Jump to content

(77) Среща с Учителя на 12.V.1940 г., 7 ½ ч сутринта


Recommended Posts

(77) Среща с Учителя на 12.V.1940 г., 7 ½ ч сутринта

Повика ме Учителят и между другото ми говори следното.

Въпрост беше за един селянин от Кулско, ако се не лъжа, който беше пратил писмо до царя, че иска лично да му каже нещо - много важна тайна, която на други не иска да каже, като прилага разни удостоверения, че е нормален, че има имот, че е благонадежден и пр., като казва, че ако не е важно неговото съобщение, да му вземат имота от 50 декара и да раздадат на бедните. Личи си, че е религиозен човек, някой, който е чел Библията и мечтае за пророчески дарования.

Учителят каза:

«Да се изслуша - да се... човешкото на място и Божественото на място; където трябва, да се тури.

Тази война е война духовна.524 Духовете на тъмнината и духовете на светлината си дават едно сражение. Спорът е, че Светлите духове искат светлината да е за всички, а тъмнината да е отчасти за всички. А тъмните - че тъмнината е за всички, а светлината да е отчасти за всички. Конкретно и двата лагера имат аргументи силни, само че не знаят, че тъмнината не може да работи без светлина. Всичката работа на тъмнината е да не пропусне светлината в някои области. А светлината иска да изгони тъмнината и студа и където и да бъдат тъмните сили, да излязат... Хитри са... шпиони имат. Всичко се туря в действие.»

Заговорих, че царят вчера беше пратил да м.е пита чрез Сев[ов] какво да правим с амнистията по повод [на] едно запитване в камарата. Учителят каза: «Право на бащата е да прощава и той трябва да види кога...»

Заговорих за «Благословение», която искат да конфискуват, и после минахме] на други въпроси.

«Нашето духовенство трябва да внимава, да види какво стана с църквата в Русия, в Германия. Хитлер постъпи с католиците католически и с евреите -по еврейски: расовата борба, нали те се смятаха за избран народ... На то[ва] право най-добрите, най-справедливите на земята трябва да дойдат да управляват. Управляващите, които бият... а сега иде пък Христос. И те са раздвоени. Тя, войната, не зависи вече от хората.525 Народите не са свободни както в миналото. Англия търси Франция за помощ, Германия - Русия. Всяко благо от Бога излиза, от най-чистия. Аз имам всичко и не се нуждая от нищо. Аз се радвам на Божественото благо и желая и те да се радват на него. И те ще познаят това - Тоя, Който внася мир в семейството, в обществото, в държавите, Той ще дойде не от небето, а отвсякъде - и от ума, и от сърцето, и от душата, отвсякъде ще дойде Христос. Сега това е обсадата на Ерусалим.526 Тогава 60 000 евреи бяха разпънати на кръстове. Бог поругаем не бива. Християнският свят трябва да изхвърли лъжата. Който народ изхвърли лъжата и тури справедливостта, той върви право, той е правоверен - справедливост, разумност и добрина да се турят като основа. Доброто е във физическия свят; справедливостта - в духовния свят и разумността - в Божествения. Това е достъпно за ума им.

Ако упражненията на Паневритмията се турят, светът ще се оправи. Във физическия свят те нямат нещо по-съвършено от тях - ще турят музиката да им заповядва и ще почерпят Божественото благо... А те сега казват: «И ние може да измислим упражнения»... Не да измислим, а да внесем Божия порядък във физическия свят - няма какво да измисляме... Зад онова, което съм казал, седи Божествената Истина.527 Зад светлината седи свещта, слънцето... светлината има потенциал... »

Във всяка свобода (говорих му за величини с разни степени на свобода - математиката) бързината се увеличава, светлината в ума и силата на волята, и топлината на сърцето. Нулата може да се увеличава сама и да се намалява сама (говорих му в теорията на познанието за определяне координатите на тангента-точка) и да се увеличава сама. Като се смали до крайния предел, идва до единица[та], която е мярка на всичко. Като се тури пред или след нула, показва увеличение или намаление, показва направление и дали се увеличава и намалява.

Заговори ми за носа и неговите форми във връзка с горното: формите на носа показват какви са били принципите - при основата горе; законите - в средата и фактите - долу при ноздрите, които са действували.

«Принципите освобождават, законите ограничават, а фактите принуждават! Този и други много материал, който има, трябва да се разработи от вас, да се отдели във всички науки патологичната страна - във всички науки: и в политиката, и в религията, има сега патологична страна и здравословна, има болезнени и здравословни състояния. В болезнените състояния има повече енергия, отколкото трябва, и не е организирана колкото го има - пресищане. Германците отвън ги стесняват, а те отвътре се разширяват. Трябва да се канализират те - англичаните се оказаха късогледи - те сами с версайлтова. Те тикнаха русите и германците в крив път. Англия трябва да изправи тия погрешки. «Чем» - стая, «бе» - който носи нещо, а Чърчил - «чърч» - черкова или хладнокръвие (тълкуване на името Чемберлейн [и на името Чърчил]). Царят не трябва да ходи на лов вече - случаят с офицера Обрешков във Варна, който счупва крака на гургулица, а след 20 минути син му - неговия крак с ловджийска пушка - изстрел, без да иска...»

Говори ми още много работи, но ми се свърши книгата, на която записвах, тя беше един лист, а понеже не го записах веднага, то сега не мога, при преписването, да си го спомня...

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...