Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
Неделни беседи подредени по хронология


1025 броя Неделни беседи

1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929
1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944

http://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png АЗБУЧЕН СПИСЪК;
 http://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png ХРОНОЛОГИЧЕН СПИСЪК;
Допълнителна информация
НБ - Неделни беседи (1914 г. до 1944 г.) - http://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png АЗБУЧЕН СПИСЪК; http://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png ХРОНОЛОГИЧЕН СПИСЪК;
СБ - Съборни беседи (1906-1944)http://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png АЗБУЧЕН СПИСЪКhttp://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png ХРОНОЛОГИЧЕН СПИСЪК;
ООК - Общ Окултен клас (1922-1944)http://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png АЗБУЧЕН СПИСЪКhttp://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png ХРОНОЛОГИЧЕН СПИСЪК;
МОК - Младежки окултен клас (Специален клас) (1922-1944)http://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png АЗБУЧЕН СПИСЪКhttp://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png ХРОНОЛОГИЧЕН СПИСЪК;
ИБ - Извънредни беседи (1897-1944)http://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png АЗБУЧЕН СПИСЪКhttp://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png ХРОНОЛОГИЧЕН СПИСЪК;
КД - Клас на Добродетелите(1920-1926)http://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png СПИСЪК;
МС - Младежки събори (Съборни) (1923-1930)http://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png СПИСЪК;
РБ - Рилски беседи (Съборни) (1929-1944)http://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png АЗБУЧЕН СПИСЪКhttp://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png ХРОНОЛОГИЧЕН СПИСЪК;
УС - Утрини Слова (1930-1944)http://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png АЗБУЧЕН СПИСЪК; http://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png ХРОНОЛОГИЧЕН СПИСЪК;
БС - Беседи пред сестрите(Четвъртачни беседи) (1917-1932)http://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png СПИСЪК;
ПС - Последното Слово (1943-1944) http://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png СПИСЪК;


1914

Ето човекът, НБ - София, 16.3.1914г.
Житното зърно, НБ - София, 23.3.1914г.
Четирите основни елемента, НБ, ИБ - Бургас, 6.4.1914г.
Явлението на Духа, НБ - София, 20.4.1914г.
Талантите, НБ - София, 27.4.1914г.
Любовта, НБ - София, 6.7.1914г.
Сънищата на Йосифа, НБ - София, 20.7.1914г.
Законът на служенето, НБ - София, 27.7.1914г.
Важността на малките неща, НБ - София, 3.8.1914г.
Мир вам!, НБ - София, 11.9.1914г.
Необходимостта да познаваме Бога, НБ - София, 21.9.1914г.
Колко по-горе стои човек от овца!, НБ - София, 28.9.1914г.
Фарисей и Митар, НБ - София, 5.10.1914г.
Условията на вечния живот, НБ - София, 12.10.1914г.
Страхът, НБ - София, 19.10.1914г.
Духът и плътта. Приливи и отливи в, НБ - София, 2.11.1914г.
В начало бе, НБ - София, 8.11.1914г.
Словесното мляко, НБ - София, 16.11.1914г.
Учителите, НБ - София, 7.12.1914г.

начало

1915

Великден, НБ - 22.3.1915г.
Многоценният бисер, НБ - 19.4.1915г.
Новото основание, НБ - София, 10.5.1915г.
Божественият Промисъл, НБ - 24.5.1915г.
Изкушението, НБ - София, 20.6.1915г.
Блудният син, НБ - София, 27.6.1915г.
Молитва, НБ - София, 4.7.1915г.
Добрият самарянин, НБ - София, 11.7.1915г.
Стари и нови мехове, НБ - 12.7.1915г.
Свобода на Духа, НБ - 23.8.1915г.
Рождението, НБ - 25.12.1915г.

начало

1916

Истината, НБ - 24.4.1916г.
Милосърдието, НБ - София, 17.9.1916г.
Ти знаеш, НБ - София, 1.10.1916г.
Поради радостта, НБ - София, 8.10.1916г.
Да възлюбиш Господа, НБ - София, 15.10.1916г.
Да я не пия ли?, НБ - София, 22.10.1916г.
Мъдростта, НБ - София, 29.10.1916г.
Христа да придобия, НБ - София, 5.11.1916г.
Петте разумни девици / Петте разумни и петте неразумни деви, НБ - София, 16.11.1916г.
Закхей, НБ - София, 26.11.1916г.
Ще ви въздигна, НБ - София, 3.12.1916г.
Спаси ни, НБ - София, 17.12.1916г.
Ще бъдат научени, НБ - София, 24.12.1916г.
Отдайте Божието Богу, НБ - София, 31.12.1916г.

начало

1917

Братът на най-малките, ИБ, НБ - София, 1.1.1917г.
Растете в благодат! / Растене и познание, НБ - 7.1.1917г.
Марта и Мария, НБ - 14.1.1917г.
Двамата господари, НБ - 21.1.1917г.
Все що е писано, НБ - София, 28.1.1917г.
Блажените, НБ - 4.2.1917г.
Децата, НБ - София, 11.2.1917г.
Познание. Самопожертвуване / Всичко ми е предадено, НБ - София, 18.2.1917г.
Спасението, НБ - София, 25.2.1917г.
Кръстът, НБ - София, 22.3.1917г.
Солта, НБ - София, 25.3.1917г.
Виделината, НБ - София, 1.4.1917г.
Яковъ и Исавъ, НБ - София, 8.4.1917г.
Радвайте се, НБ - София, 15.4.1917г.
Божията воля / Волята Божия, НБ - София, 22.4.1917г.
Чистосърдечните, НБ - София, 29.4.1917г.
Взимане и даване, НБ - София, 6.5.1917г.
Богъ е съчеталъ, НБ - София, 13.5.1917г.
Доброто съкровище, НБ - София, 20.5.1917г.
Пребъдете / Пръбѫдване, НБ - София, 27.5.1917г.
Бог е Дух, НБ - София, 3.6.1917г.
Дали може, НБ - София, 10.6.1917г.

начало

1918

Доведете го, НБ - София, 30.6.1918г.
Трите положения, НБ - София, 7.7.1918г.
В истия час, НБ - София, 14.7.1918г.
Радостни и търпеливи, НБ - София, 21.7.1918г.
Заведеевата майка, НБ - София, 23.7.1918г.
Събличане и обличане, НБ - София, 28.7.1918г.
Доброто вино, НБ - София, 4.8.1918г.
Двете жени, НБ - София, 11.8.1918г.
Погледна Петра, НБ - София, 18.8.1918г.
Скритият квас, НБ - София, 25.8.1918г.
Вкъщи, НБ - София, 1.9.1918г.
Да Го посрещнат, НБ - София, 8.9.1918г.
Не може да се укрие, НБ - София, 15.9.1918г.
Двамата братя, НБ - София, 22.9.1918г.
В мое име, НБ - София, 29.9.1918г.
Да се роди, НБ - София, 6.10.1918г.
Двата полюса, НБ - София, 13.10.1918г.
Дух Господен, НБ - София, 20.10.1918г.
Двете заповеди, НБ - София, 27.10.1918г.
Призваните, НБ - София, 3.11.1918г.
Да наеме работници, НБ - София, 10.11.1918г.
Като чуха, НБ - София, 17.11.1918г.
Изобилният живот, НБ - София, 1.12.1918г.
Малък разбор / Лемуил, НБ, ИБ, БС - София, 5.12.1918г.
Разделено царство, НБ - София, 8.12.1918г.
И рече баща му, НБ - София, 15.12.1918г.
Неизвестното, НБ - София, 29.12.1918г.

начало

1919

Великите условия на живота, НБ - София, 12.1.1919г.
Голямата вяра, НБ - София, 19.1.1919г.
Лозата и пръчките, НБ - София, 26.1.1919г.
Като себе си, НБ - София, 2.2.1919г.
Противоречие в съзвучието, НБ - София, 9.2.1919г.
Ако не бях дошъл, НБ - София, 2.3.1919г.
Моето иго, НБ - София, 9.3.1919г.
С любов се взима, НБ - София, 22.3.1919г.
Детето растеше, НБ - София, 30.3.1919г.
Господ му рече, НБ - София, 6.4.1919г.
Нито тържик, НБ - София, 13.4.1919г.
Като го видя Петър, НБ - София, 20.4.1919г.
Кога се молиш, НБ - София, 27.4.1919г.
Изгряващото слънце, НБ - 4.5.1919г.
Светило на тялото, НБ - 11.5.1919г.
Гредата, НБ - 18.5.1919г.
Трапезата на Новия Завет, НБ - 25.5.1919г.
Отхвърленият камък, НБ - 1.6.1919г.
Гърбавата жена, НБ - 8.6.1919г.
Учител и Господ, НБ - София, 15.6.1919г.
Призваха Исуса, ИБ - София, 19.6.1919г.
Малкият закон, НБ - София, 22.6.1919г.
Старият книжник, НБ - София, 29.6.1919г.
Аз съм онзи човек, НБ - София, 28.9.1919г.
Бог е говорил, НБ - София, 9.11.1919г.
Двамата свидетели, НБ - София, 16.11.1919г.
И отиде та се представи, НБ - София, 30.11.1919г.
Ще живее, НБ - София, 7.12.1919г.
Работи на лозето ми, НБ - София, 14.12.1919г.
Денят на доброто, НБ - София, 21.12.1919г.

начало

1920

Излязоха и завтекоха се, НБ - София, 8.1.1920г.
Добрият пастир, НБ - София, 18.1.1920г.
Земният и небесният, НБ - София, 1.2.1920г.
Молитвата, НБ, ИБ - София, 8.2.1920г.
Аз съм жив, НБ - София, 22.2.1920г.
Що казва Духът, НБ - София, 29.2.1920г.
Ще управлява всички народи, НБ - София, 7.3.1920г.
Законът и пророците, НБ - София, 28.3.1920г.
Зачудиха се, НБ - София, 4.4.1920г.
Отиде след Него, НБ - София, 11.4.1920г.
Молих се, НБ - София, 18.4.1920г.
Приятел и раб, НБ, ИБ - София, 25.4.1920г.
По предание, НБ - София, 2.5.1920г.
Запалят свещ, НБ - София, 9.5.1920г.
Десен и ляв път, НБ, ИБ - Сливен, 13.6.1920г.
От мен да мине / От мен да замине, НБ, ИБ - Бургас, 27.6.1920г.
Когато посрещате, ИБ - В.Търново, 10.10.1920г.
Което се променя, без да се изменя, ИБ - В.Търново, 17.10.1920г.
Който има мир, ИБ - В.Търново, 24.10.1920г.
Две лепти, ИБ - В.Търново, 30.10.1920г.
Точка, линия, плоскост, куб, ИБ - В.Търново, 7.11.1920г.

начало

1921

Кротките, НБ, ИБ - 25.1.1921г.
Любовта, НБ - София, 27.2.1921г.
Вярата, НБ - София, 6.3.1921г.
Новият човек / Новиятъ човѣкъ, НБ - София, 13.3.1921г.
Фарисей и садукей, НБ - София, 20.3.1921г.
Сеятелят / Сѣятельтъ, НБ - София, 27.3.1921г.
Храненето, условие за вечен живот/ Правилното ядене, като условие за вѣченъ животъ, НБ - София, 3.4.1921г.
Любовта, носителка на живота / Любовь – носителка на вѣчния животъ, НБ - София, 10.4.1921г.
Огнената пещ, НБ - София, 17.4.1921г.
В рова на лъвовете / Въ рова при лъвоветѣ, НБ - София, 24.4.1921г.
Възкръсение на Любовьта, НБ - София, 1.5.1921г.
Изтълкувай ни тази притча, НБ - София, 15.5.1921г.
Живата енергия / Хлѣбътъ и живата енергия, НБ - София, 22.5.1921г.
Да ги изпита / Аритметическитѣ дѣйствия въ живота. Събиране, умножение и степенуване, НБ - София, 29.5.1921г.
Ангелът отговори, НБ - София, 5.6.1921г.
Двете жени, НБ - София, 12.6.1921г.
Дойди след Мен/ И рече му: „Дойди слѣдъ мене!“, НБ - София, 19.6.1921г.
В правда, истина и святост / Правда, истина и светость, НБ - София, 26.6.1921г.
Поздравът на Любовта, НБ - София, 2.10.1921г.
Братя и сестри на Христа, НБ - София, 19.10.1921г.
Тогаз те ще просветнат!, НБ - София, 23.10.1921г.
Синът Божи, НБ - София, 30.10.1921г.
Ненаписаните закони, НБ - София, 6.11.1921г.
В Египет, НБ - София, 13.11.1921г.
Плачът, НБ - София, 16.11.1921г.
Ананий и Сапфира, НБ - София, 20.11.1921г.
Аз ще го възкреся!, НБ - София, 27.11.1921г.
Още по-блажени са!, НБ - София, 4.12.1921г.
Стани и опаши се!, НБ - София, 11.12.1921г.
И Петър се грееше!, НБ - София, 18.12.1921г.
Каквото вържете на земята, НБ - София, 25.12.1921г.

начало

1922

Сродните души, НБ - София, 1.1.1922г.
Разговори с Учителя, ИБ, НБ - София, 8.1.1922г.
Целувание не Ми даде / Целувание ми не даде, НБ - София, 8.1.1922г.
Защо твоите ученици ядат и пият?, НБ - 15.1.1922г.
Плевелите и пшеницата, НБ - София, 22.1.1922г.
Пак ще ви видя, НБ - София, 29.1.1922г.
Какво трябва да искаме?, НБ - София, 5.2.1922г.
Ядоха и наситиха се, НБ - София, 12.2.1922г.
Искайте, търсете, хлопайте!, НБ - София, 19.2.1922г.
Царството Божие, НБ - София, 26.2.1922г.
В дома на Отца, НБ - София, 5.3.1922г.
Слушайте Него!, НБ - София, 12.3.1922г.
Твоето Слово, НБ - София, 19.3.1922г.
Които вас приемат, НБ - София, 26.3.1922г.
Прави правете Неговите пътеки!, НБ - София, 2.4.1922г.
Волята на Отца, НБ - София, 9.4.1922г.
Не бъди неверен, но верен!, НБ - София, 16.4.1922г.
Христа разпят, НБ - София, 23.4.1922г.
Ще се стопи!, НБ - София, 30.4.1922г.
Ученикът не е по-горен от учителя си, НБ - София, 7.5.1922г.
Дъще Сионова, НБ - София, 14.5.1922г.
Много плод, НБ - София, 21.5.1922г.
Неговата заповед, НБ - София, 28.5.1922г.
Не правете никому насилие, нито оклеветявайте!, НБ - София, 4.6.1922г.
Както е Он чист, НБ - Витоша, 11.6.1922г.
Ако пребъдете в Мене, НБ - София, 18.6.1922г.
Гладуват и жадуват, НБ - София, 25.6.1922г.
И Петър Го взе настрана, НБ - Чамкория, 30.7.1922г.
Аз съм истинската лоза / Истинната лоза, НБ, СБ - В.Търново, 27.8.1922г.
Аз съм вратата на овцете, НБ, СБ - В.Търново, 10.9.1922г.
Ще ви науча / Дух Свети ще ви научи, НБ - В.Търново, 24.9.1922г.
Живият Господ, НБ - Русе, 1.10.1922г.
Обичен и скъп, НБ - София, 8.10.1922г.
Ангел Господен говори / И ангел Господен говори на Филипа, НБ - София, 15.10.1922г.
Възлюби го, НБ - София, 22.10.1922г.
Станете да отидем!, НБ - София, 29.10.1922г.
По-леко ще бъде наказанието, НБ - София, 5.11.1922г.
Не знаете що искате, НБ - София, 12.11.1922г.
Да наследя, НБ - София, 19.11.1922г.
Лама савахтани, НБ - София, 26.11.1922г.
Дойде да послужи, НБ - София, 3.12.1922г.
Ще ви научи, НБ - София, 10.12.1922г.
Добрата земя, НБ - София, 17.12.1922г.
Защо не можахме?, НБ - София, 24.12.1922г.
Простри ръката си!, НБ - София, 31.12.1922г.

начало

1923

И отвори устата си, та ги поучаваше / Поучаваше ги, НБ - София, 7.1.1923г.
Но да бѫде рѣчьта ви: Ей, ей; Не, не / Ей – ей, не – не, НБ - София, 14.1.1923г.
И каквото развържете на земята, развързано ще бѫде на небето / На земята и на небето, НБ - София, 21.1.1923г.
Кое е това ново учение? / Кое е това учение?, НБ - София, 4.2.1923г.
Ако синътъ ви освободи, ще бѫдете свободни / Ще бъдете свободни, НБ - София, 11.2.1923г.
Свещено правило, НБ - София, 11.2.1923г.
Не дойдохъ да разруша, но да изпълня / Дойдох да изпълня, НБ - София, 18.2.1923г.
Господи, да се отворятъ очитѣ ни! / Отвори очите ни!, НБ - София, 25.2.1923г.
Видѣхме Господа / Видяхме Господа, НБ - София, 11.3.1923г.
Тритѣ допирни точки, НБ, ИБ - София, 22.3.1923г.
Пробуждане на човѣшката душа / Пробуждане на човешката душа, НБ - София, 25.3.1923г.
Защо сте тѫжни? / Защо сте тъжни, НБ - София, 8.4.1923г.
Чий е този образъ? / Чий е този образ, НБ - София, 15.4.1923г.
Петимата братя, НБ - София, 22.4.1923г.
Живот вечен, НБ - София, 29.4.1923г.
Дерзайте, Аз съм, НБ - София, 13.5.1923г.
За Името Ми / Ще му покажа все, що има, да пострада за името ми, НБ - София, 20.5.1923г.
Напразно Ме почитат, НБ - София, 3.6.1923г.
Разпятаго търсите / Зная, че Исуса разпятаго търсите, НБ - София, 10.6.1923г.
Имаше двама синове, НБ - София, 17.6.1923г.
След три дни, НБ - София, 24.6.1923г.
Ще дойдем при Него, НБ - София, 1.7.1923г.
Речи само реч, НБ - София, 8.7.1923г.
Който слуша вас, Мене слуша, НБ - София, 15.7.1923г.
Здравият ум / Черни връх, НБ, ИБ - Витоша, 26.8.1923г.
Двата метода на природата, НБ - 9.9.1923г.
Бъдете разумни!, НБ - 16.9.1923г.
Съблазните, НБ - 23.9.1923г.
Аз съм истинната лоза, и Отец ми е земеделецът, НБ - Русе, 1.10.1923г.
Ще ви направи свободни/ Истината, НБ - 21.10.1923г.
Изпитвайте Писанията!, НБ - София, 28.10.1923г.
Отвори им умовете, НБ - София, 4.11.1923г.
Който има уши, НБ - София, 11.11.1923г.
Бог на живите, НБ - София, 18.11.1923г.
Ще хвърля мрежата, НБ - София, 25.11.1923г.
Който люби, НБ - София, 2.12.1923г.
Каквото чух, НБ - София, 9.12.1923г.
Той ги изпита, НБ - София, 16.12.1923г.
Скръб и радост, НБ, МОК - София, 23.12.1923г.
Нашите длъжници, НБ - София, 30.12.1923г.

начало

1924

Едно ти не достига!, НБ - София, 6.1.1924г.
Оздравяха, НБ - София, 13.1.1924г.
Допреният въглен, НБ - София, 20.1.1924г.
Колко пъти да прощаваме?, НБ - София, 27.1.1924г.
Плодовете на Духа, НБ - София, 3.2.1924г.
Искаш ли да оздравееш?, НБ - София, 10.2.1924г.
Царството Божие се благовества, НБ - София, 17.2.1924г.
Що е това?, НБ - София, 24.2.1924г.
Родени изново, НБ - София, 2.3.1924г.
Господи, да прогледам!, НБ - София, 9.3.1924г.
Който дойде при мене, НБ - София, 16.3.1924г.
Брат ти си дойде, НБ - София, 23.3.1924г.
Плати ми, що ми си длъжен, НБ - София, 30.3.1924г.
Кажи само реч, НБ - София, 6.4.1924г.
Още малко, НБ - София, 13.4.1924г.
Просете, търсете и хлопайте, НБ - София, 20.4.1924г.
Ще го изцеля, НБ - София, 27.4.1924г.
Каквото попросите, НБ - София, 4.5.1924г.
Напразно ме почитат, НБ - София, 11.5.1924г.
Да възлюбиш Господа, НБ - София, 18.5.1924г.
Онези дни ще се съкратят, НБ - София, 25.5.1924г.
И валя дъждът, НБ - София, 1.6.1924г.
Ще дойда след Тебе, НБ - София, 20.7.1924г.
Настанало е царството Божие, НБ - София, 19.10.1924г.
Раздай всичко!, НБ - София, 26.10.1924г.
Родените, НБ - София, 2.11.1924г.
Блаженъ този рабъ!, НБ - София, 9.11.1924г.
Градовете Содомски и Гоморски, НБ - София, 16.11.1924г.
Да угоди на народа, НБ - София, 23.11.1924г.
Който се учи, НБ - София, 30.11.1924г.
Ти си!, НБ - София, 7.12.1924г.
Да Го посрещнат, НБ - София, 14.12.1924г.
Миротворци, НБ - София, 21.12.1924г.
Които гладуват, НБ - София, 28.12.1924г.

начало

1925

Моята заповѣдъ / Моята заповед, НБ - София, 4.1.1925г.
Тесният път, НБ - София, 11.1.1925г.
Замъждяло свещило, НБ - София, 18.1.1925г.
Който иска славата, НБ - София, 25.1.1925г.
Аз Те познах, НБ - София, 1.2.1925г.
Видѣхме звѣздата! / Видяхме звездата, НБ - София, 8.2.1925г.
Послѣдното мѣсто / Последното място, НБ - София, 15.2.1925г.
И пишеше на земята, НБ - София, 22.2.1925г.
Сега скръб имате, НБ - София, 1.3.1925г.
Моето царство, НБ - София, 8.3.1925г.
Той повелѣва на слънцето, НБ - София, 15.3.1925г.
Да се не смущава сърцето ви!, НБ - София, 22.3.1925г.
В който град влязвате, НБ - София, 29.3.1925г.
Ръката съблазнява, НБ - София, 5.4.1925г.
С Дух и огън, НБ - София, 12.4.1925г.
Истинната лоза, НБ - София, 14.6.1925г.
И оздравя дъщеря ѝ, НБ - София, 21.6.1925г.
Плодът на дървото, НБ - София, 28.6.1925г.
И обхождаше Исус всичка Галилея, НБ, МС - София, 5.7.1925г.
Което вие видите, НБ - София, 19.7.1925г.
Дава живот – Скръбта и радостта, НБ - София, 25.7.1925г.
Великият закон, НБ - Русе, 11.10.1925г.
И Бога за свой Отец казваше, НБ - В.Търново, 1.11.1925г.
Заведоха Исуса, НБ - София, 15.11.1925г.
Тридесет и осем години, НБ - София, 22.11.1925г.
Той знаеше, НБ - София, 29.11.1925г.
Видя го Исус, НБ - София, 6.12.1925г.
Откъде ида, НБ - София, 13.12.1925г.
Добрата земя, НБ - София, 20.12.1925г.
Показа им ръцете си, НБ - София, 27.12.1925г.

начало

1926

До скончанието на века, НБ - София, 3.1.1926г.
Давам власт, НБ - София, 10.1.1926г.
Благ, НБ - София, 17.1.1926г.
Мария избра, НБ - София, 24.1.1926г.
Свидетелството Негово, НБ - София, 31.1.1926г.
Познат от Него, НБ - София, 7.2.1926г.
Позвах сина си, НБ - София, 14.2.1926г.
Бъдете съвършени!, НБ - София, 21.2.1926г.
Приех от Отца Си, НБ - София, 28.2.1926г.
Домовит човек, НБ - София, 7.3.1926г.
Саваат - Амон-Ра, НБ - София, 14.3.1926г.
Закон на съпоставянето, НБ - София, 21.3.1926г.
Петте разумни, НБ - София, 28.3.1926г.
Дава плод, НБ - София, 4.4.1926г.
И земята ще се изпълни със знание, НБ - София, 11.4.1926г.
Зазоряване, НБ - София, 18.4.1926г.
Сам изтъпках жлеба, НБ - София, 25.4.1926г.
Избавената душа, НБ - София, 2.5.1926г.
Ще бъде жив, НБ - София, 9.5.1926г.
Ще ми изявиш, НБ - София, 16.5.1926г.
Скритото имане, НБ - София, 23.5.1926г.
Което дава живот, НБ - София, 30.5.1926г.
Ще се наситят, НБ - София, 6.6.1926г.
Стана плът, НБ - София, 13.6.1926г.
В малкото, НБ - София, 20.6.1926г.
В своите си, НБ - София, 27.6.1926г.
Запалената свещ, НБ - София, 4.7.1926г.
За слава Божия, НБ - Мусала, 11.7.1926г.
Затова се родих, НБ - София, 10.10.1926г.
Раздай го на сиромасите, НБ - София, 17.10.1926г.
Ако говоря, НБ, ООК - София, 24.10.1926г.
Неговата заповед, НБ - София, 31.10.1926г.
Мойсей и Христос, НБ - София, 7.11.1926г.
Няма пророк, НБ - София, 14.11.1926г.
Как ти се отвориха очите?, НБ - София, 21.11.1926г.
Не Го приеха, НБ - София, 28.11.1926г.
Умовете им, НБ - София, 5.12.1926г.
Глас в пустинята, НБ - София, 12.12.1926г.
Те свидетелстват, НБ - София, 19.12.1926г.
Тази притча, НБ - София, 26.12.1926г.

начало

1927

Влизане, НБ - София, 2.1.1927г.
Сам с ума си, НБ - София, 9.1.1927г.
Едно стадо, НБ - София, 23.1.1927г.
Дело свършено, НБ - София, 30.1.1927г.
За тяхното неверство, НБ - София, 6.2.1927г.
Новата земя, НБ - София, 13.2.1927г.
Праведният, НБ - София, 20.2.1927г.
Слънцето не ще зайде, НБ - София, 27.2.1927г.
Иди повикай мъжа си!, НБ - София, 6.3.1927г.
Няма тайно, НБ - София, 13.3.1927г.
Кротките, НБ - София, 20.3.1927г.
Лозените пръчки, НБ - София, 27.3.1927г.
Вехтото премина, НБ - София, 3.4.1927г.
Двама синове, НБ - София, 10.4.1927г.
Раб и син, НБ - София, 17.4.1927г.
Изостаналите укрухи, НБ - София, 24.4.1927г.
Сто пеняза, НБ - София, 8.5.1927г.
Ще ви се даде, НБ - София, 15.5.1927г.
Що искате?, НБ - София, 22.5.1927г.
Благо и леко, НБ - София, 29.5.1927г.
Две думи, НБ - София, 5.6.1927г.
Дойде на себе си, НБ - София, 12.6.1927г.
Ще оздравее, НБ - София, 19.6.1927г.
Мнозина казваха, НБ - София, 4.9.1927г.
Денят Господен, НБ - София, 11.9.1927г.
Зарадваха се учениците, НБ - София, 18.9.1927г.
Оскърбените, НБ - София, 25.9.1927г.
Мек ответ, НБ - Русе, 9.10.1927г.
Призови Симона!, НБ - София, 16.10.1927г.
По-долен от ангелите, НБ - София, 23.10.1927г.
Посред тях, НБ - София, 30.10.1927г.
И рече Бог, НБ - София, 6.11.1927г.
Така е писано, НБ - София, 13.11.1927г.
Ни мъж, ни жена, НБ - София, 20.11.1927г.
Ще оздравее момчето ми, НБ - София, 27.11.1927г.
Седем кошници, НБ - София, 4.12.1927г.
За приятелите си, НБ - София, 11.12.1927г.
Твърдата храна, НБ - София, 18.12.1927г.
Идат дни, НБ - София, 25.12.1927г.

начало

1928

В образ Божи, НБ - София, 1.1.1928г.
Жлебът, НБ - София, 8.1.1928г.
Заветът, НБ - София, 15.1.1928г.
Никодим, НБ - София, 22.1.1928г.
Синове на възкресението, НБ - София, 29.1.1928г.
Дерзай, дъще!, НБ - София, 2.2.1928г.
До край, НБ - София, 12.2.1928г.
Дванадесетте племена, НБ - София, 26.2.1928г.
Изново, НБ - София, 4.3.1928г.
Баща си и майка си, НБ - София, 11.3.1928г.
Помаза ме, НБ - София, 18.3.1928г.
Остани с нас!, НБ - София, 25.3.1928г.
Славата человеческа, НБ - София, 1.4.1928г.
Ще хвърля мрежата, НБ - София, 8.4.1928г.
По-драгоценен, НБ - София, 15.4.1928г.
За съдба дойдох, НБ - София, 22.4.1928г.
Който се отмята, НБ - София, 29.4.1928г.
Глас от града, НБ - София, 6.5.1928г.
Работникът и неговата прехрана, НБ - София, 13.5.1928г.
Той дойде при Пилат, НБ - София, 20.5.1928г.
Бог е Дух, НБ - София, 27.5.1928г.
Вечно веселие, НБ - София, 3.6.1928г.
Кога ражда, НБ - София, 10.6.1928г.

начало

1929

Учителю благи, НБ - София, 3.2.1929г.
На Бога живаго, НБ - София, 10.2.1929г.
На този камък, НБ - София, 17.2.1929г.
Променява времената, НБ - София, 24.2.1929г.
Даде плод, НБ - София, 3.3.1929г.
Лазаре, излез вън!, НБ - София, 10.3.1929г.
Който има невестата, НБ - София, 17.3.1929г.
Сам Отец, НБ - София, 24.3.1929г.
Вързано и развързано, НБ - София, 31.3.1929г.
Той е реченият, НБ - София, 7.4.1929г.
И огорчи се в сърцето си, НБ - София, 14.4.1929г.
Наклали огън, НБ - София, 21.4.1929г.
Момчето ми, НБ - София, 28.4.1929г.
Ела след мене!, НБ - София, 5.5.1929г.
Ще ти въздаде, НБ - София, 12.5.1929г.
Голямото благо, НБ - София, 19.5.1929г.
Другата събота, НБ - София, 26.5.1929г.
Огън да запаля, НБ - София, 2.6.1929г.
Достоен, НБ - София, 9.6.1929г.
Да изпълня, НБ - София, 16.6.1929г.
Разумните кротки / Блажени кротките, НБ - София, 23.6.1929г.
Илия вече дойде, НБ - София, 21.7.1929г.
Що трябва да речете, НБ - София, 28.7.1929г.
Който слуша моите думи, НБ - София, 4.8.1929г.
Моите овце слушат моя глас, НБ - София, 11.8.1929г.
Крадецът и пастирят / Да имат живот, НБ - София, 1.9.1929г.
Стотникът, НБ, ООК, СБ, РБ - София, 8.9.1929г.
Обикновени и необикновени процеси / Тридесет и осем години, НБ - София, 15.9.1929г.
Духовното в човека, НБ, СБ - София, 22.9.1929г.
Духът Господен, НБ - София, 29.9.1929г.
Забранихме му, НБ - София, 6.10.1929г.
Вечното благовестие, НБ - София, 13.10.1929г.
Тази сирота вдовица тури от всичките най-много / От всичките най-много, НБ - София, 20.10.1929г.
Блажени са очите и ушите, НБ - София, 27.10.1929г.
Чуха, че иде Исус, НБ - София, 3.11.1929г.
Сторете да насадят, НБ - София, 10.11.1929г.
Сам се опасваше, НБ - София, 17.11.1929г.
Влязоха в ладията, НБ - София, 24.11.1929г.
Пасха Господня, НБ - София, 1.12.1929г.
Да ида да го събудя, НБ - София, 8.12.1929г.
Да ви даде, НБ - София, 15.12.1929г.
Имам власт, НБ - София, 22.12.1929г.
Аз живея, и вие ще живеете / Понеже аз живея, и вие ще живеете, НБ - София, 29.12.1929г.

начало

1930

От сърцето излизат, НБ - София, 5.1.1930г.
Да се радват наедно, НБ - София, 12.1.1930г.
Две лепти, НБ - София, 19.1.1930г.
Богове сте, НБ - София, 26.1.1930г.
Аз съм, не бойте се!, НБ - София, 2.2.1930г.
Побеждавайте злото, НБ - София, 9.2.1930г.
Изпитай и виж, НБ - София, 16.2.1930г.
Делата Божии, НБ - София, 23.2.1930г.
Както светът дава, НБ - София, 2.3.1930г.
Призовете ги на сватба, НБ - София, 9.3.1930г.
С благост и Истина, НБ - София, 16.3.1930г.
Синове на светлината, НБ - София, 23.3.1930г.
В сила, НБ - София, 30.3.1930г.
И рече Исус, НБ - София, 6.4.1930г.
Господар на съботата, НБ - София, 13.4.1930г.
Аз и Отец едно сме, НБ - София, 20.4.1930г.
Доведете ми го тук, НБ - София, 27.4.1930г.
На видело, НБ - София, 4.5.1930г.
Да влезеш, НБ - София, 11.5.1930г.
Да се възвеселим, НБ - София, 18.5.1930г.
По-горни от тях, НБ - София, 25.5.1930г.
С огън и сол, НБ - София, 1.6.1930г.
Който влиза, НБ - София, 8.6.1930г.
Преди Авраама, НБ - София, 15.6.1930г.
За храна, НБ - София, 22.6.1930г.
Близо е лятото, НБ - София, 29.6.1930г.
В дома на Симона, НБ - София, 6.7.1930г.
Условия за растене, НБ - София, 31.8.1930г.
Имам ястие, НБ - София, 7.9.1930г.
Просете, търсете и хлопайте, НБ - София, 14.9.1930г.
От Египет, НБ - София, 21.9.1930г.
Не могат да приемат, НБ - София, 28.9.1930г.
Иде Исус, НБ - София, 5.10.1930г.
Разумното слово, НБ - София, 12.10.1930г.
Отец люби Сина, НБ - София, 19.10.1930г.
Живият хляб, НБ - София, 26.10.1930г.
Да се благовества, НБ - София, 2.11.1930г.
Него видя Исус, НБ - София, 9.11.1930г.
Ще ме видите, НБ - София, 16.11.1930г.
Двама или трима, НБ, ООК, СБ - София, 23.11.1930г.
Дигнете камъка!, НБ - София, 30.11.1930г.
Да говоря, НБ - София, 7.12.1930г. (непечатана)
И ръцете, и главата, НБ - София, 14.12.1930г. (непечатана)
Пристъпиха при Исуса, НБ - София, 21.12.1930г. (непечатана)
Аз съм истинната лоза, НБ - София, 28.12.1930г. (непечатана)

начало

1931

Имената ваши, НБ - София, 4.1.1931г. (непечатана)
Бъди очистен, НБ - София, 11.1.1931г. (непечатана)
И като видяха звездите, НБ - София, 18.1.1931г. (непечатана)
Защо не мислиш по Бога, НБ - София, 25.1.1931г. (непечатана)
Почитай баща си и майка си, НБ - София, 1.2.1931г. (непечатана)
Хлябът на живота, НБ - София, 8.2.1931г. (непечатана)
Законът на пророците, НБ - София, 15.2.1931г. (непечатана)
Ако всичкият свят спечели, НБ - София, 22.2.1931г. (непечатана)
Блажени нажалените, НБ - София, 1.3.1931г. (непечатана)
И всели се между нас, НБ - София, 8.3.1931г. (непечатана)
Дай ми да пия, НБ - София, 15.3.1931г. (непечатана)
И направи сватба, НБ - София, 22.3.1931г. (непечатана)
Не съм достоен, НБ - София, 29.3.1931г. (непечатана)
Припламна, понеже нямаше корен, НБ - София, 5.4.1931г. (непечатана)
Живият между мъртвите, НБ - София, 12.4.1931г. (непечатана)
Иди повикай мъжа си, НБ - София, 19.4.1931г. (непечатана)
Да разумеят писанията, НБ - София, 26.4.1931г. (непечатана)
Алфа и омега, НБ - София, 3.5.1931г. (непечатана)
Плюна на земята, НБ - София, 10.5.1931г. (непечатана)
Една се взема и една се оставя, НБ - София, 17.5.1931г. (непечатана)
Будни бъдете!, НБ - София, 24.5.1931г. (непечатана)
Да изпълня, НБ - София, 7.6.1931г. (непечатана)
И отговори Симон Петър, НБ - София, 14.6.1931г. (непечатана)
Учителю, да прогледам!, НБ - София, 21.6.1931г.
Душата ми е отегчена от живота ми, НБ - София, 27.9.1931г.
Да се облечете в новия човек, НБ - София, 4.10.1931г.
Дайте ни от вашето масло, НБ - София, 11.10.1931г.
Отношение на два закона, НБ - София, 18.10.1931г.
През онези дни, НБ - София, 25.10.1931г.
Изново, НБ - София, 1.11.1931г.
Син Человечески отхожда, НБ - София, 8.11.1931г.
Няма да угаси, НБ - София, 15.11.1931г.
За кого ме мислите, НБ - София, 22.11.1931г.
Жал ми е за народа, НБ - София, 6.12.1931г.
Пред всичкия народ, НБ - София, 13.12.1931г.
Според делата, НБ - София, 20.12.1931г.
Думата му държа, НБ - София, 27.12.1931г.

начало

1932

От смърт в живот, НБ - София, 3.1.1932г.
Вземи детето, НБ - София, 10.1.1932г.
Освободени, НБ - София, 17.1.1932г.
Доведете ми го, НБ - София, 24.1.1932г.
Проява на живата светлина, НБ - София, 31.1.1932г.
Тези малките, НБ - София, 7.2.1932г.
Да известят на учениците Му, НБ - София, 14.2.1932г.
Моята Любов няма да премине, НБ - София, 21.2.1932г.
След това, НБ - София, 28.2.1932г.
В последното време, НБ - София, 6.3.1932г.
Приложете Добродетел, НБ - София, 13.3.1932г.
Що да сторя, НБ - София, 20.3.1932г.
Верният в малкото, НБ - София, 27.3.1932г.
Наклали огън, НБ - София, 3.4.1932г.
Живот, светлина и свобода, НБ - София, 10.4.1932г.
Покрива и изправя, НБ - София, 17.4.1932г.
Запечатаната книга, НБ - София, 24.4.1932г.
Когато беше по-млад, НБ - София, 1.5.1932г.
Ако всичкия свят спечеля, НБ - София, 22.5.1932г.
Вечният порядък, НБ - София, 29.5.1932г.
Доброто семе, НБ - София, 5.6.1932г.
И видя там човек, НБ - София, 12.6.1932г.
Живейте разумно, НБ - София, 19.6.1932г.
Малцина избрани, НБ - София, 26.6.1932г.
Творители на Словото, НБ - София, 3.7.1932г.
Прие го с радост, НБ - София, 10.7.1932г.
Ценни мисли, НБ - София, 4.9.1932г.
Истинната лоза, НБ - София, 18.9.1932г.
Превръщане на числата, НБ - София, 25.9.1932г.
Намерената овца, НБ - София, 2.10.1932г.
Възведен биде / Възведен биде Исус, НБ - София, 9.10.1932г.
Чуваш ли, НБ - София, 16.10.1932г.
Като дете, НБ - София, 23.10.1932г.
Възкресение, НБ - София, 30.10.1932г.
Ето отрока, НБ - София, 6.11.1932г.
Сляп от рождение, НБ - София, 13.11.1932г.
Ти ли си / Свещен трепет, НБ - София, 20.11.1932г.
Имаше някой человек, НБ - София, 27.11.1932г.
Яви им се, НБ - София, 4.12.1932г.
Думи на Правда, НБ - София, 11.12.1932г.
Живият хляб, НБ - София, 18.12.1932г.
Ще влезе Духът, НБ - София, 25.12.1932г.

начало

1933

На двама господари, НБ - София, 1.1.1933г.
Духът дава живот, НБ - София, 8.1.1933г.
И украсиха светилниците си, НБ - София, 15.1.1933г.
Защо възкръсна, НБ - София, 29.1.1933г.
Първото място, НБ - София, 5.2.1933г.
И проводи ги, НБ - София, 12.2.1933г.
А друго падна на добрата земя / А другото падна, НБ - София, 19.2.1933г.
Добро и човещина, НБ - София, 26.2.1933г.
Мир на този дом, НБ - София, 5.3.1933г.
В Неговата Любов, НБ - София, 12.3.1933г.
Верен в малкото, НБ - София, 19.3.1933г.
Кой ще ви даде вашето, НБ - София, 26.3.1933г.
Радостта, НБ - София, 2.4.1933г.
Познаването на Истината, НБ - София, 9.4.1933г.
Живот вечен, НБ - София, 16.4.1933г.
Домостроителят, НБ - София, 23.4.1933г.
Петте ечемичени хляба, НБ - София, 30.4.1933г.
Овчарите, НБ - София, 7.5.1933г.
Добродетелната жена, НБ - София, 14.5.1933г.
В правда и съдба, НБ - София, 21.5.1933г.
Не се мълви, НБ - София, 28.5.1933г.
Надеждата ти, НБ - София, 11.6.1933г.
Добрите дарби, НБ - София, 25.6.1933г.
Праведният ходи в целостта си, НБ - София, 2.7.1933г.
Мъдростта съгради, НБ - София, 9.7.1933г.
Елате да обядваме, НБ - София, 16.7.1933г.
Не се сравнявай с нея, НБ - София, 23.7.1933г.
Който направи небето и земята, НБ - София, 30.7.1933г.
Постижимото, НБ - София, 1.10.1933г.
Непреривните постижения, НБ - София, 8.10.1933г.
Ще се зарадва, НБ - София, 15.10.1933г.
Да правим добро, НБ - София, 22.10.1933г.
За да благовествам, НБ - София, 29.10.1933г.
Там ще бъде и слугата Ми, НБ - София, 5.11.1933г.
Работа и почивка. Любов и Мъдрост, НБ - София, 12.11.1933г.
Произход и значение на светилника, НБ - София, 19.11.1933г.
Красна като Луната и чиста като Слънцето, НБ - София, 26.11.1933г.
Стани и яж!, НБ - София, 3.12.1933г.
Земята на живите, НБ - София, 10.12.1933г.
Освободеният роб, НБ - София, 17.12.1933г.
О, да ми беше като брат, НБ - София, 24.12.1933г.
Да живее душата ми, НБ - София, 31.12.1933г.

начало

1934

Слушай, сине Мой!, НБ - София, 14.1.1934г.
Обичайте я!, НБ - София, 21.1.1934г.
Огнената пещ, НБ - София, 28.1.1934г.
Разумните ще разберат, НБ - София, 4.2.1934г.
Мене слушайте, НБ - София, 11.2.1934г.
Усилни времена, НБ - София, 18.2.1934г.
Ако имате Любов, НБ - София, 25.2.1934г.
Приготовленията на сърцето, НБ - София, 4.3.1934г.
Словото, НБ - София, 11.3.1934г.
Стана здрав, НБ - София, 18.3.1934г.
Какво знамение показваш нам?, НБ - София, 25.3.1934г.
Очите на мъдрия, НБ - София, 1.4.1934г.
Тъй мисля аз, НБ - София, 8.4.1934г.
Наяве, НБ - София, 15.4.1934г.
Три възгледа, НБ - София, 22.4.1934г.
Разпаленият въглен, НБ - София, 29.4.1934г.
Да имат живот, НБ - София, 6.5.1934г.
Числото 153, НБ - София, 13.5.1934г.
Да се не смущава сърцето ви!, НБ - София, 20.5.1934г.
Има време, НБ - София, 27.5.1934г.
Изпълнѝ, НБ - София, 3.6.1934г.
Умно дете, НБ - София, 10.6.1934г.
Три фактора, НБ - София, 17.6.1934г.
Не живея за себе си, НБ - София, 24.6.1934г.
Приемете Духа, НБ - София, 8.7.1934г.
Изново родени, НБ - София, 15.7.1934г.
Хвърлѝ хляба, НБ - София, 22.7.1934г.
Вътрешният човек, НБ - София, 29.7.1934г.
Който прави истината, НБ - София, 26.8.1934г.
Доброто семе, НБ - София, 2.9.1934г.
Мечът на Духа, НБ - София, 9.9.1934г.
Призоваха Исуса, НБ - Русе, 23.9.1934г.
С какво тяло?, НБ - София, 7.10.1934г.
Колко са прекрасни нозете, НБ - София, 14.10.1934г.
Оставете да растат наедно и двете!, НБ - София, 21.10.1934г.
Дързайте!, НБ - София, 28.10.1934г.
Всичко е възможно, НБ - София, 4.11.1934г.
В царството на Христа и Бога, НБ - София, 11.11.1934г.
Животът е по-драгоценен, НБ - София, 18.11.1934г.
Който сее и който жъне, НБ - София, 25.11.1934г.
Помни Създателя си!, НБ - София, 2.12.1934г.
Добри вести, НБ - София, 9.12.1934г.
Когото възкръси, НБ - София, 16.12.1934г.

начало

1935

И ще доведат всичките ви братя, НБ - София, 6.1.1935г.
Здравото учение, НБ - София, 13.1.1935г.
Плод стократен, НБ - София, 20.1.1935г.
Недейте се грижи за живота си, НБ - София, 27.1.1935г.
Разумният домостроител, НБ - София, 3.2.1935г.
Този е живият хляб, НБ - София, 10.2.1935г.
Бъдете прочее разумни, НБ - София, 17.2.1935г.
Тогаз се обърнах аз и видях, НБ - София, 24.2.1935г.
Всеки, който слуша тези мои думи, НБ - София, 3.3.1935г.
И отиде, та се представи, НБ - София, 10.3.1935г.
Благоприятната Господня година, НБ - София, 17.3.1935г.
Каквото вържете на земята, НБ - София, 24.3.1935г.
Който се учи на словото Божие, НБ - София, 31.3.1935г.
Да обичаш и да те обичат, НБ - София, 7.4.1935г.
Колко е хубава твоята любов, НБ - София, 14.4.1935г.
Ако не ядете, НБ - София, 21.4.1935г.
Един от дванадесетте, НБ - София, 28.4.1935г.
Пак се яви, НБ - София, 5.5.1935г.
Светите Твои градове, НБ - София, 12.5.1935г.
Каза ми всичко, НБ - София, 16.6.1935г.
Сгърбената жена, НБ - София, 23.6.1935г.
Бъдете като децата, НБ - София, 30.6.1935г.
На утрешния ден, НБ - София, 7.7.1935г.
Развързано ще бъде на небето, НБ - София, 14.7.1935г.
Блажен, който яде хляб в Царството Божие, НБ - София, 21.7.1935г.
Всичко чрез Него стана, НБ - София, 8.9.1935г.
Когато беше по-млад, НБ - София, 15.9.1935г.
Защо им говориш с притчи?, НБ - София, 22.9.1935г.
Изтълкувай ни тази притча!, НБ - София, 29.9.1935г.
Ще хвърля мрежата, НБ - София, 13.10.1935г.
Забравените неща, НБ - София, 20.10.1935г.
Умих се и гледам, НБ - София, 27.10.1935г.
Кротките ще наследят земята. Движение, приложение и постижение, НБ - София, 3.11.1935г.
Роденото от плътта, НБ - София, 10.11.1935г.
Плевели, НБ - София, 17.11.1935г.
Закхее, сляз скоро, НБ - София, 24.11.1935г.
Иди повикай мъжа си, НБ - София, 1.12.1935г.
Дванадесетият час, НБ - София, 8.12.1935г.
Да се не изгуби нищо, НБ - София, 15.12.1935г.
Да имат живот, НБ - София, 22.12.1935г.
Вас ви нарекох приятели, НБ - София, 29.12.1935г.

начало

1936

Онова, което дава живот, НБ - София, 5.1.1936г.
Не съдете по лице, НБ - София, 12.1.1936г.
Всичко, което чух, НБ - София, 19.1.1936г.
Ти кой си?, НБ - София, 26.1.1936г.
Знайното и незнайното, НБ - София, 16.2.1936г.
За да бъдете синове, НБ - София, 23.2.1936г.
Тази заповед приех от Отца си, НБ - София, 1.3.1936г.
Ето младоженецът иде, НБ - София, 8.3.1936г.
Те ще наследят земята, НБ - София, 15.3.1936г.
Отец ме люби, НБ, ИБ - София, 22.3.1936г.
Ако се родите изново, НБ - София, 29.3.1936г.
Понеже ви изказах това, НБ - София, 5.4.1936г.
Заведоха Исуса, НБ - София, 12.4.1936г.
Светило на тялото, НБ - София, 19.4.1936г.
Което човек сее, НБ - София, 26.4.1936г.
Защо е позволено някой да прави добро, НБ - София, 3.5.1936г.
Идете в Галилея, НБ - София, 5.7.1936г.
Най-голям в Царството небесно, НБ - София, 27.9.1936г.
Свърши се виното, НБ - София, 4.10.1936г.
Алилуя, НБ - София, 11.10.1936г.
И видях ново небе и нова земя, НБ - София, 18.10.1936г.

начало

1937

И доведи тука сиромасите, и клосните, и хромите, и слепите!, НБ - София, 3.1.1937г.
Светът на духа, на душата, на ума и на сърцето, НБ - София, 10.1.1937г.
Царството небесно, НБ - София, 17.1.1937г.
Така трябва да бъде издигнат Син Человечески!, НБ - София, 24.1.1937г.
Да сторя, НБ - София, 31.1.1937г.
Разумният човек, НБ - София, 7.2.1937г.
В начало бе Словот, НБ - София, 14.2.1937г.
Защо плачеш и кого търсиш?, НБ - София, 21.2.1937г.
Ти си Христос, Син на Бога живаго, НБ - София, 28.2.1937г.
В начало Бог създаде небето и земята, НБ - София, 7.3.1937г.
Да направим човека по образу и подобию Нашему, НБ - София, 14.3.1937г.
Лотовата жена, НБ - София, 21.3.1937г.
Икономия в природата, НБ - София, 28.3.1937г.
Здравото учение, НБ - София, 4.4.1937г.
Виделината и тъмнината, НБ - София, 11.4.1937г.
Синаповото зърно, НБ - София, 18.4.1937г.
Да идем във Витлеем, НБ - София, 25.4.1937г.
Стана невидим, НБ - София, 2.5.1937г.
Ново сърце, НБ - София, 9.5.1937г.
Рабство и приятелство, НБ - София, 16.5.1937г.
Елате да разсъждаваме, НБ - София, 30.5.1937г.
Бяга в Тарсис, НБ - София, 6.6.1937г.
Запалят свещ, НБ - София, 13.6.1937г.
Великoтo малко и великото голямо, НБ - София, 20.6.1937г.
Възлюбете Господа!, НБ - София, 27.6.1937г.
Мислете за светлината!, НБ - София, 4.7.1937г.
Аз ще дойда, НБ - София, 11.7.1937г.
Но Аз ще погледна, НБ - София, 29.8.1937г.
Той ми е и брат, и сестра, и майка, НБ - София, 5.9.1937г.
Доброта и справедливост, НБ - София, 12.9.1937г.
Идете при чистите извори, НБ - София, 19.9.1937г.
По образ и подобие, НБ - София, 26.9.1937г.
Бал маске, НБ - София, 3.10.1937г.
Подобно е на невод, НБ - София, 10.10.1937г.
Разнообразието в живота, НБ - София, 17.10.1937г.
Мъртъъв бе и оживя, загинал бе и намери се, НБ - София, 31.10.1937г.
Разумното слово, НБ - София, 7.11.1937г.
И не можаха на това да му отговорят, НБ - София, 14.11.1937г.
И виделината свети, НБ - София, 21.11.1937г.
Малките заповеди, НБ - София, 28.11.1937г.
Сила, благородство, светлина и доброта, НБ - София, 5.12.1937г.
Материална, реална и идеална любов, НБ - София, 12.12.1937г.
Закон за контролиране, НБ - София, 19.12.1937г.
Имаше някой человек, НБ - София, 26.12.1937г.

начало

1938

Който приеме свидетелството Негово, НБ - София, 2.1.1938г.
И пак се наведе на земята, НБ - София, 9.1.1938г.
Живият хляб, НБ - София, 17.1.1938г.
Няма нищо ново под слънцето, НБ - София, 23.1.1938г.
Новата любов, НБ - София, 30.1.1938г.
Явих ви го!, НБ - София, 6.2.1938г.
Станете вие, които спите!, НБ - София, 13.2.1938г.
Да ми бъде ученик, НБ - София, 20.2.1938г.
Възвиси ме Духът, НБ - София, 27.2.1938г.
Радвайте се и веселете се, НБ - София, 6.3.1938г.
Дигна ръцете си и ги благослови, НБ - София, 13.3.1938г.
В името на Бога!, НБ - София, 20.3.1938г.
Добрата круша, НБ - София, 27.3.1938г.
Няма да ожаднее, НБ - София, 3.4.1938г.
Всичките народи, НБ - София, 24.4.1938г.
Някой си стотник, НБ - София, 1.5.1938г.
Който не носи кръста си, НБ - София, 8.5.1938г.
Речи само реч, НБ - София, 15.5.1938г.
Да бъде речта ви: ей, ей, не, не, НБ - София, 22.5.1938г.
Всичко е възможно, НБ - София, 29.5.1938г.
Три фази, НБ - София, 19.6.1938г.
И прослави Бога, НБ - София, 26.6.1938г.
Блажени сте ако любите!, НБ - София, 3.7.1938г.
Просете, търсете и хлопайте, НБ - София, 4.9.1938г.
Изтълкувай ни тази притча, НБ - София, 11.9.1938г.
Да Му служим без страх, НБ - София, 18.9.1938г.
Добрият език, УС - София, 25.9.1938г.
Що има вътре в човека, НБ - София, 25.9.1938г.
Любовта дава живот, НБ - София, 2.10.1938г.
Трансформатори на Божествената енергия, УС - София, 2.10.1938г.
Пред новата епоха, НБ, РБ - Мусала, 9.10.1938г.
Любов към всичко, УС - София, 16.10.1938г.
Скрих таланта, НБ - София, 16.10.1938г.
На двама господари, НБ - София, 23.10.1938г.
Неизбежният път, НБ - София, 30.10.1938г.
В името Божие, НБ - София, 6.11.1938г.
Ще дойдем, НБ - София, 13.11.1938г.
Нито в Израиля, НБ - София, 4.12.1938г.
Закон на вярата, НБ - София, 11.12.1938г.
Любов, доброта и справедливост, НБ - София, 18.12.1938г.
Иди си с миром, НБ - София, 25.12.1938г.

начало

1939

И ще бъдеш блажен, НБ - София, 8.1.1939г.
Ще го поставя над всички си имот, НБ - София, 15.1.1939г.
Не може да се слугува на двама господари, НБ - София, 22.1.1939г.
Двете слугини, НБ - София, 29.1.1939г.
Постъпвайте съвършено!, ООК - София, 1.2.1939г.
Правилно верую, НБ - София, 5.2.1939г.
Жената самарянка, НБ - София, 12.2.1939г.
Да бъдеш обичан, НБ - София, 19.2.1939г.
Да види царството Божие, НБ - София, 5.3.1939г.
Скритият сън, НБ - София, 12.3.1939г.
Любов и вяра към Бога, вяра към себе си, НБ - София, 19.3.1939г.
Аз дойдох в света, НБ - София, 26.3.1939г.
Доста е на деня, НБ - София, 2.4.1939г.
Ставане, оживяване и възкресение, НБ - София, 9.4.1939г.
Събиране и раздаване, заробване и освобождаване, НБ - София, 16.4.1939г.
Новото в живота, НБ - София, 23.4.1939г.
Любовта като среда, като сила и като възможност, НБ - София, 30.4.1939г.
Божественото право, НБ - София, 7.5.1939г.
Божието благословение, НБ - София, 14.5.1939г.
Който знае и който не знае, НБ - София, 21.5.1939г.
Истинският човек, НБ - София, 4.6.1939г.
Денят Господен, НБ - София, 11.6.1939г.
Новите форми на Любовта, НБ - София, 18.6.1939г.
С човешки и ангелски езици, НБ - София, 25.6.1939г.
Вам завещавам царството, НБ - София, 2.7.1939г.
Изкуствените противоречия, НБ - София, 9.7.1939г.
Законът на сегашният човек, НБ - София, 3.9.1939г.
Силите и темпераментите в човека, НБ - София, 10.9.1939г.
Път на зазоряване, НБ - София, 24.9.1939г.
Двама господари, НБ - София, 1.10.1939г.
Мощните сили в природата, НБ - София, 8.10.1939г.
Хвалете Господа, НБ - София, 15.10.1939г.
Призова учениците Си, НБ - София, 5.11.1939г.
Кротките, миротворците, НБ - София, 12.11.1939г.
Жена кога ражда, НБ - София, 19.11.1939г.
Там имаше някой си человек, НБ - София, 26.11.1939г.
Което знаем, НБ - София, 3.12.1939г.
Права и вярна любов, НБ - София, 10.12.1939г.
Идете в Галилея, НБ - София, 17.12.1939г.
Акаш и прана, НБ - София, 24.12.1939г.
Мястото на Истината, Любовта и Правдата в човека, НБ - София, 31.12.1939г.

начало

1940

Познаване на великото, НБ - София, 7.1.1940г.
Реална и идеална обстановка на нещата, НБ - София, 14.1.1940г.
Ако имате вяра, НБ - София, 21.1.1940г.
И ще родиш син, НБ - София, 28.1.1940г.
Светлината на Любовта, НБ - София, 4.2.1940г.
Слава във вишних Богу, НБ - София, 11.2.1940г.
Словото бе Бог, НБ - София, 18.2.1940г.
Що е истинно, НБ - София, 25.2.1940г.
Става истина, НБ - София, 3.3.1940г.
Най-великото, НБ - София, 10.3.1940г.
Връзвайте и развързвайте, НБ - София, 24.3.1940г.
И Петър се грееше, НБ - София, 31.3.1940г.
При къпалнята, НБ - София, 7.4.1940г.
Дървото на живота, НБ - София, 14.4.1940г.
Каквото попросите, НБ - София, 21.4.1940г.
Обещанието на Отца, НБ - София, 28.4.1940г.
Математическо отношение и геометрическо положение, НБ - София, 5.5.1940г.
Старият и новият човек, НБ - София, 12.5.1940г.
Който иде, НБ - София, 19.5.1940г.
Станало раздор, НБ - София, 26.5.1940г.
Бог е истинен, НБ - София, 2.6.1940г.
Животът, НБ - София, 9.6.1940г.
Становище на живота, НБ - София, 16.6.1940г.
Новият закон, НБ - София, 23.6.1940г.
По-блажен е, НБ - София, 30.6.1940г.
Светлина, топлина и сила, НБ - София, 7.7.1940г.
Верен и истинен, НБ - София, 14.7.1940г.
Нито тържик, нито тояга, НБ - София, 21.7.1940г.
Новият човек, НБ - София, 29.9.1940г.
Като роди дете, НБ - София, 6.10.1940г.
Словото стана плът, НБ - София, 27.10.1940г.
По образ и подобие, НБ - София, 3.11.1940г.
Преброените косми, НБ - София, 10.11.1940г.
Новият век, НБ - София, 24.11.1940г.
Старото и новото, НБ - София, 1.12.1940г.
Вечер и сутрин, НБ - София, 8.12.1940г.
Едно ви не достига, НБ - София, 15.12.1940г.
Приложение и работа, НБ - София, 22.12.1940г.
И в Неговото Име народите ще се надеят, НБ - София, 29.12.1940г.

начало

1941

Дева зачна, НБ - София, 5.1.1941г.
Голямата радост, НБ - София, 12.1.1941г.
Новото в живота, НБ - София, 19.1.1941г.
Младият син, НБ - София, 26.1.1941г.
Любов и безлюбие, НБ - София, 2.2.1941г.
Благословен!, НБ - София, 9.2.1941г.
Да не оскудее твоята вяра, НБ - София, 16.2.1941г.
Двама синове, НБ - София, 23.2.1941г.
Мир вам, НБ - София, 2.3.1941г.
Ще се наситят, НБ - София, 9.3.1941г.
Което излиза от устата, НБ - София, 16.3.1941г.
Възпитанието, НБ - София, 23.3.1941г.
Настанало е Царството Божие, НБ - София, 30.3.1941г.
Ще бъде развързано, НБ - София, 6.4.1941г.
Новото откровение, НБ - София, 13.4.1941г.
Ще ви даде царство, НБ - София, 20.4.1941г.
В начало бе Словото, НБ - София, 27.4.1941г.
В Него бе животът, НБ - София, 4.5.1941г.
Едно ти не достига, НБ - София, 11.5.1941г.
Една дума, НБ - София, 18.5.1941г.
Съкровището на човека, НБ - София, 25.5.1941г.
Стана плът, НБ - София, 1.6.1941г.
Посрещане на Любовта, НБ - София, 8.6.1941г.
Единствената похвала, НБ - София, 15.6.1941г.
Дава живот, НБ - София, 22.6.1941г.
И рече им, НБ - София, 29.6.1941г.
Три възгледа, НБ - София, 6.7.1941г.
Стар и нов порядък, НБ, ООК - София, 13.7.1941г.
Предназначението на човека, НБ, СБ - София, 31.8.1941г.
Възелът / *** (Беседата няма посочено заглавие), НБ - София, 7.9.1941г.
Двама или трима, СБ, НБ - София, 14.9.1941г.
Любов, знание и сила / Знание и сила, СБ, НБ - София, 21.9.1941г.
Който има уши да слуша, нека слуша, НБ - София, 28.9.1941г.
Благословен, НБ - София, 5.10.1941г.
Истинската лоза, НБ - София, 12.10.1941г.
От Неговите ученици, НБ - София, 19.10.1941г.
В Начало бе Словото, неделна беседа, НБ - София, 26.10.1941г.
Външна и вътрешна работа, НБ - София, 2.11.1941г.
Да ме очистиш, НБ - София, 9.11.1941г.
Един малък опит, НБ, ИБ - София, 16.11.1941г.
Блажени кротките, НБ - София, 23.11.1941г.
Роденият, НБ - София, 30.11.1941г.
Мнозина звани, НБ - София, 7.12.1941г.
Отвали камъка, НБ - София, 14.12.1941г.
Послушни и непослушни, НБ - София, 21.12.1941г.
На прага е, НБ - София, 28.12.1941г.

начало

1942

Който изпълнява Волята Божия, НБ - София, 4.1.1942г.
Словото бе Бог, НБ - София, 11.1.1942г.
Да се не смущава сърцето ви, НБ - София, 18.1.1942г.
Не съдете, но садете, НБ - София, 25.1.1942г.
Дигни одъра си!, НБ - София, 1.2.1942г.
И пак пишеше, НБ - София, 8.2.1942г.
Съживява, НБ - София, 15.2.1942г.
Човешката душа, НБ - София, 22.2.1942г.
Кесаревото кесарю, Божието Богу, НБ - София, 1.3.1942г.
Живот, път, истина, НБ - София, 8.3.1942г.
Пристъпиха при Исуса, НБ - София, 22.3.1942г.
Да изповядваме!, НБ - София, 29.3.1942г.
Бъди верен!, НБ - София, 5.4.1942г.
Децата и Царството Божие, НБ - София, 12.4.1942г.
Настана денят, НБ - София, 19.4.1942г.
Неразбраните неща, НБ - София, 26.4.1942г.
Иде в света, НБ - София, 3.5.1942г.
Врата на Любовта, НБ - София, 10.5.1942г.
Гладуват и жадуват, НБ - София, 17.5.1942г.
Виделината свети, НБ - София, 24.5.1942г.
Всели се между нас, НБ - София, 7.6.1942г.
Разумни и незлобиви, НБ - София, 14.6.1942г.
Неделимото, НБ - София, 5.7.1942г.
Ново раждане, НБ - София, 12.7.1942г.
Път на доброто – път на Любовта, НБ - София, 19.7.1942г.
Ще ти въздаде, НБ - София, 26.7.1942г.
Самовъзпитание, СБ, РБ, НБ - София, 2.8.1942г.
Проявление, НБ - София, 27.9.1942г.
Хармония и дисхармония, НБ - София, 4.10.1942г.
Отмерени принципи и изявени факти, НБ - София, 11.10.1942г.
Търсете Господа!, НБ - София, 18.10.1942г.
Възлюблени, НБ - София, 25.10.1942г.
Бъдете съвършени, УС, НБ - София, 1.11.1942г.
Ще ви се изявя, НБ - София, 8.11.1942г.
Животът е по-драгоценен, НБ - София, 15.11.1942г.
Връзване и развързване, НБ - София, 29.11.1942г.
Четирите неща, НБ - София, 6.12.1942г.
Любовта бе в началото, НБ - София, 13.12.1942г.
Търсете Царството Божие, НБ - София, 20.12.1942г.
Търсете, хлопайте, искайте!, НБ - София, 27.12.1942г.

начало

1943

Пътят на праведния, НБ - София, 3.1.1943г.
С благодат и истина, НБ - София, 24.1.1943г.
Бог е виделина, НБ - София, 31.1.1943г.
Ще бъдат научени, НБ - София, 7.2.1943г.
Умити в Любовта, НБ - София, 14.2.1943г.
Приятни на Бога, НБ - София, 21.2.1943г.
Мъдростта съгради, НБ - София, 28.2.1943г.
Трите зова, НБ - София, 7.3.1943г.
Навреме и без време, НБ - София, 14.3.1943г.
Събирайте съкровища, НБ - София, 21.3.1943г.
Доброто училище, НБ - София, 28.3.1943г.
Двата принципа, НБ - София, 4.4.1943г.
Божественото Слово, НБ - София, 11.4.1943г.
Движение, учение и работа, НБ - София, 25.4.1943г.
Движение в природата, НБ - София, 2.5.1943г.
Четирите закона, НБ - София, 9.5.1943г.
Добър слуга и господар, НБ - София, 16.5.1943г.
В царството си, НБ - София, 23.5.1943г.
Бащата иде, НБ - София, 30.5.1943г.
Истинно, честно и справедливо, НБ - София, 6.6.1943г.
Да се родите изново, НБ - София, 13.6.1943г.
Създаде Небето и Земята, НБ - София, 20.6.1943г.
Оживяване, НБ - София, 4.7.1943г.
Озарени от Любовта, НБ - София, 11.7.1943г.
Второ отделение, НБ - София, 18.7.1943г.
Закон и свобода, НБ - София, 25.7.1943г.
Важното в живота, НБ - София, 1.8.1943г.
Даровити, НБ - София, 8.8.1943г.
Вечно подмладяване, НБ - София, 10.10.1943г.
Трите пътя, НБ - София, 17.10.1943г.
Да оздравееш, НБ - София, 24.10.1943г.
Ценни неща, НБ - София, 31.10.1943г.
В Негово име, НБ - София, 14.11.1943г.
Три важни неща, НБ - София, 28.11.1943г.

начало