Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
Утринни Слова подредени по хронология


450 броя Утринни слова

1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937
1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944  

http://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png АЗБУЧЕН СПИСЪК;
 http://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png ХРОНОЛОГИЧЕН СПИСЪК;
Допълнителна информация
НБ - Неделни беседи (1914 г. до 1944 г.) - http://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png АЗБУЧЕН СПИСЪК; http://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png ХРОНОЛОГИЧЕН СПИСЪК;
СБ - Съборни беседи (1906-1944)http://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png АЗБУЧЕН СПИСЪКhttp://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png ХРОНОЛОГИЧЕН СПИСЪК;
ООК - Общ Окултен клас (1922-1944)http://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png АЗБУЧЕН СПИСЪКhttp://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png ХРОНОЛОГИЧЕН СПИСЪК;
МОК - Младежки окултен клас (Специален клас) (1922-1944)http://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png АЗБУЧЕН СПИСЪКhttp://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png ХРОНОЛОГИЧЕН СПИСЪК;
ИБ - Извънредни беседи (1897-1944)http://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png АЗБУЧЕН СПИСЪКhttp://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png ХРОНОЛОГИЧЕН СПИСЪК;
КД - Клас на Добродетелите(1920-1926)http://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png СПИСЪК;
МС - Младежки събори (Съборни) (1923-1930)http://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png СПИСЪК;
РБ - Рилски беседи (Съборни) (1929-1944)http://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png АЗБУЧЕН СПИСЪКhttp://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png ХРОНОЛОГИЧЕН СПИСЪК;
УС - Утрини Слова (1930-1944)http://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png АЗБУЧЕН СПИСЪК; http://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png ХРОНОЛОГИЧЕН СПИСЪК;
БС - Беседи пред сестрите(Четвъртачни беседи) (1917-1932)http://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png СПИСЪК;
ПС - Последното Слово (1943-1944) http://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png СПИСЪК;


1930

Абсолютната Истина, УС - София, 21.9.1930г.
Вътрешна свобода, УС - София, 28.9.1930г.
Божествени състояния, УС - София, 9.11.1930г.
Важността на размишлението, УС - София, 7.12.1930г.

начало

1931

Здрава основа, УС - София, 4.1.1931г.
Отношение към Бога, УС - София, 1.2.1931г.
Първичната храна, УС - София, 1.3.1931г.
Истински поклонници, УС - София, 29.3.1931г.
Път на вътрешно разбиране, УС - София, 21.4.1931г.
Здрави слуги и здрави господари, УС - София, 24.5.1931г.
Мистично разбиране, УС - София, 21.6.1931г.

начало

1932

Обич и знание, УС - София, 8.5.1932г.
Двете страни на света, УС - София, 22.5.1932г.
Постоянна благодарност, УС - София, 29.5.1932г.
Малкото добро и малкото зло, УС - София, 19.6.1932г.
Добрата воля Божия, УС - София, 26.6.1932г.
Ново разбиране, УС - София, 25.9.1932г.
Правила за живота, УС - София, 2.10.1932г.
Свобода и ограничение, УС - София, 9.10.1932г.
Даване и вземане, УС - София, 16.10.1932г.
Слабото и силното, УС - София, 23.10.1932г.
Механични и съзнателни процеси, УС - София, 30.10.1932г.
Разрешаване на мъчнотиите, УС - София, 6.11.1932г.
Младост и старост, УС - София, 13.11.1932г.
Време и пространство, УС - София, 20.11.1932г.
Мисълта – мощна сила, УС - София, 27.11.1932г.
Новото съзнание, УС - София, 4.12.1932г.
Забраненият плод, УС - София, 11.12.1932г.
Сеятелят, УС - София, 18.12.1932г.
Разбрано добро и неразбрано зло, УС - София, 25.12.1932г.

начало

1933

Топли чувства и светли мисли, УС - София, 1.1.1933г.
Външна и вътрешна вяра, УС - София, 8.1.1933г.
Добри проводници, УС - София, 15.1.1933г.
Три мисли, УС - София, 19.1.1933г.
Божествен импулс, УС - София, 5.2.1933г.
Умен и справедлив, УС - София, 12.2.1933г.
Неговата воля, УС - София, 19.2.1933г.
Блажени сте, УС - София, 26.2.1933г.
Истина и добро, УС - София, 5.3.1933г.
Начало и край, УС - София, 12.3.1933г.
Прав и крив път, УС - София, 19.3.1933г.
Отворени кранове, УС - София, 2.4.1933г.
Приемане и предаване, УС - София, 9.4.1933г.
Дреха на живота, УС - София, 16.4.1933г.
Примирение, УС - София, 23.4.1933г.
Целта на живота, УС - София, 30.4.1933г.
Вяра и Любов, УС - София, 7.5.1933г.
Вяра, надежда и Любов, УС - София, 21.5.1933г.
Ръцете на Любовта, УС - София, 28.5.1933г.
Новото знание, УС - София, 11.6.1933г.
Отворените прозорци, УС - София, 18.6.1933г.
Правила за приложение, УС - София, 25.6.1933г.
Разумно съотношение в природата, УС - София, 9.7.1933г.
Семе, цвят и плод, УС - София, 16.7.1933г.
Силното оръжие, УС - София, 23.7.1933г.
Вътрешно послушание, УС - София, 30.7.1933г.
Новото разбиране на връзката в живота, УС - София, 24.9.1933г.
Двата процеса в живота. Двата гласа, УС - София, 1.10.1933г.
Вечният порядък / Вечният порядък и безпорядъкът в живота, УС - София, 8.10.1933г.
Разбирането на Словото, УС - София, 15.10.1933г.
Слушайте Го! / Слушайте Го! Дай свобода!, УС - София, 22.10.1933г.
Няма да ви остави, УС - София, 29.10.1933г.
Общото благо, УС - София, 5.11.1933г.
Силен и умен – Двете погрешки. Трите категории. Третото положение, УС - София, 12.11.1933г.
Истинската добродетел, УС - София, 19.11.1933г.
Красивата страна на живота, УС - София, 26.11.1933г.
Молитвата, УС - София, 3.12.1933г.
Законът на молитвата, УС - София, 10.12.1933г.
Две правила, УС - София, 17.12.1933г.
Трите изпитания, УС - София, 24.12.1933г.
Радост, която никой няма да отнеме, УС - София, 31.12.1933г.

начало

1934

Едно изречение, УС - София, 7.1.1934г.
Реалното и нереалното, УС - София, 14.1.1934г.
Синовно отношение, УС - София, 21.1.1934г.
В какво седи духовният живот, УС - София, 28.1.1934г.
Изпълнение волята, УС - София, 4.2.1934г.
Младият, възрастният и старият, УС - София, 11.2.1934г.
Не пресушавай живота, УС - София, 18.2.1934г.
Любов и разбиране, УС - София, 25.2.1934г.
Обичай Божественото, УС - София, 4.3.1934г.
Новата дреха, УС - София, 11.3.1934г.
Едно ви трябва, УС - София, 18.3.1934г.
Възстановете Любовта, УС - София, 25.3.1934г.
Единственият свободен, УС - София, 1.4.1934г.
Слугуване, УС - София, 8.4.1934г.
Божествен и човешки порядък, УС - София, 15.4.1934г.
Бъдете като Баща си!, УС - София, 22.4.1934г.
Бедният Лазар и богатият, УС - София, 29.4.1934г.
Господарят и на двете, УС - София, 6.5.1934г.
Носителят на Неговото Слово, УС - София, 13.5.1934г.
Трите идеи / Като себе си! Трите идеи, УС - София, 20.5.1934г.
Двата порядъка / Двата порядъка. Качества на младия, УС - София, 27.5.1934г.
Трите страни на съзнанието, УС - София, 3.6.1934г.
Противоречие и благо, УС - София, 10.6.1934г.
Което става, УС - София, 17.6.1934г.
Към Емаус, УС - София, 24.6.1934г.
Върховният авторитет, УС - София, 8.7.1934г.
Справедливост, милосърдие, УС - София, 15.7.1934г.
Пътят на възкресението, УС - София, 22.7.1934г.
Човешкото и Божественото, УС - София, 29.7.1934г.
Трите изпита (Трите велики закона), УС - София, 26.8.1934г.
Законът на подмладяването, УС - София, 2.9.1934г.
Съшествие на Духа, УС - София, 9.9.1934г.
Вярата и новото / Вярата и Небето, УС - Мусала, 16.9.1934г.
Учение и работа, УС - Русе, 23.9.1934г.
Послушание, УС - Русе, 30.9.1934г.
Посвещения в живота / Четирите посвещения в живота, УС - София, 7.10.1934г.
Каин и Авел, УС - София, 14.10.1934г.
Тънкият конец, УС - София, 11.11.1934г.
Езикът на дъгата, УС - София, 18.11.1934г.
Петте постижения, УС - София, 25.11.1934г.
Доброто име, УС - София, 2.12.1934г.
Абсолютната и Относителната реалност, УС - София, 9.12.1934г.
В Ниневия, УС - София, 16.12.1934г.

начало

1935

Правият път, УС - София, 6.1.1935г.
Причинният свят, УС - София, 13.1.1935г.
Товарене и разтоварване, УС - София, 20.1.1935г.
Подмладяване, УС - София, 27.1.1935г.
Ценната дума, УС - София, 3.2.1935г.
Отдалечаване и приближаване, УС - София, 10.2.1935г.
Път към Любовта / Страданието – път към Любовта, УС - София, 17.2.1935г.
Съучастници в благата, УС - София, 24.2.1935г.
Насилията под слънцето, УС - София, 3.3.1935г.
Най-голямото изкуство / Какво ще говори Учителят, УС - София, 10.3.1935г.
Добрият живот / Да живеете, УС - София, 17.3.1935г.
Двете добродетели / Двата вида добродетели. Кой е правият път?, УС - София, 24.3.1935г.
Придобиване и задържане / Да се добие и задържи богатството, УС - София, 31.3.1935г.
Два метода / Двата метода и двата пътища към сродната душа, УС - София, 7.4.1935г.
Естествени прояви на Любовта / Естествената любов. Да бъдем разумни. Добрата постъпка, УС - София, 14.4.1935г.
Трите степени / Три степени в християнството. Трите обязаности на човека. Двете категории. Екзаменът. Бележките, УС - София, 21.4.1935г.
Трите врати / Любовта. Три стъпки – три врати, УС - София, 28.4.1935г.
Четирите елемента / Четири неща в ума си, УС - София, 5.5.1935г.
Правото на Любовта / Близкият човек. Двете права на човека, който обича. Примирението, УС - София, 12.5.1935г.
До 29-ти юний, УС - София, 19.5.1935г.
Възходящият път. Трите думи. Писмото, УС - София, 26.5.1935г.
Тонът Фа / Няма да бъда излъган, УС - София, 2.6.1935г.
Път към разумността / Пътят на разумното, УС - София, 9.6.1935г.
Плащане на дългове / Изплащайте дълга си, УС - София, 16.6.1935г.
Човек и природа / Господ в нас, и ние в Него, УС - София, 23.6.1935г.
Начало и край / И до края, както и в началото. Нищо няма да ви стане, УС - София, 30.6.1935г.
Към мене / Обърнете се към мене, УС - София, 7.7.1935г.
Словото и животът, УС - София, 14.7.1935г.
Любов и служене. Чешмата в двора, УС - София, 21.7.1935г.
Положителни качества / Не лъжете себе си, УС - София, 28.7.1935г.
Божественият план / Тълкуванието. Истинските връзки, УС - София, 8.9.1935г.
Скъпоценото камъче / Скъпоценното камъче под езика, УС - София, 15.9.1935г.
Трите родословия. Моето верую. Новото верую / Трите родословия, УС - София, 22.9.1935г.
Буря голяма. Горделивият и тщеславният / Развълнуваното море, УС - София, 29.9.1935г.
Двата порядъка, УС - София, 6.10.1935г.
Вътрешните качества на числото 12. Дванадесеттях хляба. Божественият и човешкият порядък / Фарисеи и садукеи, УС - София, 13.10.1935г.
Де е човекът? Първият образ на човека. Степени на разбиране / Степени на разбиране, УС - София, 20.10.1935г.
Приложението като източник на знанието / Източник на знанието, УС - София, 27.10.1935г.
Герои / Героите, УС - София, 3.11.1935г.
Свещеният огън, УС - София, 10.11.1935г.
Вътрешният закон, УС - София, 17.11.1935г.
Бъди доволен / Доволството, УС - София, 24.11.1935г.
Огънят на пречистването. Едно добро / Огън на пречистване, УС - София, 1.12.1935г.
Вътрешният живот. Вътрешни и външни прояви. Трите книги / Трите книги, УС - София, 8.12.1935г.
По новия начин. Коприненият конец / Коприненият конец, УС - София, 15.12.1935г.
Котелът и торбата. Което имам / Земята като училище, УС - София, 22.12.1935г.
Причина на страданията. Любов, Разумност, Истина и Доброта / Причини за страданията, УС - София, 29.12.1935г.

начало

1936

Знайният Бог, УС - София, 5.1.1936г.
Топлината на Любовта, УС - София, 12.1.1936г.
Непроменливи величини / Устойчиви величини, УС - София, 19.1.1936г.
Слуги на Доброто, УС - София, 26.1.1936г.
Огънят на любовта / Силният огън, УС - София, 16.2.1936г.
Ще се похваля / Ще се похваля. Божественото начало, УС - София, 21.2.1936г.
Познат от Бога / Познат от Бога, УС - София, 1.3.1936г.
Абсолютна справедливост / Абсолютна справедливост, УС - София, 8.3.1936г.
Новият метод / Истинските приятели. Учението като непреривен процес. Новият метод, УС - София, 15.3.1936г.
Което Бог е съчетал / Което Бог е съчетал, УС, ИБ - София, 22.3.1936г.
Възприемане на словото / Да се възприеме Словото, УС - София, 29.3.1936г.
Двете фази / Двете фази в пътя на ученика, УС - София, 5.4.1936г.
Божествената връзка / Божествената връзка. Новият живот. Трите врати, УС - София, 12.4.1936г.
Изгрев и залез / Настояще, минало и бъдеще. Изгрев, пълен ден и залез. Прощението! Превод трябва, УС - София, 19.4.1936г.
Права мисъл, чувство и говор / Правата мисъл, чувство и говор, УС - София, 26.4.1936г.
Четирите качества / Четирите качества, УС - София, 3.5.1936г.
Сляпороденият / Слепороденият човек, УС - София, 6.9.1936г.
Вътрешна връзка / Вътрешният говор и вътрешното слушане. Вътрешната мистична връзка, УС - София, 13.9.1936г.
За слава Божия / За Слава Божия, СБ, УС - София, 20.9.1936г.
Той създава / Аз го създадох!, УС - София, 27.9.1936г.
Важността на черния дроб, УС - София, 4.10.1936г.
Реалните неща в Любовта / Реалното в Любовта, УС - София, 11.10.1936г.
Шестото чувство / Вярата и Любовта. Шестото чувство, УС - София, 18.10.1936г.

начало

1937

Реалността в живота / Реалността в живота! Качествата на мъжа и на жената. Доброто мислене, доброто обличане и готвене, УС - София, 3.1.1937г.
Божествената храна, УС - София, 10.1.1937г.
Учение и служение / Учение и служене на Бога, УС - София, 17.1.1937г.
Конкретното в Любовта, УС - София, 24.1.1937г.
Великодушие и Целомъдрие. Мекота, УС - София, 31.1.1937г.
Първият и последният, УС - София, 7.2.1937г.
Конкурсният изпит, УС - София, 14.2.1937г.
Ликвидиране и прилагане / Ликвидация със стария живот и приложение на новия, УС - София, 21.2.1937г.
Три необходими неща / Три неща са потребни, УС - София, 28.2.1937г.
Обмяна в Божественото / Обмяна на Божественото!, УС - София, 7.3.1937г.
Приложение на Вярата, Надеждата и Любовта в живота, УС - София, 14.3.1937г.
Старото отмина / Три фази има, УС - София, 21.3.1937г.
Примирителната постъпка / Мекота, примирителната постъпка. Красотата ще спаси света!), УС - София, 28.3.1937г.
Степените на Любовта, УС - София, 4.4.1937г.
Двамата сина, УС - София, 11.4.1937г.
Истина и благост / Благост и Истина, УС - София, 18.4.1937г.
Първата дума, УС - София, 25.4.1937г.
Както Бог мисли и прави, УС - София, 2.5.1937г.
Единият и многото, УС - София, 9.5.1937г.
Първото място, УС - София, 16.5.1937г.
Новото / Новото в небето. Страданието, УС - София, 23.5.1937г.
Упование на Божественото / Уповай на Божественото, УС - София, 30.5.1937г.
Детето на истината / Самораждане. Раждане на Истината, УС - София, 6.6.1937г.
Проводници на любовта / Проводници на неговата Любов, УС - София, 13.6.1937г.
Особеностите на човека / Особената черта на човека, УС - София, 20.6.1937г.
Вътрешен и външен живот, УС - София, 27.6.1937г.
Смекчаване на злото / Злото и Любовта. Божественият път. Смекчаване на злото, УС - София, 4.7.1937г.
Вътрешна обхода, УС - София, 29.8.1937г.
Силният / Силен в света, УС - София, 5.9.1937г.
Свят на промени / Религиозни хора, УС - София, 12.9.1937г.
Любов и приравняване / Приравняване и Любов, УС - София, 19.9.1937г.
Ликвидация на века, УС - София, 26.9.1937г.
Оценяване и прилагане, УС - София, 3.10.1937г.
Да видят, УС - София, 10.10.1937г.
Сърцето и умът, УС - София, 17.10.1937г.
Двете дървета, УС - София, 31.10.1937г.
Трите свята, УС - София, 7.11.1937г.
Първата песен, УС - София, 14.11.1937г.
Разрешение на въпросите, УС - София, 21.11.1937г.
Служене на Бога, УС - София, 28.11.1937г.
Неизменни величини, УС - София, 5.12.1937г.
Трите пътя, УС - София, 12.12.1937г.
С ключ и без ключ, УС - София, 19.12.1937г.
Малките неща, УС - София, 26.12.1937г.

начало

1938

Доброто и светлината, УС - София, 2.1.1938г.
Окото на Любовта, УС - София, 9.1.1938г.
Двете жени, УС, НБ - София, 16.1.1938г.
Радостни и весели, УС - София, 23.1.1938г.
Учене и служене, УС - София, 30.1.1938г.
Красотата на Душата, УС - София, 6.2.1938г.
Четири погледа, УС - София, 13.2.1938г.
Единствената връзка, УС - София, 20.2.1938г.
Единство в живота, УС - София, 27.2.1938г.
Новата храна, УС - София, 6.3.1938г.
Да слушат, УС - София, 13.3.1938г.
Добрите плодове, УС - София, 20.3.1938г.
Великите пътища, УС - София, 27.3.1938г.
Под тебе и над тебе, УС - София, 3.4.1938г.
Даде ми се всяка власт, УС - София, 24.4.1938г.
Даром давайте, УС - София, 1.5.1938г.
Отворени за доброто, УС - София, 8.5.1938г.
Главните точки, УС - София, 15.5.1938г.
Великото в света, УС - София, 22.5.1938г.
Обнова на човека, УС - София, 29.5.1938г.
Последен в света, УС - София, 19.6.1938г.
Две посоки, УС - София, 26.6.1938г.
Слизане и качване, УС - София, 3.7.1938г.
Тониране, УС, ООК - София, 4.9.1938г.
Оригинал и копие, УС - София, 11.9.1938г.
Изгубеният сън, УС - София, 18.9.1938г.
Добрият език, УС - София, 25.9.1938г.
Трансформатори на Божествената енергия, УС - София, 2.10.1938г.
Любов към всичко, УС - София, 16.10.1938г.
Постоянната връзка и единствената мярка, УС - София, 23.10.1938г.
Силата на човека, УС - София, 30.10.1938г.
Всичко е за добро, УС - София, 6.11.1938г.
Горе на планината, УС - София, 13.11.1938г.
Една свещена идея, УС - София, 4.12.1938г.
Вътрешният мир, УС - София, 11.12.1938г.
Надежда, вяра и любов, УС - София, 18.12.1938г.
Страдание и радост, УС - София, 25.12.1938г.

начало

1939

Посрещането на Господа, УС - София, 8.1.1939г.
Година на работа, УС - София, 15.1.1939г.
Основното правило, УС - София, 22.1.1939г.
Изпитът на Любовта, УС - София, 29.1.1939г.
Пътят на светиите, УС - София, 5.2.1939г.
Качества на силния човек, УС - София, 12.2.1939г.
Благо и блаженство, УС - София, 19.2.1939г.
Зрелостният изпит, УС - София, 5.3.1939г.
Радостта, УС, НБ - София, 12.3.1939г.
Божественият параход и станцията „Благовещение“, УС - София, 19.3.1939г.
Елате да разсъждаваме, УС - София, 26.3.1939г.
Трите пътища, УС - София, 2.4.1939г.
Двете благодарности, УС - София, 16.4.1939г.
Естествената среда на човешката душа, УС - София, 23.4.1939г.
Качества на Любовта, УС - София, 7.5.1939г.
Ценността на вашата душа, УС - София, 14.5.1939г.
Силата на човека, УС - София, 21.5.1939г.
Ученикът, УС - София, 4.6.1939г.
Пред новата епоха, УС - София, 11.6.1939г.
Знаменосци на Любовта, УС - София, 18.6.1939г.
Стари и нови светии, УС - София, 25.6.1939г.
Новата любов, УС - София, 2.7.1939г.
Самоотричане, УС - София, 9.7.1939г.
Слугиня на Божествената Любов, УС - София, 3.9.1939г.
Единствен цяр, УС - София, 10.9.1939г.
Първият момент на Любовта, УС - София, 24.9.1939г.
На Него можем да разчитаме, УС - София, 1.10.1939г.
Ободрителни мисли, чувства и постъпки, УС - София, 8.10.1939г.
Слуги на Божествения ум и на Божественото сърце, УС - София, 15.10.1939г.
Ще бъдат опитани, УС - София, 5.11.1939г.
Намиране изгубената дума, УС - София, 12.11.1939г.
При Бога, ангелите и добрите хора, УС - София, 19.11.1939г.
Път към изгубената дума, УС - София, 26.11.1939г.
Победата на доброто, УС - София, 3.12.1939г.
Посещение на Бога. Работа и учение, УС - София, 10.12.1939г.
Аз, ти, той, УС - София, 17.12.1939г.
Даром, УС - София, 24.12.1939г.

начало

1940

Два момента, УС - София, 7.1.1940г.
Служене на Бога, УС - София, 14.1.1940г.
Един ден, УС - София, 28.1.1940г.
Постиженията на човека, УС - София, 4.2.1940г.
Без кал, УС - София, 11.2.1940г.
Добрият път, УС - София, 18.2.1940г.
Обичайте и радвайте се, УС - София, 25.2.1940г.
Нови пътища, УС - София, 3.3.1940г.
Трите обещания, УС - София, 10.3.1940г.
Великото благо, УС - София, 24.3.1940г.
Светлина, топлина, сила, УС - София, 31.3.1940г.
Майката на съвършенството, УС - София, 14.4.1940г.
Божията мисъл, УС - София, 21.4.1940г.
Както ме е Отец въздигнал, УС - София, 28.4.1940г.
Най-малката погрешка и най-малкото добро, УС - София, 5.5.1940г.
Здравословно гледище, УС - София, 12.5.1940г.
Четири неща, УС - София, 2.6.1940г.
Нови и стари неща, УС - София, 9.6.1940г.
Свещеното чувство, УС - София, 16.6.1940г.
Търпението, УС - София, 23.6.1940г.
Първата запалка, УС - София, 30.6.1940г.
Комедия, драма, трагедия, УС - София, 7.7.1940г.
Съвършенство във възприемането и даването, УС - София, 14.7.1940г.
Приложение, УС - София, 21.7.1940г.
Вечно обновяване, СБ, РБ, УС - София, 28.7.1940г.
Реалност на живота, СБ, РБ, УС - София, 4.8.1940г.
Вяра и вярване, СБ, РБ, УС - София, 11.8.1940г.
Изучаване и приемане, СБ, РБ, УС - 7-те езера, 18.8.1940г.
Неоцененото богатство, СБ, РБ, УС - София, 25.8.1940г.
Десетте девици, СБ, РБ, УС - София, 1.9.1940г.
Функции на вярата, СБ, РБ, УС - София, 8.9.1940г.
Любов в трите свята, СБ, РБ, УС - София, 15.9.1940г.
Връзка между Бога и човека, СБ, РБ, УС - София, 22.9.1940г.
Съгласуване на мислите, УС - София, 29.9.1940г.
Работа за цялото, УС - София, 6.10.1940г.
Самоотричане, УС - София, 13.10.1940г.
Волята на Любовта, УС - София, 27.10.1940г.
Процепът на Любовта, УС - София, 10.11.1940г.
Чантата на Любовта, УС - София, 1.12.1940г.
Две врати, УС - София, 15.12.1940г.
Което е и което не е, УС - София, 22.12.1940г.
Божествена мярка, УС - София, 29.12.1940г.

начало

1941

Двете недоволства, УС - София, 5.1.1941г.
Трезво гледане, УС - София, 12.1.1941г.
Най-светлият път, УС - София, 9.2.1941г.
Търпение, УС - София, 16.2.1941г.
Малката любов, УС - София, 23.2.1941г.
Хубавата усмивка, УС - София, 9.3.1941г.
Божествената книга, УС - София, 16.3.1941г.
Единственият път, УС - София, 23.3.1941г.
Божествената усмивка, УС - София, 30.3.1941г.
Трите придобивки, УС - София, 13.4.1941г.
Трите извора, УС - София, 20.4.1941г.
Да дойде при мене, УС - София, 27.4.1941г.
Добрият живот, УС - София, 4.5.1941г.
Безлюбие и любов, УС - София, 18.5.1941г.
Крайното добро и крайното зло, УС - София, 1.6.1941г.
Единствената сила утринно слово, УС - София, 8.6.1941г.
Да просветнат, УС - София, 15.6.1941г.
Зародиш, дърво, плод, УС - София, 22.6.1941г.
Три връзки, УС - София, 6.7.1941г.
Вералах – да даде Господ!, УС - София, 13.7.1941г.
Служение с Любов / С любов, СБ, УС - София, 31.8.1941г.
Което не е, УС, СБ - София, 7.9.1941г.
Единственото нещо, УС, СБ - София, 14.9.1941г.
Царството Божие / Името, царството и волята Божия, СБ, УС - София, 21.9.1941г.
Последното добро, УС - София, 5.10.1941г.
Зелен и узрял, УС - София, 19.10.1941г.
Постоянна благодарност, УС - София, 26.10.1941г.
Трите неща, УС - София, 2.11.1941г.
Божественият и човешкият порядък, УС - София, 9.11.1941г.
Да обичаш и да те обичат, УС - София, 16.11.1941г.
Трите качества на тона, УС - София, 7.12.1941г.

начало

1942

С малкото, УС - София, 4.1.1942г.
Единствената врата, УС - София, 11.1.1942г.
Дрехата на Любовта, на Мъдроста и на Истината, УС - София, 18.1.1942г.
Единственият път, УС - София, 25.1.1942г.
Характерът и тялото, УС - София, 15.2.1942г.
Нов поздрав, УС - 23.2.1923г. (непечатана)
Най-лесното, УС - София, 8.3.1942г.
Великият път, УС - София, 22.3.1942г.
Видове женитби, УС - София, 29.3.1942г.
Близо и далеч, УС - София, 5.4.1942г.
Трите положения, УС - София, 12.4.1942г.
Най-малката и най-голямата любов, УС - София, 19.4.1942г.
Радости и страдания, УС - София, 26.4.1942г.
Животът за любовта, УС - София, 3.5.1942г.
Без сол, УС - София, 10.5.1942г.
Новото в света, УС - София, 17.5.1942г.
Любов, вяра и надежда, УС - София, 24.5.1942г.
Добрият път, УС - София, 7.6.1942г.
Слаби и силни, УС - София, 5.7.1942г.
Трите чаши, УС - София, 12.7.1942г.
Единствената нишка, УС - София, 19.7.1942г.
Добро, справедливост, разумност, УС - София, 26.7.1942г.
Любов и обич, УС - София, 9.8.1942г.
Божиите блага, УС - София, 16.8.1942г.
Опознаване, СБ, РБ, УС - София, 30.8.1942г.
Смисълът на живота, СБ, РБ, УС - София, 20.9.1942г.
Бъдещото верую, УС - София, 27.9.1942г.
Важни и належащи неща, УС - София, 4.10.1942г.
От любов и обич, УС - София, 11.10.1942г.
Да работим с радост, УС - София, 18.10.1942г.
Учител мой, УС - София, 25.10.1942г.
Да направим човека, УС - София, 1.11.1942г.
Новият път, УС - София, 8.11.1942г.
Като младия син, УС - София, 29.11.1942г.
Отвън дрънкането, отвътре ученето, УС - София, 6.12.1942г.
Усмихвай се, УС - София, 13.12.1942г.
Трите изкушения, УС - София, 20.12.1942г.
Човешка, ангелска и Божествена Любов, УС - София, 27.12.1942г.

начало

1943

Пожелаване, УС - София, 3.1.1943г.
Вратите на Любовта, УС - София, 24.1.1943г.
Любов без закон, УС - София, 31.1.1943г.
Най-сигурното място, УС - София, 7.2.1943г.
Пътят на живота, УС - София, 14.2.1943г.
Плодовете на Любовта, УС - София, 21.2.1943г.
Трите пътя, УС - София, 28.2.1943г.
Новата идея, УС - София, 7.3.1943г.
На първо място, УС - София, 21.3.1943г.
Два пъти родени, УС - София, 28.3.1943г.
Двата велики закона, УС - София, 4.4.1943г.
Слуги, ученици, синове, УС - София, 25.4.1943г.
Близо е, УС - София, 2.5.1943г.
Любовта е музика, УС - София, 9.5.1943г.
В любещите ръце, УС - София, 16.5.1943г.
Два метода, УС - София, 23.5.1943г.
Път на избавление, УС - София, 30.5.1943г.
Числото тринадесет, УС - София, 6.6.1943г.
Сила и слабост, УС - София, 13.6.1943г.
Религиозни и духовни хора, УС - София, 20.6.1943г.
Четирите струни, УС - София, 11.7.1943г.
Добро слушане, УС - София, 1.8.1943г.
Двата пътя, УС - София, 10.10.1943г.
Синовно отношение, УС - София, 17.10.1943г.
Плодовете на Духа, УС - София, 24.10.1943г.
Новото начало, УС - София, 31.10.1943г.
Бъдете съвършени, УС - София, 14.11.1943г.
Право мислене, УС - Витоша, 21.11.1943г.
Човешка и Божествена любов, УС - София, 28.11.1943г.
Безопасният път, УС - София, 5.12.1943г.
Най-великата наука, УС - София, 12.12.1943г.
Блажени нищите, УС - София, 19.12.1943г.
Божията воля / Волята Божия,, УС - София, 26.12.1943г.

начало

1944

Възприемане и предаване/Сито и дармон, УС, СБ - София, 2.1.1944г.
Божественият ден, УС - София, 9.1.1944г.
Пребъдване, УС, ИБ, ПС - Мърчаево, 19.3.1944г.
Най-красивият ден, УС, ИБ, ПС - Мърчаево, 16.4.1944г.

начало