Jump to content

Издателство "Жануа-98"

69 files

 1. 40. Радостта

  Книгата съдържа 22 беседи от Учителя Беинса Дуно, които представляват том II от 12 година на Неделните беседи. Беседите се издават за първи път.
   
  “Тигърът, това е недоволството в човека. Когато той изгуби любовта си, той отива да гони тези животни, да ги убива. Той върши нещо, което е престъпно. Човек може да руши грънците, които той е направил. Да чупи грънците, които другите са направили, той няма право. Ние имаме право да направим себе си нещастни, но нямаме право да направим другите нещастни, ако искате един морал. Можете себе си да убодете на един трън, но другите нямате право. Нека всеки да прави опит с себе си. Ако туй действа благотворно, да го приложи и на другите.”
   

  Радостта


   
  "Радостта". Неделни беседи. Дванадесета година (1932–1933). Том II. Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 512 с. ISBN 954-9589-35-8.
  Книгата за теглене - PDF
  А друго падна на добрата земя
  19 февруари 1933 г. [опис]
  Добро и човещина
  26 февруари 1933 г. [опис]
  Мир на този дом
  5 март 1933 г. [опис]
  В Неговата любов
  12 март 1933 г. [опис]
  Верен в малкото
  19 март 1933 г. [опис]
  Кой ще ви даде вашето
  26 март 1933 г. [опис]
  Радостта
  2 април 1933 г. [опис]
  Познаването на истината
  9 април 1933 г. [опис]
  Живот вечен
  16 април 1933 г. [опис]
  Домостроителят
  23 април 1933 г. [опис]
  Петте ечемичени хляба
  30 април 1933 г. [опис]
  Овчарите
  7 май 1933 г. [опис]
  Добродетелната жена
  14 май 1933 г. [опис]
  В правда и съдба
  21 май 1933 г. [опис]
  Не се мълви
  28 май 1933 г. [опис]
  Надеждата ти
  11 юни 1933 г. [опис]
  Добрите дарби
  25 юни 1933 г. [опис]
  Праведният ходи в целостта си
  2 юли 1933 г. [опис]
  Мъдростта съгради
  9 юли 1933 г. [опис]
  Елате да обядваме
  16 юли 1933 г. [опис]
  Не се сравнявай с нея
  23 юли 1933 г. [опис]
  Който направи небето и земята
  30 юли 1933 г. [опис]

  Книгата съдържа 22 беседи от Учителя Беинса Дуно, които представляват том II от 12 година на Неделните беседи. Беседите се издават за първи път.
   
   
  "Радостта". Неделни беседи. Дванадесета година (1932–1933). Том II. Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 512 с. ISBN 954-9589-35-8.
  Бележки от книгата:
  Издателският екип изказва благодарност на всички, които с цената на лишения, граничещи с героизъм, запазиха за поколенията безценното Слово на Учителя. Благодарим на стенографките Паша Теодорова (1888–1972), Савка Керемидчиева (1901–1945), Елена Андреева (1899–1990) и на съхранявалите го през годините българи.
  Да бъде благословен самоотверженият им труд.
  Координатор по отпечатването на неиздаденото до този момент Слово на Учителя е Вергилий Кръстев.
  Автентичността на стенографските записи е запазена.
  Бележки от книгата:
  Предпечатна подготовка: Румяна Маринова, Калина Йорданова.

  105 downloads

  Updated

 2. 41. Постижимото

  Книгата съдържа 21 неделни беседи от Учителя Беинса Дуно, държани от октомври 1933 до февруари 1934г. Беседите се издават за първи път и са без редакции по текста.
   
  “Всяка права мисъл, изпратена в пространството, от нас възприета, всички тия разумни същества от човешката раса, които са завършили своето развитие, те като възприемат твоята мисъл, веднага се притичват на помощ, да ти уяснят. Те са не един, не двама. Наричат ги “помощници на човечеството”. Всеки човек има свои помощници. Но щом откажеш да вървиш по правия път, тогава ще дойдат учители по-долу от тебе и ще те върнат в някое животно.”
   

  Постижимото


   
  "Постижимото". Неделни беседи (1933–1934). Том I. Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 432 с. ISBN 954-9589-40-4.
  Книгата за теглене - PDF
  Постижимото
  1 октомври 1933 г. [опис]
  Непреривните постижения
  8 октомври 1933 г. [опис]
  Ще се зарадва
  15 октомври 1933 г. [опис]
  Да правим добро
  22 октомври 1933 г. [опис]
  За да благовествувам
  29 октомври 1933 г. [опис]
  Там ще бъде и слугата Ми
  5 ноември 1933 г. [опис]
  Работа и почивка. Любов и Мъдрост
  12 ноември 1933 г. [опис]
  Произход и значение на светилника
  19 ноември 1933 г. [опис]
  Красна като Луната и чиста като Слънцето
  26 ноември 1933 г. [опис]
  Стани и яж!
  3 декември 1933 г. [опис]
  Земята на живите
  10 декември 1933 г. [опис]
  Освободеният роб
  17 декември 1933 г. [опис]
  О, да ми беше като брат
  24 декември 1933 г. [опис]
  Да живее душата ми!
  31 декември 1933 г. [опис]
  Слушай, сине Мой!
  14 януари 1934 г. [опис]
  Обичайте я!
  21 януари 1934 г. [опис]
  Огнената пещ
  28 януари 1934 г. [опис]
  Разумните ще разберат
  4 февруари 1934 г. [опис]
  Мене слушайте
  11 февруари 1934 г. [опис]
  Усилни времена
  18 февруари 1934 г. [опис]
  Ако имате Любов
  25 февруари 1934 г. [опис]

  Книгата съдържа 21 неделни беседи от Учителя Беинса Дуно, държани от октомври 1933 до февруари 1934г. Беседите се издават за първи път и са без редакции по текста.
   
  "Постижимото". Неделни беседи (1933–1934). Том I. Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 432 с. ISBN 954-9589-40-4.
  Бележки от книгата:
  Издателският екип изказва благодарност на всички, които с цената на лишения, граничещи с героизъм, запазиха за поколенията безценното Слово на Учителя. Благодарим на стенографките Паша Теодорова (1888–1972), Савка Керемидчиева (1901–1945), Елена Андреева (1899–1990) и на съхранявалите го през годините българи. Да бъде благословен самоотверженият им труд.
  Координатор по отпечатването на неиздаденото до този момент Слово на Учителя е Вергилий Кръстев.
  Автентичността на стенографските записи е запазена.
  Думите в квадратните скоби [] са добавени от издателския екип на местата, където в разчетената стенограма е изпуснат текст, чийто смисъл сме се опитали да възстановим, или (на няколко места) за по-лесно разбиране на някои изречения с по-особен строеж. На местата, където не сме успели да възстановим смисъла, сме сложили многоточие в квадратни скоби. Бележките под линия са на издателския екип.
  Бележки от книгата:
  Компютърен набор: Зоя Янева.
  Корекция и предпечатна подготовка: Марина Иванова.

  88 downloads

  Updated

 3. 42. Приготовленията на сърцето

  Книгата съдържа 24 неделни беседи от Учителя Беинса Дуно, държани в периода март - септември 1934г. Публикуват се за първи път, без редакция на текста.
   
  “Сериозна работа е проявлението на Божественото. Най-първо Бог се проявява чрез Земята. Земята е един проводник. Понеже казва Писанието, че Бог взел пръст и от нея направил човека. Значи, ти не може да разбереш Бога, ако ти не разбираш Земята. Тя е негов проводник. После, Слънцето е проводник преди човека. И то е друг проводник. Ако не може да разбереш Слънцето, не може да разбереш и Бога.”
   

  Приготовленията на сърцето


   
  "Приготовленията на сърцето". Неделни беседи (1933–1934). Том II. Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 416 с. ISBN 954-9589-54-4.
  Книгата за теглене - PDF
  Приготовленията на сърцето
  4 март 1934 г. [опис]
  Словото
  11 март 1934 г. [опис]
  Стана здрав
  18 март 1934 г. [опис]
  Какво знамение показваш нам?
  25 март 1934 г. [опис]
  Очите на мъдрия
  1 април 1934 г. [опис]
  Тъй мисля аз
  8 април 1934 г. [опис]
  Наяве
  15 април 1934 г. [опис]
  Три възгледа
  22 април 1934 г. [опис]
  Разпаленият въглен
  29 април 1934 г. [опис]
  Да имат живот
  6 май 1934 г. [опис]
  Числото 153
  13 май 1934 г. [опис]
  Да се не смущава сърцето ви!
  20 май 1934 г. [опис]
  Има време
  27 май 1934 г. [опис]
  Изпълнѝ
  3 юни 1934 г. [опис]
  Умно дете
  10 юни 1934 г. [опис]
  Три фактора
  17 юни 1934 г. [опис]
  Не живея за себе си
  24 юни 1934 г. [опис]
  Приемете Духа
  8 юли 1934 г. [опис]
  Изново родени
  15 юли 1934 г. [опис]
  Хвърлѝ хляба
  22 юли 1934 г. [опис]
  Вътрешният човек
  29 юли 1934 г. [опис]
  Който прави истината
  26 август 1934 г. [опис]
  Доброто семе
  2 септември 1934 г. [опис]
  Мечът на Духа
  9 септември 1934 г. [опис]

  Книгата съдържа 24 неделни беседи от Учителя Беинса Дуно, държани в периода март - септември 1934г. Публикуват се за първи път, без редакция на текста.
   
  "Приготовленията на сърцето". Неделни беседи (1933–1934). Том II. Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 416 с. ISBN 954-9589-54-4.
  Бележки от книгата:
  Издателският екип изказва благодарност на всички, които с цената на лишения, граничещи с героизъм, запазиха за поколенията безценното Слово на Учителя. Благодарим на стенографките Паша Теодорова (1888–1972), Савка Керемидчиева (1901–1945), Елена Андреева (1899–1990) и на съхранявалите го през годините българи. Да бъде благословен самоотверженият им труд.
  Координатор по отпечатването на неиздаденото до този момент Слово на Учителя е Вергилий Кръстев.
  Автентичността на стенографските записи е запазена.
  Думите в квадратните скоби [] са добавени от издателския екип на местата, където в разчетената стенограма е изпуснат текст, чийто смисъл сме се опитали да възстановим, или (на няколко места) за по-лесно разбиране на някои изречения с по-особен строеж. На местата, където не сме успели да възстановим смисъла, сме сложили многоточие в квадратни скоби. Бележките под линия са на издателския екип.
  Бележки от книгата:
  Компютърен набор: Зоя Янева.
  Корекция и предпечатна подготовка: Марина Иванова.

  105 downloads

  Updated

 4. 42. Приготовленията на сърцето

  Приготовленията на сърцето
   
  [Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Приготовленията на сърцето. Неделни беседи (1933–1934). Том II. Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 416 с. ISBN 954-9589-54-4.
  Книгата за теглене - PDF
  Приготовленията на сърцето
  4 март 1934 г. [опис]
  Словото
  11 март 1934 г. [опис]
  Стана здрав
  18 март 1934 г. [опис]
  Какво знамение показваш нам?
  25 март 1934 г. [опис]
  Очите на мъдрия
  1 април 1934 г. [опис]
  Тъй мисля аз
  8 април 1934 г. [опис]
  Наяве
  15 април 1934 г. [опис]
  Три възгледа
  22 април 1934 г. [опис]
  Разпаленият въглен
  29 април 1934 г. [опис]
  Да имат живот
  6 май 1934 г. [опис]
  Числото 153
  13 май 1934 г. [опис]
  Да се не смущава сърцето ви!
  20 май 1934 г. [опис]
  Има време
  27 май 1934 г. [опис]
  Изпълнѝ
  3 юни 1934 г. [опис]
  Умно дете
  10 юни 1934 г. [опис]
  Три фактора
  17 юни 1934 г. [опис]
  Не живея за себе си
  24 юни 1934 г. [опис]
  Приемете Духа
  8 юли 1934 г. [опис]
  Изново родени
  15 юли 1934 г. [опис]
  Хвърлѝ хляба
  22 юли 1934 г. [опис]
  Вътрешният човек
  29 юли 1934 г. [опис]
  Който прави истината
  26 август 1934 г. [опис]
  Доброто семе
  2 септември 1934 г. [опис]
  Мечът на Духа
  9 септември 1934 г. [опис]

  Книгата съдържа 24 неделни беседи от Учителя Беинса Дуно, държани в периода март - септември 1934г. Публикуват се за първи път, без редакция на текста.
   
  “Сериозна работа е проявлението на Божественото. Най-първо Бог се проявява чрез Земята. Земята е един проводник. Понеже казва Писанието, че Бог взел пръст и от нея направил човека. Значи, ти не може да разбереш Бога, ако ти не разбираш Земята. Тя е негов проводник. После, Слънцето е проводник преди човека. И то е друг проводник. Ако не може да разбереш Слънцето, не може да разбереш и Бога.”
   
  [Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Приготовленията на сърцето. Неделни беседи (1933–1934). Том II. Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 416 с. ISBN 954-9589-54-4.
  Бележки от книгата:
  Издателският екип изказва благодарност на всички, които с цената на лишения, граничещи с героизъм, запазиха за поколенията безценното Слово на Учителя. Благодарим на стенографките Паша Теодорова (1888–1972), Савка Керемидчиева (1901–1945), Елена Андреева (1899–1990) и на съхранявалите го през годините българи. Да бъде благословен самоотверженият им труд.
  Координатор по отпечатването на неиздаденото до този момент Слово на Учителя е Вергилий Кръстев.
  Автентичността на стенографските записи е запазена.
  Думите в квадратните скоби [] са добавени от издателския екип на местата, където в разчетената стенограма е изпуснат текст, чийто смисъл сме се опитали да възстановим, или (на няколко места) за по-лесно разбиране на някои изречения с по-особен строеж. На местата, където не сме успели да възстановим смисъла, сме сложили многоточие в квадратни скоби. Бележките под линия са на издателския екип.
  Бележки от книгата:
  Компютърен набор: Зоя Янева.
  Корекция и предпечатна подготовка: Марина Иванова.

  78 downloads

  Updated

 5. 43. Този е живият хляб

  Книгата съдържа 39 неделни беседи от Учителя Беинса Дуно, държани през 1934 - 1935г. Беседите се публикуват за първи път, без всякаква редакция.
   
  “Та според сегашната философия на живота, хлябът, който слиза отгоре, слиза с цел на поправи нещата. Сега, ако ви кажа, че този хляб е Духът Божи, вие имате съвсем друга представа за Духът Божи. Сега аз съм забелязал, че когат се говори за Духът Божи,у всички казват, че Духът Божи се проявява във всички черкви. Да, понякога говори Духът Божи, а понякога говори човешката мисъл. Мисълта е отражение на духа и тогава хората мислят, че Духът им говори.”
   

  Този е живият хляб


   
   
  "Този е живият хляб". Неделни беседи (1934–1935). Първо издание. Кърджали, Издателство „АСК-93“, 1998. 692 с. ISBN 954-9589-16-1.
  Книгата за теглене - PDF
  Призоваха Исуса
  23 септември 1934 г. [опис]
  С какво тяло?
  7 октомври 1934 г. [опис]
  Колко са прекрасни нозете
  14 октомври 1934 г. [опис]
  Оставете да растат наедно и двете!
  21 октомври 1934 г. [опис]
  Дързайте!
  28 октомври 1934 г. [опис]
  Всичко е възможно
  4 ноември 1934 г. [опис]
  В царството на Христа и Бога
  11 ноември 1934 г. [опис]
  Животът е по-драгоценен
  18 ноември 1934 г. [опис]
  Който сее и който жъне
  25 ноември 1934 г. [опис]
  Помни Създателя си!
  2 декември 1934 г. [опис]
  Добри вести
  9 декември 1934 г. [опис]
  Когото възкръси
  16 декември 1934 г. [опис]
  И ще доведат всичките ви братя
  6 януари 1935 г. [опис]
  Здравото учение
  13 януари 1935 г. [опис]
  Плод стократен
  20 януари 1935 г. [опис]
  Недейте се грижи за живота си
  27 януари 1935 г. [опис]
  Разумният домостроител
  3 февруари 1935 г. [опис]
  Този е живият хляб
  10 февруари 1935 г. [опис]
  Бъдете прочее разумни!
  17 февруари 1935 г. [опис]
  Тогаз се обърнах аз и видях
  24 февруари 1935 г. [опис]
  Всеки, който слуша тези мои думи
  3 март 1935 г. [опис]
  И отиде, та се представи
  10 март 1935 г. [опис]
  Благоприятната Господня година
  17 март 1935 г. [опис]
  Каквото вържете на земята
  24 март 1935 г. [опис]
  Който се учи на Словото Божие
  31 март 1935 г. [опис
  Да обичаш и да те обичат
  7 април 1935 г. [опис]
  Колко е хубава твоята любов!
  14 април 1935 г. [опис]
  Ако не ядете
  21 април 1935 г. [опис]
  Един от дванадесетте
  28 април 1935 г. [опис]
  Пак се яви!
  5 май 1935 г. [опис]
  Светите Твои градове
  12 май 1935 г. [опис]
  Каза ми всичко
  16 юни 1935 г. [опис]
  Сгърбената жена
  23 юни 1935 г. [опис]
  Бъдете като децата
  30 юни 1935 г. [опис]
  На утрешния ден
  7 юли 1935 г. [опис]
  Развързано ще бъде на небето
  14 юли 1935 г. [опис]
  Блажен, който яде хляб в Царството Божие
  21 юли 1935 г. [опис]
  Всичко чрез Него стана
  8 септември 1935 г. [опис]
  Когато беше по-млад
  15 септември 1935 г. [опис]

  Книгата съдържа 39 неделни беседи от Учителя Беинса Дуно, държани през 1934 - 1935г. Беседите се публикуват за първи път, без всякаква редакция.
   
  "Този е живият хляб". Неделни беседи (1934–1935). Първо издание. Кърджали, Издателство „АСК-93“, 1998. 692 с. ISBN 954-9589-16-1.
  Бележки от книгата:
  Издателският екип изказва благодарност на всички, които с цената на лишения, граничещи с героизъм, запазиха за поколенията безценното Слово на Учителя. Благодарим на стенографките Паша Теодорова (1888–1972), Савка Керемидчиева (1901–1945), Елена Андреева (1899–1990) и на съхранявалите го през годините българи.
  Да бъде благословен самоотверженият им труд!
  Автентичността на стенографските записи е запазена.
  Всяко Божие слово е опитано. То е щит за тези, които уповават на него. Не притуряй на неговите думи, за да те не обличи и се покажеш лъжец. (Прит. 30; 5, 6)
  Бележки от книгата:
  Компютърен набор: Стоил Янев, Ненко Станев.
  Коректори: Стоил Янев, Христо Андонов.
  Графично оформление: Стойко Стойчев.
  Добронамерено и с разбиране съдействаха: Стойко Стоянов, Минка Андонова./
  Координатор по отпечатването на неиздаденото до този момент Слово на Учителя Дънов: Вергилий Кръстев.

  277 downloads

  Updated

 6. 44. Вас ви нарекох приятели

  Книгата съдържа 32 беседи от Учителя Беинса Дуно, държани през периода края на 1935 - 1936 г. Беседите се публикуват за първи път от разшифровани стенограми.
   
  “Ако Христос не е възкръснал, в какво вярват тия 500 милиона души християни, които са готови да положат живота си за Христа? На някакво суеверие ли се дължи това? Не, силата на християнството седи в онази Божествена мисъл. Христос мислеше, Той беше човек на мисълта. Той вечер не спеше, но прекарваше в дълбоко размишление. Христос изучаваше света, изучаваше хората. Той знаеше какви нужди имат, какво им липсва. Той знаеше какво щеше да стане.”
   

  Вас ви нарекох приятели


   
  "Вас ви нарекох приятели". Неделни беседи (1935–1936). Първо издание. Кърджали, Издателство „АСК-93“, 1998. 570 с.ISBN 954-9589-24-2.
  Книгата за теглене - PDF
  Защо им говориш с притчи?
  22 септември 1935 г. [опис]
  Изтълкувай ни тази притча
  29 септември 1935 г. [опис]
  Кристализиране на човешката душа
  6 октомври 1935 г. [опис]
  Ще хвърля мрежата
  13 октомври 1935 г. [опис]
  Забравените неща
  20 октомври 1935 г. [опис]
  Умих се и гледам
  27 октомври 1935 г. [опис]
  Кротките ще наследят земята. Движение, приложение и постижение
  3 ноември 1935 г. [опис]
  Роденото от плътта
  10 ноември 1935 г. [опис]
  Плевели
  17 ноември 1935 г. [опис]
  Закхее, сляз скоро!
  24 ноември 1935 г. [опис]
  Иди повикай мъжа си!
  1 декември 1935 г. [опис]
  Дванадесетият час
  8 декември 1935 г. [опис]
  Да се не изгуби нищо
  15 декември 1935 г. [опис]
  Да имат живот
  22 декември 1935 г. [опис]
  Вас ви нарекох приятели
  29 декември 1935 г. [опис]
  Онова, което дава живот
  5 януари 1936 г. [опис]
  Не съдете по лице
  12 януари 1936 г. [опис]
  Всичко, което чух
  19 януари 1936 г. [опис]
  Ти кой си?
  26 януари 1936 г. [опис]
  Знайното и незнайното
  16 февруари 1936 г. [опис]
  За да бъдете синове
  23 февруари 1936 г. [опис]
  Тази заповед приех от Отца си
  1 март 1936 г. [опис]
  Ето младоженецът иде
  8 март 1936 г. [опис]
  Те ще наследят земята
  15 март 1936 г. [опис]
  Ако се родите изново
  29 март 1936 г. [опис]
  Понеже ви изказах това
  5 април 1936 г. [опис]
  Заведоха Исуса
  12 април 1936 г. [опис]
  Светило на тялото
  19 април 1936 г. [опис]
  Което човек сее
  26 април 1936 г. [опис]
  Защо е позволено някой да прави добро
  3 май 1936 г. [опис]
  Идете в Галилея
  5 юли 1936 г. [опис]

  Книгата съдържа 32 беседи от Учителя Беинса Дуно, държани през периода края на 1935 - 1936 г. Беседите се публикуват за първи път от разшифровани стенограми.
   
  “Ако Христос не е възкръснал, в какво вярват тия 500 милиона души християни, които са готови да положат живота си за Христа? На някакво суеверие ли се дължи това? Не, силата на християнството седи в онази Божествена мисъл. Христос мислеше, Той беше човек на мисълта. Той вечер не спеше, но прекарваше в дълбоко размишление. Христос изучаваше света, изучаваше хората. Той знаеше какви нужди имат, какво им липсва. Той знаеше какво щеше да стане.”
   
  "Вас ви нарекох приятели". Неделни беседи (1935–1936). Първо издание. Кърджали, Издателство „АСК-93“, 1998. 570 с.ISBN 954-9589-24-2.
  Бележки от книгата:
  Издателският екип изказва благодарност на всички, които с цената на лишения, граничещи с героизъм, запазиха за поколенията безценното Слово на Учителя. Благодарим на стенографките Паша Теодорова (1888–1972), Савка Керемидчиева (1901–1945), Елена Андреева (1899–1990) и на съхранявалите го през годините българи.
  Да бъде благословен самоотверженият им труд.
  Автентичността на стенографските записи е запазена.
  Компютърен набор: Стоил Янев, Хенриета Недкова.
  Коректори: Стоил Янев, Христо Андонов.
  Графично оформление: Бехиде Чаушева.
  Добронамерено и с разбиране съдействаха: Виолета Станева, Минка Андонова.
  Координатор по отпечатването на неиздаденото до този момент Слово на Учителя: Вергилий Кръстев.
  Всяко Божие слово е опитано. То е щит за тези, които уповават на него. Не притуряй на неговите думи, за да те не обличи и се покажеш лъжец. (Прит. 30; 5, 6)
  Съдържанието е взето от първото издание на издателство АСК 93, Кърджали 1998. ISBN: 954-9589-24-2

  101 downloads

  Updated

 7. 45. Най-голям в царството небесно

  Книгата съдържа 35 неделни беседи на Учителя Беинса Дуно от септември 1936 до септември 1937г. Беседите се издават за първи път.
   
  “Онова, което спъва човека в днешния живот, това се дължи на факта, че той не е запознат с онази магнетическа сила, която работи в света. Хиляди имена са дадени на тази сила. В Евангелието я наричат “любов, мъдрост и истина”. Това е онази сила, чрез която Бог спасява хората. Учените хора я наричат “животворен магнетизъм”, който съществува като силна връзка между ума, сърцето, волята на човека. Тази връзка съществува и между членовете на семействата, на обществата, както и между цялото човечество.”
   

  Най-голям в Царството небесно


  "Най-голям в Царството небесно". Неделни беседи (1936–1937). Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 672 с. ISBN 954-9589-32-3.
  Книгата за теглене - PDF
  Най-голям в Царството небесно
  27 септември 1936 г. [опис]
  Свърши се виното
  4 октомври 1936 г. [опис]
  Алилуя
  11 октомври 1936 г. [опис]
  И видях ново небе и нова земя
  18 октомври 1936 г. [опис]
  И доведи тука сиромасите, и клосните, и хромите, и слепите!
  3 януари 1937 г. [опис]
  Светът на духа, на душата, на ума и на сърцето
  10 януари 1937 г. [опис]
  Царството небесно
  17 януари 1937 г. [опис]
  Така трябва да бъде издигнат Син Человечески!
  24 януари 1937 г. [опис]
  Да сторя
  31 януари 1937 г. [опис]
  Разумният човек
  7 февруари 1937 г. [опис]
  В начало бе Словото
  14 февруари 1937 г. [опис]
  Защо плачеш и кого търсиш?
  21 февруари 1937 г. [опис]
  Ти си Христос, Син на Бога живаго
  28 февруари 1937 г. [опис]
  В начало Бог създаде небето и земята
  7 март 1937 г. [опис]
  Да направим човека по образу и подобию Нашему
  14 март 1937 г. [опис]
  Лотовата жена
  21 март 1937 г. [опис]
  Икономия в природата
  28 март 1937 г. [опис]
  Здравото учение
  4 април 1937 г. [опис]
  Виделината и тъмнината
  11 април 1937 г. [опис]
  Синаповото зърно
  18 април 1937 г. [опис]
  Да идем във Витлеем
  25 април 1937 г. [опис]
  Стана невидим
  2 май 1937 г. [опис]
  Ново сърце
  9 май 1937 г. [опис]
  Рабство и приятелство
  16 май 1937 г. [опис]
  Елате да разсъждаваме
  30 май 1937 г. [опис]
  Бяга в Тарсис
  6 юни 1937 г. [опис]
  Запалят свещ
  13 юни 1937 г. [опис]
  Великoтo малко и великото голямо
  20 юни 1937 г. [опис]
  Възлюбете Господа!
  27 юни 1937 г. [опис]
  Мислете за светлината!
  4 юли 1937 г. [опис]
  Аз ще дойда
  11 юли 1937 г. [опис]
  Но Аз ще погледна
  29 август 1937 г. [опис]
  Той ми е и брат, и сестра, и майка
  5 септември 1937 г. [опис]
  Доброта и справедливост
  12 септември 1937 г. [опис]
  Идете при чистите извори
  19 септември 1937 г. [опис]

  Книгата съдържа 35 неделни беседи на Учителя Беинса Дуно от септември 1936 до септември 1937г. Беседите се издават за първи път.
   
  “Онова, което спъва човека в днешния живот, това се дължи на факта, че той не е запознат с онази магнетическа сила, която работи в света. Хиляди имена са дадени на тази сила. В Евангелието я наричат “любов, мъдрост и истина”. Това е онази сила, чрез която Бог спасява хората. Учените хора я наричат “животворен магнетизъм”, който съществува като силна връзка между ума, сърцето, волята на човека. Тази връзка съществува и между членовете на семействата, на обществата, както и между цялото човечество.”
   
  Файлове: Nay-golyam_v_tsarstvoto_nebesno.pdf
   
  "Най-голям в Царството небесно". Неделни беседи (1936–1937). Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 672 с. ISBN 954-9589-32-3.
  Бележки от книгата:
  Издателският екип изказва благодарност на всички, които с цената на лишения, граничещи с героизъм, запазиха за поколенията безценното Слово на Учителя. Благодарим на стенографките Паша Теодорова (1888–1972), Савка Керемидчиева (1901–1945), Елена Андреева (1899–1990) и на съхранявалите го през годините българи. Да бъде благословен самоотверженият им труд.
  Координатор по отпечатването на неиздаденото до този момент Слово на Учителя е Вергилий Кръстев.
  Автентичността на стенографските записи е запазена.
  Думите в квадратните скоби [ ] са добавени от издателския екип на местата, където в разчетената стенограма е изпуснат текст, чийто смисъл сме се опитали да възстановим, или (на няколко места) за по-лесно разбиране на някои изречения с по-особен строеж. На местата, където не сме успели да възстановим смисъла, сме сложили многоточие в квадратни скоби. Бележките под линия са на издателския екип.
  Бележки от книгата:
  Набор и корекция: Дима Баирова, Ирина Ангелова, Виолета Божанова, Таня Вълчева.
  Предпечатна подготовка и корекция: Марина Иванова.

  100 downloads

  Updated

 8. 46. По образ и подобие

  Книгата съдържа 39 неделни беседи от Учителя Беинса Дуно от периода 1937-1938 г. Беседите са първо издание.
   
  “Ние можем да бъдем щастливи на земята само тогава, когато в нашето тяло се възцари материалната любов, когато в нашето сърце се възцари реалната любов, и когато в нашия ум или в нашата душа се възцари идеалната любов. В човека тия три вида любов трябва да живеят едновременно, като три течения на любовта. Всъщност те представят една и съща любов, но материалите, от които е създаден физическият свят, се различават от тия, от които е създаден реалният свят, както и от тия материали, от тази субстанция или есенция, от която е създаден идеалният свят.”
   

  По образ и подобие


   
   
  "По образ и подобие". Неделни беседи (1937–1938). Първо издание. София, Издателство „АСК-93“, 1998. 628 с. ISBN 954-9589-21-8.
  Книгата за теглене - PDF
  По образ и подобие
  26 септември 1937 г. [опис]
  Бал маске
  3 октомври 1937 г. [опис]
  Подобно е на невод
  10 октомври 1937 г. [опис]
  Разнообразието в живота
  17 октомври 1937 г. [опис]
  Мъртав бе и оживя, загинал бе и намери се
  31 октомври 1937 г. [опис]
  Разумното слово
  7 ноември 1937 г. [опис]
  И не можаха на това да му отговорят
  14 ноември 1937 г. [опис]
  И виделината свети
  21 ноември 1937 г. [опис]
  Малките заповеди (?)
  28 ноември 1937 г. [опис]
  Сила, благородство, светлина и доброта
  5 декември 1937 г. [опис]
  Материална, реална и идеална любов. Категории на любовта
  12 декември 1937 г. [опис]
  Закон за контролиране
  19 декември 1937 г. [опис]
  Имаше някой человек
  26 декември 1937 г. [опис]
  Който приеме свидетелството Негово
  2 януари 1938 г. [опис]
  И пак се наведе на земята
  9 януари 1938 г. [опис]
  Живият хляб
  16 януари 1938 г. [опис]
  Няма нищо ново под слънцето
  23 януари 1938 г. [опис]
  Новата любов
  30 януари 1938 г. [опис]
  Явих ви го!
  6 февруари 1938 г. [опис]
  Станете вие, които спите!
  13 февруари 1938 г. [опис]
  Да ми бъде ученик
  20 февруари 1938 г. [опис]
  Възвиси ме Духът
  27 февруари 1938 г. [опис]
  Радвайте се и веселете се
  6 март 1938 г. [опис]
  Дигна ръцете си и ги благослови
  13 март 1938 г. [опис]
  В името на Бога!
  20 март 1938 г. [опис]
  Добрата круша
  27 март 1938 г. [опис]
  Няма да ожаднее
  3 април 1938 г. [опис]
  Всичките народи
  24 април 1938 г. [опис]
  Някой си стотник
  1 май 1938 г. [опис]
  Който не носи кръста си
  8 май 1938 г. [опис]
  Речи само реч
  15 май 1938 г. [опис]
  Да бъде речта ви: ей, ей, не, не
  22 май 1938 г. [опис]
  Всичко е възможно
  29 май 1938 г. [опис]
  Три фази
  19 юни 1938 г. [опис]
  И прослави Бога
  26 юни 1938 г. [опис]
  Блажени сте ако любите!
  3 юли 1938 г. [опис]
  Просете, търсете и хлопайте
  4 септември 1938 г. [опис]
  Изтълкувай ни тази притча
  11 септември 1938 г. [опис]
  Да Му служим без страх
  18 септември 1938 г. [опис]

  Книгата съдържа 39 неделни беседи от Учителя Беинса Дуно от периода 1937-1938 г. Беседите са първо издание.
   
  Файлове: Po_obraz_i_podobie.pdf
   
  "По образ и подобие". Неделни беседи (1937–1938). Първо издание. София, Издателство „АСК-93“, 1998. 628 с. ISBN 954-9589-21-8.
  Бележки от книгата:
  Издателският екип изказва благодарност на всички, които с цената на лишения, граничещи с героизъм, запазиха за поколенията безценното Слово на Учителя. Благодарим на стенографките Паша Теодорова (1888–1972), Савка Керемидчиева (1901–1945), Елена Андреева (1899–1990) и на съхранявалите го през годините българи.
  Да бъде благословен самоотверженият им труд!
  Координатор по отпечатването на неиздаденото до този момент Слово на Учителя: Вергилий Кръстев.
  Компютърен набор: Буряна Пенкова.
  Коректори: Ефросина Ангелова и Вихър Пенков.

  86 downloads

  Updated

 9. 47. Любовта дава живот

  Книгата съдържа 38 неделни беседи от Учителят Беинса Дуно, от периода 1938 - 1939 година.
   
  “Когато се влюби в парите, човек става положителен. В парите има известна енергия, която привлича човешкия ум. В златото се съдържа известна енергия, която привлича енергията на мозъка и по този начин се образува известно съединение. Като обиква парите, човек обиква енергията, която се съдържа в тях. Тази енергия събужда в него особен род чувства и той става алчен. … Който познава закона на съединяване на една положителна добра мисъл с една отрицателна добра мисъл, той ще може да превърне желязото, или оловото, или среброто в злато.”
   

  Любовта дава живот


   
   
  "Любовта дава живот". Неделни беседи (1938–1939). Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 615 с. ISBN 954-9589-26-9.
  Книгата за теглене - PDF
  Що има вътре в човека
  25 септември 1938 г. [опис]
  Любовта дава живот
  2 октомври 1938 г. [опис]
  Скрих таланта
  16 октомври 1938 г. [опис]
  На двама господари
  23 октомври 1938 г. [опис]
  Неизбежният път
  30 октомври 1938 г. [опис]
  В името Божие
  6 ноември 1938 г. [опис]
  Ще дойдем
  13 ноември 1938 г. [опис]
  Нито в Израиля
  4 декември 1938 г. [опис]
  Закон на вярата
  11 декември 1938 г. [опис]
  Любов, доброта и справедливост
  18 декември 1938 г. [опис]
  Иди си с миром
  25 декември 1938 г. [опис]
  И ще бъдеш блажен
  8 януари 1939 г. [опис]
  Ще го поставя над всички си имот
  15 януари 1939 г. [опис]
  Не може да се слугува на двама господари
  22 януари 1939 г. [опис]
  Двете слугини
  29 януари 1939 г. [опис]
  Правилно верую
  5 февруари 1939 г. [опис]
  Жената самарянка
  12 февруари 1939 г. [опис]
  Да бъдеш обичан
  19 февруари 1939 г. [опис]
  Да види царството Божие
  5 март 1939 г. [опис]
  Скритият сън
  12 март 1939 г. [опис]
  Любов и вяра към Бога, вяра към себе си
  19 март 1939 г. [опис]
  Аз дойдох в света
  26 март 1939 г. [опис]
  Доста е на деня
  2 април 1939 г. [опис]
  Ставане, оживяване и възкресение
  9 април 1939 г. [опис]
  Събиране и раздаване, заробване и освобождаване
  16 април 1939 г. [опис]
  Новото в живота
  23 април 1939 г. [опис]
  Любовта като среда, като сила и като възможност
  30 април 1939 г. [опис]
  Божественото право
  7 май 1939 г. [опис]
  Божието благословение
  14 май 1939 г. [опис]
  Който знае и който не знае
  21 май 1939 г. [опис]
  Истинският човек
  4 юни 1939 г. [опис]
  Денят Господен
  11 юни 1939 г. [опис]
  Новите форми на Любовта
  18 юни 1939 г. [опис]
  С човешки и ангелски езици
  25 юни 1939 г. [опис]
  Вам завещавам царството
  2 юли 1939 г. [опис]
  Изкуствените противоречия
  9 юли 1939 г. [опис]
  Законът на сегашният човек
  3 септември 1939 г. [опис]
  Силите и темпераментите в човека
  10 септември 1939 г. [опис]

  Книгата съдържа 38 неделни беседи от Учителят Беинса Дуно, от периода 1938 - 1939 година.
   
  "Любовта дава живот". Неделни беседи (1938–1939). Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 615 с. ISBN 954-9589-26-9.
  Бележки от книгата:
  Издателският екип изказва благодарност на всички, които с цената на лишения, граничещи с героизъм, запазиха за поколенията безценното Слово на Учителя. Благодарим на стенографките Паша Теодорова (1888–1972), Савка Керемидчиева (1901–1945), Елена Андреева (1899–1990) и на съхранявалите го през годините българи.
  Да бъде благословен самоотверженият им труд!
  Координатор по отпечатването на неиздаденото до този момент Слово на Учителя е Вергилий Кръстев.
  Предпечатна подготовка: Недялка Йохнева, Светлана Димитрова.

  117 downloads

  Updated

 10. 48. Път на зазоряване

  Книгата съдържа 41 беседи от Учителя Беинса Дуно, държани през 1939-40 година. Издават се за първи път и без редакции.
   
  “Аз мога само да ви кажа, че зная какво нещо е красотата, понеже съм я виждал, а вие не сте я виждали. Тези картини на Христа, които виждате рисувани, това не е Христос. По красота Той е сто пъти по-красив от това, което виждате. Как може да се предаде тази красота? Как може да се предаде красотата на праведния човек!”
   

  Път на зазоряване


   
   
  "Път на зазоряване". Неделни беседи (1939–1940). Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 704 с.ISBN 954-9589-33-1.
  Книгата за теглене - PDF
  Път на зазоряване
  24 септември 1939 г. [опис]
  Двама господари
  1 октомври 1939 г. [опис]
  Мощните сили в природата
  8 октомври 1939 г. [опис]
  Хвалете Господа
  15 октомври 1939 г. [опис]
  Призова учениците Си
  5 ноември 1939 г. [опис]
  Кротките, миротворците
  12 ноември 1939 г. [опис]
  Жена кога ражда
  19 ноември 1939 г. [опис]
  Там имаше някой си человек
  26 ноември 1939 г. [опис]
  Което знаем
  3 декември 1939 г. [опис]
  Права и вярна любов
  10 декември 1939 г. [опис]
  Идете в Галилея
  17 декември 1939 г. [опис]
  Акаш и прана
  24 декември 1939 г. [опис]
  Мястото на Истината, Любовта и Правдата в човека
  31 декември 1939 г. [опис]
  Познаване на великото
  7 януари 1940 г. [опис]
  Реална и идеална обстановка на нещата
  14 януари 1940 г. [опис]
  Ако имате вяра
  21 януари 1940 г. [опис]
  И ще родиш син
  28 януари 1940 г. [опис]
  Светлината на Любовта
  4 февруари 1940 г. [опис]
  Слава във вишних Богу
  11 февруари 1940 г. [опис]
  Словото бе Бог
  18 февруари 1940 г. [опис]
  Що е истинно
  25 февруари 1940 г. [опис]
  Става истина
  3 март 1940 г. [опис]
  Най-великото
  10 март 1940 г. [опис]
  Връзвайте и развързвайте!
  24 март 1940 г. [опис]
  И Петър се грееше
  31 март 1940 г. [опис]
  При къпалнята
  7 април 1940 г. [опис]
  Дървото на живота
  14 април 1940 г. [опис]
  Каквото попросите
  21 април 1940 г. [опис]
  Обещанието на Отца
  28 април 1940 г. [опис]
  Математическо отношение и геометрическо положение
  5 май 1940 г. [опис]
  Старият и новият човек
  12 май 1940 г. [опис]
  Който иде
  19 май 1940 г. [опис]
  Станало раздор
  26 май 1940 г. [опис]
  Бог е истинен
  2 юни 1940 г. [опис]
  Животът
  9 юни 1940 г. [опис]
  Становище на живота
  16 юни 1940 г. [опис]
  Новият закон
  23 юни 1940 г. [опис]
  По-блажен е!
  30 юни 1940 г. [опис]
  Светлина, топлина и сила
  7 юли 1940 г. [опис]
  Верен и истинен
  14 юли 1940 г. [опис]
  Нито тържик, нито тояга
  21 юли 1940 г. [опис]

  Книгата съдържа 41 беседи от Учителя Беинса Дуно, държани през 1939-40 година. Издават се за първи път и без редакции.
   
  "Път на зазоряване". Неделни беседи (1939–1940). Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 704 с.ISBN 954-9589-33-1.
  Бележки от книгата:
  Издателският екип изказва благодарност на всички, които с цената на лишения, граничещи с героизъм, запазиха за поколенията безценното Слово на Учителя. Благодарим на стенографките Паша Теодорова (1888–1972), Савка Керемидчиева (1901–1945), Елена Андреева (1899–1990) и на съхранявалите го през годините българи. Да бъде благословен самоотверженият им труд.
  Координатор по отпечатването на неиздаденото до този момент Слово на Учителя е Вергилий Кръстев.
  Автентичността на стенографските записи е запазена.
  Бележките на стенографките в текста са отпечатани с курсив, в кръгли скоби ( ). Имената на молитвите и песните също са в курсив.
  Думите или буквите в квадратните скоби [ ] са добавени от издателския екип на местата, където в разчетената стенограма е изпуснат текст, чийто смисъл сме се опитали да възстановим, или (на няколко места) за по-лесно разбиране на някои изречения с по-особен строеж. На местата, където не сме успели да възстановим смисъла, сме сложили многоточие в квадратни скоби. Бележките под линия са на издателския екип.
  Бележки от книгата:
  Компютърен набор: Гинка Николова.
  Корекция: Тодорка Митева, Манол Смуков, Марина Иванова, Иван Стойчев.
  Предпечатна подготовка: Марина Иванова.
   
  Файлове: Pat_na_zazoriavane.pdf |

  116 downloads

  Updated

 11. 49. Като роди дете

  В книгата ще намерите 20 неделни беседи, държани от Учителя Беинса Дуно от септември 1940 до март 1941г. Беседите се публикуват за първи път.
   
  “Причината за всички неща седи в човешкото сърце, в желанията на човека. Често става прекъсване с Първата Причина и вследствие на това хората стават нещастни. Запример, вие ако отсечете един клон от дървото, той изсъхва. Ако извадите едно растение от почвата, то пак изсъхва… Следователно докато човек е потопен в областта на любовта, в онзи среда на любовта, той расте.”
   

  Като роди дете


   
   
  "Като роди дете". Неделни беседи (1940–1941). Том I. Първо издание. Стара Загора, Издателство „АСК-93“, 1998. 347 с. ISBN 954-9589-23-4.
  Книгата за теглене - PDF
  Новият човек
  29 септември 1940 г. [опис]
  Като роди дете
  6 октомври 1940 г. [опис]
  Словото стана плът
  27 октомври 1940 г. [опис]
  По образ и подобие
  3 ноември 1940 г. [опис]
  Преброените косми
  10 ноември 1940 г. [опис]
  Новият век
  24 ноември 1940 г. [опис]
  Старото и новото
  1 декември 1940 г. [опис]
  Вечер и сутрин
  8 декември 1940 г. [опис]
  Едно ви недостига
  15 декември 1940 г. [опис]
  Приложение и работа
  22 декември 1940 г. [опис]
  И в Неговото Име народите ще се надеят
  29 декември 1940 г. [опис]
  Дева зачна
  5 януари 1941 г. [опис]
  Голямата радост
  12 януари 1941 г. [опис]
  Новото в живота
  19 януари 1941 г. [опис]
  Младият син
  26 януари 1941 г. [опис]
  Любов и безлюбие
  2 февруари 1941 г. [опис]
  Благословен!
  9 февруари 1941 г. [опис]
  Да не оскудее твоята вяра
  16 февруари 1941 г. [опис]
  Двама синове
  23 февруари 1941 г. [опис]
  Мир вам
  2 март 1941 г. [опис]

  В книгата ще намерите 20 неделни беседи, държани от Учителя Беинса Дуно от септември 1940 до март 1941г. Беседите се публикуват за първи път.
   
  "Като роди дете". Неделни беседи (1940–1941). Том I. Първо издание. Стара Загора, Издателство „АСК-93“, 1998. 347 с. ISBN 954-9589-23-4.
  Бележки от книгата:
  Автентичността на стенографските записи е запазена.
  Координатор по отпечатването на неиздаденото до този момент Слово на Учителя: Вергилий Кръстев.
  Компютърен набор: Анелия Димова, Кольо Кюмюрджиев.
  Изчитане и коректура: Стоян Кючуков, Мария Панова, Момчил Николов, Златка Димитрова, Стефка Куцарова, Дора Колева.
  Издателският екип изказва благодарност на всички, които с цената на лишения, граничещи с героизъм, запазиха за поколенията безценното Слово на Учителя. Благодарим на стенографките Паша Теодорова (1888–1972), Савка Керемидчиева (1901–1945), Елена Андреева (1899–1990) и на съхранявалите го през годините българи.
  Да бъде благословен самоотверженият им труд!
  Всяко Божие Слово е опитано: Той е щит за тези, които уповават на Него. Не притуряй на Неговите думи, за да те не обличи и се покажеш лъжец. (Прит. 30:5–6)

  118 downloads

  Updated

 12. 49. Като роди дете

  В книгата ще намерите 20 неделни беседи, държани от Учителя Беинса Дуно от септември 1940 до март 1941г. Беседите се публикуват за първи път.
   
  “Причината за всички неща седи в човешкото сърце, в желанията на човека. Често става прекъсване с Първата Причина и вследствие на това хората стават нещастни. Запример, вие ако отсечете един клон от дървото, той изсъхва. Ако извадите едно растение от почвата, то пак изсъхва… Следователно докато човек е потопен в областта на любовта, в онзи среда на любовта, той расте.”
   
  Като роди дете
   
   
  "Като роди дете". Неделни беседи (1940–1941). Том I. Първо издание. Стара Загора, Издателство „АСК-93“, 1998. 347 с. ISBN 954-9589-23-4.
  Книгата за теглене - PDF
  Новият човек
  29 септември 1940 г. [опис]
  Като роди дете
  6 октомври 1940 г. [опис]
  Словото стана плът
  27 октомври 1940 г. [опис]
  По образ и подобие
  3 ноември 1940 г. [опис]
  Преброените косми
  10 ноември 1940 г. [опис]
  Новият век
  24 ноември 1940 г. [опис]
  Старото и новото
  1 декември 1940 г. [опис]
  Вечер и сутрин
  8 декември 1940 г. [опис]
  Едно ви недостига
  15 декември 1940 г. [опис]
  Приложение и работа
  22 декември 1940 г. [опис]
  И в Неговото Име народите ще се надеят
  29 декември 1940 г. [опис]
  Дева зачна
  5 януари 1941 г. [опис]
  Голямата радост
  12 януари 1941 г. [опис]
  Новото в живота
  19 януари 1941 г. [опис]
  Младият син
  26 януари 1941 г. [опис]
  Любов и безлюбие
  2 февруари 1941 г. [опис]
  Благословен!
  9 февруари 1941 г. [опис]
  Да не оскудее твоята вяра
  16 февруари 1941 г. [опис]
  Двама синове
  23 февруари 1941 г. [опис]
  Мир вам
  2 март 1941 г. [опис]

  В книгата ще намерите 20 неделни беседи, държани от Учителя Беинса Дуно от септември 1940 до март 1941г. Беседите се публикуват за първи път.
   
  "Като роди дете". Неделни беседи (1940–1941). Том I. Първо издание. Стара Загора, Издателство „АСК-93“, 1998. 347 с. ISBN 954-9589-23-4.
  Бележки от книгата:
  Автентичността на стенографските записи е запазена.
  Координатор по отпечатването на неиздаденото до този момент Слово на Учителя: Вергилий Кръстев.
  Компютърен набор: Анелия Димова, Кольо Кюмюрджиев.
  Изчитане и коректура: Стоян Кючуков, Мария Панова, Момчил Николов, Златка Димитрова, Стефка Куцарова, Дора Колева.
  Издателският екип изказва благодарност на всички, които с цената на лишения, граничещи с героизъм, запазиха за поколенията безценното Слово на Учителя. Благодарим на стенографките Паша Теодорова (1888–1972), Савка Керемидчиева (1901–1945), Елена Андреева (1899–1990) и на съхранявалите го през годините българи.
  Да бъде благословен самоотверженият им труд!
  Всяко Божие Слово е опитано: Той е щит за тези, които уповават на Него. Не притуряй на Неговите думи, за да те не обличи и се покажеш лъжец. (Прит. 30:5–6)

  97 downloads

  Submitted

 13. 50. Възпитанието

  Книгата съдържа 25 неделни беседи от Учителя Беинса Дуно, държани през 1941г., които се публикуват за първи път.
   
  “Ние търсим щастието един в друг. Щастието на дясната ръка не седи в лявата. Тя е само помощница, помагат си. Щастието на човека седи в неговия ум. Тия двете ръце се управляват от мозъка. Ако дясната ръка хване лявата и мисли, че от там ще дойде силата, силата няма да дойде от там. Тя ще дойде от горе.”
   

  Възпитанието


   
   
  "Възпитанието". Неделни беседи. Двадесета година (1940–1941). Том II. Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 415 с. ISBN 954-9589-42-0.
  Книгата за теглене - PDF
  Ще се наситят
  9 март 1941 г. [опис]
  Което излиза из устата
  16 март 1941 г. [опис]
  Възпитанието
  23 март 1941 г. [опис]
  Настанало е Царството Божие
  30 март 1941 г. [опис]
  Ще бъде развързано
  6 април 1941 г. [опис]
  Новото откровение
  13 април 1941 г. [опис]
  Ще ви даде царство
  20 април 1941 г. [опис]
  В начало бе Словото
  27 април 1941 г. [опис]
  В Него бе животът
  4 май 1941 г. [опис]
  Едно ти недостига
  11 май 1941 г. [опис]
  Една дума
  18 май 1941 г. [опис]
  Съкровището на човека
  25 май 1941 г. [опис]
  Стана плът
  1 юни 1941 г. [опис]
  Посрещане на Любовта
  8 юни 1941 г. [опис]
  Единствената похвала
  15 юни 1941 г. [опис]
  Дава живот
  22 юни 1941 г. [опис]
  И рече им
  29 юни 1941 г. [опис]
  Три възгледа
  6 юли 1941 г. [опис]
  Стар и нов порядък
  13 юли 1941 г. [опис]
  Предназначението на човека
  31 август 1941 г. [опис]
  Възелът
  7 септември 1941 г. [опис]
  Двама или трима
  14 септември 1941 г. [опис]
  Любов, знание и сила
  21 септември 1941 г. [опис]

  Книгата съдържа 25 неделни беседи от Учителя Беинса Дуно, държани през 1941г., които се публикуват за първи път.
   
  Файлове: Vazpitanieto.pdf
   
  "Възпитанието". Неделни беседи. Двадесета година (1940–1941). Том II. Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 415 с. ISBN 954-9589-42-0.
  Бележки от книгата:
  Издателският екип изказва благодарност на всички, които с цената на лишения, граничещи с героизъм, запазиха за поколенията безценното Слово на Учителя. Благодарим на стенографките Паша Теодорова (1888–1972), Савка Керемидчиева (1901–1945), Елена Андреева (1899–1990) и на съхранявалите го през годините българи.
  Да бъде благословен самоотверженият им труд.
  Координатор по отпечатването на неиздаденото до този момент Слово на Учителя е Вергилий Кръстев.
  Автентичността на стенографските записи е запазена.
  Бележки от книгата:
  Предпечатна подготовка: Румяна Маринова, Калина Йорданова.

  126 downloads

  Updated

 14. 51. Благословен Том 1

  В книгата са представени 20 неделни беседи на Учителят Беинса Дуно държани от 28 септември 1941г. до 8 февруари 1942г. Беседите се публикуват за първи път.
   
  “Да разбираш злото, това е драма. Да мислиш, че злото е добро, това е комедия. Да прилагаш злото в живота, това е трагедия. Тогава, за да се избавим от комедията в живота, трябва да приложим Любовта. Комедията може да я заместим с Любов, тя очиства всичко. Да се справим с драмата на живота, трябва да приложим Мъдростта. Само Мъдростта е в сила да замести драмата. За да се справим с трагедията на живота, само Истината е в сила да замести трагедията. Тогава в Любовта имаме началото, в Мъдростта имаме зенита и в Истината имаме плода.”
   

  Благословен - Том 1


   
   
  "Благословен, Том 1". Неделни беседи (1941–1942), Първи том, Първо издание. Кърджали, Издателство „Урания“ и Издателство „АСК-93“, 1998. 430 с. ISBN 954-9589-07-2.
  Книгата за теглене - PDF
  Който има уши да слуша, нека слуша
  28 септември 1941 г. [опис]
  Благословен
  5 октомври 1941 г. [опис]
  Истинската лоза
  12 октомври 1941 г. [опис]
  От Неговите ученици
  19 октомври 1941 г. [опис]
  В начало бе Словото
  26 октомври 1941 г. [опис]
  Външна и вътрешна работа
  2 ноември 1941 г. [опис]
  Да ме очистиш
  9 ноември 1941 г. [опис]
  Един малък опит
  16 ноември 1941 г. [опис]
  Блажени кротките
  23 ноември 1941 г. [опис]
  Роденият
  30 ноември 1941 г. [опис]
  Мнозина звани
  7 декември 1941 г. [опис]
  Отвали камъка
  14 декември 1941 г. [опис]
  Послушни и непослушни
  21 декември 1941 г. [опис]
  На прага е!
  28 декември 1941 г. [опис]
  Който изпълнява волята Божия
  4 януари 1942 г. [опис]
  Словото бе Бог
  11 януари 1942 г. [опис]
  Да се не смущава сърцето ви
  18 януари 1942 г. [опис]
  Не съдете, но садете!
  25 януари 1942 г. [опис]
  Дигни одъра си!
  1 февруари 1942 г. [опис]
  И пак пишеше
  8 февруари 1942 г. [опис]

  "Благословен, том 1". Неделни беседи (1941–1942), Първи том, Първо издание. Кърджали, Издателство „Урания“ и Издателство „АСК-93“, 1998. 430 с. ISBN 954-9589-07-2.
   
  Бележки от книгата:
  Издателският екип изказва благодарност на всички, които с цената на лишения, граничещи с героизъм, запазиха за поколенията безценното Слово на Учителя. Благодарим на стенографките Паша Теодорова (1888–1972), Савка Керемидчиева (1901–1945), Елена Андреева (1899–1990) и на съхранявалите го през годините българи.
  Да бъде благословен самоотверженият им труд.
  Автентичността на стенографските записи е запазена.
  Всяко Божие слово е опитано. То е щит за тези, които уповават на него. Не притуряй на неговите думи, за да те не обличи и се покажеш лъжец. (Прит. 30; 5, 6)
   
  Бележки от книгата:
  Компютърен набор и правопис: Стоил Янев
  Коректори: Стоил Янев, Христо Андонов
  Графично оформление: Николай Колев, Стойко Стойчев
  Добронамерено и с разбиране съдействаха: Стойко Стоянов, Минка Андонова
  Координатор по отпечатването на неиздаденото до този момент Слово на Учителя: Вергилий Кръстев
   
  Файлове: BlagoslovenTom1.pdf |

  114 downloads

  Updated

 15. 51.Благословен

  Неделни беседи (1941–1942)

  Който има уши да слуша, нека слуша
  28 септември 1941 г. [опис]
  Благословен
  5 октомври 1941 г. [опис]
  Истинската лоза
  12 октомври 1941 г. [опис]
  От Неговите ученици
  19 октомври 1941 г. [опис]
  В начало бе Словото
  26 октомври 1941 г. [опис]
  Външна и вътрешна работа
  2 ноември 1941 г. [опис]
  Да ме очистиш
  9 ноември 1941 г. [опис]
  Един малък опит
  16 ноември 1941 г. [опис]
  Блажени кротките
  23 ноември 1941 г. [опис]
  Роденият
  30 ноември 1941 г. [опис]
  Мнозина звани
  7 декември 1941 г. [опис]
  Отвали камъка
  14 декември 1941 г. [опис]
  Послушни и непослушни
  21 декември 1941 г. [опис]
  На прага е!
  28 декември 1941 г. [опис]
  Който изпълнява волята Божия
  4 януари 1942 г. [опис]
  Словото бе Бог
  11 януари 1942 г. [опис]
  Да се не смущава сърцето ви
  18 януари 1942 г. [опис]
  Не съдете, но садете!
  25 януари 1942 г. [опис]
  Дигни одъра си!
  1 февруари 1942 г. [опис]
  И пак пишеше
  8 февруари 1942 г. [опис]
  Съживява
  15 февруари 1942 г. [опис]
  Човешката душа
  22 февруари 1942 г. [опис]
  Кесаревото кесарю, Божието Богу
  1 март 1942 г. [опис]
  Живот, път, истина
  8 март 1942 г. [опис]
  Пристъпиха при Исуса
  22 март 1942 г. [опис]
  Да изповядваме!
  29 март 1942 г. [опис]
  Бъди верен
  5 април 1942 г. [опис]
  Децата и Царството Божие
  12 април 1942 г. [опис]
  Настана денят
  19 април 1942 г. [опис]
  Неразбраните неща
  26 април 1942 г. [опис]
  Иде в света
  3 май 1942 г. [опис]
  Врата на Любовта
  10 май 1942 г. [опис]
  Гладуват и жадуват
  17 май 1942 г. [опис]
  Виделината свети
  24 май 1942 г. [опис]
  Всели се между нас
  7 юни 1942 г. [опис]
  Разумни и незлобиви
  14 юни 1942 г. [опис]
  Неделимото
  5 юли 1942 г. [опис]
  Ново раждане
  12 юли 1942 г. [опис]
  Път на доброто – път на Любовта
  19 юли 1942 г. [опис]
  Ще ти въздаде
  26 юли 1942 г. [опис]

  63 downloads

  Updated

 16. 51.Благословен Том 2

  Благословен Том 2
   
  "Благословен, Том 2". Неделни беседи (1941–1942), Втори том, Първо издание. Кърджали, Издателство „Урания“ и Издателство „АСК-93“, 1998. 430 с. ISBN 954-9589-07-2
  Книгата за теглене - PDF
  Съживява
  15 февруари 1942 г. [опис]
  Човешката душа
  22 февруари 1942 г. [опис]
  Кесаревото кесарю, Божието Богу
  1 март 1942 г. [опис]
  Живот, път, истина
  8 март 1942 г. [опис]
  Пристъпиха при Исуса
  22 март 1942 г. [опис]
  Да изповядваме!
  29 март 1942 г. [опис]
  Бъди верен
  5 април 1942 г. [опис]
  Децата и Царството Божие
  12 април 1942 г. [опис]
  Настана денят
  19 април 1942 г. [опис]
  Неразбраните неща
  26 април 1942 г. [опис]
  Иде в света
  3 май 1942 г. [опис]
  Врата на Любовта
  10 май 1942 г. [опис]
  Гладуват и жадуват
  17 май 1942 г. [опис]
  Виделината свети
  24 май 1942 г. [опис]
  Всели се между нас
  7 юни 1942 г. [опис]
  Разумни и незлобиви
  14 юни 1942 г. [опис]
  Неделимото
  5 юли 1942 г. [опис]
  Ново раждане
  12 юли 1942 г. [опис]
  Път на доброто – път на Любовта
  19 юли 1942 г. [опис]
  Ще ти въздаде
  26 юли 1942 г. [опис]

  "Благословен, том 2". Неделни беседи (1941–1942), Втори том, Първо издание. Кърджали, Издателство „Урания“ и Издателство „АСК-93“, 1998. ISBN 954-9589-07-2.
   
  Бележки от книгата:
  Издателският екип изказва благодарност на всички, които с цената на лишения, граничещи с героизъм, запазиха за поколенията безценното Слово на Учителя. Благодарим на стенографките Паша Теодорова (1888–1972), Савка Керемидчиева (1901–1945), Елена Андреева (1899–1990) и на съхранявалите го през годините българи.
  Да бъде благословен самоотверженият им труд.
  Автентичността на стенографските записи е запазена.
  Всяко Божие слово е опитано. То е щит за тези, които уповават на него. Не притуряй на неговите думи, за да те не обличи и се покажеш лъжец. (Прит. 30; 5, 6)
   
  Бележки от книгата:
  Компютърен набор и правопис: Стоил Янев
  Коректори: Стоил Янев, Христо Андонов
  Графично оформление: Николай Колев, Стойко Стойчев
  Добронамерено и с разбиране съдействаха: Стойко Стоянов, Минка Андонова
  Координатор по отпечатването на неиздаденото до този момент Слово на Учителя: Вергилий Кръстев

  81 downloads

  Updated

 17. 52. Проявление

  Книгата съдържа 20 неделни беседи от Учителя Беинса Дуно, държани в края на 1942 и началото на 1943 г. Беседите с първо издание. Автентичността на текста е напълно съхранена.
   
  “Господ не е като човека, да Го търсим. Да Го търсим с Любов. Ако не може да видим Господа в светлината, която иде от небето, ако не може да видим Господа в звука, който иде от разумните същества, ако не може да видим Господа в уханието, което излиза от цветята, ако не може да видим Господа в хубавата храна, която причинява удоволствие, ако не можем да видим Господа в онова, което пипаме, где е Господ? В какво можем да Го видим?”
   

  Проявление


   
   
  "Проявление". Неделни беседи (1942–1943). Том I (беседи 1–20). Първо издание. София, Издателство „АСК-93“, 1998. 368 с. ISBN 954-9589-14-5.
  Книгата за теглене - PDF
  Проявление
  27 септември 1942 г. [опис]
  Хармония и дисхармония
  4 октомври 1942 г. [опис]
  Отмерени принципи и изявени факти
  11 октомври 1942 г. [опис]
  Търсете Господа
  18 октомври 1942 г. [опис]
  Възлюблени
  25 октомври 1942 г. [опис]
  Бъдете съвършени
  1 ноември 1942 г. [опис]
  Ще ви се изявя
  8 ноември 1942 г. [опис]
  Животът е по-драгоценен
  15 ноември 1942 г. [опис]
  Връзване и развързване
  29 ноември 1942 г. [опис]
  Четирите неща
  6 декември 1942 г. [опис]
  Любовта бе в началото
  13 декември 1942 г. [опис]
  Търсете Царството Божие
  20 декември 1942 г. [опис]
  Търсете, хлопайте, искайте
  27 декември 1942 г. [опис]
  Пътят на праведния
  3 януари 1943 г. [опис]
  С благодат и истина
  24 януари 1943 г. [опис]
  Бог е виделина
  31 януари 1943 г. [опис]
  Ще бъдат научени
  7 февруари 1943 г. [опис]
  Умити в Любовта
  14 февруари 1943 г. [опис]
  Приятни на Бога
  21 февруари 1943 г. [опис]
  Мъдростта съгради
  28 февруари 1943 г. [опис]

  Книгата съдържа 20 неделни беседи от Учителя Беинса Дуно, държани в края на 1942 и началото на 1943 г. Беседите с първо издание. Автентичността на текста е напълно съхранена.
   
  “Господ не е като човека, да Го търсим. Да Го търсим с Любов. Ако не може да видим Господа в светлината, която иде от небето, ако не може да видим Господа в звука, който иде от разумните същества, ако не може да видим Господа в уханието, което излиза от цветята, ако не може да видим Господа в хубавата храна, която причинява удоволствие, ако не можем да видим Господа в онова, което пипаме, где е Господ? В какво можем да Го видим?”
  Файлове: Proiavlenie.pdf |
   
  "Проявление". Неделни беседи (1942–1943). Том I (беседи 1–20). Първо издание. София, Издателство „АСК-93“, 1998. 368 с. ISBN 954-9589-14-5.
  Бележки от книгата:
  Издателският екип изказва благодарност на всички, които с цената на лишения, граничещи с героизъм, запазиха за поколенията безценното Слово на Учителя. Благодарим на стенографките Паша Теодорова (1888–1972), Савка Керемидчиева (1901–1945), Елена Андреева (1899–1990) и на съхранявалите го през годините българи. Да бъде благословен самоотверженият им труд.
  Книгата е подготвена със съдействието на духовно общество „Бяло Братство“ – Велико Търново.
  Автентичността на стенографските записи е запазена.
  Бележките на стенографките в текста са отпечатани с курсив, в кръгли скоби ( ). Имената на молитвите и песните също са в курсив.
  Думите или буквите в квадратните скоби [ ] са добавени от издателския екип на местата, където в разчетената стенограма е изпуснат текст, чийто смисъл сме се опитали да възстановим, или (на няколко места) за по-лесно разбиране на някои изречения с по-особен строеж. На местата, където не сме успели да възстановим смисъла, сме сложили многоточие в квадратни скоби. Бележките под линия са на издателския екип.
  Бележки от книгата:
  Предпечатна подготовка: Марина Иванова.
  Коректори: работна група от духовно общество „Бяло Братство“ – Велико Търново.
  Координатор по отпечатването на неиздаденото до този момент Слово на Учителя е Вергилий Кръстев.

  120 downloads

  Updated

 18. 53. Оживяване

  Книгата съдържа 20 беседи от Учителя Беинса Дуно, държани през 1943г. Текста е представен със своята пълна автентичност и се публикува за първи път.
   
  “Сега гледам, мнозина навсякъде казват: “Аз го обичам и той трябва да ме обича.” Аз когото обичам, никога не очаквам той да ме обича. Ще кажете: “Как?” - Аз ще го накарам да обича другиго. Като обича другиго, аз се ползувам от неговата любов. Допуснете, че аз влизам в една къща, ще туря желанието да запаля огъня на другите. Като се запали огънят на камината, между тия и аз ще намеря малко местенце.”
   

  Оживяване


   
   
  "Оживяване". Неделни беседи (1942–1943). Том II (беседи 21–41). Първо издание. София, Издателство „АСК-93“, 1998. 368 с. ISBN 954-9589-15-3.
  Книгата за теглене - PDF
  Трите зова
  7 март 1943 г. [опис]
  Навреме и без време
  14 март 1943 г. [опис]
  Събирайте съкровища
  21 март 1943 г. [опис]
  Доброто училище
  28 март 1943 г. [опис]
  Двата принципа
  4 април 1943 г. [опис]
  Божественото Слово
  11 април 1943 г. [опис]
  Движение, учение и работа
  25 април 1943 г. [опис]
  Движение в природата
  2 май 1943 г. [опис]
  Четирите закона
  9 май 1943 г. [опис]
  Добър слуга и господар
  16 май 1943 г. [опис]
  В царството си
  23 май 1943 г. [опис]
  Бащата иде
  30 май 1943 г. [опис]
  Истинно, честно и справедливо
  6 юни 1943 г. [опис]
  Да се родите изново
  13 юни 1943 г. [опис]
  Създаде Небето и Земята
  20 юни 1943 г. [опис]
  Оживяване
  4 юли 1943 г. [опис]
  Озарени от Любовта
  11 юли 1943 г. [опис]
  Второ отделение
  18 юли 1943 г. [опис]
  Закон и свобода
  25 юли 1943 г. [опис]
  Важното в живота
  1 август 1943 г. [опис]
  Даровити
  8 август 1943 г. [опис]

  Книгата съдържа 20 беседи от Учителя Беинса Дуно, държани през 1943г. Текста е представен със своята пълна автентичност и се публикува за първи път.
   
  “Сега гледам, мнозина навсякъде казват: “Аз го обичам и той трябва да ме обича.” Аз когото обичам, никога не очаквам той да ме обича. Ще кажете: “Как?” - Аз ще го накарам да обича другиго. Като обича другиго, аз се ползувам от неговата любов. Допуснете, че аз влизам в една къща, ще туря желанието да запаля огъня на другите. Като се запали огънят на камината, между тия и аз ще намеря малко местенце.”
   
  "Оживяване". Неделни беседи (1942–1943). Том II (беседи 21–41). Първо издание. София, Издателство „АСК-93“, 1998. 368 с. ISBN 954-9589-15-3.
  Бележки от книгата:
  Издателският екип изказва благодарност на всички, които с цената на лишения, граничещи с героизъм, запазиха за поколенията безценното Слово на Учителя. Благодарим на стенографките Паша Теодорова (1888–1972), Савка Керемидчиева (1901–1945), Елена Андреева (1899–1990) и на съхранявалите го през годините българи. Да бъде благословен самоотверженият им труд.
  Книгата е подготвена със съдействието на духовно общество „Бяло Братство“ – Велико Търново.
  Автентичността на стенографските записи е запазена.
  Бележките на стенографките в текста са отпечатани с курсив, в кръгли скоби ( ). Имената на молитвите и песните също са в курсив.
  Думите или буквите в квадратните скоби [ ] са добавени от издателския екип на местата, където в разчетената стенограма е изпуснат текст, чийто смисъл сме се опитали да възстановим, или (на няколко места) за по-лесно разбиране на някои изречения с по-особен строеж. На местата, където не сме успели да възстановим смисъла, сме сложили многоточие в квадратни скоби. Бележките под линия са на издателския екип.
  Бележки от книгата:
  Предпечатна подготовка: Марина Иванова.
  Корекция: работна група от духовно общество „Бяло Братство“ – Велико Търново.
  Координатор по отпечатването на неиздаденото до този момент Слово на Учителя Дънов е Вергилий Кръстев.
   
  Файлове: Ojiviavane.pdf |

  112 downloads

  Updated

 19. 54. Пътят на героите

  Пътят на героите


   
  "Пътят на героите". Събрани неделни беседи. Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2007. 260 с.ISBN 978-954-376-004-6.
  Книгата за теглене - PDF
   
  Книгата съдържа събрани неделни беседи. Изданието се прави по оригинали от Държавен архив.Неделните беседи от втората половина на 1943г.-от 10 октомври до 28 ноември, са издени в т. “Вечно подмладяване”, София 1949г.-редактирани и променени.
  Ще му покажа все, що има, да пострада за името ми
  20 май 1923 г. [опис]
  Зная, че Исуса разпятаго търсите
  10 юни 1923 г. [опис]
  Имаше двама синове
  17 юни 1923 г. [опис]
  Аз съм истинната лоза, и Отец ми е земеделецът
  1 октомври 1923 г. [опис]
  Пътят на героите
  6 януари 1928 г. [опис]
  Предназначението на човека
  31 август 1941 г. [опис]
  *** (Беседата няма посочено заглавие)
  7 септември 1941 г. [опис]
  Двама или трима
  14 септември 1941 г. [опис]
  Любов, знание и сила
  21 септември 1941 г. [опис]
  Бъди верна
  5 април 1942 г. [опис]
  Самовъзпитание
  2 август 1942 г. [опис]
  Новото в живота
  22 август 1943 г. [опис]
  Трите важни неща
  28 ноември 1943 г. [опис]

  143 downloads

  Updated


×
×
 • Create New...