Jump to content

Издателство "Жануа-98"

69 files

 1. 16. "Двата природни метода ТОМ 2 " 6-ва серия,Сила и Живот

  Книгата съдържа беседи на Учителят Беинса Дуно от 23.12.1923г. до 09.03.1924г.
   
  Съвременната култура ние я определяме „култура на скръбта”. И това е красивата и страна. Отвън виждаме тия прекрасни здания, железници, къщи, столове, всякакви удобства, ядене, пиене, всичко туй, но при всичко това тя е култура на скръбта. Ще кажете: Как може да бъде култура на скръбта? Нима онази птичка, която е затворена в онзи златен кафез, в туй ограничено положение, мислите, че е щастлива в този кафез? Тя си има храничка и водичка, но няма никаква свобода.
   

  Двата природни метода Том Втори


   
  "Двата природни метода". Неделни беседи. Сила и Живот. Шеста серия (1923–1924). Том II. Второ, фототипно издание. София, Издателска къща „Сонита-5“, 1998. 279 с., формат 60×84/16, печатни коли 17.5 ISBN 954-8646-28-5 (т.2).
  Книгата за теглене - PDF
  Скръб и радост
  23 декември 1923 г. [опис]
  Нашите длъжници
  30 декември 1923 г. [опис]
  Едно ти не достига!
  6 януари 1924 г. [опис]
  Оздравяха
  13 януари 1924 г. [опис]
  Допреният въглен
  20 януари 1924 г. [опис]
  Колко пъти да прощаваме?
  27 януари 1924 г. [опис]
  Плодовете на Духа
  3 февруари 1924 г. [опис]
  Искаш ли да оздравееш?
  10 февруари 1924 г. [опис]
  Царството Божие се благовества
  17 февруари 1924 г. [опис]
  Що е това?
  24 февруари 1924 г. [опис]
  Родени изново
  2 март 1924 г. [опис]
  Господи, да прогледам!
  9 март 1924 г. [опис]

  Книгата съдържа беседи на Учителят Беинса Дуно от 23.12.1923г. до 09.03.1924г.
   
  "Двата метода на природата". Неделни беседи. Сила и Живот. Шеста серия (1923–1924). Том II. Второ, фототипно издание. София, Издателска къща „Сонита-5“, 1998. 279 с., формат 60×84/16, печатни коли 17.5 ISBN 954-8646-28-5 (т.2).
   
  [Оригинал:] Дънов, Учителя Петър. Двата метода на природата. Шеста серия. Том II. София, 1924.

  114 downloads

  Updated

 2. 17. Който дойде при мене

  Който дойде при мене
   
  Книгата съдържа беседи на Учителят Беинса Дуно от 16.03.1924г. до 01.11.1925г.
   
  Човешките думи са като семената. За да познаеш вътрешния им смисъл, трябва да ги посееш в живота. Следователно, за да познаеш смисъла на една дума, трябва да я посееш в живота като в почва. Някои разбират думите, „който дойде при мене”, буквално, както, ако отидеш при някой господар да му работиш, той няма да те изпъди. Ако си чиновник и работиш добре на държавата, няма да те уволнят. Един ден все ще те уволнят. Няма човек на Земята, който да не е бил уволняван.
   

  Който дойде при мене


   
  "Който дойде при мене". Неделни беседи. Фототипно издание. София, Издателска къща „Сонита-5“, 1998. 238 с. ISBN 954-8646-26-9.
  Книгата за теглене на PDF - oт томчето "Който дойде при мен", Издание 1950г. ("Жануа-98" издава фототипно.)
  Който дойде при мене
  16 март 1924 г. [опис]
  Брат ти си дойде
  23 март 1924 г. [опис]
  Плати ми, що ми си длъжен
  30 март 1924 г. [опис]
  Кажи само реч
  6 април 1924 г. [опис]
  Още малко
  13 април 1924 г. [опис]
  Просете, търсете и хлопайте
  20 април 1924 г. [опис]
  Ще го изцеля
  27 април 1924 г. [опис]
  Каквото попросите
  4 май 1924 г. [опис]
  Напразно ме почитат
  11 май 1924 г. [опис]
  Да възлюбиш Господа
  18 май 1924 г. [опис]
  Онези дни ще се съкратят
  25 май 1924 г. [опис]
  И валя дъждът
  1 юни 1924 г. [опис]
  Ще дойда след Тебе
  20 юли 1924 г. [опис]
  И Бога за свой Отец казваше
  1 ноември 1925 г.

  Книгата съдържа беседи на Учителят Беинса Дуно от 16.03.1924г. до 01.11.1925г.
   
  "Който дойде при мене". Неделни беседи. Фототипно издание. София, Издателска къща „Сонита-5“, 1998. 238 с. ISBN 954-8646-26-9.
   
  [Оригинал:] "Който дойде при мене". Беседи от Учителя. София, Просветен комитет, 1950. 238 с.

  146 downloads

  Updated

 3. 18. Настанало е Царството Божие

  Книгата съдържа 17 неделни беседи от Учителя Беинса Дуно, които представляват том I от Седма серия на поредицата “Сила и живот” 1924- 1925 година. Включени са и “Наряди и упътвания” от 7 съборни дни през август 1925 в Търново.
   
  На съвременните хора трябва една права философия, едно право върху, един прав живот. Когото и да запитате, всеки твърди, че живее добре. Когото и да запитате, всеки твърди, че мисли добре. Когото и да запитате, всеки твърди, че постъпва добре. Въпреки всичко това, ние виждаме, че желият свят е потънал в безправие, животът е потънал в болести и мисълта е обградена само с глупости. Колцина са онези в сегашния век, които има ясна представа за живота? Колцина от тях сзнаят от къде, как и от кое място са дошли на земята? Тия хора твърдят, че науката казва, какво човекът е произлявил от еда малка животинка и тъй се развил на земното кълбо. Току речи, изникнал като някоя гъба. Една турска пословица казва: “И да е тъй, пак не вярвайте”. Човешкият им е способен на всички възможностти. Човек в ума си може да допусне всичко. Там всичко е възможно. В ума си правото можеш да направиш криво, и кривото можеш да направиш право; голямото можеш да направиш малко, и малкото можеш да направиш голямо; силното можеш да направиш слабо,и слабото можеш да направиш силно.
   

  Настанало е Царството Божие


   
  "Настанало е Царството Божие". Недѣлни бесѣди. Сила и Животъ. Седма серия (1924–1925). Наряди и упѫтвания, гр. Търново, лѣтото 1925 год. Том I. Второ издание. ИК "Жануа'98", 2012. 429 с.ISBN: 954-8646-36-6
  Книгата за теглене на PDF
   

  Съдържание
  (текстът на беседите е в стар правопис) Настанало е царството Божие
  19 октомври 1924 г. [опис]
  Раздай всичко!
  26 октомври 1924 г. [опис]
  Роденитѣ
  2 ноември 1924 г. [опис]
  Блаженъ този рабъ!
  9 ноември 1924 г. [опис]
  Градоветѣ Содомски и Гоморски
  16 ноември 1924 г. [опис]
  Да угоди на народа
  23 ноември 1924 г. [опис]
  Който се учи
  30 ноември 1924 г. [опис]
  Ти си!
  7 декември 1924 г. [опис]
  Да Го посрещнатъ
  14 декември 1924 г. [опис]
  Миротворци
  21 декември 1924 г. [опис]
  Които гладуватъ
  28 декември 1924 г. [опис]
  Моята заповѣдъ
  4 януари 1925 г. [опис]
  Тѣсниятъ пѫть
  11 януари 1925 г. [опис]
  Замъждѣло свѣщило
  18 януари 1925 г. [опис]
  Който иска славата
  25 януари 1925 г. [опис]
  Азъ Те познахъ
  1 февруари 1925 г. [опис]
  Видѣхме звѣздата!
  8 февруари 1925 г. [опис]
  Нарядъ и упътвания (нѣдѣля)
  23 август 1925 г. [опис]
  Нарядъ и упътвания (понедѣлникъ)
  24 август 1925 г. [опис]
  Нарядъ и упътвания (вторникъ)
  25 август 1925 г. [опис]
  Нарядъ и упътвания (срѣда)
  26 август 1925 г. [опис]
  Нарядъ и упътвания (четвъртъкъ)
  27 август 1925 г. [опис]
  Нарядъ и упътвания (петъкъ)
  28 август 1925 г. [опис]
  Нарядъ и упътвания (сѫбота)
  29 август 1925 г. [опис]


  Съдържание
  (текстът на беседите е в нов правопис) Настанало е Царството Божие
  19 октомври 1924 г. [опис]
  Раздай всичко
  26 октомври 1924 г. [опис]
  Родените
  2 ноември 1924 г. [опис]
  Блажен е този раб
  9 ноември 1924 г. [опис]
  Градовете Содомски и Гоморски
  16 ноември 1924 г. [опис]
  Да угоди на народа
  23 ноември 1924 г. [опис]
  Който се учи
  30 ноември 1924 г. [опис]
  Ти си
  7 декември 1924 г. [опис]
  Да Го посрещнат
  14 декември 1924 г. [опис]
  Миротворци
  21 декември 1924 г. [опис]
  Които гладуват
  28 декември 1924 г. [опис]
  Моята заповед
  4 януари 1925 г. [опис]
  Тесният път
  11 януари 1925 г. [опис]
  Замъждяло свещило
  18 януари 1925 г. [опис]
  Който иска славата
  25 януари 1925 г. [опис]
  Аз Те познах
  1 февруари 1925 г. [опис]
  Видяхме звездата
  8 февруари 1925 г. [опис]

   
  Книгата съдържа 17 неделни беседи от Учителя Беинса Дуно, които представляват том I от Седма серия на поредицата “Сила и живот” 1924- 1925 година. Включени са и “Наряди и упътвания” от 7 съборни дни през август 1925 в Търново.
   
  "Настанало е Царството Божие". Недѣлни бесѣди. Сила и Животъ. Седма серия (1924–1925). Наряди и упѫтвания, гр. Търново, лѣтото 1925 год. Том I. Второ издание. ИК "Жануа'98", 2012. 429 с.ISBN: 954-8646-36-6
   
  Оригинал: "Настанало е Царството Божие". Недѣлни бесѣди. Сила и Животъ. Седма серия (1924–1925). Наряди и упѫтвания, гр. Търново, лѣтото 1925 год
   
  Допълнителни бележки: Изданието е със старите букви.

  84 downloads

  Updated

 4. 18. Настанало е Царството Божие

  Книгата съдържа 17 неделни беседи от Учителя Беинса Дуно, които представляват том I от Седма серия на поредицата “Сила и живот” 1924- 1925 година. Включени са и “Наряди и упътвания” от 7 съборни дни през август 1925 в Търново.
   
  На съвременните хора трябва една права философия, едно право върху, един прав живот. Когото и да запитате, всеки твърди, че живее добре. Когото и да запитате, всеки твърди, че мисли добре. Когото и да запитате, всеки твърди, че постъпва добре. Въпреки всичко това, ние виждаме, че желият свят е потънал в безправие, животът е потънал в болести и мисълта е обградена само с глупости. Колцина са онези в сегашния век, които има ясна представа за живота? Колцина от тях сзнаят от къде, как и от кое място са дошли на земята? Тия хора твърдят, че науката казва, какво човекът е произлявил от еда малка животинка и тъй се развил на земното кълбо. Току речи, изникнал като някоя гъба. Една турска пословица казва: “И да е тъй, пак не вярвайте”. Човешкият им е способен на всички възможностти. Човек в ума си може да допусне всичко. Там всичко е възможно. В ума си правото можеш да направиш криво, и кривото можеш да направиш право; голямото можеш да направиш малко, и малкото можеш да направиш голямо; силното можеш да направиш слабо,и слабото можеш да направиш силно.
   
  Настанало е Царството Божие
   
  "Настанало е Царството Божие". Недѣлни бесѣди. Сила и Животъ. Седма серия (1924–1925). Наряди и упѫтвания, гр. Търново, лѣтото 1925 год. Том I. Второ издание. ИК "Жануа'98", 2012. 429 с.ISBN: 954-8646-36-6
  Книгата за теглене на PDF
   

  Съдържание
  (текстът на беседите е в стар правопис) Настанало е царството Божие
  19 октомври 1924 г. [опис]
  Раздай всичко!
  26 октомври 1924 г. [опис]
  Роденитѣ
  2 ноември 1924 г. [опис]
  Блаженъ този рабъ!
  9 ноември 1924 г. [опис]
  Градоветѣ Содомски и Гоморски
  16 ноември 1924 г. [опис]
  Да угоди на народа
  23 ноември 1924 г. [опис]
  Който се учи
  30 ноември 1924 г. [опис]
  Ти си!
  7 декември 1924 г. [опис]
  Да Го посрещнатъ
  14 декември 1924 г. [опис]
  Миротворци
  21 декември 1924 г. [опис]
  Които гладуватъ
  28 декември 1924 г. [опис]
  Моята заповѣдъ
  4 януари 1925 г. [опис]
  Тѣсниятъ пѫть
  11 януари 1925 г. [опис]
  Замъждѣло свѣщило
  18 януари 1925 г. [опис]
  Който иска славата
  25 януари 1925 г. [опис]
  Азъ Те познахъ
  1 февруари 1925 г. [опис]
  Видѣхме звѣздата!
  8 февруари 1925 г. [опис]
  Нарядъ и упътвания (нѣдѣля)
  23 август 1925 г. [опис]
  Нарядъ и упътвания (понедѣлникъ)
  24 август 1925 г. [опис]
  Нарядъ и упътвания (вторникъ)
  25 август 1925 г. [опис]
  Нарядъ и упътвания (срѣда)
  26 август 1925 г. [опис]
  Нарядъ и упътвания (четвъртъкъ)
  27 август 1925 г. [опис]
  Нарядъ и упътвания (петъкъ)
  28 август 1925 г. [опис]
  Нарядъ и упътвания (сѫбота)
  29 август 1925 г. [опис]


  Съдържание
  (текстът на беседите е в нов правопис) Настанало е Царството Божие
  19 октомври 1924 г. [опис]
  Раздай всичко
  26 октомври 1924 г. [опис]
  Родените
  2 ноември 1924 г. [опис]
  Блажен е този раб
  9 ноември 1924 г. [опис]
  Градовете Содомски и Гоморски
  16 ноември 1924 г. [опис]
  Да угоди на народа
  23 ноември 1924 г. [опис]
  Който се учи
  30 ноември 1924 г. [опис]
  Ти си
  7 декември 1924 г. [опис]
  Да Го посрещнат
  14 декември 1924 г. [опис]
  Миротворци
  21 декември 1924 г. [опис]
  Които гладуват
  28 декември 1924 г. [опис]
  Моята заповед
  4 януари 1925 г. [опис]
  Тесният път
  11 януари 1925 г. [опис]
  Замъждяло свещило
  18 януари 1925 г. [опис]
  Който иска славата
  25 януари 1925 г. [опис]
  Аз Те познах
  1 февруари 1925 г. [опис]
  Видяхме звездата
  8 февруари 1925 г. [опис]

   
  Книгата съдържа 17 неделни беседи от Учителя Беинса Дуно, които представляват том I от Седма серия на поредицата “Сила и живот” 1924- 1925 година. Включени са и “Наряди и упътвания” от 7 съборни дни през август 1925 в Търново.
   
  "Настанало е Царството Божие". Недѣлни бесѣди. Сила и Животъ. Седма серия (1924–1925). Наряди и упѫтвания, гр. Търново, лѣтото 1925 год. Том I. Второ издание. ИК "Жануа'98", 2012. 429 с.ISBN: 954-8646-36-6
   
  Оригинал: "Настанало е Царството Божие". Недѣлни бесѣди. Сила и Животъ. Седма серия (1924–1925). Наряди и упѫтвания, гр. Търново, лѣтото 1925 год
   
  Допълнителни бележки: Изданието е със старите букви.

  107 downloads

  Updated

 5. 19. Последното место

  Книгата съдържа 16 неделни беседи от Учителя Беинса Дуно, които представляват том II от Седма серия на поредицата “Сила и живот” 1924- 1925 година.
   
  Учението на съвременния свят е учение за заемане първото място. Да седнеш на последното място, и да седнеш на първото място, и в двата случая трябва да имаш знания. Защото, ако всичко, което съставлява човека, се събере само в главата, ще имаме човек само от една глава. При това положение, с какво ще ходи човек, с какво ще работи, с какво ще диша, с какво ще яде? – Той ще бъде само глава – голяма, разумна глава. Ако човек вземе последното място, значи главата влиза вътре в самото тяло. Какво ще бъде тогава положението на човека?
   

  Послѣдното мѣсто


   
   
  "Послѣдното мѣсто". Недѣлни бесѣди. Сила и Животъ. Седма серия (1924–-1925). Том II. Второ издание. Стара Загора, , ИК "Жануа'98", 2012. 426 с. ISBN 954-9589-35-8.
  Книгата за теглене на PDF
   
   
   
   
   
   
   
   

  Съдържание
  (текстът на беседите е в стар правопис) Послѣдното мѣсто
  15 февруари 1925 г. [опис]
  И пишеше на земята
  22 февруари 1925 г. [опис]
  Сега скърбь имате
  1 март 1925 г. [опис]
  Моето царство
  8 март 1925 г. [опис]
  Той повелѣва на слънцето
  15 март 1925 г. [опис]
  Да се не смущава сърдцето ви!
  22 март 1925 г. [опис]
  Въ който градъ влѣзвате
  29 март 1925 г. [опис]
  Рѫката сѫблазнява
  5 април 1925 г. [опис]
  Съ Духъ и огънь
  12 април 1925 г. [опис]
  Истинната лоза
  14 юни 1925 г. [опис]
  И оздравѣ дъщеря ѝ
  21 юни 1925 г. [опис]
  Плодътъ на дървото
  28 юни 1925 г. [опис]
  И обхождаше Исусъ всичка Галилея
  5 юли 1925 г. [опис]
  Което вие видите
  19 юли 1925 г. [опис]
  Дава животъ – Скърбьта и радостьта
  26 юли 1925 г. [опис]
  Великиятъ законъ
  11 октомври 1925 г. [опис]


  Съдържание
  (текстът на беседите е в нов правопис) Послѣдното мѣсто
  15 февруари 1925 г. [опис]
  И пишеше на земята
  22 февруари 1925 г. [опис]
  Сега скърбь имате
  1 март 1925 г. [опис]
  Моето царство
  8 март 1925 г. [опис]
  Той повелѣва на слънцето
  15 март 1925 г. [опис]
  Да се не смущава сърдцето ви!
  22 март 1925 г. [опис]
  Въ който градъ влѣзвате
  29 март 1925 г. [опис]
  Рѫката сѫблазнява
  5 април 1925 г. [опис]
  Съ Духъ и огънь
  12 април 1925 г. [опис]
  Истинната лоза
  14 юни 1925 г. [опис]
  И оздравѣ дъщеря ѝ
  21 юни 1925 г. [опис]
  Плодътъ на дървото
  28 юни 1925 г. [опис]
  И обхождаше Исусъ всичка Галилея
  5 юли 1925 г. [опис]
  Което вие видите
  19 юли 1925 г. [опис]
  Дава животъ – Скърбьта и радостьта
  26 юли 1925 г. [опис]
  Великиятъ законъ
  11 октомври 1925 г. [опис]

  Книгата съдържа 16 неделни беседи от Учителя Беинса Дуно, които представляват том II от Седма серия на поредицата “Сила и живот” 1924- 1925 година.
   
  "Послѣдното мѣсто". Недѣлни бесѣди. Сила и Животъ. Седма серия (1924-–1925). Том II. Второ издание. Стара Загора, ИК "Жануа'98", 2012. 426 с. ISBN 954-9589-35-8.
   
  [Оригинал:] "Послѣдното мѣсто".Недѣлни бесѣди. издание от 1925 г.
   
  Допълнителни бележки: Изданието е със старите букви.

  99 downloads

  Updated

 6. 20. Заведоха Исуса

  Книгата е фототипно издание и съдържа беседи на Учителят Беинса Дуно от 15.11.1925г до 07.03.1926г. Това е осма серия, том 1 от поредицата “Сила и Живот”.
   
  “Тогава заведоха Исуса”. Това е един знаменит стих. Върху него има хиляди проповеди писани. Хиляди красноречиви проповеди държани и то толкова красноречиви, че са затрогвали сърцата на хората, толкова красноречиви, че са извиквали сълзи в очите на хората. Питам: коя е онази подбудителна причина, която предизвиква сълзи? Мнозина страдат, че Христос плакал за себе си. Чудно е да плачеш за човек, който сам за себе не плаче! Няма нужда да плачат хората за героите в света. Можем да плачем за себе си - благородно е!”
   

  Заведоха Исуса


   
  "Заведоха Исуса". Сила и Живот. Осма серия (1925–1926).Русе, 1926, 1927, Второ издание, ИК "Жануа'98", 2008 г., ISBN: 978-954-376-011-4
  Книгата за теглене - PDF
  Заведоха Исуса
  15 ноември 1925 г. [опис]
  Тридесет и осем години
  22 ноември 1925 г. [опис]
  Той знаеше
  29 ноември 1925 г. [опис]
  Видя го Исус
  6 декември 1925 г. [опис]
  Откъде ида
  13 декември 1925 г. [опис]
  Добрата земя
  20 декември 1925 г. [опис]
  Показа им ръцете си
  27 декември 1925 г. [опис]
  До скончанието на века
  3 януари 1926 г. [опис]
  Давам власт
  10 януари 1926 г. [опис]
  Благ
  17 януари 1926 г. [опис]
  Мария избра
  24 януари 1926 г. [опис]
  Свидетелството Негово
  31 януари 1926 г. [опис]
  Познат от Него
  7 февруари 1926 г. [опис]
  Познах сина си
  14 февруари 1926 г. [опис]
  Бъдете съвършени!
  21 февруари 1926 г. [опис]
  Приех от Отца Си
  28 февруари 1926 г. [опис]
  Домовит човек
  7 март 1926 г. [опис]
  Сават Амон-Ра
  14 март 1926 г. [опис]
  Закон на съпоставянето
  21 март 1926 г. [опис]
  Петте разумни
  28 март 1926 г. [опис]
  Дава плод
  4 април 1926 г. [опис]
  И земята ще се изпълни със знание
  11 април 1926 г. [опис]
  Зазоряване
  18 април 1926 г. [опис]
  Сам изтъпках жлеба
  25 април 1926 г. [опис]
  Избавената душа
  2 май 1926 г. [опис]
  Ще бъде жив
  9 май 1926 г. [опис]
  Ще ми изявиш
  16 май 1926 г. [опис]
  Скритото имане
  23 май 1926 г. [опис]
  Което дава живот
  30 май 1926 г. [опис]
  Ще се наситят
  6 юни 1926 г. [опис]
  Стана плът
  13 юни 1926 г. [опис]
  В малкото
  20 юни 1926 г. [опис]
  В своите си
  27 юни 1926 г. [опис]
  Запалената свещ
  4 юли 1926 г. [опис]
  За слава Божия
  11 юли 1926 г. [опис]

  Книгата е фототипно издание и съдържа беседи на Учителят Беинса Дуно от 15.11.1925г до 07.03.1926г. Това е осма серия, том 1 от поредицата “Сила и Живот”.
   
  [Оригинал:] Заведоха Исуса. Сила и Живот. Осма серия (1925–1926). Русе, 1926, 1927.

  115 downloads

  Updated

 7. 21. Саваатъ-Амонь-Ра

  Книгата е фототипно издание и съдържа беседи на Учителят Беинса Дуно от 14.03.1926г до 11.07.1926г. Това е осма серия, том 2 от поредицата “Сила и Живот”.
   
  ‘...Има един закон в живота:никой човек не може да се съмнява в себе си.Ако човек се усъмни в себе си, той или ще полудее, или ще се самоубие.Защо някои хора полудяват? Защото се усъмняват в себе си, в своето развитие-отказват се от себе си.Никой няма право да се усъмни в себе си!Това е една свещена идея,която не трябва да се опорочи, защото дълбоко, вътре в тази канара живее онова велико същество, което дава подтик и на поети, и на музиканти, и на проповедници, и на народи, и на ангели, и на цялото небе...”
   

  САВААТЪ-АМОНЬ-РА


   
  "Саваат-Амон-Ра", неделни беседи, VIII серия, том-2, (14 март - 11 юли 1926 г.), Второ издание, ИК "Жануа'98", Стара Загора, 2009 г., ISBN 978-954-376-027-5, стар правопис
  Книгата за теглене - PDF

  Саваат-Амон-Ра
  14 март 1926
  Закон на съпоставяне
  21 март 1926
  Петте разумни
  28 март 1926
  Дава плод
  4 април 1926
  И земята ще се изпълни със знание
  11 април 1926
  Зазоряване
  18 април 1926
  Сам изтъпках хляба
  25 април 1926
  Избавената душа
  2 май 1926
  Ще бъде жив
  9 май 1926
  Ще ми изявиш
  16 май 1926
  Скритото имане
  23 май 1926
  Което дава живот
  30 май 1926
  Ще се наситят
  9 юни 1926
  Стана плът
  13 юни 1926
  В малкото
  20 юни 1926
  В своите си
  27 юни 1926
  Запалена свещ
  4 юли 1926
  За Слава Божия
  11 юли 1926

  Книгата е фототипно издание и съдържа беседи на Учителят Беинса Дуно от 14.03.1926г до 11.07.1926г. Това е осма серия, том 2 от поредицата “Сила и Живот”.
   
  "...Има един закон в живота:никой човек не може да се съмнява в себе си.Ако човек се усъмни в себе си, той или ще полудее, или ще се самоубие.Защо някои хора полудяват? Защото се усъмняват в себе си, в своето развитие-отказват се от себе си.Никой няма право да се усъмни в себе си!Това е една свещена идея,която не трябва да се опорочи, защото дълбоко, вътре в тази канара живее онова велико същество, което дава подтик и на поети, и на музиканти, и на проповедници, и на народи, и на ангели, и на цялото небе...”

  128 downloads

  Updated

 8. 22. Затова се родих Том Първи

  Затова се родих Том Първи
   
  Книгата съдържа беседи на Учителят Беинса Дуно от 10.10.1926г. до 26.12.1926г.
   
  „Аз затова се родих.” Когото и да попитате от съвременната култура защо се е родил, всеки ще ви даде най-различен отговор. Запитайте някоя млада майка защо се е родила, тя ще отговори на този въпрос по своему; запитайте някой млад баща защо се е родил и той ще ви отговори по своему; запитайте младия учител, младия поет, младия войник, младия музикант или когото и да е защо са се родили, всички ще ви отговорят по своему. Всички тия отговори включват в себе си частични, временни стремежи в живота на човека. Обаче Христос казва: „Аз затова се родих и затова дойдох на този свят, да свидетелствам Истината.”
   
  Затова се родих
   
  [Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Затова се родих. Сила и Живот. Девета серия (1926–1927). Том I. София, 1929.
  Затова се родих
  10 октомври 1926 г. [опис]
  Раздай го на сиромасите
  17 октомври 1926 г. [опис]
  Ако говоря
  24 октомври 1926 г. [опис]
  Неговата заповед
  31 октомври 1926 г. [опис]
  Мойсей и Христос
  7 ноември 1926 г. [опис]
  Няма пророк
  14 ноември 1926 г. [опис]
  Как ти се отвориха очите?
  21 ноември 1926 г. [опис]
  Не Го приеха
  28 ноември 1926 г. [опис]
  Умовете им
  5 декември 1926 г. [опис]
  Глас в пустинята
  12 декември 1926 г. [опис]
  Те свидетелстват
  19 декември 1926 г. [опис]
  Тази притча
  26 декември 1926 г. [опис]

  105 downloads

  Updated

 9. 23. Влизане

  Влизане


   
  "Влизане". Сила и Живот. Девета серия (1926–1927). Том II. Издание на ИК "Жануа'98", 2010, ISBN: 978-954-376-050-3
  Книгата за теглене на PDF - линкът е към първото издание - София, 1930 г.
  Влизане
  2 януари 1927 г. [опис]
  Сам с ума си
  9 януари 1927 г. [опис]
  Едно стадо
  23 януари 1927 г. [опис]
  Дело свършено
  30 януари 1927 г. [опис]
  За тяхното неверство
  6 февруари 1927 г. [опис]
  Новата земя
  13 февруари 1927 г. [опис]

  Книгата съдържа беседи на Учителят Беинса Дуно от 02.01.1927г. до 13.02.1927г.
   
  [Оригинал:] "Влизане". Сила и Живот. Девета серия (1926–1927). Том II. София, 1930.

  95 downloads

  Updated

 10. 24. Праведният

  Праведният
   
  Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Праведният. Сила и Живот. Девета серия (1926–1927). Том III. София, 1930.
  Праведният
  20 февруари 1927 г. [опис]
  Слънцето не ще зайде
  27 февруари 1927 г. [опис]
  Иди повикай мъжа си!
  6 март 1927 г. [опис]
  Няма тайно
  13 март 1927 г. [опис]
  Кротките
  20 март 1927 г. [опис]
  Лозените пръчки
  27 март 1927 г. [опис]

  Книгата съдържа беседи на Учителят Беинса Дуно от 20.02.1927г. до 27.03.1927г
   
  “Праведният чрез вярата ще бъде жив”. – Това е едно от важните изречения на Свещеното писание. Върху него са говорили много проповедници от старите времена, върху него говорят много проповедници от новите, сегашните времена. Думата “праведен” може да се вземе в широк смисъл, а може да се вземе и в тесен смисъл. Думата “вяра” често се употребява в смисъл на вярвания. Обаче, казано е, че праведният човек чрез вярата ще бъде жив, а не чрез вярванията.
   
  * [Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Праведният. Сила и Живот. Девета серия (1926–1927). Том III. София, 1930.

  95 downloads

  Updated

 11. 25. Вехтото премина

  Вехтото премина


  "Вехтото премина". Сила и Живот. Девета серия (1926–1927). Том IV. София, 1931, Издание на ИК "Жануа'98", 2011, ISBN: 978-954-376-053-4
  Книгата за теглене на PDF - линкът е към първото издание - София, 1931 г.
  Вехтото премина
  3 април 1927 г. [опис]
  Двама синове
  10 април 1927 г. [опис]
  Раб и син
  17 април 1927 г. [опис]
  Изостаналите укрухи
  24 април 1927 г. [опис]
  Сто пеняза
  8 май 1927 г. [опис]
  Ще ви се даде
  15 май 1927 г. [опис]
  Що искате?
  22 май 1927 г. [опис]
  Благо и леко
  29 май 1927 г. [опис]
  Две думи
  5 юни 1927 г. [опис]
  Дойде на себе си
  12 юни 1927 г. [опис]
  Ще оздравее
  19 юни 1927 г. [опис]

  Книгата съдържа беседи на Учителят Беинса Дуно от 03.04.1927г. до 19.06.1927г.
   
  * [Оригинал:] "Вехтото премина". Сила и Живот. Девета серия (1926–1927). Том IV. София, 1930.

  97 downloads

  Updated

 12. 26. Мнозина казваха

  Мнозина казваха


  "Мнозина казваха". Сила и Живот. Десета серия (1927–1928). Том I. София, 1933., Издание на ИК "Жануа'98", 2011, ISBN: 978-954-376-061-9
  Книгата за теглене на PDF - линкът е към първото издание - София, 1933 г.
  Мнозина казваха
  4 септември 1927 г. [опис]
  Денят Господен
  11 септември 1927 г. [опис]
  Зарадваха се учениците
  18 септември 1927 г. [опис]
  Оскърбените
  25 септември 1927 г. [опис]
  Мек ответ
  9 октомври 1927 г. [опис]
  Призови Симона!
  16 октомври 1927 г. [опис]
  По-долен от ангелите
  23 октомври 1927 г. [опис]
  Посред тях
  30 октомври 1927 г. [опис]
  И рече Бог
  6 ноември 1927 г. [опис]
  Така е писано
  13 ноември 1927 г. [опис]

  Книгата съдържа беседи на Учителят Беинса Дуно от 04.09.1927г. до 13.11.1927г.
   
  [Оригинал:] "Мнозина казваха". Сила и Живот. Десета серия (1927–1928). Том I. София, 1933.

  85 downloads

  Updated

 13. 27. Ни мъж, ни жена

  Ни мъж, ни жена
   
  [Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Ни мъж, ни жена. Сила и Живот. Десета серия (1927–1928). Том II. София, 1933.
  Ни мъж, ни жена
  20 ноември 1927 г. [опис]
  Ще оздравее момчето ми
  27 ноември 1927 г. [опис]
  Седем кошници
  4 декември 1927 г. [опис]
  За приятелите си
  11 декември 1927 г. [опис]
  Твърдата храна
  18 декември 1927 г. [опис]
  Идат дни
  25 декември 1927 г. [опис]
  В образ Божи
  1 януари 1928 г. [опис]
  Жлебът
  8 януари 1928 г. [опис]
  Заветът
  15 януари 1928 г. [опис]
  Никодим
  22 януари 1928 г. [опис]

  Книгата съдържа беседи на Учителят Беинса Дуно от 20.11.1927г. до 22.01.1928г.
   
  В прочетената глава апостол Павел пробужда тогавашните християни да бъдат негиви подражатели, както и той е подражател на Христа. Тук се разглеждат ред въпроси, които и до днес още остават неизяснени. Това показва, че в успеха на хората от преди две хиляди години насам се забелязва малък напредък, много малък прогрес. Прогресът на съвременния свят се измерва в хиляди от милиметъра. За пример, ако в един квадратен сантиметър се съберат сто милиона вълни от червената светлина, вие ще можете да изчислите колко такива вълни ще се поместят в един милиметър от целия квадратен сантиметър. При това между тия вълни има празни пространства. Питам: Може да се измерите колко е голямо разстоянието от едната до другата вълна ? Като наблюдава светлинните вълни, те ли се движат във вид на прави линии, а всъщност са криви, вълнообразни. Причината за това е, че нашето око не е в състояние да схване и най-слабото извиване на светлинните лъчи, вследствие на което не се виждат прави. Същото основание, много неща в живота ни се виждат прави, а всъщност те са криви. И обратното: много неща ни се виждат криви, а те са прави. Обаче съществува една максима, която определя истинското положение на проявите в живота. Широк смисъл на думата, правата мисъл представя най-късото разстояние между две разумни същества. С други думи казано: Правата линия е тази, на двата края на която седят две разумни същества.
   
  * [Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Ни мъж, ни жена. Сила и Живот. Десета серия (1927–1928). Том II. София, 1933.

  140 downloads

  Updated

 14. 28. Синове на възкресението

  Синове на възкресението


  "Синове на възкресението". Сила и Живот. Десета серия (1927–1928). Том III. София, 1934., Издание на ИК "Жануа'98", 2011 г., ISBN: 978-954-376-061-9, Страници: 304
  Книгата за теглене на PDF - линкът е към първото издание - София, 1934 г.
  Синове на възкресението 29 януари 1928 г.
  Дерзай дъще 5 февруари 1928 г.
  До край 12 февруари 1928 г.
  Дванадесетте племена 26 февруари 1928 г.
  Изново 4 март 1928 г.
  Баща си и майка си 11 март 1928 г.
  Помаза ме 18 март 1928 г.
  Остани с нас! 25 март 1928 г.
  Славата человеческа 1 април 1928 г.
  Ще хвърля мрежата 8 април 1928 г.
  По-драгоценен 15 април 1928 г.

  Книгата съдържа беседи на Учителят Беинса Дуно от 29.01.1928г. до 15.04.1928
   
  [Оригинал:] "Синове на възкресението". Сила и Живот. Десета серия (1927–1928). Том III. София, 1934

  150 downloads

  Updated

 15. 29. За съдба дойдох

  За съдба дойдох


   
  "За съдба дойдох". Сила и Живот. Единадесета серия (1928). София, 1928, Издание на ИК "Жануа'98", 2011, ISBN: 978-954-376-069-5
  Книгата за теглене на PDF - линкът е към първото издание - София, 1928 г.
  За съдба дойдох
  22 април 1928 г. [опис]
  Който се отмята
  29 април 1928 г. [опис]
  Глас от града
  6 май 1928 г. [опис]
  Работникът и неговата прехрана
  13 май 1928 г. [опис]
  Той дойде при Пилата
  20 май 1928 г. [опис]
  Бог е Дух
  27 май 1928 г. [опис]
  Вечно веселие
  3 юни 1928 г. [опис]
  Кога ражда
  10 юни 1928 г. [опис]

  Книгата съдържа беседи на Учителят Беинса Дуно от 22.04.1928г. до 10.06.1928

  103 downloads

  Updated

 16. 30. Учителю благи

  Учителю благи


  "Учителю благи". Сила и Живот. Дванадесета серия (1929). Том I. София, 1934, Издание на ИК "Жануа'98", 2011, ISBN: 978-954-376-054-1
  Книгата за теглене на PDF - линкът е към първото издание - София, 1930 г.
  Учителю благи
  3 февруари 1929 г. [опис]
  На Бога живаго
  10 февруари 1929 г. [опис]
  На този камък
  17 февруари 1929 г. [опис]
  Променява времената
  24 февруари 1929 г. [опис]
  Даде плод
  3 март 1929 г. [опис]
  Лазаре, излез вън!
  10 март 1929 г. [опис]

  Книгата съдържа беседи на Учителят Беинса Дуно от 03.02.1929г. до 10.03.1929г.

  100 downloads

  Updated

 17. 31. Който има невестата

  Който има невестата
   
  [Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Който има невестата. Сила и Живот. Дванадесета серия (1929). Том II.София, 1935.
  Който има невестата
  17 март 1929 г. [опис]
  Сам Отец
  24 март 1929 г. [опис]
  Вързано и развързано
  31 март 1929 г. [опис]
  Той е реченият
  7 април 1929 г. [опис]
  И огорчи се в сърцето си
  14 април 1929 г. [опис]
  Наклали огън
  21 април 1929 г. [опис]
  Момчето ми
  28 април 1929 г. [опис]
  Ела след мене!
  5 май 1929 г. [опис]
  Ще ти въздаде
  12 май 1929 г. [опис]

  Книгата съдържа беседи на Учителят Беинса Дуно от 17.03.1929г. до 12.05.1929г.
   
  В света от памтивека съществуват известни институти, известни учреждения, произходът на които е неизвестен. Такива институти и учреждения, такива навици и черти съществуват и в живата Природа, във всички живи, разумни същества, а най-много в разумните хора. За да разбере известна идея, известен институт или известно учреждение, човек първо трябва да разбира неговия дълбок вътрешен смисъл.
   
  [Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Който има невестата. Сила и Живот. Дванадесета серия (1929). Том II. София, 1935.

  80 downloads

  Updated

 18. 32. Голямото благо

  Голямото благо


  "Голямото благо". Сила и Живот. Дванадесета серия (1929). Том III.София, 1936., Издание на ИК "Жануа'98", 2011, ISBN: 978-954-376-058-9
  Книгата за теглене на PDF - линкът е към първото издание - София, 1936 г.
  Голямото благо
  19 май 1929 г. [опис]
  Другата събота
  26 май 1929 г. [опис]
  Огън да запаля
  2 юни 1929 г. [опис]
  Достоен
  9 юни 1929 г. [опис]
  Да изпълня
  16 юни 1929 г. [опис]
  Разумните кротки
  23 юни 1929 г. [опис]
  Илия вече дойде
  21 юли 1929 г. [опис]
  Що трябва да речете
  28 юли 1929 г. [опис]
  Който слуша моите думи
  4 август 1929 г. [опис]
  Моите овце слушат моя глас
  11 август 1929 г. [опис]

  Книгата съдържа беседи на Учителят Беинса Дуно от 19.05.1929г. до 11.08.1929г.
   
  [Оригинал:] "Голямото благо". Сила и Живот. Дванадесета серия (1929). Том III. София, 1936.

  82 downloads

  Updated

 19. 33. Крадецът и пастирът

  Книгата съдържа 25 неделни беседи от Учителя Беинса Дуно, държани в периода 1 септември 1929г. – 16 февруари 1930г. Изданието се прави по оригинали от Държавен архив, които за пръв път се публикуват. Беседите представят една завършена философия за живота. Коментарът върху текстове от Библията е проникновен и разбираем.
   
  „Сърцето е вече доста остаряло. На негово място иде тази възвишена мисъл, която наричат „новия живот”, великия идеализъм в света. Разбирайте това в неговия чист смисъл.”
   

  Крадецът и пастирят


   
  "Крадецът и пастирът". Неделни беседи. Девета година (1929–1930). Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2006. 652 с.ISBN 954-9589-99-4. ISBN 978-954-9589-99-3.
  Книгата за теглене - PDF
  Крадецът и пастирът
  1 септември 1929 г. [опис]
  Стотникът
  8 септември 1929 г. [опис]
  Обикновени и необикновени процеси
  15 септември 1929 г. [опис]
  Духовното у човека
  22 септември 1929 г. [опис]
  Духът Господен
  29 септември 1929 г. [опис]
  Забранихме му
  6 октомври 1929 г. [опис]
  Вечното благовестие
  13 октомври 1929 г. [опис]
  Тази сирота вдовица тури от всичките най-много
  20 октомври 1929 г. [опис]
  Блажени са очите и ушите
  27 октомври 1929 г. [опис]
  Чуха, че иде Исус
  3 ноември 1929 г. [опис]
  Сторете да насядат
  10 ноември 1929 г. [опис]
  Сам се опасваше
  17 ноември 1929 г. [опис]
  Влязоха в ладията
  24 ноември 1929 г. [опис]
  Пасха Господня е
  1 декември 1929 г. [опис]
  Да ида да го събудя
  8 декември 1929 г. [опис]
  Да ви даде
  15 декември 1929 г. [опис]
  Имам власт
  22 декември 1929 г. [опис]
  Аз живея, и вие ще живеете
  29 декември 1929 г. [опис]
  От сърцето излизат
  5 януари 1930 г. [опис]
  Да се радват наедно
  12 януари 1930 г. [опис]
  Двете лепти
  19 януари 1930 г. [опис]
  Богове сте
  26 януари 1930 г. [опис]
  Аз съм, не бойте се!
  2 февруари 1930 г. [опис]
  Побеждавайте злото
  9 февруари 1930 г. [опис]
  Изпитай и виж
  16 февруари 1930 г. [опис]

  "Крадецът и пастирът". Неделни беседи. Девета година (1929–1930). Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2006. 652 с.ISBN 954-9589-99-4. ISBN 978-954-9589-99-3.
   
  Бележки от книгата:
   
  Книгата съдържа 25 неделни беседи от Учителя Беинса Дуно, държани в периода 1 септември 1929г. – 16 февруари 1930г. Изданието се прави по оригинали от Държавен архив, които за пръв път се публикуват. Беседите представят една завършена философия за живота. Коментарът върху текстове от Библията е проникновен и разбираем.
   
   
  Забележка. Автентичността на стенографските записи е запазена.
   
  От 1. до 4. беседите са препечатани от „Крадецът и пастирът“, том I, София 1937 г., а 17. и 18. – от „Да ви даде“, том II, София 1938 г.
   
  Предпечатна подготовка: Румяна Маринова.

  83 downloads

  Updated

 20. 34. Делата Божии

  Делата Божии


   
  "Делата Божии". Сила и Живот. Тринадесета серия (1929–1930). Том III. София, 1940, Издание на ИК "Жануа'98", 2012, ISBN: 978-954-376-073-2
  Книгата за теглене на PDF - линкът е към първото издание - София, 1940 г.
  Делата Божии
  23 февруари 1930 г. [опис]
  Както светът дава
  2 март 1930 г. [опис]
  Призовете ги на сватба
  9 март 1930 г. [опис]
  С благост и Истина
  16 март 1930 г. [опис]
  Синове на светлината
  23 март 1930 г. [опис]
  В сила
  30 март 1930 г. [опис]
  И рече Исус
  6 април 1930 г. [опис]
  Господар на съдбата
  13 април 1930 г. [опис]
  Аз и Отец едно сме
  20 април 1930 г. [опис]
  Доведете ми го тук
  27 април 1930 г. [опис]
  На видело
  4 май 1930 г. [опис]
  Да влезеш
  11 май 1930 г. [опис]
  Да се възвеселим
  18 май 1930 г. [опис]
  По-горни от тях
  25 май 1930 г. [опис]
  С огън и сол
  1 юни 1930 г. [опис]
  Който влиза
  8 юни 1930 г. [опис]
  Преди Авраама
  15 юни 1930 г. [опис]
  За храна
  22 юни 1930 г. [опис]
  Близо е лятото
  29 юни 1930 г. [опис]
  В дома на Симона
  6 юли 1930 г. [опис]

  “Делата Божии”. Смисълът на живота седи в работата. Думата “работа” се употребява често в обикновения живот, дето й се придава обикновено значение. В този смисъл под понятието “работа” разбираме всичко възвишено и велико, което човек разбира надеждата, вярата и Любовта. Ако не разботи, той нищо не може да разбере. Разумният свят си служи с работата като един от съвършените методи за постижение. Съществуват още два метода, с които хората постигат своите цели: метод на труда и метод на мъчението. И двата метода дават различни резултати: методът на т руда е създал недоволството, а методът на мъчението – инвалидите. Следователно инвалидите са хора на мъчението, недоволните – хора на труда, а здравите, учените, мъдрите – хора на всичко възвишено и благородно, хора на работата.
   
  [Оригинал:] "Делата Божии". Сила и Живот. Тринадесета серия (1929–1930). Том III. София, 1940.

  94 downloads

  Updated

 21. 35. Условия за растене

  Условия за растене


   
  "Условия за растене". Сила и Живот. Тринадесета серия (1929–1930). Том IV. София, 1949, Издание на ИК "Жануа'98", 2012, ISBN: 978-954-376-073-2
  Книгата за теглене на PDF - линкът е към първото издание - София, 1949 г.
  Условия за растене
  31 август 1930 г. [опис]
  Имам ястие
  7 септември 1930 г. [опис]
  Просете, търсете и хлопайте
  14 септември 1930 г. [опис]
  От Египет
  21 септември 1930 г. [опис]
  Не могат да приемат
  28 септември 1930 г. [опис]
  Иде Исус
  5 октомври 1930 г. [опис]
  Разумното слово
  12 октомври 1930 г. [опис]
  Отец люби Сина
  19 октомври 1930 г. [опис]
  Живият хляб
  26 октомври 1930 г. [опис]
  Да се благовества
  2 ноември 1930 г. [опис]
  Него видя Исус
  9 ноември 1930 г. [опис]
  Ще ме видите
  16 ноември 1930 г. [опис]
  Двама или трима
  23 ноември 1930 г. [опис]
  Дигнете камъка!
  30 ноември 1930 г. [опис]

  Ще преведа този стих на класически език. Той е езикът на най-учените хора. Само учените могат да разберат защо учениците на Христа слязоха на морето. На научен език слизането означава растене. Какво отношение има между слизането на учениците на морето и растенето? Значи, има нещо, заради което и Христос слезе от невидимия свят на Земята. Той минал пространството от невидимия свят до морето и от морето до сушата с цел да се учи. Нищо в Природата не става случайно, нито безразборно. Нещата не стават механически. Всичко в Природата е разумно. Земята има своето велико предназначение в Космоса, затова и съществата, които са слезли на нея, имат определена цел. Ако целта им е определена от самите тях, колко по-определена е за онези, които са създали Земята. Целта им е толкова ясна, колкото е ясно и на професорите, защо са създали университета. Обаче студентите, които следват университета, едва сега изучават неговата програма. Ученикът се чуди на ума на тези, които са създали училището.
   
  [Оригинал:] "Условия за растене". Сила и Живот. Тринадесета серия (1929–1930). Том IV. София, 1949.

  127 downloads

  Updated

 22. 36. Изново

  Изново


   
  "Изново". Сила и Живот. Петнадесета серия (1931–1932). Том I. Бургас, 1992.
  Книгата за теглене на PDF
  Душата ми е отегчена от живота ми
  27 септември 1931 г. [опис]
  Да се облечете в новия човек
  4 октомври 1931 г. [опис]
  Дайте ни от вашето масло
  11 октомври 1931 г. [опис]
  Син Человечески отхожда
  8 ноември 1931 г. [опис]
  Няма да угаси
  15 ноември 1931 г. [опис]
  За кого ме мислите
  22 ноември 1931 г. [опис]
  Жал ми е за народа
  6 декември 1931 г. [опис]
  Пред всичкия народ
  13 декември 1931 г. [опис]
  Според делата
  20 декември 1931 г. [опис]
  Думата му държа
  27 декември 1931 г. [опис]
  От смърт в живот
  3 януари 1932 г. [опис]

  Книгата съдържа беседи на Учителят Беинса Дуно от 27.09.1931г. до 03.01.1932г.

  89 downloads

  Updated

 23. 37. Вземи детето

  Вземи детето


   
  "Вземи детето". Сила и Живот. Петнадесета серия (1931–1932). Том II. Бургас, 1993.
  Книгата за теглене на PDF

  Вземи детето
  10 януари 1932 г. [опис]
  Освободени
  17 януари 1932 г. [опис]
  Доведете ми го
  24 януари 1932 г. [опис]
  Проява на живата светлина
  31 януари 1932 г. [опис]
  Тези малките
  7 февруари 1932 г. [опис]
  Да известят на учениците Му
  14 февруари 1932 г. [опис]
  Моята Любов няма да премине
  21 февруари 1932 г. [опис]
  След това
  28 февруари 1932 г. [опис]
  В последното време
  6 март 1932 г. [опис]
  Приложете Добродетел
  13 март 1932 г. [опис]
  Що да сторя
  20 март 1932 г. [опис]
  Верният в малкото
  27 март 1932 г. [опис]
  Наклали огън
  3 април 1932 г. [опис]

  Книгата съдържа беседи на Учителят Беинса Дуно от 10.01.1932г. до 03.04.1932г.
   
  Ще взема само няколко думи от 13 стих: “Вземи детето и майката.”
   
  Туй изречение се повтаря два пъти в същата глава. Първият път – да вземе детето и майката и да иде в Египет. Вторият път – да вземе детето и майка му и да се върне в Йерусалим, в Израил.
   
  Да описваме известни събития, които са станали преди две хиляди години, като една история и да не можем да извадим някаква поука, то е само едно забавление, театрално забавление. Присъствате вие на някой концерт, на някое представление; след като излезете от представлението, може да си дадете един отчет какво сте придобили. Преди да идете на представлението, се теглите на везни колко тежите, и като се върнете от представлението, пак се премерите на точни везни, да видите придобихте ли нещо или загубихте. Ако искате да имате конкретна представа за придобивката, всякога когато човек трябва да придобие нещо на Земята, той трябва да придобие един грам или една хилядна от грама, да има едно изменение в неговата тежест. Ние наричаме туй реалност.

  127 downloads

  Updated

 24. 38. Живот, светлина и свобода

  Ще прочета осма глава от Притчите.
  Сега ще ви говоря вътху три неща: живот светлина и свобода. Това са качества, атрибути, от които Мъдростта се определя. Аз нямам предвид това разбиране, което вие имате за живота, нито това разбиране, което имате за свободата. Не че това разбиране, което вие имате, е криво, но то е толкова вярно, колкото е вярно знанието на детето в сравнение със знанието и изкуството на младия художник, който едва сега започва да рисува, и знанието на онзи велик изявил се художник. То е толкова вярно, колкото знанието на начинаещия музикант и знанието на онзи даровит, гениеален виртуоз.
  Книгата съдържа 14 беседи на Учителя Беинса Дуно, които представляват XV серияна Неделни беседи. Държани през 1932г., беседите са второ издание.
   

  Живот, светлина и свобода


   
  "Живот, светлина и свобода", Сила и Живот, Петнадесета серия (1931–1932), Том III, ИК "Жануа'98", София, 2012 г. ISBN 978-954-376-078-7
  Книгата за теглене - PDF
  Живот, светлина и свобода
  10 април 1932 г. [опис]
  Покрива и изправя
  17 април 1932 г. [опис]
  Запечатаната книга
  24 април 1932 г. [опис]
  Когато беше по-млад
  1 май 1932 г. [опис]
  Ако всичкия свят спечеля
  22 май 1932 г. [опис]
  Вечният порядък
  29 май 1932 г. [опис]
  Доброто семе
  5 юни 1932 г. [опис]
  И видя там човек
  12 юни 1932 г. [опис]
  Живейте разумно
  19 юни 1932 г. [опис]
  Малцина избрани
  26 юни 1932 г. [опис]
  Творители на Словото
  3 юли 1932 г. [опис]
  Прие го с радост
  10 юли 1932 г. [опис]
  Ценни мисли
  4 септември 1932 г. [опис]
  Истинната лоза
  18 септември 1932 г. [опис]

  Ще прочета осма глава от Притчите.
   
  Сега ще ви говоря вътху три неща: живот светлина и свобода. Това са качества, атрибути, от които Мъдростта се определя. Аз нямам предвид това разбиране, което вие имате за живота, нито това разбиране, което имате за свободата. Не че това разбиране, което вие имате, е криво, но то е толкова вярно, колкото е вярно знанието на детето в сравнение със знанието и изкуството на младия художник, който едва сега започва да рисува, и знанието на онзи велик изявил се художник. То е толкова вярно, колкото знанието на начинаещия музикант и знанието на онзи даровит, гениеален виртуоз.
   
  Книгата съдържа 14 беседи на Учителя Беинса Дуно, които представляват XV серияна Неделни беседи. Държани през 1932г., беседите са второ издание.
   
  *[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Живот, светлина и свобода. Сила и Живот. Петнадесета серия (1931–1932). Том III. Бургас, 1994.

  120 downloads

  Updated

 25. 39. Възкресението

  Книгата съдържа 20 неделни беседи от Учителя Беинса Дуно, държани в края на 1932 и началото на 1933 г. Това е том първи на 12 година на Неделните беседи и първото им издание.
   
  “Какво се крие зад смъртта? Какво се крие, преди да е умрял човек? Ние знаем, че зад смъртта се крие животът на безсмъртието и който не може да мине там, той остава в областта на промените, на ограниченията. Сега някой ще каже, че човек ще изчезне. Не изчезва човек.”
   

  Възкресение


   
  "Възкресение". Неделни беседи. Дванадесета година (1932–1933). Том I. Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 544 с. ISBN 954-9589-34-X.
  Книгата за теглене - PDF
  Превръщане на числата
  25 септември 1932 г. [опис]
  Намерената овца
  2 октомври 1932 г. [опис]
  Възведен биде
  9 октомври 1932 г. [опис]
  Чуваш ли
  16 октомври 1932 г. [опис]
  Като дете
  23 октомври 1932 г. [опис]
  Възкресение
  30 октомври 1932 г. [опис]
  Ето отрока
  6 ноември 1932 г. [опис]
  Сляп от рождение
  13 ноември 1932 г. [опис]
  Ти ли си
  20 ноември 1932 г. [опис]
  Имаше някой человек
  27 ноември 1932 г. [опис]
  Яви им се
  4 декември 1932 г. [опис]
  Думи на Правда
  11 декември 1932 г. [опис]
  Живият хляб
  18 декември 1932 г. [опис]
  Ще влезе Духът
  25 декември 1932 г. [опис]
  На двама господари
  1 януари 1933 г. [опис]
  Духът дава живот
  8 януари 1933 г. [опис]
  И украсиха светилниците си
  15 януари 1933 г. [опис]
  Защо възкръсна
  29 януари 1933 г. [опис]
  Първото място
  5 февруари 1933 г. [опис]
  И проводи ги
  12 февруари 1933 г. [опис]

   
  *[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Възкресение. Неделни беседи. Дванадесета година (1932–1933). Том I. Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 544 с. ISBN 954-9589-34-X.
  Бележки от книгата:
  Издателският екип изказва благодарност на всички, които с цената на лишения, граничещи с героизъм, запазиха за поколенията безценното Слово на Учителя. Благодарим на стенографките Паша Теодорова (1888–1972), Савка Керемидчиева (1901–1945), Елена Андреева (1899–1990) и на съхранявалите го през годините българи.
  Да бъде благословен самоотверженият им труд.
  Координатор по отпечатването на неиздаденото до този момент Слово на Учителя е Вергилий Кръстев.
  Автентичността на стенографските записи е запазена.
  Предпечатна подготовка: Румяна Маринова, Калина Йорданова.

  133 downloads

  Updated


×
×
 • Create New...