Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
Неделни бедеси подредени по азбучен ред


1025 броя Неделни беседи

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н
О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ  

http://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png АЗБУЧЕН СПИСЪК;
 http://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png ХРОНОЛОГИЧЕН СПИСЪК;
Допълнителна информация
НБ - Неделни беседи (1914 г. до 1944 г.) - http://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png АЗБУЧЕН СПИСЪК; http://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png ХРОНОЛОГИЧЕН СПИСЪК;
СБ - Съборни беседи (1906-1944)http://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png АЗБУЧЕН СПИСЪКhttp://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png ХРОНОЛОГИЧЕН СПИСЪК;
ООК - Общ Окултен клас (1922-1944)http://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png АЗБУЧЕН СПИСЪКhttp://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png ХРОНОЛОГИЧЕН СПИСЪК;
МОК - Младежки окултен клас (Специален клас) (1922-1944)http://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png АЗБУЧЕН СПИСЪКhttp://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png ХРОНОЛОГИЧЕН СПИСЪК;
ИБ - Извънредни беседи (1897-1944)http://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png АЗБУЧЕН СПИСЪКhttp://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png ХРОНОЛОГИЧЕН СПИСЪК;
КД - Клас на Добродетелите(1920-1926)http://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png СПИСЪК;
МС - Младежки събори (Съборни) (1923-1930)http://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png СПИСЪК;
РБ - Рилски беседи (Съборни) (1929-1944)http://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png АЗБУЧЕН СПИСЪКhttp://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png ХРОНОЛОГИЧЕН СПИСЪК;
УС - Утрини Слова (1930-1944)http://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png АЗБУЧЕН СПИСЪК; http://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png ХРОНОЛОГИЧЕН СПИСЪК;
БС - Беседи пред сестрите(Четвъртачни беседи) (1917-1932)http://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png СПИСЪК;
ПС - Последното Слово (1943-1944) http://petardanov.com/public/style_images/Official/subforum_new.png СПИСЪК;


А

А друго падна на добрата земя / А другото падна, НБ - София, 19.2.1933г.
Аз дойдох в света, НБ - София, 26.3.1939г.
Аз живея, и вие ще живеете / Понеже аз живея, и вие ще живеете, НБ - София, 29.12.1929г.
Аз и Отец едно сме, НБ - София, 20.4.1930г.
Аз съм вратата на овцете, НБ, СБ - В.Търново, 10.9.1922г.
Аз съм жив, НБ - София, 22.2.1920г.
Аз съм истинната лоза, НБ - София, 28.12.1930г. (непечатана)
Аз съм истинната лоза, и Отец ми е земеделецът, НБ - Русе, 1.10.1923г.
Аз съм истинската лоза / Истинната лоза, НБ, СБ - В.Търново, 27.8.1922г.
Аз съм онзи човек, НБ - София, 28.9.1919г.
Аз съм, не бойте се!, НБ - София, 2.2.1930г.
Аз Те познах, НБ - София, 1.2.1925г.
Аз ще го възкреся!, НБ - София, 27.11.1921г.
Аз ще дойда, НБ - София, 11.7.1937г.
Акаш и прана, НБ - София, 24.12.1939г.
Ако всичкия свят спечеля, НБ - София, 22.5.1932г.
Ако всичкият свят спечели, НБ - София, 22.2.1931г. (непечатана)
Ако говоря, НБ, ООК - София, 24.10.1926г.
Ако имате вяра, НБ - София, 21.1.1940г.
Ако имате Любов, НБ - София, 25.2.1934г.
Ако не бях дошъл, НБ - София, 2.3.1919г.
Ако не ядете, НБ - София, 21.4.1935г.
Ако пребъдете в Мене, НБ - София, 18.6.1922г.
Ако се родите изново, НБ - София, 29.3.1936г.
Ако синътъ ви освободи, ще бѫдете свободни / Ще бъдете свободни, НБ - София, 11.2.1923г.
Алилуя, НБ - София, 11.10.1936г.
Алфа и омега, НБ - София, 3.5.1931г. (непечатана)
Ананий и Сапфира, НБ - София, 20.11.1921г.
Ангел Господен говори / И ангел Господен говори на Филипа, НБ - София, 15.10.1922г.
Ангелът отговори, НБ - София, 5.6.1921г.

начало

Б

Бал маске, НБ - София, 3.10.1937г.
Баща си и майка си, НБ - София, 11.3.1928г.
Бащата иде, НБ - София, 30.5.1943г.
Благ, НБ - София, 17.1.1926г.
Благо и леко, НБ - София, 29.5.1927г.
Благоприятната Господня година, НБ - София, 17.3.1935г.
Благословен, НБ - София, 5.10.1941г.
Благословен!, НБ - София, 9.2.1941г.
Блажен, който яде хляб в Царството Божие, НБ - София, 21.7.1935г.
Блажени кротките, НБ - София, 23.11.1941г.
Блажени нажалените, НБ - София, 1.3.1931г. (непечатана)
Блажени са очите и ушите, НБ - София, 27.10.1929г.
Блажени сте ако любите!, НБ - София, 3.7.1938г.
Блажените, НБ - 4.2.1917г.
Блаженъ този рабъ!, НБ - София, 9.11.1924г.
Близо е лятото, НБ - София, 29.6.1930г.
Блудният син, НБ - София, 27.6.1915г.
Бог е виделина, НБ - София, 31.1.1943г.
Бог е говорил, НБ - София, 9.11.1919г.
Бог е Дух, НБ - София, 3.6.1917г.
Бог е Дух, НБ - София, 27.5.1928г.
Бог е истинен, НБ - София, 2.6.1940г.
Бог на живите, НБ - София, 18.11.1923г.
Богове сте, НБ - София, 26.1.1930г.
Богъ е съчеталъ, НБ - София, 13.5.1917г.
Божественият Промисъл, НБ - 24.5.1915г.
Божественото право, НБ - София, 7.5.1939г.
Божественото Слово, НБ - София, 11.4.1943г.
Божието благословение, НБ - София, 14.5.1939г.
Божията воля / Волята Божия, НБ - София, 22.4.1917г.
Брат ти си дойде, НБ - София, 23.3.1924г.
Братът на най-малките, ИБ, НБ - София, 1.1.1917г.
Братя и сестри на Христа, НБ - София, 19.10.1921г.
Будни бъдете!, НБ - София, 24.5.1931г. (непечатана)
Бъдете като децата, НБ - София, 30.6.1935г.
Бъдете прочее разумни, НБ - София, 17.2.1935г.
Бъдете разумни!, НБ - 16.9.1923г.
Бъдете съвършени, УС, НБ - София, 1.11.1942г.
Бъдете съвършени!, НБ - София, 21.2.1926г.
Бъди верен!, НБ - София, 5.4.1942г.
Бъди очистен, НБ - София, 11.1.1931г. (непечатана)
Бяга в Тарсис, НБ - София, 6.6.1937г.

начало

В

В дома на Отца, НБ - София, 5.3.1922г.
В дома на Симона, НБ - София, 6.7.1930г.
В Египет, НБ - София, 13.11.1921г.
В името Божие, НБ - София, 6.11.1938г.
В името на Бога!, НБ - София, 20.3.1938г.
В истия час, НБ - София, 14.7.1918г.
В който град влязвате, НБ - София, 29.3.1925г.
В малкото, НБ - София, 20.6.1926г.
В мое име, НБ - София, 29.9.1918г.
В начало бе, НБ - София, 8.11.1914г.
В начало бе Словот, НБ - София, 14.2.1937г.
В начало бе Словото, НБ - София, 27.4.1941г.
В Начало бе Словото, неделна беседа, НБ - София, 26.10.1941г.
В начало Бог създаде небето и земята, НБ - София, 7.3.1937г.
В Него бе животът, НБ - София, 4.5.1941г.
В Неговата Любов, НБ - София, 12.3.1933г.
В Негово име, НБ - София, 14.11.1943г.
В образ Божи, НБ - София, 1.1.1928г.
В последното време, НБ - София, 6.3.1932г.
В правда и съдба, НБ - София, 21.5.1933г.
В правда, истина и святост / Правда, истина и светость, НБ - София, 26.6.1921г.
В рова на лъвовете / Въ рова при лъвоветѣ, НБ - София, 24.4.1921г.
В своите си, НБ - София, 27.6.1926г.
В сила, НБ - София, 30.3.1930г.
В царството на Христа и Бога, НБ - София, 11.11.1934г.
В царството си, НБ - София, 23.5.1943г.
Важността на малките неща, НБ - София, 3.8.1914г.
Важното в живота, НБ - София, 1.8.1943г.
Вам завещавам царството, НБ - София, 2.7.1939г.
Вас ви нарекох приятели, НБ - София, 29.12.1935г.
Великoтo малко и великото голямо, НБ - София, 20.6.1937г.
Великден, НБ - 22.3.1915г.
Великите условия на живота, НБ - София, 12.1.1919г.
Великият закон, НБ - Русе, 11.10.1925г.
Верен в малкото, НБ - София, 19.3.1933г.
Верен и истинен, НБ - София, 14.7.1940г.
Верният в малкото, НБ - София, 27.3.1932г.
Вехтото премина, НБ - София, 3.4.1927г.
Вечер и сутрин, НБ - София, 8.12.1940г.
Вечният порядък, НБ - София, 29.5.1932г.
Вечно веселие, НБ - София, 3.6.1928г.
Вечно подмладяване, НБ - София, 10.10.1943г.
Вечното благовестие, НБ - София, 13.10.1929г.
Вземи детето, НБ - София, 10.1.1932г.
Взимане и даване, НБ - София, 6.5.1917г.
Виделината, НБ - София, 1.4.1917г.
Виделината и тъмнината, НБ - София, 11.4.1937г.
Виделината свети, НБ - София, 24.5.1942г.
Видѣхме Господа / Видяхме Господа, НБ - София, 11.3.1923г.
Видѣхме звѣздата! / Видяхме звездата, НБ - София, 8.2.1925г.
Видя го Исус, НБ - София, 6.12.1925г.
Вкъщи, НБ - София, 1.9.1918г.
Влизане, НБ - София, 2.1.1927г.
Влязоха в ладията, НБ - София, 24.11.1929г.
Волята на Отца, НБ - София, 9.4.1922г.
Врата на Любовта, НБ - София, 10.5.1942г.
Връзвайте и развързвайте, НБ - София, 24.3.1940г.
Връзване и развързване, НБ - София, 29.11.1942г.
Все що е писано, НБ - София, 28.1.1917г.
Всеки, който слуша тези мои думи, НБ - София, 3.3.1935г.
Всели се между нас, НБ - София, 7.6.1942г.
Всичките народи, НБ - София, 24.4.1938г.
Всичко е възможно, НБ - София, 4.11.1934г.
Всичко е възможно, НБ - София, 29.5.1938г.
Всичко чрез Него стана, НБ - София, 8.9.1935г.
Всичко, което чух, НБ - София, 19.1.1936г.
Второ отделение, НБ - София, 18.7.1943г.
Възведен биде / Възведен биде Исус, НБ - София, 9.10.1932г.
Възвиси ме Духът, НБ - София, 27.2.1938г.
Възелът / *** (Беседата няма посочено заглавие), НБ - София, 7.9.1941г.
Възкресение, НБ - София, 30.10.1932г.
Възкръсение на Любовьта, НБ - София, 1.5.1921г.
Възлюбете Господа!, НБ - София, 27.6.1937г.
Възлюби го, НБ - София, 22.10.1922г.
Възлюблени, НБ - София, 25.10.1942г.
Възпитанието, НБ - София, 23.3.1941г.
Външна и вътрешна работа, НБ - София, 2.11.1941г.
Вързано и развързано, НБ - София, 31.3.1929г.
Вътрешният човек, НБ - София, 29.7.1934г.
Вярата, НБ - София, 6.3.1921г.

начало

Г

Гладуват и жадуват, НБ - София, 17.5.1942г.
Гладуват и жадуват, НБ - София, 25.6.1922г.
Глас в пустинята, НБ - София, 12.12.1926г.
Глас от града, НБ - София, 6.5.1928г.
Голямата вяра, НБ - София, 19.1.1919г.
Голямата радост, НБ - София, 12.1.1941г.
Голямото благо, НБ - София, 19.5.1929г.
Господ му рече, НБ - София, 6.4.1919г.
Господар на съботата, НБ - София, 13.4.1930г.
Господи, да прогледам!, НБ - София, 9.3.1924г.
Господи, да се отворятъ очитѣ ни! / Отвори очите ни!, НБ - София, 25.2.1923г.
Градовете Содомски и Гоморски, НБ - София, 16.11.1924г.
Гредата, НБ - 18.5.1919г.
Гърбавата жена, НБ - 8.6.1919г.

начало

Д

Да бъде речта ви: ей, ей, не, не, НБ - София, 22.5.1938г.
Да бъдеш обичан, НБ - София, 19.2.1939г.
Да ви даде, НБ - София, 15.12.1929г.
Да види царството Божие, НБ - София, 5.3.1939г.
Да влезеш, НБ - София, 11.5.1930г.
Да възлюбиш Господа, НБ - София, 15.10.1916г.
Да възлюбиш Господа, НБ - София, 18.5.1924г.
Да ги изпита / Аритметическитѣ дѣйствия въ живота. Събиране, умножение и степенуване, НБ - София, 29.5.1921г.
Да Го посрещнат, НБ - София, 8.9.1918г.
Да Го посрещнат, НБ - София, 14.12.1924г.
Да говоря, НБ - София, 7.12.1930г. (непечатана)
Да живее душата ми, НБ - София, 31.12.1933г.
Да ида да го събудя, НБ - София, 8.12.1929г.
Да идем във Витлеем, НБ - София, 25.4.1937г.
Да известят на учениците Му, НБ - София, 14.2.1932г.
Да изповядваме!, НБ - София, 29.3.1942г.
Да изпълня, НБ - София, 7.6.1931г. (непечатана)
Да изпълня, НБ - София, 16.6.1929г.
Да имат живот, НБ - София, 6.5.1934г.
Да имат живот, НБ - София, 22.12.1935г.
Да ме очистиш, НБ - София, 9.11.1941г.
Да ми бъде ученик, НБ - София, 20.2.1938г.
Да Му служим без страх, НБ - София, 18.9.1938г.
Да наеме работници, НБ - София, 10.11.1918г.
Да направим човека по образу и подобию Нашему, НБ - София, 14.3.1937г.
Да наследя, НБ - София, 19.11.1922г.
Да не оскудее твоята вяра, НБ - София, 16.2.1941г.
Да обичаш и да те обичат, НБ - София, 7.4.1935г.
Да оздравееш, НБ - София, 24.10.1943г.
Да правим добро, НБ - София, 22.10.1933г.
Да разумеят писанията, НБ - София, 26.4.1931г. (непечатана)
Да се благовества, НБ - София, 2.11.1930г.
Да се възвеселим, НБ - София, 18.5.1930г.
Да се не изгуби нищо, НБ - София, 15.12.1935г.
Да се не смущава сърцето ви, НБ - София, 18.1.1942г.
Да се не смущава сърцето ви!, НБ - София, 20.5.1934г.
Да се не смущава сърцето ви!, НБ - София, 22.3.1925г.
Да се облечете в новия човек, НБ - София, 4.10.1931г.
Да се радват наедно, НБ - София, 12.1.1930г.
Да се роди, НБ - София, 6.10.1918г.
Да се родите изново, НБ - София, 13.6.1943г.
Да сторя, НБ - София, 31.1.1937г.
Да угоди на народа, НБ - София, 23.11.1924г.
Да я не пия ли?, НБ - София, 22.10.1916г.
Дава живот, НБ - София, 22.6.1941г.
Дава живот – Скръбта и радостта, НБ - София, 25.7.1925г.
Дава плод, НБ - София, 4.4.1926г.
Давам власт, НБ - София, 10.1.1926г.
Даде плод, НБ - София, 3.3.1929г.
Дай ми да пия, НБ - София, 15.3.1931г. (непечатана)
Дайте ни от вашето масло, НБ - София, 11.10.1931г.
Дали може, НБ - София, 10.6.1917г.
Даровити, НБ - София, 8.8.1943г.
Двама господари, НБ - София, 1.10.1939г.
Двама или трима, НБ, ООК, СБ - София, 23.11.1930г.
Двама или трима, СБ, НБ - София, 14.9.1941г.
Двама синове, НБ - София, 10.4.1927г.
Двама синове, НБ - София, 23.2.1941г.
Двамата братя, НБ - София, 22.9.1918г.
Двамата господари, НБ - 21.1.1917г.
Двамата свидетели, НБ - София, 16.11.1919г.
Дванадесетият час, НБ - София, 8.12.1935г.
Дванадесетте племена, НБ - София, 26.2.1928г.
Двата метода на природата, НБ - 9.9.1923г.
Двата полюса, НБ - София, 13.10.1918г.
Двата принципа, НБ - София, 4.4.1943г.
Две думи, НБ - София, 5.6.1927г.
Две лепти, ИБ - В.Търново, 30.10.1920г.
Две лепти, НБ - София, 19.1.1930г.
Двете жени, НБ - София, 11.8.1918г.
Двете жени, НБ - София, 12.6.1921г.
Двете заповеди, НБ - София, 27.10.1918г.
Двете слугини, НБ - София, 29.1.1939г.
Движение в природата, НБ - София, 2.5.1943г.
Движение, учение и работа, НБ - София, 25.4.1943г.
Дева зачна, НБ - София, 5.1.1941г.
Делата Божии, НБ - София, 23.2.1930г.
Дело свършено, НБ - София, 30.1.1927г.
Денят Господен, НБ - София, 11.9.1927г.
Денят Господен, НБ - София, 11.6.1939г.
Денят на доброто, НБ - София, 21.12.1919г.
Дерзай, дъще!, НБ - София, 2.2.1928г.
Дерзайте, Аз съм, НБ - София, 13.5.1923г.
Десен и ляв път, НБ, ИБ - Сливен, 13.6.1920г.
Детето растеше, НБ - София, 30.3.1919г.
Децата, НБ - София, 11.2.1917г.
Децата и Царството Божие, НБ - София, 12.4.1942г.
Дигна ръцете си и ги благослови, НБ - София, 13.3.1938г.
Дигнете камъка!, НБ - София, 30.11.1930г.
Дигни одъра си!, НБ - София, 1.2.1942г.
До край, НБ - София, 12.2.1928г.
До скончанието на века, НБ - София, 3.1.1926г.
Добрата земя, НБ - София, 20.12.1925г.
Добрата земя, НБ - София, 17.12.1922г.
Добрата круша, НБ - София, 27.3.1938г.
Добри вести, НБ - София, 9.12.1934г.
Добрите дарби, НБ - София, 25.6.1933г.
Добрият език, УС - София, 25.9.1938г.
Добрият пастир, НБ - София, 18.1.1920г.
Добрият самарянин, НБ - София, 11.7.1915г.
Добро и човещина, НБ - София, 26.2.1933г.
Добродетелната жена, НБ - София, 14.5.1933г.
Доброта и справедливост, НБ - София, 12.9.1937г.
Доброто вино, НБ - София, 4.8.1918г.
Доброто семе, НБ - София, 5.6.1932г.
Доброто семе, НБ - София, 2.9.1934г.
Доброто съкровище, НБ - София, 20.5.1917г.
Доброто училище, НБ - София, 28.3.1943г.
Добър слуга и господар, НБ - София, 16.5.1943г.
Доведете го, НБ - София, 30.6.1918г.
Доведете ми го, НБ - София, 24.1.1932г.
Доведете ми го тук, НБ - София, 27.4.1930г.
Дойде да послужи, НБ - София, 3.12.1922г.
Дойде на себе си, НБ - София, 12.6.1927г.
Дойди след Мен/ И рече му: „Дойди слѣдъ мене!“, НБ - София, 19.6.1921г.
Домовит човек, НБ - София, 7.3.1926г.
Домостроителят, НБ - София, 23.4.1933г.
Допреният въглен, НБ - София, 20.1.1924г.
Доста е на деня, НБ - София, 2.4.1939г.
Достоен, НБ - София, 9.6.1929г.
Другата събота, НБ - София, 26.5.1929г.
Думата му държа, НБ - София, 27.12.1931г.
Думи на Правда, НБ - София, 11.12.1932г.
Дух Господен, НБ - София, 20.10.1918г.
Духовното в човека, НБ, СБ - София, 22.9.1929г.
Духът Господен, НБ - София, 29.9.1929г.
Духът дава живот, НБ - София, 8.1.1933г.
Духът и плътта. Приливи и отливи в, НБ - София, 2.11.1914г.
Душата ми е отегчена от живота ми, НБ - София, 27.9.1931г.
Дървото на живота, НБ - София, 14.4.1940г.
Дързайте!, НБ - София, 28.10.1934г.
Дъще Сионова, НБ - София, 14.5.1922г.

начало

Е

Един малък опит, НБ, ИБ - София, 16.11.1941г.
Един от дванадесетте, НБ - София, 28.4.1935г.
Единствената похвала, НБ - София, 15.6.1941г.
Една дума, НБ - София, 18.5.1941г.
Една се взема и една се оставя, НБ - София, 17.5.1931г. (непечатана)
Едно ви не достига, НБ - София, 15.12.1940г.
Едно стадо, НБ - София, 23.1.1927г.
Едно ти не достига, НБ - София, 11.5.1941г.
Едно ти не достига!, НБ - София, 6.1.1924г.
Ела след мене!, НБ - София, 5.5.1929г.
Елате да обядваме, НБ - София, 16.7.1933г.
Елате да разсъждаваме, НБ - София, 30.5.1937г.
Ето младоженецът иде, НБ - София, 8.3.1936г.
Ето отрока, НБ - София, 6.11.1932г.
Ето човекът, НБ - София, 16.3.1914г.

начало

Ж

Жал ми е за народа, НБ - София, 6.12.1931г.
Жена кога ражда, НБ - София, 19.11.1939г.
Жената самарянка, НБ - София, 12.2.1939г.
Живата енергия / Хлѣбътъ и живата енергия, НБ - София, 22.5.1921г.
Живейте разумно, НБ - София, 19.6.1932г.
Живият Господ, НБ - Русе, 1.10.1922г.
Живият между мъртвите, НБ - София, 12.4.1931г. (непечатана)
Живият хляб, НБ - София, 26.10.1930г.
Живият хляб, НБ - София, 18.12.1932г.
Живият хляб, НБ - София, 17.1.1938г.
Живот вечен, НБ - София, 16.4.1933г.
Живот вечен, НБ - София, 29.4.1923г.
Живот, път, истина, НБ - София, 8.3.1942г.
Живот, светлина и свобода, НБ - София, 10.4.1932г.
Животът, НБ - София, 9.6.1940г.
Животът е по-драгоценен, НБ - София, 18.11.1934г.
Животът е по-драгоценен, НБ - София, 15.11.1942г.
Житното зърно, НБ - София, 23.3.1914г.
Жлебът, НБ - София, 8.1.1928г.

начало

З

За да благовествам, НБ - София, 29.10.1933г.
За да бъдете синове, НБ - София, 23.2.1936г.
За Името Ми / Ще му покажа все, що има, да пострада за името ми, НБ - София, 20.5.1923г.
За кого ме мислите, НБ - София, 22.11.1931г.
За приятелите си, НБ - София, 11.12.1927г.
За слава Божия, НБ - Мусала, 11.7.1926г.
За съдба дойдох, НБ - София, 22.4.1928г.
За тяхното неверство, НБ - София, 6.2.1927г.
За храна, НБ - София, 22.6.1930г.
Забравените неща, НБ - София, 20.10.1935г.
Забранихме му, НБ - София, 6.10.1929г.
Заведеевата майка, НБ - София, 23.7.1918г.
Заведоха Исуса, НБ - София, 12.4.1936г.
Заведоха Исуса, НБ - София, 15.11.1925г.
Заветът, НБ - София, 15.1.1928г.
Зазоряване, НБ - София, 18.4.1926г.
Закон за контролиране, НБ - София, 19.12.1937г.
Закон и свобода, НБ - София, 25.7.1943г.
Закон на вярата, НБ - София, 11.12.1938г.
Закон на съпоставянето, НБ - София, 21.3.1926г.
Законът и пророците, НБ - София, 28.3.1920г.
Законът на пророците, НБ - София, 15.2.1931г. (непечатана)
Законът на сегашният човек, НБ - София, 3.9.1939г.
Законът на служенето, НБ - София, 27.7.1914г.
Закхее, сляз скоро, НБ - София, 24.11.1935г.
Закхей, НБ - София, 26.11.1916г.
Замъждяло свещило, НБ - София, 18.1.1925г.
Запалената свещ, НБ - София, 4.7.1926г.
Запалят свещ, НБ - София, 13.6.1937г.
Запалят свещ, НБ - София, 9.5.1920г.
Запечатаната книга, НБ - София, 24.4.1932г.
Зарадваха се учениците, НБ - София, 18.9.1927г.
Затова се родих, НБ - София, 10.10.1926г.
Зачудиха се, НБ - София, 4.4.1920г.
Защо възкръсна, НБ - София, 29.1.1933г.
Защо е позволено някой да прави добро, НБ - София, 3.5.1936г.
Защо им говориш с притчи?, НБ - София, 22.9.1935г.
Защо не мислиш по Бога, НБ - София, 25.1.1931г. (непечатана)
Защо не можахме?, НБ - София, 24.12.1922г.
Защо плачеш и кого търсиш?, НБ - София, 21.2.1937г.
Защо сте тѫжни? / Защо сте тъжни, НБ - София, 8.4.1923г.
Защо твоите ученици ядат и пият?, НБ - 15.1.1922г.
Здравият ум / Черни връх, НБ, ИБ - Витоша, 26.8.1923г.
Здравото учение, НБ - София, 13.1.1935г.
Здравото учение, НБ - София, 4.4.1937г.
Земният и небесният, НБ - София, 1.2.1920г.
Земята на живите, НБ - София, 10.12.1933г.
Знайното и незнайното, НБ - София, 16.2.1936г.

начало

И

И Бога за свой Отец казваше, НБ - В.Търново, 1.11.1925г.
И в Неговото Име народите ще се надеят, НБ - София, 29.12.1940г.
И валя дъждът, НБ - София, 1.6.1924г.
И виделината свети, НБ - София, 21.11.1937г.
И видя там човек, НБ - София, 12.6.1932г.
И видях ново небе и нова земя, НБ - София, 18.10.1936г.
И всели се между нас, НБ - София, 8.3.1931г. (непечатана)
И доведи тука сиромасите, и клосните, и хромите, и слепите!, НБ - София, 3.1.1937г.
И земята ще се изпълни със знание, НБ - София, 11.4.1926г.
И каквото развържете на земята, развързано ще бѫде на небето / На земята и на небето, НБ - София, 21.1.1923г.
И като видяха звездите, НБ - София, 18.1.1931г. (непечатана)
И направи сватба, НБ - София, 22.3.1931г. (непечатана)
И не можаха на това да му отговорят, НБ - София, 14.11.1937г.
И обхождаше Исус всичка Галилея, НБ, МС - София, 5.7.1925г.
И огорчи се в сърцето си, НБ - София, 14.4.1929г.
И оздравя дъщеря ѝ, НБ - София, 21.6.1925г.
И отвори устата си, та ги поучаваше / Поучаваше ги, НБ - София, 7.1.1923г.
И отговори Симон Петър, НБ - София, 14.6.1931г. (непечатана)
И отиде та се представи, НБ - София, 30.11.1919г.
И отиде, та се представи, НБ - София, 10.3.1935г.
И пак пишеше, НБ - София, 8.2.1942г.
И пак се наведе на земята, НБ - София, 9.1.1938г.
И Петър Го взе настрана, НБ - Чамкория, 30.7.1922г.
И Петър се грееше, НБ - София, 31.3.1940г.
И Петър се грееше!, НБ - София, 18.12.1921г.
И пишеше на земята, НБ - София, 22.2.1925г.
И проводи ги, НБ - София, 12.2.1933г.
И прослави Бога, НБ - София, 26.6.1938г.
И рече баща му, НБ - София, 15.12.1918г.
И рече Бог, НБ - София, 6.11.1927г.
И рече им, НБ - София, 29.6.1941г.
И рече Исус, НБ - София, 6.4.1930г.
И ръцете, и главата, НБ - София, 14.12.1930г. (непечатана)
И украсиха светилниците си, НБ - София, 15.1.1933г.
И ще бъдеш блажен, НБ - София, 8.1.1939г.
И ще доведат всичките ви братя, НБ - София, 6.1.1935г.
И ще родиш син, НБ - София, 28.1.1940г.
Идат дни, НБ - София, 25.12.1927г.
Иде в света, НБ - София, 3.5.1942г.
Иде Исус, НБ - София, 5.10.1930г.
Идете в Галилея, НБ - София, 5.7.1936г.
Идете в Галилея, НБ - София, 17.12.1939г.
Идете при чистите извори, НБ - София, 19.9.1937г.
Иди повикай мъжа си, НБ - София, 19.4.1931г. (непечатана)
Иди повикай мъжа си, НБ - София, 1.12.1935г.
Иди повикай мъжа си!, НБ - София, 6.3.1927г.
Иди си с миром, НБ - София, 25.12.1938г.
Избавената душа, НБ - София, 2.5.1926г.
Изгряващото слънце, НБ - 4.5.1919г.
Изкуствените противоречия, НБ - София, 9.7.1939г.
Изкушението, НБ - София, 20.6.1915г.
Излязоха и завтекоха се, НБ - София, 8.1.1920г.
Изново, НБ - София, 4.3.1928г.
Изново, НБ - София, 1.11.1931г.
Изново родени, НБ - София, 15.7.1934г.
Изобилният живот, НБ - София, 1.12.1918г.
Изостаналите укрухи, НБ - София, 24.4.1927г.
Изпитай и виж, НБ - София, 16.2.1930г.
Изпитвайте Писанията!, НБ - София, 28.10.1923г.
Изпълнѝ, НБ - София, 3.6.1934г.
Изтълкувай ни тази притча, НБ - София, 15.5.1921г.
Изтълкувай ни тази притча, НБ - София, 11.9.1938г.
Изтълкувай ни тази притча!, НБ - София, 29.9.1935г.
Икономия в природата, НБ - София, 28.3.1937г.
Илия вече дойде, НБ - София, 21.7.1929г.
Има време, НБ - София, 27.5.1934г.
Имам власт, НБ - София, 22.12.1929г.
Имам ястие, НБ - София, 7.9.1930г.
Имаше двама синове, НБ - София, 17.6.1923г.
Имаше някой человек, НБ - София, 27.11.1932г.
Имаше някой человек, НБ - София, 26.12.1937г.
Имената ваши, НБ - София, 4.1.1931г. (непечатана)
Искайте, търсете, хлопайте!, НБ - София, 19.2.1922г.
Искаш ли да оздравееш?, НБ - София, 10.2.1924г.
Истината, НБ - 24.4.1916г.
Истинната лоза, НБ - София, 18.9.1932г.
Истинната лоза, НБ - София, 14.6.1925г.
Истинно, честно и справедливо, НБ - София, 6.6.1943г.
Истинската лоза, НБ - София, 12.10.1941г.
Истинският човек, НБ - София, 4.6.1939г.

начало

К

Кажи само реч, НБ - София, 6.4.1924г.
Каза ми всичко, НБ - София, 16.6.1935г.
Как ти се отвориха очите?, НБ - София, 21.11.1926г.
Какво знамение показваш нам?, НБ - София, 25.3.1934г.
Какво трябва да искаме?, НБ - София, 5.2.1922г.
Каквото вържете на земята, НБ - София, 25.12.1921г.
Каквото вържете на земята, НБ - София, 24.3.1935г.
Каквото попросите, НБ - София, 4.5.1924г.
Каквото попросите, НБ - София, 21.4.1940г.
Каквото чух, НБ - София, 9.12.1923г.
Както е Он чист, НБ - Витоша, 11.6.1922г.
Както светът дава, НБ - София, 2.3.1930г.
Като го видя Петър, НБ - София, 20.4.1919г.
Като дете, НБ - София, 23.10.1932г.
Като роди дете, НБ - София, 6.10.1940г.
Като себе си, НБ - София, 2.2.1919г.
Като чуха, НБ - София, 17.11.1918г.
Кесаревото кесарю, Божието Богу, НБ - София, 1.3.1942г.
Кога ражда, НБ - София, 10.6.1928г.
Кога се молиш, НБ - София, 27.4.1919г.
Когато беше по-млад, НБ - София, 1.5.1932г.
Когато беше по-млад, НБ - София, 15.9.1935г.
Когато посрещате, ИБ - В.Търново, 10.10.1920г.
Когото възкръси, НБ - София, 16.12.1934г.
Кое е това ново учение? / Кое е това учение?, НБ - София, 4.2.1923г.
Което вие видите, НБ - София, 19.7.1925г.
Което дава живот, НБ - София, 30.5.1926г.
Което знаем, НБ - София, 3.12.1939г.
Което излиза от устата, НБ - София, 16.3.1941г.
Което се променя, без да се изменя, ИБ - В.Търново, 17.10.1920г.
Което човек сее, НБ - София, 26.4.1936г.
Които вас приемат, НБ - София, 26.3.1922г.
Които гладуват, НБ - София, 28.12.1924г.
Кой ще ви даде вашето, НБ - София, 26.3.1933г.
Който влиза, НБ - София, 8.6.1930г.
Който дойде при мене, НБ - София, 16.3.1924г.
Който знае и който не знае, НБ - София, 21.5.1939г.
Който иде, НБ - София, 19.5.1940г.
Който изпълнява Волята Божия, НБ - София, 4.1.1942г.
Който има мир, ИБ - В.Търново, 24.10.1920г.
Който има невестата, НБ - София, 17.3.1929г.
Който има уши, НБ - София, 11.11.1923г.
Който има уши да слуша, нека слуша, НБ - София, 28.9.1941г.
Който иска славата, НБ - София, 25.1.1925г.
Който люби, НБ - София, 2.12.1923г.
Който направи небето и земята, НБ - София, 30.7.1933г.
Който не носи кръста си, НБ - София, 8.5.1938г.
Който прави истината, НБ - София, 26.8.1934г.
Който приеме свидетелството Негово, НБ - София, 2.1.1938г.
Който се отмята, НБ - София, 29.4.1928г.
Който се учи, НБ - София, 30.11.1924г.
Който се учи на словото Божие, НБ - София, 31.3.1935г.
Който сее и който жъне, НБ - София, 25.11.1934г.
Който слуша вас, Мене слуша, НБ - София, 15.7.1923г.
Който слуша моите думи, НБ - София, 4.8.1929г.
Колко е хубава твоята любов, НБ - София, 14.4.1935г.
Колко по-горе стои човек от овца!, НБ - София, 28.9.1914г.
Колко пъти да прощаваме?, НБ - София, 27.1.1924г.
Колко са прекрасни нозете, НБ - София, 14.10.1934г.
Крадецът и пастирят / Да имат живот, НБ - София, 1.9.1929г.
Красна като Луната и чиста като Слънцето, НБ - София, 26.11.1933г.
Кротките, НБ, ИБ - 25.1.1921г.
Кротките, НБ - София, 20.3.1927г.
Кротките ще наследят земята. Движение, приложение и постижение, НБ - София, 3.11.1935г.
Кротките, миротворците, НБ - София, 12.11.1939г.
Кръстът, НБ - София, 22.3.1917г.

начало

Л

Лазаре, излез вън!, НБ - София, 10.3.1929г.
Лама савахтани, НБ - София, 26.11.1922г.
Лозата и пръчките, НБ - София, 26.1.1919г.
Лозените пръчки, НБ - София, 27.3.1927г.
Лотовата жена, НБ - София, 21.3.1937г.
Любов и безлюбие, НБ - София, 2.2.1941г.
Любов и вяра към Бога, вяра към себе си, НБ - София, 19.3.1939г.
Любов към всичко, УС - София, 16.10.1938г.
Любов, доброта и справедливост, НБ - София, 18.12.1938г.
Любов, знание и сила / Знание и сила, СБ, НБ - София, 21.9.1941г.
Любовта, НБ - София, 27.2.1921г.
Любовта, НБ - София, 6.7.1914г.
Любовта бе в началото, НБ - София, 13.12.1942г.
Любовта дава живот, НБ - София, 2.10.1938г.
Любовта като среда, като сила и като възможност, НБ - София, 30.4.1939г.
Любовта, носителка на живота / Любовь – носителка на вѣчния животъ, НБ - София, 10.4.1921г.

начало

М

Малките заповеди, НБ - София, 28.11.1937г.
Малкият закон, НБ - София, 22.6.1919г.
Малцина избрани, НБ - София, 26.6.1932г.
Малък разбор / Лемуил, НБ, ИБ, БС - София, 5.12.1918г.
Мария избра, НБ - София, 24.1.1926г.
Марта и Мария, НБ - 14.1.1917г.
Математическо отношение и геометрическо положение, НБ - София, 5.5.1940г.
Материална, реална и идеална любов, НБ - София, 12.12.1937г.
Мек ответ, НБ - Русе, 9.10.1927г.
Мене слушайте, НБ - София, 11.2.1934г.
Мечът на Духа, НБ - София, 9.9.1934г.
Милосърдието, НБ - София, 17.9.1916г.
Мир вам, НБ - София, 2.3.1941г.
Мир вам!, НБ - София, 11.9.1914г.
Мир на този дом, НБ - София, 5.3.1933г.
Миротворци, НБ - София, 21.12.1924г.
Мислете за светлината!, НБ - София, 4.7.1937г.
Младият син, НБ - София, 26.1.1941г.
Много плод, НБ - София, 21.5.1922г.
Многоценният бисер, НБ - 19.4.1915г.
Мнозина звани, НБ - София, 7.12.1941г.
Мнозина казваха, НБ - София, 4.9.1927г.
Моето иго, НБ - София, 9.3.1919г.
Моето царство, НБ - София, 8.3.1925г.
Моите овце слушат моя глас, НБ - София, 11.8.1929г.
Мойсей и Христос, НБ - София, 7.11.1926г.
Молитва, НБ - София, 4.7.1915г.
Молитвата, НБ, ИБ - София, 8.2.1920г.
Молих се, НБ - София, 18.4.1920г.
Момчето ми, НБ - София, 28.4.1929г.
Мощните сили в природата, НБ - София, 8.10.1939г.
Моята заповѣдъ / Моята заповед, НБ - София, 4.1.1925г.
Моята Любов няма да премине, НБ - София, 21.2.1932г.
Мъдростта, НБ - София, 29.10.1916г.
Мъдростта съгради, НБ - София, 9.7.1933г.
Мъдростта съгради, НБ - София, 28.2.1943г.
Мъртъъв бе и оживя, загинал бе и намери се, НБ - София, 31.10.1937г.
Мястото на Истината, Любовта и Правдата в човека, НБ - София, 31.12.1939г.

начало

Н

На Бога живаго, НБ - София, 10.2.1929г.
На видело, НБ - София, 4.5.1930г.
На двама господари, НБ - София, 1.1.1933г.
На двама господари, НБ - София, 23.10.1938г.
На прага е, НБ - София, 28.12.1941г.
На този камък, НБ - София, 17.2.1929г.
На утрешния ден, НБ - София, 7.7.1935г.
Навреме и без време, НБ - София, 14.3.1943г.
Надеждата ти, НБ - София, 11.6.1933г.
Най-великото, НБ - София, 10.3.1940г.
Най-голям в Царството небесно, НБ - София, 27.9.1936г.
Наклали огън, НБ - София, 21.4.1929г.
Наклали огън, НБ - София, 3.4.1932г.
Намерената овца, НБ - София, 2.10.1932г.
Напразно Ме почитат, НБ - София, 3.6.1923г.
Напразно ме почитат, НБ - София, 11.5.1924г.
Настана денят, НБ - София, 19.4.1942г.
Настанало е царството Божие, НБ - София, 19.10.1924г.
Настанало е Царството Божие, НБ - София, 30.3.1941г.
Нашите длъжници, НБ - София, 30.12.1923г.
Наяве, НБ - София, 15.4.1934г.
Не бъди неверен, но верен!, НБ - София, 16.4.1922г.
Не Го приеха, НБ - София, 28.11.1926г.
Не дойдохъ да разруша, но да изпълня / Дойдох да изпълня, НБ - София, 18.2.1923г.
Не живея за себе си, НБ - София, 24.6.1934г.
Не знаете що искате, НБ - София, 12.11.1922г.
Не могат да приемат, НБ - София, 28.9.1930г.
Не може да се слугува на двама господари, НБ - София, 22.1.1939г.
Не може да се укрие, НБ - София, 15.9.1918г.
Не правете никому насилие, нито оклеветявайте!, НБ - София, 4.6.1922г.
Не се мълви, НБ - София, 28.5.1933г.
Не се сравнявай с нея, НБ - София, 23.7.1933г.
Не съдете по лице, НБ - София, 12.1.1936г.
Не съдете, но садете, НБ - София, 25.1.1942г.
Не съм достоен, НБ - София, 29.3.1931г. (непечатана)
Него видя Исус, НБ - София, 9.11.1930г.
Неговата заповед, НБ - София, 31.10.1926г.
Неговата заповед, НБ - София, 28.5.1922г.
Недейте се грижи за живота си, НБ - София, 27.1.1935г.
Неделимото, НБ - София, 5.7.1942г.
Неизбежният път, НБ - София, 30.10.1938г.
Неизвестното, НБ - София, 29.12.1918г.
Ненаписаните закони, НБ - София, 6.11.1921г.
Необходимостта да познаваме Бога, НБ - София, 21.9.1914г.
Непреривните постижения, НБ - София, 8.10.1933г.
Неразбраните неща, НБ - София, 26.4.1942г.
Ни мъж, ни жена, НБ - София, 20.11.1927г.
Никодим, НБ - София, 22.1.1928г.
Нито в Израиля, НБ - София, 4.12.1938г.
Нито тържик, НБ - София, 13.4.1919г.
Нито тържик, нито тояга, НБ - София, 21.7.1940г.
Но Аз ще погледна, НБ - София, 29.8.1937г.
Но да бѫде рѣчьта ви: Ей, ей; Не, не / Ей – ей, не – не, НБ - София, 14.1.1923г.
Новата земя, НБ - София, 13.2.1927г.
Новата любов, НБ - София, 30.1.1938г.
Новите форми на Любовта, НБ - София, 18.6.1939г.
Новият век, НБ - София, 24.11.1940г.
Новият закон, НБ - София, 23.6.1940г.
Новият човек, НБ - София, 29.9.1940г.
Новият човек / Новиятъ човѣкъ, НБ - София, 13.3.1921г.
Ново раждане, НБ - София, 12.7.1942г.
Ново сърце, НБ - София, 9.5.1937г.
Новото в живота, НБ - София, 19.1.1941г.
Новото в живота, НБ - София, 23.4.1939г.
Новото основание, НБ - София, 10.5.1915г.
Новото откровение, НБ - София, 13.4.1941г.
Някой си стотник, НБ - София, 1.5.1938г.
Няма да ожаднее, НБ - София, 3.4.1938г.
Няма да угаси, НБ - София, 15.11.1931г.
Няма нищо ново под слънцето, НБ - София, 23.1.1938г.
Няма пророк, НБ - София, 14.11.1926г.
Няма тайно, НБ - София, 13.3.1927г.

начало

О

О, да ми беше като брат, НБ - София, 24.12.1933г.
Обещанието на Отца, НБ - София, 28.4.1940г.
Обикновени и необикновени процеси / Тридесет и осем години, НБ - София, 15.9.1929г.
Обичайте я!, НБ - София, 21.1.1934г.
Обичен и скъп, НБ - София, 8.10.1922г.
Овчарите, НБ - София, 7.5.1933г.
Огнената пещ, НБ - София, 17.4.1921г.
Огнената пещ, НБ - София, 28.1.1934г.
Огън да запаля, НБ - София, 2.6.1929г.
Оживяване, НБ - София, 4.7.1943г.
Озарени от Любовта, НБ - София, 11.7.1943г.
Оздравяха, НБ - София, 13.1.1924г.
Онези дни ще се съкратят, НБ - София, 25.5.1924г.
Онова, което дава живот, НБ - София, 5.1.1936г.
Освободени, НБ - София, 17.1.1932г.
Освободеният роб, НБ - София, 17.12.1933г.
Оскърбените, НБ - София, 25.9.1927г.
Оставете да растат наедно и двете!, НБ - София, 21.10.1934г.
Остани с нас!, НБ - София, 25.3.1928г.
От Египет, НБ - София, 21.9.1930г.
От мен да мине / От мен да замине, НБ, ИБ - Бургас, 27.6.1920г.
От Неговите ученици, НБ - София, 19.10.1941г.
От смърт в живот, НБ - София, 3.1.1932г.
От сърцето излизат, НБ - София, 5.1.1930г.
Отвали камъка, НБ - София, 14.12.1941г.
Отвори им умовете, НБ - София, 4.11.1923г.
Отдайте Божието Богу, НБ - София, 31.12.1916г.
Отец люби Сина, НБ - София, 19.10.1930г.
Отец ме люби, НБ, ИБ - София, 22.3.1936г.
Отиде след Него, НБ - София, 11.4.1920г.
Откъде ида, НБ - София, 13.12.1925г.
Отмерени принципи и изявени факти, НБ - София, 11.10.1942г.
Отношение на два закона, НБ - София, 18.10.1931г.
Отхвърленият камък, НБ - 1.6.1919г.
Очите на мъдрия, НБ - София, 1.4.1934г.
Още малко, НБ - София, 13.4.1924г.
Още по-блажени са!, НБ - София, 4.12.1921г.

начало

П

Пак се яви, НБ - София, 5.5.1935г.
Пак ще ви видя, НБ - София, 29.1.1922г.
Пасха Господня, НБ - София, 1.12.1929г.
Петимата братя, НБ - София, 22.4.1923г.
Петте ечемичени хляба, НБ - София, 30.4.1933г.
Петте разумни, НБ - София, 28.3.1926г.
Петте разумни девици / Петте разумни и петте неразумни деви, НБ - София, 16.11.1916г.
Плати ми, що ми си длъжен, НБ - София, 30.3.1924г.
Плачът, НБ - София, 16.11.1921г.
Плевели, НБ - София, 17.11.1935г.
Плевелите и пшеницата, НБ - София, 22.1.1922г.
Плод стократен, НБ - София, 20.1.1935г.
Плодовете на Духа, НБ - София, 3.2.1924г.
Плодът на дървото, НБ - София, 28.6.1925г.
Плюна на земята, НБ - София, 10.5.1931г. (непечатана)
По образ и подобие, НБ - София, 3.11.1940г.
По образ и подобие, НБ - София, 26.9.1937г.
По предание, НБ - София, 2.5.1920г.
Побеждавайте злото, НБ - София, 9.2.1930г.
По-блажен е, НБ - София, 30.6.1940г.
Погледна Петра, НБ - София, 18.8.1918г.
По-горни от тях, НБ - София, 25.5.1930г.
Подобно е на невод, НБ - София, 10.10.1937г.
По-долен от ангелите, НБ - София, 23.10.1927г.
По-драгоценен, НБ - София, 15.4.1928г.
Позвах сина си, НБ - София, 14.2.1926г.
Поздравът на Любовта, НБ - София, 2.10.1921г.
Познаване на великото, НБ - София, 7.1.1940г.
Познаването на Истината, НБ - София, 9.4.1933г.
Познание. Самопожертвуване / Всичко ми е предадено, НБ - София, 18.2.1917г.
Познат от Него, НБ - София, 7.2.1926г.
Показа им ръцете си, НБ - София, 27.12.1925г.
Покрива и изправя, НБ - София, 17.4.1932г.
По-леко ще бъде наказанието, НБ - София, 5.11.1922г.
Помаза ме, НБ - София, 18.3.1928г.
Помни Създателя си!, НБ - София, 2.12.1934г.
Понеже ви изказах това, НБ - София, 5.4.1936г.
Поради радостта, НБ - София, 8.10.1916г.
Послѣдното мѣсто / Последното място, НБ - София, 15.2.1925г.
Послушни и непослушни, НБ - София, 21.12.1941г.
Посред тях, НБ - София, 30.10.1927г.
Посрещане на Любовта, НБ - София, 8.6.1941г.
Постижимото, НБ - София, 1.10.1933г.
Постъпвайте съвършено!, ООК - София, 1.2.1939г.
Почитай баща си и майка си, НБ - София, 1.2.1931г. (непечатана)
Права и вярна любов, НБ - София, 10.12.1939г.
Праведният, НБ - София, 20.2.1927г.
Праведният ходи в целостта си, НБ - София, 2.7.1933г.
Прави правете Неговите пътеки!, НБ - София, 2.4.1922г.
Правилно верую, НБ - София, 5.2.1939г.
Преброените косми, НБ - София, 10.11.1940г.
Пребъдете / Пръбѫдване, НБ - София, 27.5.1917г.
Превръщане на числата, НБ - София, 25.9.1932г.
Пред всичкия народ, НБ - София, 13.12.1931г.
Пред новата епоха, НБ, РБ - Мусала, 9.10.1938г.
Преди Авраама, НБ - София, 15.6.1930г.
Предназначението на човека, НБ, СБ - София, 31.8.1941г.
През онези дни, НБ - София, 25.10.1931г.
При къпалнята, НБ - София, 7.4.1940г.
Приготовленията на сърцето, НБ - София, 4.3.1934г.
Прие го с радост, НБ - София, 10.7.1932г.
Приемете Духа, НБ - София, 8.7.1934г.
Приех от Отца Си, НБ - София, 28.2.1926г.
Призваните, НБ - София, 3.11.1918г.
Призваха Исуса, ИБ - София, 19.6.1919г.
Призова учениците Си, НБ - София, 5.11.1939г.
Призоваха Исуса, НБ - Русе, 23.9.1934г.
Призовете ги на сватба, НБ - София, 9.3.1930г.
Призови Симона!, НБ - София, 16.10.1927г.
Приложение и работа, НБ - София, 22.12.1940г.
Приложете Добродетел, НБ - София, 13.3.1932г.
Припламна, понеже нямаше корен, НБ - София, 5.4.1931г. (непечатана)
Пристъпиха при Исуса, НБ - София, 21.12.1930г. (непечатана)
Пристъпиха при Исуса, НБ - София, 22.3.1942г.
Приятел и раб, НБ, ИБ - София, 25.4.1920г.
Приятни на Бога, НБ - София, 21.2.1943г.
Пробуждане на човѣшката душа / Пробуждане на човешката душа, НБ - София, 25.3.1923г.
Произход и значение на светилника, НБ - София, 19.11.1933г.
Променява времената, НБ - София, 24.2.1929г.
Просете, търсете и хлопайте, НБ - София, 4.9.1938г.
Просете, търсете и хлопайте, НБ - София, 20.4.1924г.
Просете, търсете и хлопайте, НБ - София, 14.9.1930г.
Простри ръката си!, НБ - София, 31.12.1922г.
Противоречие в съзвучието, НБ - София, 9.2.1919г.
Проява на живата светлина, НБ - София, 31.1.1932г.
Проявление, НБ - София, 27.9.1942г.
Първото място, НБ - София, 5.2.1933г.
Път на доброто – път на Любовта, НБ - София, 19.7.1942г.
Път на зазоряване, НБ - София, 24.9.1939г.
Пътят на праведния, НБ - София, 3.1.1943г.

начало

Р

Раб и син, НБ - София, 17.4.1927г.
Работа и почивка. Любов и Мъдрост, НБ - София, 12.11.1933г.
Работи на лозето ми, НБ - София, 14.12.1919г.
Работникът и неговата прехрана, НБ - София, 13.5.1928г.
Рабство и приятелство, НБ - София, 16.5.1937г.
Радвайте се, НБ - София, 15.4.1917г.
Радвайте се и веселете се, НБ - София, 6.3.1938г.
Радостни и търпеливи, НБ - София, 21.7.1918г.
Радостта, НБ - София, 2.4.1933г.
Развързано ще бъде на небето, НБ - София, 14.7.1935г.
Разговори с Учителя, ИБ, НБ - София, 8.1.1922г.
Раздай всичко!, НБ - София, 26.10.1924г.
Раздай го на сиромасите, НБ - София, 17.10.1926г.
Разделено царство, НБ - София, 8.12.1918г.
Разнообразието в живота, НБ - София, 17.10.1937г.
Разпаленият въглен, НБ - София, 29.4.1934г.
Разпятаго търсите / Зная, че Исуса разпятаго търсите, НБ - София, 10.6.1923г.
Разумни и незлобиви, НБ - София, 14.6.1942г.
Разумните кротки / Блажени кротките, НБ - София, 23.6.1929г.
Разумните ще разберат, НБ - София, 4.2.1934г.
Разумният домостроител, НБ - София, 3.2.1935г.
Разумният човек, НБ - София, 7.2.1937г.
Разумното слово, НБ - София, 12.10.1930г.
Разумното слово, НБ - София, 7.11.1937г.
Растете в благодат! / Растене и познание, НБ - 7.1.1917г.
Реална и идеална обстановка на нещата, НБ - София, 14.1.1940г.
Речи само реч, НБ - София, 15.5.1938г.
Речи само реч, НБ - София, 8.7.1923г.
Родени изново, НБ - София, 2.3.1924г.
Родените, НБ - София, 2.11.1924г.
Роденият, НБ - София, 30.11.1941г.
Роденото от плътта, НБ - София, 10.11.1935г.
Рождението, НБ - 25.12.1915г.
Ръката съблазнява, НБ - София, 5.4.1925г.

начало

С

С благодат и истина, НБ - София, 24.1.1943г.
С благост и Истина, НБ - София, 16.3.1930г.
С Дух и огън, НБ - София, 12.4.1925г.
С какво тяло?, НБ - София, 7.10.1934г.
С любов се взима, НБ - София, 22.3.1919г.
С огън и сол, НБ - София, 1.6.1930г.
С човешки и ангелски езици, НБ - София, 25.6.1939г.
Саваат - Амон-Ра, НБ - София, 14.3.1926г.
Сам изтъпках жлеба, НБ - София, 25.4.1926г.
Сам Отец, НБ - София, 24.3.1929г.
Сам с ума си, НБ - София, 9.1.1927г.
Сам се опасваше, НБ - София, 17.11.1929г.
Самовъзпитание, СБ, РБ, НБ - София, 2.8.1942г.
Светило на тялото, НБ - 11.5.1919г.
Светило на тялото, НБ - София, 19.4.1936г.
Светите Твои градове, НБ - София, 12.5.1935г.
Светлина, топлина и сила, НБ - София, 7.7.1940г.
Светлината на Любовта, НБ - София, 4.2.1940г.
Светът на духа, на душата, на ума и на сърцето, НБ - София, 10.1.1937г.
Свещено правило, НБ - София, 11.2.1923г.
Свидетелството Негово, НБ - София, 31.1.1926г.
Свобода на Духа, НБ - 23.8.1915г.
Свърши се виното, НБ - София, 4.10.1936г.
Сгърбената жена, НБ - София, 23.6.1935г.
Сега скръб имате, НБ - София, 1.3.1925г.
Седем кошници, НБ - София, 4.12.1927г.
Сеятелят / Сѣятельтъ, НБ - София, 27.3.1921г.
Сила, благородство, светлина и доброта, НБ - София, 5.12.1937г.
Силите и темпераментите в човека, НБ - София, 10.9.1939г.
Син Человечески отхожда, НБ - София, 8.11.1931г.
Синаповото зърно, НБ - София, 18.4.1937г.
Синове на възкресението, НБ - София, 29.1.1928г.
Синове на светлината, НБ - София, 23.3.1930г.
Синът Божи, НБ - София, 30.10.1921г.
Скритият квас, НБ - София, 25.8.1918г.
Скритият сън, НБ - София, 12.3.1939г.
Скритото имане, НБ - София, 23.5.1926г.
Скрих таланта, НБ - София, 16.10.1938г.
Скръб и радост, НБ, МОК - София, 23.12.1923г.
Слава във вишних Богу, НБ - София, 11.2.1940г.
Славата человеческа, НБ - София, 1.4.1928г.
След това, НБ - София, 28.2.1932г.
След три дни, НБ - София, 24.6.1923г.
Словесното мляко, НБ - София, 16.11.1914г.
Словото, НБ - София, 11.3.1934г.
Словото бе Бог, НБ - София, 11.1.1942г.
Словото бе Бог, НБ - София, 18.2.1940г.
Словото стана плът, НБ - София, 27.10.1940г.
Слушай, сине Мой!, НБ - София, 14.1.1934г.
Слушайте Него!, НБ - София, 12.3.1922г.
Слънцето не ще зайде, НБ - София, 27.2.1927г.
Сляп от рождение, НБ - София, 13.11.1932г.
Солта, НБ - София, 25.3.1917г.
Спасението, НБ - София, 25.2.1917г.
Спаси ни, НБ - София, 17.12.1916г.
Според делата, НБ - София, 20.12.1931г.
Сродните души, НБ - София, 1.1.1922г.
Става истина, НБ - София, 3.3.1940г.
Ставане, оживяване и възкресение, НБ - София, 9.4.1939г.
Стана здрав, НБ - София, 18.3.1934г.
Стана невидим, НБ - София, 2.5.1937г.
Стана плът, НБ - София, 13.6.1926г.
Стана плът, НБ - София, 1.6.1941г.
Станало раздор, НБ - София, 26.5.1940г.
Станете вие, които спите!, НБ - София, 13.2.1938г.
Станете да отидем!, НБ - София, 29.10.1922г.
Стани и опаши се!, НБ - София, 11.12.1921г.
Стани и яж!, НБ - София, 3.12.1933г.
Становище на живота, НБ - София, 16.6.1940г.
Стар и нов порядък, НБ, ООК - София, 13.7.1941г.
Стари и нови мехове, НБ - 12.7.1915г.
Старият и новият човек, НБ - София, 12.5.1940г.
Старият книжник, НБ - София, 29.6.1919г.
Старото и новото, НБ - София, 1.12.1940г.
Сто пеняза, НБ - София, 8.5.1927г.
Сторете да насадят, НБ - София, 10.11.1929г.
Стотникът, НБ, ООК, СБ, РБ - София, 8.9.1929г.
Страхът, НБ - София, 19.10.1914г.
Събирайте съкровища, НБ - София, 21.3.1943г.
Събиране и раздаване, заробване и освобождаване, НБ - София, 16.4.1939г.
Съблазните, НБ - 23.9.1923г.
Събличане и обличане, НБ - София, 28.7.1918г.
Съживява, НБ - София, 15.2.1942г.
Създаде Небето и Земята, НБ - София, 20.6.1943г.
Съкровището на човека, НБ - София, 25.5.1941г.
Сънищата на Йосифа, НБ - София, 20.7.1914г.

начало

Т

Тази заповед приех от Отца си, НБ - София, 1.3.1936г.
Тази притча, НБ - София, 26.12.1926г.
Тази сирота вдовица тури от всичките най-много / От всичките най-много, НБ - София, 20.10.1929г.
Така е писано, НБ - София, 13.11.1927г.
Така трябва да бъде издигнат Син Человечески!, НБ - София, 24.1.1937г.
Талантите, НБ - София, 27.4.1914г.
Там имаше някой си человек, НБ - София, 26.11.1939г.
Там ще бъде и слугата Ми, НБ - София, 5.11.1933г.
Твоето Слово, НБ - София, 19.3.1922г.
Творители на Словото, НБ - София, 3.7.1932г.
Твърдата храна, НБ - София, 18.12.1927г.
Те свидетелстват, НБ - София, 19.12.1926г.
Те ще наследят земята, НБ - София, 15.3.1936г.
Тези малките, НБ - София, 7.2.1932г.
Тесният път, НБ - София, 11.1.1925г.
Ти знаеш, НБ - София, 1.10.1916г.
Ти кой си?, НБ - София, 26.1.1936г.
Ти ли си / Свещен трепет, НБ - София, 20.11.1932г.
Ти си Христос, Син на Бога живаго, НБ - София, 28.2.1937г.
Ти си!, НБ - София, 7.12.1924г.
Тогаз се обърнах аз и видях, НБ - София, 24.2.1935г.
Тогаз те ще просветнат!, НБ - София, 23.10.1921г.
Този е живият хляб, НБ - София, 10.2.1935г.
Той ги изпита, НБ - София, 16.12.1923г.
Той дойде при Пилат, НБ - София, 20.5.1928г.
Той е реченият, НБ - София, 7.4.1929г.
Той знаеше, НБ - София, 29.11.1925г.
Той ми е и брат, и сестра, и майка, НБ - София, 5.9.1937г.
Той повелѣва на слънцето, НБ - София, 15.3.1925г.
Точка, линия, плоскост, куб, ИБ - В.Търново, 7.11.1920г.
Трансформатори на Божествената енергия, УС - София, 2.10.1938г.
Трапезата на Новия Завет, НБ - 25.5.1919г.
Три важни неща, НБ - София, 28.11.1943г.
Три възгледа, НБ - София, 22.4.1934г.
Три възгледа, НБ - София, 6.7.1941г.
Три фази, НБ - София, 19.6.1938г.
Три фактора, НБ - София, 17.6.1934г.
Тридесет и осем години, НБ - София, 22.11.1925г.
Трите зова, НБ - София, 7.3.1943г.
Трите положения, НБ - София, 7.7.1918г.
Трите пътя, НБ - София, 17.10.1943г.
Тритѣ допирни точки, НБ, ИБ - София, 22.3.1923г.
Тъй мисля аз, НБ - София, 8.4.1934г.
Търсете Господа!, НБ - София, 18.10.1942г.
Търсете Царството Божие, НБ - София, 20.12.1942г.
Търсете, хлопайте, искайте!, НБ - София, 27.12.1942г.

начало

У

Умити в Любовта, НБ - София, 14.2.1943г.
Умих се и гледам, НБ - София, 27.10.1935г.
Умно дете, НБ - София, 10.6.1934г.
Умовете им, НБ - София, 5.12.1926г.
Усилни времена, НБ - София, 18.2.1934г.
Условия за растене, НБ - София, 31.8.1930г.
Условията на вечния живот, НБ - София, 12.10.1914г.
Ученикът не е по-горен от учителя си, НБ - София, 7.5.1922г.
Учител и Господ, НБ - София, 15.6.1919г.
Учителите, НБ - София, 7.12.1914г.
Учителю благи, НБ - София, 3.2.1929г.
Учителю, да прогледам!, НБ - София, 21.6.1931г.

начало

Ф

Фарисей и Митар, НБ - София, 5.10.1914г.
Фарисей и садукей, НБ - София, 20.3.1921г.

начало

Х

Хармония и дисхармония, НБ - София, 4.10.1942г.
Хвалете Господа, НБ - София, 15.10.1939г.
Хвърлѝ хляба, НБ - София, 22.7.1934г.
Хлябът на живота, НБ - София, 8.2.1931г. (непечатана)
Храненето, условие за вечен живот/ Правилното ядене, като условие за вѣченъ животъ, НБ - София, 3.4.1921г.
Христа да придобия, НБ - София, 5.11.1916г.
Христа разпят, НБ - София, 23.4.1922г.

начало

Ц

Царството Божие, НБ - София, 26.2.1922г.
Царството Божие се благовества, НБ - София, 17.2.1924г.
Царството небесно, НБ - София, 17.1.1937г.
Целувание не Ми даде / Целувание ми не даде, НБ - София, 8.1.1922г.
Ценни мисли, НБ - София, 4.9.1932г.
Ценни неща, НБ - София, 31.10.1943г.

начало

Ч

Четирите закона, НБ - София, 9.5.1943г.
Четирите неща, НБ - София, 6.12.1942г.
Четирите основни елемента, НБ, ИБ - Бургас, 6.4.1914г.
Чий е този образъ? / Чий е този образ, НБ - София, 15.4.1923г.
Числото 153, НБ - София, 13.5.1934г.
Чистосърдечните, НБ - София, 29.4.1917г.
Човешката душа, НБ - София, 22.2.1942г.
Чуваш ли, НБ - София, 16.10.1932г.
Чуха, че иде Исус, НБ - София, 3.11.1929г.

начало

Щ

Ще бъдат научени, НБ - София, 24.12.1916г.
Ще бъдат научени, НБ - София, 7.2.1943г.
Ще бъде жив, НБ - София, 9.5.1926г.
Ще бъде развързано, НБ - София, 6.4.1941г.
Ще ви въздигна, НБ - София, 3.12.1916г.
Ще ви даде царство, НБ - София, 20.4.1941г.
Ще ви направи свободни/ Истината, НБ - 21.10.1923г.
Ще ви науча / Дух Свети ще ви научи, НБ - В.Търново, 24.9.1922г.
Ще ви научи, НБ - София, 10.12.1922г.
Ще ви се даде, НБ - София, 15.5.1927г.
Ще ви се изявя, НБ - София, 8.11.1942г.
Ще влезе Духът, НБ - София, 25.12.1932г.
Ще го изцеля, НБ - София, 27.4.1924г.
Ще го поставя над всички си имот, НБ - София, 15.1.1939г.
Ще дойда след Тебе, НБ - София, 20.7.1924г.
Ще дойдем, НБ - София, 13.11.1938г.
Ще дойдем при Него, НБ - София, 1.7.1923г.
Ще живее, НБ - София, 7.12.1919г.
Ще ме видите, НБ - София, 16.11.1930г.
Ще ми изявиш, НБ - София, 16.5.1926г.
Ще оздравее, НБ - София, 19.6.1927г.
Ще оздравее момчето ми, НБ - София, 27.11.1927г.
Ще се зарадва, НБ - София, 15.10.1933г.
Ще се наситят, НБ - София, 6.6.1926г.
Ще се наситят, НБ - София, 9.3.1941г.
Ще се стопи!, НБ - София, 30.4.1922г.
Ще ти въздаде, НБ - София, 12.5.1929г.
Ще ти въздаде, НБ - София, 26.7.1942г.
Ще управлява всички народи, НБ - София, 7.3.1920г.
Ще хвърля мрежата, НБ - София, 25.11.1923г.
Ще хвърля мрежата, НБ - София, 13.10.1935г.
Ще хвърля мрежата, НБ - София, 8.4.1928г.
Що да сторя, НБ - София, 20.3.1932г.
Що е истинно, НБ - София, 25.2.1940г.
Що е това?, НБ - София, 24.2.1924г.
Що има вътре в човека, НБ - София, 25.9.1938г.
Що искате?, НБ - София, 22.5.1927г.
Що казва Духът, НБ - София, 29.2.1920г.
Що трябва да речете, НБ - София, 28.7.1929г.

начало

Я

Яви им се, НБ - София, 4.12.1932г.
Явих ви го!, НБ - София, 6.2.1938г.
Явлението на Духа, НБ - София, 20.4.1914г.
Ядоха и наситиха се, НБ - София, 12.2.1922г.
Яковъ и Исавъ, НБ - София, 8.4.1917г.

начало