Jump to content

Поредица с книжки с тематични извадки от Беседите

58 files

 1. Карма - закон на осъзнаване.

  Карма - закон на осъзнаване.
   
  Книгата е съставена от тематично подбрани и подредени в логическа последователност извадки из Словото на Учителя БЕИНСА ДУНО (петьр дънов) (1864 ÷ 1944), живял и работил в България.

  884 downloads

  0 коментара

  Обновен

 2. По пътя на душата

  СЪДЪРЖАНИЕ
   
   
  ДУШАТА. 8
  ВСЕЛЕНАТА. 8
  СВЕТОВЕТЕ. 9
  ЧОВЕКЪТ. 10
  ТЕЛАТА НА ЧОВЕКА. 14
  ЗАЩО СМЕ НА ЗЕМЯТА. 16
  ДУШАТА. 22
  ПРОИЗХОД НА ДУШАТА. 26
  КАКВО Е ЧОВЕШКА ДУША. 28
  ЛИЧНОСТТА И ДУШАТА. 29
  БОГ И ДУШАТА. 31
  ДУХ И ДУША. 32
  ТЯЛО НА ДУШАТА. 33
  ФОРМИ НА ДУШАТА. 33
  ОБЛЕКЛО НА ДУШАТА. 34
  КЪДЕ ОБИТАВА ДУШАТА. 35
  СЪДЪРЖАНИЕ НА ДУШАТА. 38
  ЛЮБОВТА И ДУШАТА. 40
  НЕДЪЗИ НА ДУШАТА. 41
  КАЧЕСТВА НА ДУШАТА. 43
  ХРАНА ЗА ДУШАТА. 46
  СЛЪНЦЕТО И ДУШАТА. 47
  ИЗИСКВАНИЯ НА ДУШАТА. 47
  КОПНЕЖИ НА ДУШАТА. 48
  РЪКОВОДСТВО НА ДУШАТА. 49
  ПРОБУЖДАНЕ НА ДУШАТА. 50
  РАЗВИТИЕ НА ДУШАТА. 51
  НАПРЕДНАЛА ДУША. 57
  ПРОЯВИ НА ДУШАТА. 58
  ПРИДОБИВКИ НА ДУШАТА. 61
  ПЛОДОВЕТЕ НА ДУШАТА. 61
  ВРЪЗКИ И ОБЩУВАНЕ НА ДУШАТА. 62
  МОЛИТВАТА И ДУШАТА. 66
  БЪДЕЩЕ. 67
  ПЪТЯТ НА ДУШАТА. 68
  човешкият живот. 68
  слизане и възкачване на душата. 69
  ИНВОЛЮЦИЯ И ЕВОЛЮЦИЯ. 69
  ФАЗИ ПРИ ВЪЗЛИЗАВЕТО НА ЧОВЕШКАТА ДУША. 72
  ВЯРАТА. 72
  Първа фаза – ОБРЪЩАНЕТО,.. 72
  Първата стъпка на човешката душа.. 73
  НАдеждА. 74
  Втората фаза е ПОКАЯНИЕ... 74
  Втората стъпка е ПОКАЯНИЕТО.. 74
  ЛЮБОВТА. 75
  Третата стъпка, то е СПАСЕНИЕТО,.. 75
  Третата фаза е Спасение... 75
  ВЪЗРАЖДАНЕ. 76
  Четвъртата фаза е ВЪЗРАЖДАНЕ... 76
  НОВОРАЖДАНЕТО. 76
  Пета стъпка е НОВОРАЖДАНЕТО.. 76
  Петата фаза е Ново раждане... 76
  посвещението. 78
  Шеста стъпка, това е посвещението;.. 78
  Шестата фаза е Посвещение... 78
  Възкресение. 78
  Седмата фаза е Възкресение... 78
  ЖЕЛАНИЯТА НА ДУШАТА. 79
  СРОДНА ДУША. 81
  КАКВО Е СРОДНА ДУША. 81
  ПОЛЯРИЗАЦИЯ. 83
  СРОДСТВО. 83
  ВЪПЛОТЯВАНЕ. 85
  НАМИРАНЕ СРОДНАТА ДУША. 85
  СМЪРТТА. 97
  ЗАМИНАВАНЕ ОТ ЗЕМЯТА. 110
  ПРИЧИНИ ЗА СМЪРТТА. 114
  ПРЕЖДЕВРЕМЕННА СМЪРТ. 119
  САМОУБИЙСТВО. 121
  ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРЕДИ ЗАМИНАВАНЕТО. 127
  ОСТАРЯВАНЕ. 129
  КЪСАНЕ ВРЪЗКИТЕ. 130
  НАСЛЕДЯВАНЕ. 131
  КОГА ЩЕ УМРЕМ. 137
  ЗАЩО УМИРАМЕ – ПРИЧИНИ. 139
  УМИРАНЕТО. 149
  СПАСЯВАНЕ ОТ СМЪРТТА. 150
  УМИРАНЕТО - ОСЪЗНАВАНЕ. 159
  ПОСЛЕДНАТА МИНУТА. 162
  ФИЛМЪТ НА ЖИВОТА. 173
  БЕЗ ФИЗИЧИСКО ТЯЛО. 174
  ВЪЗКРЕСЕНИЕ. 176
  АНГЕЛ ХРАНИТЕЛ. 177
  ПОСРЕЩАНЕ НА ЗАМИНАЛИТЕ. 179
  СЛЕД УМИРАНЕТО. 181
  БЛИЗКИТЕ НА УМРЕЛИЯ. 182
  ПОГРЕБВАНЕ. 184
  В ГРОБА. 188
  ДО 40-я ДЕН НА ЗЕМЯТА. 193
  ДОЛНИТЕ СФЕРИ НА ДУХОВНИЯТ СВЯТ. 194
  ТЪМНАТА ЗОНА. 200
  МИТНИЦИТЕ. 203
  НА ДРУГИЯ СВЯТ – РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ. 208
  МЕЖДУ ЗЕМЯТА И НЕБЕТО. 216
  НА НЕБЕТО. 218
  ДУХОВЕНИЯТ СВЯТ. 220
  ЖИВОТЪТ В ДУХОВНИЯ СВЯТ. 226
  БОЖЕСТВЕНИЯТ СВЯТ. 229
  РАБОТАТА И ДРУГИТЕ СВЕТОВЕ. 231
  ВРЪЗКА СЪС ЗАМИНАЛИТЕ. 237
  СЛИЗАНЕ НА ЗЕМЯТА. 245
  ПРЕРАЖДАНЕ. 250
  ОТЛАГАНЕ. 257
  ПОЛЗА. 257
  ЗАДАЧИТЕ НА ЗЕМЯТА. 258
  КОЛКО ПЪТИ ЧОВЕК СЕ ПРЕРАЖДА. 261
  ВСЕЛЯВАНЕ. 262
  ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ПЪТЯ НА ДУШАТА. 264
  ПРЕРАЖДАНИЯ. 265
  ВЪЗКРЕСЕНИЕ. 266
  БЕЗСМЪРТИЕ - ВЕЧЕН ЖИВОТ. 268
  КАК ТРЯБВА ДА ЖИВЕЕМ. 272
  ИДЕ ШЕСТАТА РАСА. 281
  РАЗКАЗИ ОТ ВИДЕЛИ И ПРЕЖИВЕЛИ. 283
  РАЗЯСНЕНИЕ ЗА СМЪРТТА ОТ ПОСВЕТЕН.. 283
  ТОЙ ЗНАЕШЕ. 285
  БАЩА МИ ГО НЯМА ВЕЧЕ ПРИ НАС. 287
  МАЙКА МИ ПОЧИНА. 288
  МАЙКА МИ И БАЩА МИ СИ ЗАМИНАХА. 289
  МАРИЯНА РАЗКАЗВА. 291
  СЪПРУГЪТ МИ ЗАМИНА ЗА ДРУГИЯ СВЯТ. 292

  759 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 3. МИСЛИ ЗА СВЕТЛИНАТА ОСНОВИ НА

  МИСЛИ ЗА СВЕТЛИНАТА ОСНОВИ НА


   

  Книжката е съставена от тематично подбрани и подредени в логическа последователност извадки из Словото на Учителя БЕИНСА ДУНО (ПЕТЬР ДЪНОВ) (1864 ÷ 1944), живял и работил в България.


   

  Стр. 4/13  СЪДЪРЖАНИЕ
  СЪДЪРЖАНИЕ ........................................................................................................................................ 4
  МИСЛИ ЗА СВЕТЛИНАТА! .................................................................................................................... 5
  СВЕТЛИНАТА ........................................................................................................................................ 10


  593 downloads

  0 коментара

  Обновен

 4. Причините за болестите и методи за тяхното лечение

  Причините за болестите и методи за тяхното лечение

  554 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 5. Числата

  СЪДЪРЖАНИЕ
   
  СЪДЪРЖАНИЕ.. 4
  ЧИСЛАТА.. 6
  КАБАЛА.. 6
  СЪДЪРЖАНИЕ НА ЧИСЛАТА.. 6
  ЕНЕРГИЯ.. 7
  СИЛА.. 7
  СВОЙСТВА НА ЧИСЛАТА.. 8
  ВИДОВЕ ЧИСЛА.. 8
  МЕХАНИЧНИ.. 8
  ПОЛОЖИТЕЛНИ И ОТРИЦАТЕЛНИ.. 8
  ГОЛЕМИ И МаЛКИ.. 9
  БЛИЗКИ И ДАЛЕЧНИ.. 9
  РАСТЕНЕ НА ЧИСЛАТА.. 9
  ЦЕЛИ.. 9
  КЪСМЕТЛИИСКИ.. 9
  ЩАСТЛИВИ.. 10
  ДИНАМИЧНИ.. 10
  ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ.. 10
  ПОСОКА.. 10
  ДЕЛЕНИЕ.. 10
  ПРИРОДАТА И ЧИСЛАТА.. 10
  ЧОВЕКЪТ И ЧИСЛАТА.. 11
  СТЕПЕНИ НА ЧИСЛАТА.. 11
  МАГИЯ НА ЧИСЛАТА.. 12
  ДЕЙСТВИЯ С ЧИСЛА.. 12
  РАБОТА С ЧИСЛА.. 12
  0. 14
  1. 14
  2. 17
  3. 19
  4. 20
  5. 22
  6. 23
  7. 23
  8. 24
  9. 25
  10. 25
  11. 26
  12. 26
  13. 27
  14. 27
  15. 28
  16. 28
  17. 28
  18. 28
  19. 28
  20. 29
  22. 29
  25. 29
  30. 29
  33. 29
  38. 29
  40. 30
  52. 30
  67. 30
  72. 30
  90. 30
  100. 30
  123. 31
  300. 31
  435. 31
  666. 31
  756. 31
  888. 31
  900. 31
  999. 32
  1567. 32
  5674. 32
  1 ÷ 10. 32
  10 ÷ 100. 32
  100 ÷ 1000. 33
  СИСТЕМА ЧИСЛА.. 33
  ОТНОШЕНИЯ НА ЧИСЛА.. 33
  МАТЕМАТИКА.. 34
  ПРИМЕРИ.. 34

  486 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 6. Лечебно гладуване

  Стр. 4/19
  СЪДЪРЖАНИЕ
  СЪДЪРЖАНИЕ ........................................................................................................................................ 4
  ЛЕЧЕБНО ГЛАДУВАНЕ .......................................................................................................................... 5
  ГЛАД ........................................................................................................................................................... 7
  ПОСТ (ГЛАДУВАНЕ) ............................................................................................................................... 8
  ВИДОВЕ ПОСТ ....................................................................................................................................... 11
  КОГА ДА ПОСТИМ ................................................................................................................................ 11
  ЗАПОЧВАНЕ НА ПОСТТА .................................................................................................................... 13
  КАК ДА ПОСТИМ .................................................................................................................................. 13
  КОЛКО ДА ПОСТИМ............................................................................................................................. 14
  ПОЛЗА ОТ ПОСТА ................................................................................................................................. 15
  ПРЕПОРЪКА ........................................................................................................................................... 16
  СЛЕД ПОСТА .......................................................................................................................................... 16

  464 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 7. СТРАХЪТ и СТРЕСЪТ

  СТРАХЪТ
  и
  СТРЕСЪТ
   
  ОСНОВИ НА ЗДРАВЕТО
   
  Книжката е съставена от тематично подбрани и подредени в логическа последователност извадки из Словото на Учителя. БЕИНСА ДУНО (Петьр Дънов) (1864 ÷ 1944), живял и работил в България.
   
   
   
   
  © СЪСТАВИЛИ: Трендафила Балдевска
  Ангел Кермедчиев  
   
   
  СЪДЪРЖАНИЕ
   
  СЪДЪРЖАНИЕ.. 3
  СТРАХУВАНЕ.. 4
  СТРАХЪТ. 5
  КАЧЕСТВА НА СТРАХА.. 8
  ВИДОВЕ СТРАХ.. 8
  СТРАХЪТ И ЛЮБОВТА.. 9
  ВЪЗНИКВАНЕ НА СТРАХА.. 9
  ОТ КАКВО ДА СЕ БОИТЕ.. 12
  ОТ КОГО ДА СЕ БОИТЕ.. 12
  ДЕЙСТВИЕ НА СТРАХЪТ. 13
  ПОСЛЕДСТВИЯ.. 14
  УРАВНОВЕСЯВАНЕ.. 15
  СПРАВЯНЕ СЪС СТРАХА.. 16
  СПРАВЯНЕ С ЛОШИТЕ ДУХОВЕ.. 17
  СТРАХЛИВ ЧОВЕК.. 18
  НЕДОПУСКАНЕ НА СТРАХА.. 19
  БЕЗСТРАШИЕ - СМЕЛОСТ. 20

  445 downloads

  0 коментара

  Обновен

 8. Хранене и здраве

  СЪДЪРЖАНИЕ
   
  СЪДЪРЖАНИЕ.. 4
  ХРАНЕНЕ.. 6
  ЯДЕНЕ.. 7
  КАКВО ДА ЯДЕМ... 9
  ХРАНИ.. 12
  ПЛОДОВЕТЕ.. 13
  ХЛЯБЪТ.. 15
  ЖИТОТО.. 16
  ХРАНАТА.. 17
  ЧИСТА ХРАНА.. 21
  ДУХОВНА ХРАНА.. 23
  СПЕЦИАЛНА ХРАНА.. 24
  ГОТВЕНА ХРАНА.. 25
  ДА ЯДЕМ ЛИ МЕСО?. 26
  ВЕГЕТАРИАНСТВО.. 29
  ХРАНАТА ЗА ДЕЦАТА.. 32
  ХРАНАТА КАТО ЛЕКАРСТВО.. 32
  ХРАНЕНЕТО И БОЛЕСТИТЕ.. 33
  КОГА ДА СЕ ХРАНИМ?. 36
  Колко ДА ЯДЕМ?. 37
  ПРАВИЛНО ХРАНЕНЕ.. 41
  ДЪВКАНЕТО.. 49
  СЛЕД ЯДЕНЕ.. 50
  ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ХРАНАТА.. 52
  БЪДЕЩО ХРАНЕНЕ.. 55

  443 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 9. Женитбата

  СЪДЪРЖАНИЕ


   
  СЪДЪРЖАНИЕ ........................................................................................................................................ 4
  ПРЕДИСЛОВИЕ ....................................................................................................................................... 5
  САМИ .......................................................................................................................................................... 5
  ДРУГИЯТ ДО ТЕБЕ ................................................................................................................................. 6
  ОТНОШЕНИЯ .......................................................................................................................................... 6
  БЛИЗОСТ ................................................................................................................................................... 8
  ЗАЩО СЕ ЖЕНИМ .................................................................................................................................. 8
  ЖЕНИТБА ................................................................................................................................................. 9
  ЖЕНЕНЕ .................................................................................................................................................. 10
  КОГА ДА СЕ ЖЕНИМ ............................................................................................................................ 12
  ИЗБОР ПРЕДИ БРАКА .......................................................................................................................... 12
  СЪВЕТИ ................................................................................................................................................... 14
  СРОДНИ ДУШИ..................................................................................................................................... 15
  НАМИРАНЕ СРОДНАТА ДУША ......................................................................................................... 17
  ПРОВЕРКА ПРЕДИ БРАКА .................................................................................................................. 18
  КОЙ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ЖЕНИ .......................................................................................................... 19
  КОЙ МОЖЕ ДА СЕ ЖЕНИ .................................................................................................................... 20
  ЖЕНИТБА - БРАК .................................................................................................................................. 20
  ЕДНОБРАЧИЕ ........................................................................................................................................ 23
  ПРЕДИМСТВА ПРИ БРАКА ................................................................................................................. 24
  НЕДОСТАТЪЦИ ПРИ БРАКА .............................................................................................................. 24
  ДОМ - СЕМЕЙСТВО ............................................................................................................................... 26
  СЪВМЕСТЕН ЖИВОТ ........................................................................................................................... 27
  ЛЮБОВ И БРАК ..................................................................................................................................... 29
  НЕЗАКОННА ЛЮБОВ ............................................................................................................................ 31
  ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В БРАКА....................................................................................................... 32
  РАЗВОД .................................................................................................................................................... 35
  НОВИЯТ МОРАЛ ................................................................................................................................... 37
  БРАКЪТ В БЪДЕЩЕ .............................................................................................................................. 38

  389 downloads

  0 коментара

  Обновен

 10. Пакет на цялата поредица

  пакета съдържа следните книги


  Ангелите и хората
   
  Близост между хората
   
  В зората на новия живот
   
  Взимане даване
   
  Влияния върху хората
   
  Внушение вдъхновение
   
  Водата и здравето
   
  Възвишените същества
   
  Говоренето
   
  Движение и здраве
   
  Дишане и здраве
   
  Добродетели
   
  Енергийна обмяна между хората
   
  Женитбата
   
  Живот дълголетие
   
  Житен режим
   
  За добро здраве използвайте пролетта
   
  Защо се родих
   
  Здраве и хигиена
   
  Как да бъдем добри
   
  Как да живеем
   
  Карма-закон на осъзнаване
   
  Красота
   
  Любов и Обич
   
  МИСИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД
   
  Мисли за светлината
   
  Мисли,чувства и здравео
   
  Можеш да простиш
   
  Новият морал
   
  Новото разбииране за музиката
   
  Нрвидимата помощ
   
  Основи на здравето - Обобщена
   
  Основи на здравето
   
  ПАЗИТЕЛИТЕ И ПОКРОВИТЕЛИТЕ НА ПЛАНИНАТА РИЛА И ЕЗЕРАТА В НЕЯ
   
  По пътя на душата
   
  Подарък от Мъдроста свалена от Беинса Дуно
   
  Праната солта жизнената енергия.
   
  Прераждане- закон за развитие
   
  Принципи и окултни закони
   
  Причините за болестите и методи за тяхното лечение
   
  Работа и здраве
   
  Светлина в пътя
   
  Светлината и топлината
   
  Свободата
   
  Себе си познай - Ръката
   
  Себе си познай -Главата
   
  Себе си познай- Лицето
   
  Слънце и здраве
   
  Сродни души
   
  Стани и опаши се
   
  Страхът и стреса
   
  Точноста Благодарността
   
  Хармоничен живот
   
  Хранене и здраве
   
  Цветните лъчи на светлината
   
  Целувката
   
  Числата
   
  Чистота и Здраве
   
  Ще умрем ли

  Книгите са сканирани и обработени от Георги Касапов

  367 downloads

  0 коментара

  Обновен

 11. Пакет на цялата поредица

  Взаимоотношения между хората
  Основи на здравето
  Светлина в пътя
   
   
   
   
   

  пакета съдържа следните книги


  Ангелите и хората
  Близост между хората
  В зората на новия живот
  Взимане даване
  Влияния върху хората
  Внушение вдъхновение
  Водата и здравето
  Възвишените същества
  Говоренето
  Движение и здраве
  Дишане и здраве
  Добродетели
  Енергийна обмяна между хората
  Женитбата
  Живот дълголетие
  Житен режим
  За добро здраве използвайте пролетта
  Защо се родих
  Здраве и хигиена
  Как да бъдем добри
  Как да живеем
  Карма-закон на осъзнаване
  Красота
  Любов и Обич
  МИСИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД
  Мисли за светлината
  Мисли,чувства и здравео
  Можеш да простиш
  Новият морал
  Новото разбииране за музиката
  Нрвидимата помощ
  Основи на здравето - Обобщена
  Основи на здравето
  ПАЗИТЕЛИТЕ И ПОКРОВИТЕЛИТЕ НА ПЛАНИНАТА РИЛА И ЕЗЕРАТА В НЕЯ
  По пътя на душата
  Подарък от Мъдроста свалена от Беинса Дуно
  Праната солта жизнената енергия.
  Прераждане- закон за развитие
  Принципи и окултни закони
  Причините за болестите и методи за тяхното лечение
  Работа и здраве
  Светлина в пътя
  Светлината и топлината
  Свободата
  Себе си познай - Ръката
  Себе си познай -Главата
  Себе си познай- Лицето
  Слънце и здраве
  Сродни души
  Стани и опаши се
  Страхът и стреса
  Точноста Благодарността
  Хармоничен живот
  Хранене и здраве
  Цветните лъчи на светлината
  Целувката
  Числата
  Чистота и Здраве
  Ще умрем ли

  361 downloads

  0 коментара

  Обновен

 12. АНГЕЛИТЕ И ХОРАТА

  АНГЕЛИТЕ
  И
  ХОРАТА


   
   
  Книгата е съставена от тематично подбрани и подредени в логическа последователност извадки из Словото на Учителя БЕИНСА ДУНО (Петьр Дънов) (1864 ÷ 1944), живял и работил в България.
  © СЪСТАВИЛИ; Трендафила Балдевска
  Ангел Кермедчиев
   
  СЪДЪРЖАНИЕ
   
  СЪДЪРЖАНИЕ.. 4
  ДУХОВЕН СВЯТ. 5
  КЪДЕ Е ДУХОВНИЯТ СВЯТ.. 5
  КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ДУХОВНИЯТ СВЯТ?. 5
  СВЯТ НА ЧУВСТВАТА.. 6
  СВЯТ НА СЪРЦЕТО.. 7
  СВЕТЪТ НА АНГЕЛИТЕ. 7
  МУЗИКАЛЕН СВЯТ. 9
  АНГЕЛИТЕ.. 9
  ВИДОВЕ АНГЕЛИ.. 13
  КАЧЕСТВА НА АНГЕЛИТЕ. 15
  ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С АНГЕЛИТЕ.. 17
  ВРЪЗКА.. 17
  АНГЕЛ ХРАНИТЕЛ.. 18
  СРЕЩИ.. 18
  ГРИЖИ.. 21
  НАБЛЮДЕНИЕ. 22
  ИДЕИ.. 22
  ИМПУЛС.. 22
  мисли.. 22
  НАПЪТСТВИЯ.. 23
  помощ... 24
  СЪВЕТИ.. 27
  ПОДАРЪЦИ.. 27
  ПОСЕЩЕНИЯ.. 28
  ИЗПИТИ.. 28
  БЛАГОДАРНОСТ КЪМ АНГЕЛИТЕ.. 28
  ЧОВЕКЪТ И АНГЕЛИТЕ.. 29
  АНГЕЛИ НА ЗЕМЯТА.. 30

  358 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 13. Цветните лъчи на светлината

  Цветните лъчи на светлината
   
  Книгата е съставена от тематично подбрани и подредени в логическа последователност извадки из Словото на Учителя БЕИНСА ДУНО (ПЕТЬР ДЪНОВ) (1864 ÷ 1944), живял и работил в България.
   
  СЪДЪРЖАНИЕ
  СЪДЪРЖАНИЕ ........................................................................................................................................ 4
  СВЕТЛИНАТА .......................................................................................................................................... 5
  БЯЛА И ЧЕРНА СВЕТЛИНА .................................................................................................................. 6
  ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ НА СВЕТЛИНАТА................................................................................................. 7
  ЦВЕТОВЕТЕ ............................................................................................................................................. 9
  ЧЕРВЕН ЦВЯТ ..................................................................................................................................... 9
  ТЪМНОЧЕРВЕН ЦВЯТ .................................................................................................................... 12
  РОЗОВ ЦВЯТ ...................................................................................................................................... 12
  ПОРТОКАЛОВ ЦВЯТ ....................................................................................................................... 12
  ЖЪЛТ ЦВЯТ ....................................................................................................................................... 13
  ЗЕЛЕН ЦВЯТ ...................................................................................................................................... 15
  СИН ЦВЯТ .......................................................................................................................................... 16
  ЯСНОСИН ЦВЯТ ............................................................................................................................... 17
  ТЪМНОСИН ЦВЯТ ........................................................................................................................... 17
  МОРАВ ЦВЯТ .................................................................................................................................... 18
  ВИОЛЕТОВ ЦВЯТ (с оттенък на синьо) ....................................................................................... 18
  АМЕТИСТОВ ЦВЯТ (с оттенък на червено) ................................................................................ 18
  БЯЛ ЦВЯТ ........................................................................................................................................... 18
  ЧЕРЕН ЦВЯТ ..................................................................................................................................... 19
  ХУБАВИ ЦВЕТОВЕ ........................................................................................................................... 20
  БЯЛ И ЧЕРЕН ЦВЯТ ......................................................................................................................... 20
  БЯЛ И ЧЕРВЕН ЦВЯТ ...................................................................................................................... 20
  ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ЦВЕТОВЕТЕ ....................................................................................................... 21
  ОБИЧТА И ЦВЕТОВЕТЕ ....................................................................................................................... 23
  МИСЛИТЕ, ДУМИТЕ И ЦВЕТОВЕТЕ ................................................................................................ 23
  МУЗИКАТА И ЦВЕТОВЕТЕ ................................................................................................................. 24
  МОЛИТВАТА И ЦВЕТОВЕТЕ .............................................................................................................. 25
  ОБЛЕКЛОТО И ЦВЕТОВЕТЕ ............................................................................................................... 25
  ДОБРОДЕТЕЛИТЕ И ЦВЕТОВЕТЕ .................................................................................................... 27
  ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЦВЕТОВЕТЕ .......................................................................................................... 27
  ЛЕКУВАНЕ С ЦВЕТОВЕ ....................................................................................................................... 28
  ЗАВЕТЪТ НА ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ НА СВЕТЛИНАТА ..................................................................... 33
  БЪДЕЩЕ ................................................................................................................................................. 33

  339 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 14. Как да бъдем Добри

  Книжката е съставена от тематично подбрани и подредени в логическа последователност извадки из Словото на Учителя БЕИНСА ДУНО (ПЕТЬР ДЪНОВ) (1864 ÷ 1944), живял и работил в България.
   
   
  СЪДЪРЖАНИЕ
  СЪДЪРЖАНИЕ ........................................................................................................................................ 4
  ДОБРОТО ................................................................................................................................................... 6
  ДОБРОТА ................................................................................................................................................... 7
  ДОБРО И ЗЛО ........................................................................................................................................... 8
  ПОЗНАВАНЕ НА ДОБРОТО И ЗЛОТО .......................................................................................... 9
  ПРОЯВИ НА ДОБРОТО И ЗЛОТО ................................................................................................ 10
  ВИДОВЕ ДОБРО .................................................................................................................................... 11
  ПРОЯВЯВАНЕ НА ДОБРОТО .............................................................................................................. 12
  КОГА ДА ПРОЯВИМ ДОБРОТО .......................................................................................................... 14
  КАК ДА ПРОЯВИМ ДОБРОТО ............................................................................................................. 14
  КАКВО ДА Е ДОБРОТО ......................................................................................................................... 15
  ЗАЩО ДА ПРОЯВИМ ДОБРОТО ......................................................................................................... 16
  ПРИДОБИВКИ ....................................................................................................................................... 17
  ПОЛЗА ...................................................................................................................................................... 18
  ДОБЪР ЧОВЕК ....................................................................................................................................... 19
  ДОБРОТО И УЧЕНИКЪТ ...................................................................................................................... 23
  КАК ДА БЪДЕМ ДОБРИ ........................................................................................................................ 24
  ПЪТЯТ НА ДОБРОТО ............................................................................................................................ 25
  ДЕНЯТ НА ДОБРОТО ............................................................................................................................ 25
  БЪДЕЩЕ ................................................................................................................................................. 26

  334 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 15. Целувката

  Целувката


   
  Брошурата е съставена от тематично подбрани и подредени в логическа последователност извадки из Словото на Учителя БЕИНСА ДУНО (ПЕТЬР ДЪНОВ) (1864 ÷ 1944), живял и работил в България.
   
  СЪДЪРЖАНИЕ
  СЪДЪРЖАНИЕ ........................................................................................................................................ 4
  ОБМЯНА .................................................................................................................................................... 5
  ПРЕГРЪЩАНЕ ......................................................................................................................................... 6
  ЦЕЛУВКАТА ............................................................................................................................................. 6
  ВИДОВЕ ЦЕЛУВКИ ............................................................................................................................ 9
  КОГО ДА ЦЕЛУВАМЕ ...................................................................................................................... 11
  КАКВА ДА Е ЦЕЛУВКАТА ............................................................................................................. 12
  КОГА ДА ЦЕЛУВАМЕ ...................................................................................................................... 13
  КЪДЕ ДА ЦЕЛУВАМЕ ...................................................................................................................... 15
  КАК ДА ЦЕЛУВАМЕ ......................................................................................................................... 15
  КОЛКО ПЪТИ ДА ЦЕЛУВАМЕ ..................................................................................................... 16
  ЗАЩО ДА ЦЕЛУВАМЕ ..................................................................................................................... 16
  ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ЦЕЛУВКАТА ............................................................................................... 17
  ЦЕЛУВАЛА ХРИСТА ..............................................................................................................................

  329 downloads

  0 коментара

  Обновен

 16. ПРИНЦИПИ и ОКУЛТНИ ЗАКОНИ

  СЪДЪРЖАНИЕ
   
  ПРЕДГОВОР.. 4
  СЪДЪРЖАНИЕ.. 5
  ПРИНЦИПИ.. 9
  ЛЮБОВ.. 11
  ЩО Е ЛЮБОВ?. 11
  ВЛЮБВАНЕ.. 13
  КАЧЕСТВА НА ЛЮБОВТА.. 14
  СТЕПЕНИ НА ЛЮБОВТА.. 15
  ЗАКОНИ НА ЛЮБОВТА.. 15
  ВИДОВЕ ЛЮБОВ.. 16
  ЛЮБОВТА И ДРУГИТЕ ПРИНЦИПИ.. 19
  КАКВО ДАВА ЛЮБОВТА.. 19
  СИЛАТА НА ЛЮБОВТА.. 20
  ПРИДОБИВАНЕ НА ЛЮБОВТА.. 20
  ВЪ3ПРИЕМАНЕ НА ЛЮБОВТА.. 21
  ВЪ3ДЕЙСТВИЕ НА ЛЮБОВТА.. 21
  ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЛЮБОВТА.. 21
  ПРОЯВИ НА ЛЮБОВТА.. 22
  ПРЕСИЩАНЕ.. 23
  ЛЮБОВТА И ДРУГИТЕ СВЕТОВЕ.. 23
  ХОРА НА ЛЮБОВТА.. 23
  ОБИЧ.. 24
  ЩО Е ОБИЧ?. 24
  ВИДОВЕ ОБИЧ.. 25
  ЗАЩО ДА ОБИЧАМЕ?. 25
  КАК ДА ОБИЧАМЕ?. 26
  ПРОЯВИ НА ОБИЧТА.. 27
  ОБИЧ МЕЖДУ ДВАМА.. 27
  ДА ОБИЧАШ! 27
  ДА ТЕ ОБИЧАТ! 29
  ЧОВЕК И ОБИЧТА.. 31
  МЪДРОСТ.. 31
  КАКВО Е МЬДРОСТ?. 32
  БОЖЕСТВЕНА МЪДРОСТ.. 32
  КАКВО НОСИ МЪДРОСТТА?. 32
  ЖИВОТ С МЪДРОСТТА.. 33
  СВЕТЬТ НА МЪДРОСТТА.. 33
  ПРИДОБИВАНЕ НА МЪДРОСТТА.. 33
  ЧОВЕК НА МЪДРОСТТА.. 33
  ИНТЕЛИГЕНТНОСТ.. 34
  ВЯРА.. 36
  КАКВО Е ВЯРА?. 36
  ВЯРВАНЕ.. 38
  СУЕВЕРИЕ.. 39
  ВИДОВЕ ВЯРА.. 39
  ИСТИНСКА ВЯРА.. 39
  АБСОЛЮТНА ВЯРА.. 40
  РАЗУМНА ВЯРА.. 40
  ВЯРА НА ЗНАНИЕТО.. 40
  СИЛНА ВЯРА.. 40
  НОВА ВЯРА.. 40
  ВЯРА В БОГА.. 41
  ВЯРАТА И ЛЮБОВТА.. 41
  ПРИДОБИВАНЕ НА ВЯРА.. 41
  УСИЛВАНЕ НА ВЯРАТА.. 41
  ПРИЛОЖЕНИЕ НА ВЯРАТА.. 42
  ИЗПИТВАНЕ НА ВЯРАТА.. 42
  ВЯРВАЩИ ХОРА.. 42
  НАДЕЖДА.. 44
  ИСТИНА.. 44
  КАКВО Е ИСТИНА?. 45
  БОжЕСТВЕНАТА ИСТИНА.. 46
  Търсене НА ИСТИНАТА.. 46
  ОБИЧ КЬМ ИСТИНАТА.. 47
  РАЗБИРАНЕ НА ИСТИНАТА.. 47
  ПРИДОБИВАНЕ НА ИСТИНАТА.. 48
  ПОЛЗВАНЕ НА ИСТИНАТА.. 49
  ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИСТИНАТА.. 49
  ГОВОРЕНЕ НА ИСТИНАТА.. 50
  ИСТИНОЛЮБИВ ЧОВЕК.. 50
  ЛЪЖА.. 51
  ЗА ЛЪЖАТА.. 51
  ЗАЩО НЕ ТРЯБВА ДА ЛЪЖЕМ?. 51
  ОТКЬДЕ ИДВА ЛЪЖАТА.. 52
  ВИДОВЕ ЛЪЖИ.. 52
  ПОЗНАВАНЕ НА ЛЪЖАТА.. 52
  ПОЗНАВАНЕ НА ЛЪЖЦИТЕ.. 52
  КОГАТО ЧОВЕК ЛЪЖЕ.. 52
  МИРЪТ И ЛЪЖАТА.. 53
  ЧИСТОТАТА И ЛЬЖАТА.. 53
  ДА ТЕ ЛЪЖАТ.. 53
  ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ЛЪЖАТА.. 53
  ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЛЪЖАТА.. 54
  ПРОЩАВАНЕ НА ЛЪЖАТА.. 54
  НИКАКВА ЛЪЖА! 54
  СВОБОДА.. 55
  СВОБОДАТА НА ЗЕМЯТА.. 55
  КАКВО Е СВОБОДА?. 55
  ОТЛИЧИТЕЛНИ КАЧЕСТВА.. 56
  ВИДОВЕ СВОБОДА.. 57
  НЕОБХОДИМОСТ ОТ СВОБОДА.. 57
  КАК ДА БЪДЕМ СВОБОДНИ?. 57
  ПРИДОБИВАНЕ НА СВОБОДА.. 58
  КОГА СМЕ СВОБОДНИ.. 59
  ОГРАНИЧАВАНЕ НА СВОБОДАТА.. 60
  ДАВАНЕ СВОБОДА НА ДРУГИТЕ.. 60
  РАЗШИРЯВАНЕ НА СВОБОДАТА.. 61
  ПОСЛЕДСТВИЯТА.. 61
  СВОБОДАТА И ДРУГИТЕ СВЕТОВЕ.. 62
  СВОБОДЕН ЧОВЕК.. 62
  БЪДЕЩЕТО НА СВОБОДАТА.. 63
  ПРАВДА.. 63
  КАКВО Е ПРАВДА.. 63
  ВИДОВЕ ПРАВДА.. 64
  ПОСТИГАНЕ НА ПРАВДАТА.. 65
  ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРАВДАТА.. 65
  ПРАВО.. 65
  СПРАВЕДЛИВОСТ.. 66
  ЗАКОНИ.. 67
  КАКВО Е ЗАКОН.. 68
  ВИДОВЕ ЗАКОНИ.. 68
  ЗНАЕНЕ НА ЗАКОНИТЕ.. 70
  СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНИТЕ.. 71
  НЯКОИ ЗАКОНИ.. 72
  МЕТОДИ.. 74
  ВИДОВЕ МЕТОДИ.. 74
  МЕТОД „СВЪРЗВАНЕ С БОГА”. 76
  МЕТОД „С ЛЮБОВ”. 77
  МЕТОД „С ОБИЧ”. 78
  МЕТОД „СЛУЖЕНЕ”. 78
  МЕТОД „С ДОБРО”. 78
  МЕТОД „НЕ ПРОТИВИ СЕ НА ЗЛОТО”. 79
  МЕТОД „ПРОЩАВАНЕ”. 80
  ОБИЧАЙТЕ ВРАГОВЕТЕ СИ.. 81
  ЦЕЛТА И СРЕДСТВАТА.. 82
  НЯКОИ ДРУГИ МЕТОДИ.. 82
  ПРАВИЛА.. 82
   
  СЪСТАВИЛИ; Трендафила Балдевска
  Ангел Кермедчиев

  319 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 17. Как да живеем

  Как да живеем


   

  СЪДЪРЖАНИЕ


   
  ПРЕДГОВОР.. 5
  ДА ЖИВЕЕМ ВЪВ ВРЪЗКА С БОГА.. 13
  БОГ И ЧОВЕКА.. 13
  БОГ В ЧОВЕКА.. 15
  ВРЪЗКА С БОГА.. 17
  БОГ НИ ГОВОРИ (ВЪТРЕШНИЯТ ГЛАС).. 22
  ВОЛЯТА БОЖИЯ.. 28
  ЛЮБОВ КЪМ БОГА.. 32
  В СЛУЖБА НА БОГА.. 34
  ДА БЛАГОДАРИМ НА БОГА!.. 36
  ДА ЖИВЕЕМ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗУМНИЯ СВЯТ.. 38
  РАЗУМНИТЕ СЪЩЕСТВА И ЧОВЕКА.. 38
  ПОМОЩ.. 42
  ЧОВЕК И РАЗУМНИТЕ СИЛИ.. 44
  КАК ДА НАПРАВИМ ВРЪЗКА?.. 48
  СИМПАТИЧНА НЕРВНА СИСТЕМА.. 51
  СЛЪНЧЕВ ВЪЗЕЛ.. 52
  да живеем във връзка с космоса.. 54
  ЕНЕРГИИТЕ.. 55
  ЕНЕРГИИТЕ НА ЗЕМЯТА.. 55
  ИЗТОЧНИЦИ НА ЕНЕРГИЯ.. 56
  ЕНЕРГИЯТА И ЧОВЕКА.. 58
  ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ЕНЕРГИЯ.. 67
  БОЛЕЗНЕНИ СЪСТОЯНИЯ.. 70
  ОБМЯНА.. 73
  ОБРАБОТВАНЕ.. 76
  РЕГУЛИРАНЕ.. 76
  РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ.. 79
  ТРАНСФОРМИРАНЕ.. 80
  СМЯНА.. 80
  ИЗРАЗХОДВАНЕ.. 83
  ПРАНА (СОЛ).. 87
  ВИДЕЛИНА.. 91
  КАКВО Е ВИДЕЛИНА?.. 91
  ЧОВЕК И ВИДЕЛИНАТА.. 92
  РАЗРУШАВАНЕ НА ВИДЕЛИНАТА.. 94
  БЪДЕЩЕ.. 95
  СВЕТЛИНА.. 95
  ЩО Е СВЕТЛИНА?.. 95
  БЕЗ СВЕТЛИНА.. 96
  КАЧЕСТВА НА СВЕТЛИНАТА.. 97
  ВИДОВЕ СВЕТЛИНА.. 97
  ЗАКОНИ НА СВЕТЛИНАТА.. 98
  ИЗТОЧНИЦИ НА СВЕТЛИНА.. 99
  ПРИДОБИВАНЕ НА СВЕТЛИНА.. 101
  ВХОДА НА СВЕТЛИНАТА.. 102
  СВЕТЛИНАТА И УМЪТ.. 103
  ПРИЛОЖЕНИЕ НА СВЕТЛИНАТА.. 104
  ЦВЕТОВЕ.. 104
  ЧОВЕК И СВЕТЛИНАТА.. 113
  ОНЗИ СВЯТ И СВЕТЛИНАТА.. 113
  ТОПЛИНА.. 114
  ТОПЛИНАТА.. 114
  ИЗТОЧНИЦИ.. 115
  ТОПЛИНАТА В ЧОВЕКА.. 116
  ТОПЪЛ ЧОВЕК.. 117
  ИЗЛИШНА ТОПЛИНА.. 119
  НЕДОСТАТЪЧНА ТОПЛИНА.. 120
  ВЛИЯНИЕ НА ТОПЛИНАТА.. 121
  ОГЪН.. 122
  ДА ЖИВЕЕМ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИРОДАТА.. 125
  ПРИРОДАТА.. 125
  ПРИРОДАТА Е ЖИВА И РАЗУМНА.. 125
  В ХАРМОНИЯ С ПРИРОДАТА.. 127
  БЛАГАТА НА ПРИРОДАТА.. 128
  ДА СЕ УЧИМ ОТ ПРИРОДАТА!.. 129
  ЗАКОНИ В ПРИРОДАТА.. 131
  ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ПРИРОДАТА.. 133
  СЛЪНЦЕТО.. 135
  КАКВО Е СЛЪНЦЕТО?.. 135
  ЗА КАКВО Е СЛЪНЦЕТО?.. 136
  СЛЪНЧЕВИТЕ БЛАГА.. 136
  СЛЪНЧЕВАТА СВЕТЛИНА.. 138
  ПОЛЗАТА.. 139
  ЛЕКУВАНЕ СЪС СЛЪНЦЕ.. 141
  БЪДЕЩЕ.. 141
  ИЗГРЯВАНЕ НА СЛЪНЦЕТО.. 142
  ИЗГРЕВЪТ.. 142
  ЗОРАТА.. 143
  ПЪРВИЯТ ЛЪЧ.. 143
  ОТНОШЕНИЕ.. 144
  ПОЛЗА.. 145
  ЛЕЧЕБНИТЕ СИЛИ.. 145
  ОБРАБОТВАНЕ.. 146
  ВЪТРЕШНО СЛЪНЦЕ.. 146
  ПЛАНИНАТА.. 147
  КАКВО Е ПЛАНИНА?.. 147
  ПЛАНИНСКИТЕ ВЪРХОВЕ.. 148
  КАКВО ДА ПРАВИМ В ПЛАНИНАТА?.. 149
  КАКВО НИ ДАВА ПЛАНИНАТА?.. 150
  ОТНОШЕНИЕТО НИ.. 151
  УПРАЖНЕНИЯ.. 151
  ДА ЖИВЕЕМ ВЪВ ВРЪЗКА С ЦЯЛОТО.. 153
  ЦЯЛОТО.. 153
  ЕДИНСТВО.. 155
  ВРЪЗКИ.. 156
  САМ.. 157
  ДА ЖИВЕЕМ С БЛАГОДАРНОСТ.. 160
  ДА ЖИВЕЕМ С МОЛИТВА.. 163
  МОЛИТВАТА.. 163
  ЩО Е МОЛИТВА?.. 163
  ВИДОВЕ МОЛИТВИ.. 165
  ЗАЩО ДА СЕ МОЛИМ?.. 166
  ЗА КАКВО ДА СЕ МОЛИМ?.. 167
  КОГА ДА СЕ МОЛИМ?.. 168
  КАК ДА СЕ МОЛИМ?.. 169
  МОЛИТВА И ДИШАНЕ.. 171
  СИЛА НА МОЛИТВАТА.. 172
  МОЛИТВИ.. 173
  СУТРЕШНА МОЛИТВА.. 174
  ВЕЧЕРНА МОЛИТВА.. 174
  МОЛИТВА ЗА ВСЕКИ ДЕН.. 174
  ДОБРАТА МОЛИТВА.. 175
  ПЪТЯ НА ЖИВОТА.. 175
  МОЛИТВА ЗА БОЛНИ.. 176
  МОЛИТВА ЗА ЗАМИНАЛИ.. 177
  МОЛИТВА НА ВСЕЛЕННАТА МИЛОСТ.. 177
  МАЛКАТА МОЛИТВА.. 178
  ФОРМУЛИ.. 179
  ДА ЗНАЕТЕ ФОРМУЛИ!.. 179
  НЯКОИ ФОРМУЛИ.. 180
  СУТРИН ПРИ СТАВАНЕ.. 181
  ПРИ ЛЯГАНЕ.. 181
  ПРЕДИ И СЛЕД ЯДЕНЕ.. 181
  ПРИ ПРОТИВОРЕЧИЯ.. 181
  НА ДУШАТА СИ ЩЕ КАЖЕШ:.. 182
  ЗА ЛЕКУВАНЕ.. 182
  ЗА РЕШАВАНЕ НА ЗАДАЧИТЕ.. 183
  ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ.. 183
  МАГИЧЕСКА ФОРМУЛА.. 183
  МЕДИТАЦИЯ.. 183
  ПРОГРАМА ЗА ДЕНЯ.. 185
  НАСТОЯЩЕТО.. 185
  СТАВАНЕ ОТ СЪН.. 186
  РАЗМИШЛЕНИЕ.. 188
  НА ИЗГРЕВ.. 189
  СЪЗНАТЕЛНИ ДВИЖЕНИЯ.. 189
  ЗАПОЧВАНЕ НА ДЕНЯ.. 190
  ЗАДАЧИ.. 191
  ПРОГРАМА ЗА ДЕНЯ.. 191
  ЗАПОЧВАНЕ НА РАБОТА.. 193
  ВСЕКИ ДЕН - НЕЩО НОВО.. 194
  ДЕНЯТ.. 195
  ВЕЧЕР.. 196
  ВСЕКИ ДЕН.. 197
  БИБЛИОГРАФИЯ.. 199

  310 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 18. Водата и здравето

  СЪДЪРЖАНИЕ
   
  ВОДАТА ................................................................................................................................................. 6
  ВОДАТА И ЧОВЕКЪТ........................................................................................................................ 8
  ВОДАТА ЗА ВЪТРЕШНА УПОТРЕБА .................................................................................................. 9
  ВОДАТА И ПИЕНЕТО ........................................................................................................................ 9
  ВОДАТА И ЧИСТЕНЕТО ................................................................................................................. 12
  ВОДАТА И ЗАБОЛЯВАНИЯТА ...................................................................................................... 12
  ГОРЕЩАТА ВОДА ............................................................................................................................. 14
  ВОДАТА ЗА ВЪНШНА УПОТРЕБА .................................................................................................... 16
  МИЕНЕ ................................................................................................................................................ 17
  БАНИ .................................................................................................................................................... 19
  ПОТНИ БАНИ .................................................................................................................................... 22
  ДУХОВНИ БАНИ ............................................................................................................................... 23
  КОМПРЕСИ ........................................................................................................................................ 23
  ПРАНЕ ................................................................................................................................................. 24

  306 downloads

  0 коментара

  Обновен

 19. Здраве и хигиена

  СЪДЪРЖАНИЕ
   
  СЪДЪРЖАНИЕ.. 4
  ЗДРАВЕТО.. 5
  ЗДРАВЕ – определение. 5
  НЕОБХОДИМОСТ ОТ ЗДРАВЕ.. 5
  ПОЛЗА ОТ ЗДРАВЕТО.. 6
  КОЙ ЧОВЕК Е ЗДРАВ.. 6
  ОТ КАКВО ЗАВИСИ ЗДРАВЕТО НА ЧОВЕКА.. 10
  ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗДРАВЕТО.. 14
  ИЗУЧАВАНЕ НА ЗДРАВЕТО.. 15
  ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО.. 15
  ХИГИЕНА.. 16
  ЖИЛИЩЕТО.. 20
  ПРОЗОРЦИТЕ.. 23
  СТАИТЕ.. 24
  КУХНИТЕ.. 24
  ЛЕГЛАТА.. 25
  ОБЛЕКЛОТО.. 25
  ШАПКИТЕ.. 33
  КОСИТЕ.. 34
  ОБУВКИТЕ.. 34
  РЪКАВИЦИТЕ.. 36
  МОДАТА.. 36
  ПРАВИЛА.. 36

  304 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 20. СЛЪНЦЕ И ЗДРАВЕ ОСНОВИ

  Книгата е съставена от тематично подбрани и подредени в логическа последователност извадки из Словото на Учителя БЕИНСА ДУНО (ПЕТЬР ДЪНОВ) (1864 ÷ 1944), живял и работил в България.
   
  СЪДЪРЖАНИЕ
  СЪДЪРЖАНИЕ ........................................................................................................................ 4
  СЛЪНЧЕВИТЕ СИСТЕМИ ...................................................................................................... 5
  СЛЪНЦЕТО .......................................................................................................................... 5
  ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СЛЪНЦЕТО .................................................................................. 7
  ЕНЕРГИИТЕ НА СЛЪНЦЕТО ............................................................................................... 8
  ПОЛЯРИЗАЦИЯ НА СЛЪНЧЕВАТА ЕНЕРГИЯ ............................................................ 9
  СЛЪНЧЕВАТА СВЕТЛИНА ............................................................................................... 11
  ИЗГРЯВАНЕ НА СЛЪНЦЕТО .................................................................................... 12
  ЗОРАТА .................................................................................................................. 14
  ПЪРВИЯТ ЛЪЧ НА СЛЪНЦЕТО ....................................................................................... 14
  ОТНОШЕНИЕ НА ЧОВЕКА КЪМ ИЗГРЕВА .................................................................. 14
  ПОЛЗА ОТ ИЗГРЕВА .............................................................................................................. 15
  ЛЕЧЕБНИТЕ СИЛИ НА ИЗГРЕВА ..................................................................................... 15
  СЛЪНЧЕВИТЕ БЛАГА ................................................................................................ 16
  ВЛИЯНИЕ НА СЛЪНЦЕТО ................................................................................................ 16
  ДЕЙСТВИЕ НА СЛЪНЦЕТО ВЪРХУ ЧОВЕКА .................................................... 18
  СЛЪНЦЕТО И ЧОВЕКЪТ ...................................................................................................... 19
  ОБРАБОТВАНЕ ........................................................................................................................ 22
  ЛЕКУВАНЕ СЪС СЛЪНЦЕ ................................................................................................ 22
  БЪДЕЩЕ ............................................................................................................................... 26
  ВРЕМЕТО ........................................................................................................................... 26

  285 downloads

  0 коментара

  Обновен

 21. Енергийна обмяна между хората

  СЪДЪРЖАНИЕ
   
  СЪДЪРЖАНИЕ......................................................................................................................................... 4
  ОБМЯНА .................................................................................................................................................... 5
  ГЛЕДАНЕ................................................................................................................................................... 7
  ВИЖДАНЕ ................................................................................................................................................. 7
  ВНИМАНИЕ.............................................................................................................................................. 7
  СРЕЩИ ...................................................................................................................................................... 8
  ПОГЛЕД ................................................................................................................................................... 10
  ПОЗДРАВ ................................................................................................................................................. 11
  РЪКУВАНЕ.............................................................................................................................................. 13
  УСМИВКА ............................................................................................................................................... 14
  РЪКОПЛЯСКАНЕ .................................................................................................................................. 15
  СЪПРИКОСНОВЕНИЕ......................................................................................................................... 15
  ГАЛЕНЕ ................................................................................................................................................... 15
  ДОПИР ..................................................................................................................................................... 16
  ПРЕГРЪЩАНЕ....................................................................................................................................... 16
  ЦЕЛУВАНЕ ............................................................................................................................................. 17
  ПОСЕЩЕНИЕ (ГОСТИ) ........................................................................................................................ 25
  ДОМ .......................................................................................................................................................... 28
  ГОЩАВАНЕ ............................................................................................................................................ 28
  РАДОСТ.................................................................................................................................................... 28
  СПОДЕЛЯНЕ .......................................................................................................................................... 29
  ГОВОРЕНЕ.............................................................................................................................................. 29
  МУЗИКА................................................................................................................................................... 29
  СЪБОРИ................................................................................................................................................... 29

  285 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 22. Говоренето

  СЪДЪРЖАНИЕ
   
   
  СЪДЪРЖАНИЕ.. 4
  ГОВОРЕНЕТО.. 6
  КОГА ДА ГОВОРИМ.. 7
  КАКВО ДА ГОВОРИМ.. 7
  Как да говорим.. 10
  КАЧЕСТВА НА ГОВОРЕНЕТО.. 11
  ГОВОРЪТ Е МУЗИКА.. 12
  КОЛКО ДА ГОВОРИМ.. 13
  ПРАВИЛНО ГОВОРЕНЕ.. 14
  ПОВТАРЯНЕ.. 14
  ЛОШО ГОВОРЕНЕ.. 15
  ОБИЖДАНЕ.. 15
  КАРАНЕ.. 17
  ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ГОВОРЕНЕТО.. 18
  ДУМИТЕ.. 18
  ЕЗИКЪТ.. 24
  ИСКРЕНОСТ.. 26

  281 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 23. СЕБЕ СИ ПОЗНАЙ - ГЛАВАТА

  СЕБЕ си ПОЗНАЙ - ГЛАВАТА


   
  СЪДЪРЖАНИЕ
   
  СЪДЪРЖАНИЕ.. 5
  ЧОВЕКЪТ.. 8
  кой СИ ти.. 8
  ПОЗНАй СЕБЕ СИ.. 8
  ПОЗНАВАНЕ ДРУГИТЕ.. 10
  ПО КАКВО дА ПОЗНАВАМЕ ЧОВЕКА.. 11
  ИЗУЧАВАНЕ ЧОВЕКА.. 12
  И3УЧАВАНЕ СЕБЕ СИ.. 13
  КАКВО ДА ИЗУЧАВАМЕ В ЧОВЕК.. 14
  НАБЛЮДЕНИЕ ПРИ ИЗУЧАВАНЕТО НА ЧОВЕКА.. 14
  СРАВНЯВАНЕ ПРИ ИЗУЧАВАНЕТО.. 15
  НАУКИ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ЧОВЕКА.. 16
  ФОРМА НА ЧОВЕКА.. 17
  ЛИНИИТЕ В ЧОВЕКА.. 19
  МЕРКИ, НОРМИ ПРИ ЧОВЕКА.. 20
  РАЗНОВИДНОСТИ НА ЧОВЕКА.. 21
  ТИПОВЕ ХОРА.. 22
  ТЕМПЕРАМЕНТИ ПРИ ЧОВЕКA.. 24
  КАЧЕСТВА НА ЧОВЕКА.. 25
  КРАСИВ ЧОВЕК.. 26
  МИСЛИТЕ И ЧУВСТВАТА НА ЧОВЕКА.. 26
  ПРОЯВИ НА ЧОВЕКА.. 27
  НЕПРАВИЛНОСТ - ИДЕФОРМАЦИИ В ЧОВЕКА.. 28
  ПРЕОБРАЗЯВАНЕ - ИЗПРАВЯНЕ НА ЧОВЕКА.. 29
  дА РАБОТИМ нАд СЕБЕ СИ.. 31
  БЪДЕЩЕТО НА ЧОВЕКА.. 32
  предсказания.. 32
  ТЯЛОТО НА ЧОВЕКА.. 34
  ЧОВЕШКО ТЯЛО.. 34
  СЪЗДАВАНЕ НА ЧОВЕШКОТО ТЯЛО.. 35
  КАЧЕСТВА НА ЧОВЕШКОТО ТЯЛОТО.. 36
  ФОРМА НА ЧОВЕШКОТО ТЯЛО.. 37
  ВИСОЧИНА НА ЧОВЕШКОТО ТЯЛО.. 38
  ТЕГЛО НА ЧОВЕШКОТО ТЯЛО.. 38
  ТОПЛИНАТА НА ЧОВЕШКОТО ТЯЛО.. 39
  СИЛИТЕ НА ЧОВЕШКОТО ТЯЛО.. 41
  ИЗУЧАВАНЕ НА ЧОВЕШКОТО ТЯЛО.. 41
  ОТНОШЕНИЕ към ТЯЛОТО НИ.. 42
  ВЛАДЕЕНЕ НА ТЯЛОТО.. 43
  ТРЕНИРАНЕ НА ТЯЛОТО.. 43
  РАБОТА ЗА ТЯЛОТО.. 44
  ПРЕОРГАНИЗИРАНЕ НА ТЯЛОТО.. 45
  ПРЕЧИСТВАНЕ НА ТЯЛОТО.. 45
  ДРУГИ ЧОВЕШКИ ТЕЛА.. 46
  БъДЕЩО ТЯЛО НА ЧОВЕКА.. 47
  ДУХ И ДУША.. 47
  ДУХът НА ЧОВЕКА.. 48
  ДУШАТА НА ЧОВЕКА.. 50
  ДВОЙНИКЪТ НА ЧОВЕКА.. 52
  АУРАТА НА ЧОВЕКА.. 54
  ГЛАВАТА НА ЧОВЕКА.. 56
  ГЛАВАТА.. 56
  ФОРМА НА ГЛАВАТА.. 57
  РАЗМЕРИ НА ГЛАВАТА.. 59
  ОБЛАСТИ В ГЛАВАТА.. 60
  ПОЛОЖЕНИЕ НА ГЛАВАТА.. 61
  ЕНЕРГИИТЕ И ГЛАВАтА.. 63
  ПРОЯВИ.. 63
  ПОЗНАВАНЕ ПО ГЛАВАТА.. 64
  НЕРАЗПОЛОЖЕНИЯ ОТ ГЛАВАТА.. 65
  РАБОТА ЗА ГЛАВАТА.. 67
  ЧЕРЕПЪТ НА ЧОВЕКА.. 67
  ЧЕРЕПЪТ.. 67
  МИНАЛОТО И ЧЕРЕПА.. 68
  РАЗВИТИЕ НА ЧЕРЕПA.. 69
  КОСАТА НА ЧОВЕКА.. 70
  КОСМИТЕ.. 70
  ДЕБЕЛИ ИЛИ ТЪНКИ КОСМИ.. 71
  ЕНЕРГИИТЕ И КОСМИТЕ.. 72
  ПРАВИ ИЛИ КЪДРАВИ КОСИ.. 72
  ДЪЛГИ И КЪСИ КОСИ.. 73
  БЕЛИ КОСИ.. 74
  ПАДАНE НА КОСМИТЕ.. 75
  БРАДА И МУСТАЦИ.. 76
  МО3ЪКЪТ НА ЧОВЕКА.. 77
  МО3ЪКЪТ.. 77
  устройство НА мозъка.. 78
  РАЗМЕРИ НА МОЗЪКА.. 81
  ЕНЕРГИИТЕ И МО3ъКа.. 82
  ДЕЙНОСТ НА МО3ъКА.. 85
  МИСЛЕНЕ.. 87
  РАЗВИТИЕ НА МОЗЪКА.. 89
  СЪСТОЯНИЕ НА МОЗЪКА.. 91
  ТОПЛИНАТА НА МОЗЪКА.. 91
  ЗАБОЛЯВАНЕ НА МОЗЪКА.. 91
  ПА3ЕНЕ НА МО3ъкА.. 93
  ЦЕНТРОВЕ В МО3ЪКА НА ЧОВЕКА.. 94
  ЦЕНТРОВЕТЕ.. 94
  ПОЛУШАРИЯ: ЛЯВО И ДЯСНО.. 97
  ПРЕДНА ЧАСТ НА мозъКа.. 97
  ЗаДНА ЧАСТ НА мозъКа.. 98
  ГОРНАТА ЧАСТ НА МО3ЪКА.. 99
  ДОЛНАТА ЧАСТ НА МО3ЪКА.. 99
  стрАнИЧНИТЕ ОБЛАСТИ НА МО3ЪКА.. 99
  СЛЕПООЧНАТА ОБЛАСТ НА МОЗЪКА.. 100
  ЦЕНТРОВЕТЕ ЗАД УШИТЕ.. 100
  ВИДОВЕ ЦЕНТРОВЕ В МОЗЪКА.. 101
  ЦЕНТЪР НА МИЛОСЪРДИЕТО.. 101
  ЦЕНТЪР НА МИРОЛЮБИЕТО.. 101
  ЦЕНТЪР НА MOPАЛA.. 101
  ЦЕНТЪР НА РЕЛИГИОЗНОСТТА.. 102
  ЦЕНТЪР НА ВЯРАТА.. 102
  ЦЕНТЪР НА РА3УМНОСТТА.. 102
  ЦЕНТЪР НА ФИЛОСОФИЯТА.. 103
  ЦЕНТЪР НА ФАНАТИЗМА.. 103
  ЦЕНТЪР нА ЛЮБОВТА.. 103
  ЦЕНТЪР НА МУЗИКАТА.. 103
  ЦЕНТЪР НА КРАСОТАТА.. 104
  ЦЕНТЪР НА ЧУВСТВАТА.. 104
  ЦЕНТЪР НА СТРАХА.. 104
  ЦЕНТЪР НА СМЕЛОСТТА.. 105
  ЦEНтъP НА ВЕСЕЛИЕТО.. 105
  ЦEнтъP НА ВРЕМЕТО.. 105
  ХРАНЕНЕ НА МОзъЧНИТЕ ЦЕНТРОВЕ.. 105
  ВЛАДЕЕНЕ НА МО3ъЧНИТЕ ЦЕНТРОВЕ.. 106
  ПИПАНЕ ГЛАВАТА.. 106
  РаЗВИВАНЕ НА МОЗЬЧНИТЕ ЦЕНТРОВЕ.. 107
  НЕРАЗВИТИ ЦЕНТРОВЕ.. 108
  УМЪТ НА ЧОВЕКА.. 109
  УМЪТ.. 109
  ВИДОВЕ УМОВЕ.. 110
  низш И висш УМ... 110
  ОБЕКТИВЕН УМ... 110
  СТУДЕН УМ... 111
  ВЕЛИК УМ... 111
  ЕСТЕСТВЕН УМ... 111
  ПРИРОДЕН УМ... 111
  РАЗУМ... 112
  МОРАЛЕН.. 112
  ЛИЧЕН.. 112
  ИНДИВИДУАЛЕН.. 113
  КАЧЕСТВА НА УМА.. 113
  СИЛА НА УМА.. 114
  ЕНЕРГИИТЕ И УМ... 114
  ДЕЙНОСТ НА УМА.. 115
  мисълтА И УМА.. 116
  БОЛЕСТИ И НЕДъ3И.. 117
  РАЗВИТИЕ НА УМА.. 118
  ВЪЗДЕйеТВИЕ ВъРХУ УМА.. 118
  ГРИЖИ ЗА УМА.. 119
  ВъНШНИ БЕЛЕЗИ ЗА УМА.. 119
  СЪ3НАНИЕТО НА ЧОВЕКА.. 120
  Подсъзнание.. 122
  СЪЗНАНИЕ.. 122
  САМОСъзнанИЕ.. 122
  СВРЪХСЪЗнАНИЕ (КОСМИЧНО СЪЗНАНИЕ) 123

  281 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 24. Дишане и здраве

  СЪДЪРЖАНИЕ.. 4
  ДИХАНИЕ БОЖИЕ.. 6
  Въздухът.. 6
  ПРАНАТА.. 9
  ДИШАНЕТО.. 9
  ОРГАНИ НА ДИШАНЕТО.. 12
  БЕЛИТЕ ДРОБОВЕ.. 12
  НОСЪТ.. 14
  НОКТИТЕ.. 14
  ПОРИТЕ.. 15
  ПОЛОЖЕНИЕ ПРИ ДИШАНЕ.. 15
  ВДИШВАНЕ.. 15
  ЗАДЪРЖАНЕ.. 16
  ИЗДИШВАНЕ.. 17
  вдишки.. 17
  ДИШАЙ ТИХО.. 18
  ДИШАЙ БАВНО.. 18
  ДИШАЙ РИТМИЧНО.. 19
  ДВЕТЕ НОЗДРИ НА НОСА.. 20
  ДЪЛБОКО ДИШАНЕ.. 21
  пълно дишане.. 23
  СЪЗНАТЕЛНО ДИШАНЕ.. 23
  ЧУВСТВАТА И ДИШАНЕТО.. 25
  Дишане с мисъл.. 25
  ФОРМУЛИ ПРИ ДИШАНЕ.. 26
  Дишане с молитва.. 26
  ДИШАНЕ С ЛЮБОВ.. 27
  ПРАВИЛНО ДИШАНЕ.. 27
  ДИШАНЕ И ЧИСТЕНЕ.. 29
  ДИШАНЕ И ОТМОРЯВАНЕ.. 30
  ДИШАНЕ И ПОДМЛАДЯВАНЕ.. 30
  ДИШАНЕ И КРАСОТА.. 31
  ДИШАНЕ И ПЕЕНЕ.. 31
  ДИШАНЕ с движения.. 31
  ДИШАНЕ и ходене.. 31
  ДИШАНЕ И ВЛИЯНИЯ.. 32
  ДИШАНЕ И ДЪЛЪГ ЖИВОТ.. 32
  ДИШАНЕ И УМИРАНЕ.. 32
  ДИШАНЕ И здраве.. 32
  ДИШАНЕ И лекуване.. 33
  ДУХАНЕ И дъхане.. 36
  ВЪЗДИШАНЕ.. 36
  УПРАЖНЕНИЯ ЗА ДИШАНЕ.. 37
  БЪДЕЩЕ 39

  276 downloads

  0 коментара

  Обновен

 25. Влияния върху хората

  СЪДЪРЖАНИЕ
   
  СЪДЪРЖАНИЕ.. 5
  ЗАВИСИМОСТ НА ЧОВЕКА.. 6
  ВЪЗДЕЙСТВИЯ.. 6
  ВПЕЧАТЛЕНИЯ.. 7
  ПОДОБИЕ.. 7
  ПРОНИКВАНЕ.. 7
  ЧИСТОТА.. 8
  ВЛИЯНИЯ.. 8
  ВЛИЯНИЯ ОТВЪН.. 12
  ЗЕМНИ ВЛИЯНИЯ.. 12
  ВЛИЯНИЯ ОТ МАТЕРИЯТА.. 13
  ВЛИЯНИЯ ОТ ЖИВОТНИТЕ.. 14
  ВЛИЯНИЯ ОТ ХОРАТА.. 14
  ВЛИЯНИЯ ОТ БЛИЗКИТЕ.. 16
  ВЛИЯНИЯ ОТ РАБОТНИЦИ.. 16
  ВЛИЯНИЯ ОТ ТЪРГОВЦИ.. 17
  НАТРАПЕНО ВЛИЯНИЕ.. 17
  ВЛИЯНИЕ ЧРЕЗ ПОГЛЕДА.. 17
  ВЛИЯНИЕ ОТ ВЕЩИ.. 17
  ВЛИЯНИЕ ОТ ДРЕХИ.. 17
  ВЛИЯНИЯ ЧРЕЗ ГОТВЕНЕТО.. 18
  ВЛИЯНИЕ ОТ КРЪВ.. 18
  ВЛИЯНИЕ ОТ КНИГИ.. 18
  ВЛИЯНИЕ ОТ НАУКА.. 18
  ВЛИЯНИЯ ОТ ПЛАНЕТИТЕ.. 18
  ВЛИЯНИЯ ОТ ПРИРОДАТА.. 19
  ВЛИЯНИЯ ОТ ВРЕМЕТО.. 20
  ВЛИЯНИЯ ОТ МИСЛИТЕ.. 21
  ВЛИЯНИЯ ОТ ВЪЗВИШЕНИЯ СВЯТ - ВЛИЯНИЯ ОТ БОГ.. 23
  ВЛИЯНИЯ ОТ НЕВИДИМИЯ СВЯТ.. 24
  ДУХОВЕТЕ.. 26
  ЛЕМУРИЙЦИ (хората от трета раса) 29
  ТЕЧЕНИЯ В ЖИВОТА.. 30
  МРАЧНИ СЪСТОЯНИЯ.. 31

  258 downloads

  0 коментара

  Публикуван


×
×
 • Създай нов...