Към съдържанието

  • Log In with Google      Sign In   
  • Регистрация


                       


Автор

Информация за файла

  • Качен: 22 яну 2017 14:44
  • Последно обновен: 22 яну 2017 14:44
  • Размер: 26,06MB
  • Прегледи: 498
  • Сваляния: 40

Свали Избрани песни - Мара Белчева 1931

Още снимки
СЪДЪРЖАНИЕ

НЕПОСТИЖИМОТО

1. Старата звънарнипа -9

2. Родихъ се да живѣа въ бури -10

3. Пръвъ пѫть тазъ сутрина откѫнахъ . 11

4. За кѫпчицата тамо край рѣката 12

5. Игнаждень13

6. Коледна пѣсень 14

7. Непостижимото 13

8. Предъ огнището 16

9. Сипе се полека мекий снѣгъ 17

10. Погледъ 16

11. Кокиченце  19

12. Пролѣть  20

13. Презъ ведрината лека 21

14. Вѣнци  22

15. Вечерна пѣсень . 23

16. Аѣтна нощь  24

17. Преграда 23

16. Пинчо—Римъ 26

НА ПРАГА СТѪПКИ

19. Вихъръ 29

20. Есенна пѣсень

21. Завеса

22. Следъ погребението

23. Брунате  

24. Пакъ сама  

23. Македония 1912

26. 1913

27. На мойтѣ устни твоятъ дъхъ умрѣ ... 37

28. То бѣше само пѣсень

29. Копнежкъ

30. На мойтѣ чувства

31. Орелъ 41

32. Вечерь 42

33. Азъ казахъ сбогомъ 43

34. Деньтъ е черъ, деньтъ е бѣлъ ..... • 44

35. Стопанина отдавна е на пѫть ...... 45

36. Самата .  46

37. Свѣщицата   47

38. Строши съсѫда, вече не плачи ! 48

39. Изскърцаха и спрѣха се колата 49

40. Македония 1918 ........... 50

41. При старата руина 51

42. На прага стѫпки ..... 52

43. Неутешениатъ 53

44. Друго царство    54

ВѢЧНЙЯТЪ СКИТНИКЪ

45. ТОЛСТОЙ 57

46. Сънь  58—59

47. Вѣчниятъ  60

48. О, до кога ще ме изпитваше Богке!  61

49. Предпролѣть   62

50. Вижъ, и азъ живѣя! 63

51. Априлъ   64

52. Черешата  65

53. Юлска вечерь 66

54. Живота 67

55. Кудданъ   68

56. Когато бѣхъ  69

57. Задушница    70

58. Три църквици 71

59. Свое слънце  72

60. Причастие    73

61. Зловещо ехо   74

62. Листопадъ   75

63. Учительтъ 76

64. Пѫтьтъ ми 77

65. Молитва .    78


ПЛАНИНАТА

66. Ручей      61

67. Пѣсень 82

68. Юндола   83

69. Идилиа 84

70. Есенна картина 85

71. Пастиръ   86

72. Помакъ . 87

73. Мусала 88

74. Планината  89

75. Рилски езера I   90

76. „ . II 91

77. Планинско цвѣте  ..... 92
Случайни файлове