Jump to content

(19) Писмо от Любомир Лулчев до цар Борис III от 3.I.1939 г.


Recommended Posts

(19) Писмо от Любомир Лулчев до цар Борис III от 3.I.1939 г.*

Ваше Величество,

Благодаря много за часовника с луната и звездите, който получих. Изучвах ги и ги питах за другия часовник, по който Съдбата отбелязва изгрева на слънцето в човешкия живот. Засега намерих само неговата проекция. Тя гласи:

«Пътят на Любовта е път, осеян с всичките възможности и условия за постижения на всичките Божии блага.»

1939 година носи тоя път! След нея по шансове приближава само 1999 година.

За добрите хора тоя път е отворен и възможностите] - достъпни. За злите тая година е година на декаданс** и залез.

Звездата на България свети и ще свети! Вашата няма да се дели от нея.91

Забележителни дати през първото полугодие: 23 март и 14-19 юни. В разумната глава и здравите удове се проявява смисленият живот. Мъдър цар, безкористни служащи и работен народ са условия за щастлива държава. От индивидуалното съзнание - към колективното; от колективното - към универсалното.

Гдето има труд и ред, там и Бог помага! Смел и бърз за Доброто!

Искайте и търсете Доброто за всички - с него ще дойде и Вашето собствено добро!

Бог да Ви е всякогашен спътник и помощник пожелава:

[подпис:] Любомир Лулчев

София - Изгрева 3.1.1939 г.

________________________________

* Написано е 3.I.1939 г., но вероятно датата е 5.I.1939 г. - вж №18. (бел. М.И.)

** декаданс (фр. decadence) - упадък. (бел. М.И.)

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...