Jump to content

(18) Среща с Учителя, 4.I.1939 г., 10 ч сутринта


Recommended Posts

(18) Среща с Учителя, 4.I.1939 г., 10 ч сутринта

Запита ме за часовника, който ми беше пратил царят като подарък за Нова година. Миналата година той беше ми подарил същия часовник-преспа-пие, но аз тогава го дадох на Учителя. Сега той ми изпрати същия. Изглежда, че Стоянова му е казала за това и той е поискал за тая година и аз да го имам.

Учителят ми каза:

- [Писа ли] му нещо за Нова година?

Като му казах, че не съм, той каза да [му] отговоря, че съм получил и много благодаря за часовника със звездите и луната, «но не си намерил още часовника, който показва изгрева на слънцето, за да му го пратиш. Пиши му, че си му намерил само проекцията му. Тя гласи:

«Пътят на Любовта е път, осеян с всичките възможности и условия за постижение на всичките Божествени блага.»

Тази година носи тоя път. След нея чак 1999 г. ще има тия шансове.88 Моят часовник е в проект и това е проектът. Той може да си избира хората.

Човекът има нещо, което не може да стопи (?). Той има опитност - да туря хора, които са по-благонадеждни, той ги знае.»

Запитах го за бъдещето с парламента или против да бъда. «При един разумен цар служителите много могат да направят, а в парламента благото седи в множеството. Като е здрав организмът, и органите са здрави. А и като удовете са здрави, всички органи се подчиняват и работата върви добре. Нали сега и държавите не са независими една от друга. Трябва англичаните да обичат човека, който ще им изпратиш, инак ще го бламират. Тъй че държавите държат сметка една за друга и то е хубаво.

Ще бъдете внимателни с царя. Да преценявате условията, за да не станете оръдие на Черната ложа.»89

Дойде Андро и поиска нещо за Недев, който ще говори следобед. Учителят каза:

«Искаме големия извор, който слиза от планината, да го разпределим добре в долината, за да бъде добре за тия, които живеят и в долината, и в планината - и горе, и долу!»

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...