Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
Беседи от Младежките събори
подредени по хронология25 броя беседи от МС

1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930

http://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png АЗБУЧЕН СПИСЪК;
 http://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png ХРОНОЛОГИЧЕН СПИСЪК;
Допълнителна информация
НБ - Неделни беседи (1914 г. до 1944 г.) - http://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png АЗБУЧЕН СПИСЪК; http://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png ХРОНОЛОГИЧЕН СПИСЪК;
СБ - Съборни беседи (1906-1944)http://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png АЗБУЧЕН СПИСЪКhttp://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png ХРОНОЛОГИЧЕН СПИСЪК;
ООК - Общ Окултен клас (1922-1944)http://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png АЗБУЧЕН СПИСЪКhttp://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png ХРОНОЛОГИЧЕН СПИСЪК;
МОК - Младежки окултен клас (Специален клас) (1922-1944)http://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png АЗБУЧЕН СПИСЪКhttp://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png ХРОНОЛОГИЧЕН СПИСЪК;
ИБ - Извънредни беседи (1897-1944)http://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png АЗБУЧЕН СПИСЪКhttp://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png ХРОНОЛОГИЧЕН СПИСЪК;
КД - Клас на Добродетелите(1920-1926)http://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png СПИСЪК;
МС - Младежки събори (Съборни) (1923-1930)http://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png СПИСЪК;
РБ - Рилски беседи (Съборни) (1929-1944)http://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png АЗБУЧЕН СПИСЪКhttp://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png ХРОНОЛОГИЧЕН СПИСЪК;
УС - Утрини Слова (1930-1944)http://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png АЗБУЧЕН СПИСЪК; http://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png ХРОНОЛОГИЧЕН СПИСЪК;
БС - Беседи пред сестрите(Четвъртачни беседи) (1917-1932)http://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png СПИСЪК;
ПС - Последното Слово (1943-1944) http://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png СПИСЪК;


1923

Две думи!, МС - София, 2.7.1923г.
Разцъфтяване на човешката душа, МС - София, 2.7.1923г.
Първото правило, МС - София, 3.7.1923г.

начало

1924

Да възлюбиш, МС - София, 6.7.1924г.
Любов и мисъл / Разумната любов и светлата мисъл, МС - София, 6.7.1924г.
Правилно разбиране на природните действия / Разумното тълкувание на природните действия, МС - София, 6.7.1924г.
Новото възпитание / За възпитанието, МС - София, 7.7.1924г.
Топлината на живота, МС - София, 7.7.1924г.

начало

1925

И обхождаше Исус всичка Галилея, НБ, МС - София, 5.7.1925г.
Вътрешна връзка, МС - София, 6.7.1925г.
Двадесет правила от Учителя към ученика, МС - София, 7.7.1925г.
Дванадесет положения – съпоставяния върху разбиранията и живота на ученика, МС - София, 7.7.1925г.
Методът на светлината, МС - София, 7.7.1925г.

начало

1926

Вътрешни и външни връзки, МС - София, 7.7.1926г.
Особеното място, МС - София, 8.7.1926г.
Педагогически правила, МС - София, 9.7.1926г.

начало

1927

Мислещият човек, МС - София, 14.8.1927г.
Правата мисъл, МС - София, 15.8.1927г.

начало

1928

Роден от Бога, МС - София, 8.7.1928г.
Без окови!, МС - София, 9.7.1928г.
Към свобода!, МС - София, 10.7.1928г.

начало

1929

Първите стъпки, МС - София, 7.7.1929г.

начало

1930

Право си отсъдил, МС - София, 12.7.1930г.
Връзване и развързване, МС - София, 13.7.1930г.
Чрез Него стана, МС - София, 14.7.1930г.

начало