Jump to content

(43) Писмо от Любомир Лулчев до Цар Борис III от 1939 г.


Recommended Posts

(43) Писмо от Любомир Лулчев до Цар Борис III от 1 939 г.

Ваше Величество,

От ред наблюдения върху съдбата на България от някое време се забелязват смущения, които идат от страна на Вашия баща. Желанието му да приобщи усилията си тук намират разни прояви.

Несъмнено за Вас, като Ваш баща, да е напълно естествено неговото присъствие в държавата. Но това ще бъде една голяма погрешка, срещу която бързаме да Ви предупредим.275

Светът, а също и ний, българите, се намираме пред една епоха, в която е възможно да се поправят погрешките на войната чрез мирни средства.

Мир не от страх, а мир като много по-мощно средство за творчество и градеж. Това е една възможност - още малка засега, но която за в бъдеще ще увеличава шансовете си. Колкото и малка - тя трябва да бъде разумно използуване. Не стане ли сега това, България ще изгуби благоприятните си условия за един срок за около 60 години.276 Това Ви се казва ясно и категорично, за да няма после одумвания с незнание. Вие сте свободни да постъпите както искате, но последствията могат да бъдат много неприятни. И Вашият баща имаше навремето си своите много добри съображения, но не се изпълниха.277

Вярвам, че Вие ще постъпите по-разумно.

Вашият баща, гдето си е сега - той си е на мястото. Там той е полезен. Сегашните събития не благоприятствуват никак за неговото идване. България ще изгуби в такъв случай всичките си преимущества, които неутралитетът й дава и обещава за в бъдеще.278

За неговото идване може да стане въпрос само след като България реализира свойте близки териториални задачи, сиреч след като се поправят погрешките от войните. Тогава и само тогава неговото идване в България ще увеличи радостта на хората и няма да предизвика Съдбата.279

Ний не желаем нито Вий, нито той да съжалява за това, което може да настъпи. Ний Ви правим една услуга, като Ви представяме една действителност, която трябва да вземете в съображение, понеже нещата ще станат тъй, както са отредени, и ний не трябва да дохождаме в стълкновение с плановете на Провидението, защото те си остават неизменни.280

С почит: [подпис:] Любомир Лулчев

1.V.1939 г., София, Изгрева

Оригиналът е пратен на Фердинанд от царя и той миряса засега да иска да идва в България.*

_______________________

* Това изречение е написано на ръка от Любомир Лулчев. (бел. М.И.)

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...