Jump to content

(74) Срещи с Учителя


Recommended Posts

(74) Срещи с Учителя

На 24.III.1940, 4 ч след пладне,

по негово лично повикване и в двата случая

I.

«Ще трябва да кажете на царя, че тая година - 1940 - е критическа. Вероятно е и полит... да се усили. (Записано лошо, нечетливо.) Да бъде добре осведомен. Англия направи погрешки още в 1878 година в Сан-Стефанска България, като направи една погрешка, че се намеси в едно Божествено дело499 (Погрома) в 1918 г. ... туриха...; в 1914 г. подшушнаха, че ще бъдат благодарни, ако отидем с Германия... Справедливост трябва. Англия трябва да поправи своите погрешки - иначе не пише добре за нея.500

Трябва да се каже това на царя: по околен път да й внуши това. ... Ако може на Англия, на английския крал да даде съвет. Ще му кажеш: «На Баща Ви даваха съвети, не послуша, видя сетнините» - та и те да сключат мир, защото чрез война няма да спечелят. Да използуват ...о и Русия - инак най-богатият - Англия - ще плаща в края на краищата.»501

Можеш да му покажеш писмото на Д-ра (Екимов)... Божественото начало за... самообразованието на децата (Паневритмията и приложението й). Всичко това са закони в природата и трябва да се приемат - без разлика, откъдето и да идат...502

Сега политиката на Англия се обърна срещу нея самата. Северните държави дадоха добър пример. Турция сега само...

Ще му кажеш: «Правите една сграда, не туряйте гнили греди. Ний сме за здравите греди... Приятелство с всички народи. Но тя (той?) няма да примирява, но да даде добър съвет, той може да го даде и знае как. Всичките мъчнотии ще се преодолеят с волята (помощта) Божия!»503

Среща на 26.III, 11 ч преди обед

«Трябва да му кажете, че за него тая година е критическа. Тая година има писано да придобие нещо. Много умен трябва да бъде, за да спечели. Той ще трябва по околен път да разбере, ако в Англия са готови да послушат един съвет, да не го подозират, че е шпионин - странично да даде съвет. Всички сега говорят за това, което не е сега - хитра политика.

Солени ще им излязат сега 14-тях точки наУилсъна.504 Продадоха кръвта на падналите за 125 милиарда контрибуция. Сега Невидимият свят ще им тури контрибуция за кръвта - за руската и германската кръв.505 Сега е борбата между двете ложи. Адептите на източните народи, те разцепват, те подтикват към война европейците, те им внушават да имат стълкновение на интересите, да се омаломощават европейските народи. Внушават на Англия опасността от Русия, която е напразна. Сега Англия насъскваше Германия против Русия, но Хитлер преодоля... Сега дърпат Мусолини. Сега са натясно. Подкупите играят. Трябва да се въздействува.506 Англичаните са досетливи - когато бяха арестували Ганди и го затвориха, казах им да го пуснат и го пуснаха веднага. Те имат нужда от съветници. Ганди прилага Толстоя: воюване без пушки - умират, без да се бият.507 Когато добър човек умира, той е като бомба - влиза в лошите хора - само тях засяга. В християнството така се създадоха мъченици.

Сега е критическа година за царя - не да се плаши, а да бъде разумен.

Създадени са много противоречия, които мъчно може да се предвидят и избягват.508 Избиването на комунистите в България беше английска политика. Разделението на Сан-Стефанска България, детронирането на Александра, изпъждането на Фердинанда беше все английска работа. Англичаните не можеха да дадат по-добър съветник на Хитлер от Фердинанд - сега той държи с Германия, а син му - с Англия...

Ужасен е политическият живот - най-низките престъпления са там - с един обед или закуска може да те принесат жертва на боговете...»

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...