Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
Беседи пред сестрите
подредени по хронология


  36 броя беседи от БС

1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1925 1926 1932

http://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png АЗБУЧЕН СПИСЪК;
 http://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png ХРОНОЛОГИЧЕН СПИСЪК;
Допълнителна информация
НБ - Неделни беседи (1914 г. до 1944 г.) - http://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png АЗБУЧЕН СПИСЪК; http://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png ХРОНОЛОГИЧЕН СПИСЪК;
СБ - Съборни беседи (1906-1944)http://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png АЗБУЧЕН СПИСЪКhttp://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png ХРОНОЛОГИЧЕН СПИСЪК;
ООК - Общ Окултен клас (1922-1944)http://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png АЗБУЧЕН СПИСЪКhttp://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png ХРОНОЛОГИЧЕН СПИСЪК;
МОК - Младежки окултен клас (Специален клас) (1922-1944)http://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png АЗБУЧЕН СПИСЪКhttp://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png ХРОНОЛОГИЧЕН СПИСЪК;
ИБ - Извънредни беседи (1897-1944)http://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png АЗБУЧЕН СПИСЪКhttp://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png ХРОНОЛОГИЧЕН СПИСЪК;
КД - Клас на Добродетелите(1920-1926)http://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png СПИСЪК;
МС - Младежки събори (Съборни) (1923-1930)http://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png СПИСЪК;
РБ - Рилски беседи (Съборни) (1929-1944)http://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png АЗБУЧЕН СПИСЪКhttp://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png ХРОНОЛОГИЧЕН СПИСЪК;
УС - Утрини Слова (1930-1944)http://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png АЗБУЧЕН СПИСЪК; http://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png ХРОНОЛОГИЧЕН СПИСЪК;
БС - Беседи пред сестрите(Четвъртачни беседи) (1917-1932)http://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png СПИСЪК;
ПС - Последното Слово (1943-1944) http://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png СПИСЪК;


1917

Хигиена на човешката душа, ИБ, БС - София, 8.2.1917г.
Венецът на живота, ИБ, БС - София, 15.2.1917г.
Без товар, ИБ, БС - 22.3.1917г.
Волята Божия, ИБ, БС - София, 29.3.1917г.
Оправдание и спасение, ИБ, БС - София, 5.4.1917г.
Съчетанието / Което Бог е съчетал, ИБ, БС - София, 3.5.1917г.
Простотата, ИБ, БС - София, 31.5.1917г.

начало

1918

Съхранение на душевната енергия, ИБ, БС - София, 10.6.1918г.
Пълнене и празнене, БС - София, 26.6.1918г.
Който намигва, ИБ, БС - София, 7.11.1918г.
Малък разбор / Лемуил, НБ, ИБ, БС - София, 5.12.1918г.

начало

1919

Встъпление в Любовта, ИБ, БС - София, 16.1.1919г.
Това учение, ИБ, БС - София, 17.4.1919г.

начало

1920

Пояснения върху окултизма, спиритизма, теософията, мистицизма и християнството, ИБ, БС - София, 12.2.1920г.
Силите в Природата, ИБ, БС - София, 19.2.1920г.
Великата майка, ИБ, БС - София, 26.2.1920г.
Вяра, ИБ, БС - София, 5.3.1920г.
Работете с Любов, ИБ, БС - София, 10.5.1920г.
Двата принципа / Съчетание на отношенията, ИБ, БС - София, 8.8.1920г.

начало

1921

Влиянието на хармонията в живота, ИБ, БС - 20.6.1921г.
Свидетелството на Духа, ИБ, БС - София, 10.11.1921г.

начало

1922

Актьори и работници / Да слезе Христос, да ви обясни, ИБ, БС - В.Търново, 2.6.1922г.

начало

1923

Приложение, ИБ, БС - София, 21.6.1923г.

начало

1925

Събиране и изваждане / Събиране и изваждане. Запалване и изгасване на свеща, ИБ, БС - София, 18.12.1925г.

начало

1926

БЕЗ НАУКА НЯМА СПОЛУКА, ИБ, БС - София, 21.1.1926г.
ОГЪВАНЕ И ПРЕЧУПВАНЕ / СГЪВАНЕ И ПРЕЧУПВАНЕ, ИБ, БС - София, 18.2.1926г.

начало

1932

Истина и Живот, ИБ, БС - София, 17.3.1932г.
Принуждава ни, ИБ, БС - София, 24.3.1932г.
Вярата като закон, ИБ, БС - София, 31.3.1932г.
Естествени правила, ИБ, БС - София, 7.4.1932г.
Доброто семе, ИБ, БС - София, 21.4.1932г.
Узрял плод, ИБ, БС - София, 5.5.1932г.
Пътища на Мъдростта, ИБ, БС - София, 12.5.1932г.
Носители на Новото, ИБ, БС - София, 19.5.1932г.
Една задача / Задача за самовъзпитание, ИБ, БС - София, 2.6.1932г.
Непоклатима канара, ИБ, БС - София, 30.6.1932г.

начало