Jump to content

Поредица с книжки с тематични извадки от Беседите

58 files

 1. Карма - закон на осъзнаване.

  Карма - закон на осъзнаване.
   
  Книгата е съставена от тематично подбрани и подредени в логическа последователност извадки из Словото на Учителя БЕИНСА ДУНО (петьр дънов) (1864 ÷ 1944), живял и работил в България.

  890 downloads

  0 коментара

  Обновен

 2. МИСЛИ ЗА СВЕТЛИНАТА ОСНОВИ НА

  МИСЛИ ЗА СВЕТЛИНАТА ОСНОВИ НА


   

  Книжката е съставена от тематично подбрани и подредени в логическа последователност извадки из Словото на Учителя БЕИНСА ДУНО (ПЕТЬР ДЪНОВ) (1864 ÷ 1944), живял и работил в България.


   

  Стр. 4/13  СЪДЪРЖАНИЕ
  СЪДЪРЖАНИЕ ........................................................................................................................................ 4
  МИСЛИ ЗА СВЕТЛИНАТА! .................................................................................................................... 5
  СВЕТЛИНАТА ........................................................................................................................................ 10


  596 downloads

  0 коментара

  Обновен

 3. По пътя на душата

  СЪДЪРЖАНИЕ
   
   
  ДУШАТА. 8
  ВСЕЛЕНАТА. 8
  СВЕТОВЕТЕ. 9
  ЧОВЕКЪТ. 10
  ТЕЛАТА НА ЧОВЕКА. 14
  ЗАЩО СМЕ НА ЗЕМЯТА. 16
  ДУШАТА. 22
  ПРОИЗХОД НА ДУШАТА. 26
  КАКВО Е ЧОВЕШКА ДУША. 28
  ЛИЧНОСТТА И ДУШАТА. 29
  БОГ И ДУШАТА. 31
  ДУХ И ДУША. 32
  ТЯЛО НА ДУШАТА. 33
  ФОРМИ НА ДУШАТА. 33
  ОБЛЕКЛО НА ДУШАТА. 34
  КЪДЕ ОБИТАВА ДУШАТА. 35
  СЪДЪРЖАНИЕ НА ДУШАТА. 38
  ЛЮБОВТА И ДУШАТА. 40
  НЕДЪЗИ НА ДУШАТА. 41
  КАЧЕСТВА НА ДУШАТА. 43
  ХРАНА ЗА ДУШАТА. 46
  СЛЪНЦЕТО И ДУШАТА. 47
  ИЗИСКВАНИЯ НА ДУШАТА. 47
  КОПНЕЖИ НА ДУШАТА. 48
  РЪКОВОДСТВО НА ДУШАТА. 49
  ПРОБУЖДАНЕ НА ДУШАТА. 50
  РАЗВИТИЕ НА ДУШАТА. 51
  НАПРЕДНАЛА ДУША. 57
  ПРОЯВИ НА ДУШАТА. 58
  ПРИДОБИВКИ НА ДУШАТА. 61
  ПЛОДОВЕТЕ НА ДУШАТА. 61
  ВРЪЗКИ И ОБЩУВАНЕ НА ДУШАТА. 62
  МОЛИТВАТА И ДУШАТА. 66
  БЪДЕЩЕ. 67
  ПЪТЯТ НА ДУШАТА. 68
  човешкият живот. 68
  слизане и възкачване на душата. 69
  ИНВОЛЮЦИЯ И ЕВОЛЮЦИЯ. 69
  ФАЗИ ПРИ ВЪЗЛИЗАВЕТО НА ЧОВЕШКАТА ДУША. 72
  ВЯРАТА. 72
  Първа фаза – ОБРЪЩАНЕТО,.. 72
  Първата стъпка на човешката душа.. 73
  НАдеждА. 74
  Втората фаза е ПОКАЯНИЕ... 74
  Втората стъпка е ПОКАЯНИЕТО.. 74
  ЛЮБОВТА. 75
  Третата стъпка, то е СПАСЕНИЕТО,.. 75
  Третата фаза е Спасение... 75
  ВЪЗРАЖДАНЕ. 76
  Четвъртата фаза е ВЪЗРАЖДАНЕ... 76
  НОВОРАЖДАНЕТО. 76
  Пета стъпка е НОВОРАЖДАНЕТО.. 76
  Петата фаза е Ново раждане... 76
  посвещението. 78
  Шеста стъпка, това е посвещението;.. 78
  Шестата фаза е Посвещение... 78
  Възкресение. 78
  Седмата фаза е Възкресение... 78
  ЖЕЛАНИЯТА НА ДУШАТА. 79
  СРОДНА ДУША. 81
  КАКВО Е СРОДНА ДУША. 81
  ПОЛЯРИЗАЦИЯ. 83
  СРОДСТВО. 83
  ВЪПЛОТЯВАНЕ. 85
  НАМИРАНЕ СРОДНАТА ДУША. 85
  СМЪРТТА. 97
  ЗАМИНАВАНЕ ОТ ЗЕМЯТА. 110
  ПРИЧИНИ ЗА СМЪРТТА. 114
  ПРЕЖДЕВРЕМЕННА СМЪРТ. 119
  САМОУБИЙСТВО. 121
  ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРЕДИ ЗАМИНАВАНЕТО. 127
  ОСТАРЯВАНЕ. 129
  КЪСАНЕ ВРЪЗКИТЕ. 130
  НАСЛЕДЯВАНЕ. 131
  КОГА ЩЕ УМРЕМ. 137
  ЗАЩО УМИРАМЕ – ПРИЧИНИ. 139
  УМИРАНЕТО. 149
  СПАСЯВАНЕ ОТ СМЪРТТА. 150
  УМИРАНЕТО - ОСЪЗНАВАНЕ. 159
  ПОСЛЕДНАТА МИНУТА. 162
  ФИЛМЪТ НА ЖИВОТА. 173
  БЕЗ ФИЗИЧИСКО ТЯЛО. 174
  ВЪЗКРЕСЕНИЕ. 176
  АНГЕЛ ХРАНИТЕЛ. 177
  ПОСРЕЩАНЕ НА ЗАМИНАЛИТЕ. 179
  СЛЕД УМИРАНЕТО. 181
  БЛИЗКИТЕ НА УМРЕЛИЯ. 182
  ПОГРЕБВАНЕ. 184
  В ГРОБА. 188
  ДО 40-я ДЕН НА ЗЕМЯТА. 193
  ДОЛНИТЕ СФЕРИ НА ДУХОВНИЯТ СВЯТ. 194
  ТЪМНАТА ЗОНА. 200
  МИТНИЦИТЕ. 203
  НА ДРУГИЯ СВЯТ – РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ. 208
  МЕЖДУ ЗЕМЯТА И НЕБЕТО. 216
  НА НЕБЕТО. 218
  ДУХОВЕНИЯТ СВЯТ. 220
  ЖИВОТЪТ В ДУХОВНИЯ СВЯТ. 226
  БОЖЕСТВЕНИЯТ СВЯТ. 229
  РАБОТАТА И ДРУГИТЕ СВЕТОВЕ. 231
  ВРЪЗКА СЪС ЗАМИНАЛИТЕ. 237
  СЛИЗАНЕ НА ЗЕМЯТА. 245
  ПРЕРАЖДАНЕ. 250
  ОТЛАГАНЕ. 257
  ПОЛЗА. 257
  ЗАДАЧИТЕ НА ЗЕМЯТА. 258
  КОЛКО ПЪТИ ЧОВЕК СЕ ПРЕРАЖДА. 261
  ВСЕЛЯВАНЕ. 262
  ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ПЪТЯ НА ДУШАТА. 264
  ПРЕРАЖДАНИЯ. 265
  ВЪЗКРЕСЕНИЕ. 266
  БЕЗСМЪРТИЕ - ВЕЧЕН ЖИВОТ. 268
  КАК ТРЯБВА ДА ЖИВЕЕМ. 272
  ИДЕ ШЕСТАТА РАСА. 281
  РАЗКАЗИ ОТ ВИДЕЛИ И ПРЕЖИВЕЛИ. 283
  РАЗЯСНЕНИЕ ЗА СМЪРТТА ОТ ПОСВЕТЕН.. 283
  ТОЙ ЗНАЕШЕ. 285
  БАЩА МИ ГО НЯМА ВЕЧЕ ПРИ НАС. 287
  МАЙКА МИ ПОЧИНА. 288
  МАЙКА МИ И БАЩА МИ СИ ЗАМИНАХА. 289
  МАРИЯНА РАЗКАЗВА. 291
  СЪПРУГЪТ МИ ЗАМИНА ЗА ДРУГИЯ СВЯТ. 292

  786 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 4. Числата

  СЪДЪРЖАНИЕ
   
  СЪДЪРЖАНИЕ.. 4
  ЧИСЛАТА.. 6
  КАБАЛА.. 6
  СЪДЪРЖАНИЕ НА ЧИСЛАТА.. 6
  ЕНЕРГИЯ.. 7
  СИЛА.. 7
  СВОЙСТВА НА ЧИСЛАТА.. 8
  ВИДОВЕ ЧИСЛА.. 8
  МЕХАНИЧНИ.. 8
  ПОЛОЖИТЕЛНИ И ОТРИЦАТЕЛНИ.. 8
  ГОЛЕМИ И МаЛКИ.. 9
  БЛИЗКИ И ДАЛЕЧНИ.. 9
  РАСТЕНЕ НА ЧИСЛАТА.. 9
  ЦЕЛИ.. 9
  КЪСМЕТЛИИСКИ.. 9
  ЩАСТЛИВИ.. 10
  ДИНАМИЧНИ.. 10
  ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ.. 10
  ПОСОКА.. 10
  ДЕЛЕНИЕ.. 10
  ПРИРОДАТА И ЧИСЛАТА.. 10
  ЧОВЕКЪТ И ЧИСЛАТА.. 11
  СТЕПЕНИ НА ЧИСЛАТА.. 11
  МАГИЯ НА ЧИСЛАТА.. 12
  ДЕЙСТВИЯ С ЧИСЛА.. 12
  РАБОТА С ЧИСЛА.. 12
  0. 14
  1. 14
  2. 17
  3. 19
  4. 20
  5. 22
  6. 23
  7. 23
  8. 24
  9. 25
  10. 25
  11. 26
  12. 26
  13. 27
  14. 27
  15. 28
  16. 28
  17. 28
  18. 28
  19. 28
  20. 29
  22. 29
  25. 29
  30. 29
  33. 29
  38. 29
  40. 30
  52. 30
  67. 30
  72. 30
  90. 30
  100. 30
  123. 31
  300. 31
  435. 31
  666. 31
  756. 31
  888. 31
  900. 31
  999. 32
  1567. 32
  5674. 32
  1 ÷ 10. 32
  10 ÷ 100. 32
  100 ÷ 1000. 33
  СИСТЕМА ЧИСЛА.. 33
  ОТНОШЕНИЯ НА ЧИСЛА.. 33
  МАТЕМАТИКА.. 34
  ПРИМЕРИ.. 34

  490 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 5. СТРАХЪТ и СТРЕСЪТ

  СТРАХЪТ
  и
  СТРЕСЪТ
   
  ОСНОВИ НА ЗДРАВЕТО
   
  Книжката е съставена от тематично подбрани и подредени в логическа последователност извадки из Словото на Учителя. БЕИНСА ДУНО (Петьр Дънов) (1864 ÷ 1944), живял и работил в България.
   
   
   
   
  © СЪСТАВИЛИ: Трендафила Балдевска
  Ангел Кермедчиев  
   
   
  СЪДЪРЖАНИЕ
   
  СЪДЪРЖАНИЕ.. 3
  СТРАХУВАНЕ.. 4
  СТРАХЪТ. 5
  КАЧЕСТВА НА СТРАХА.. 8
  ВИДОВЕ СТРАХ.. 8
  СТРАХЪТ И ЛЮБОВТА.. 9
  ВЪЗНИКВАНЕ НА СТРАХА.. 9
  ОТ КАКВО ДА СЕ БОИТЕ.. 12
  ОТ КОГО ДА СЕ БОИТЕ.. 12
  ДЕЙСТВИЕ НА СТРАХЪТ. 13
  ПОСЛЕДСТВИЯ.. 14
  УРАВНОВЕСЯВАНЕ.. 15
  СПРАВЯНЕ СЪС СТРАХА.. 16
  СПРАВЯНЕ С ЛОШИТЕ ДУХОВЕ.. 17
  СТРАХЛИВ ЧОВЕК.. 18
  НЕДОПУСКАНЕ НА СТРАХА.. 19
  БЕЗСТРАШИЕ - СМЕЛОСТ. 20

  448 downloads

  0 коментара

  Обновен

 6. Лечебно гладуване

  Стр. 4/19
  СЪДЪРЖАНИЕ
  СЪДЪРЖАНИЕ ........................................................................................................................................ 4
  ЛЕЧЕБНО ГЛАДУВАНЕ .......................................................................................................................... 5
  ГЛАД ........................................................................................................................................................... 7
  ПОСТ (ГЛАДУВАНЕ) ............................................................................................................................... 8
  ВИДОВЕ ПОСТ ....................................................................................................................................... 11
  КОГА ДА ПОСТИМ ................................................................................................................................ 11
  ЗАПОЧВАНЕ НА ПОСТТА .................................................................................................................... 13
  КАК ДА ПОСТИМ .................................................................................................................................. 13
  КОЛКО ДА ПОСТИМ............................................................................................................................. 14
  ПОЛЗА ОТ ПОСТА ................................................................................................................................. 15
  ПРЕПОРЪКА ........................................................................................................................................... 16
  СЛЕД ПОСТА .......................................................................................................................................... 16

  469 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 7. Хранене и здраве

  СЪДЪРЖАНИЕ
   
  СЪДЪРЖАНИЕ.. 4
  ХРАНЕНЕ.. 6
  ЯДЕНЕ.. 7
  КАКВО ДА ЯДЕМ... 9
  ХРАНИ.. 12
  ПЛОДОВЕТЕ.. 13
  ХЛЯБЪТ.. 15
  ЖИТОТО.. 16
  ХРАНАТА.. 17
  ЧИСТА ХРАНА.. 21
  ДУХОВНА ХРАНА.. 23
  СПЕЦИАЛНА ХРАНА.. 24
  ГОТВЕНА ХРАНА.. 25
  ДА ЯДЕМ ЛИ МЕСО?. 26
  ВЕГЕТАРИАНСТВО.. 29
  ХРАНАТА ЗА ДЕЦАТА.. 32
  ХРАНАТА КАТО ЛЕКАРСТВО.. 32
  ХРАНЕНЕТО И БОЛЕСТИТЕ.. 33
  КОГА ДА СЕ ХРАНИМ?. 36
  Колко ДА ЯДЕМ?. 37
  ПРАВИЛНО ХРАНЕНЕ.. 41
  ДЪВКАНЕТО.. 49
  СЛЕД ЯДЕНЕ.. 50
  ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ХРАНАТА.. 52
  БЪДЕЩО ХРАНЕНЕ.. 55

  445 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 8. Пакет на цялата поредица

  Взаимоотношения между хората
  Основи на здравето
  Светлина в пътя
   
   
   
   
   

  пакета съдържа следните книги


  Ангелите и хората
  Близост между хората
  В зората на новия живот
  Взимане даване
  Влияния върху хората
  Внушение вдъхновение
  Водата и здравето
  Възвишените същества
  Говоренето
  Движение и здраве
  Дишане и здраве
  Добродетели
  Енергийна обмяна между хората
  Женитбата
  Живот дълголетие
  Житен режим
  За добро здраве използвайте пролетта
  Защо се родих
  Здраве и хигиена
  Как да бъдем добри
  Как да живеем
  Карма-закон на осъзнаване
  Красота
  Любов и Обич
  МИСИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД
  Мисли за светлината
  Мисли,чувства и здравео
  Можеш да простиш
  Новият морал
  Новото разбииране за музиката
  Нрвидимата помощ
  Основи на здравето - Обобщена
  Основи на здравето
  ПАЗИТЕЛИТЕ И ПОКРОВИТЕЛИТЕ НА ПЛАНИНАТА РИЛА И ЕЗЕРАТА В НЕЯ
  По пътя на душата
  Подарък от Мъдроста свалена от Беинса Дуно
  Праната солта жизнената енергия.
  Прераждане- закон за развитие
  Принципи и окултни закони
  Причините за болестите и методи за тяхното лечение
  Работа и здраве
  Светлина в пътя
  Светлината и топлината
  Свободата
  Себе си познай - Ръката
  Себе си познай -Главата
  Себе си познай- Лицето
  Слънце и здраве
  Сродни души
  Стани и опаши се
  Страхът и стреса
  Точноста Благодарността
  Хармоничен живот
  Хранене и здраве
  Цветните лъчи на светлината
  Целувката
  Числата
  Чистота и Здраве
  Ще умрем ли

  367 downloads

  0 коментара

  Обновен

 9. Добродетелите

  СЪДЪРЖАНИЕ


   
  ПРЕДГОВОР..................................................................................... 13
  ДОБРОДЕТЕЛИ................................................................................ 15
  КАКВО Е ДОБРОДЕТЕЛ?......................................................... 15
  НЕОБХОДИМОСТ ОТ ДОБРОДЕТЕЛИ...................................... 16
  ДОБРОДЕТЕЛИТЕ И ЖИВОТА.................................................. 17
  КАЧЕСТВА НА ДОБРОДЕТЕЛИТЕ .......................................... 17
  ПРИДОБИВАНЕ НА ДОБРОДЕТЕЛИ........................................ 18
  ПОСТЕПЕННО ПОСТИГАНЕ ...................................................... 20
  ПРИЛАГАНЕ НА ДОБРОДЕТЕЛИТЕ........................................ 21
  ИЗПИТВАНЕ НА ДОБРОДЕТЕЛИТЕ........................................ 22
  ПРОМЯНА В ДОБРОДЕТЕЛИТЕ............................................... 22
  ДОБРОДЕТЕЛЕН ЧОВЕК........................................................... 22
  БЕЛЕЗИ........................................................................................ 24
  ДОБРОДЕТЕЛИТЕ....................................................................... 25
  НЯКОИ ДОБРОДЕТЕЛИ.............................................................. 26
  АВТОРИТЕТЕН........................................................................ 26
  АКТИВЕН.................................................................................. 27
  БЕЗКОРИСТЕН........................................................................ 29
  БЕЗСТРАШЕН .......................................................................... 30
  БЕЗСМЪРТЕН .......................................................................... 30
  БЛАГ......................................................................................... 31
  БЛАГОДАРЕН .......................................................................... 31
  БЛАГОРОДЕН .......................................................................... 34
  БЛАГОРАЗУМЕН...................................................................... 37
  БЛАГОСКЛОНЕН...................................................................... 37
  БОГАТ ...................................................................................... 38
  БОГОУГОДЕН .......................................................................... 39
  БРАТОЛЮБИВ .......................................................................... 39
  БУДЕН ...................................................................................... 40
  БЪРЗ......................................................................................... 41
  ВДЪХНОВЕН............................................................................. 43
  ВЗИСКАТЕЛЕН........................................................................ 43
  ВЕЛИК ...................................................................................... 43
  ВЕЛИКОДУШЕН........................................................................ 45
  ВЕСЕЛ ...................................................................................... 45
  ВЕРЕН ...................................................................................... 46
  ВИДЕН ...................................................................................... 46
  ВНИМАТЕЛЕН .......................................................................... 47
  ВОЛЕВ ...................................................................................... 48
  ВОЙНСТВЕН............................................................................. 50
  ВСЛУШВАЩ............................................................................... 50
  ВЪЗДЪРЖАН............................................................................. 50
  ВЪЗПИТАН............................................................................... 52
  ВЪЗПИТАВАЩ .......................................................................... 53
  ВЪЗПРИЕМЧИВ........................................................................ 55
  с ВЪОБРАЖЕНИЕ................................................................... 56
  с ВЪТРЕШЕН МИР................................................................. 56
  ВЯРВАЩ.................................................................................... 57
  ГЕРОЙ ...................................................................................... 59
  ГЕНИАЛЕН............................................................................... 60
  ГОВОРЕЩ.................................................................................. 63
  ГОРДЕЛИВ............................................................................... 64
  ГОСПОДАР............................................................................... 66
  ГОТОВ ...................................................................................... 67
  ДАРОВИТ.................................................................................. 67
  ДЕВСТВЕН............................................................................... 67
  ДЕЛИКАТЕН............................................................................. 67
  ДЕЯТЕЛЕН............................................................................... 68
  ДИСЦИПЛИНИРАН................................................................... 68
  ДОБЛЕСТЕН............................................................................. 68
  ДОБЪР ...................................................................................... 69
  ДОБРОТО ....................................................................................... 69
  ДОБРОТА ....................................................................................... 69
  ДОБЪР ЧОВЕК .............................................................................. 70
  КАЧЕСТВА НА ДОБРИЯ ЧОВЕК ............................................... 73
  ДОБРИЯТ ЗА ДРУГИТЕ ............................................................. 74
  РАЗВИТИЕ НА ДОБРОТО ........................................................... 74
  ПРОЯВИ .......................................................................................... 75
  ДА БЪДЕМ ДОБРИ ....................................................................... 77
  ПРОВЕРКА ЗА ДОБРОТО ........................................................... 77
  ДОБРОДЕТЕЛЕН...................................................................... 78
  ДОВЕРЧИВ............................................................................... 78
  ДОВОЛЕН.................................................................................. 78
  ДОСЕТЛИВ............................................................................... 80
  ДОСТОЕН.................................................................................. 80
  ДРУЖЕЛЮБЕН .......................................................................... 82
  ДУХОВЕН.................................................................................. 82
  ЕНЕРГИЧЕН............................................................................. 85
  ЕСТЕСТВЕН............................................................................. 85
  ЖЕРТВЕН.................................................................................. 85
  ЖИЗНЕН.................................................................................... 89
  ЖИЗНЕРАДОСТЕН................................................................... 89
  ЗАСЛУЖИЛ............................................................................... 89
  ЗНАЕЩ ...................................................................................... 89
  ЗНАМЕНИТ............................................................................... 90
  ИДЕАЛЕН.................................................................................. 90
  ИДЕАЛИСТ............................................................................... 91
  ИДЕЕН ...................................................................................... 92
  с ИДЕАЛ.................................................................................. 94
  ИЗБРАН.................................................................................... 95
  ИЗДРЪЖЛИВ............................................................................. 96
  ИЗОБРЕТАТЕЛЕН................................................................... 96
  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН...................................................................... 96
  ИКОНОМИЧЕН .......................................................................... 96
  ИМПУЛСИВЕН .......................................................................... 97
  ИНТЕЛИГЕНТЕН...................................................................... 97
  ИНТУИТИВЕН .......................................................................... 98
  ИСКРЕН.................................................................................... 99
  ИСТИНОЛЮБИВ...................................................................... 100
  ИСТИНСКИ............................................................................. 101
  ИСТИНСКИ ЧОВЕК............................................................... 101
  КРАСНОРЕЧИВ...................................................................... 102
  КОНТРОЛИРАЩ СЕ............................................................... 103
  КОНЦЕНТРИРАН.................................................................... 103
  КРАСИВ.................................................................................. 104
  КРОТЪК.................................................................................. 108
  ЛЮБЕЗЕН................................................................................ 110
  ЛЮБЕЩ .................................................................................... 111
  МАГНЕТИЧЕН ........................................................................ 112
  МАЙСТОР................................................................................ 113
  МЕК......................................................................................... 113
  МЕЧТАТЕЛ............................................................................. 115
  МИЛ......................................................................................... 116
  МИЛОСЪРДЕН ........................................................................ 116
  МИРОЛЮБИВ........................................................................... 119
  МИРОТВОРЕЦ ........................................................................ 120
  МИСЛЕЩ.................................................................................. 120
  МЛАД....................................................................................... 121
  МОРАЛЕН................................................................................ 123
  МОЩЕН .................................................................................... 124
  МУЗИКАЛЕН........................................................................... 124
  МЪДЪР .................................................................................... 125
  МЪЛЧАЛИВ............................................................................. 127
  НАБОЖЕН................................................................................ 128
  НАПРЕДНАЛ........................................................................... 128
  НАСТОЙЧИВ........................................................................... 128
  НЕЗАВИСИМ........................................................................... 128
  НЕЖЕН .................................................................................... 128
  НЕОБИКНОВЕН...................................................................... 129
  НОВ ЧОВЕК........................................................................... 129
  ОБИЧАЩ.................................................................................. 129
  ОБЛЕЧЕН................................................................................ 130
  с ОБНОСКИ........................................................................... 131
  ОБРАЗЕЦ................................................................................ 131
  ОПТИМИСТ............................................................................. 131
  ОСОБЕН.................................................................................. 132
  ОТЗИВЧИВ............................................................................. 132
  ОТСТЪПЧИВ........................................................................... 132
  ПЕСТЕЛИВ............................................................................. 133
  ПОЛЕЗЕН................................................................................ 133
  ПОЛОЖИТЕЛЕН...................................................................... 133
  ПОМАГАЩ................................................................................ 134
  ПОСВЕТЕН............................................................................. 135
  ПОСЛУШЕН............................................................................. 135
  ПОСТОЯНЕН........................................................................... 136
  ПОЧИТАЩ................................................................................ 137
  ПРАВ....................................................................................... 137
  ПРАВЕДЕН............................................................................. 137
  ПРАВЕЩ.................................................................................. 140
  ПРАКТИЧЕН........................................................................... 141
  ПРЕДПАЗЛИВ ........................................................................ 141
  ПРЕДЧУВСТВУВАЩ............................................................... 141
  ПРЕОДОЛЯВАЩ...................................................................... 142
  ПРИДОБИВАЩ ........................................................................ 142
  ПРИЛАГАЩ............................................................................. 142
  ПРИЛЕЖЕН............................................................................. 143
  ПРИМИРЯВАЩ ........................................................................ 147
  ПРИСПОСОБЯВАЩ................................................................. 147
  ПРОБУДЕН............................................................................. 147
  ПРОЩАВАЩ............................................................................. 149
  ПЪРВО МЯСТО...................................................................... 150
  РАБОТЛИВ............................................................................. 150
  РАВНОВЕСЕН ........................................................................ 151
  РАДОСТЕН............................................................................. 152
  РАЗБИРАЩ............................................................................. 152
  РАЗВИВАЩ............................................................................. 152
  РАЗПОЛОЖЕН ........................................................................ 153
  РАЗСЪДЛИВ........................................................................... 153
  РАЗУМЕН................................................................................ 154
  РАСТЯЩ.................................................................................. 155
  РЕЛИГИОЗЕН ........................................................................ 156
  САМОВЛАДЕЕЩ СЕ............................................................... 157
  САМООБЛАДАН...................................................................... 158
  САМОВЪЗПИТАН.................................................................... 162
  САМОНАБЛЮДАВАЩ............................................................... 163
  САМООТРЕЧЕН...................................................................... 163
  САМОСТОЯТЕЛЕН................................................................. 165
  САМОУВЕРЕН ........................................................................ 166
  САМОУВАЖАВАЩ СЕ ............................................................ 166
  СВЕЖ....................................................................................... 166
  СВЕТИЯ.................................................................................. 167
  СВОБОДЕН............................................................................. 172
  СВОБОДОМИСЛЕЩ................................................................. 175
  СЕРИОЗЕН............................................................................. 175
  СИЛЕН .................................................................................... 175
  СКРОМЕН................................................................................ 179
  СЛАВЕН.................................................................................. 179
  СЛУЖЕЩ.................................................................................. 180
  СМЕЛ....................................................................................... 181
  СМИРЕН.................................................................................. 183
  СМАЛЯВАЩ СЕ...................................................................... 186
  СНИЗХОДИТЕЛЕН................................................................. 186
  СПОКОЕН................................................................................ 187
  СПОСОБЕН............................................................................. 187
  СПРАВЕДЛИВ ........................................................................ 188
  СРАМЛИВ................................................................................ 191
  СТАБИЛЕН............................................................................. 191
  СЪВЕСТЕН............................................................................. 192
  СЪВЪРШЕН............................................................................. 192
  СЪЗДАВАЩ............................................................................. 195
  СЪЗНАТЕЛЕН ........................................................................ 195
  СЪОБРАЗИТЕЛЕН................................................................. 197
  СЪРДЕЧЕН............................................................................. 197
  СЪСРЕДОТОЧЕН.................................................................... 197
  СЪЧУВСТВАЩ ........................................................................ 198
  ТАЛАНТЛИВ........................................................................... 198
  ТВОРЕЦ.................................................................................. 200
  ТВЪРД .................................................................................... 200
  ТОЛЕРАНТЕН ........................................................................ 203
  ТОЧЕН .................................................................................... 203
  ТИХ......................................................................................... 204
  ТРУДОЛЮБИВ ........................................................................ 204
  ТЪРПЕЛИВ............................................................................. 204
  с УБЕЖДЕНИЯ...................................................................... 208
  УВАЖАВАН............................................................................. 209
  УВАЖАВАЩ............................................................................. 209
  УВЕРЕН.................................................................................. 210
  УМЕН....................................................................................... 210
  УПОРИТ.................................................................................. 212
  УПРАВЛЯВАЩ ........................................................................ 212
  УРАВНОВЕСЕН...................................................................... 213
  УСЛУЖЛИВ............................................................................. 214
  УСМИХНАТ............................................................................. 214
  УСПЯВАЩ................................................................................ 215
  УСТОЙЧИВ............................................................................. 216
  УЧЕН....................................................................................... 216
  УЧТИВ .................................................................................... 218
  ФИЛОСОФ................................................................................ 219
  ХАРМОНИЧЕН ........................................................................ 220
  с ХАРАКТЕР ........................................................................ 220
  ХЛАДНОКРЪВЕН.................................................................... 221
  ЦАР......................................................................................... 222
  ЦЕЛОМЪДРЕН ........................................................................ 222
  ЦЕНЕН .................................................................................... 223
  ЧЕСТЕН.................................................................................. 224
  ЧЕСТОЛЮБИВ ........................................................................ 226
  ЧИСТ....................................................................................... 227
  ЧИСТОСЪРДЕЧЕН................................................................. 227
  ЧОВЕК .................................................................................... 228
  ЧОВЕЧЕН................................................................................ 229
  ЧОВЕК НА НОВОТО ............................................................ 229
  ЧУВСТВИТЕЛЕН.................................................................... 229
  ЩАСТЛИВ................................................................................ 231
  ЩЕДЪР .................................................................................... 232
  ЮНАК....................................................................................... 234
  ЯСНОВИДЕЦ........................................................................... 234
  ДАРБИ ............................................................................................ 236
  ПРИДОБИВАНЕ НА ДАРБИТЕ................................................ 237
  РАЗВИВАНЕ НА ДАРБИТЕ .................................................... 239
  ПРОЯВИ НА ДАРБИТЕ............................................................ 242
  ПОЗНАВАНЕ НА ДАРБИТЕ .................................................... 243
  ВРЪЗКА...................................................................................... 244
  ИЗКУШЕНИЯ............................................................................... 245
  СПОСОБНОСТИ.............................................................................. 246
  РАЗВИВАНЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ...................................... 247
  БИБЛИОГРАФИЯ............................................................................ 250

  266 downloads

  0 коментара

  Обновен

 10. Новият морал

  СЪДЪРЖАНИЕ.. 3
   
  ОБХОДА.. 8
  ОБХОДА КЪМ СЕБЕ СИ.. 9
  ОБХОДА КЪМ БЛИЗКИТЕ.. 9
  СРЕЩИ.. 9
  ПОВЕДЕНИЕ.. 10
  МОРАЛ.. 12
  КАКВО Е МОРАЛ?. 12
  ВИДОВЕ МОРАЛ.. 12
  МОРАЛНИ ЧУВСТВА.. 15
  МОРАЛЕН ЧОВЕК.. 15
  МОРАЛНИ ПОСТЪПКИ.. 17
  НОВИЯТ МОРАЛ.. 18
  ПРОЯВИ.. 19
  ПОСТЪПКИ.. 20
  НЯКОИ ПРАВИЛА.. 21
  без БИЕНЕ.. 21
  БЛАГА.. 22
  с БЛАГОПРИЛИЧИЕ.. 22
  с БЛАГОРОДСТВО.. 23
  с БОГАТСТВО.. 24
  без БОРБА.. 24
  с ВЕЛИКОДУШИЕ.. 24
  с ВНИМАНИЕ.. 24
  без ВОЮВАНЕ.. 25
  не отнемай ВРЕМЕТО.. 25
  ВЪЗПИТАВАНЕ.. 25
  с ВЯРА.. 26
  без ГНЯВ.. 26
  без ГРУБОСТ.. 26
  ДЕЛБА.. 26
  с ДЕЛИКАТНОСТ.. 26
  с ДОВЕРИЕ.. 26
  ДОВОЛЕН.. 27
  с ДОСЕТЛИВОСТ.. 27
  с ДОСТОЙНСТВО.. 27
  не бъдете ЕДНАКВИ.. 27
  бъдете ЕСТЕСТВЕНИ.. 28
  с ЕТИКЕЦИЯ.. 28
  не ЖЕЛАНИ.. 28
  без ЗАБЕЛЕЖКИ.. 28
  без ЗАВЕЩАНИЕ.. 28
  без ЗАВИСТ.. 29
  ЗАЕМ... 30
  без ЗАПОВЕДИ.. 30
  без ЗАСЯГАНЕ.. 31
  със ЗАЧИТАНЕ.. 31
  без ЗЛОБА.. 31
  без ЗЛО.. 31
  без ИЗБУХВАНЕ.. 31
  с ИЗВИНЕНИЕ.. 32
  без ИЗМАМА.. 32
  без ИЗПОЛЗВАНЕ.. 32
  без КАРАНЕ.. 32
  КАЗВАНЕ.. 33
  без КОНТРАСТИ.. 33
  без КРИТИКА.. 33
  без ЛЪЖА.. 35
  без ЛЮБОПИТСТВО.. 36
  с МЕКОТА.. 36
  с МИЛОСЪРДИЕ.. 36
  с мисъл.. 36
  МНЕНИЕ.. 37
  с НАГАЖДАНЕ.. 38
  без НАКАЗАНИЕ.. 38
  без НАЛАГАНЕ.. 38
  без НАПОМНЯНЕ.. 38
  без НАСИЛИЕ.. 38
  без НЕДОВОЛСТВО.. 39
  без НЕДОРАЗУМЕНИЯ.. 40
  без НЕДЪЗИ.. 40
  НЕПРИЯТЕН ЧОВЕК.. 40
  без ОБЕЩАВАНЕ.. 40
  без ОБИДИ.. 41
  ОБИЧАЙТЕ ВРАГОВЕТЕ СИ.. 43
  да си ОБЛЕЧЕН.. 43
  в ОБЩЕСТВОТО.. 43
  без ОГРАНИЧЕНИЯ.. 44
  без ОЖЕСТОЧЕНИЕ.. 44
  без О3ЛОБЛЕНИЕ.. 44
  без ОМРАЗА.. 44
  ОМРЪЗВАНЕ.. 45
  без ОПЛАКВАНЕ.. 45
  ОПРАВЯНЕ ДРУГИТЕ.. 46
  без ОСЪЖДАНЕ.. 46
  без ОТГОВАРЯНЕ.. 46
  без ОТБЯГВАНЕ.. 46
  ОТВРАЩЕНИЕ.. 46
  без ОТРИЧАНЕ.. 47
  с ОТСТЪПВАНЕ.. 47
  без ОТМЪЩЕНИЕ.. 47
  ОЦЕНЯВАНЕ.. 47
  без ПОГРЕШКИ.. 47
  без ПОДОЗРЕНИЕ.. 48
  без ПОДЧИНЯВАНЕ.. 48
  с ПОЖЕЛАВАНЕ.. 48
  ПОПРАВЯНЕ.. 49
  без ПОХВАЛИ.. 49
  с ПОЧИТАНЕ.. 49
  ПРАВЕНЕ.. 50
  ПРАВО.. 50
  без ПРЕДИЗВИКВАНЕ.. 50
  с ПРИМИРЯВАНЕ.. 50
  ПРЕОБРАЗЯВАНЕ.. 51
  с ПРОЩАВАНЕ.. 51
  без ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ.. 52
  ПРЕСТЪПЛЕНИЕ.. 52
  без ПРИРАВНЯВАНЕ.. 52
  без ПРОСИЯ.. 52
  бъдете ПРЯМИ.. 53
  РАДВАЙТЕ СЕ.. 53
  РАЗЛИЧНИ.. 53
  без РАЗНОГЛАСИЕ.. 53
  без РЕВНОСТ.. 53
  с РЕШАВАНЕ.. 54
  без РУГАНЕ.. 54
  със СВОБОДА.. 54
  ако си СИЛЕН.. 55
  със СМИРЕНИЕ.. 55
  СПАЗВАНЕ.. 55
  със СПОГОДЯВАНЕ.. 55
  със СПОДЕЛЯНЕ.. 55
  без СПОР.. 56
  СПРАВЕДЛИВИ.. 56
  със СПРАВЯНЕ.. 56
  без СПЪВАНЕ.. 56
  без СРАВНЯВАНЕ.. 57
  със СТИМУЛИРАНЕ.. 57
  СТРАДАНИЕ.. 57
  без СТРАХ.. 57
  без СТЪЛКНОВЕНИЕ.. 57
  със СЪВЕСТ.. 57
  СЪВЕТ.. 57
  със СЪГЛАСИЕ.. 58
  без СЪДЕНЕ.. 58
  СЪЛЗИ.. 59
  без СЪМНЕНИЕ.. 59
  без СЪРДЕНЕ.. 59
  с ТАКТИЧНОСТ.. 60
  с ТЪРПЕНИЕ.. 60
  без УБИЙСТВО.. 60
  с УВАЖЕНИЕ.. 60
  без УГАЖДАНЕ.. 61
  УПОРИТОСТ.. 61
  УПРАВЛЯВАНЕ.. 61
  УПОВАНИЕ.. 62
  с УСМИВКА.. 62
  с УЧТИВОСТ.. 62
  неХАРЕСВАНЕ.. 63
  ХВАЛЕНЕ.. 63
  с ЧЕСТНОСТ.. 63
  ЧУВСТВА.. 63
  с ЩЕДРОСТ.. 64
  ПРИМЕРИ.. 64
  който види.. 64
  ЕДНА РАБОТА.. 64

  240 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 11. Причините за болестите и методи за тяхното лечение

  Причините за болестите и методи за тяхното лечение

  560 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 12. ПРИНЦИПИ и ОКУЛТНИ ЗАКОНИ

  СЪДЪРЖАНИЕ
   
  ПРЕДГОВОР.. 4
  СЪДЪРЖАНИЕ.. 5
  ПРИНЦИПИ.. 9
  ЛЮБОВ.. 11
  ЩО Е ЛЮБОВ?. 11
  ВЛЮБВАНЕ.. 13
  КАЧЕСТВА НА ЛЮБОВТА.. 14
  СТЕПЕНИ НА ЛЮБОВТА.. 15
  ЗАКОНИ НА ЛЮБОВТА.. 15
  ВИДОВЕ ЛЮБОВ.. 16
  ЛЮБОВТА И ДРУГИТЕ ПРИНЦИПИ.. 19
  КАКВО ДАВА ЛЮБОВТА.. 19
  СИЛАТА НА ЛЮБОВТА.. 20
  ПРИДОБИВАНЕ НА ЛЮБОВТА.. 20
  ВЪ3ПРИЕМАНЕ НА ЛЮБОВТА.. 21
  ВЪ3ДЕЙСТВИЕ НА ЛЮБОВТА.. 21
  ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЛЮБОВТА.. 21
  ПРОЯВИ НА ЛЮБОВТА.. 22
  ПРЕСИЩАНЕ.. 23
  ЛЮБОВТА И ДРУГИТЕ СВЕТОВЕ.. 23
  ХОРА НА ЛЮБОВТА.. 23
  ОБИЧ.. 24
  ЩО Е ОБИЧ?. 24
  ВИДОВЕ ОБИЧ.. 25
  ЗАЩО ДА ОБИЧАМЕ?. 25
  КАК ДА ОБИЧАМЕ?. 26
  ПРОЯВИ НА ОБИЧТА.. 27
  ОБИЧ МЕЖДУ ДВАМА.. 27
  ДА ОБИЧАШ! 27
  ДА ТЕ ОБИЧАТ! 29
  ЧОВЕК И ОБИЧТА.. 31
  МЪДРОСТ.. 31
  КАКВО Е МЬДРОСТ?. 32
  БОЖЕСТВЕНА МЪДРОСТ.. 32
  КАКВО НОСИ МЪДРОСТТА?. 32
  ЖИВОТ С МЪДРОСТТА.. 33
  СВЕТЬТ НА МЪДРОСТТА.. 33
  ПРИДОБИВАНЕ НА МЪДРОСТТА.. 33
  ЧОВЕК НА МЪДРОСТТА.. 33
  ИНТЕЛИГЕНТНОСТ.. 34
  ВЯРА.. 36
  КАКВО Е ВЯРА?. 36
  ВЯРВАНЕ.. 38
  СУЕВЕРИЕ.. 39
  ВИДОВЕ ВЯРА.. 39
  ИСТИНСКА ВЯРА.. 39
  АБСОЛЮТНА ВЯРА.. 40
  РАЗУМНА ВЯРА.. 40
  ВЯРА НА ЗНАНИЕТО.. 40
  СИЛНА ВЯРА.. 40
  НОВА ВЯРА.. 40
  ВЯРА В БОГА.. 41
  ВЯРАТА И ЛЮБОВТА.. 41
  ПРИДОБИВАНЕ НА ВЯРА.. 41
  УСИЛВАНЕ НА ВЯРАТА.. 41
  ПРИЛОЖЕНИЕ НА ВЯРАТА.. 42
  ИЗПИТВАНЕ НА ВЯРАТА.. 42
  ВЯРВАЩИ ХОРА.. 42
  НАДЕЖДА.. 44
  ИСТИНА.. 44
  КАКВО Е ИСТИНА?. 45
  БОжЕСТВЕНАТА ИСТИНА.. 46
  Търсене НА ИСТИНАТА.. 46
  ОБИЧ КЬМ ИСТИНАТА.. 47
  РАЗБИРАНЕ НА ИСТИНАТА.. 47
  ПРИДОБИВАНЕ НА ИСТИНАТА.. 48
  ПОЛЗВАНЕ НА ИСТИНАТА.. 49
  ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИСТИНАТА.. 49
  ГОВОРЕНЕ НА ИСТИНАТА.. 50
  ИСТИНОЛЮБИВ ЧОВЕК.. 50
  ЛЪЖА.. 51
  ЗА ЛЪЖАТА.. 51
  ЗАЩО НЕ ТРЯБВА ДА ЛЪЖЕМ?. 51
  ОТКЬДЕ ИДВА ЛЪЖАТА.. 52
  ВИДОВЕ ЛЪЖИ.. 52
  ПОЗНАВАНЕ НА ЛЪЖАТА.. 52
  ПОЗНАВАНЕ НА ЛЪЖЦИТЕ.. 52
  КОГАТО ЧОВЕК ЛЪЖЕ.. 52
  МИРЪТ И ЛЪЖАТА.. 53
  ЧИСТОТАТА И ЛЬЖАТА.. 53
  ДА ТЕ ЛЪЖАТ.. 53
  ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ЛЪЖАТА.. 53
  ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЛЪЖАТА.. 54
  ПРОЩАВАНЕ НА ЛЪЖАТА.. 54
  НИКАКВА ЛЪЖА! 54
  СВОБОДА.. 55
  СВОБОДАТА НА ЗЕМЯТА.. 55
  КАКВО Е СВОБОДА?. 55
  ОТЛИЧИТЕЛНИ КАЧЕСТВА.. 56
  ВИДОВЕ СВОБОДА.. 57
  НЕОБХОДИМОСТ ОТ СВОБОДА.. 57
  КАК ДА БЪДЕМ СВОБОДНИ?. 57
  ПРИДОБИВАНЕ НА СВОБОДА.. 58
  КОГА СМЕ СВОБОДНИ.. 59
  ОГРАНИЧАВАНЕ НА СВОБОДАТА.. 60
  ДАВАНЕ СВОБОДА НА ДРУГИТЕ.. 60
  РАЗШИРЯВАНЕ НА СВОБОДАТА.. 61
  ПОСЛЕДСТВИЯТА.. 61
  СВОБОДАТА И ДРУГИТЕ СВЕТОВЕ.. 62
  СВОБОДЕН ЧОВЕК.. 62
  БЪДЕЩЕТО НА СВОБОДАТА.. 63
  ПРАВДА.. 63
  КАКВО Е ПРАВДА.. 63
  ВИДОВЕ ПРАВДА.. 64
  ПОСТИГАНЕ НА ПРАВДАТА.. 65
  ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРАВДАТА.. 65
  ПРАВО.. 65
  СПРАВЕДЛИВОСТ.. 66
  ЗАКОНИ.. 67
  КАКВО Е ЗАКОН.. 68
  ВИДОВЕ ЗАКОНИ.. 68
  ЗНАЕНЕ НА ЗАКОНИТЕ.. 70
  СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНИТЕ.. 71
  НЯКОИ ЗАКОНИ.. 72
  МЕТОДИ.. 74
  ВИДОВЕ МЕТОДИ.. 74
  МЕТОД „СВЪРЗВАНЕ С БОГА”. 76
  МЕТОД „С ЛЮБОВ”. 77
  МЕТОД „С ОБИЧ”. 78
  МЕТОД „СЛУЖЕНЕ”. 78
  МЕТОД „С ДОБРО”. 78
  МЕТОД „НЕ ПРОТИВИ СЕ НА ЗЛОТО”. 79
  МЕТОД „ПРОЩАВАНЕ”. 80
  ОБИЧАЙТЕ ВРАГОВЕТЕ СИ.. 81
  ЦЕЛТА И СРЕДСТВАТА.. 82
  НЯКОИ ДРУГИ МЕТОДИ.. 82
  ПРАВИЛА.. 82
   
  СЪСТАВИЛИ; Трендафила Балдевска
  Ангел Кермедчиев

  324 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 13. Дишане и здраве

  СЪДЪРЖАНИЕ.. 4
  ДИХАНИЕ БОЖИЕ.. 6
  Въздухът.. 6
  ПРАНАТА.. 9
  ДИШАНЕТО.. 9
  ОРГАНИ НА ДИШАНЕТО.. 12
  БЕЛИТЕ ДРОБОВЕ.. 12
  НОСЪТ.. 14
  НОКТИТЕ.. 14
  ПОРИТЕ.. 15
  ПОЛОЖЕНИЕ ПРИ ДИШАНЕ.. 15
  ВДИШВАНЕ.. 15
  ЗАДЪРЖАНЕ.. 16
  ИЗДИШВАНЕ.. 17
  вдишки.. 17
  ДИШАЙ ТИХО.. 18
  ДИШАЙ БАВНО.. 18
  ДИШАЙ РИТМИЧНО.. 19
  ДВЕТЕ НОЗДРИ НА НОСА.. 20
  ДЪЛБОКО ДИШАНЕ.. 21
  пълно дишане.. 23
  СЪЗНАТЕЛНО ДИШАНЕ.. 23
  ЧУВСТВАТА И ДИШАНЕТО.. 25
  Дишане с мисъл.. 25
  ФОРМУЛИ ПРИ ДИШАНЕ.. 26
  Дишане с молитва.. 26
  ДИШАНЕ С ЛЮБОВ.. 27
  ПРАВИЛНО ДИШАНЕ.. 27
  ДИШАНЕ И ЧИСТЕНЕ.. 29
  ДИШАНЕ И ОТМОРЯВАНЕ.. 30
  ДИШАНЕ И ПОДМЛАДЯВАНЕ.. 30
  ДИШАНЕ И КРАСОТА.. 31
  ДИШАНЕ И ПЕЕНЕ.. 31
  ДИШАНЕ с движения.. 31
  ДИШАНЕ и ходене.. 31
  ДИШАНЕ И ВЛИЯНИЯ.. 32
  ДИШАНЕ И ДЪЛЪГ ЖИВОТ.. 32
  ДИШАНЕ И УМИРАНЕ.. 32
  ДИШАНЕ И здраве.. 32
  ДИШАНЕ И лекуване.. 33
  ДУХАНЕ И дъхане.. 36
  ВЪЗДИШАНЕ.. 36
  УПРАЖНЕНИЯ ЗА ДИШАНЕ.. 37
  БЪДЕЩЕ 39

  280 downloads

  0 коментара

  Обновен

 14. Цветните лъчи на светлината

  Цветните лъчи на светлината
   
  Книгата е съставена от тематично подбрани и подредени в логическа последователност извадки из Словото на Учителя БЕИНСА ДУНО (ПЕТЬР ДЪНОВ) (1864 ÷ 1944), живял и работил в България.
   
  СЪДЪРЖАНИЕ
  СЪДЪРЖАНИЕ ........................................................................................................................................ 4
  СВЕТЛИНАТА .......................................................................................................................................... 5
  БЯЛА И ЧЕРНА СВЕТЛИНА .................................................................................................................. 6
  ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ НА СВЕТЛИНАТА................................................................................................. 7
  ЦВЕТОВЕТЕ ............................................................................................................................................. 9
  ЧЕРВЕН ЦВЯТ ..................................................................................................................................... 9
  ТЪМНОЧЕРВЕН ЦВЯТ .................................................................................................................... 12
  РОЗОВ ЦВЯТ ...................................................................................................................................... 12
  ПОРТОКАЛОВ ЦВЯТ ....................................................................................................................... 12
  ЖЪЛТ ЦВЯТ ....................................................................................................................................... 13
  ЗЕЛЕН ЦВЯТ ...................................................................................................................................... 15
  СИН ЦВЯТ .......................................................................................................................................... 16
  ЯСНОСИН ЦВЯТ ............................................................................................................................... 17
  ТЪМНОСИН ЦВЯТ ........................................................................................................................... 17
  МОРАВ ЦВЯТ .................................................................................................................................... 18
  ВИОЛЕТОВ ЦВЯТ (с оттенък на синьо) ....................................................................................... 18
  АМЕТИСТОВ ЦВЯТ (с оттенък на червено) ................................................................................ 18
  БЯЛ ЦВЯТ ........................................................................................................................................... 18
  ЧЕРЕН ЦВЯТ ..................................................................................................................................... 19
  ХУБАВИ ЦВЕТОВЕ ........................................................................................................................... 20
  БЯЛ И ЧЕРЕН ЦВЯТ ......................................................................................................................... 20
  БЯЛ И ЧЕРВЕН ЦВЯТ ...................................................................................................................... 20
  ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ЦВЕТОВЕТЕ ....................................................................................................... 21
  ОБИЧТА И ЦВЕТОВЕТЕ ....................................................................................................................... 23
  МИСЛИТЕ, ДУМИТЕ И ЦВЕТОВЕТЕ ................................................................................................ 23
  МУЗИКАТА И ЦВЕТОВЕТЕ ................................................................................................................. 24
  МОЛИТВАТА И ЦВЕТОВЕТЕ .............................................................................................................. 25
  ОБЛЕКЛОТО И ЦВЕТОВЕТЕ ............................................................................................................... 25
  ДОБРОДЕТЕЛИТЕ И ЦВЕТОВЕТЕ .................................................................................................... 27
  ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЦВЕТОВЕТЕ .......................................................................................................... 27
  ЛЕКУВАНЕ С ЦВЕТОВЕ ....................................................................................................................... 28
  ЗАВЕТЪТ НА ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ НА СВЕТЛИНАТА ..................................................................... 33
  БЪДЕЩЕ ................................................................................................................................................. 33

  341 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 15. Женитбата

  СЪДЪРЖАНИЕ


   
  СЪДЪРЖАНИЕ ........................................................................................................................................ 4
  ПРЕДИСЛОВИЕ ....................................................................................................................................... 5
  САМИ .......................................................................................................................................................... 5
  ДРУГИЯТ ДО ТЕБЕ ................................................................................................................................. 6
  ОТНОШЕНИЯ .......................................................................................................................................... 6
  БЛИЗОСТ ................................................................................................................................................... 8
  ЗАЩО СЕ ЖЕНИМ .................................................................................................................................. 8
  ЖЕНИТБА ................................................................................................................................................. 9
  ЖЕНЕНЕ .................................................................................................................................................. 10
  КОГА ДА СЕ ЖЕНИМ ............................................................................................................................ 12
  ИЗБОР ПРЕДИ БРАКА .......................................................................................................................... 12
  СЪВЕТИ ................................................................................................................................................... 14
  СРОДНИ ДУШИ..................................................................................................................................... 15
  НАМИРАНЕ СРОДНАТА ДУША ......................................................................................................... 17
  ПРОВЕРКА ПРЕДИ БРАКА .................................................................................................................. 18
  КОЙ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ЖЕНИ .......................................................................................................... 19
  КОЙ МОЖЕ ДА СЕ ЖЕНИ .................................................................................................................... 20
  ЖЕНИТБА - БРАК .................................................................................................................................. 20
  ЕДНОБРАЧИЕ ........................................................................................................................................ 23
  ПРЕДИМСТВА ПРИ БРАКА ................................................................................................................. 24
  НЕДОСТАТЪЦИ ПРИ БРАКА .............................................................................................................. 24
  ДОМ - СЕМЕЙСТВО ............................................................................................................................... 26
  СЪВМЕСТЕН ЖИВОТ ........................................................................................................................... 27
  ЛЮБОВ И БРАК ..................................................................................................................................... 29
  НЕЗАКОННА ЛЮБОВ ............................................................................................................................ 31
  ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В БРАКА....................................................................................................... 32
  РАЗВОД .................................................................................................................................................... 35
  НОВИЯТ МОРАЛ ................................................................................................................................... 37
  БРАКЪТ В БЪДЕЩЕ .............................................................................................................................. 38

  391 downloads

  0 коментара

  Обновен

 16. СЕБЕ СИ ПОЗНАЙ - ГЛАВАТА

  СЕБЕ си ПОЗНАЙ - ГЛАВАТА


   
  СЪДЪРЖАНИЕ
   
  СЪДЪРЖАНИЕ.. 5
  ЧОВЕКЪТ.. 8
  кой СИ ти.. 8
  ПОЗНАй СЕБЕ СИ.. 8
  ПОЗНАВАНЕ ДРУГИТЕ.. 10
  ПО КАКВО дА ПОЗНАВАМЕ ЧОВЕКА.. 11
  ИЗУЧАВАНЕ ЧОВЕКА.. 12
  И3УЧАВАНЕ СЕБЕ СИ.. 13
  КАКВО ДА ИЗУЧАВАМЕ В ЧОВЕК.. 14
  НАБЛЮДЕНИЕ ПРИ ИЗУЧАВАНЕТО НА ЧОВЕКА.. 14
  СРАВНЯВАНЕ ПРИ ИЗУЧАВАНЕТО.. 15
  НАУКИ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ЧОВЕКА.. 16
  ФОРМА НА ЧОВЕКА.. 17
  ЛИНИИТЕ В ЧОВЕКА.. 19
  МЕРКИ, НОРМИ ПРИ ЧОВЕКА.. 20
  РАЗНОВИДНОСТИ НА ЧОВЕКА.. 21
  ТИПОВЕ ХОРА.. 22
  ТЕМПЕРАМЕНТИ ПРИ ЧОВЕКA.. 24
  КАЧЕСТВА НА ЧОВЕКА.. 25
  КРАСИВ ЧОВЕК.. 26
  МИСЛИТЕ И ЧУВСТВАТА НА ЧОВЕКА.. 26
  ПРОЯВИ НА ЧОВЕКА.. 27
  НЕПРАВИЛНОСТ - ИДЕФОРМАЦИИ В ЧОВЕКА.. 28
  ПРЕОБРАЗЯВАНЕ - ИЗПРАВЯНЕ НА ЧОВЕКА.. 29
  дА РАБОТИМ нАд СЕБЕ СИ.. 31
  БЪДЕЩЕТО НА ЧОВЕКА.. 32
  предсказания.. 32
  ТЯЛОТО НА ЧОВЕКА.. 34
  ЧОВЕШКО ТЯЛО.. 34
  СЪЗДАВАНЕ НА ЧОВЕШКОТО ТЯЛО.. 35
  КАЧЕСТВА НА ЧОВЕШКОТО ТЯЛОТО.. 36
  ФОРМА НА ЧОВЕШКОТО ТЯЛО.. 37
  ВИСОЧИНА НА ЧОВЕШКОТО ТЯЛО.. 38
  ТЕГЛО НА ЧОВЕШКОТО ТЯЛО.. 38
  ТОПЛИНАТА НА ЧОВЕШКОТО ТЯЛО.. 39
  СИЛИТЕ НА ЧОВЕШКОТО ТЯЛО.. 41
  ИЗУЧАВАНЕ НА ЧОВЕШКОТО ТЯЛО.. 41
  ОТНОШЕНИЕ към ТЯЛОТО НИ.. 42
  ВЛАДЕЕНЕ НА ТЯЛОТО.. 43
  ТРЕНИРАНЕ НА ТЯЛОТО.. 43
  РАБОТА ЗА ТЯЛОТО.. 44
  ПРЕОРГАНИЗИРАНЕ НА ТЯЛОТО.. 45
  ПРЕЧИСТВАНЕ НА ТЯЛОТО.. 45
  ДРУГИ ЧОВЕШКИ ТЕЛА.. 46
  БъДЕЩО ТЯЛО НА ЧОВЕКА.. 47
  ДУХ И ДУША.. 47
  ДУХът НА ЧОВЕКА.. 48
  ДУШАТА НА ЧОВЕКА.. 50
  ДВОЙНИКЪТ НА ЧОВЕКА.. 52
  АУРАТА НА ЧОВЕКА.. 54
  ГЛАВАТА НА ЧОВЕКА.. 56
  ГЛАВАТА.. 56
  ФОРМА НА ГЛАВАТА.. 57
  РАЗМЕРИ НА ГЛАВАТА.. 59
  ОБЛАСТИ В ГЛАВАТА.. 60
  ПОЛОЖЕНИЕ НА ГЛАВАТА.. 61
  ЕНЕРГИИТЕ И ГЛАВАтА.. 63
  ПРОЯВИ.. 63
  ПОЗНАВАНЕ ПО ГЛАВАТА.. 64
  НЕРАЗПОЛОЖЕНИЯ ОТ ГЛАВАТА.. 65
  РАБОТА ЗА ГЛАВАТА.. 67
  ЧЕРЕПЪТ НА ЧОВЕКА.. 67
  ЧЕРЕПЪТ.. 67
  МИНАЛОТО И ЧЕРЕПА.. 68
  РАЗВИТИЕ НА ЧЕРЕПA.. 69
  КОСАТА НА ЧОВЕКА.. 70
  КОСМИТЕ.. 70
  ДЕБЕЛИ ИЛИ ТЪНКИ КОСМИ.. 71
  ЕНЕРГИИТЕ И КОСМИТЕ.. 72
  ПРАВИ ИЛИ КЪДРАВИ КОСИ.. 72
  ДЪЛГИ И КЪСИ КОСИ.. 73
  БЕЛИ КОСИ.. 74
  ПАДАНE НА КОСМИТЕ.. 75
  БРАДА И МУСТАЦИ.. 76
  МО3ЪКЪТ НА ЧОВЕКА.. 77
  МО3ЪКЪТ.. 77
  устройство НА мозъка.. 78
  РАЗМЕРИ НА МОЗЪКА.. 81
  ЕНЕРГИИТЕ И МО3ъКа.. 82
  ДЕЙНОСТ НА МО3ъКА.. 85
  МИСЛЕНЕ.. 87
  РАЗВИТИЕ НА МОЗЪКА.. 89
  СЪСТОЯНИЕ НА МОЗЪКА.. 91
  ТОПЛИНАТА НА МОЗЪКА.. 91
  ЗАБОЛЯВАНЕ НА МОЗЪКА.. 91
  ПА3ЕНЕ НА МО3ъкА.. 93
  ЦЕНТРОВЕ В МО3ЪКА НА ЧОВЕКА.. 94
  ЦЕНТРОВЕТЕ.. 94
  ПОЛУШАРИЯ: ЛЯВО И ДЯСНО.. 97
  ПРЕДНА ЧАСТ НА мозъКа.. 97
  ЗаДНА ЧАСТ НА мозъКа.. 98
  ГОРНАТА ЧАСТ НА МО3ЪКА.. 99
  ДОЛНАТА ЧАСТ НА МО3ЪКА.. 99
  стрАнИЧНИТЕ ОБЛАСТИ НА МО3ЪКА.. 99
  СЛЕПООЧНАТА ОБЛАСТ НА МОЗЪКА.. 100
  ЦЕНТРОВЕТЕ ЗАД УШИТЕ.. 100
  ВИДОВЕ ЦЕНТРОВЕ В МОЗЪКА.. 101
  ЦЕНТЪР НА МИЛОСЪРДИЕТО.. 101
  ЦЕНТЪР НА МИРОЛЮБИЕТО.. 101
  ЦЕНТЪР НА MOPАЛA.. 101
  ЦЕНТЪР НА РЕЛИГИОЗНОСТТА.. 102
  ЦЕНТЪР НА ВЯРАТА.. 102
  ЦЕНТЪР НА РА3УМНОСТТА.. 102
  ЦЕНТЪР НА ФИЛОСОФИЯТА.. 103
  ЦЕНТЪР НА ФАНАТИЗМА.. 103
  ЦЕНТЪР нА ЛЮБОВТА.. 103
  ЦЕНТЪР НА МУЗИКАТА.. 103
  ЦЕНТЪР НА КРАСОТАТА.. 104
  ЦЕНТЪР НА ЧУВСТВАТА.. 104
  ЦЕНТЪР НА СТРАХА.. 104
  ЦЕНТЪР НА СМЕЛОСТТА.. 105
  ЦEНтъP НА ВЕСЕЛИЕТО.. 105
  ЦEнтъP НА ВРЕМЕТО.. 105
  ХРАНЕНЕ НА МОзъЧНИТЕ ЦЕНТРОВЕ.. 105
  ВЛАДЕЕНЕ НА МО3ъЧНИТЕ ЦЕНТРОВЕ.. 106
  ПИПАНЕ ГЛАВАТА.. 106
  РаЗВИВАНЕ НА МОЗЬЧНИТЕ ЦЕНТРОВЕ.. 107
  НЕРАЗВИТИ ЦЕНТРОВЕ.. 108
  УМЪТ НА ЧОВЕКА.. 109
  УМЪТ.. 109
  ВИДОВЕ УМОВЕ.. 110
  низш И висш УМ... 110
  ОБЕКТИВЕН УМ... 110
  СТУДЕН УМ... 111
  ВЕЛИК УМ... 111
  ЕСТЕСТВЕН УМ... 111
  ПРИРОДЕН УМ... 111
  РАЗУМ... 112
  МОРАЛЕН.. 112
  ЛИЧЕН.. 112
  ИНДИВИДУАЛЕН.. 113
  КАЧЕСТВА НА УМА.. 113
  СИЛА НА УМА.. 114
  ЕНЕРГИИТЕ И УМ... 114
  ДЕЙНОСТ НА УМА.. 115
  мисълтА И УМА.. 116
  БОЛЕСТИ И НЕДъ3И.. 117
  РАЗВИТИЕ НА УМА.. 118
  ВЪЗДЕйеТВИЕ ВъРХУ УМА.. 118
  ГРИЖИ ЗА УМА.. 119
  ВъНШНИ БЕЛЕЗИ ЗА УМА.. 119
  СЪ3НАНИЕТО НА ЧОВЕКА.. 120
  Подсъзнание.. 122
  СЪЗНАНИЕ.. 122
  САМОСъзнанИЕ.. 122
  СВРЪХСЪЗнАНИЕ (КОСМИЧНО СЪЗНАНИЕ) 123

  285 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 17. Как да живеем

  Как да живеем


   

  СЪДЪРЖАНИЕ


   
  ПРЕДГОВОР.. 5
  ДА ЖИВЕЕМ ВЪВ ВРЪЗКА С БОГА.. 13
  БОГ И ЧОВЕКА.. 13
  БОГ В ЧОВЕКА.. 15
  ВРЪЗКА С БОГА.. 17
  БОГ НИ ГОВОРИ (ВЪТРЕШНИЯТ ГЛАС).. 22
  ВОЛЯТА БОЖИЯ.. 28
  ЛЮБОВ КЪМ БОГА.. 32
  В СЛУЖБА НА БОГА.. 34
  ДА БЛАГОДАРИМ НА БОГА!.. 36
  ДА ЖИВЕЕМ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗУМНИЯ СВЯТ.. 38
  РАЗУМНИТЕ СЪЩЕСТВА И ЧОВЕКА.. 38
  ПОМОЩ.. 42
  ЧОВЕК И РАЗУМНИТЕ СИЛИ.. 44
  КАК ДА НАПРАВИМ ВРЪЗКА?.. 48
  СИМПАТИЧНА НЕРВНА СИСТЕМА.. 51
  СЛЪНЧЕВ ВЪЗЕЛ.. 52
  да живеем във връзка с космоса.. 54
  ЕНЕРГИИТЕ.. 55
  ЕНЕРГИИТЕ НА ЗЕМЯТА.. 55
  ИЗТОЧНИЦИ НА ЕНЕРГИЯ.. 56
  ЕНЕРГИЯТА И ЧОВЕКА.. 58
  ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ЕНЕРГИЯ.. 67
  БОЛЕЗНЕНИ СЪСТОЯНИЯ.. 70
  ОБМЯНА.. 73
  ОБРАБОТВАНЕ.. 76
  РЕГУЛИРАНЕ.. 76
  РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ.. 79
  ТРАНСФОРМИРАНЕ.. 80
  СМЯНА.. 80
  ИЗРАЗХОДВАНЕ.. 83
  ПРАНА (СОЛ).. 87
  ВИДЕЛИНА.. 91
  КАКВО Е ВИДЕЛИНА?.. 91
  ЧОВЕК И ВИДЕЛИНАТА.. 92
  РАЗРУШАВАНЕ НА ВИДЕЛИНАТА.. 94
  БЪДЕЩЕ.. 95
  СВЕТЛИНА.. 95
  ЩО Е СВЕТЛИНА?.. 95
  БЕЗ СВЕТЛИНА.. 96
  КАЧЕСТВА НА СВЕТЛИНАТА.. 97
  ВИДОВЕ СВЕТЛИНА.. 97
  ЗАКОНИ НА СВЕТЛИНАТА.. 98
  ИЗТОЧНИЦИ НА СВЕТЛИНА.. 99
  ПРИДОБИВАНЕ НА СВЕТЛИНА.. 101
  ВХОДА НА СВЕТЛИНАТА.. 102
  СВЕТЛИНАТА И УМЪТ.. 103
  ПРИЛОЖЕНИЕ НА СВЕТЛИНАТА.. 104
  ЦВЕТОВЕ.. 104
  ЧОВЕК И СВЕТЛИНАТА.. 113
  ОНЗИ СВЯТ И СВЕТЛИНАТА.. 113
  ТОПЛИНА.. 114
  ТОПЛИНАТА.. 114
  ИЗТОЧНИЦИ.. 115
  ТОПЛИНАТА В ЧОВЕКА.. 116
  ТОПЪЛ ЧОВЕК.. 117
  ИЗЛИШНА ТОПЛИНА.. 119
  НЕДОСТАТЪЧНА ТОПЛИНА.. 120
  ВЛИЯНИЕ НА ТОПЛИНАТА.. 121
  ОГЪН.. 122
  ДА ЖИВЕЕМ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИРОДАТА.. 125
  ПРИРОДАТА.. 125
  ПРИРОДАТА Е ЖИВА И РАЗУМНА.. 125
  В ХАРМОНИЯ С ПРИРОДАТА.. 127
  БЛАГАТА НА ПРИРОДАТА.. 128
  ДА СЕ УЧИМ ОТ ПРИРОДАТА!.. 129
  ЗАКОНИ В ПРИРОДАТА.. 131
  ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ПРИРОДАТА.. 133
  СЛЪНЦЕТО.. 135
  КАКВО Е СЛЪНЦЕТО?.. 135
  ЗА КАКВО Е СЛЪНЦЕТО?.. 136
  СЛЪНЧЕВИТЕ БЛАГА.. 136
  СЛЪНЧЕВАТА СВЕТЛИНА.. 138
  ПОЛЗАТА.. 139
  ЛЕКУВАНЕ СЪС СЛЪНЦЕ.. 141
  БЪДЕЩЕ.. 141
  ИЗГРЯВАНЕ НА СЛЪНЦЕТО.. 142
  ИЗГРЕВЪТ.. 142
  ЗОРАТА.. 143
  ПЪРВИЯТ ЛЪЧ.. 143
  ОТНОШЕНИЕ.. 144
  ПОЛЗА.. 145
  ЛЕЧЕБНИТЕ СИЛИ.. 145
  ОБРАБОТВАНЕ.. 146
  ВЪТРЕШНО СЛЪНЦЕ.. 146
  ПЛАНИНАТА.. 147
  КАКВО Е ПЛАНИНА?.. 147
  ПЛАНИНСКИТЕ ВЪРХОВЕ.. 148
  КАКВО ДА ПРАВИМ В ПЛАНИНАТА?.. 149
  КАКВО НИ ДАВА ПЛАНИНАТА?.. 150
  ОТНОШЕНИЕТО НИ.. 151
  УПРАЖНЕНИЯ.. 151
  ДА ЖИВЕЕМ ВЪВ ВРЪЗКА С ЦЯЛОТО.. 153
  ЦЯЛОТО.. 153
  ЕДИНСТВО.. 155
  ВРЪЗКИ.. 156
  САМ.. 157
  ДА ЖИВЕЕМ С БЛАГОДАРНОСТ.. 160
  ДА ЖИВЕЕМ С МОЛИТВА.. 163
  МОЛИТВАТА.. 163
  ЩО Е МОЛИТВА?.. 163
  ВИДОВЕ МОЛИТВИ.. 165
  ЗАЩО ДА СЕ МОЛИМ?.. 166
  ЗА КАКВО ДА СЕ МОЛИМ?.. 167
  КОГА ДА СЕ МОЛИМ?.. 168
  КАК ДА СЕ МОЛИМ?.. 169
  МОЛИТВА И ДИШАНЕ.. 171
  СИЛА НА МОЛИТВАТА.. 172
  МОЛИТВИ.. 173
  СУТРЕШНА МОЛИТВА.. 174
  ВЕЧЕРНА МОЛИТВА.. 174
  МОЛИТВА ЗА ВСЕКИ ДЕН.. 174
  ДОБРАТА МОЛИТВА.. 175
  ПЪТЯ НА ЖИВОТА.. 175
  МОЛИТВА ЗА БОЛНИ.. 176
  МОЛИТВА ЗА ЗАМИНАЛИ.. 177
  МОЛИТВА НА ВСЕЛЕННАТА МИЛОСТ.. 177
  МАЛКАТА МОЛИТВА.. 178
  ФОРМУЛИ.. 179
  ДА ЗНАЕТЕ ФОРМУЛИ!.. 179
  НЯКОИ ФОРМУЛИ.. 180
  СУТРИН ПРИ СТАВАНЕ.. 181
  ПРИ ЛЯГАНЕ.. 181
  ПРЕДИ И СЛЕД ЯДЕНЕ.. 181
  ПРИ ПРОТИВОРЕЧИЯ.. 181
  НА ДУШАТА СИ ЩЕ КАЖЕШ:.. 182
  ЗА ЛЕКУВАНЕ.. 182
  ЗА РЕШАВАНЕ НА ЗАДАЧИТЕ.. 183
  ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ.. 183
  МАГИЧЕСКА ФОРМУЛА.. 183
  МЕДИТАЦИЯ.. 183
  ПРОГРАМА ЗА ДЕНЯ.. 185
  НАСТОЯЩЕТО.. 185
  СТАВАНЕ ОТ СЪН.. 186
  РАЗМИШЛЕНИЕ.. 188
  НА ИЗГРЕВ.. 189
  СЪЗНАТЕЛНИ ДВИЖЕНИЯ.. 189
  ЗАПОЧВАНЕ НА ДЕНЯ.. 190
  ЗАДАЧИ.. 191
  ПРОГРАМА ЗА ДЕНЯ.. 191
  ЗАПОЧВАНЕ НА РАБОТА.. 193
  ВСЕКИ ДЕН - НЕЩО НОВО.. 194
  ДЕНЯТ.. 195
  ВЕЧЕР.. 196
  ВСЕКИ ДЕН.. 197
  БИБЛИОГРАФИЯ.. 199

  311 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 18. Праната солта жизнената енергия.

  ПРАНАТА  СОЛТА  ЖИЗНЕНАТА ЕНЕРГИЯ


   

  ОСНОВИ НА ЗДРАВЕТО


   
   
   
   
   
  Книжката е съставена от тематично подбрани и подредени в логическа последователност извадки из Словото на Учителя БЕИНСА ДУНО (Петьр Дънов) (1864 ÷ 1944), живял и работил в България.
   
   
  © СЪСТАВИЛИ: Трендафила Балдевска, Ангел Кермедчиев
   
   
  СЪДЪРЖАНИЕ
   
  СЪДЪРЖАНИЕ.. 4
  ЕНЕРГИИТЕ.. 5
  АКАША.. 5
  TATTVAS.. 5
  ПРАНА.. 5
  ПРАНА И АКАША.. 6
  НЕЩО ДРУГО.. 6
  ПРАНАТА.. 6
  ЧОВЕКЪТ И ПРАНАТА.. 8
  НЕОБХОДИМОСТ ОТ СОЛ (ПРАНА) 8
  КОЙТО ИМА ПОВЕЧЕ СОЛ (ПРАНА) 9
  КОЙТО ИМА МАЛКО СОЛ (ПРАНА) 9
  ПРИДОБИВАНЕ НА СОЛ (ПРАНА) 10
  РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРАНАТА.. 13
  АКУМУЛИРАНЕ НА ПРАНАТА.. 13
  ИЗГУБВАНЕ НА СОЛТА (ПРАНАТА) 14
  ПРИЧИНА ЗА ИЗГУБВАНЕ НА ПРАНАТА.. 15
  ОСОЛЯВАНЕ - ТЪПЧЕНЕ - СТРАДАНЕ.. 15
  ЛЕКУВАНЕ.. 16
  ПРАНА ЗА ДРУГИТЕ ХОРА.. 16

  234 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 19. Пакет на цялата поредица

  пакета съдържа следните книги


  Ангелите и хората
   
  Близост между хората
   
  В зората на новия живот
   
  Взимане даване
   
  Влияния върху хората
   
  Внушение вдъхновение
   
  Водата и здравето
   
  Възвишените същества
   
  Говоренето
   
  Движение и здраве
   
  Дишане и здраве
   
  Добродетели
   
  Енергийна обмяна между хората
   
  Женитбата
   
  Живот дълголетие
   
  Житен режим
   
  За добро здраве използвайте пролетта
   
  Защо се родих
   
  Здраве и хигиена
   
  Как да бъдем добри
   
  Как да живеем
   
  Карма-закон на осъзнаване
   
  Красота
   
  Любов и Обич
   
  МИСИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД
   
  Мисли за светлината
   
  Мисли,чувства и здравео
   
  Можеш да простиш
   
  Новият морал
   
  Новото разбииране за музиката
   
  Нрвидимата помощ
   
  Основи на здравето - Обобщена
   
  Основи на здравето
   
  ПАЗИТЕЛИТЕ И ПОКРОВИТЕЛИТЕ НА ПЛАНИНАТА РИЛА И ЕЗЕРАТА В НЕЯ
   
  По пътя на душата
   
  Подарък от Мъдроста свалена от Беинса Дуно
   
  Праната солта жизнената енергия.
   
  Прераждане- закон за развитие
   
  Принципи и окултни закони
   
  Причините за болестите и методи за тяхното лечение
   
  Работа и здраве
   
  Светлина в пътя
   
  Светлината и топлината
   
  Свободата
   
  Себе си познай - Ръката
   
  Себе си познай -Главата
   
  Себе си познай- Лицето
   
  Слънце и здраве
   
  Сродни души
   
  Стани и опаши се
   
  Страхът и стреса
   
  Точноста Благодарността
   
  Хармоничен живот
   
  Хранене и здраве
   
  Цветните лъчи на светлината
   
  Целувката
   
  Числата
   
  Чистота и Здраве
   
  Ще умрем ли

  Книгите са сканирани и обработени от Георги Касапов

  369 downloads

  0 коментара

  Обновен

 20. Здраве и хигиена

  СЪДЪРЖАНИЕ
   
  СЪДЪРЖАНИЕ.. 4
  ЗДРАВЕТО.. 5
  ЗДРАВЕ – определение. 5
  НЕОБХОДИМОСТ ОТ ЗДРАВЕ.. 5
  ПОЛЗА ОТ ЗДРАВЕТО.. 6
  КОЙ ЧОВЕК Е ЗДРАВ.. 6
  ОТ КАКВО ЗАВИСИ ЗДРАВЕТО НА ЧОВЕКА.. 10
  ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗДРАВЕТО.. 14
  ИЗУЧАВАНЕ НА ЗДРАВЕТО.. 15
  ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО.. 15
  ХИГИЕНА.. 16
  ЖИЛИЩЕТО.. 20
  ПРОЗОРЦИТЕ.. 23
  СТАИТЕ.. 24
  КУХНИТЕ.. 24
  ЛЕГЛАТА.. 25
  ОБЛЕКЛОТО.. 25
  ШАПКИТЕ.. 33
  КОСИТЕ.. 34
  ОБУВКИТЕ.. 34
  РЪКАВИЦИТЕ.. 36
  МОДАТА.. 36
  ПРАВИЛА.. 36

  313 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 21. АНГЕЛИТЕ И ХОРАТА

  АНГЕЛИТЕ
  И
  ХОРАТА


   
   
  Книгата е съставена от тематично подбрани и подредени в логическа последователност извадки из Словото на Учителя БЕИНСА ДУНО (Петьр Дънов) (1864 ÷ 1944), живял и работил в България.
  © СЪСТАВИЛИ; Трендафила Балдевска
  Ангел Кермедчиев
   
  СЪДЪРЖАНИЕ
   
  СЪДЪРЖАНИЕ.. 4
  ДУХОВЕН СВЯТ. 5
  КЪДЕ Е ДУХОВНИЯТ СВЯТ.. 5
  КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ДУХОВНИЯТ СВЯТ?. 5
  СВЯТ НА ЧУВСТВАТА.. 6
  СВЯТ НА СЪРЦЕТО.. 7
  СВЕТЪТ НА АНГЕЛИТЕ. 7
  МУЗИКАЛЕН СВЯТ. 9
  АНГЕЛИТЕ.. 9
  ВИДОВЕ АНГЕЛИ.. 13
  КАЧЕСТВА НА АНГЕЛИТЕ. 15
  ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С АНГЕЛИТЕ.. 17
  ВРЪЗКА.. 17
  АНГЕЛ ХРАНИТЕЛ.. 18
  СРЕЩИ.. 18
  ГРИЖИ.. 21
  НАБЛЮДЕНИЕ. 22
  ИДЕИ.. 22
  ИМПУЛС.. 22
  мисли.. 22
  НАПЪТСТВИЯ.. 23
  помощ... 24
  СЪВЕТИ.. 27
  ПОДАРЪЦИ.. 27
  ПОСЕЩЕНИЯ.. 28
  ИЗПИТИ.. 28
  БЛАГОДАРНОСТ КЪМ АНГЕЛИТЕ.. 28
  ЧОВЕКЪТ И АНГЕЛИТЕ.. 29
  АНГЕЛИ НА ЗЕМЯТА.. 30

  360 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 22. Движение и здраве

  СЪДЪРЖАНИЕ
   
  СЪДЪРЖАНИЕ ......................................................................................................................................... 4
  ДВИЖЕНИЕ............................................................................................................................................... 6
  ВСИЧКО Е ДВИЖЕНИЕ .................................................................................................................... 6
  НЕОБХОДИМОСТ ОТ ДВИЖЕНИЕ............................................................................................... 7
  ПОДТИК КЪМ ДВИЖЕНИЕ ............................................................................................................. 8
  ПЪЛНЕНЕ И ПРАЗНЕНЕ С ЕНЕРГИЯ ПРИ ДВИЖЕНИЕ........................................................ 9
  ПЪТ И ПОСОКА НА ДВИЖЕНИЕТО........................................................................................... 10
  ВИДОВЕ ДВИЖЕНИЯ ...................................................................................................................... 11
  ЕСТЕСТВЕНИ ДВИЖЕНИЯ ....................................................................................................... 11
  СВОБОДНИ ДВИЖЕНИЯ............................................................................................................ 12
  КРАСИВИ ДВИЖЕНИЯ ............................................................................................................... 12
  БАВНИ И БЪРЗИ ДВИЖЕНИЯ .................................................................................................. 12
  ЛЕКИ ДВИЖЕНИЯ........................................................................................................................ 13
  РАЗУМНИ ДВИЖЕНИЯ ............................................................................................................... 13
  ПРАВИЛНИ ДВИЖЕНИЯ............................................................................................................ 14
  ПЛАСТИЧНИ ДВИЖЕНИЯ......................................................................................................... 14
  ХАРМОНИЧНИ ДВИЖЕНИЯ..................................................................................................... 14
  МОРАЛНИ ДВИЖЕНИЯ.............................................................................................................. 15
  ЕЛЕКТРИЧНИ И МАГНЕТИЧНИ ДВИЖЕНИЯ.................................................................... 16
  НЕСЪЗНАТЕЛНИ ДВИЖЕНИЯ................................................................................................. 16
  СЪЗНАТЕЛНИ ДВИЖЕНИЯ....................................................................................................... 16
  ДВИЖЕНИЯ ЗА ВРЪЗКА ............................................................................................................. 17
  ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ДВИЖЕНИЯТА ВЪРХУ ЧОВЕКА ........................................................... 18
  ТЪЛКУВАНЕ НА ДВИЖЕНИЯТА................................................................................................. 19
  ИЗУЧАВАНЕ ДВИЖЕНИЯТА......................................................................................................... 21
  ЗАКОНИ НА ДВИЖЕНИЕТО.......................................................................................................... 22
  ВЛАДЕЕНЕ НА ДВИЖЕНИЯТА .................................................................................................... 22
  УПРАЖНЕНИЯ ....................................................................................................................................... 24
  НЕОБХОДИМОСТ ОТ УПРАЖНЕНИЯ....................................................................................... 24
  УПРАЖНЕНИЯ - ПРАВИЛА........................................................................................................... 24
  НЯКОИ УПРАЖНЕНИЯ .................................................................................................................. 27
  РИТМИЧНО ХОДЕНЕ:................................................................................................................. 27
  І. УПРАЖНЕНИЕ ЗА ДИШАНЕ:................................................................................................ 27
  ІІ. УПРАЖНЕНИЕ ЗА ДИШАНЕ: .............................................................................................. 27
  ІІІ. УПРАЖНЕНИЕ ЗА ДИШАНЕ:............................................................................................. 27
  IV. УПРАЖНЕНИЕ ЗА ДИШАНЕ:............................................................................................. 27
  САМОНАБЛЮДЕНИЕ.................................................................................................................. 28
  СУТРИН - ЗА СЪГЛАСИЕ С ПРИРОДАТА............................................................................. 28
  ЗА СВЪРЗВАНЕ С ТЕЧЕНИЯТА НА ПРИРОДАТА:............................................................. 28
  ЗА ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ТЕЧЕНИЯТА ОТ ЕНЕРГИИ:......................................................... 28
  ЗА УРАВНОВЕСЯВАНЕ НА ТЕЧЕНИЯТА ОТ ЕНЕРГИИ:................................................. 29
  ПРИВЛИЧАНЕ СИЛИТЕ НА ПРИРОДАТА: .......................................................................... 29
  ЗА ВЪЗПРИЕМАНЕ НА БОЖИЯТА ЛЮБОВ: ....................................................................... 29
  ЗА ВАЗПРИЕМАНЕ НА СЛЪНЧЕВИТЕ ЕНЕРГИИ: ............................................................ 29
  СУТРИН, ПРЕДИ МОЛИТВА, ЗА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ЧУВСТВАТА: ....................... 29
  І. УПРАЖНЕНИЕ ЗА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ЧУВСТВАТА: .............................................. 30
  ІІ. УПРАЖНЕНИЕ ЗА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ЧУВСТВАТА:............................................. 30
  ЗА ТОНИРАНЕ: .............................................................................................................................. 30
  І. УПРАЖНЕНИЕ ЗА ТОНИРАНЕ:............................................................................................ 30
  ІІ. УПРАЖНЕНИЕ ЗА ТОНИРАНЕ: .......................................................................................... 31
  Стр. 5/49
  ПРИ МОЛИТВА: ............................................................................................................................ 31
  ЗА ПРОЯВА НА ВОЛЯТА: ........................................................................................................... 31
  І. УПРАЖНЕНИЕ ЗА ПРОЯВА НА ВОЛЯТА: ........................................................................ 31
  ІІ. УПРАЖНЕНИЕ ЗА ПРОЯВА НА ВОЛЯТА:....................................................................... 31
  ІІІ. УПРАЖНЕНИЕ ЗА ПРОЯВА НА ВОЛЯТА: ..................................................................... 32
  IV. УПРАЖНЕНИЕ ЗА ПРОЯВА НА ВОЛЯТА:...................................................................... 32
  ЗА ОГРАЖДАНЕ ОТ ЗЛОБА: ..................................................................................................... 32
  ЗА УРЕГУЛИРАНЕ СИЛИТЕ НА ОРГАНИЗМА: .................................................................. 33
  ПРЕДИ ЛЯГАНЕ: ........................................................................................................................... 33
  УПРАЖНЕНИЯ ПРИ РАЗЛИЧНИ СЪСТОЯНИЯ ..................................................................... 33
  ПРИ ВЪЛНЕНИЕ: .......................................................................................................................... 34
  ПРИ МЪЧНОТИИ (както при вълнение).................................................................................. 34
  ПРИ ДИСХАРМОНИЧНО СЪСТОЯНИЕ:............................................................................... 34
  ВЪЗБУДЕНИ СТЕ .......................................................................................................................... 34
  АКО СТЕ ВЪЗБУДЕНИ, РАЗГНЕВЕНИ:.................................................................................. 34
  РАЗДРАЗНЕНИ СТЕ: .................................................................................................................... 35
  ПРИ НЕРАЗПОЛОЖЕНИЕ:......................................................................................................... 35
  АКО СИ НЕРАЗПОЛОЖЕН ........................................................................................................ 35
  КОГАТО НЯКОЙ Е НЕРАЗПОЛОЖЕН ДУХОМ................................................................... 35
  АКО НЕРАЗПОЛОЖЕНИЕТО ТИ СЕ ДЪЛЖИ НА ГЛАВОБОЛИЕ ................................. 36
  ПРИ ЗАТРУДНЕНИЕ: ................................................................................................................... 36
  ПРИ ИЗКУШЕНИЕ:....................................................................................................................... 36
  ПРИ ЛОШИ МИСЛИ: ................................................................................................................... 36
  ПРИ ЗАБРАВЯНЕ: ......................................................................................................................... 36
  ПРИ ОТЧАЯНИЕ: .......................................................................................................................... 37
  ПРИ ЛОШО СЪСТОЯНИЕ:......................................................................................................... 37
  ПСИХИЧНО УПРАЖНЕНИЕ № 1: ............................................................................................ 37
  ПСИХИЧНО УПРАЖНЕНИЕ № 2: ............................................................................................ 37
  ПСИХИЧНО УПРАЖНЕНИЕ № 4: ............................................................................................ 37
  УПРАЖНЕНИЕ: ............................................................................................................................. 38
  УПРАЖНЕНИЕ ЗА УСИЛВАНЕ НА ПАМЕТТА: .................................................................. 38
  ЗА ДА ПОМНИШ: .......................................................................................................................... 38
  ПРИ БЪРЗАНЕ:............................................................................................................................... 38
  УПРАЖНЕНИЕ ЗА НОСЕНЕ НА ВОДА: ................................................................................. 38
  ХОДЕНЕ.................................................................................................................................................... 39
  КАК ДА ХОДИМ................................................................................................................................. 40
  ИЗУЧАВАНЕ ХОДЕНЕТО ............................................................................................................... 42
  ДЕСНИ ИЛИ ЛЕВИ КРАК ............................................................................................................... 43
  ПРЪСТИ ИЛИ ПЕТА......................................................................................................................... 44
  ОБУВКИТЕ.......................................................................................................................................... 44
  ПРАВИЛНО ХОДЕНЕ ....................................................................................................................... 45

  203 downloads

  0 коментара

  Обновен

 23. Говоренето

  СЪДЪРЖАНИЕ
   
   
  СЪДЪРЖАНИЕ.. 4
  ГОВОРЕНЕТО.. 6
  КОГА ДА ГОВОРИМ.. 7
  КАКВО ДА ГОВОРИМ.. 7
  Как да говорим.. 10
  КАЧЕСТВА НА ГОВОРЕНЕТО.. 11
  ГОВОРЪТ Е МУЗИКА.. 12
  КОЛКО ДА ГОВОРИМ.. 13
  ПРАВИЛНО ГОВОРЕНЕ.. 14
  ПОВТАРЯНЕ.. 14
  ЛОШО ГОВОРЕНЕ.. 15
  ОБИЖДАНЕ.. 15
  КАРАНЕ.. 17
  ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ГОВОРЕНЕТО.. 18
  ДУМИТЕ.. 18
  ЕЗИКЪТ.. 24
  ИСКРЕНОСТ.. 26

  283 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 24. Как да бъдем Добри

  Книжката е съставена от тематично подбрани и подредени в логическа последователност извадки из Словото на Учителя БЕИНСА ДУНО (ПЕТЬР ДЪНОВ) (1864 ÷ 1944), живял и работил в България.
   
   
  СЪДЪРЖАНИЕ
  СЪДЪРЖАНИЕ ........................................................................................................................................ 4
  ДОБРОТО ................................................................................................................................................... 6
  ДОБРОТА ................................................................................................................................................... 7
  ДОБРО И ЗЛО ........................................................................................................................................... 8
  ПОЗНАВАНЕ НА ДОБРОТО И ЗЛОТО .......................................................................................... 9
  ПРОЯВИ НА ДОБРОТО И ЗЛОТО ................................................................................................ 10
  ВИДОВЕ ДОБРО .................................................................................................................................... 11
  ПРОЯВЯВАНЕ НА ДОБРОТО .............................................................................................................. 12
  КОГА ДА ПРОЯВИМ ДОБРОТО .......................................................................................................... 14
  КАК ДА ПРОЯВИМ ДОБРОТО ............................................................................................................. 14
  КАКВО ДА Е ДОБРОТО ......................................................................................................................... 15
  ЗАЩО ДА ПРОЯВИМ ДОБРОТО ......................................................................................................... 16
  ПРИДОБИВКИ ....................................................................................................................................... 17
  ПОЛЗА ...................................................................................................................................................... 18
  ДОБЪР ЧОВЕК ....................................................................................................................................... 19
  ДОБРОТО И УЧЕНИКЪТ ...................................................................................................................... 23
  КАК ДА БЪДЕМ ДОБРИ ........................................................................................................................ 24
  ПЪТЯТ НА ДОБРОТО ............................................................................................................................ 25
  ДЕНЯТ НА ДОБРОТО ............................................................................................................................ 25
  БЪДЕЩЕ ................................................................................................................................................. 26

  337 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 25. Целувката

  Целувката


   
  Брошурата е съставена от тематично подбрани и подредени в логическа последователност извадки из Словото на Учителя БЕИНСА ДУНО (ПЕТЬР ДЪНОВ) (1864 ÷ 1944), живял и работил в България.
   
  СЪДЪРЖАНИЕ
  СЪДЪРЖАНИЕ ........................................................................................................................................ 4
  ОБМЯНА .................................................................................................................................................... 5
  ПРЕГРЪЩАНЕ ......................................................................................................................................... 6
  ЦЕЛУВКАТА ............................................................................................................................................. 6
  ВИДОВЕ ЦЕЛУВКИ ............................................................................................................................ 9
  КОГО ДА ЦЕЛУВАМЕ ...................................................................................................................... 11
  КАКВА ДА Е ЦЕЛУВКАТА ............................................................................................................. 12
  КОГА ДА ЦЕЛУВАМЕ ...................................................................................................................... 13
  КЪДЕ ДА ЦЕЛУВАМЕ ...................................................................................................................... 15
  КАК ДА ЦЕЛУВАМЕ ......................................................................................................................... 15
  КОЛКО ПЪТИ ДА ЦЕЛУВАМЕ ..................................................................................................... 16
  ЗАЩО ДА ЦЕЛУВАМЕ ..................................................................................................................... 16
  ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ЦЕЛУВКАТА ............................................................................................... 17
  ЦЕЛУВАЛА ХРИСТА ..............................................................................................................................

  332 downloads

  0 коментара

  Обновен


×
×
 • Създай нов...