Jump to content

(111) Съобщение


Recommended Posts

(111) Съобщение*

Ако борбата продължи така, няма да бъде добре нито за Русия, нито за Германия.

Българският цар може сега да влезе като примирител между тях. Това е най-добрият ход.

Тогава Русия ще примири Германия с Англия, Америка и България. С това ще се избегнат много ненужни страдания на европейските народи. От Невидимия свят се възлага тая роля на цар Борис, ако я приеме доброволно.605

Тогава ще бъде добре за него и за България, и за всички Християнски народи.

Ако не я приеме той, това ще дойде по друг път и в друг вид.

Въпрос: Той предварително може ли да довери на германците това свое намерение?

Отговор: Може да каже лично това на Хитлер. В помощ ще му бъдат хора, ползуващи се с доверие.

Ако сега се посее мирът, голям плод ще даде.

19.1.1942 г.**, 3 часът и 40 минути следобед

Изгрева - София

______________

* На листа горе вляво Любомир Лулчев е написал на ръка: «Не [...нечетливо], Поговорено. (бел. М.И.)

** Това съобщение е с дата 19.I.1942 г., но в преписа на дневника, направен от самия Любомир Лулчев, то е сложено след записките от срещата с царя на 9.I.1941 г., затова го оставяме тук. (бел. М.И.)

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...