Jump to content

(59) Среща с Царя на 13.Х.1939 г. от 9 и ½ вечерта до 11 и ½ в двореца [в] София


Recommended Posts

(59) Среща с Царя на 13.Х.1939 г. от 9 и ½ вечерта до 11 и ½ в двореца [в] София

Дойде да ме вземе Севов. На вратата на двореца ме чакаше принц Кирил, а царят ме чакаше в коридора. Веднага седнахме на съвещание заедно със Севов и Кирил. Разговорът се води главно на три теми:

1. Четоха се рапортите на Антонов от Москва389 и на Драганов от Берлин.

2. Разговорът на царя с Гибралтарския владика.

3. Мерките за и против камарата.

По първия въпрос:

Накратко, положението е такова. Молотов е обещал на българските депутати «всичко, от което България има нужда» - това го потвърждава и Антонов. Започват се ред преговори. Четоха ми документите - десетина телеграми. В това число и на Драганов от Берлин, където са се отнесли за съвет при Ри-бентроп за поведението ни с Русия, дали има смисъл да се сключва пакт за приятелство или за ненападение и пр. Рибентроп390 се отдумал, че за България не е говорил, но после излиза, че е говорил; след три дни дава съвет да се сключи пакт за каквото можем, и че на Бълг[ария] исканията ще се имат предвид. На Антонов дават наставления да разбере какво прави Сарачоглу391 там и с оглед на това да действува, а до това време, за да не стои празен, пращат полковник Бойдев392 да сключи въздухоплавателен пакт за цивилна авиация, както искат русите, само че царят отклонява вместо Бургас, както те искат, за да не стане морска база, да бъде през София. В туй време, докато Бойдев води тия преговори с Деканозов393 (много глупаво и нетактично), той иска да се види и с Молотов, при това си издава спатиите, като казва, че ще чака Сарачоглу, на което Молотов му казва, че няма да туря отношенията на България и Русия в зависимост от Турция и пр... и най-после, след протакания и увъртания, а навярно и шетания на тукашни партизани до руската легация, Деканозов отказва всякаква предварителна работа, докато не се подпише един пакт за ненападение, и едва не изгонил Бойдев, който си тръгнал веднага... (Заприлича ми на онзи разказ от Чехов, гдето един паднал във водата, а те почват да го лекуват за удавено и всеки казва цяр. Той отначало си говори, а като почнаха да го разтриват, да му правят дишане и пр., най-после свършва благополучно. Та, и неговата работа толкова глупава - при такова разположение на русите - тоя резултат. Просто идиотщина!) Решихме: Антонов да пази леглото два-три дни и да се отзове веднага; да се дочака Бойдев, за да се има непосредствени впечатления; да се вика Прасолов от Кьосето и да му се каже каквото има да му се казва, и по този начин да се дезавоира Антонов и да има причини да се прибере. Неговите рапорти на места са глупави, например той пише: «Сега, когато Франция и Англия ни мразят, едничката ни опора е Русия», което, разбира се, не е вярно, па и да е вярно, не трябва така да се казва... Изобщо -дивотия. Остана да се не бърза толкова, защото сега времето тече бързо и носи изненади. Царят ми каза, че докато бил на Сара Гьол, мислил да се образува един балкански блок за неутралитет394 и като получил и прочел тия телеграми, много се ядосал, говорили с Кьосето, но не знаел какво да реши и затова поискал да се види и с мене. Казах му, че това може да трае няколко дена, още повече че Русия сега се разправя с Финландия, но какво да се прави с нашите «болшевици» - Бойдев и др., които са по-опасни и не знаят какво да правят и говорят и на които аз отдавам ,тази смяна на настроение в Русия, на тия интриги, които те безогледно правят... Бог да пази България, си мислех, докато говорехме на тая тема.

Царят ми разправи за срещата си с Гибралтарския владика.

- Само че аз бях владика, а не той - каза ми и ми разправи в по-главни черти разговора, който са имали. Траял е около два и половина часа и той е избягал почти накрая. Главните тези - владиката:

- Англия накрая непременно ще победи.

Царят:

- Тия борби ще превърнат хората на зверове, особено като им разрушат градовете, и ще дойде социалната революция. Може би Англия последна, но и тя ще пострада. Методът хирургически не е прав, защото вместо един цирей излезе други, още по-голям - Русия! Не може да се накарат народите да умират за един умрял - Полша! Това простият народ не го разбира и ще има отзвук.

Владиката казал:

- Хайде, да речем, че пред Вас е Чембърлейн - какво ще му кажете?

- Много малък съм, да давам съвети на Чембърлейн, но на Вас, като на поп, мога да се изповядам и да кажа истината, тъй както я разбирам - и му натрил здравата носа за недоверието, което те имат към България. - Аз съм цар, който се възцарих, когато топовете на революцията гърмяха пред София, и зная какво значи да имаш недоволен народ от нещо. Колкото по-скоро се тури край на войната, толкова по-добре. Инак ще дойдат социални смущения - и пр.

На тая тема царят е продължил и което ми прави много добро впечатление - че той в доводите си е силен и прав в защита [на] неутралитета и правата на България.

После минахме с малко думи на вътрешното положение. Казах му: дали ще разпуска камарата преди или след свикването й, то е въпрос на тактика и преди всичко - на демобилизация, но трябва да се има план и хора за прокарване на тоя план. Но и тоя път оставихме да разгледаме въпроса други път, защото вече беше късно и той беше измъчен. Севов ми каза снощи, че на другия ден му се похвалил, че спал една нощ спокойно (царят).

Вчера, 16.Х, бях с Багрянов и Стоил в Чамкория. Прегледахме неговите законопроекти и говорихме за политиката - вътрешна и външна. Останахме съгласни върху: неутралитет строг, за да се запазим по възможност по-дълго настрана от огъня; мерки за подобрение [на] положението на народа, икономически преди всичко и после - други.

Остава да се вземат мерки и за търговията, която е стигнала да обира малките сметки на себе си - нещо, което може да се избегне.

Вътрешната политика да се прокара с честни хора. Недоволен е от Кьосето, защото им губи много времето в министерския съвет с празни работи.

Снощи дойде Севов, под поканата сигур на Багрянов, и дойде уж да си поговорим, но целта му беше друга. Той искаше да ме подготви да стане промяната преди камарата, защото аз съм бил дал тоя съвет, а той не бил съгласен преди, но сега вече разбрал, че така ще е по-добре, защото новото министерство щяло да разпусне камарата и ще иска да прави избори, както някога в старо време ставаше. Казах му, че всичко е добре, ако добре се изманипулира. Трябва всичко да стане с най-малко сътресение - тогава ще е от полза за държавата. При това му казах, че не мога да се съглася да се сменя вътрешният министър точно преди избори, както досега е ставало: в продължение на пет години - сменени 8 министри на вътрешните работи! При това му заявих най-категорично и абсолютно (което просто го преряза, това видях), че по никой начин няма да [се] съглася да се смени Недев.

- Не, той нека си остане в кабинета, но не ограничавай царя.

- Аз ще си кажа как мисля, а той нека си прави както иска! Недев исках да го правя отначало на железниците, но сега, след като се показа на мястото си, безсмислено е да го махаме оттам, където работи добре, за да туряме други. И казвам ти, за да бъдем на чисто: няма да се съглася и с Траянов395, който е клал, нито със Сотир Янев396, който е правил далавери с тютюн в Прага. Недев нека се смени с някой, който е по-добър - може, но с по-лош няма смисъл!

Той увърта много за свободата на царя, но аз си останах непреклонен и той каза, че му идело да се направи на болен. Видях, че си е нагласил планове за «Млада Българийка»397... все министериабли, като че ли на България може да се служи само от министерските места... Гадинки!...

При Учителя бях на 15.Х сутринта от 8 до 9 часа и му казах разговора с царя. Той ми говори:

«Царят, когато го е страх или закъснява, прави погрешки и не върви в унисон с премъдростта Божия. Русите възприеха една активна политика. Англичаните изхождат от своите лични интереси, а трябва да изхождат от Божествените интереси. Германците правят сега като англичаните. Русия е по-честна -държи си думата. Те са дошли до реалното - че с война не се постига, но с преговори. Разумно всичко да се направи. Иде нещо Божествено, сила Божествена. Провидението е турило сега злото [отвън], а доброто - отвътре, защото инак лошите хора ще реагират, а то иде доброто под лоша маска.398 Сега царят трябва да слуша... пак ще я харесва. Ако бяха слушали...

Всички искат да се налагат, а насилието нищо не допринася. Хубавите работи трябва да се опитват. Латвийците, които пътуваха, оттук нататък не са изгубили нищо и навсякъде са ги посрещали добре, но не е така било с другите пътници - видели Божествената ръка над себе си.399 Сега е потребно човек да носи Бога в душата си и да Му слугува. Светът, който ще дойде, той ще спаси хората. Мусолини, Хитлер, Сталин - те са един човек. Сталин е физ[ическият] юмрук; Хитлер минава за честен; Сталин - за справедлив, а Мусолини - за умен. От Невидимия свят ръководят Русия, тя е на опасен път.400 Иде нещо страшно. Когато нещо може да се избегне, се казва, а когато не може - не се казва (предсказва), като не може да се коригира. Сега остава по-важното - да се въздействува върху умовете на хората. Хитлер е сега натясно - Русия е в гърба му.401 В Берлин разделиха Сан-Стефанска България, Русия извършва Божествения план с освобождението на България, а те попречиха и сега ще си понесат и наказанието. Никой човек не трябва да коригира Божия план!402 Англия постъпи с Русия лошо, като, след като воюваха заедно, нищо не й дадоха, но й оставиха болшевизма [в] наследство, като й взеха земи, държаха личния егоизъм.403 Англия създаде Япония, но тя е по-опасна от Русия, защото последната не е гладна за земи, тя има достатъчно, а Япония няма. Царят има много погрешки, които трябва да изправи. Има някои неща Божествени, които трябва да се изправят... Англичаните да се не свързват с Япония. Русия може да им бъде в полза. [Отиващата си]* година беше лоша - сега има един шанс за поправка. Ако грешният се поправи в последния ден, му се зачита, а и праведният, ако падне в последния ден - пада! Ако англичаните турят своето по-горе от човешкото, ще изгубят. Хитлер сега прилага английска политика. И той като тях постъпва, германците вървят по пътя на англичаните. Русия освободи германците да имат свобода на действие. Светските хора са сега по-безопасни от духовните, защото те ще ти ограничат само физическата свобода, а духовните - и физическата, и духовната.»

_______________

* В оригинала е «идущата». (бел. М.И.)

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...