Jump to content

04. Двата университета-MOK 14 година Том 3


1 Screenshot

About This File

ДВАТА УНИВЕРСИТЕТА

 

"Двата университета", Младежки окултен клас Година 14 (1934 − 1935) Том 3, Първо издание, Издателска къща „АЛФА-ДАР“ − София, 2005, ISBN 954-8785-50-1

Книгата за теглене - PDF

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

1. Двата университета

19 лекция от Учителя, държана на 8 март 1935 г., София, Изгрев

 

2. Най-младият в света

20 лекция от Учителя, държана на 15 март 1935 г., София, Изгрев.

 

3. Да мисли

21 лекция от Учителя, държана на 22 март 1935 г., София, Изгрев.

 

4. Знание и виждане

22 лекция от Учителя, държана на 29 март 1935 г, София, Изгрев.

 

5. Математически отношения

23 лекция от Учителя, държана на 5 април 1935 г., София, Изгрев.

 

6. Насока отвътре

24 лекция от Учителя, държана на 12 април 1935 г., София, Изгрев.

 

7. Разрешените задачи

25 лекция от Учителя, държана на 3 май 1935 г., София, Изгрев.

 

8. Органически, духовни и умствени сили в човека

26 лекция от Учителя, държана на 10 май 1935 г, София, Изгрев.

 

9. Условие и възможности

27 лекция от Учителя, държана на 17 май 1935 г., София, Изгрев.

 

10. Фа и фа диез

28 лекция от Учителя, държана на 31 май 1935 г., София, Изгрев.

 

11. Малките желания

29 лекция от Учителя, държана на 7 юни 1935 г., София, Изгрев.

 

 

ДВАТА УНИВЕРСИТЕТА

(първо издание)

Редактор Вихра Рускова © Художник Георги Куртев Компютърно оформление Павел Желязков формат 60/84/16. Печатни коли 24.

Издателска къща „АЛФА-ДАР“ − София Печат „СТАНДАРТИЗАЦИЯ − ПРИНТ“ ЕООД


×
×
  • Create New...