейството, за да им продължи династията. И този не слушаше Учителя. И той докара България до Трета национална катастрофа. България стана заложница на чужда международна карма и трябваше да я изплаща.

 

80. На 30 септември 1938 г. е подписано Мюнхенското споразумение, Германия взима от Чехословакия Судетската област, населена с немци. Отворен е пътят на Германия към изток и тя превзема Чехословакия през март 1939 г. На 23 август 1939 г. в Москва се подписва германско-съветският пакт за ненападение и се сключва тайна клауза за подялба на Полша от СССР и Германия. На 1 септември 1939 г. Германия напада Полша. На 3 септември 1939 г. Англия и Франция обявяват война на Германия. За една седмица Полша е превзета. На 3 септември 1939 г. Германия предлага на СССР да завземе полските земи съгласно протокола от 23 август 1939 г., а от 17 септември 1939 г. съветските войски започват бойни действия за присъединяване на земите, отнети от Русия след 1918 г. и включени към Полша.

 

81. Д-р Методи Константинов, последовател на Учителя Дънов, живеещ на Изгрева. За него вж. «Изгревът», том IV, стр. 362-545.

 

82. Невенка е Невена Неделчева, последователка на Учителя Дънов и приятелка на Лулчев. Тя е основна учителка в с. Брезе, Свогенски район - едно село в планината, което има основно училище, пълно с деца, но бедни, понеже там могат да се отглеждат само овце и картофи. Аз лично съм посещавал това село като детски лекар и съм преглеждал децата им. След 1970 г. училището се затваря поради липса на деца. Малцината останали се прехвърлят в гр. Своге, където е построен интернат, в който децата живеят, хранят се на стол, учат и в неделя си отиват на село. Това, което искаше Невенка, то комунистите го реализираха. Аз бях свидетел на това, защото като лекар отговарях за интерната, за училищния стол и за училището, в което имаше от I до VIII клас 1600 ученици. Единствено остана сградата на училището в с. Брезе като паметник и когато минавахме покрай нея с камионите - качени в тях, отивахме на бригада да събираме сено, - от нея лъхаше голяма тъга. Като че ли сградата плачеше.

 

83. Владимир Робев - дипломат, пълномощен министър в Полша (1925 -1931 г.), в Латвия (1931-1933 г.) и в Румъния (1933-1936 г.). Причината да се раздухват тези слухове са самите братя Лулчеви - Любомир и Андро, понеже се хвалят пред своите приятели политици. А фактически царят изобщо не възприема това, което му се казва от Лулчев, а пък Лулчев невинаги предава точно онова, което му казва Учителят Дънов. Вж. «Изгревът», том I, стр. 337. А кой управлява България - вж. «Изгревът», том I, стр. 487-491 и том I, стр. 39-42.

 

84. Сава Савов - роден през 1864 г. в гр. Шумен. През 1885 г. завършва Военното училище. Командир на рота в Сръбско-българската война през 1885 г. От 1891 г. до 1896 г. - флигел-адютант на княз Фердинанд I. 1906-1910 г. - по-мощник-началник на Военното училище. 1912-1913 г. - командир на 22-ри пехотен полк, 1914-1916 г. - маршал на царския двор и флигел-адютант на цар Фердинанд. 1915-1917 г. - командир на 5-а пехотна Дунавска дивизия. 1917 г. - командир на Трета българска армия. 1918 г. - командир на Четвърта българска армия. 1918-1919 г. - министър на войната. От 1925 г. до 1934 г. е депутат. Член на Демократическата партия.

 

85. За 1939 г. Учителят Дънов е говорил многократно пред учениците Си. Той ги приканва да се качат на Рила - на Седемте рилски езера, защото това е последната благоприятна година. Война наистина няма. Но на 1 септември 1939 г. Германия напада Полша и след това на 17 септември 1939 г. СССР я напада и си разделят нейната територия - съобразно техния план и спогодба от 23 август 1939 г. Прочетете в следната справка: «Изгревът», том I, стр. 447-449, стр. 330-332.

 

86. На 27 септември 1940 г. в Берлин е сключен Тристранният пакт между Германия, Италия и Япония. На 10 юни 1940 г. Италия влиза във войната на страната на Германия. На 11 декември 1941 г. Италия и Германия обявяват война на САЩ. На 7 април 1939 г. Италия окупира Албания. Преди това, през 1936 г., италианците превземат Абисиния в Африка и участвуват с войска в Испания през 1936-1939 г. на страната на генерал Франко в испанската гражданска война. Мусолини е свален на 25 юли 1943 г., но германците го освобождават на 12 септември 1943 г. От 10 юли до 3 септември 1943 г. се осъществява англо-американски десант на остров Сицилия. На 25 юли 1943 г. Мусолини е арестуван. Италия капитулира. Ботушът се скъсва. Крал Виктор-Емануил III назначава маршал Бадолио за министър-председател, новото правителство води преговори за капитулация. Един български 25 юли се развива и у нас. На 14 и 15 август 1943 г. царят е поканен при Хитлер в главната му квартира. След като се връща след 23 август, се разболява и умира на 28 август 1943 г.

 

87. Австро-Унгария обещава пълна подкрепа на цар Фердинанд, за да влезе във войната от 1915-1918 г. на страната на Германия. Но после излъгва България. Не изпълнява обещанието си.

 

За това, че тя е причина за Берлинския конгрес през 1879 г. и за разцепването на България на две: княжество България и Източна Румелия, за завземането на Тракия от гърци и турци, за отнемането на Македония - то Австро-Унгария като империя изчезва и се разпада. Тя работи срещу Божия план, който бе донесен от Учителя Дънов и свален от Бога.

 

Вж. «Изгревът», том I, стр. 443-446.

 

88. За благоприятните условия говори Учителят в новогодишната беседа от 1939 г., озаглавена «Големият брат». А за 1999 г. - също. За благоприятните условия вж. «Изгревът», том IX, стр. 846-848, точки 9, 10, 11 и 12. За пророчествата за Новата епоха вж. «Изгревът», том IX, стр. 846-848, 848-852, 852-853. А за доказателство публикуваме отделно брошурата «Големият брат» от 1939 г. в раздел XIV, стр. 995-1010 в настоящия том XX на «Изгревът».

 

89. Бялата и Черната ложи съществуват от веки веков. По времето на Христа евангелист Йоан говори за нея в Първо послание на Йоана, гл. 4, ст. 3-4, че щом Духът на Христа присъствува, то веднага се явил духът на Антихриста, който е ръководител на Черната ложа. Бялата ложа съгражда, а Черната ложа руши и разгражда. Бялата работи със светлината, а Черната - с тъмнината. И двете ложи присъствуват на Изгрева по времето на Учителя, със своите представители. Вж. «Изгревът», том XV, стр. 893-894,895-898,898-901,902-905 и том X, стр. 760-763.

 

90. За 1939 г. и за възможностите на 1999 г. говори Учителят Дънов. Аз бях на земята и през двете години. Видях благословенията на 1939 г. и на 1999 г., когато приключих издаването на оригиналното Слово на Учителя Дънов.

 

Вж. «Изгревът», том I, стр. 448. Вж. за Пророчествата в том III, стр. 309-318 и за онова, което свършихме до 1999-2000 г. - в «Изгревът», том XVI, стр. 818-905.

 

91. Звездата на България ще свети, защото е дошел Всемировият Учител Беинса Дуно в нея и присъствува на земята от 1864 г. до 1944 г. А цар Борис III според Учителя Дънов е онзи прероден цар Борис, който покръсти България в християнската религия през 866 г., на 28 април. Вж. «Изгревът», том IV, стр. 20-21, под №9. Но тогава според Учителя Дънов той е слушал Бога, а сега не иска да Го слуша. А защо? Защото в него тече кръвта на кралете, които работеха срещу Ренесанса на Европа. Плътта е плът, кармата си е карма. Само Духът внася живот. Но цар Борис III не възприема Учителя Дънов за Учител и не възприема, че Духът е в Него. Защо? Защото е представител и на Кобургите, и на Бурбони-те, които заробваха народите в Европа.

 

Вж. «Изгревът», том IV, стр. 20-21, под №9.

 

92. Княгиня Евдокия - родена през 1898 г., сестра на цар Борис III, върви по рода на баща си цар Фердинанд. Много умна жена, занимава се с политика, съветничка на брат си, но след конфликт с царица Йоана, която е искала да командва двореца и цар Борис III, през 1937 г. напуска двореца, прави си къща до Изгрева, на мястото, дадено й от ген. Алекси Стоянов. Не е била последова-телка на Учителя. Кобургите и италианците не могат да бъдат последователи, защото тук, в България, воюват помежду си и разрешават своята вековна карма.

 

93. Цар Фердинанд абдикира от царския престол на 3 октомври 1918 г. в полза на сина си цар Борис III. Фердинанд заминава с двете си дъщери и сина си Кирил за Германия. Не може да се примири, че не е в България и че не е цар и че не може да командва. Представлява един ураган, който поглъща всеки, който се доближи до него. Всеки, който е до него, той го смуче, изтегля сили и прибира чуждата сила и енергия. И това дъщеря му Евдокия го вижда, изтощава се и съобщава на Лулчев, който й дава книги, да чете как да се съхранява от вампиризма.

 

94. Княгиня Евдокия е напуснала двореца след скандалите с царица Йоана. Живее в своята къща в близост до Изгрева и въпреки че научава разни клюки по свой адрес, е далеч от двореца. Освен това брат й я посещава редовно и там прави своите срещи с Лулчев. А тя не е изолирана от политиката и влияе на брат си. Така чрез нея Кобургите контролират цар Борис III, който върви по рода по майчина си линия - на Мария-Луиза, която е от Бурбоните.

 

95. Симеон, княз Търновски - роден на 16 юни 1937 г. в София - престолонаследникът. А сестра му, княгиня Мария-Луиза, е родена на 13 януари 1933 г. в София.

 

96. Владимир Робев - вж. бел. №83.

 

97. Стойчо Мошанов - вж. бел. №45.

 

98. Теодосий Даскалов - генерал-майор, роден през 1888 г. в с. Горско Сливово, Ловешко. През 1907 г. завършва Военното училище в София. През 1912-1918 г. участва във войните. 1920-1924 г. - уволнен от управлението на БЗНС. 1924-1931 г. - военен преподавател. 1932-1935 г. - военно аташе в Рим. 1935-1938 г. - командир на военни гарнизони. 1938-1942 г. - министър на войната: в кабинетите на Кьосеиванов от 21 януари 1938 г. до 14 ноември 1938 г., от 14 ноември 1938 г. до 23 октомври 1939 г. и от 23 октомври 1939 г. до 15 февруари 1940 г. и на Богдан Филов - от 19 февруари 1940 г. до 11 април 1942 г. Осъден от Народния съд на смърт.

 

99. Кето Кръстев - инженер, който е във връзка с доставките на оръжие от Германия и с нейното въздухоплаване - за доставка на самолети.

 

100. Добри Божилов - роден през 1884 г. в гр. Котел. През 1902 г. завършва Търговската гимназия в Свищов. 1922-1935 г. - член на управленския съвет на Българската народна банка (БНБ). 1935-1938 г. - управител на БНБ. 1938-1943 г. - министър на финансите в правителствата на Кьосеиванов и Богдан Филов. 1943-1944 г. - министър-председател на България. Осъден на смърт от Народния съд.

 

101. Царят отива в Италия на сватбата на Мария Савойска, сестра на жена му, за принц Луи Бурбон-Пармски.

 

102. Учителят често е ходел на концерти на инструментални изпълнители и на симфонични концерти. Учителят е бил заведен на кино, за да види филма за големия полски пианист Игнац Падеревски - за него вж. в «Изгревът», том I, стр. 9-12; том XVI, стр. 724, № 329, 330 и стр. 745-748. А за посещението на концерта на Ваша Пшихода вж. «Изгревът», том XVII, стр. 23 - за деня 15 февруари 1937 г.

 

103. Божествената справедливост е принцип на Духът, Който обитава на небето, но се прилага на земята от тези, които изпълняват Божията Воля. Според този принцип всички са равни пред Бога и пред закона на кесаря. Онези, които не го изпълняват, се подлагат на ударите на Божията Правда, която се изпълнява от Божието Възмездие. Земите на България, които Бог даде чрез Сан-Стефанския мир, бяха окастрени. И какво остана от тези империи, които сториха това? Турската империя изчезна през 1912-1918 г., Руската -през 1918 г., Австро-Унгария - през 1918 г., Английската - през 1945 г., френската - през 1945 г. Това са примерите.

 

104. Пример за народ, силен в дух и в мисъл и с оръжие на земята беше българската армия по време на Балканската война от 1912 г., която бе допусната от Небето за освобождаване на българите в рамките на Сан-Стефанския мирен договор от 1878 г. А защо? Защото бе дошел Всемировият Учител на земята и Неговите условия за работа с българите бяха в условията на Сан-Стефанска България. А онези, които унищожиха това, те работеха за Черната ложа. А какво се случи накрая с тези империи? Бяха унищожени от Божията справедливост. Вж. бел. №103.

 

105. Черната ложа унищожи Сан-Стефанска България, взе всичко, но Божията справедливост се намеси и Черната ложа всичко изгуби. Но тя продължава да действа и сега. За нея може да прочетете в «Изгревът», в поредицата «Духът на Истината и Духът на Заблуждението», която се намира накрая на почти всеки том. Примерите са показателни.

 

106. Фердинанд е «шило, което в торба не стои». Това е народна поговорка. То рано или късно излиза навън и пробожда онзи, който не внимава. Той си отмъсти на Австрия, понеже навремето, по време на войните от 1912-1918 г. Фердинанд бе претърпял много унижения от Франц-Йосиф.

 

А как си отмъсти? Внуши на Хитлер да превземе Австрия и да я присъедини към Германия. А Хитлер не е германец, а австриец. Това е т.нар. аншлус, който става на 11 срещу 12 март 1938 г. Аншлусът е анексията на Австрия към Третия райх на Хитлер. И оттам започват страданията на австрийците, които по-късно ще бъдат въвлечени във войната, а след 1945 г. Австрия ще бъде окупирана и поделена на две от съюзниците: от една страна - САЩ, Англия и Франция, а от другата страна - СССР. После, след 10 години я обединяват с договор да спазва строг неутралитет между Изтока и Запада.

 

107. Цар Борис III не е обичал добрите хора. Това го вижда не само Евдокия - сестра му, но и Лулчев, който го упреква, че изкарва на преден пост в държавата лошите хора. Това не е недостатък на царя, а негов хитър ход, за да може после да се измъкне, като каже, че не той е виновен, а този или онзи министър. Този ход той непрекъснато го прави, оправдава се чрез Народното събрание, чрез политиците и т.н. Но той си е такъв, защото това е тактиката на Бурбоните, а той върви по рода на майка си. Създава своя политика и начин на управление на държавата и настройва всички един срещу друг, а същевременно стои настрана и обвинява министрите за неудачите на управлението.

 

Заседание на Народния съд на 25 декември 1944 г.257:

 

[Подсъдимият Лулчев:]... Друг разговор, който е записан тук [в дневника на Любомир Лулчев], е през 1938 г., през януари. Тук е казано така - в дневника може да се намери на 96 страница от зелената тетрадка. Казва така: «След една разправия с Луков царят [го] извиква настрана и му говори: «Сега Ви говоря не като цар, а като човека Борис. Тая система държавна не е система нито Хитлер, нито Мусолини, ни комунистическа, а е система Борис и ако се провали, свършено е с мене.» Луков не ми прочете други работи. Луков казва: «Не мога... »

 

108. Никола Момчилов - пълномощен министър на България в Лондон след април 1998 г. По-късно той остава в Лондон като политически емигрант, недоволен от царя, че обявява война на Англия и САЩ на 13 декември 1941 г. -т.нар. символична война.

 

109. Ванситар - секретар на външното министерство на Великобритания.

 

110. Кенет де Кореи - председател на Комисията за имперска политика при Камарата на общините на Великобритания. Пристига в София в края на месец май 1939 г. Приет е от цар Борис III, от министър-председателя Кьосеи-ванов и от Стойчо Мошанов като председател на Народното събрание, който е поканен да посети Лондон. На 20 юли 1939 г. Кенет де Кореи посреща на Лондонската гара Мошанов.

 

111. Иван Дочев - водач на Българските национални легиони - фашистка полувоенна организация, обличани със специални униформи и въоръжени с ками, като на едната страна на камата пише: «Бранник», а на другата: «Боже, пази България!»

 

112. Генерал Никола Жеков-роден през 1864 г. вгр. Сливен. През 1885 г. е доброволец в Сръбско-българската война. През 1886 г. участва в детронирането на княз Батенберг. През 1887 г. завършва Военното училище в София, през 1898 г. завършва Академията при Генералния щаб в Торино, Италия. През 1901-1909 г. е преподавател във Военното училище. 1912—1913 г. - началник-щаб на Втора българска армия в Балканската война. 1914 г. - началник-щаб на окупационните войски в Западна Тракия. 1915 г. - министър на войната. 19151918 г. - главнокомандващ на българската армия. През 1923 г. е осъден като един от виновниците за Втората национална катастрофа. 1924 г. - амнистиран от Сговористкия режим. От 1928 г. е член на БЗНС. 1931 г. - лектор във Военната академия. 1939-1944 г. - води прогерманска политика. Председател на Българските легиони. Осъден задочно на смърт. Живее в Бавария.

 

113. На 25 юни 1939 г. царица Йоана заминава за Италия, за да присъс-твува на сватбата на брат си - дук ди Сполето, който е пряк наследник на италианския трон.

 

114. Фердинанд I искал да получи паспорт и виза, за да се върне в България, но цар Борис III не го иска, защото той има още претенцията да ръководи България.

 

115. Иван Балабанов - индустриалец, свързан с Италия.

 

116. На 1 март 1941 г., след присъединяване към Тристранния пакт, подписан във Виена от министър-председателя Филов, немската армия от 680 000 души преминава през България и се насочва към Гърция, където се справят с крепостта Метаксас. До средата на април Гърция и Югославия са окупирани. Немската армия започва да печата български банкноти и да ги раздава на своите войници, които наводняват българските пазари и закупуват българските храни. Пример: ако едно яйце струва 5 лв., те дават 10 лв. и така започва инфлацията. Войниците са откупували стотици яйца, сипвали са жълтъците в големи дамаджани, запечатвали са ги и са ги изпращали в Германия с хладилни вагони. Купували цели тенекии с мед и чували със захар. Не са грабели, но са ги плащали с български банкноти, произведени от германците.

 

117. Генерал Христо Луков - министър на войната през 1935-1938 г. Гер-манофил. Конфликтът между министър-председателя Кьосеиванов и ген. Луков е много голям и Луков бива освободен през януари 1938 г. Вж. бел. №25.

 

118. Херман Гьоринг, генерал-фелдмаршал, министър-президент на Прусия и министър на въздухоплаването на Германия от 1935 г.; председател на Райха от август 1933 г.

 

119. България е съюзник на Германия в Първата световна война и губи войната заедно с нея и плаща репарации и се откъсват територии от нея. Към 12 януари 1939г. Германия бави военния заем към България за доставка на оръжие. Накрая, на 21 април 1939 г. е подписан двустранен протокол за отпускане на кредита. Според царя Германия е главният купувач на износните ни продукти - хранителни, текстил, платове, кожи и т.н. - и единствен доставчик на оръжие. Тристранният пакт между Германия, Италия и Япония се подписва в Берлин на 27 септември 1940 г. Поканват България да се присъедини, но цар Борис III отказва, тъй като смята, че неутралитетът я съхранява, като тя стои настрана от двата военни лагера.

 

120. Диктаторът селянин е Александър Стамболийски - министър-председател от 1919 г. до 1923 г.; професорът е Александър Цанков-министър-пред-седател от 1923 г. до 1926 г.; и Военната лига, съставена от профашистки, гер-манофилски офицери, начело с ген. Луков, ген. Вълков и Дамян Велчев и Кимон Георгиев, като накрая се свързват с политическия кръг «Звено» и правят държавния преврат на 19 май 1934 г. с цел да разтурят парламента и да свалят монархията у нас.

 

121. Любен Диков - роден през 1895 г. в Оряхово. 1914-1915 г. - следва право в Женева и в София. 1919 г. - завършва право в София. 1920-1923 г. -специализира право в Германия. 1923-1927 г. - доцент и професор по гражданско право. 1927-1929 г. - декан на Юридическия факултет. 1930-1935 г. - професор по гражданско право. 1933-1934 г. - ректор на Софийския университет. 1935 г. - министър на правосъдието. 1937 г. - почетен доктор по правни науки на Мюнхенския университет. Осъден на три години затвор от Народния съд.

 

Цар Борис III съветва германците да работят с частния сектор, а не да оплитат държавата, за да не бъде атакувано правителството и царят, че са продали държавата.

 

122. Царят стратегически представя своя план България да изнася стоки за Германия, а тя да ни дава своите машини за индустрията, но при условие на зачитане и уважение.

 

123. Методи Константинов, след като защитава докторат в Полша, се завръща в София и иска да се включи в политическия и обществен живот на страната. Учителят му съдейства. Той е написал и издава една малка книжка, предава я на Учителя, а Той я предава на Лулчев, та да я предаде на царя, за да се запознае той с нея. Едва ли царят я е чел, понеже идеите, вложени в тази книжка, се разминават с политиката на България по тези въпроси. Тя е озаглавена «Нашата външна политика. Преценки - насоки. С предговор от проф. Г. П. Генов», издадена е в София през 1939 г. Съдържа 39 страници. Вж. «Изгревът», том IV, стр. 362-545, както и «Изгревът», том XIX, в «Летопис за астролозите», стр. 935-937.

 

124. Още през 1939 г. цар Борис III е предупреден чрез Лулчев от Учителя да се пази от отравяне. Това е кармичен проблем, идващ от страна на баща му, а това са грешките от миналото на рода Кобург. Това пророчество се сбъдва през 1943 г. и на 28 август 1943 г. цар Борис III умира.

 

125. Още по времето на папа Пий IX, оглавяващ папския престол в периода 1846-1878 г., и по времето на папа Лъв VIII, заемащ папския престол през 1878-1903 г., са анатемосали масоните. Масоните изместват католическата църква от светската власт и те се разпореждат със съдбините на Европа и на света. Оттам идва конфликтът между Ватикана и масоните. През 1939 г., в началото на войната, масоните се опитват да изгладят разногласията, но не успяват. На 8 декември 1962 г. при папа Йоан XXIII- бившия кардинал Анджело Ронкали, който е бил папски нунций в София по времето на Учителя - се поставя отново този въпрос от един епископ от Мексико - да се снеме анатемата срещу масоните.

 

126. Грешките на Англия и Франция идват от Ньойския договор, който е бил подписан на 27 ноември 1919 г. от Ал. Стамболийски и България е обложена с големи репарации и отнемане на територии с българско население. Този договор на победителките от Първата световна война - САЩ, Англия, Франция -е бил несправедлив към Германия и Италия. Ето защо сега Провидението е турило Германия и Италия за съдебни пристави - да си изправят грешките. Но това те не изпълняват - както едните, така и другите. Съдебните пристави също не изпълняват заповедите на съда. Вместо Германия да бъде съдебен пристав на Англия, Англия я насочва на изток - към СССР-Русия.

 

127. «Да не му скроят някой долап» - казва Учителят. А това е да не му скроят и направят ковчег. Учителят го предупреждава да не ходи на последната си среща с Хитлер. Когато цар Борис III умира на 28 август 1943 г., Учителят казва, че когато царицата напусне кошера, то тя умира. И това се сбъдва. Вж. «Изгревът», том I, стр. 327-328, 449-454.

 

128. Според Учителя Дънов Доброто и Злото са реални сили, които вървят една до друга и участват и движат живота на земята. Досега Злото е управлявало, а Доброто му е изпълнявало заповедите. А сега епохата е друга - с идването на Учителя. Сега ще управлява Доброто, но Злото ще му изпълнява заповедите, фактически изпълнител на земята е Злото, то изпълнява заповедите на Доброто. Това е причината да виждаме около себе си само Зло.

 

Онова, което продължава живота - това е изпълнението на Волята на Бога чрез Любовта. А изпълнителят е Злото. Та, и Злото изпълнява Волята Божия. Над всичко стои Бог!

 

129. Теофана Савова - последователка на Учителя Дънов. За нея вж. в «Изгревът», том VIII, стр. 93-180, както и очерка за нея в том IV, стр. 589.

 

130. Цар Борис III обещава пред Лулчев да назначи Теофана за учителка. За да не забрави, той изважда носната си кърпа и я завързва от едната страна на възел. Това е стар окултен български начин - завързваш и не можеш да забравиш. Ако не го изпълниш, тогава друг, който стои над тебе, ще те завърже по същия начин. Като изпълниш обещанието си, то сам развързваш възела на носната си кърпа, а онзи, който стои над тебе, също те отвързва. Аз също съм го употребявал. А моите баби носеха дълги кърпи, по 50 см, изтъкани от бяло сукно, и в тях завързваха парите си и си завързваха също възли, за да не забравят онова, което са обещали да изпълнят. И така Теофана е назначена за учителка по селата.

 

131. На 19 януари 1939 г. заминава за Рим на сватба. Жени се Мария Савойска, рождена сестра на царица Йоана. Принц Кирил и княгиня Евдокия също пътуват за сватбата, но отделно от цар Борис III. Той използва посещението си за политически срещи. На 25 януари 1939 г. той се среща с водача на Фашистката партия Бенито Мусолини в Палацо Венеция. На 26 януари 1939 г. се среща с външния министър на Италия граф Чано, който е зет на италианския диктатор Мусолини. Цар Борис III остава две седмици в Рим и поради заболяване на царицата, на 27 февруари 1939 г. тръгва с влака от Рим за София. На 28 февруари пристига в Белград и се среща с княз-регента Павел и с новия външен министър Цинцар Маркович.

 

132. На сватбата в Рим е поканен и бившият абдикирал цар Фердинанд. Той искал да пристигне тържествено, за което направил постъпки пред германците и те му отпуснали царски вагон. Поискал да му дадат и почетна германска рота, която да го придружава, да го посреща с почести и музика на всяка голяма спирка, като пътува в няколко вагона със специален влак. Германците му отказали. После поискал и от италианците почетна рота. Те му отговорили, че почетна рота ще има, но тя ще бъде за цар Борис III, а не за него. Той побеснял. Но цар Борис не отстъпил.

 

133. Беба Петрова е придворна дама на царица Йоана, която е настроена срещу Лулчев, макар че не го е виждала, а по донесения, че той съветвал царя с лоши съвети. Но тя идва при Лулчев като ясновидец. Той е прегледал линиите на ръцете й, като й казал много верни неща, които се сбъднали впоследствие. И когато царицата накрая научава това, го приема като предателство от човека, с когото е споделяла всичко. Беба бива заплашена, че ще бъде изгонена от двореца.

 

134. Става въпрос за следственото дело, в което обвиняват Лулчев за убийство. Тогава министърът на вътрешните работи наредил разследване на този случай и на самото Бяло Братство на Изгрева, за неговия морал. Лулчев е бил обвинен и за блудство с малолетно момиче. За развоя на този случай вж. бел. №2. Лулчев не е «вода ненапита», а си е първокласен женкар на Изгрева и извън него. Такива случаи разказва Елена Андреева. Вж. в «Изгревът», том IX, стр. 628-629, 630 - за Лулчев като любовник, за похожденията му по младите момичета, стр. 250, 294-295, 608, 618, 623, 633. А за момичето, което се е обесило вж. на стр. 351, 428, 14 ред отгоре. За оправдаването на Любомир Лулчев вж. на стр. 428, от 19 ред отдолу.

 

135. Нурижан Жорж е журналист от Италия, който се е специализирал по историята и проблемите на България и Македония. Заема критично отношение към цар Борис III, поради неговото безпринципно поведение.

 

136. Според Учителя Дънов погрешката на Англия и Франция е в това, че налагат несправедлив мир като победители на Германия след Първата световна война. От този Ньойски договор в Париж страда и България. И трябва да върнат на Германия заграбените колонии, териториите с немско население. Но те не го правят. Ако го направят, ще образуват предпазен клапан, както в парния локомотив и котелът с парата няма да се пръсне и да разруши всичко. Ако го направят, то силата на Германия и Италия чрез клапана ще намалее. Но никой не схваща това за сериозно и го отхвърлят. Вж. «Изгревът», том I, стр.441-443, 443-446, 446-447.

 

137. Кошницата на Мушанов. Отнася се за Никола Мушанов, роден през 1872 г. в гр. Дряново. От 1889 г. до 1897 г. учи право във Франция. Депутат на Демократическата партия - 1902-1903 г. и 1911-1944 г. 1908-1910 г. - министър на народното просвещение. 1910-1911 г. - министър на вътрешните работи в правителството на Александър Малинов. 1918-1919 г. - министър на благоустройството. Обвинен е като един от виновниците за националните катастрофи, съден, но освободен от затвора през 1923 г. През 1931 г. - министър на вътрешните работи в правителството на Александър Малинов. От 1931 г. до 1934г. е министър-председател на 48-ото и 49-ото правителства на Царство България. Кабинетът е съставен от политическо обединение «Народен блок», в което влизат 5 партии, като водещата е Демократическата партия, в която влиза и Мушанов. Земеделците започват да негодуват, че имат малко министерски кресла. Започват раздори. Неговото правителство, като сбор от 5 партии, е представлявало образно «кошницата на Мушанов», в която са сложени яйца, които той като квачка трябва да измъти. И като се излюпват яйцата, се оказва, че освен кокоши, има и пачи, и гъши, и накрая - и змийски яйца. Накрая, вследствие на раздорите от излюпилите се яйца, той подава оставка на кабинета на 15 май 1934 г. А след 4 дни - на 19 май 1934 г., е извършен превратът от Военния съюз и политически кръг «Звено» с министър-председател Кимон Георгиев. Та, това представлява кошницата на Мушанов - яйца от разнородни птици и от гущери и змии. През 1939-1944 г. се обявява срещу влизането на България в Тристранния пакт на страната на Германия. Това го спасява от смъртна присъда, като Народният съд го осъжда на една година затвор. Спасява го празната кошница, която си я държи като домашен спомен.

 

138. Според Учителя Дънов досега Злото е управлявало света. А сега Злото също управлява, но под командата на Доброто, защото Злото е изпълнителят на Кесаря в света. В бъдеще Доброто ще управлява и слугите на Злото ще изпълняват. Това е за една друга епоха.

 

139. На 12 март 1938 г. е «аншлусът» (анексията) на Австрия към Германия. Следва Судетската криза. В Судетската област живее милионно немско население. Тя е присъединена към Чехословакия след разгрома на германия през Първата световна война. Цар Борис III и царицата на 1 септември 1938 г. са в Рим и царят се среща с Мусолини. На 5 септември 1938 г. цар Борис III пристига в Лондон. От 12 до 14 септември 1938 г. гостуват на английското кралско семейство. На 14 септември 1938 г. царят се връща в Лондон. Среща се с министър-председателя Чембърлейн. На тази среща цар Борис III носи идеята за мир, предадена от Учителя Дънов чрез Лулчев. На 14 септември 1938 г. напуска Лондон, заминава за Париж и престоява там до 18 септември 1938 г. Първата среща между Чембърлейн и Хитлер е на 15 септември 1938 г. В Париж царят се среща с министър-председателя и с президента на Франция. От Париж заминава за Кобург - родовото имение на баща си, цар Фердинанд. На 22 септември 1938 г. пристига в Берлин. Същия ден започва втора среща между Хитлер и Чембърлейн. На 25 септември Чембърлейн отпътува за Лондон и в същия ден Хитлер приема цар Борис. На 27 септември цар Борис пристига в София. На 28 и 29 септември 1938 г. в Мюнхен се срещат Хитлер, Мусолини, френският министър-председател и Чембърлейн и се съгласяват да върнат Су-детите на Германия. Така войната бива забавена с една година, благодарение на намесата на цар Борис III пред Чембърлейн и Хитлер.

 

На 5 октомври 1938 г. английският пълномощен министър в България Джордж Рендел се завръща от Лондон, където предава устна благодарност от Чембърлейн и писмо от английския крал за миротворската дейност на цар Борис III. Това е единственият сполучлив опит, когато цар Борис III възприема един съвет на Учителя, предаден му от Лулчев.

 

140. Фердинанд има слабост към парадни почести. Така, по време на Балканската война той си поръчва златна каляска със специален впряг, с която трябва да влезе в Цариград (Истанбул) като победител. А какво става - вж. в «Изгревът», том I, стр. 436-438. По същия начин иска почетна рота с войници да го ескортира в Рим, за да присъства на сватбата през 1939 г. А вие заставали ли сте до пуяк и да започнете да му свирите с уста и той веднага си разпер-ва крилата, изправя си перата в една царствена поза на ужас, страх и уважение.

 

141. Според Учителя Дънов ръководителите на Великите сили Германия, Италия, Русия, Франция не са случайни хора. Те са изпратени, за да запалят две световни войни в Европа, за да увлекат и България в тях, за да може да се затрудни работата на Учителя, Който за пръв път слиза на земята, за да даде Словото на Бога чрез българския език. И затова според Него те имат изключителен ум на лисици, хитри до безкрайност, лъжещи всеки, който им се изправи на пътя, било то хора, народи или човечество. Лисицата е символ на сътворената от нея лъжа, проведена лъжа и успяла лъжа. Това е характерно за всички духовни ръководители по времето на Великия Учител - от 1864 г. до 1944 г.

 

142. Защо Рим е неустойчиво съединение спрямо Германия?

 

Тристранният пакт между Германия, Италия и Япония е сключен на 27 септември 1940 г. в Берлин. А подготовката започва на Мюнхенската конференция на 28 и 29 септември 1938 г., където Германия получава от Чехословакия Судетската област, населена с немци. Веднага Словакия се обявява за автономна област с правителство на кардинал Йосиф Тисо. От 30 ноември 1938 г. започва Втората чехословашка република, просъществувала 4 месеца. А защо? На 15 март 1939 г. Германия окупира Чехословакия. Гражданската война между комунисти и монархисти в Испания завършва с това, че на 28 март 1938 г. генерал Франко превзема Мадрид. Това става с военната помощ на Германия и Италия и «петата» колона. Понеже генерал Франко е атакуван с четири военни колони и с четири удара, то «петата» колона са били онези, които отвътре са подкопавали републиканската власт. Затова генерал франко заявява тогава, че напада с пет колони. На 7 април 1939 г. Италия окупира Албания и иска Македония, дори и Солун. На 1 септември 1939 г. Германия напада Полша, след като Франция и Англия обявяват война на Германия. На 28 октомври 1940 г. Италия напада Гърция, но войските й биват отблъснати до Албания. Германия се притичва на помощ, а това може да стане, ако германски войски минат през България и нападнат Гърция от север. На 1 март 1941 г. България се присъединява към Тристранния пакт. На 2 март германските дивизии преминават през България. На 25 март 1941 г. Югославия се присъединява към Тристранния пакт. Но след 2 дни е извършен преврат и се отхвърля подписаният пакт. На 6 април германските войски нападат през България едновременно Гърция и Югославия и за 20 дни ги превземат. На 19 април 1941 г. се изпращат български войски за окупация във Вардарска Македония и Беломорска Тракия. По този начин Германия помага на Италия. А на 11 декември 1941 г. Германия и Италия обявяват война на САЩ.

 

Защо Рим е нестабилно съединение? Защото там е Ватиканът, който е държава в държавата и Ватиканските папи още не са се отказали да водят политиката на света. Тяхното двойствено поведение, което е почти винаги противоположно на действията на италианското правителство на Мусолини, довежда до подкопаване на италианската политика вътре в страната. Накрая Мусолини е свален на 25 юли 1943 г., арестуван, за да бъде съден. А преди това се прави десант на остров Сицилия на 10 юли 1943 г. от войските на САЩ, Англия и Франция и с това се прави пробивът на юг и оформянето на Южния фронт. Мусолини е арестуван от правителството на Бадолио и е интерниран в планината Гран Сасо. На 12 септември 1943 г. е освободен от немски парашутисти и прехвърлен в окупираната от хитлеристите Северна Италия, където възглавява правителство на Италианската социалистическа република. При отстъплението на немските войски прави опит да избяга в Швейцария, но е заловен от партизаните и убит на 27 април 1944 г.

 

Това е нестабилното съединение. И нещо много важно, което се забравя: Чърчил е искал да се открие Южният фронт на Балканите. Ако това беше станало, то България щеше да бъде разрушена, народът - избит и страната щеше да бъде окончателно окупирана от Турция и Гърция. Но Учителят отклонява този план на Чърчил. И така в Италия крал Емануил III назначава маршал Бадолио за министър-председател, с което се започват преговори за примирие със САЩ и Англия. А германската армия е прекършена още от януари 1943 г., когато е разбита при Сталинград и пленена. И накрая големите бомбардировки на САЩ срещу Рим и големите градове разколебават окончателно италианците и те вече дават друго съединение и изменят на Германия. Сбъдва се това, което казва Учителят.

 

(Вж. на стр. 916 сканирана съответната страница от дневника на Любомир Лулчев)

 

143. УчителятДънов открива завесата пред Себе си и казва, че Господ днес говори. А Господ днес говори чрез Господният Дух, Който е в Него още от юли 1922 г. Но това никой не го приема - нито последователите Му, нито пък Лулчев, а да не говорим за царя. Не го приемат, а отхвърлят. И след това го проверяват след войната - след 1945 г.

 

144. Според Учителя Китай ще даде много жертви. А защо?

srechti.jpg

 

Чрез Синхайската революция от 1911-1912 г. се слага край на монархията в Китай. Първата гражданска революционна война в Китай е през 1924-1927 г. Един от ръководителите на Гуоминдана - Чан Кайши, на 12 април 1927 г. извършва преврат и възглавява правителството до 1949 г.

 

Втората гражданска революция в Китай през 1927-1937 г. има характер на аграрна революция. През 1931 г. Япония започва агресия срещу Китай. Чан Кайши прави 4 похода срещу Червената армия на комунистите. През 1934-1936 г. е Великият поход на Китайската червена армия за изгонване на японците. След пленяването през 1936 г. на Чан Кайши се създава общокитайски фронт срещу японските завоеватели.

 

Третата гражданска революционна вълна е през 1946-1949 г. Между Гуоминдана и комунистите е сключено съглашение, което се нарушава. Комунистите се ръководят от Мао Цзедун, а Гуоминданът- от Чан Кайши. Започва гражданска война помежду им - 1946-1947 г. На 9 май 1945 г. Германия капитулира. СССР започва от 9 август 1945 г. операция срещу японците, окупирали Манджурия. До 20 август 1945 г. японската армия в Квантунския полуостров капитулира. Това дава условия за нова офанзива на комунистите в Китай и от 1948 г. до 1949 г. целият Китай е освободен, а Чан Кайши с неговата армия под закрилата на американския флот се прехвърлят на остров Тайван.

 

И на финала трябва да споменем, че Чан Кайши и Мао Цзедун са баджа-наци, водят за жени две балдъзи. Оженили са се за две рождени сестри. И през цялото това време по радио Лондон слушахме коя от двете сестри е по-силна и коя е тази, която ще управлява Китай. Така че и двете сестри бяха като императрици, едната - при Чан Кайши, а другата - при Мао Цзедун.

________________

* Генерал Георги Сапов е министър на вътрешните работи от 25 ноември 1935 г. до 4 юли 1936 г. в правителството на Кьосеиванов. (бел. на съставителя на «Изгревът» Вергилий Кръстев)

** Народният съд срещу Любомир Христов Лулчев, 59-годишен, неосъждан, последовател на Бялото братство, таен съветник на цар Борис III: Документи. София: Астрала, 1996, стр. 29. (бел. на съставителя на «Изгревът» Вергилий Кръстев)

Link to comment
Share on other sites

145. Коя е причината за земетресението? След големите земетресения в България през 1928 г. Учителят се спира подробно и обяснява. Ето защо включвам Неговото обяснение.

ПРИДОБИВАНЕ НА ЩАСТИЕ: 31. лекция от Учителя, държана на 30 май 1928 г.,София - Изгрев. -

В: Добри и лоши условия: Лекции на Общия окултен клас на учениците от Всемирното Бяло Братство, VII година (1927-1928 г.), том III. София, 1937, стр. 115-117.

«Мислите на човека проникват в междумолекулното пространство на мозъчната нервна система, а чувствата - в междуатомното пространство на симпатичната нервна система. В това именно се заключава разликата между мислите и чувствата на човека. Ако човек подпуши някоя своя мисъл, т.е. не й даде възможност да се реализира, тя ще предизвика взрив в мозъчната нервна система. Ако пък подпуши някое свое чувство, то ще предизвика взрив в симпатичната нервна система. Ето защо, за да се запази човек от разрушителното действие на силите, които се крият в междуатомните и между молекулните пространства на нервната му система, окултната наука казва: Не противодей-ствувай на своите добри чувства и желания! Не противодействувай на своите възвишени мисли! Природата не търпи никакви противодействия. Който не я слуша, тя ще го разтърси. Същото научно обяснение се прилага и при земетресенията. Земетресенията се дължат на напрежението, което изпитват силите на Земята в междумолекулните й пространства. Това напрежение предизвиква разширяване на тия пространства, което се изпитва от нас като земетресения. Напрежението върху силите на природата не е нищо друго освен козми-ческа енергия, която иде от хората, от всички живи същества на Земята. Живите същества са врати, проводници на енергии. През човека, като през най-висша форма, минават най-висши енергии.

 

Следователно материята живее и съществува поради козмическия човек. Ако той умре, т.е. престане да живее на Земята, и Земята ще умре - няма повече да съществува. Ние сме дошли на Земята, за да може тя да живее. Значи недиференцираната материя приема живота, който минава през хората. Когато казваме, че човек е причина за земетресенията, подразбираме онези човешки мисли, които са в състояние да подпушат междумолекулната енергия на Земята.»

 

146. Министър-председателят на Англия Чембърлейн отива при Хитлер на 15 септември 1938 г. На 25 септември 1938 г. е втората им среща. На 28 и 29 септември 1938 г. се сключва Мюнхенското споразумение и се отстъпва Судетската област, населена с немци, от Чехословакия на Германия. Чембърлейн се завръща в Лондон и при слизането от самолета развява подписания договор и го размахва, че е спечелил мир. Всички така го приемат. Но когато на 15 март 1939 г. Германия окупира Чехословакия, всички вече упрекват Чембърлейн, че е извършил предателство. Но с този ход се забавя войната с цяла една година. Божественото съзнание обхваща всичко и се грижи за общността на Доброто и за обединение на идеите, които носят Доброто и Благото на всички народи. Това се подразбира под тези думи на Учителя.

 

147. «Б. Б.» е Бялото Братство. Словото на Бялото Братство се дава от Великия Учител Беинса Дуно. Знанието от това Слово е предназначено за учениците на това Братство. А ученик е онзи, който чрез изучаване на Словото на Учителя създава връзка вътрешна между себе си и Словото, между себе си и Невидимия свят, между себе си и Бога. И тогава разбира, че неговото съществуване като човек се състои в това да служи на Бога, на семейството си, на народа си, а това означава разумно съществувание на земята.

 

148. Всеки народ представлява един уд - един орган на всечеловечес-кия организъм. Всеки народ обработва отделни черти на човечеството. Според Учителя Дънов, то българският народ представлява черният дроб на човечеството. А това е най-важният орган, в който се обработва всичко, което приема човек като храна, като мисли, като чувства, като постъпки. И когато се приключи човешката еволюция на земята, тези, които са били човеци, ще напуснат човешката си форма и ще приемат друга форма - не материална, а духовна. Техните тела ще бъдат направени от лъчиста светлина и енергия и за тях преграда няма да има на небето и на земята, защото са вече ангели небесни.

 

(Вж. №27 на стр. 718 от настоящия том. Следва сканирана съответната страница от дневника на Любомир Лулчев.)

 

srechti2.jpg

 

149. Според Учителя Дънов западната цивилизация е на върха на своята техническа мощ, но това е върхът на постиженията на старата култура. Новата култура започва с отваряне на мозъчните центрове на мозъците на най-под-готвените човеци и осъществяване на връзката между физическия и духовния свят. Тази връзка ще бъде видима, осезаема и реална. Тази връзка означава пробуждане на човешкото съзнание и достъп за общение с Невидимия свят, който е затворен за днешния човек, за неговите очи, неговите уши и съзнание.

 

150. «Шиканирам» означава изкуствено създаване на пречки, мъчнотии в някоя работа или учреждение, като се идва дори до преследване със създаване на препятствия. Идва от френския глагол «chicaner». А военните са се разделили на русофили и русофоби. А русофобите са се разделили от своя страна на германофили и англофили. И всички тези групировки воюват една срещу друга. На това се дължат три преврата, които са осъществени от военните: на 9 юни 1923 г., на 19 май 1934 г. и на 9 септември 1944 г.

 

151. «Всички сега - и Мусолини, и Хитлер - работят за Бога» - из разговор с Учителя на 8 март 1939 г. Според плана на Небето Хитлер е приставът на Бога, който трябва да санкционира Англия заради несправедливия Версайски договор от 1919 г., когато Германия се отрязва с територии с немско население, с колонии и с контрибуции. И той е трябвало да воюва с Англия, а не да тръгне на изток. Но Хитлер го подпъгват да се разширява на изток. Така той на 15 април 1939 г. напада Чехословакия. На 1 септември 1939 г. Германия напада Полша и така започва Втората световна война. Божият план е описан в «Изгревът», том I, стр. 447-449. А за ролята на Английската империя вж. на стр. 443-446, 446-447. И тогава това изказване на Учителя ще ви се изясни.

 

152. Кои са вътрешните причини, които ги карат да се заблуждават и да се страхуват от комунисти, анархисти, вегетарианци и въздържатели? Учителят е дошел, отворил е Своята Школа и всички власти в България са срещу Него. Борбата е в Невидимия свят, но тя преминава и във властта, тя се проектира в тях. Учителят споменава, че днешните управници са най-големите врагове на този народ. А защо? Защото силите на тъмнината работят в тях и освен това са облечени във власт да изпълняват заповедите на тъмнината, която разрушава този народ.

 

153. По време на Мюнхенската конференция на 28 и 29 септември 1938 г., а това е точно 6 месеца след този разговор, то западните сили - Франция, Англия - с подписания договор и връщане на областта Судет, населена с немци, правят опит да се коригират от договора във Версай от 1919 г. Това е първият сполучлив опит. Но после всичко се проваля и събитията тръгват по друг път, напълно неочакван за всички.

 

154. През месец януари 1939 г. цар Борис заминава за Италия на сватбата на сестрата на царица Йоана и след два месеца се завръща в София - на 30 февруари 1939 г. Това е дълго отсъствие в Италия и затова Лулчев се обръща към него, че е станал «синьор» - на италиански това означава «господин».

 

155. Книжката «Големият брат» е издадена през 1939 г. и съдържа 39 страници. В нея има две беседи от Учителя Дънов:

 

а) «Големият брат» - държана на 31 декември 1938 г. срещу 1 януари 1939 г. в 12 часа вечерта.

 

б) «Малкият брат» - беседа в 10 часа сутринта на 1 януари 1939 г., озаглавена и като «Епохална година».

 

Тази книжка съдържа пророчествата за 1939 г. от Учителя, като се сбъдва всичко. Но цар Борис изобщо не я е чел, понеже не може да чете и възприема Словото на Учителя. Това е признание на царя пред Лулчев, който от своя страна няколко пъти го споделя със стенографката Елена Андреева и то е описано в «Изгревът», том IX.

 

Книгата «Живот за Цялото» е преведена на френски от белгийката Маркова, оженена за българин и живяла десетилетия в България, със заглавие «La Vie pour tous>. Тя е съставена от откъси от Словото на Учителя, отпечатвани като първи статии на сп. «Житно зърно», които са подредени от Георги Радев, така, както е съставил «Учителят говори». Той също участвува в превода на книгата на френски. Вж. «Изгревът», том XVIII, стр. 807 и 811.

 

156. Бабалъкът е тъстът, баща на жена му царица Йоана. Това е кралят на Италия Виктор-Емануил III, а жена му - кралица Елена, е дъщеря на черногорския крал Никита.

 

157. Цар Борис е заявявал, че България е рай в сравнение с Италия. Същото нееднократно заявява и царица Йоана - че тук се ражда всичко, което може да расте под небето. А по тяхно време на земята живее и Царят на Духът, но те не можаха да познаят времето, в което живяха. А този Цар на Духът и Цар на Славата бе Великият Учител - Беинса Дуно.

 

158. Изчезването на Австрия става с нейното присъединяване към Германия («аншлус») на 11 -12 март 1938 г. и това е заличаване на спомена за Австро-Унгарската империя и възмездие за голямото унижение, което претърпява Фердинанд по време на Първата световна война от Франц-Йосиф.

 

А Чехословакия бива разцепена още на Мюнхенската конференция на 28-29 септември 1938 г., когато се отнема Судетската област, а след 2 дни Словакия се обявява за автономна държава. Този разговор е на 8 март 1939 г., а след 7 дни - на 15 март 1939 г., Германия окупира Чехословакия.

 

159. Цар Борис установява, че онези посланици и пълномощни министри, които се изпращат на Запад, са «боклук хора» и излагат страната и народа и царя, които представляват.

 

160. Павел Карагеоргиевич - братовчед на убития през 1934 г. крал Александър. Принц, регент на Югославия - 1934-1941 г. На 28 февруари 1939 г., връщайки се от Италия, цар Борис III се среща с Павел за разговори. По родство те са далечни братовчеди чрез майка му - кралицата-майка Мария, която е дъщеря на румънската кралица Мария, която е внучка на кралица Виктория Английска и на принца-съпруг Алфред Сакс-Кобург-Гота, който е брат на дядото на цар Фердинанд. Последното държавно посещение на цар Борис III в Югославия е през 1934 г. при цар Александър, който е убит през същата година.

 

А този Балкански пакт е сключен в началото на 1934 г. между Турция, Гърция, Румъния, Югославия и е насочен срещу България. Княз Павел информирал цар Борис за разискванията на последната сесия на този пакт в Синая, Румъния. Княз Павел е женен за гъркиня по династия, на име Олга. Тя била млада, красива и амбициозна жена, която е искала да замести царицата-майка и се намесвала в политиката му. А гърците по това време са върли врагове на България.

 

Княз Павел е отстранен като регент на малолетния крал Петър II от извършения преврат на 27 март 1941 г.

 

161. Цинцар Маркович е министър на външните работи на Югославия през 1939 г. Той е бил пълномощен министър на Югославия в София от 1934 г. Той е бил женен за гъркиня от Корфу, която активно се намесвала в политиката и изобщо не е говорела на сръбски на дипломатическите приеми в София. Тя е провеждала прогерманска политика. Двете гъркини в Белград: едната -като княгиня Олга, а другата - жена на министъра на външните работи, така объркват политиката на държавата, че отначало я довеждат до съюзница на Германия, а след два дни се прави преврат с противоположна политика, която довежда до намесата на Германия и Югославия е окупирана и победена. Изцяло това се дължи на двете гъркини.

 

162. Неофит, митрополит Видински, заместник-председател на Светия Синод (1930-1944 г.), един от най-върлите противници на Учителя Дънов. През 1922 г. публикува книжката «Към напредък или към пропаст? Раздорите и религиозните секти в кой път тласкат народа ни», в която остро напада Учителя Петър Дънов. През 1939-1945 г. се обявява за защита на евреите у нас и това го спасява, за да не бъде съден след 1944 г.

 

163. Павел Груев - началник на кабинета на цар Борис III. Той е бил коректен, дискретен, но по-късно е изместен от новодошлите царски съветници и е бил пратен в девета глуха линия.

 

164. Петър Костов е един от съветниците на цар Борис III.

 

165. Милан Стоядинович - министър на финансите през 1922-1926 г., 1934-1935 г. и министър-председател на Югославия през 1935-1939 г. Когато през 1915 г. сръбската войска е разбита, тя се оттегля през Албания и чрез флота на Съглашението се прехвърля на остров Корфу. Тук той се оженва за красива руса гъркиня, дъщеря на богат грък. Той бива изпратен от Никола Пашич, големия сръбски държавник, да следва в Париж. А Никола Пашич е по произход българин от Зайчар и е мразел много българите в своята външна политика. Гъркинята от остров Корфу става интимна приятелка на княгиня Олга, също гъркиня и жена на княз Павел. По-късно уличната мълва донася, че Стоядино-вич и Олга имали интимна връзка, заради което княз Павел се чудел как да отстрани Стоядинович и чакал удобен момент.

 

По-късно жената на Цинцар Маркович, също гъркиня, изключително властолюбива, убеждава княгиня Олга, че трябва да прекъсне връзката си със Сто-ядинович и той да бъде отстранен от властта. Така тя подготвя пътя на мъжа си към властта. Стоядинович е свален от власт. За министър-председател княз Павел слага «циганския цар» от гр. Ниш Драгиша Цветкович, който е водил прогерманска политика.

 

166. Миран Кристя, изпратен от румънското правителство за разговори с цар Борис, след сесията на Балканския пакт в Синай. На 9 февруари 1939 г. са се навършили 5 години от създаването на този пакт, който гарантира границите от Версайския договор. «Ревизията означава война» - е говорил външният министър на Румъния Титулеску. България може да влезе в Балканския пакт (антанта), ако й се върнат от Тракия границите от 1913 г., да се върне Добуджа, Босилеградско и Царибродско, както и излаз на Егея на Бяло море.

 

167. Под лоялност цар Борис разбира, че в настоящия момент трябва да бъдат неутрални, което задоволява всички съседи. Този разговор е на 8 март 1939 г., а само след една седмица - на 15 март 1939 г., Германия окупира Чехословакия, като на 14 март 1939 г. с помощта на Хитлер Словакия се отцепва и става автономна.

 

168. Навремето основният впряг на колата е от крави и волове. На впряговете се слага ярем, а от двете страни - по едно здраво дърво, което да не им позволява да се отскубнат от ярема. Това се казва жегло. «Слага се жеглото» -значи вратът е обхванат в ярема и няма къде да върви, освен само напред и да тегли колата. А като се каже, че някой «тегли отсега на жегли», това означава, че кравата иска да счупи жеглото и да се изскубне от ярема и да не кара колата. Означава, че това е човек, който напуска онези, с които кара една и съща кола и една и съща политика.

 

169. Според Учителя Дънов предназначението на Англия е да сближи народите, като разнася по света Библията и християнството. Но тя на корабите отпред е носела Библията, а отстрани на бордовете и отзад са били оръдията и с тях създава колониалната Британска империя.

 

А Хитлер е съдебният пристав, който е трябвало да приведе в действие решението на Божия съд Англия да освободи колониите и да върне териториите на Германия и България. Но той почва да се отклонява от решението на съда и тръгва да воюва на изток. Разговорът с Учителя е на 17 март 1939 г. На 15 март 1939 г. се изпраща от Хитлер ултиматум на Румъния за пълен контрол на износа и индустрията им да работи за Германия. Така че Хитлер започва да греши, като тръгва да воюва на изток.

 

170. Вместо да се работи за сближаване на европейските народи, Англия се стреми да отдели Италия от Германия. А това ще доведе до сближаване и съединяване на Германия и Русия, което ще доведе до големи последици. И това става на 23 август 1939 г. с подписите на Рибентроп и Молотов, с което се разделя Полша между Германия и СССР и се узаконяват тези територии. Това е пакт за ненападение.

 

171. През 1938 г. излиза от печат книгата «Учителят говори», съставител Георги Радев, излиза и «Живот за Цялото», също подготвена от него. Това е Слово на Учителя Дънов. Те са преведени съответно на френски: « Le Maître parle » и « La Vie pour tous ». Щом цар Борис не може да чете и да възприема Словото на Учителя на български и на френски, едва ли ще го възприемат и англичани. Вж. също бел. №155.

 

172. Независимостта на Чехословакия е била гарантирана с пакт за ненападение и взаимна помощ с Франция и Русия. Но на Мюнхенската конференция на 28 и 29 септември 1938 г. Франция и Англия отстъпват пред Германия и Италия, разкъсват Чехословакия и предават Судетската облает, населена с германци, на Германия. Така се спасява мирът и войната се отлага за една година.

 

173. В Англия се зачева идеята за комунизма. После тя го препраща в Европа, където се ражда като незаконен син на английската монархия. После се изпраща като идеология и система в Русия след Октомврийската революция в Русия през 1917 г. Там се отглежда, възраства, възмъжава и става опасен за онези, които са го заченали и родили. Това е становището на Учителя Петър Дънов. За да се справи със своя незаконен син, който, ако дойде до бреговете на Англия, ще иска правото си да влезе на острова и правото си на наследство, то Англия със своята политика създава Тристранния пакт между Германия, Италия и Япония. Целта е пактът да бъде насочен към незаконородения син, който в момента управлява СССР. Ако бяха се изпълнили 14-те точки на президента Уилсън, то нямаше да има несправедлив мир. Тези точки са публикувани в «Изгревът», том XV, стр. 640-642, 642-644, а снимка №144 е на Уилсън. А статията «Болшевизмът като идейно движение» вж. на стр. 644-648.

 

174. От 1917 г. до 1939 г. е страдала Русия от техния болшевизъм, изпратен като незаконородено дете, да се отглежда от нея. Но сега е техен ред да страдат от този болшевизъм, който ще им се върне. Началото е конференцията в Техеран от 28 ноември 1943 г. до 1 декември 1943 г. между Сталин, Чърчил и Рузвелт, на която започва разделянето на Европа. По-късно продължава с Ялтенската конференция на полуостров Крим от 4 до 11 февруари 1945 г. И този незаконороден син - болшевизмът, по-късно идва и след Ялтенската конференция през 1945 г. между САЩ, Англия и СССР той получава за наследство цяла Източна Европа: България, Румъния, Унгария, Чехословакия, Полша, Източна Германия, и я владееше до 1989 г., когато на 9 ноември падна Берлинската стена и Германия се обедини. Ние бяхме свидетели на царуването на незаконородения принц на Англия.

 

175. Според Учителя Дънов Бялата ложа, която има проекция в Невидимия свят и на земята, намира своите служители. Черната ложа също я има в Невидимия свят, както и долу, на земята, със своите слуги. За уравновесяване на силите, то в Черната ложа на 10 души има един представител на Бялата ложа. И в Бялата Ложа, на 10 нейни членове има един от Черната ложа. Така че действията на двете ложи не са укрити. Но от Черната ложа са много хитри и умни. Те са представители на висши интелекти, които притежават знания и умения за разрушение, за управление, за насилие във всички области, като в тях имат свои представители.

 

176. Според Учителя Дънов войните сега се водят в духовния свят. Там са главните сражения, а тук, на земята, е само едно отражение, като хората са обсебени от тези войни горе и участвуват на земята като войници, подлъгани в името на някакви обещания. Пророчествата за тази епоха се намират в «Изгревът», том I, стр. 441-455, том III, стр. 308-318.

 

177. Учителят Дънов обяснява на Своите последователи, че щом чрез радиото може да се изпраща говор и музика на хиляди километри по вълните на етера, същото може да се прави и с мисълта на човека - чрез своите мисли и чрез мозъка като предавателна централа, човек може да препраща мисли на определена вълна за определен друг човек. Радиото е доказателство, че у човека може да се развие центърът на яснослушане, а телевизията е пример, че може да се предават образи и да се развие у човека - в мозъка му - център на ясновиждане.

 

178. «Вехтият на Дни видял» какво означава?

 

1) Пророк Данаил, в глава 7, стих 9, говори:

 

«Гледах, додето престоли се положиха и Вехтият на Дни седна, на когото облеклото беше бяло като сняг и косите на главата му като чиста вълна, престолът му огнени пламъци, колелата му огън палещ.»

 

2) В псалом 90, стих 2, се обяснява, че Вехтият с Дни е «От веки и до веки Ти си Бог.»

 

3) В псалом 104, стих 1-2, се обяснява защо облеклото е бяло:

 

«Благославяй, душе моя, Господа. Господи Боже мой, възвеличил си се

 

много. С чест и великолепие си облечен.

 

Ти, който се обличаш с виделина като с дреха.»

 

4) Пророк Данаил в глава 7, стих 13-14:

 

«Гледах в нощните видения и ето един като Син Человечески идеше с облаците небесни и стигна до «Вехтия с Дни» и го въведоха при него.

 

И даде се нему власт и слава и царуване, за да му служат всичките народи, племена, и езици: властта му е власт вечна, която няма да премине и царуването му, което няма да се развали.»

 

5) Пророк Данаил в глава 7, стих 22:

 

«Доде дойде «Вехтият с Дни» и даде се съдът на светите на Вишнаго; и времето стигна, и светите взеха царството.»

 

179.1) Това се отнася за съня на вавилонския цар Навуходоносор. Вж. Данаил, гл. 2, ст. 31-36.

 

В книгата Учителят. София, 1946, стр. 414:

 

«Този Разумен Център ръководи градежа на новата култура. Всички благородни подтици, идеи, вдъхновения в човечеството идат от Него. Напреднали Светли Същества от висшите йерархии са близко до земята и работят за новата култура.

 

Всички повдигнати и благородни души от всички раси и епохи, които са работили за повдигането на човечеството, и днес продължават да работят.

 

Мойсей, Буда, Хермес, всички пророци, както и Христос, Учителят на учителите, които са работили някога, и днес работят.

 

В книгата на пророк Данаил е казано (гл. 2) [ст. 31-36]:

 

Цар Навуходоносор сънува следния сън: вижда един голям човек, чиято глава била от злато, гърдите и мишците му - от сребро, коремът и бедрата - от мед, пищялите му - от желязо и нозете му - отчасти железни, отчасти глинени. Един камък ударил образа в нозете му, които били от желязо и глина, и ги съкрушил. Тогава желязото, глината, медта, среброто и златото се съкрушили купно и станали като прах, и вятърът ги дигнал и не се намерило за тях никое място. А камъкът, който ударил образа, станал планина голяма и изпълнил всичката земя.

 

Главата от злато, гърдите и мишците от сребро, коремът и бедрата от мед, пищялите от желязо - това са досегашните култури.* Нозете от желязо и глина - това е съвременната западноевропейска култура, разпространена днес по цялата земя. Тя е именно културата на желязото и глината - култура на железобетона.

 

Камъкът, който строшава нозете, направени от желязо и глина - това е подтикът за нова култура, който иде от Великия Разумен Център на природата. Този подтик, който иде от разумните сили на природата, след разрушението на днешните форми на живота, ще изгради новата култура, която ще изпълни цялата земя.»

_______________________________________

* Главата от злато е Вавилон (асирийците) от 677 г. преди Христа до 538 г. преди Христа; гърдите и мишците от сребро е Медия и Персия от 538 г. пр.Хр. до 333 г. сл.Хр.; коремът и бедрата от мед е Гърция от 331 г. пр.Хр. до 161 г. пр.Хр.; коленете и нозете от желязо и кал - това е Рим от 161 г. пр.Хр. до 483 г, сл.Хр. Това са етапи исторически, духовни, през които е минало предишното човечество. Сегашното човечество трябва да премине през същите етапи. Това се отнася и до всяка една днешна създадена държава. Историята на Израил е история на днешното човечество. То се изгражда по същите духовни закони, (бел. на съставителя на «Изгревът» Вергилий Кръстев)

179.2). А за IV рог, че това е Римската империя, вж. Данаил, гл. 7, ст. 8. Данаил има видения за четири животни, като зверове. Четвъртото имало 10 рога, от които 3 паднали, а четвъртият излязъл измежду тях и имал очи и уста, които говорели наголемо (надуто) (ст. 20). Четвъртото животно е четвъртото царство - Римското царство, което от 10 рога се разпада на 10 царства (ст. 24) между 351 г. и 476 г. след Христа. А този малък рог с очи и уши става голям и това е Римският папа, когато Римският епископ е провъзгласен за папа през 538 г. след Христа чрез декрета на Юстиниан I, византийски император (527-565 г.).

 

179.3) Вж. Данаил, гл. 8, ст. 21-22. Данаил има видения и вижда козел (ярец) с един рог, който се счупва и излизат 4 рога. Козелът е Гърция на Александър Македонски. Тя се разпада на 4 царства: Египет, Сирия, Трако-Македония (Гърция) и Рим.

 

(Вж. илюстрациите на стр. 925-927, сканирани от книгата: Библейски четения по настоящата истина. Издание на Международното трактатно дружество, Хамбург, 1901. Печатница на Б. Н. Малджиев, Русе)

danail2.jpg
danail.jpg

danail3.jpg

Илюстрация кьм Данаил, глава 7. На най-долната фигура: Четири царства: 1. Египет; 2. Сирия; 3. Трако-Македония (Гърция); 4. Рим.

180. В края на месец март 1939 г. българска делегация начело с министър-председателя Кьосеиванов пристига в Анкара за разговори с турското правителство. Поставя се въпросът за връщането на Южна Добруджа от Румъния, която я е получила с подписания Букурещки мирен договор на 28 юли 1913 г. след разгрома на България в Междусъюзническата война от 1913 г. От Бълга-рия е отцепена територия от 7525 кв. км. Предлага се на България да влезе в Балканската антанта. В замяна България иска връщането на Южна Добруджа. Заявява се, че ако българите предприемат военни действия за връщането на Южна Добруджа, то балканските съседи ще започнат военни действия срещу нея. Ето защо Учителят съветва да не се бърза. А какво е било настроението по това време, се вижда от стенограмата на процеса на Народния съд срещу Любомир Лулчев:

Заседание на Народния съд от 25 декември 1944 г.*:

- ... Прескачам някои работи и дохождам до преговорите в Крайова. В тези преговори нещо, което е характерно, е начинът, по който е процедирано между министрите. Обикновено двама министри, Филов и Попов - това съм отбелязал, това говоря, защото може би е неизвестно, - когато са процедирали, са казвали, че са делегати на царя. Идват при мене министри, които ми казват: «Ние не знаем нищо. Не сме говорили по това.»

 

- Кой министър?

 

- Мене ми се струва, че беше Багрянов. По-точно е казано в дневника, да не сбъркам. Казва: «Ние не знаем какво става. Уж сме министри, пък не знаем какво става. Уж заседаваме, ние, министрите, не знаем какво става. Филов и Попов вършат всичко, каквото искат.» Мисля, че царят ми каза, че Филов и Попов при един несполучлив ход на работите са поискали да се мобилизира една дивизия или да се нахвърли върху Добруджа и да се влезе насила. Аз се ужасих, защото бяхме говорили това да става с мир. Царят каза: «Да, но тези хора са се забравили и не знаят какво искат.» Това се осуети от телеграмите, които се бяха получили, защото царят го посъветвали да се отнесат до респективните столици на Англия и Франция, да запитат евентуално какво ще бъде тяхното становище. Те отговорили. Царят ми каза: «Те останаха като мокри кокошки от отговорите и взеха правия път.» На 10 септември, когато вече е свършено с Добруджа, се получи писмото от английския крал за Добруджа, с което сърадва българския цар, че е могло с мир да се постигне нещо хубаво. Аз помолих тогава царя да използува това, че с мир е постигнат един резултат, и да помоли английския крап по същия начин - чрез мир, да се постигне добруване на народите, защото една война - това значи социална разруха на цяла Европа. В това време вече иде и натискът на германците да влезем в пакта.

____________________

* Народният съд срещу Любомир Христов Лулчев, 59-годишен, неосъждан, последовател на Бялото братство, таен съветник на цар Борис III: Документи. София: Астрала, 1996, стр. 40—41. (бел. на съставителя на «Изгревът» Вергилий Кръстев.)

181. Според Версайския договор от 1919 г. Чехословакия като новообразувана държава получава Судетската област, населена с немци. Германската партия в Судет отначало иска само автономия, но да се устрои съгласно конституцията на Райха. По-късно Хитлер настоява за присъединяване към Германия. Това става след Мюнхенската конференция на 28-29 септември 1938 г. А на 15 март 1939 г. Чехословакия е окупирана от Германия.

 

182. Фердинанд I Сакс-Кобург-Готски е роден на 26 февруари 1861 г. във Виена. Баща му - принц Август Сакс-Кобург-Гота, е от виден германски владетелски род, австрийски генерал. Майка му - княгиня Клементина, е дъщеря на френския крал Луи-Филип Орлеански. След абдикацията на княз Александър I Батенберг българската делегация търси княз за българския престол. Намират в едно кабаре с певици Фердинанд, който по това време е поручик в австро-унгарската армия. Той се съгласява и така се изпълнява пророчеството на майка му, че синът й ще бъде много важен цар и ще играе много голяма роля и ще бъде при нозете на най-великия Цар на Царете в света. И това пророчество се сбъдва. През юни - на 25 юни 1887 г. Ш-то Велико народно събрание го одобрява за княз. През 1893 г. !У-то Велико народно събрание прави промени в конституцията на чл. 38, като улеснява неговата женитба за католичка и открива възможност за създаване на династия. Той се оженва за княгиня Мария-Луиза Бурбон-Пармска, която е дъщеря на Пармския дук и на принцеса Мария Пиа Бурбонска, принцеса на двете Сицилии, родна дъщеря на френския крал Карл X, от френската кралска династия на Бурбоните. По този начин чрез Фердинанд идват тук да воюват помежду си големите кралски фамилии и да разрешават кармата си в българския народ. Присъствието на Фердинанд в България отначало до края му е служело за разрушение. Където се е появявал, всичко е разрушавал след себе си. След него се разрушават няколко империи: Австро-Унгарската, Германската, Руската и Османската. А след абдикацията си през 1919 г. той е в Европа и носи със себе си силите, които тикат Европа към нова война и разрушения. Затова Учителят говори, че той е свършил своята мисия.

 

А най-голямото предателство към България започва през 1911 г., когато под негово давление се променя чл. 17 от Търновската конституция, с което поучава право да води преговори и да сключва тайни договори с други държави без знанието на Народното събрание. И това довежда България до двете национални катастрофи през 1913 г. и 1918 г.

183. Англия въоръжава Япония с модерна морска флотилия и през избухналата Руско-японска война през 1904-1905 г. Русия бива смазана и унижена. През нощта на 27 януари 1904 г. японците нападат пристанището Порт Артур, което е руска морска база на Жълто море в Далечния изток на Квантунския полуостров. Гарнизонът е обсаден 5 месеца. Царското правителство, вместо да изпраща влакови композиции с оръжие, боеприпаси и храна на обсадените, им изпраща вагони с икони, за да се молят чрез тях. Това възмущава всички военни и Русия става за смях пред света. Руският император, за да помогне на обсадения гарнизон, прехвърля целия Балтийски военен флот по море, който заобикаля Африканския континент и по Тихия океан се насочва към Порт Артур, за да помогне на обсадените, флотът не е допуснат от англичаните да преминат през Суецкия канал да съкратят разстоянието, за да загубят повече време. При остров Цусима на 14-15 май 1905 г. Балтийският флот е разгромен и потопен от японците. Япония получава Квантунския полуостров с Порт Артур и южната част на остров Сахалин. Японците превземат Корея и стъпват на китайска земя. Зада изплати военните си задължения, Русия сключва държавни заеми след Портсмътския мирен договор между Русия и Япония на 28 август 1905 г. в Портсмът, САЩ. По това време е руската революция от 1905-1907 г., това е времето на въстаналия броненосец «Потьомкин», когато през есента на 1905 г. пристигат от него 13-15 моряци в България и оттук заминават за Женева. И така навремето Англия повдига Япония, а сега Япония е враг на Англия. Така на 27 септември 1940 г. се сключва Тристранният пакт между Германия, Италия и Япония, назоваван за по-кратко «Оста Рим-Берлин-Токио».

 

184. Съгласно Англо-френско-руската спогодба от 19 февруари 1916 г. на Русия се отстъпва владеенето на Цариград и Проливите и на известна част от Източна Тракия. Този таен договор е публикуван официално от в. «Правда», в брой от януари 1918 г. На конференцията в Лозана след войната руска делегация застъпва същото становище. А на 21 ноември 1914 г. между руския император Николай II и френския посланик Палеолог е постигнато споразумение, при което Русия иска: турците да напуснат Европа, Цариград да стане неутрален град под международно управление и линията Енос-Мидия да бъде границата между България и Русия. А това означава Русия да вземе част от Източна Тракия.

 

През 1917 г. идват две революции в Русия - февруарската и Октомврийската на 25 октомври/7 ноември 1917 г., царизмът пада и идват болшевиките на власт. Така че Руската империя се разрушава и това се допуска от Провидението, за да не може Русия да иска изпълнението на договора и да се настани в Източна Тракия и в Цариград.

Link to comment
Share on other sites

185. Фердинанд по време на Балканската война с Турция от 1912-1913 г. си поръчва златна каляска и с три впряга бели коне по три броя - общо 9 коня. С нея иска да влезе в Цариград като победител. Това негово желание го изяжда отвътре и той довежда България до Междусъюзническата война и до Първата национална катастрофа. Изразът «да нямаш граница със силен» означава, че Провидението не допуска до България силен съсед като Русия, за да не я погълне. Другите съседи я изрязват с територия, като я оставят малка, но жива. Това е планът на Небето, понеже Учителят е в България.

 

186. Надя е дъщерята на генерал-адютанта на цар Фердинанд, Алекси Стоянов, и при Борис III е придворна дама заедно със сестра си Вяра. Надя знае няколко западни езика, за което е била назначена за секретарка на дворцовата канцелария, а след това - за лична секретарка на цар Борис. С нея царят разговарял само на френски език.

 

187. Борис е синът на генерал Алекси Стоянов и брат на Надя.

 

188. Учителят Дънов упреква цар Борис пред Лулчев, че той още нищо не е направил за Бялото Братство, а търси помощ чрез Лулчев. Бялото Братство се преследва от полицията, от църквата, обществеността, журналистите. Забраняват се съборите им в Търново и в София. Единственото, което е искал Учителят, е да се въведе Паневритмията в училищата. Този опит започва, но се проваля. За него вж. в «Изгревът», том I, стр. 494-507.

 

189. На 17 май 1913 г. в Лондон се сключва мирен договор, с който се слага край на Балканската война. На 19 май 1913 г. Сърбия и Гърция подписват таен военен договор, насочен срещу България. На 16 юни 1913 г. Фердинанд дава заповед за настъпление на българската армия срещу Сърбия и Гърция. На 27 юни Румъния обявява война на България, като на 28 юни румънските войски навлизат в Добруджа. На 30 юни 1913 г. турската армия преминава граничната линия Мидия-Енос и заграбва Източна Тракия. На 10 юли 1913 г. румънските войски навлизат в Софийското поле, като стигат до София. И там биват спрени от един западен посланик.

 

На 18 юли 1913 г. започват преговори за мир. На 28 юли е сключен Букурещкият мирен договор, според който Сърбия завзема Вардарска Македония, Гърция - Южна и Югоизточна Македония, Румъния взима Южна Добруджа, а Турция - Източна Тракия с Одрин.

 

Учителят Дънов споменава, че румънците са изпълнили Волята Божия да умиротворят бесовете на Фердинанд, като дойдат до София без всякаква съпротива. Това е била нейната мисия, но не е трябвало да взима Южна Добруджа.

 

190. Учителят Дънов споменава, че Германия е обещала да помогне на България да си върне Южна Добруджа. Този разговор е на 20 март 1939 г. А това е Волята Божия. И тя трябва да се изпълни. Но Германия си взима предварително хонорара, като първо на 28-29 септември 1938 г. взима Судетската облает от Чехословакия, а на 15 март 1939 г. окупира Чехословакия. Ето това е хонорарът, който взима предварително. Но тя изпълнява обещанието си, като на 27 юни 1940 г. Хитлер уведомява министър-председателя Филов и външния министър Попов, че е упражнен натиск срещу Румъния и на 7 септември 1940 г. в Крайова е подписан договор за връщане на Южна Добруджа на България.

 

191. Като се споменава за Божиите закони, трябва да се знае, че събитията в света се управляват от един висш Разумен свят, който е невидим за човешките очи и уши. И те действуват много бърже, като въздават възмездие и възстановяват Божията Правда. А целта с отварянето на Втората световна война е да се затрудни работата на Школата, която е открил Великият Учител на земята. Не само да се затрудни, но и да се спре. Тази война се води в духовния свят и има своята проекция на земята. А като актьори в тази кървава драма са привлечени европейските народи.

 

192. Планът от Невидимия свят към големите държави е чрез злото да ги прекарат през страдания и да им се пробуди съзнанието за доброто. Иначе ще изчезнат. И те изчезват. Ето как. Германия губи войната от 1939-1945 г. и на 9 май 1945 г. капитулира. Франция след 1945 г. губи своите колонии и се прибира на континента след 10 години. Англия като империя губи колониите си в Далечния изток - Австралия, Индия, Цейлон. Русия, която през това време е СССР и която е една от победителките, получава кредит от Учителя, но не си изпълнява обещанието пред Бялото Братство и точно след 45 години СССР се разпада като империя. Големите империи изчезнаха. Останаха само САЩ, но за тях ще се спрем, когато му дойде времето и мястото.

 

193. На 28-29 септември 1938 г. на Мюнхенската конференция Германия получава Судетската област, населена с германци, заради лошото им третиране от Чехословакия. Според Учителя това е било Божествено решение, за да се запази мирът в Европа. Но на 15 март 1939 г. Германия напада и окупира Чехословакия. Това е грешка на германците, дължи се на тъмната фаза, през която е преминавала Европа.

 

194. Фердинанд има грандомански идеи в себе си, вложени в него от майка му, която е искала да му се намери в Европа велико царство и да бъде още по-велик цар. Стамболов го измъква от едно нощно кабаре и го прави княз на България. След време Стамболов се изповядва, че единственият му грях пред България е това, че е довел Фердинанд за княз. За него най-важното е било да направи велики дела, за да бъде най-великият цар в света.

 

Фердинанд е бил определен от съдбата да бъде най-лошият гений в Европа. Той е бил проводник на разрушителните сили на Европа. Където е стъпил и отишел, никой не е прокопсал. Не прокопса България чрез Първата и Втората национални катастрофи. След абдикацията му през 1918 г. той заминава в Австрия и после -в Германия. Той е причината за развитието там на разрушителните идеи, които носи в себе си.

 

195. Според Учителя Божият план е бил такъв, че се изпращат румънските войски да навлязат в България и да усмирят духовете, които са обсебили Фердинанд и приближените му и да турят ред. Когато румънските войски са пред София, тогава Фердинанд се опомня. Но правят грешка, че взимат Добруджа, за което бяха разцепени от Хитлер. На 28 юни 1940 г. Румъния отстъпва Бесарабия и Буковина на СССР. На Унгария се връща Трансилвания. А на 20, 23 и 24 септември 1940 г. към Тристранния пакт се присъединяват Унгария, Румъния и Словашко. И накрая румънските войски са изпратени да воюват срещу СССР, след като Хитлер напада СССР на 22 юни 1941 г.

 

196. На 20 април 1939 г., по случай 50-годишнината на Хитлер, бива поканен председателят на Народното събрание Стойчо Мошанов начело на българска делегация в Берлин. На срещата на Мошанов с външния министър на Германия фон Рибентроп за първи път се поставя въпросът за връщането на Добруджа. На 12 май 1939 г. е публикувана англо-турска декларация за помощ. След доклада на Мошанов за посещението в Берлин, цар Борис е изразил отрицателното си мнение срещу Хитлер, че е разрушил Мюнхенското споразумение, понеже той също е взел участие в подготовката на тази конференция. През месец май 1939 г. в София се отбива помощник-комисарят на външните работи на СССР. Натискът идва от всички страни.

 

197. Генерал Петър Ганчев, адютант на цар Фердинанд.

 

198. Според обещанието, дадено на католическия папа Лъв XIII, децата, родени от брака на Фердинанд и Мария-Луиза, ще бъдат католици. Борис е кръстен по католическия обред за католик, но за да се подобрят политическите отношения с Русия, то Борис се кръщава втори път в черквата «Св. Крал» («Св. Неделя») от личния пратеник на Николай II - граф Кутузов, и си остава с името Борис, княз Търновски. А двете му сестри и брат му остават католици. При женитбата си на 25 октомври 1930 г. в Асизи, Италия, в църквата «Св. Фран-циск», съгласно канон 1557 на католическата църква, цар Борис дава писмено обещание пред папа Пий XI, че родените му деца ще бъдат католици. На 31 октомври 1930 г. в храм-паметника «Св. Александър Невски» се прави втора сватба - по православния обред, и на царицата се дава името Йоана вместо Джована.

 

199. Непрекъснато Фердинанд настоява да се върне в България. Но синът му Борис не го иска. И всички не го искат. Искат го онези, които искат да се възбудят в България безредици от идеите на Фердинанд. Затова решават да му дадат някоя задача, за да я свърши и по този начин да го заангажират, за да не стои празен.

 

200. На 15 март 1939 г. министър-председателят заминава за Анкара. На 17-19 март се провеждат преговори, при което се иска връщането на Южна Добруджа от Румъния, за да се върнат от Югославия заграбените земи от Ца-рибродско и Босилеградско, а от Гърция се иска излаз на Бяло море при Егея. Но на 18 март 1939 г. английският посланик в Анкара се явява на преговорите и ги спира. По-късно Турция съобщава, че ако България остане неутрална, няма да се намеси Балканският пакт срещу нея.

 

201. Царица Йоана не е можела да търпи княгиня Евдокия, сестрата на Борис III. Накрая я принуждава да напусне двореца, както и брат й принц Кирил. Евдокия си прави къща на мястото, отпуснато от генерал Алекси Стоянов близо до Изгрева.

 

202. Идеята за вегетарианство се поддържа от толстоистите - последователи на Лев Толстой в България, които са наброявали хиляди хора. После последователите на Учителя също са вегетарианци и въздържатели. Към тази група спадат и привържениците на международния език Есперанто. В София е имало немалко вегетариански ресторанти, дори по комунистическо време, от 1945 г. до 1990 г., беше оставен да действува един. В големите градове е имало вегетариански гостилници. Но журналистите, обществеността, църквата са ги приемали като гнезда на сектанти и са ги атакували непрекъснато чрез вестниците. Те не са имали никаква печалба от вегетарианските ресторанти, защото приготвянето на храната е трудоемко, трябват много пресни зеленчуци и ястията са евтини. Почти всички вегетариански ресторанти са били на загуба. Работили са заради идеята.

 

203. «Щуро мечище». Навремето са хващали малки мечета, продупчва-ли са им носа, поставяли са халка, а в нея са слагали синджир и са започвали да обучават мечето. После то пораства, става мечка, мечкарят свири на гъдулка и мечката играе разни хора и прави някои заучени неща. Щом се засвири мелодията, то мечката знае какво да прави, как да играе. Но когато мечката се разсърди, тя се отскубне от ръцете на мечкаря, върви, тича и всичко, което е наоколо, преобръща, троши, а всички бягат от нея. Гъдулката вече не я управлява, защото вече е станала на «щуро мечище». Ето това означава този израз на царя. Има и други изрази: «Мечката играе наред», «Мечка дате гази», «Гладна мечка хоро не играе».

 

204. Борис Стоянов е син на генерал-адютанта на Фердинанд, Алекси Стоянов. Той е използван от княгиня Евдокия и от царя за куриер.

 

205. Учителят съветва да бъдат резервирани, защото се предлага на България да влезе в Балканския пакт и тогава ще се водят преговори. Но България поставя условия да й се върнат земите. Всичко е в застой - изчакват се да се развият и други събития, за да се разреши въпросът за Добруджа.

 

206. Българите са тъкали платното си на дървен стан. На кросното се намират нишките за тъкането. Като се изтъче платното, то тогава се рита кросното. И оттук идва изразът, който означава, че човек си е свършил работата: «Изтъка си платното и си ритна кросното.» Това прави Италия, когато, без да предупреди Германия, на 7 април 1939 г. окупира Албания.

 

207. «Шило в торба не стои.» Рано или късно шилото ще продупчи торбата и ще излезе наяве. Това представлява политиката на Фердинанд. Защо в Хитлеровите похвати има фердинандовщина? Защото това са идеи, похвати, методи на Фердинанд, който ги предава на Хитлер. Самото му присъствие в Германия създава център, от който излизат тези похвати.

 

208. На 17 май 1913 г. в Лондон е сключен Лондонският мирен договор между България, Сърбия, Гърция и Черна гора и Турция. Турция отстъпва всички земи, намиращи се на запад от линията Мидия-Енос. Мидия е на брега на Черно море, а Енос е на брега Бяло море. По този начин България излиза на брега на Бяло море. Това е било според плана на Невидимия свят според Учителя Дънов. Но по време на войната Германия и Австро-Унгария поддържат Турция поради стратегически интереси, а от друга страна подтикват България да превземе Цариград. Така Фердинанд отхвърля предложението за мир от 29 октомври 1912 г. и скрива от всички за това предложение. На следващия ден Провидението изпраща холера на българската войска и я прави небоеспособ-на. Фердинанд нарежда щурмуването на Чаталджа на 4 ноември 1912 г., но безуспешно. Заболели са над 32 000 души от холера, като над 2000 са умрели от епидемията. Това става по време на Междусъюзническата война, започната по вина на Фердинанд на 16 юни 1913 г. На 30 юни 1913 г. турската армия преминава граничната линия Мидия-Енос и превзема Одрин без бой. И тя запазва завладените територии с Букурещкия мирен договор от 28 юли 1913 г. и ги узаконява с Цариградския договор от 16 септември 1913 г. между България и Турция и така се откъсва Източна Тракия от България. На България е бил даден излаз излаз на Бяло море от устието на р. Места и р. Марица с едно пристанище - Дедеагач. След Втората национална катастрофа и подписания мирен договор в предградието на Париж Ньойи на 27 ноември 1919 г., България е изтикана от Бяло море. А с договорите, подписани в Севър на 10 август 1920 г. и в Лозана на 24 юли 1923 г. Западна Тракия окончателно преминава към Гърция. Ето това е значението на думите на Учителя Дънов, че България е загубила най-хубавото нещо, което Невидимият свят й дава. И то заради Фердинанд, защото е заслепен от Австро-Унгария, още от времето, когато е бил младши офицер в австрийската армия.

 

209. Чехословакия прави грешка, че не дава автономия на Судетската област, населена с немци, през 1938 г. и повдигането на националистически чувства за присъединяване към Германия е последица от това. Чехословакия се разпада на Чехия и Словакия, като Словакия получава независимост начело с кардинал Тисо. Но това е последица от конференцията в Мюнхен на 28-29 септември 1938 г., когато от Чехословакия се откъсва Судет и се предава на Германия. Според Учителя Дънов Чехия прави грешка, че не отстъпва през 1938 г. Но не обяснява в какво, защото тя получават ултиматум, който се изпълнява на 14 март 1939 г., когато е окупирана от Германия.

 

210. Още през 1915 г. Англия и Франция са гарантирали на Русия териториалното владеене на Босфора, на Цариград и западните брегове на Дарданелите с уговорка за подялба от тях на азиатските владения на Турция. На 19 февруари 1916 г. се сключва договор между Англия, Франция и Русия, с което се отстъпва владеенето на Цариград и проливите на Русия. За да се освободи от този договор, Англия насочва усилията си за разрушаване на Руската империя. В началото на 1915 г. Англия и Франция се опитват да превземат Дарданелите, но след големи загуби изтеглят своя флот и се насочват към десант на Галиполския полуостров, но биват отблъснати. След този неуспех те решават да разрешат на Русия да превземе Цариград. Английската политика е насочена срещу Русия. Това се вижда и от преговорите в Лозана през 1922-1923 г.

 

211. Учителят Дънов дава едно разрешение, което е дадено, когато английският крал Едуард VIII на 7 септември 1936 г. посещава България и му е предадено да се върнат колониите на Германия, за да се отпуши германският котел, който може да гръмне. Вж. «Изгревът», том I, стр. 446-447. Трябва да се отворят колониите на колониалните страни Англия, Франция и Италия и да се образува съюз на освободените и съединени народи. Тази идея работи вече чрез ООН и чрез образувалия се днес Европейски съюз с обща валута и общи граници. Едуард VIII не послушва Учителя Дънов. Той се занимава с мисис Сим-псън, която още не е разведена с мъжа си, а Едуард вече живее с нея, и това подкопава трона му. Той е коронясан на 12 май 1936 г., а на 10 декември с писмо до депутатите на Камарата на общините се отказва от престола. На освободения престол се въздига брат му като Джордж VI.

 

212. Доброто и Злото като сили съществуват първо в духовния свят, а после се проектират на физическия свят. Те са проектирани в минералите, растенията, животните, хората. Като пример може да се види, че в едно дърво съжителствуват злото и доброто. Злото е в корените на дървото, доброто е в клоните, а плодът на дървото е представител на новата култура на земята, която трябва да дойде. Тези сили се уравновесяват в растителния свят, така също в животните и в човешкия свят. Те са скачени съдове - щом едното се увеличава, и другото се увеличава. В сегашната епоха доброто е слуга на злото. Но в другата епоха, която иде, злото ще бъде слуга на доброто. То ще присъс-твува, защото то не може да изчезне от земята.

 

213. Вж. бел. №203.

 

214. Спас Ганев е министър на обществените сгради, пътищата и благоустройството в правителствата на Кьосеиванов от 1935 г. до 1939 г. Тогава в страната се строят много пътища и обществени сгради и това довежда до злоупотребата с държавни средства от Ганев, На 23 октомври 1939 г. е съставен новият кабинет на Кьосеиванов и вече Спас Ганев го няма. На 24 октомври 1939 г. на заседание на новия Министерски съвет се прокарва решението на цар Борис 11 за разпускането на 24-ото ОНС и насрочването на нови избори.

 

215. По силата на чл. 136 от Конституцията царят разпуска 24-ото Обикновено народно събрание. Предхождащ е конфликтът между Стойчо Мошанов като председател на 24-ото Обикновено народно събрание и министър-председателя Кьосеиванов, който казал на царя: «Или той, или аз.» Мошанов на своя глава посещава на 28 юли 1939 г. Париж и Лондон, без одобрението на царя и министър-председателя. Народното събрание се готви да гласува недоверие на правителството. Но на 19 октомври правителството изпреварва и си подава само оставката. На 24 октомври 1939 г. царят формира ново правителство с Кьосеиванов и се освобождава от всички министри. Царят се освобождава и от депутатите, като в същия ден с указ разпуска 24-ото ОНС и насрочва нови избори.

 

216. В новото правителство на Кьосеиванов на 14 ноември 1938 г. Иван Багрянов е назначен за министър на земеделието и държавните имоти до 23 октомври 1939 г. Такъв е и в следващото правителство от 23 октомври до 15 февруари 1940 г. и от 15 февруари 1940 г. до 15 февруари 1941 г., когато е сменен и на негово място поставят проф. Богдан Филов. Иван Багрянов е земеделец. А Стоил Стефанов е също земеделец, бил е секретар на Александър Стамболийски и е бил хвърлен в затвора от цар Борис.

 

217. Спас Ганев е отстранен, като в новия кабинет на Кьосеиванов на 23 октомври 1939 г. го няма. Той си отива заедно с провинилите се министри по официален път - чрез смяна на кабинета, а не чрез бламиране. На 29 март 1939 г. е внесен законопроект от Ганев в парламента, но този законопроект е критикуван и правителството го изтегля, за да не бъде бламирано и сменено.

 

218. В Европа вече воюват. Натискът срещу България е много голям, за да се определи на коя страна да застане. В страната има сили, които са за Англия, дори за Германия, а комунистите са за СССР. А семейството на цар Борис III го разпъва на четвърта страна. Затова виси на косъм. Положението е много сериозно.

 

219. Христо Калфов - роден на 16 октомври 1883 г. в гр. Калофер. През 1903 г. завършва военно училище. 1907-1911 г. - специализант във Военната академия в Торино. През 1913 г. е в свитата на цар Фердинанд. От 1914 г. до 1917 г. е военен учител на княз Борис. От 1918 г. до 1922 г. е адютант на цар Борис. Калфов е един от организаторите на преврата на 9 юни 1923 г. Министър на външните работи в правителствата на Александър Цанков от 1923 г. до 1926 г. Секретар на Демократическия сговор. 1923-1934 г. - народен представител в XXI—XXIII ОНС. От 1932 г. е член на Централното бюро на «Народно социално движение» на проф. Ап. Цанков. От 1941 г. до 1944 г. е председател на 25-ото Обикновено народно събрание.

 

220. Димитър Генчев - вж. бел. №21. Понеже е поддържал връзки с Александър Стамболийски, като е бил куриер между него и царя, то Военният съюз след преврата на 9 юни 1934 г. настоява да бъде освободен от двореца. През периода 1935-1938 г. царят го използува за политически задачи. Той е много добре запознат с кухнята на земеделските водачи и е бил много остър срещу онези, които играят на политическото въже, какъвто е Иван Багрянов. Те са военни, свикнали са на заповеди и на изпълнение и не могат да търпят хора, непостоянни в своите обещания.

 

221. Сирку Станчев е военен, приближен на цар Борис, изпълняващ политически поръчки. Той също вижда двойната игра на Багрянов и реагира остро пред царя. Целият конфликт между Багрянов и царското семейство започва от времето, когато Фердинанд отказва да даде дъщеря си Евдокия да се омъжи за Багрянов. Тя остава стара мома. В нощта на 19 май 1934 г. по време на преврата той се добира до двореца, за да подкрепи царя.

 

222. Това пророчество на Лулчев се изпълнява. От 1938 г. до 1941 г. е министър на земеделието и държавните имоти в правителствата на Кьосеива-нов и Богдан Филов. От 1 юни 1944 г. до 2 септември 1944 г. министър-председател на България е Иван Багрянов. Обявява, че ще пази неутралитет, а от друга страна нарежда на армията да атакува и унищожи комунистическите партизани, променя военно-наказателния закон да действува и срещу гражданите. Опитва се да измами СССР, като съобщава, че ще скъса с Германия, а след 3 дни - на 22 август 1944 г., външният министър Драганов съобщава, че няма да се сменя външнополитическият курс на цар Борис III. Така че той слуша само себе си, демагогствува в страната и във външната политика. Накрая е уличен в лъжата от всички.

 

223. Донка Проданова е слугинята на семейството на генерал-адютант Алекси Стоянов. А Надя е дъщерята на Алекси Стоянов и тя е секретарка на канцеларията на цар Борис. За Донка вж. в «Изгревът», том XIX, снимка №45.

 

224. Александър Белев е шеф на Комисарството по еврейските въпроси.

 

225. На 8 октомври 1938 г. началник-щабът на армията Йордан Пеев бива убит заедно с придружаващия го началник на Картографския институт майор Стоянов. Убиецът Стоил Киров според някои е бил застрелян също на място, за да се прикрие заговорът. Като причина се смята, че Пеев е установил, че новозакупените от Италия самолети са негодни за бойни действия. И това е станало чрез генерал Луков и принц Кирил. И тази причина изтъкват македонските кръгове. Друга версия е, че е бил застрелян от македонците, понеже като добруджанец е искал първо да се освободи Южна Добруджа, а след това - Македония. А убиецът е бил от организацията на Ванче Михайлов - ВМРО. Цар Борис нарежда блокада на София от войската. Арестувани са стотици хора - и след това интернирани.

 

226. Учителят Дънов обяснява, че когато идеите са общочовешки, когато са свалени от един висок идеен свят, те имат по-голям обем, за да се видят и усвоят. А да се реализират - трябва с по-голяма скорост и бързина да стане това, защото се загубва времето, предназначено за това реализиране. Този окултен закон е приложен във вътрешната политика. Но цар Борис не приема това, а се занимава с дребни ограничени възгледи и пада надолу и всичко, което му е казано, го проваля предварително. И изобщо не може да се дойде до изпълнение. Това е отговорът на всички въпроси защо не е станало това, което им е казал Учителят.

 

227. Правителствените среди непрекъснато ограничават дейността на Учителя Дънов и Неговите последователи. Търсят и най-малкия повод да правят скандали и да изнасят във вестниците и да настройват народа срещу «дъ-новистите». Защо щяха да имат Добруджа по-рано? Защото политическите събития в света се управляват от един разумен свят, който се управлява от Все-мировия Учител. Но това никой не приема тогава, че дори и сега, през 2004 г., когато се пишат тия бележки.

 

228. Каквото му се казва чрез Лулчев, който понякога преиначава думите на Учителя, а понякога е точен, то цар Борис нищо не изпълнява, а прави точно обратното. Тогава Учителят казва, че и без него може да се оправят нещата, но ще стане по-лошо за хората. И това точно става. Страната преминава през невероятни страдания и накрая Учителят пуска руснаците в България да управляват 45 години - от 1944 г. до 1989 г.

 

229. Учителят Дънов съветва Лулчев да изслуша цар Борис, защото духовете говорят чрез него и имат лоши мисли. А той да се въздържа. И да гледа за кого работи цар Борис - за Бога или срещу Бога. Но никога не е работил за народа си, а сега се стреми да запази династията си.

 

230. Учителят е подкрепял цар Борис, за да направи нещо. Но нищо не е направил. Вместо да изпълнява волята на Бога, която се дава чрез Учителя, той ходи и се моли на Англия и Германия. А не знае, че съдбата на света се създава и направлява от София. И от Учителя. Това не се е приемало тогава, не се приема и сега. И това се струпва на главата на българите. Досега българите не приемат Учителя и ще си понасят последствията.

 

231. Учителят Дънов казва, че в Невидимия свят гледат на нещата, събитията отвсякъде и едновременно. Затова на цар Борис трябва да се дават две неща, две перспективи, два вида, за да се доведе до умозаключението, че реалността е едно и се обединява в едно. И тогава ще отпаднат различията. Лулчев приема това, но цар Борис III е смес от Кобурги и Бурбони и те не приемат това. Неговият череп е друг, чуждоземен, а не български, и той няма орган да възприема тези идеи от Учителя.

 

232. Троеличието на Бога се дава от Божествения Дух, Христовия Дух и Господния Дух. Това е, което Учителят казва, че Бог си има във всеки свят лице. Това е дадено в «Изгревът», том XIX, в «Хороскопът на Учителят Беинса Дуно и човекът Петър Дънов», стр. 907-928.

 

233. Въпросът за едноизмерното пространство между две точки и една линия. Въпросът за двуизмерното пространство - за да се прекара една плоскост, трябват 4 точки. При нея има разширение. Въпросът за триизмерното пространство се говори, когато тази плоскост може да се движи.

 

Най-добре това е изразено в това, че идеята в Божествения свят е точка, в духовния свят е кръг. И за да слезе тази идея от духовния свят в умовете на хората, то този кръг трябва да се разчупи и дъгата на кръга слиза надолу като линия в умствения свят, в чувствения свят и в действения свят, като се пречупва от средата, през която преминава. Това са три перпендикуляра, за които тук се говори. Те се съединяват в триъгълник, където АВ са мислите, АС са чувствата, ВС е волята, т.е. действията. Този триъгълник е човешката личност, съставена от мисли, чувства и действия. Сборът на ъглите от този триъгълник е 180°. Кръгът, който се разчупва и който слиза като дъга в трите човешки свята, има 360°. Къде тогава отиват останалите 180°? Те не изчезват. Те представляват духовната матрица, която съществува в духовния свят и която не изчезва никога. Такава е силата на една идея.

 

234. Андро Лулчев е рожден брат на Любомир Лулчев, доброволец във войните 1912-1913 г., 1914-1918 г. Ранен е няколко пъти, с 9 рани в тялото, ходел е с две патерици. Журналист, депутат в Народното събрание. Убит от противниците си.

 

Евдокия, княгиня българска, е рождена сестра на цар Борис. Тя френо-логически прилича на рода на баща си. Имала е изключителни качества на политик, била е отначало съветник на брат си, но след конфликти с италианка-та царица Йоана напуска двореца. Построява си вила близо до квартал Изгрев и там царят е правел някои от срещите си с Лулчев.

 

235. Багрянов е много обещавал, но нищо не е изпълнявал, което накрая отива към обикновена демагогия, с която работи навсякъде. Веднъж е с царя, на следващия ден е в опозиция, а онези, които са го заобикаляли, го поддържат, за да бъдат облагодетелствувани с държавни поръчки и субсидии в областта на земеделието. България тогава е земеделска страна и изнася земеделски продукти и животни - говеда, овце, кожа, вълна и платове.

 

236. Йозеф Паул Гьобелс - министър на просветата и пропагандата в Германия от 1933 г. до 1945 г. Той е идеологът на нацистката партия.

 

237. На 3 март 1878 г. в Сан Стефано е сключен историческият договор между Русия и победена Турция, с което се оформят границите на България. От 1 юни до 1 юли 1878 г. в Берлин се е състояла конференция и се подписва т.нар. Берлински договор, с който България се разделя на две: Княжество България под суверенитета на султана, задължено с данък към султана, и Източна Румелия, под политическата и административна власт на султана. Това разделяне става в Берлин с помощта на германския канцлер Бисмарк. А разделянето се осъществява от Англия и Австро-Унгария.

 

238. Германия насилствено присъединява към себе си Австрия на 12 март 1938 г. Това е т.нар. аншлус. Хитлер е по произход австриец. Така окончателно остатъкът от Австро-Унгарската империя е подчинена на Германия.

 

239. Въпреки двете войни от 1912-1913 г. и 1914-1918 г. и стотиците хиляди убити мъже, то възпроизводството на българското население е изумително. Всяко едно семейство ражда обикновено към 8-10 деца, като половината остават живи. Останалите умират от болести. Не е населението, което тормози вътрешния живот, а самата държавна система. Селяните произвеждат. Между тях и пазара има «прекупвачи на зелено», които закупуват селскостопанските продукти на безценица и ги препродават на по-високи цени. Дори ги задържат и ги продават през пролетта, за по-големи печалби.

 

240. От една страна германците превеждат пари чрез ген. Ганчев, адютант на Фердинанд, за да плащат на германофилите. Англичаните действуват по други канали. Комунистите получават пари от СССР. От друга страна, всички искат връщането на Южна Добруджа, връщането на Македония и Тракия. И вътрешният натиск е по-голям от външния натиск от Англия, Германия и СССР. И не се знае накрая народът накъде ще тръгне - към Добруджа или към Македония.

 

241. Това е резултат от искането на германския император Вилхелм II пред Фердинанд да превземе Цариград. А те са забравили, че лично бяха разрешили на Русия да превземе Цариград. За справка вж. бел. № 184, №185, №210.

 

242. Григор Василев - роден през 1883 г. в с. Радово, Пернишко. През 1900-1904 г. учи право в София и Женева. Член на БРСДП - широки социалисти. 1913-1923 г. - деец на Демократическата партия. 1923-1931 г. - член на Демократическия сговор. 1930-1931 г. - министър на земеделието и на държавните имоти в правителството на А. Ляпчев. 1931-1932 г. - главен редактор на сп. «Българска земя». 1933-1937 г. - редактор на в. «Българска земя».

 

243. След абдикацията му на 3 октомври 1918 г., на Фердинанд I му е осигурена държавна издръжка.

 

244. Богдан Филов - роден през 1883 г. в гр. Стара Загора. 1901-1906 г. завършва филология и археология в Германия. 1907-1909 г. специализира археология на Запад. 1914-1944 г. - редовен професор по археология в Софийския университет. 1937-1944 г. - председател на Българската академия на науките (БАН). 1938-1940 г. - министър на народното просвещение в правителството на Кьосеиванов. 1940-1942 г. - министър-председател и министър на народното просвещение. На 1 март 1941 г. подписва Тристранния пакт за присъединяване на България към Германия. 1942-1943 г. - министър-председател. 1943-1944 г. - регент на малолетния цар Симеон II.

 

245. Теофана Савова - вж. бел. №129.

 

246. Вж. бел. №155.

 

247. Лулчев е имал дарбата да вижда причините на болестите и неведнъж му ги е казвал. Можел е да лекува - имал е силата за това. Имал е знанията да предлага природосъобразни средства и лечение с билки. Имал е голям успех и са търсели неговата помощ не само последователи на Учителя, но и външни лица.

 

248. На 29 март 1939 г. Спас Ганев внася законопроект в Народното събрание, но този законопроект бива разкритикуван от всички и изтеглен. Решено е Ганев да бъде сменен в подходящото време. Багрянов в същото време заминава в чифлика си, за да гостува на жена си, за да не го упрекват, че има връзка със смяната на Ганев. А и царят иска точно това, да не би да се смята, че ще се правят пазарлъци.

 

249. Антон Ганев е генерал от трудовите войски и е предлаган за министър на пътищата и на благоустройството.

 

250. «Закръпката» е смяна на Спас Ганев, но на негово място не се назначава титуляр, а на 12 април до 23 октомври 1939 г. се назначава временно управляващ от Владимир Аврамов, който от 1938 г. до 1939 г. е министър на железниците и пощите. И чак от 23 октомври 1939 г. е назначен титуляр - инж. Димитър Василев.

 

251. Стоил е Стоил Стефанов, виден земеделец. Вж. бел. №51 и №67. Недялко Атанасов е земеделец. Вж. бел. №38.

 

252. Папазов е индустриалец от Габрово.

 

253. Петко Стайнов - роден през 1890 г. в гр. Казанлък. През 1911~г. завършва право в Париж. През 1912 г. специализира право в Лайпциг. 19231946 г. - народен представител. 1930-1931 г. - министър на железниците в правителството на Ляпчев. 1934-1935 г. - пълномощен министър в Париж. 19441946 г. - министър на външните работи и изповеданията в правителството на Кимон Георгиев. От 1948 г. до 1972 г. завежда секция по държавно право в БАН.

 

254. Първан Драганов - роден през 1890 г. в гр. Лом. Завършва военно училище през 1909 г., 1910-1914 г. завършва военна академия в Германия.

 

1914-1918 г. - офицер от свитата на княз Борис III. 1920-1932 г. - флигел-адю-тант на цар Борис III. Пълномощен министър в Австрия - 1936-1938 г., в Германия - 1938-1942 г., Италия - 1942-1944 г. Министър на външните работи в правителството на Багрянов от 12 юни до 2 септември 1944 г. Осъден на смърт от Народния съд на 1-2 февруари 1945 г.

 

255. Митрополит Стефан - роден в с. Широка лъка, Смолянско. Завършва богословско училище в Самоков, духовна академия в Киев. Секретар на българската екзархия в Цариград - 1910-1915 г. Специализира в Швейцария философия и литература - 1915-1919 г. През 1921 г. е ръкоположен за епископ. През 1922 г. е избран за Софийски митрополит. От 21 януари 1945 г. до септември 1948 г. е Български екзарх. Има заслуга за вдигане на схизмата от 1872 г. върху Българската църква на 22 февруари 1945 г., наложена от Цариградската патриаршия.

 

256. За Димитър Генчев вж. бел. №21. Бива използван от цар Борис III за съветник, комуто е вярвал 100%, но след като е изобличен от Лулчев, накрая царят му е вярвал само 25%. С помощта на другите двама съветници - Лулчев и Севов, той е махнат. И най-интересното е, че онова, което е правел Генчев, сега започва да го прави Багрянов, макар че са двама различни политици. Защото силите на разрушението, които са били в Генчев, са едни и същи. Щом е махнат Генчев, те отиват в Багрянов. Сменят се личностите, но духовете не се сменят, те са едни и същи. Понеже Лулчев познава този окултен закон, затова иска да се върне Генчев, за да се запази другото гърне, което е Багрянов. А първото гърне, което поема помията, да си остане на поста. Това са окултни закони, които останалите около Лулчев не разбират. Дори и царят.

 

257. След абдикацията си на 3 октомври 1918 г., цар Фердинанд напуска България и се заселва в Германия. Със себе си носи онези разрушителни идеи, които доведоха България до Първата и Втората национални катастрофи. Тези идеи съзнателно или несъзнателно се поемат от Хитлер, понеже те витаят из въздуха. Първото, което Хитлер прави, е присъединяването на Австрия към Германия на 12 март 1938 г. - т.нар. аншлус. Това също е фердинандова работа. По този начин той си отмъщава на бившия австрийски император Франц-Йосиф за униженията, които е понасял от него. Така Австрия престава да съществува като самостоятелна държава. Втората фердинандова работа е подтикът му Хитлер да вземе Судетската област от Чехословакия, та дори и на 15 март 1939 г. да окупира Чехословакия. Целта му е всички бивши територии на Австро-Ун гаре ката империя на Франц-Йосиф да преминат към Германия. Това е неговото отмъщение - т.е. повече да няма следа от Австро-Унгарската империя.

 

258. Трябва да се изясни думата «пристав», която се е употребявала навремето. До 1900 г. пристав е слуга, измикярин, който изпълнява заповедите на чорбаджията. Сред 1900 г. пристав е началник на полицейски участък. А след 1920 г. пристав е съдия-изпълнител - онзи, който има съдебна власт да приведе в изпълнение решенията на съда. Хитлер е съдебен пристав. Той има задачата да приведе решенията на съда на Небето във връзка с несправедливия Версайски договор. Но той не изпълнява задачата си. Неговият главен път за изпълнение е Англия. Но го отклоняват на изток и към Русия. И това го погубва.

 

259. Германия е трябвало да бъде съдебният пристав на Небесния съд за Англия. Но западните страни я подкупват с Чехословакия. Първо на 28-29 септември в Мюнхен й отстъпват Судетската област, а после я насочват на изток, да окупира Чехословакия на 15 март 1939 г. По този начин Англия и Франция подкупват Германия с Чехословакия и отварят нейния път на изток. Насочват я на изток. И когато това става, Учителят Дънов няколко часа се е разхождал по поляната на Изгрева и е казвал на глас: «Умни са, умни са тия англичани. Не може да им се отрече. Насочиха войната на изток.» А през това време нито вестници, нито радио са споменавали за тези събития. След няколко дни вече вестниците пишат, че Судет е вече германски. И само толкоз.

 

260.1) На 17 май 1913 г. в Лондон се сключва мирен договор между България, Сърбия, Гърция и Черна гора от една страна и Турция от друга страна, с който Турция отстъпва всички земи на запад от линията Мидия-Енос на Балканския съюз. Мидия е на Черно море, а Енос - на Бяло море.

 

2) На 16 юни 1913 г. по заповед на Фердинанд българските войски нападат Сърбия и Гърция. На 27 юни 1913 г. Румъния обявява война на България, а на 30 юни Турция преминава линията Мидия-Енос и стига до Одрин. На 28 юли 1913 г. в Букурещ България сключва мирен договор, след като е капитулирала, с който е изрязана с територии. Даден е излаз на Бяло море (Егейско море) от устието на р. Марица до устието на р. Места с градовете Ксанти, Гюмюрджина, Дедеагач.

 

3) На 1/14 октомври 1915 г. е публикуван в Държавен вестник Манифестът за влизане на България във войната на страната на Централните сили (Германия, Австро-Унгария, Османската империя). Пробивът на Добро поле започва от 14-15 септември 1918 г. На 29 септември 1918 г. в Солун се сключва примирие, с което България капитулира. На 3 октомври 1918 г. Фердинанд абдикира. На 27 ноември 1919 г. в предградието на Париж Ньойи е подписан чрез диктат от победителите мирен договор с България.

 

4) Министър-председателят на Англия Лойд Джордж обвинява България в «империализъм и стремеж към хегемония». Това е официалното становище на Англия. Българската делегация е изолирана. И Англия не се застъпва за излаз на България на Бяло море. България загубва Западна Тракия. В член 48 от договора се предвижда излаз на България на Бяло море, което трябва да се определи допълнително и което не става. Англия се противопоставя, за да не позволи на славянска държава да стъпи на Бяло море. Целта е да не позволи българският народ да се обедини в рамките на Сан-Стефанския договор и да ограничи условията за работа на Великия Учител - Беинса Дуно. Вж. «Изгревът», том I, стр. 441-443, 443-446.

 

261. Числото 8000 е число на Кабалата. Ако се постави числото 8 в легнало положение, ще се получи знакът на ( + ) со (-) - плюс-минус безкрайност. Това число показва времето, когато човешката цивилизация се заселва на Земята и започва да се организира като такава. Това е епохата на Кали Юга. Сега е демаркационната линия на старата епоха и новата епоха. Земята излиза от 13-ата сфера. Вж. «Изгревът», том III, стр. 309-318.

 

262. Бог е, Който иде и ще оправи света. Той е в България. Вж. «Изгревът», том I, стр. 31-33, 39-42, 42-44, 487-491, 618-623; том XIX, стр. 907-933.

 

263. Вж. «Изгревът», том IV, стр. 3-41 - «Призвание към народа ми - български синове на семейството Славянско».

 

264. Учителят Дънов е против идването на цар Фердинанд. Той знае много добре, че където Фердинанд е отишел и стъпил с краката си, всичко разваля и всичко започва да гори около него. Не го иска никой в България, с изключение на някои военни, които го лъжат, че ще го докарат на власт, за да им дава пари за техните организации тук. Не го искат внуците му и синовете и дъщерите му. Оставят му да върши някои дипломатически ходове. Но неговото присъствие в Германия е пагубно - подпалва я със своите идеи за реванш. Вж. «Изгревът», том I, стр. 436-443.

 

265. Според Лондонския мирен договор от 17 май 1913 г. границата между Турция и България е линията Мидия-Енос. Мидия е на Черно море, а Енос -на Бяло море. Това е бил планът на Небето за България. Това е било Божественият план. Но враговете на този народ, чрез Фердинанд, на 16 юни 1913 г. обявяват настъпление на българските войски срещу Сърбия и Гърция. А Турция на 30 юни 1913 г. преминава линията Мидия-Енос, превзема Одрин и това положение остава и след сключения на 28 юли 1913 г. в Букурещ мирен договор. На 16 септември 1913 г. между България и Турция е сключен Цариградският договор, според който Турция си запазва Одринска Тракия. Според българско-сръб-ския договор от 1912 г. и Лондонския мирен договор от 1913 г., освен земите от Мидия-Енос, България има право на излаз на Бяло море с пристанище Кавала. След Междусъюзническата война от 1913 г. и Букурещкия мирен договор от 7 май 1918 г. Англия и Франция не са съгласни с отстъпването на Кавала на България. Но на 29 май 1915 г. Съглашението (Англия, Франция) представя колективна нота до българското правителство, че ако влезе във войната на тяхна страна, то ще получи Източна Тракия до Мидия-Енос, част от Западна Тракия, спорни и безспорни зони от Македония, Южна Добруджа. В нея териториалните компенсации се отлагат за следвоенния период. Германците ги убеждават, че това е временно и през лятото на 1915 г. германско-австрийските сили имат успехи на Източния фронт. Фердинанд отказва. И на 24 август / 6 септември 1915 г. България и Германия подписват договор за военни действия срещу Сърбия. На 14 октомври 1915 г. Фердинанд обявява война на Сърбия. На 16 октомври 1915 г. Англия и Франция обявяват война на България, а няколко дни след това Русия също обявява война на България. Така България загубва своя неутралитет и възможността да запази земите си с българско население. И то по вина на Фердинанд.

 

266. Уолтър Рънсиман - английски политик и водач на Либералната партия, който е изпратен в Чехословакия през лятото на 1938 г. за политически сондажи, но Англия решава да жертвува Чехословакия и да се споразумее с Германия с цел да я насочи на изток, в което сполучва. Целта е да отклони готвещия се удар срещу нея, като го изпрати към Русия.

 

267. Невенка е Невена Неделчева, приятелка на Лулчев, детска учителка. Тя е имала проект да се намерят даровити деца - музиканти, художници, математици и др. и да се обучават в отделно училище със специална програма, за да си доразвият талантите. Тази идея я реализира Людмила Живкова, дъщеря на Тодор Живков, управлявал България 35 години по време на комунистическата власт. Такова училище се откри в Горна Баня.

 

268. Екатерина Каравелова - родена през 1860 г. в гр. Русе, съпруга на Петко Каравелов. Завършва в Москва, учителка по литература, деятелка на женското движение, публицистка, русофилка, преводачка на класици от френски и руски. Активна общественичка срещу консерваторите и диктатурата в България, привърженичка на либерализма. Останала в паметта на българите като надарена жена в служба на народа си.

 

269. Княгиня Евдокия - дъщерята на Фердинанд, е срещу неговото завръщане в България, както и всички от децата му, заради неговата властническа натура. Той се страхува от «дъновистите» - последователите на Учителя Дъ-нов, защото всичко, което му бе казано, не изпълни и му бе предречено, че ще напусне България и никога вече няма да се върне. И накрая това се сбъдна. Вж. «Изгревът», том I, стр. 441-443.

 

270. Фердинанд е изгонен от България, а децата му са в България, като синът му е цар Борис III. Той още не може да си прости, че не е цар, макар че е жив. Всичката си омраза той насочва към Евдокия и Борис и те в никакъв случай не го допускат да се върне, защото знаят какво ще последва - абдикация на цар Борис III.

 

271. На всички е правело впечатление, че въпреки безобразното поведение на Фердинанд към министри и депутати и макар че не са го понасяли, в негово присъствие направо са треперели и са били в подчинено състояние. Това е правело впечатление на всички. Но не се знае на какво се дължи това. Ето тук дъщеря му Евдокия говори за магиите, с които той си служи. За мнозина това са глупости, на за онзи, който е хванат чрез магия в мрежата, няма отърване и накрая бива продупчен и неговата жизнена сила е изпита и накрая остава като една празна мидена черупка на брега на морето. Така че той е бил вещ в магиите.

 

272. Клементина Орлеанска, майка на Фердинанд. Тя е дъщеря на френския крап Луи-Филип Орлеански, родена през 1817 г., починала през 1907 г. След смъртта на Мария-Луиза - майката на Борис, през 1899 г., до 1907 г. за него се е грижела баба му Клементина. Цар Борис върви по рода на баба си Клементина - по рода Орлеански, само 25%, а останалите 75% - по рода на Бурбоните. Дори и Фердинанд го е наричал Бурбон.

 

273. Проект на Невена Неделчева за създаване на училища за даровити деца. По това време върви една теория за децата-чудо - «вундеркинд», която много добре върви с провъзгласената чиста немска раса - т.нар. арийска раса на богоизбраните. Учителят Дънов е бил против такъв проект, понеже е знаел, че той ще бъде атакуван политически. На процеса на 29-30 декември 1944 г. срещу Лулчев обвинителят остро е критикувал този проект за създаване на «фюрерчета».

 

274. Какви са личните сметки на това предложение? Понеже Невена Неделчева е приятелка на Лулчев и чрез този проект е искала да докаже себе си. А тя е една обикновена детска учителка в прогимназията, изпратена в едно от най-затънтените села в Свогенския район - с. Брезе, кацнало навръх планината.

 

275. Лулчев пише писмо до цар Борис, понеже е знаел, че той от своя страна ще го изпрати до Фердинанд, да разбере какво е мнението на «дьно-вистите». А Учителят Дънов е наредил на Лулчев да му се пише писмо в никакъв случай да не идва в България. А защо идването му в България би било погрешка? Всички са живи свидетели, че той е причина за двете национални катастрофи на България и идването му тук ще възбуди тези духове, които искат с война да коригират Версайския договор от 1919 г.

 

276. Според Учителя Дънов България в този момент - 1939 г. - трябва да пази пълен неутралитет, да се държи за мира и чрез него ще получи онова, което е загубила. Но това не послуша синът на Фердинанд - Борис III, и се дойде до Трета национална катастрофа. А това, че за България ще има благоприятни условия чак след 60 години, се отнася до едно изказване на Учителя, че условията на 1939 г. ще се повторят през 1999 г. А какво се случи през 1999 г.? Дотогава беше публикувано за 4 години оригиналното Слово на Учителя Дънов в 59 томчета. Вж. «Изгревът», том XVI, стр. 885-905. И бяха издадени 12 тома от «Изгревът» и бяха организирани над 20 концерта с музика на Учителя Дънов и четени мисли от Словото Му.

 

277. Категорично на цар Борис III му се казва какви ще бъдат последиците, ако баща му Фердинанд се завърне в България, защото всички съображения бяха давани чрез злия му гений, който провали България. Той не послуша нито един от съветите на Учителя Дънов, а се подиграваше с тях. И накрая, през 1917 г. го интернира във Варна.

 

278. Неутралитетът, който обявява цар Борис III, е идея на Учителя. Но идва момент и царят се отказва от него и се присъединява към оста Рим-Бер-лин-Токио, за което заплаща с главата си. Фердинанд може да бъде полезен отвън, но идването му би било катастрофа за него и за България. И понеже никое от децата му не го иска също, той накрая трябва да миряса.

 

279. Само чрез неутралитета, който трябва да спазва, могат да се поправят грешките на двете национални катастрофи. Ако дойде тук, ще предизвика съдбата. Коя съдба? Тази европейска карма на Кобургите, Бурбоните, Орлеан-ците и Савойците. И тя ще смаже България.

 

280. Плановете на Провидението са неизменни. Но делата на хората се променят. Със своя ход да се присъедини към Германия и да настъпи със своите окупационни войски в Гърция, Македония и Сърбия, цар Борис III предизвиква съдбата. Той почина скоропостижно на 28 август 1943 г. и след това дойде Третата национална катастрофа.

 

281. На 6 май е денят Гергьовден, който е патронен празник на Храбростта на българските войски и който се празнува винаги с парад. А главнокомандуващият цар Борис III трябва да приеме лично парада.

 

282. Царица Йоана Савойска е дъщеря на италианския крал Емануил III и кралица Елена, дъщеря на крал Никита от Черна гора. Представителите на Савойската династия са водили борби за независимост на Италия срещу Бурбоните, т.е. срещу рода на майката на цар Борис III - Мария-Луиза Бурбон-Парма. И тази карма се прехвърля да се разрешава в България, при нозете на Учителя Дънов, за сметка на българския народ. Затова царица Йоана е тук барометърът на политическа Италия и понякога предвещава бури, урагани. И това е причината за големите скандали и разправии между царицата и царя. Кармата е тази, която ги кара да се мразят помежду си.

 

283. Лулчев му дава съвет да остави царицата да се грижи за Симеончо като дете и юноша, а той ще се грижи за сина си, когато стане на 21 г. и встъпи в пълнолетие и тогава трябва да го обучава като бъдещ цар. Но това не става. Симеон е роден през 1937 г. + 21 години е 1958 г., а това е годината на победилия социализъм в България. От 2 до 7 юни 1958 г. е седмият конгрес на БКП - на който българските комунисти приемат, че това е конгресът на победилия социализъм.

 

284. През април 1939 г. на път за Анкара в София пристига Потьомкин, заместник-комисарят по външна политика на СССР. Среща се с цар Борис и с министър-председателя Кьосеиванов. На връщане от Анкара отново се среща с тях и запитва готова ли е България да влезе в Балканската антанта срещу отстъпването на Южна Добруджа. Българската страна настоява да се върне Западна Тракия до линията Мидия-Енос. Потьомкин казал, че трябва да се решават въпросите с мирни средства. В момента според Учителят Дънов България е в «отлив» - това е термин, който означава, че е в пасивност и всичко трябва да се решава с мир.

 

285. В момента Учителят на Бялото Братство Петър Дънов е в България и Неговото присъствие сваля духовна енергия, която трябва да се използува за образование, за духовен градеж, за просветно и морално повдигане на народа. Ако се използува тази енергия от Черната ложа, както през подема на Балканската война, то България ще се бие и нищо няма да сполучи. Духът е, Който държи българите, а това е Духът, Който е в Учителя Дънов. Но това цар Борис изобщо не приема. То минава покрай ушите му. Той е чужд на всичко това, което му се говори.

 

286. Златният век на България се определя от присъствието на Всемиро-вия Учител Беинса Дуно между българите и отварянето на Школата на Великото Всемирно Бяло Братство на земята, както и от Неговото Слово, което Той дава за човеците на следващата Шеста раса, които ще имат отворени сетива и центрове на мозъка и с тях ще бъдат във връзка с Невидимия свят.

 

287. Княз Симеон II се ражда на 16 юни 1937 г. Според Учителя Дънов това е прероденият Симеон Първи, но е закъснял и се ражда много късно. За него виж «Изгревът», том IV, стр. 91-92, стр. 472-473. Той трябва да върви по духовния път, определен от Словото на Учителя. Но това не става. Бяхме свидетели, че той нямаше никакво отношение към Учителя Дънов и към учението Му, след като се върна в България и през 2001 г. стана министър-председател (2001-2005 г.).

 

288. България е освободена от Белия Цар. А това е дадено в Откровението на Йоана, гл. 19, стихове 11-16. А това става от Руския Император Александър II, руския народ и помощта на Небето, с помощта на Духът Беинса Дуно. И неслучайно на Руския паметник в София е издълбан стих 9 от псапом 115: «Не нам, Господи, не нам, но на името Си дай слава.» Но на руски език звучи много по-силно и убедително. България е освободена за мисията на Бялото Братство и неговата Школа. Но цар Борис това не може да приеме, понеже няма развити мозъчни центрове и сетива, за да възприеме тези истини и идеите на Словото на Учителя. Той няма вътрешна изградена духовна инсталация и не може да поеме тази енергия. А и няма крушки електрически, които да светнат в него. В дома ви ако няма електрическа инсталация и крушки, електрическата енергия не може да премине през тях и да ви освети жилището. Същото е и тук.

 

289. Бащата на цар Борис е Фердинанд Кобург-Гота, роден във Виена от баща княз Август Сакс-Кобург-Готски, по народност немец. А майка му - Клементина Орлеанска, е дъщеря на френския крал Луи-Филип Орлеански. Та, цар Борис изплаща родовата карма на французите с ишиаса, а тази на германците - с подаграта. Освен това майка му Мария-Луиза Бурбон-Пармска е с кръвна връзка с френската кралска фамилия - Бурбоните.

 

290. Принц Павел е син на румънския крал Карол, той е далечен роднина на цар Борис по линия на румънската кралица Мария и дядото на цар Фердинанд.

 

291. Понякога Лулчев дава малки брошурки със Словото на Учителя Дънов на цар Борис, да ги прочете. Но той не ги чете, защото, както е признавал по-късно, изобщо не е разбирал за какво говори Дънов.

 

292. По внушение на църквата, на Синода и на други военни, полковник Радойков нарежда на капитан Харлаков с войници да разгони събора на Бялото Братство в гр. Търново през 1915 г. Виж «Изгревът», том XI, стр. 617-618.

 

Учителят Дънов бил арестуван и после освободен. Това е на 8 август 1915 г. А за Божие наказание цар Фердинанд на 24 август 1915 г. подписва акт за военно нападение срещу Сърбия заедно с Германия, след което се идва до Възмездието и до втора национална катастрофа.

 

293. Това разпъждане на събора на Бялото Братство и арестуването на Учителя е престъпление пред Духът Божи и пред Бога. Всяко едно престъпление пред Духът Божи се изплаща до тисящи поколения, според Учителя Дънов. Така на 16 април 1925 г. при атентата в църквата «Св. Неделя» генерал Радой-ков е убит, жена му е ранена и после умира от раните си. А Ангелина, жената на Лулчев, е убита при кражба на златни бижута. А Лулчев се е опитал да спаси жена си от предстоящото убийство, но тя не е приела нито съветите му, нито е послушала. За нея той е бил «дъновист» и мъж в леглото, и нищо повече.

 

294. Погледът на човека е отражение на външна светлина и на вътрешна светлина, съградена от неговата духовна природа. Има погледи, които въздигат, понеже в тях има светлина и лъчи на слънцето, и други погледи, които са свързани със земята, водят до слизане надолу. Числото 22 е слънчев цикъл, толкова е продължила Школата на Учителя Дънов - цели 22 години, от 1922 г. до 1944 г. Като се каже 22, значи човек трябва да се свърже със светлината, която иде от слънцето, да поемеш някой слънчев лъч в себе си и по него да се изкачиш нагоре в духовните висини.

 

295. След завършване на Междусъюзническата война, дошла като първа национална катастрофа, съгласно Букурещкия мирен договор от 28 юли 1913 г., Румъния получава Южна Добруджа в размер на 7525 кв. км.

 

296. На 15-16 септември 1918 г. е осъществен пробивът на Добро поле, което води до загуба на войната. На 29 септември 1918 г. е подписано Солунското примирие. Съгласно подписания Ньойски договор в Париж на 29 ноември 1919 г., Западна Тракия се предава на съюзниците от Антантата и те я окупират, след като българските войски и администрация я напускат. В нея от 28 септември 1919 г. до 26 май 1920 г. е установено междусъюзническо управление, което се командва от генерал Шарпи, главнокомандващ съюзническите войски на изток, който е управлявал Западна Тракия. На 20 април 1920 г. конференцията на Съглашението, състояла се от 19-26 април 1920 г. в Сан Ремо, Италия, предава Западна Тракия на Гърция. По-късно това е потвърдено със Севърския договор от 10 август 1920 г. и с Лозанския договор от 24 юли 1923 г. Така България загубва Западна Тракия.

 

297. На 22 септември 1908 г. в Търново, в присъствието на правителството, Фердинанд обявява независимостта на България, която е била подкрепена само от Австро-Унгария. По-кьсно Турция я признава, след като Русия се намесва да се компенсират претенциите на турската страна за изплащане на обезщетение на железниците и за турските имоти.

 

За тази канара и голяма скала може да прочетете в «Изгревът», том III, стр. 136-138, том V, стр. 422-423. На тая канара и скала за пръв път се срещат Учителят и цар Борис - но Учителят не разговаря с него и стои на 10-15 метра от Него.

 

298. Иван Стаменов - роден през 1893 г., впоследствие пълномощен министър в Москва през 1940-1941 г. - по време на най-важните събития на Балканите и в СССР.

 

299. НОВОЮ В ЖИВОТА: Лекция от Учителя, държана на 9 октомври 1929 г., София - Изгрев. - В: Естествен ред на нещата: Лекции на Общия окултен клас на учениците от Всемирното Бяло Братство, г. IX (1929-1930), том I. София, 1939, стр. 110-123.

 

Ето един цитат от онова, което Лулчев е чел на царя (стр. 115):

 

«За да не се разочарова, човек трябва да живее идейно, да гледа на живота като нещо цяло, неразделно. За идейния човек е все едно къде ще живее. Дали е на земята или на небето, той все живее, но при различни условия. И в богатството, и в сиромашията той вижда условия за живот, за работа и за развитие. Идейният човек носи в себе си Духа. Където отиде, той се чувствува пълен с радост и готов за работа. Неидейният човек очаква Духа да дойде отвън, да го импулсира, да му даде подтик за работа.

 

Днес вие носите в себе си свещената идея да служите на Бога. Обаче, ако не живеете идейно, тази идея ще остане неразбрана. Някой казва: «Едно време много се въодушевявах, но сега вече от нищо не се въодушевявам.» -Защо? - «Защото остарях.» Който на младини се въодушевява, а на старини губи въодушевлението си, той не е идеен човек. Истински идеен човек е онзи, който и на младини, и на старини се въодушевява. Идейният човек никога не остарява, той винаги е млад.»

 

300. Злото и Доброто са две космически сили в природата. Злото работи в корените на космическото дърво на живота, а Доброто - в клоните му. Досега Злото е управлявало в света, но в бъдеще Доброто ще управлява чрез Злото, като го накара да работи. Да не се поощрява злото и да не го допуща човек в себе си, но да го накара да работи, да го впрегне в ярем и да почне да оре земята. А онзи, който отзад ще държи ралото, е умът на човека. Ето какво Лулчев е прочел на царя от горната лекция, но от стр. 117-118:

 

«Следователно, като е дошъл на земята, човек трябва да расте. Не може ли да расте, той се разочарова, става недоволен от живота. Недоволният гледа отрицателно на всичко. Той не вижда доброто, но вижда само злото в света. Наистина, има зло в света, но не е достатъчно само да се вижда. Човек трябва да знае къде се крият корените на злото и да го избягва. Една от причините на злото се крие в желанието на човека да владее чуждото благо. Законът на злото се изразява чрез стиха: «Разделяй и владей!» Може ли смъртният да владее един човек? Ще каже някой, че иска хората да го слушат. Щом е смъртен, хората не могат да му се подчиняват, нито да го слушат. Всеки човек трябва да бъде свободен, да изпълнява това, което Бог изисква от него. Щом изпълнява волята Божия, всички ще го слушат и ще му се подчиняват. Само онзи може да изправя хората, който себе си е изправил. Как ще проповядвате на хората, ако вие сами не сте убедени в това, което проповядвате? В който ден човек пожелае благото на брата си за себе си, той е внесъл злото в своя живот. В който ден реши да пожертвува своето благо за ближните си, той е внесъл доброто в живота си.»

 

301. За Недялко Атанасов виж бел. №38. Като земеделски министър щели да го убият на 9 юни 1923 г.

 

Рашко Маджаров е роден през 1874 г. в Копривщица. 1889-1898 г. - следва право в Петербург, Париж, Лион. В 1918 г. е министър на земеделието. Той е един от ръководителите на преврата на 9 юни 1923 г. 1924 г. - министър на правосъдието и като такъв внася в Народното събрание Законопроект за защита на държавата (ЗЗД). 1924-1926 г., 1928-1930 г. - министър на железниците и пощите.

 

302. Костадин Муравиев - роден през 1893 г. в Пазарджик. 1910-1915 г. -завършва лицей в Цариград и Военно училище в София. Участвува във войните - 1918 г. Член на БЗНС. 1919-1920 г. - началник на Обществената безопасност. 1923 г. - министър на войната в правителството на Александър Стамболийски. Арестуван след Деветоюнския преврат и съден. През 1924 г. е амнистиран. 1926 г. - ръководител на БЗНС «Врабча-1», след разцеплението на БЗНС. 1931-1932 г. - министър на народното просвещение. 1944 г. - министър-председател от 2 септември 1944 г. до 9 септември 1944 г. - всичко седем дни. Осъден на доживотен затвор. Освободен през 1955 г. по време на унгарските събития и изпратен в Белене за 5 години.

 

303. Иван Багрянов е роден в с. Воден, Разградско. Там има чифлик и от 1923 г. до 1938 г. се занимава със земеделие в Разградско, след като цар Борис го отстранява от политиката. След Ньойския договор Южна Добруджа е дадена на Румъния и границата е от Тутракан до Балчик. Понеже е отстранен, започва да прави контакти с румънците от Южна Добруджа, за да се присъедини към тях. Ето защо Христо Калфов, който от 1923г. е министър на външните работи в правителството на Цанков, е ходел при него да го ликвидира, ако не проумее и не се откаже и скъса с румънската кауза. За Христо Калфов виж бел. №219.

 

304. Цар Борис признава, че не е разбирал съветите, които е получавал чрез Лулчев. Но по-късно, когато съветите се преобръщат в предсказани събития, той си променя мнението. Една част от съветите са лично от Лулчев, а друга част трябва да са от Учителя. Обикновено Лулчев не е запомнял всичко, каквото му е казвал Учителят и не всичко е изпълнявал, а понякога е правел точно обратното. И така царят не е получавал точния съвет. И накрая царят си е правел каквото му хрумне. И така се е идвало до провал.

 

305. Обикновено, когато се срещнат на Рила, то Лулчев е готвил, сварявал е вегетариански боб по своя рецепта. Царят е страдал от ишиас и са му препоръчали да не яде боб. А защо точно боб? Не се знае, знае само онзи, който го е препоръчал. Вероятно по причина, че отделя газове, издува червата и те притискат Шгуиз !зсЬ1адюиз, който причинява болката на крака.

 

306. За владиката Стефан виж бел. №255.

 

Народът е виждал много добре упадъка на морала у свещениците и е изкарал много пословици, които и днес се употребяват. «Не гледай ме какво върша, а слушай ме какво ти говоря.»

 

307. Майката на царица Йоана Савойска е кралицата на Италия Елена, дъщеря на краля на Черна гора - Никита. Тя е черногорка, които са властни жени. А бабалъкът, т.е. тъстът му, е кралят на Италия Виктор Емануил III.

 

308. Това е една много важна черта на италианците - още са в обсега на представите, на непосредственото възприятие на нещата. А да преминеш да си служиш с понятия, това е друга, по-висша област на ума. Трябва да се премине от конкретния ум и да се отиде в абстрактния ум.

 

309. Политическият живот в страната е един театър, чиито сценарий е записан горе, в Невидимия свят, от духовете на Черната ложа. Те намират подходящи актьори, влизат в тях и играят по командата на суфльора. Актьорите са разделени, те воюват, но целта е една - да те оберат вътрешно, духовно и да ти приберат духовния кредит. С него те се хранят. Така си делят печалбата. Това е всъщност политиката.

 

310. Фердинанд има четири деца. Кирил и Евдокия вървят по бащина линия, като представители на родовата верига на Фердинанд. Евдокия върви по линия на баба си Клементина Орлеанска, а Кирил - по линия на принц Август Сакс-Кобург-Гота. Надежда и Борис вървят по майчина линия на Мария-Луиза. А тя е представител също на две родови вериги. Така цар Борис върви по линия на Мария-Луиза Пиа Бурбонска, родна дъщеря на френския крал Карл X. Неслучайно баща му Фердинанд често го е ругаел, че е Бурбон. А Надежда върви по веригата на Пармския дук, баща на Мария-Луиза. Това се вижда на снимките на рода им, които прилагаме накрая - снимки №77-80.

 

311. Фердинанд е имал много проблеми с децата си, като представители на четири кралски рода и дошли от Европа, за да си разрешават родовата карма при българите. Той затова ги е държал много строго, дори тиранически. От своя страна децата му са го мразели и това най-добре си личи от факта, че те всички имат еднакво решение - баща им Фердинанд след абдикацията изобщо не трябва да идва в България. А когато те му гостуват, едвам го издържат и веднага бягат да се върнат на спокойствие в България.

 

312. Събранията на общество Бяло Братство във Варна се забраняват от властите след настояване на църковните власти. Учителят Дънов нарежда на Лулчев да направи постъпки пред царя да се разрешат тези събрания. Списъкът на ръководителите на Братството към 1949 г. виж в «Изгревът», том III, стр. 343-345. А за по-предните поколения виж в «Изгревът», том VI, снимки N96 и №7. За първите събори във Варна виж в «Изгревът», том XI, стр. 370-444. Първите разкази са на Юрданка Жекова - виж «Изгревът», том VII, стр. 584-627. Следващите разкази виж в «Изгревът», том VI, стр. 724-747.

 

313. Велизар Багаров, депутат, търговец, който е скандализирал рода си и обществото с личния си живот. Лулчев отказва да дава съвет, без да има данни за тях - за нумерология и френология, с които много добре си е служел. Обикновено царят му е давал снимки и рождените данни и Лулчев е правел своето заключение, което е било много сполучливо, а също и вярно.

 

314. Леон Блум, лидер на френската социалистическа партия и министър-председател на Франция през 1936-1938 г. в правителството на Народния фронт. Той е за ненамеса в гражданската война в Испания от 1936-1939 г., когато е имало манифестации на левите сили за подкрепа на комунистите в Испания. А през 1946-1947 г. е отново министър-председател в правителството на социалистите и започва колониалната война във Виетнам, която завършва с пленяването на френския гарнизон при Диенбиен фу през май 1954 г. Ето какво означава еволюция, преминаваща през манифестация, демонстрация, ненамеса, агресия и капитулация.

 

315. «Потайната религиозна философия на Индия» от Браман Чаттер-джи. Превод на Иван Момчилов от английски език. Издава книжарницата на Димитър Голов от София. Има предговор от преводача, който показва, че е запознат с теософията и източните учения. Съдържа: А. 1. За строежа на човека. 2. За анализа на нещата. 3. Как се проявява вселената. 4. Превъплотяване. 5. Карма. Б. 1. Ясновидството на индуските мъдреци или пътят към съвършенство.

 

316. За Наполеон виж «Изгревът», том XV, стр. 263. Учителят за музиката - виж в том XV, стр. 666-750. Наполеон в 1804 г. съставя Гражданския кодекс, след като премахва властта на папата. В 1808 г. съставя Търговския кодекс, след като разрушава феодализма в Европа. А за да разруши съсловието на клерикализма и роялистите, през 1811 г. излиза Наказателният кодекс. Той беше окултен ученик на Бялото Братство и една от задачите му бе да обедини Европа чрез Европейски щати, но бе подведен и тръгна на поход и война срещу Русия. И това му бе най-голямата грешка, защото искаше руският император Александър I да му се поклони, а не знаеше, че двамата в Невидимия свят са в един и същи клас на Бялото Братство. Клерикализъм - господство на църквата в политическия и културен живот на страната. Роялисти - монархисти, привърженици на кралската власт; термин, употребявал се по времето на Наполеон. И в резултат, като противодействие на всичко това се създава класическата музика, която се сваля от духовния свят.

 

317. Църквата от 1900 г. до 1922 г. и от 1922 г. до 1944 г. води война срещу Учителя Дънов по суша, по вода и по въздуха и не подбира никакви средства и обвинява за всичко Учителя Дънов. А Той пък приема, че главната опасност за българския народ са духовенството и свещеничеството, които в настоящия етап са служители не на Христовото учение, а на Черната ложа. Вж. «Изгревът», том XVII, стр. 896-901.

 

318. Цар Борис III трябва да се самоопредели вътрешно кому да служи. И той се определя. Остава с германците и се опитва да хитрува, като заблуждава всички, че ще спазва строг неутралитет, така както Учителят Дънов е наредил на Лулчев да му предаде. И баща му не спази неутралитета през 1915 г. и провали България и не послуша съвета на Учителя. Идва време, когато Учителят нарежда на Лулчев вече да не се дават никакви съвети на царя. Но Лулчев не спазва това. И това той го признава на процеса срещу него на 28-29 декември 1944г.: «Господин председателю! Ако бях слушал Учителя, нямаше да бъда тук. Учителят от две години насам ми казваше: «Никакъв съвет няма да даваш на този човек.»

 

319. На 14 март 1939 г. с помощта на Хитлер се създава независима Словакия, която се откъсва от Чехословакия. На 15 март 1939 г. Хитлер окупира останалата част от Чехословакия и тя престава да съществува. Те преминават неслучайно през страдания и неслучайно замесват България в страданията. Дължи се на това, че в древна Великоморавия, когато Кирил и Методи са им дали азбука и богослужение на славянски, то след смъртта на Методи на 6 април 885 г., започва гонението на учениците и на всичко това, което са създали. Започва го моравският княз Светополк, който попада под немско влияние и под властта на немците, и те разрушават всичко. Ето защо сега те изплащат кармата си, като този път немците ги газят.

 

А румънците ще опъват каиша заради нарушение на Божествения план, когато през 1913 г. окупираха Южна Добруджа. И понеже Хитлер е съдебният пристав на Господа, постепенно Румъния е прегазена от Хитлер и дори германците принуждават румънците да изпращат войски да се бият срещу СССР. България е в златния си век, понеже тук е Великият Учител, който дава Словото на Бога.

 

320. Всемировият Учител на Вселената е между българите и славянството и дава Словото на Бога. Който използува условията, дадени от Бялото Братство, ще се въздигне, като чете и прилага Словото на Учителя. А онези, които го отхвърлят, ще бъдат предоставени на личната си карма, на родовата си карма, на обществената карма, на народностната карма и на кармата на човечеството. А това е дадено в Откровението на Йоана, гл. 20, стихове 1-3 - за злите хора и стихове 7-10 - за възмездието. А за добрите хора е дадено в гл. 20, стихове 4-6.

 

321. НА ТОЗИ КАМЪК: Беседа от Учителя, държана на 17 февруари 1929 г., София - Изгрев. - В: Учителю благи: [Неделни] беседи, серия XII, том I. София, 1934 г., стр. 61:

 

«Казвам: човек трябва да бъде умен, да знае какво да говори. Той трябва да прояви своята интелигентност и чрез нея да разреши мъчнотиите си. Мъчнотиите са задачи, дадени на човека да ги разреши. Това не значи, че той ще разреши всички задачи - част от задачите си ще разреши, а една част ще останат неразрешени. Тях той ще разреши в бъдеще. Каквото днес разреши, ще остане за основа на бъдещето. Всеки опит, колкото малък да е, никога не остава без последствие. Някой казва: «Какво печеля, ако мисля за доброто?» -Ако само по един час на ден мислиш за доброто, за великото в света, този час ще създаде в твоя бъдещ живот условия за гениалност. Ако отделяш на ден само половин час да мислиш за Бога, Той непременно ще те възнагради. Колкото малко, колкото грешно да е едно същество, достатъчно е да отдели за Бога най-малкото време, с което разполага, Той ще го възнагради щедро. Бог никога не забравя да отдаде всекиму нужното, но ние не трябва да се налагаме. Той не може да върви по нашия ум и казва: «Да мислите за Мене, това е добре за вас, но ще знаете, че Аз ще ви дам всичко, каквото ви е нужно, когато намеря благоприятни условия. Кога ще бъде това, то е Моя работа.»

Link to comment
Share on other sites

322. Светослав Поменов, пълномощен министър в Италия - 1934-1940 г. В срещата си на 6-7 май 1939 г. в Милано външните министри на Германия и Италия - Рибентроп и Чано, се уговарят, че Оста (Италия-Германия) трябва да подкрепя България във всяко направление. А на 22 май 1939 г. се сключва т.нар. стоманен* пакт между Германия и Италия. Италианското правителство настоява България официално да влезе в Оста.

_____________________

* Стоманен пакт - така са го нарекли създателите му. (бел. на съставителя на «Изгревът» Вергилий Кръстев)

323. Граф Чано е министър на външните работи на Италия от 1936 г. до 1944 г. Той е зет на Мусолини, женен за дъщеря му Еда.

 

324. Тодор Христов - пълномощен министър в Германия -1935-1936 г., в Турция -1936-1940 г. На 15 май 1939 г. Христов се среща с турския министър на външните работи Сарочооглу, който му казва, че ако България влезе в Балканската Антанта, ще получи Южна Добруджа, но да се откаже от Западна Тракия и от излаз на Егея.

 

325. Григор Гафенко - външен министър на Румъния, 1938-1940 г. На срещата на министрите на външните работи на Англия и Румъния, Халифакс и Гафенко, на 24-25 април 1939 г. в Лондон се настоява Румъния да отстъпи Добруджа на България, защото пътят към помирение на Балканите преминава през България. През месец февруари Гафенко е в Белград, а през месец юни - в Анкара.

 

326. Димитър Шишманов - роден през 1889 г. в гр. София. 1908-1913 г. -завършва право в Женева. 1935-1940 г. - пълномощен министър в Атина. 1940-1943 г. - главен секретар на Министерството на външните работи. 19431944 г. - министър на външните работи в правителството на Божилов.

 

327. Янко Пеев е посланик в Тирана. Той се развежда и бившата му жена се омъжва за Кьосеиванов. След окупацията на Албания от Италия Пеев се завръща в София. Благодарение на бившата му жена Наталия от Велес,

 

Македония се оказва по-силна и съдействува да бъде назначен за посланик в Кайро на 27 април 1940 г. На 4 април 1942 г. е назначен в Токио, а през 1943 г. е посланик при китайското прояпонско правителство в Нанкинг. Заминава за Китай, след това се завръща в Турция. Оставен без средства, ослепява и умира през 1947 г.

 

Янко Пеев се запознава с Наталия, когато е бил консул в Солун. Оженва се през 1912 г., а през 1913 г. му се ражда син. През 1914 г. е преместен в Цариград като първи секретар, а трети секретар е Кьосеиванов. Наталия се влюбва в Кьосеиванов, напуща Пеев и се оженва за Кьосеиванов. И чрез нея започва главоломната кариера на Кьосеиванов като министър-председател. Наталия е най-красивата жена във висшето общество. През 1939 г. Янко Пеев се свързва с братовчед си Александър Пеев и става шпионин за СССР.

 

328. Любомир Стоянчев, полковник, войвода на Върховния македоно-одрински комитет (1902-1906 г.), командир на Девета Бележка дружина в Ма-кедоно-одринското опълчение през Балканската война и командир на 28-и пехотен Стрелски полк и дружинен командир на 64-ти пехотен Македонски полк.

 

329. Данаил Крапчев - роден 1880 г. в гр. Прилеп. Журналист, директор на вестник «Зора» (1919-1944 г.). Води борба срещу правителството на Александър Стамболийски, подкрепя деветоюнския преврат и монархо-фашистка-та диктатура. Стои на националистически, антикомунистически и антисъвет-ски позиции. По времето на войната 1939-1945 г. застава на страната на хитле-ризма.

 

330. Петко Пенчев - роден през 1882 г. в гр. Варна. Журналист, юрист, завършва докторат в Брюксел. Деец на Македоно-одринското революционно движение. През 1903 г. участвува в Илинденско-Преображенското въстание, секретар и сътрудник на Яне Сандански. Избран за член на ЦК на ВМРО. След Балканската война е активен член на Демократическата партия, по-късно преминава към «Звено» и участвува в преврата на 19 май 1934 г. През 1942 г. приема платформата на Отечествения фронт на Георги Димитров от Москва. Председател на съюза на българските журналисти - 1931-1934 г., 1944-1945 г. Сътрудничи в много вестници.

 

331. Тодор Паница - роден през 1879 г. в гр. Оряхово. През 1903 г. участвува с четата на Пушкаров в Илинденско-Преображенското въстание в Скоп-ско. През 1904 г. от Варна организира чета и заминава за Серския окръг, свързва се с Яне Сандански и влиза в четата на драмския войвода Даев. Той е представител на левицата. През 1907 г. изпълнява смъртната присъда върху Борис Сарафов и Иван Гарванов, осъдени от ръководителите на «Серската група». След младотурската революция през 1908 г. се легализира и се установява в Драма. Турското правителство освобождава всички политически затворници от Одринско и Македония. През 1909 г., със своята чета, Тодор Паница участвува в потушаване на контрапреврата в Цариград. От 1914 г. до 1918 г. застъпва позиции за федерация на Балканите. След преврата на 9 юни 1923 г. е подгонен от дясното течение на ВМРО и емигрира в Югославия и оттам отива във Виена. Участвува в образуването на Обединена македонска революционна партия. Убит е от своите противници на 8 май 1925 г. във Виена в Бургтеатър по време на представление.

 

332. Борис Сарафов - роден през 1872 г. в с. Илинден, Благоевградски окръг. Завършва Военното училище в София през 1893 г. Участвува в четничес-ка акция през 1895 г. и на 12 юли превзема гр. Мелник. От 1899 г. до 1901 г. е председател на Върховния македоно-одрински комитет (ВМОК). През януари 1903 г. влиза с чета в Македония. През 1903 г. е избран за член на щаба на въстанието в Битоля. През 1903 г. участвува в сражението срещу турците. Представител е на десницата. След 1906 г. заедно с Иван Гарванов и Христо Матов образуват Задграничното представителство на ВМРО в България. Убит е в София във връзка с борбата на левицата и десницата.

 

333. Александър Малинов - роден през 1867 г. в Бесарабия. 1880-1891 г. -завършва гимназия в Болград (Бесарабия) и право в Киев. От 1903 г. е ръководител на Демократическата партия. 1908-1901 г. - министър-председател. 1918 г. - министър-председател на двупартийния кабинет между демократи и радикали. През 1923 г. е съден като един от виновниците за двете национални катастрофи. След преврата на 9 юни 1923 г. е амнистиран. 1931 г. - ръководител на Народния блок и министър-председател. След преврата на 19 май 1934 г. застава на антифашистки позиции. На 20 март 1938 г. умира по време на предизборен митинг.

 

334. Евтич - югославски министър.

 

335. Иван Попов - роден през 1890 г. в гр. Свищов. 1909-1915 г. - следва Романска филология във Франция и Германия. 1920 г. - завършва право в София. 1924г. - директор на печата в министерството на вътрешните работи. 1933-1935 г. - посланик в Будапеща. 1936-1940 г. - пълномощен министър в Белград и Прага. 1940-1942 г. - министър на външните работи в правителството на Богдан Филов. По негово време на 7 септември 1940 г. в Крайова е подписан договорът за връщане на Южна Добруджа от Румъния на България. На 1 март 1941 г. във Виена България се присъединява към Тройния съюз на страната на Германия. На 22 юни 1941 г. Германия напада СССР. На 13 декември 1941 г. България обявява «символична» война на Англия и САЩ, което довежда до англо-американските бомбардировки над София през 1943-1944 г.

 

През 1944 г. Иван Попов е посланик в Букурещ. На 29 октомври 1944 г. се самоубива в Букурещ, след като разбира, че ще бъде съден от Народния съд. Така той изпълнява едно свое изявление - често е казвал, че по-скоро ще се самоубие, отколкото да сложи подписа си под Тристранния пакт. Не заминава за Виена за подписването на 1 март 1941 г. и се прави на болен. На 1 март 1941 г. 600 000-на армия на Хитлер навлиза в България.

 

336. На срещата на Лулчев с Учителя Дънов на 14 юни 1939 г. той получава нареждане: «Да следва неутралитета!» Но това не се спазва от цар Борис, понеже нито баща му, нито той могат да слушат Учителя. Те са Кобурги, чужденци и врагове на този народ.

 

337. Херберт фрайхер фон Рихтхофен, пълномощен министър на Германия в България от 21 май 1939 г. Той присъствува във Виена на 1 март 1941 г. при подписване на Тристраният пакт от България.

 

338. Август фон Макензен, германски военен, генерал, фелдмаршал. По времето на Първата световна война от 1914-1918 г. командва австро-герман-ските войски на Балканския фронт, които в 1915 г. окупират Сърбия, а през 1916 г. ръководи настъпващите в Добруджа обединени съюзни сили срещу Румъния и е главнокомандващ окупационните сили в Румъния.

 

339. Андрей Тошев - роден през 1867 г. в гр. Стара Загора. От 1890 г. до 1895 г. е учител. 1903-1905 г.-търговски агент в гр. Битоля; в Черна гора-1905 г.; в Гърция - 1906 г.; в Сърбия - 1908 г. Пълномощен министър в Сърбия - 19091913 г.; в Австрия - 1919-1920 г. През 1930-1934 г. издава двутомния труд «Балканските войни». От 1935 г. е министър-председател - служебен кабинет на цар

 

Борис, утвърждава безпартийния режим, засилва ролята на царя и обезличаването на партиите. През лятото на 1935 г. те разгромяват «Военния съюз».

 

340. Димитър Бъров - роден през 1887 г. в гр. Търново. 1905-1907 г. - следва право в София. 1907-1910 г. - завършва право в Гренобълския университет във Франция. 1912-1918 г. - командирован на фронта към военно-съдебната част. 1919-1926 г. - адвокат в Свищов. 1926-1931 г. - депутат. 1936 г. - основател на Висшето търговско училище в Свищов. 1937-1938 г. - министър на търговията, промишлеността и труда. Председател на Българска земеделска кредитна банка. Бива назначен за министър във второто правителство на Кьосеи-ванов, чрез застъпничеството на Генчев.

 

341. Ханс Франк, държавен министър, председател на Академията за немско право, генерал-губернатор на окупираната от Хитлер на 1 септември

 

1939 г. Полша.

 

342. Българският народ не позна времето на Учителя Дънов. Той не Го прие, защото в него бяха преродени всички еврейски души, които навремето разпънаха Христа. Последователите на Учителя Дънов също не Го приемаха за Учител и не изпълняваха това, което им казваше. Едните Го отхвърляха, а другите Го използуваха да си разрешават личната карма и да преживеят по-добре. Виж «Изгревът», том XIX, стр. 907-933.

 

343. Царят е представител на Бурбоните от Франция, които нямат качеството на постоянството и все отлагат. А по линията на баща му - Кобурга, то накрая форсират нещата и всичко се разваля.

 

344. Учителят Дънов за пръв път в света дава нагледно ролята на Злото и Доброто чрез едно обикновено дърво - корените представляват Злото, а клоните са Доброто. Едното без другото не може. Сега трябва да се обърнат нещата, защото епохата на 13-ата сфера на Кали Юга е приключила. Сега Доброто ще ръководи, а Злото ще изпълнява. Така че в тази епоха Злото ще работи и него ще виждаме навсякъде около себе си.

 

345. Митрополит Стефан Софийски - за него виж бел. №255.

 

346. За Паневритмията виж в «Изгревът», том XV, стр. 911-918, 919-927. Проучете всички отбелязани страници за справка. Виж «Изгревът», том XVI, стр. 752-758, и особено стр. 756.

 

Паневритмията в общ смисъл се състои от три части:

 

а. «Паневритмия», която има 28 упражнения;

 

б. «Пентаграм»;

 

в. «Слънчеви лъчи».

 

Учителят Дънов съветва за въвеждане на Паневритмията в основните училища до «Евера», т.е. първите 10 упражнения, а за прогимназиите - от 11-о до 28-о упражнение. А «Пентаграмът» и «Слънчевите лъчи» са за гимназиите.

 

347. Появяването на змията в палатката на Лулчев започва от посещението на генерал Недев, който е министър на вътрешните работи от 1938 г. до

 

1940 г. Учителят Дънов е говорил с Недев, но му е казал постановката на Черната ложа. А защо? Защото той е неин представител пред Учителя. А вътрешната борба на Лулчев се дължи на това, че самият той също е служител на Черната ложа, а идва при Учителя, получава съвети от Него, които трябва Черната ложа да ги изпълни, но те не се предават от Лулчев. Той е разколебан в съветите на Учителя. Ето защо се появява змията, а тя е пристав на Черната ложа.

 

348. Царят сънува змия, която иска да го ухапе на два пъти. А същата змия се явява наяве на Лулчев и той я убива. Черната ложа не е доволна и от двамата и затова изпраща своя пристав, да им изпълни присъдата. Ами как е възможно това да стане на Рила, когато там е Учителят? Учителят Дънов е Мировият Учител. А Мировият Учител управлява и двете ложи - и Бялата ложа, и Черната ложа. Непослушанието се наказва и от двете ложи. За Мировия Учител виж в «Изгревът», том I, стр. 642-643.

 

349. Христо Статев - роден през 1887 г. в гр. Русе. 1908-1913 г. - следва право в София. 1910-1923 г. - журналист. 1914-1923 г. - деец и водач на Нацио-наллибералната партия. 1923-1934 г., 1940-1944 г. - депутат. 1931 г. - министър на земеделието в правителството на Ляпчев. 1944 г. - емигрира във Виена и участвува в националното правителство на проф. Ап. Цанков, като изгнаници.

 

350. Атанас Бендерев - военен деец, генерал-лейтенант, русофил. Роден през 1859 г. в гр. Горна Оряховица. След 1878 г. завършва военно училище в София и военна академия в Русия. През Сръбско-българската война от 1885 г. като командир допринася за победата при Сливница. Той е един от главните организатори на детронирането на Александър I Батенберг през 1886 г. След това емигрира в Русия и служи като офицер в руската армия. Участвува в Рус-ко-японската война от 1904-1905 г. и в Първата световна война от 1914-1918 г., след което се връща в България. Автор на исторически трудове: «История на българското опълчение» и «Освобожде нието на България, 1877-1878 г.»

 

351. Царица Йоана ненавижда Лулчев. Тя не го мрази за това, че дава съвети на царя и се занимава с политика, а за това, че научава от царя какво е казал Лулчев за нейната фамилия, че Савойците и Бурбоните са смъртни врагове в Италия и в Европа и са дошли да си разрешават кармата в България чрез нея и цар Борис III. Тя знае, че това е разкрита истина и не може да се примири с това, че тя се знае. Това е основната причина. А другото са приказки и спомени, които тя написва и се издават в София през 1991 г.

 

352. Цар Борис подарява радио на Лулчев на Рила, за да слуша речите му при откриване на Юнашкия събор в София и ж.п.-линията Якоруда-Белица. Той не е трябвало да взема радиото и дрехите, които му подарявал царят, за да не се свързва с него. А освен това слушането на речи и музика в палатката от Лулчев, и то на Рила, е нарушение на окултните закони. Така той създава дисхармония в лагера. Това е причината, поради която Учителят му прави забележка. А да има човек радио в София е било голяма рядкост тогава - може да се купи само от богати хора. А да се занесе на Рила, трябват батерии или акумулатор, за да може да се слуша.

 

353. По време на летуването през 1939 г. на Рила идват изпратени лица от общината на гр. Дупница и от Сапарева баня, да искат такса за летуването на 7-те рилски езера. И двете общини са имали претенции, че тази област е на тяхната община. В спомените на последователите на Учителя Дънов се споменава за тези срамни сцени. Елена Андреева в «Изгревът», том IX, съобщава за тези неща.

 

354. Борбата между Черната ложа и Бялата ложа се вижда в жестоките политически борби в България. Но Всемирното Бяло Братство, което управлява и двете ложи, ще се справи с Черната ложа. Според Учителя тези от Бялата ложа знаят устройството на нервната система на човека и могат само за секунди да приспят милиони хора. И така ще обезвредят Черната ложа.

 

355. През 1939 г. французите, изпратени от Михаил Иванов от Франция, пристигат на Рила и донасят една френска палатка като подарък за Учителя. Те я разпъват, устройват я с осветление, но Учителят не влиза в нея, като казва, че е дошел за българите, а не за французите. За историята на тази палатка виж «Изгревът», том III, стр. 173-174; в том IV, стр. 618-621, както и съответните снимки в том IV - №2 и №3. А разговорът не върви, защото от едната страна е френската палатка, а от другата е Лулчев, който се е разколебал в Учителя.

 

356. На 8 и 9 август 1939 г. в Москва е пристигнала българска парламентарна делегация начело със заместник-председателя на Народното събрание Георги Марков, която е трябвало да посети Всесъюзната стопанска изложба. Докладът на Георги Марков за посещението в Москва е включен в спомените на Стойчо Мошанов «Моята мисия в Кайро», издание: София, 1991 г., стр. 184197. Той много добре изразява руско-българските връзки и отношенията на двете славянски страни. А след завръщането на тази делегация в София научава, че на 23 август в Москва е сключен германско-съветския договор за ненападение от Рибентроп и Молотов.

 

357. Радко Димитриев - роден през 1859 г. в с. Градец, Сливенски окръг. Участвува в Руско-турската война от 1877-1878 г. Завършва Академията на генералния щаб в Русия -1884 г. Участвува в Съединението на България - 1885 г. Един от инициаторите за детронирането на княз Александър I Батенберг -1 886 г. След 11 г. емигрантство се завръща от Русия. 1904-1907 г. - началник на армията. 1907-1912 г. - началник на Трета военно-инспекционна област. През Балканската война, като командващ Трета армия, спечелва сраженията срещу турците при Лозенград; при Люлебургас-Бунархисарската операция, като командващ обединените Първа и Трета армия, спечелва сраженията по време на Междусъюзническата война. 1913 г. - помощник главнокомандващ действува-щата армия. В 1913 г. е назначен за пълномощен министър в Русия. През 1914-1918 г. подава оставка в знак на несъгласие с Фердинанд и постъпва в действуващата руска армия, като воюва срещу австрийските и германските войски. Поддържа войнишките комитети в армията и е уволнен от правителството на Керенски през 1917 г. След това служи в Червената армия. Разстрелян при контрареволючионен метеж на есери и меншевики.

 

358. Българското правителство е заявило чрез своите дипломати в Лондон, Берлин, Москва, че иска връщането на Южна Добруджа, излаз на Бяло море и да се върне границата на Мидия-Енос. Но в този момент никой не желае да се занимава с този въпрос.

 

359. Общественото мнение, създадено от политици, журналисти, църква, е имало отрицателно отношение към Учителя и към последователите Му. И когато искат да отстранят някого, му лепват етикета, че е «дъновист». По времето на Учителя няма нито един политик, който да е последовател на Учителя, нито един журналист, учен или нещо подобно. Само четирима офицери са били негови последователи и те са описани в «Изгревът». Това са Минчо Сотиров, Никола Гръблев, Тодор Божков и Илия Младенов, съпруг на Мария Младенова. Всички са полковници.

 

360. Крум Колев - полковник, началник на Военното училище в София, член на Военния съюз.

 

361. Атанас Буров - роден през 1875 г. в гр. Горна Оряховица. 18931897 г. - завършва правни и икономически науки в Париж. 1913 г. - министър на търговията и промишлеността в правителството на д-р Данев. 1919-1920 г. -министър на търговията и промишлеността в коалиционното правителство на Ал. Стамболийски. Водач на Народната партия, банкер. 1920-1922 г. - емигрант в Западна Европа заради конфликти със Стамболийски. След 9 юни 1923 г. се завръща в България, участник в Демократическия сговор. 1926-1930 г. - министър на външните работи в правителството на Ляпчев. От 1899 г. до 1934 г. -депутат. От 1931 г. до 1944 г. - политик, банкер, англофил, заема антифашистки позиции. 1944 г. - министър без портфейл в правителството на Муравиев от 2 до 9 септември 1944 г. Заради тези седем дни, от 1944 г. до 1954 г. е многократно интерниран, а в 1952 г. е осъден на 20 години затвор и умира в Пазарджишкия затвор през 1954 г.

 

362. На 1 септември 1939 г. Германия напада Полша и я прегазва. Англия и Франция обявяват война на Германия. Цар Борис III е предвиждал войната през септември, защото всички войни започват през есента - чакат да се прибере селскостопанската реколта. Лулчев знае кога ще почне войната, но не казва на царя, за да не отпадне той духом и да предприеме погрешен ход. Учителят Дънов има записано в тефтерче още от 1900 г., че войната е астроло-гически определена за 1939-1944 г. и че през 1944 г. руснаците ще влязат в България и ще сменят строя, което и става на 9 септември 1944 г. Виж «Изгревът», том IV, стр. 478-479.

 

363. На 28 юни 1914 г. в Сараево е убит австро-унгарският престолонаследник Франц-Фердинанд от сръбската националистическа организация «Черна ръка». Австро-Унгария поставя ултиматум на Сърбия, с който иска да подчини Сърбия. Ултиматумът е отхвърлен. На 28 юли 1914 г. Австро-Унгария обявява война на Сърбия. А ето каква е ролята на Англия. През време на ултиматума Англия и Германия водят преговори, като английският министър на външните работи заявява, че ако избухне война между германско-австрийския блок и

 

Франция и Русия, то Англия ще остане неутрална. Само след един месец Англия заявява, че ще подкрепи Русия и Франция. Така Англия подтиква започването на войната, за да може воюващите страни да се самоунищожат и да остане само Английската империя. На 1 август 1914 г. Германия обявява война на Русия, на 3 август обявява война на Франция. На 4 август Англия обявява война на Германия. Така че Англия трябва да поправи грешката си, да не тикне света към нова война. А точно това тя го прави и през 1939 г.

 

364. Съглашението от 1914 г. побеждава през 1918 г., а при Версайския мирен договор няколко империи се разрушават: от Австро-Унгарската империя се образуват нови държави - Австрия, Унгария, Чехословакия. Германската империя се разрушава - загубват се колониите в Африка. Руската империя се разрушава - войната предизвиква революцията в Русия - февруарската от 27 февруари 1917 г. и Октомврийската от 25 октомври 1917 г. и идването на болшевиките на власт. През 1939 г. Съглашението е в отлив, а Германия е в прилив към 19 септември 1939 г. Виж «Изгревът», том I, стр. 443-449.

 

365. Учителят Дънов чрез няколко лица предупреждава Фердинанд да пазят пълен неутралитет и да не влиза във войната, но той отхвърля съвета, като казва, че не слуша ясновидци. На 18 септември 1918 г. е пробивът при Добро поле и България е разгромена, след което подписва на 29 септември 1918 г. Солунското примирие. А предупреждението отпреди шест месеца е за това, че германците ще бъдат разгромени и това наистина става на 23 февруари 1918 г., когато германските войски биват спрени при Псков и Нарва, на 3 март 1918 г. е сключен Брестко-Литовският мир. По времето на този мир президентът на САЩ Уилсон предлага да се сключи мир между Съглашението и Централните сили, което е отхвърлено. Това е времето, когато България трябва да излезе от войната.

 

366. Учителят Дънов предупреждава, че Англия трябва да поправи грешките си от Първата световна война, да се установи мир в Европа, защото ще се дойде до голямата война. И тя идва и започва на 1 септември 1939 г., след като Германия напада Полша. На 9 май 1945 г. Германия капитулира. След войната Англия загубва колониите си в Далечния изток, Франция също ги загубва. Япония капитулира също пред СССР и САЩ. По-късно с помощта на САЩ тя се въздига като голяма икономическа сила от 1970 г. до 2004 г. Китай се оформя като голяма болшевишка военна и икономическа сила.

 

367. Причината за Берлинския конгрес през 1879 г., когато Англия разделя България на Северна - Княжество България и Южна - Княжество Румелия, подвластно на турците, е работа на Черната ложа, която се бори срещу Учителя. Учителят идва да работи при условията на обединен български народ, а те го разпокъсват. Черната ложа работи и в Германия, която предизвиква Втората световна война.

 

368. Учителят Дънов съветва да се пише писмо до Англия и да се поправят грешките от 1914 г. и, разбира се - несправедливият и грабителски мир от Версай и Ньойския договор срещу България от 1919 г. А каква е Уилсоновата програма - тя е програма за мир без присвояване на територии. За нея виж в «Изгревът», том XV, стр. 638-640, 640-642, 643-644 и снимка №144.

 

369. Трябва да се пише писмо до Хитлер. А защо? Англия пожертвува Чехия и Полша, за да насочи Германия на изток и да имат обща граница със СССР. Пожертвува Австрия и Хитлер прави аншлуса, т.е. я присъединява до Германия, за да може да граничи с Италия и да я подтикне да бъде по-смела и да воюва. Целта на Англия е да насочи войната на изток - срещу СССР, с което сполучва. На 22 юни 1941 г. Германия напада СССР.

 

370. Четейки по немските вестници как ударни части на фашистите разбиват еврейски магазини в Полша, то тук също се организират такива набези. Министърът на вътрешните работи нарежда да се хващат евреите и да се изпращат в каменните кариери да чукат камъни, да правят чакъл за пътищата, които се строят. Когато на 24 декември 1940 г. се гласува Законът за защита на нацията, в него се посочва, че главната причина за бедственото положение в страната са евреите, защото в техни ръце е частната търговия и дребната индустрия. И започват да ги изпращат в концлагери да чукат камъни.

 

371. Обикновено Учителят казва някои неща на Лулчев, за да ги предаде на царя веднага. Но Лулчев ги задържа или ги преработва в ума си и ги излага по друг начин. Лулчев сам признава, че няма добра памет, но може добре да анализира нещата. А от друга страна, това, което цар Борис научава, че е от Учителя, то също не го изпълнява, защото се интересува само от своята политика - да държи хора на сцената, а той да дърпа конците и после да се оправдава, че това не е от него, а от непослушните и самоволни министри, които си правят каквото си искат. А това е хитро скроена лъжа.

 

372. Избиването на комунистите след 9 юни 1923 г., след Септемврийското въстание от 1923 г. и след атентата на църквата «Св. Неделя» от 16 април 1925 г., е работа на английската политика и на онглийското разузнаване, което подтиква и подкупва фанатизирани комунисти за акции. Учителят Дънов разкрива една тайна - че всички амбиции и всички идеали на Хитлер не са негови, а са на Фердинанд. Напущайки и абдикирайки България, той със своето присъствие в Германия внася бацила, които носи в ума си. Постепенно тази психическа зараза се пренаса върху всички политици и Германия пощръклява от новите идеи на Фердинанд, а това са желанията за ревизиране на Версайския договор чрез война. Има едни големи мухи, наричаме ги «щръклици», които като ухапят говедата, те пощръкляват, бягат, скачат, търкалят се.

 

373. Учителят Дънов дава съвет да се вкара министър, който да е ляв и да защитава работническите интереси, както е в Англия, и да има пост за равновесие между десните сили и левите сили. Но в България това е невъзможно - заради безбройните убийства на комунисти, с хиляди. А идеологията на комунистите е срещу експлоатацията на бедните от богатите и че трябва да се вземат богатствата на богатите и да се раздадат на бедните. Но това царят не го прави. А го правят комунистите след 9 септември 1944 г., когато идват на власт. Аз бях свидетел, че това го направиха.

 

374. За Данаил, гл. 2, виж бел. №179. Идването и явяването на знамението на Човешкия Син, т.е. Христос, е предречено от памтивека.

 

Виж: Иоил, гл. 3, ст. 15: «Слънцето и луната ще помръкнат и звездите ще оттеглят светенето си.»

 

Виж: Исая, гл. 13, ст. 10: «Защото небесните звезди и съзвездия не ще дадат светлостта си. Слънцето ще помръкне в изгряването си и луната не ще сияе със светлината си.»

 

Виж: Евангелие от Матея, гл. 24, стих 23-31: «И тутакси след скръбта на онези дни слънцето ще потъмнее и луната няма да даде светенето си и звездите ще паднат от небето и силите небесни ще се поколебаят. И тогаз ще се яви знамението на Сина Человеческого на небето и тогаз ще заплачат всички племена земни и ще видят Сина Человеческого, че иде от облаците небесни със сила и слава голяма.»

 

Преди 2000 години дойде Синът в лицето на Исус Христос, сега е дошъл Бащата в лицето на Петър Дънов, Всемировият Учител на Вселената.

 

375. Учителят Дънов споменава, че нарочно Полша е оставена да бъде разгромена, за да може да бъде разделена на две между Германия и СССР. А това става чрез тайното споразумение между Рибентроп и Молотов от 23 август 1939 г., по силата на което СССР окупира Латвия, Литва, Естония, прибира към себе си земите на Западна Украйна и Белорусия, които са завзети от Полша след Първата световна война с Рижкия договор от 1921 г. Така Германия и СССР дойдоха една до друга и се сбиха, като на 22 юни 1941 г. Хитлер нападна СССР. А Хитлер бе, според Учителя Дънов, съдебният пристав на Бога, който трябваше да приведе решението на Бога към Англия. Но те го подлъгаха и го препратиха на изток, за да нападне СССР и да се отклони подготвеният удар към Англия.

 

376. След като е приключила Балканската война от 1912-1913 г. и е сключен Лондонският мирен договор от 17 май 1913 г., то Фердинанд на 16 юни 1913 г. нарежда на българските войски да атакуват армиите на Сърбия и Гърция. А според Учителя Дънов това са бесовете, които обсебват Фердинанд и го карат да ликвидира България. Тогава Небето внушава на Румъния да навлезе на 27 юни 1913 г. в България и да стигне до София с войските си, за да умири бесовете. Така те се явяват като съдебен пристав на Бога, да изпълнят решението Му и да изгонят бесовете от Фердинанд. Така се идва до Първата национална катастрофа с подписването на Букурещкият мирен договор на 28 юли 1913 г. България се лишава от придобивките от Балканската война от 1912-1913 г.

 

377. Според изказванията на Хитлер и нацистката пропаганда по радиото славяните били тор за германските ниви и трябвало да бъдат победени и земите им - приобщени към вековния Трети Райх. Когато това съобщават на

 

Учителя Дънов, той така се ядосал, че веднага казал: «Ще видим накрая кой на кого ще бъде тор!» Виж «Изгревът», том IV, стр. 470-472.

 

След капитулацията на Германия на 9 май 1945 г. германската територия бе разделена между съюзниците: Франция, САЩ, Англия от една страна, и СССР от друга страна. Столицата Берлин беше в съветската територия и зона, но бе разделена на две - на Източен Берлин и Западен Берлин, където бяха съюзниците. Съветската зона бе оформена като Източна Германия с името Германска демократична република (Г.Д.Р.) и просъществува до 9 ноември 1989 г. когато падна Берлинската стена. Така в продължение на 45 г. Източна Германия бе в територията на Съветската империя и стана тор на тази империя.

 

378. Според договора между Рибентроп и Молотов от 23 август 1939 г. Латвия, Литва и Естония преминават към СССР. Те стават отделни съюзни републики, като между тях и СССР е сключен пакт за взаимна помощ. Това става през месец август 1940 г. През месец юли 1940 г. са свалени бившите буржоазни правителства в трите страни и е установена съветска власт.

 

379. Англия е виновна да се вземат от Русия част от тези земи на запад -Украйна и Белорусия, а също и Далечният изток. И по този начин я оголват и я правят уязвима за нападения от жълтата раса. А това са представители на Япония и Китай, с които СССР граничи. Така Русия се оставя беззащитна към жълтата раса. И ако стане там пробив, те ще навлязат в Русия и ще дойдат до Европа и ще я завладеят и ще върнат човешката цивилизация назад. Виж «Изгревът», том VII, стр. 43, ред 4 отгоре

 

380. Вячеслав Михайлович Молотов, съветски държавен и партиен деец. Бил е член на революционния съвет, който ръководи Октомврийската революция в Петроград. Председател на народните комисари - 1930-1941 г. и народен комисар по външните работи - 1939-1949 г. и 1953-1956 г. През 1957 г. е свален от власт, накрая е изключен от КПСС от противниците си. Невероятен, изящен, изтънчен и непредсказуем дипломат, за изненада на Запада. Когато през 1949 г. се създаде НАТО от западните държави с цел да се запази мирът в Европа от СССР, то Молотов предложи и СССР да влезе в НАТО, та да бъде сигурността на Европа по-голяма. Беше голям дипломатически удар на Молотов. Всички се смяха на НАТО. А НАТО отхвърли предложението на Молотов. И бяха разобличени - разбра се, че НАТО не е за мир.

 

381. Максим Максимович Литвинов - съветски държавен и партиен деец. От 1921 г. е заместник-народен комисар, от 1930 г. до 1939 г. - народен комисар по външните работи. Представител на СССР в Обединените народи (ОН) през 1934-1938 г. 1941-1943 г. - посланик на СССР в САЩ и Куба. 1943-1946 г. -заместник-народен комисар по външните работи.

 

382. С договора между Рибентроп и Молотов от 28 август 1939 г. Германия взима земи от Полша, а СССР си взима своите земи от Западна Украйна и Белорусия. Виж бел. №375 и №378. На 28 септември 1939 г. между Германия и СССР се подписва договор за западната граница на СССР, която е «линията Кързън.»

 

383.1) Български депутати начело със заместник-председателя на Народното събрание Георги Марков посещават СССР. На 8 и 9 август 1939г. българската делегация е приета от Молотов. Според Учителя Дънов те отиват точно навреме и това е намесата на Провидението. На банкета депутатите са викали: «Да живее Сталин!», което изумило самия Молотов.

 

Учителят Дънов много често споменава за разкъсването на България на Берлинския конгрес през 1879 г. от Англия. С това тя нарушава Божествения план, според който Всемировият Учител трябва да работи при условията на обединен български народ.

 

2) От 1 юни до 1 юли 1878 г. в Берлин под председателството на германския канцлер Бисмарк се е състоял този конгрес, на който Англия и Австро-Унгария разпокъсват България натри части: Княжество България, Източна Румелия и Македония. Целта е да намалят границите на България, да я разпокъсат и да попречат на Божия план, според който Учителят трябва да работи при обединена и цялостна България. И до днес, 2004 г., България граничи със съседите си чрез окупирани български територии. Ако беше обединена България, то щеше да бъде в услуга на Англия, защото щеше да има излаз на Бяло море и според Учителя Дънов този излаз на Бяло море щеше да даде възможност на английския търговски флот да търгува с България и с Балканите. През Първата световна война Англия и Турция са противници и английските войски са разбити на Проливите.

 

384.1) В германския народ има много претопени славяни, които не си знаят произхода. Според Учителя всички големи немски композитори са славяни - Бах, Бетовен, Хендел, Моцарт, Шуберт. Виж «Изгревът», том VII, стр. 393394. Българските външни министри непрекъснато изискват връщането на Южна Добруджа от Румъния, като се спазва неутралитет към Англия, Германия, Франция, СССР и към балканските страни. Те поставят условие България да влезе в Балканският пакт. Но България иска с това влизане да получи Западна Тракия и излаз на Бяло море. А те не се съгласяват. Учителят настоява да се пази неутралитет и че така без война България ще получи Добруджа.

 

2) Българските дипломати непрекъснато настояват за връщането на Добруджа, както пред Германия, така и пред СССР, така и пред съседите - Сърбия и Гърция. Те им поставят условие България да влезе в Балканската Антанта и тогава ще се преценява. Накрая, под натиска на Германия и със съгласието на СССР се подписва договорът в Крайова на 7 септември 1940 г., с което се връща Южна Добруджа на България по мирен път, без война. Става задължителна размяна на българското население от Северна Добруджа и на румънски коло-нисти, заселили се в Южна Добруджа след 1913 г. Това е ролята на двата съдебни пристава - германският и руският.

 

385.1) Цар Борис посещава Англия и има среща с английския крал Джордж VI от 12 до 14 септември 1938 г., като гостува на английското кралско семейство в Болморал. На 14 септември 1938 г. се среща с министьр-предсе-дателя Чембърлейн. На 25 септември 1938 г, се среща с Хитлер. Способствува за отлагане на войната през 1938 г., защото на 28-29 септември е Мюнхенската конференция, с която чехословашката област Судет се предава на Германия. Сега английският крал уверява, че ще спазват неутралитета на България, но ще воюват с Германия до победа.

 

2) Английският крал Джордж VI изпраща писмо до цар Борис III и го подсеща, че трябва да пази неутралитета си. Контактите между двамата са още преди Мюнхенската конференция от 28-30 септември 1938 г., когато Судетска-та област е взета от Чехословакия и предадена на Германия. С този ход войната се забави с една година и германците бяха насочени в своя поход на изток.

 

386. Виж бел. №155. Книжката «Големият брат» е издадена през 1939 г. и вътре има две беседи - за големия и за малкия брат.

 

387.1) Един от най-активните последователи на Учителя Дънов е Начо Петров, политик и общественик. Той непрекъснато е събирал и подреждал всички политически изказвания за събитията, правени от Учителя при частните разговори с последователите Му. Начо Петров ги издава в малка брошурка, която не е дошла до нас. Освен това той е изрязвал непрекъснато от вестниците всички нападки срещу Учителя и ги е съхранявал за доказателство за българското отношение към Божия пратеник. Но всичко това се загубва след неговата смърт. Непрекъснато е цитирал отпечатани пасажи от Словото на Учителя на последователите Му и ги е предупреждавал, че ако не ги изпълняват, ще им се случат много беди. И те се случват. Заради това са го мразели.

 

2) Лулчев се съмнява в предсказанията на Учителя Дънов. Тръгва към Учителя, но го посреща голяма буря и трясък. Това е отговор на Небето за съмненията на Лулчев. За доказателство Учителят му дава една малка брошура, напечатана и подготвена от Начо Петров за предсказанията на Учителя през Първата световна война, за събитията от 1919 г. до 1939 г. и за онова, което трябва да се случи. Лулчев е изненадан и е хванат натясно. Тази книжка днес я няма, не е запазена. Но за нея знаеха възрастните приятели, които заварих живи.

 

388.1) Все пак Лулчев се коригира и извлича някои изречения от тази книжка на Начо Петров и ги поставя в своя дневник, като отбелязва, че не е от него. Жалко, че е загубена тази книжка.

 

2) Това са извадки от онази книжка, която Учителят е подарил на Лулчев, за да му докаже, че той го е казал пред онези, които са го запомнили, записали и отпечатали. И че не може да се твърди, че цар Борис си го е предсказал сам или че Лулчев го е налучквал. А те не знаят, че Всемировият Учител управлява събитията не само в Европа, в България, но и в цялата Вселена чрез Духът Беинса Дуно. Не са знаели тогава, не знаят днес и едва ли ще го разберат и утре. Трябва да им се отворят умът и съзнанието за тези неща.

 

389. Никола Антонов-дипломат, пълномощен министър в Турция (19331935 г.), СССР (1936-1940 г.), Швеция (1940-1949 г.), Турция (1945-1946 г.). Неговите доклади са били най-неочаквани и нелогични, но впоследствие неговите предположения са се сбъдвали. Това е ядосвало много царя и накрая той го праща в «глуха линия» - на незначителна мисия в Швеция, а в Турция го оставят заради опита му като дипломат.

 

390. Йоахим фон Рибентроп - министър на външните работи на Германия от 1938 г.

 

391. Шюкрю Сарачооглу - турски държавник, дипломат, министър на външните работи - 1938-1941 г., министър-председател на Турция след 1942 г.

 

392. Васил Бойдев - полковник, а след това генерал, командващ Пета армия през Втората световна война, комендант на Скопие, участвуващ в българско-германските преговори.

 

393. Деканозов - посланик на СССР в Германия.

 

394. Учителят многократно настоява пред Лулчев да предаде на царя да се пази строг неутралитет. Това нещо го е казал и на баща му - Фердинанд, но той не послушва и прекарва България през две национални катастрофи. Накрая и цар Борис не послушва Учителя Дънов и докарва България да обяви война на САЩ и Англия, и до трета национална катастрофа.

 

395. Петър Троянов - пълномощен министър в Полша и Латвия -1936-1939 г.

 

396. Сотир Янев - депутат, председател на комисията по външните работи в Народното събрание.

 

397. Съветите, които цар Борис получава от Лулчев, са идеи от Учителя, които невинаги се предават на царя точно. И когато ги получи, той не ги възприема, не може да ги възприеме, защото неговата глава не е българска. Няма орган, няма център в мозъка си, за да ги възприеме. Времето минава и той изостава от онези идеи, които му се дават и които трябва да реализира точно и на място. И накрая всичко се загубва, изпускат се времето и условията да се приложи съответната идея.

 

398. Това е един окултен закон, в който се казва как може да работи Доброто при лошите и зли хора. Може да работи само чрез маската на Злото, положена върху Доброто, за да не реагират злите хора.

 

399. Латвийците присъствуват през 1939 г. на 7-те рилски езера. Учителят ги изпраща внезапно. За тяхната защита от страна на Учителя виж в «Изгревът», том I, стр. 79 - «Латвийската риза».

 

400. Учителят Дънов в едно Свое изказване пред Свои последователи: «Давах съвет и на Хитлер, и на Сталин какво да правят. Хитлер не ме послуша. Но Сталин прояви послушание.» Това е ръководството на Русия от Невидимия свят чрез Учителя Дънов.

 

401. След подписания договор между Рибентроп и Молотов на 23 август 1939 г. и след подялбата на Полша от Хитлер и Сталин, то двете държави вече имат обща граница, граничат една с друга, защото Полша като държава не съществува.

 

402. В Берлин през 1878 г. Англия, Франция, Австро-Унгария разделиха България на три части и нарушиха Божествения план. Според него Русия трябва да освободи България, защото в България през 1864 г. е роден Учителят Петър Дънов и Той трябва да работи в освободена и обединена България. И точно в Берлин става разделянето. И на 15 октомври 1939 г. Учителят Дънов заявява, че Берлин ще понесе наказанието си. И на 9 май 1945 г. Германия капитулира и бе разделена на две, от 1945 г. до 1989 г. - цели 45 г., за да изплати Божието наказание. И то от комунистическа Русия, която стана голяма империя.

 

403. По времето на Първата световна война Русия е в Антантата, заедно с Англия и Франция. След като й оставят болшевизма с Октомврийската революция през 1917 г. (защото това е английска идея, това е незаконно роденото дете на монархизма според Учителя Дънов), с договорите след 1919 г. се отнемат земите на Русия - западна Украйна и западна Белорусия.

 

404. Любомир Лулчев е тежко ранен по време на Европейската война от 1914-1918 г. Години наред е бил полу-инвалид, но постепенно се възстановява и възвръща здравето си и силите си.

 

405. Гела е съпругата му Ангелина Радойкова. За нея и за нейното убийство сме включили един самостоятелен раздел - репортажи от в. «Зора». Той ще бъде публикуван в том XXI на «Изгревът». Лулчев е предсказал убийството на жена си и я е предупредил години преди то да се случи, но тя не го е послушала. Била е вироглава.

 

406. Петър Габровски - роден през 1898 г. в гр. Разград. 1916-1918 г. — завършва школа за запасни офицери. 1924 г. - завършва право и е адвокат до 1939г. 1939-1940 г. - министър на железниците, пощите, телеграфите. 19401943 г. - министър на вътрешните работи. Осъден на смърт от Народния съд на 1 февруари 1945 г.

 

407. Славчо Загоров - роден през 1898 г. в гр. София. 1916-1919 г. - следва право в Берн, офицер от Първата световна война. 1919-1922 г. - следва държавни науки в Лайпциг. 1933-1937 г. - следва правни науки в САЩ, Женева, Лондон. 1934-1942 г. - главен директор на Статистиката. 1939-1942 г. - министър на търговията, промишлеността и труда. 1940-1944 г. - депутат. 1942-1944 г. -пълномощен министър в Берлин, а след това - емигрант. Осъден от Народния съд задочно на смърт.

 

408. Димитър Василев - роден през 1883 г. в гр. Шумен. 1905-1915 г. -завършва педагогическо училище в Шумен, а след това - технически науки в Мюнхен. 1928-1939 г. - директор на водоснабдяването на редица градове. 19391944 г. - министър на обществените сгради, пътищата и благоустройството. Осъден на смърт от Народния съд през 1945 г.

 

409. «1_а V^е роиг 1е ТоиЬ - «Живот за Цялото», отпечатана през 1939 г. Съставена е от беседи на Учителя, извадени части, които оформят една основна идея. Подготвил ги е Георги Радев и ги е превел на френски език. «Репзе!» е главата «Мисли!» от стр. 80 от българското издание.

 

410. Тодор Александров - роден през 1881 г. в гр. Щип - Македония. Член на ръководството на ВМРО. Под негово ръководство се извършват атентатите в гр. Щип през 1911 г. и в Кочани през 1912 г., станали повод за Балканската война от 1912-1913 г. През 1912-1918 г. е бил в услуга на двореца на Фердинанд. 1920 г. - възглавява ВМРО. Обявява се срещу Стамболийски, понеже се сближава с Югославия. Взел участие на страната на военния преврат от 9 юни 1923 г. и в потушаването на Септемврийското въстание. Под натиска на левите сили във ВМРО подписва майския манифест от 1924 г., но после се отказва от подписа си по искане на Демократическия сговор. Това се приема за предателство от левите сили във ВМРО, които го убиват през 1924 г. Правителството започва кървава разправа с тях.

 

411. Срещу Любомир Лулчев се правят няколко атентата, и то все несполучливи. Когато на Изгрева споделят с Учителя Дънов, Той им казва: «Лулчев е един от тези, който се моли усърдно и молитвите му отиват и достигат дотам, откъдето отменят атентатите срещу него. Моли се и има отговор за себе си.»

 

412. Пенчо Златев - роден през 1883 г. в гр. Елена. 1903 г. - завършва военно училище. 1912-1918 г. - офицер в Балканската и Европейската война. 1919-1928 г. - командир на конни полкове. 1919-1935 г. - ръководител на Военния съюз. Монархист. 1928-1934 г. - генерал, инспектор на конницата. 19341935 г. - министър на войната. 1935 г. - министър-председател и министър на войната. Оттегля се от политическия живот.

 

413. Димитър Гичев - роден през 1893 г. в Перущица. От 1914 г. - член на БЗНС. 1922-1923 г. - окръжен управител в Пловдив. 1926-1944 г. - ръководител на БЗНС «Врабча-1». 1931 -1933 г. - министър на земеделието. 1933-1934 г. - министър на промишлеността, търговията и труда. 1934 г. - интерниран в Клисур-ския манастир след преврата на военните от 19 юли. 1939-1945 г. - министър без портфейл, участник в опозиционния блок на БЗНС «Никола Петков». 1948 г. -осъден на доживотен затвор. 1959 г. - амнистиран.

 

414. Вергил Димов - роден през 1901 г. в село Аязлар, Търговищко. От 1920 г. - член на БЗНС. 1923-1924 г. - секретар на Младежкия земеделски съюз. 1924-1926 г. - емигрант в Югославия и Чехословакия. 1926-1931 г. - един от организаторите на БЗНС «Врабча-1». 1929 г. - завършва право в София. 1931-1932 г. - секретар на «Врабча-1». 1932-1934 г. - министър на обществените сгради, пътищата и благоустройството. 1937 г. - адвокат в София. 1939-1944 г. - обявява се срещу въоръжената борба на Отечествения фронт. Министър на вътрешните работи в правителството на Константин Муравиев само за седем дни -от 2 септември до 9 септември 1944 г. когато идват комунистите на власт, заради което е осъден на затвор. Вергил Димов и Димитър Гичев са баджанаци -водят за съпруги две рождени сестри.

 

415. Стоян Костурков - роден през 1886 г. в Панагюрище. 1885-1890 г. -завършва духовно училище в Лясковския манастир. 1890-1891 г. - учител в Панагюрище. 1891-1892 г. - следва право в Женева. 1893-1906 г. - учител в различни градове. 1905 г. - един от основателите на Радикал-демократическата партия. 1918-1919 г. - министър на просвещението. 1931 г. - участник в образуването на Народния блок. 1931-1934 г. - министър на железниците и пощите. 1945 г. - ръководената от него Радикал-демократическа партия се обединява с Отечествения фронт. 1945-1946 г. - министър на народното просвещение.

 

416. Спас Дупаринов- роден през 1892 г. в с. Чешмединово, Софийско. От 1908 г. - член на БЗНС. Завършва право с докторат в Брюксел. 1918-1922 г. -редактор на в. «Земеделско знаме». 1923 г. - министър на правосъдието. Арестуван след 9 юни 1923 г. и жестоко изтезаван. Убит край с. Вакарел на 10 ноември 1923 г.

 

417. Михаил Маджаров - роден през 1854 г. в гр. Копривщица. 18671877 г. - учи в Роберт колеж в Цариград. 1877-1879 г. - учител в Пловдив. 18791885 г. - редактор на в. «Марица». 1882-1885 г. - директор на финансите в Източна Румелия. Русофил. 1886-1889 г. - емигрира в Одеса. 1894-1899 г. - министър на обществените сгради и пътищата. 1894-1899 г. - редактор на в. «Мир». 1912-1914г. - пълномощен министър в Лондон. Подготвя Лондонския мирен договор. 1914-1915 г. - пълномощен министър в Петербург - противник на присъединяването на България във войната на страната на Германия. 1919 г. - военен министър. 1919-1920 г. - министър на външните работи. 1935-1944 г. - застава на антифашистки позиции.

 

418. В България е най-голямото Добро и най-голямата Светлина и Виде-лина в Света от Словото на Учителя Дънов. Останалото е в тъмнина. И всички, които са в тъмнината, се упрекват помежду си, че всеки един от тях е «тъмният център на България». Христо Маджаров е съвременник на борбите за освобождаване от турско робство, участник в Съединението на България през 1885 г. и съвременник на двете национални катастрофи - 1913 г. и 1919 г. Той не е случаен човек, помни всичко и разказва всичко. Такъв човек не е удобен на никого. Знае много, разказва, поучава много, но накрая никой не го слуша. Не им изнасят съветите му.

 

419. Славейко Василев - роден през 1879 г. в с. Ветрен, Пазарджишко. 1900-1912 г. - завършва военно училище и Генерал-щабната академия в Петербург. 1912-1918 г. - офицер във войните. 1919-1922 г. - ръководен деец във Военния съюз, един от организаторите на Народен сговор. 1920 г. - началник на Военното училище. Участвува в подготовката на преврата на 9 юни 1923 г. 1926-1930г.- министър на обществените сгради, пътищата и благоустройството. 1939-1944 г. - организатор на профашистки младежки организации «Христо Ботев» и «Отец Паисий». На 2 септември 1944 г. се самоубива.

 

420. Боян Смилов - роден през 1885 г. в гр. Лом. 1902-1911 г. - завършва право в Женева. 1912-1918 г. - офицер във войните. 1923 г. - участник в преврата на 9 юни 1923 г. Министър на правосъдието в правителството на Александър Цанков, но се оттегля поради разногласия във вътрешната политика. 19271934 г. - депутат. 1931 г. - министър на търговията, промишлеността и труда.

 

421. Георги Петров - роден през 1886 г. в гр. Харманли. 1915 г. - завършва право в София. 1927-1939 г. - депутат. 1929-1933 г. - ръководител на Национала ибералната партия. Министър на търговията, промишлеността и труда през 1931-1933 г.

 

422. На 18-19 май 1934 г. политическият кръг «Звено» и Военният съюз извършват държавен преврат. Налага се военна диктатура по фашистки образец - отменя се Конституцията, забраняват се политическите партии и организации, разпуска се Народното събрание, отнета е свободата на словото и печата. Чак през 1938 г. се провеждат избори за депутати в Народното събрание. Според Търновската конституция цар Борис може да разпуска и да свиква Народното събрание, да назначава и да уволнява министри. На 21 май 1938 г. са избрани 150 депутати за 24-ото народно събрание.

 

423. Черната сянка между царя и Лулчев се дължи на това, че Лулчев изобщо не изпълнява това, което му казва Учителят. Второ, той не предава точно думите му. Трето, той съобщава други неща, идващи от онзи, който ръководи отвътре Лулчев. Това е основната причина, а второстепенната е, че Лулчев си спечелва врагове, но не го убиват, защото виждат, че е безкористен, живее в барака, не взима пари и не се стреми към държавен пост. Но все пак срещу него правят няколко безуспешни атентата чрез бомби.

 

424. Лулчев е разпънат на кръст отвътре и отвън. Разпънат е между царя и думите на Учителя. Ръцете и краката му са приковани от пироните на онези политически мошеници, лъжци и крадци, за които работи. Нали съветва царя кого да назначава и кого да сваля. Но не желае да излезе от блатото на политическия живот. Харесва му. И някой с въже го е вързал там. Вързал го е онзи, който го ръководи отвътре.

 

425. Много пъти Учителят му е казвал да не се занимава с политика, но Лулчев е искал да опита дали е способен да съветва, да напътства и да се налага. Правил го е чрез другите. Накрая не може да издържи и иска да се освободи, но не може, защото е вързан отвътре и отвързване няма. Затова накрая доброволно приема смъртта си, за да си разплати кармата.

 

426. Такава книга ще бъде издадена чрез «Изгревът», но не е още дошло времето за това. Ще бъдат представени действителни лица, събития и развръзки. Според Учителя Дънов с написването на книгата «Бай Ганьо» Алеко Константинов сам си е подписал смъртната присъда, понеже е изнесъл в нея само отрицателните страни на българина, които са го разрушили. А като най-добър разказ с положителни черти на българина Учителят посочва «Митар пророкът» от Михалаки Георгиев. Виж «Изгревът», том XVII, стр. 437-455.

 

427. Най-големият шпионаж и най-големите подкупи в света са в България. А защо? Защото тук е центърът на Бялото Братство. А непосредствено до него тук е центърът на Черната ложа. Те вървят заедно. Тук, в България, се решават съдбините на света чрез Учителя. А колко са подкупни българските управници, го е казал Учителят още в 1919 г. Виж «Изгревът», том XIX, стр. 931.

 

428. Учителят Дънов още на 18 ноември 1939 г. забранява на Лулчев да се бърка, да се меси в избора на министри и да ги определя. Забранява му. Но той не се съобразява с това. Иска да командва, да бъде фактор. След време ще понесе Възмездието на Народния съд. Но неговото поведение дава повод да се атакува Учителят.

 

429. Много пъти са викали Учителя Дънов в Обществена безопасност до Лъвовия мост. Отначало тази сграда е построена от комунистите за работнически дом, но държавата я одържавява. След това я правят сграда на полицията и в нейните пещи изгарят убитите комунисти след преврата на 9 юни 1923 г. и по време на Септемврийското въстание, както и своите противници до 1944 г. След идването на комунистите тази сграда продължи да изпълнява същите функции на сграда на Държавна сигурност до днес, 2004 г.

 

Учителя са Го смятали за престъпник и са Му измервали черепа, за да видят какъв тип престъпник е. Това представляват българите. За справка виж бел. №426.

 

430. На Невидимия свят трябват работници на земята, за да реализират своите идеи. Но онези, които са изпратени, след като се родят, биват отклонявани. Най-добър пример е, че тези, които бяха изпратени да бъдат сътрудници на Учителя Дънов, напуснаха страната, други не пожелаха да работят с Него, страхувайки се от общественото мнение, което бе срещу Учителя. Имаше и такива - изпратени от Небето за помощници, а долу ги обръщаха и ги правеха Негови врагове. Всички възможни случаи ги имаше и те са описани в «Изгревът».

 

431. Иван Петров - депутат от Ябланица. За да се избере като депутат, отива на място Недев, който е министър на вътрешните работи и командва полицията в страната. Това е «демокрацията» в действие в България, която се управлява чрез свободни избори по места. И то под наблюдението и ръководството на полицията.

 

432. Д-р Дуров, депутат.

 

433. Серафим Георгиев, депутат.

 

434. Тодор Кожухаров - роден през 1891 г. в Станимака, днес Асеновград. 1912 г. - завършва военно училище. 1912-1918 г. - офицер. 1921 г. - завършва право в София. 1922-1944 г. - директор на в. «Слово». 1923-1931 г., 1938-1944 г. - депутат. В 1923 г. - активен участник в Деветоюнския преврат. 1935-1936 г. - министър на съобщенията и железниците. 1941-1944 г. - противник на Отечествения фронт. Осъден на смърт от Народния съд на 1-2 февруари 1945г.

 

435. Хиляди са жертвите сред земеделците и комунистите през Деветоюнския преврат и при Септемврийското въстание през 1923 г. Избиванията са ръководени от Александър Цанков. Тук се посичат 23 000 българи. Аз заварих десетки хора, чиито бащи бяха убити и те бяха отгледани в нищета. После комунистите, когато дойдоха на власт след 9 септември 1944 г., направиха своето Възмездие и бяха избити също хиляди българи. Изобщо, българите се избиват взаимно, за да ги няма на тоя свят. Целта е да изчезне този народ от лицето на земята. А защо? Защото тук е Учителят и всички разрушителни сили работят срещу Него. Искат да не остане следа от Словото Му, от присъствието Му. И разрушават всичко, за да не остане следа от този народ. Засега сполучват.

 

436. На събора на Бялото Братство на Седемте рилски езера са били към 800-900 души - нещо невиждано и нечувано за онези времена. Последователите на Учителя се увеличават в страната и те са вече няколко хиляди. Те присъствуват във всички слоеве на обществото, като се почне от селянина, занаятчията, учителите, общественици и накрая - военни. Отвсякъде има по малко представители измежду този народ.

 

437. По онова време последователите на Учителя са смятали, че ако оставят някои книги от Негови беседи и лекции, то българите ще се зачетат и ще станат на крака, за да приложат Учението Му. Това не е възможно, защото за да четеш Словото на Учителя, трябва да имаш специално развит мозъчен център. Само чрез него може да се възприеме Словото. По друг начин е невъзможно. Аз съм пример за това твърдение - чак като станах на 29 години, ми се отвори центърът за това Слово и се родих духовно. И оттогава започнах да изпълнявам програмата на «Изгревът». Ако не беше се отворил този център, отдавна да съм напуснал тази страна и българите. Отвори се и сега съм тук.

 

438. На 30 ноември 1939 г. започва Съветско-финландската война и приключва на 13 март 1940 г. с поражение на финландците. Съветско-финландска-та граница се измества със 150 км северозападно от Ленинград и това спасява Ленинград, когато бива обсаден от германските войски, защото са успели да укрепят границата му.

 

439. Лулчев прави опити да накара цар Борис да се срещне с Учителя. Но царят винаги е отказвал. Учителят изобщо не се е срещал с него, освен на една зимна екскурзия, която е описана в «Изгревът», том III, стр. 136-138 и в том V, стр. 422. Но Учителят изобщо не е разговарял с него, а това са правили екскурзиантките жени.

 

440. Васил Митаков - роден през 1891 г. в село Долно Камарци, Софийско. 1899-1907 г. - завършва гимназия и Школата за запасни офицери в София. 1908-1911 г. - следва право в Русия и завършва в София през 1913 г. 1915-1918 г. -военен съдия и прокурор. 1921-1922 г. - член на Третия държавен съд, който осъжда министрите на В. Радославов като виновници за Втората национална катастрофа от 1918-1919 г. 1923-1939 г. - висш чиновник в министерството на правосъдието. 1939-1942 г. - министър на правосъдието. Осъден на смърт от Народния съд през 1945 г.

 

441. При различни случаи Учителят Дънов е казвал, че Наполеон е ученик на Бялото Братство, изпратен от Небето с три задачи:

 

1. Да премахне светската власт на папата.

 

2. Да премахне феодализма в Европа.

 

3. Да образува Европейски съединени щати в Европа.

 

Но вместо това той тръгва да прави династия и тръгва да воюва с Русия. А малцина знаят, че в родословното дърво на Наполеон има един прадядо, който е бил българин, обозначен с фамилията Ви1даго. Накрая, след битката при Ватерло на 18 юни 1815 г., където претърпява поражение, Наполеон е заточен на остров «Св. Елена».

Link to comment
Share on other sites