Jump to content

(10) От Учителя


Recommended Posts

(10) От Учителя

8 и половина часа сутринта на 27. VII. 1939 г., Рила, 2-ро езеро*

След завръщането ми от София, откъслеци:

Светлите духове заемат големи позиции, върху които тъмните не могат да действуват. (По повод разговорите ни с Генчев.) Ще го питате (царя) кой народ е прокопсал от насилието. Всичките видове насилници са се изтребвали (големите зверове в геологията даде пример Учителят). Царят като се върне от странство, ще му препоръчате някои книги. Нека той дели хората на две категории: на хора на насилието и на хора миротворци - те ще наследят земята.

На 28. VII, 9 и половина:

Досега силните и умните са управлявали, затова са такива резултатите на земята. За бъдеще трябва да дойдат слабите да управляват света. Ако искаш да подчиниш любовта на силата, нещастен ще бъдеш. Освободи любовта, и ще бъдеш щастлив.

На 28. VII, 6 часа вечерта:

тръгнах за Рила и разкрих интригата че по-рано бях му

Ще му кажеш на царя, че Паневритмията52, това са разумните линии в природата, които имат постижения - развиват се тялото, дробовете, чувствата и умът; укрепява се мускулната система, съединителната тъкан, дробовете, мозъкът. Другите държави ще взимат модел от България. България със сила не може да се похвали, но хората ще вземат модела на тази гимнастика. Това са общочовешки движения, с които природата работи. Паневритмията [.......] филантропия.** Един народ е един уд в общочовешкото. Трябва да се види каква функция изпълнява, и тогава може да се види как ще се повдигне народът.53 Те сега имат гимнастики, но те не служат за обединението на цялото, а само [на] частите. Но ако се увеличи частта (един народ) повече, отколкото трябва, то е като да стане коремът на един человек по-голям - то е болезнено.

Ако той съдействува сега за Паневритмията, ще остане, че в негово време са внесени тия упражнения. Животът може да се усили.54 Животът е най-мощната сила [в] природата. Тоя народ, който може да развие своя живот -силата, а не алчността, може да се развива и получи плодове. Сега народите икономически се ограничават и не могат да воюват (ограничават се едни други). Силният човек е богат и може да се справи с мъчнотиите. Той - царят -трябва да изпълни волята Божия.

Горе при палатката Учителят продължи. Благодарих му, че беше ми изпратил 9 праскови и 21 джанки. Той каза, че 21 е силно число, може да роди нещо, а 9 ... (Пропуснато.)

В невидимия свят Всемирното Братство на Светлите иска [да разбере] готов ли е той да изпълни плана, който ще му дадат. Ако не е раздвоен. Ако е раздвоен, показва или че планът не е предаден добре, или той не го разбира. От него се иска една добра воля - да няма колебания - не скъпа (?)*** да го приема - злато за злато внася, ще му [кажем, че] злато ще дава, а не банкноти. Жито за жито. Непослушанието на българите доведе до петстотингодишно робство.55 С евреите беше същото. Едва сега на евреите дадоха малко земя, и то спорна, защото и те мислят, което не е. Ако той послуша, В. Б. Бр. [Всемирното Бяло Братство] ще направи всичките държави да бъдат благосклонни и думите му ще се вземат във внимание.56

____________________________

* Странно, че на другите места, в началото на тетрадката е писано 1938 г., а тука - 1939 година. На другите места е писано само месеци без година - предполагам, че е 38-а година, макар че с молив е писано 39-а? (бел. на Любомир Лулчев)

**Листът е повреден и на някои места текстът е нечетлив. (бел. М.И.)

*** Въпросителните знаци тук и по-нататък в дневника, оградени с кръгли скоби, са поставени от Любомир Лулчев. (бел. М.И.)

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...