Jump to content

Издателство "Жануа-98"

69 files

 1. 01 "Ето Човекът" 1-ва серия,Сила и Живот

  Нов правопис
   
  Книгата е фототипно издание и съдържа 14 чудесни беседи на Учителят Беинса Дуно от 1914г. Това е първа серия от поредицата “Сила и живот”, в първите 4 тома от която са развити основните идеи на философията му.
   
  “Понеже вашето зрение е ограничено, вие виждате само сгъстените части, а несгъстените не виждате. Например някои неща ви се показват валчести - орехът, но ако го посадите, валчесто ли стъбло ще изникне? Веднага ще прояви своята същност. За да познаете нещата, трябва да ги посадите в тяхната почва. И ако можете да посадите това цвете по този начин, веднага ще видите, че и то е разумно същество. И какво ви говори това цвете? Тази краска защо е турена? Тя е турена, за да покаже, че животът без любов няма смисъл.”
   
  Стар правопис
   


  Ето човекът!

   
   
  "Ето човекът!". Сила и Живот. Първа серия. Първо фототипно издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 269 с. ISBN 954-9589-47-1.
  Книгата за теглене - PDF

  Ето човекът
  16 март 1914 г. [опис]
  Житното зърно
  23 март 1914 г. [опис]
  Явлението на Духа
  20 април 1914 г. [опис]
  Талантите
  27 април 1914 г. [опис]
  Любовта
  6 юли 1914 г. [опис]
  Сънищата на Йосифа
  20 юли 1914 г. [опис]
  Законът на служенето
  27 юли 1914 г. [опис]
  Важността на малките неща
  3 август 1914 г. [опис]
  Мир вам!
  11 септември 1914 г. [опис]
  Необходимостта да познаваме Бога
  21 септември 1914 г. [опис]
  Колко по-горе стои човек от овца!
  28 септември 1914 г. [опис]
  Фарисей и Митар
  5 октомври 1914 г. [опис]
  Условията на вечния живот
  12 октомври 1914 г. [опис]
  Страхът
  19 октомври 1914 г. [опис]

  Книгата е фототипно издание и съдържа 14 чудесни беседи на Учителят Беинса Дуно от 1914г. Това е първа серия от поредицата “Сила и живот”, в първите 4 тома от която са развити основните идеи на философията му.
   
  “Понеже вашето зрение е ограничено, вие виждате само сгъстените части, а несгъстените не виждате. Например някои неща ви се показват валчести - орехът, но ако го посадите, валчесто ли стъбло ще изникне? Веднага ще прояви своята същност. За да познаете нещата, трябва да ги посадите в тяхната почва. И ако можете да посадите това цвете по този начин, веднага ще видите, че и то е разумно същество. И какво ви говори това цвете? Тази краска защо е турена? Тя е турена, за да покаже, че животът без любов няма смисъл.”
   
  Дънов, Петър Константинов. Ето човекът!. Сила и Живот. Първа серия. Първо фототипно издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 269 с. ISBN 954-9589-47-1.
  [Оригинал:] Дѫновъ. „Ето човѣкътъ!“. Сила и Животъ. Бесѣди, държани от Дѫновъ (по стенографски бележки). Първа серия. София, Царска Придворна Печатница, 1915. 268 с.
  Бележки от книгата:
  Координатор за издаване Словото на Учителя Петър Дънов е Вергилий Кръстев.
  Допълнителни бележки:
  Изданието е фототипно, със старите букви.

  133 downloads

  Updated

 2. 01. Ето човекът

  Книгата е фототипно издание и съдържа 14 чудесни беседи на Учителят Беинса Дуно от 1914г. Това е първа серия от поредицата “Сила и живот”, в първите 4 тома от която са развити основните идеи на философията му.
   
  “Понеже вашето зрение е ограничено, вие виждате само сгъстените части, а несгъстените не виждате. Например някои неща ви се показват валчести - орехът, но ако го посадите, валчесто ли стъбло ще изникне? Веднага ще прояви своята същност. За да познаете нещата, трябва да ги посадите в тяхната почва. И ако можете да посадите това цвете по този начин, веднага ще видите, че и то е разумно същество. И какво ви говори това цвете? Тази краска защо е турена? Тя е турена, за да покаже, че животът без любов няма смисъл.”
   


  Ето човекът!

   
   
  "Ето човекът!". Сила и Живот. Първа серия. Първо фототипно издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 269 с. ISBN 954-9589-47-1.
  Книгата за теглене - PDF

  Ето човекът
  16 март 1914 г. [опис]
  Житното зърно
  23 март 1914 г. [опис]
  Явлението на Духа
  20 април 1914 г. [опис]
  Талантите
  27 април 1914 г. [опис]
  Любовта
  6 юли 1914 г. [опис]
  Сънищата на Йосифа
  20 юли 1914 г. [опис]
  Законът на служенето
  27 юли 1914 г. [опис]
  Важността на малките неща
  3 август 1914 г. [опис]
  Мир вам!
  11 септември 1914 г. [опис]
  Необходимостта да познаваме Бога
  21 септември 1914 г. [опис]
  Колко по-горе стои човек от овца!
  28 септември 1914 г. [опис]
  Фарисей и Митар
  5 октомври 1914 г. [опис]
  Условията на вечния живот
  12 октомври 1914 г. [опис]
  Страхът
  19 октомври 1914 г. [опис]

  Книгата е фототипно издание и съдържа 14 чудесни беседи на Учителят Беинса Дуно от 1914г. Това е първа серия от поредицата “Сила и живот”, в първите 4 тома от която са развити основните идеи на философията му.
   
  “Понеже вашето зрение е ограничено, вие виждате само сгъстените части, а несгъстените не виждате. Например някои неща ви се показват валчести - орехът, но ако го посадите, валчесто ли стъбло ще изникне? Веднага ще прояви своята същност. За да познаете нещата, трябва да ги посадите в тяхната почва. И ако можете да посадите това цвете по този начин, веднага ще видите, че и то е разумно същество. И какво ви говори това цвете? Тази краска защо е турена? Тя е турена, за да покаже, че животът без любов няма смисъл.”
   
  Дънов, Петър Константинов. Ето човекът!. Сила и Живот. Първа серия. Първо фототипно издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 269 с. ISBN 954-9589-47-1.
  [Оригинал:] Дѫновъ. „Ето човѣкътъ!“. Сила и Животъ. Бесѣди, държани от Дѫновъ (по стенографски бележки). Първа серия. София, Царска Придворна Печатница, 1915. 268 с.
  Бележки от книгата:
  Координатор за издаване Словото на Учителя Петър Дънов е Вергилий Кръстев.
  Допълнителни бележки:
  Изданието е фототипно, със старите букви.

  124 downloads

  Updated

 3. 02. "Духът и плътта" 2-ва серия,Сила и Живот

  Нов правопис
   
  Книгата е фототипно издание на 14 неделни беседи от Учителя Беинса Дуно, държани в периода 1914 - 1917 година. Томчето представлява втора серия от поредицата “Сила и живот”.
   
  “Та първото нещо, което християнството препоръчва за пречистване на човека е страданието. Трябва твърдите камъни да минат през варницата, за да могат да белосват, суровият хляб трябва да се опече, за да може да се яде; същото е и с човека - вие може да влезете в Небето само като опечен хляб, само тогава ще ви сложат на трапезата и ще ви разчупят.”
   
  Стария правопис
   

  Духът и плътта


   
  "Духът и плътта". Сила и Живот. Втора серия. Първо фототипно издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. ISBN 954-9589-48-X.
  Книгата за теглене - PDF
  Духът и плътта. Приливи и отливи в живота
  2 ноември 1914 г.
  Словесното мляко
  16 ноември 1914 г.
  Учителите
  7 декември 1914 г.
  Великден
  22 март 1915 г.
  Многоценният бисер
  19 април 1915 г.
  Новото основание
  10 май 1915 г.
  Божественият Промисъл
  24 май 1915 г.
  Стари и нови мехове
  12 юли 1915 г.
  Свобода на Духа
  23 август 1915 г.
  Рождението
  25 декември 1915 г.
  Истината
  24 април 1916 г.
  Растете в благодат!
  7 януари 1917 г.
  Марта и Мария
  14 януари 1917 г.
  Двамата господари
  21 януари 1917 г.
  Блажените
  4 февруари 1917 г.
  Децата
  11 февруари 1917 г.

  Книгата е фототипно издание на 14 неделни беседи от Учителя Беинса Дуно, държани в периода 1914 - 1917 година. Томчето представлява втора серия от поредицата “Сила и живот”.
   
  “Та първото нещо, което християнството препоръчва за пречистване на човека е страданието. Трябва твърдите камъни да минат през варницата, за да могат да белосват, суровият хляб трябва да се опече, за да може да се яде; същото е и с човека - вие може да влезете в Небето само като опечен хляб, само тогава ще ви сложат на трапезата и ще ви разчупят.”
   
  Дънов, Петър Константинов. Духът и плътта. Сила и Живот. Втора серия. Първо фототипно издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. ISBN 954-9589-48-X.
   
  [Оригинал:] Дѫновъ. Духътъ и плътьта. Сила и Животъ. Бесѣди, държани отъ Дѫновъ (по стенографски бѣлѣжки). Втора серия. София, Царска Придворна Печатница, 1915.
   
  Бележки от книгата:
  Координатор за издаване Словото на Учителя Петър Дънов е Вергилий Кръстев.
   
  Допълнителни бележки:
  Изданието е фототипно, със старите букви.

  198 downloads

  Updated

 4. 02. Духът и плътта

  Книгата е фототипно издание на 14 неделни беседи от Учителя Беинса Дуно, държани в периода 1914 - 1917 година. Томчето представлява втора серия от поредицата “Сила и живот”.
   
  “Та първото нещо, което християнството препоръчва за пречистване на човека е страданието. Трябва твърдите камъни да минат през варницата, за да могат да белосват, суровият хляб трябва да се опече, за да може да се яде; същото е и с човека - вие може да влезете в Небето само като опечен хляб, само тогава ще ви сложат на трапезата и ще ви разчупят.”

  156 downloads

  Updated

 5. 03. Все що е писано

  Книгата е публикация на 12 ранни неделни беседи, (от януари до юни 1917 г.), запазени в Държавен архив. Мистичното тълкуване на евангелски текстове дава отговор на съкровени въпроси на човешката душа.
   
  „Като казва Христос, че човек може да види Бога, Той не подразбира да видим Бога като известна форма, но разбира известно благо, което трябва да влезе в нас и да ни въздигне умствено и духовно.”

  Все що е писано


   
  "Все що е писано". Неделни беседи (1917). Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2004. 192 с. ISBN 954-9589-82-X.
  Книгата за теглене - PDF

  Все що е писано
  28 януари 1917 г. [опис]
  Познание. Самопожертвуване
  18 февруари 1917 г. [опис]
  Спасението
  25 февруари 1917 г. [опис]
  Яковъ и Исавъ
  8 април 1917 г. [опис]
  Радвайте се
  15 април 1917 г. [опис]
  Волята Божия
  22 април 1917 г. [опис]
  Чистосърдечнитѣ
  29 април 1917 г. [опис]
  Взимане и даване
  6 май 1917 г. [опис]
  Богъ е съчеталъ
  13 май 1917 г. [опис]
  Доброто съкровище
  20 май 1917 г. [опис]
  Пръбѫдване
  27 май 1917 г. [опис]
  Богъ е духъ
  3 юни 1917 г. [опис]

  Книгата е публикация на 12 ранни неделни беседи, (от януари до юни 1917 г.), запазени в Държавен архив. Мистичното тълкуване на евангелски текстове дава отговор на съкровени въпроси на човешката душа.
   
  „Като казва Христос, че човек може да види Бога, Той не подразбира да видим Бога като известна форма, но разбира известно благо, което трябва да влезе в нас и да ни въздигне умствено и духовно.”
   
  "Все що е писано". Неделни беседи (1917). Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2004. 192 с. ISBN 954-9589-82-X.
  Бележки от книгата:
  Набор, коректура и предпечатна подготовка: Меглена Шкодрева, Теодора Шкодрева
  Бележки от книгата:
  Настоящото издание се прави по запазени въ Български Исторически архив оригинални беседи отъ Учителя. Нѣкои отъ заглавията на беседитѣ се различават отъ изданието – София 1942, силно редактирано отъ Паша Тодорова. Читателятъ може да се ориентира по датата и номера на беседата, които съвпадат в дветѣ издания. Уточненията на стенографката сѫ въ кръгли скоби и курсивъ. Добавенитѣ за яснота букви или думи сѫ поставени въ квадратни скоби.
  Допълнителни бележки:
  Изданието е със старите букви.
   
  Файлове: Vse_shto_e_pisano.pdf |

  114 downloads

  Updated

 6. 04. "Солта" - 3-та серия,Сила и Живот

  Нов правопис.
   
  Книгата представлява III серия от поредицата неделни беседи “Сила и живот”. Тя е фототипно издание и съдържа 16 неделни беседи от Учителя Беинса Дуно, държани през 1917, 1918 и 1919г.
   
  “Зная някои между вас имат криви схващания за Духа. Някои мислят, че Светия Дух и лошият дух са едно и също. Добрият и лошият дух са неща диаметрално противоположни. Няма такъв закон, дето един източник да излива и сладка и горчива вода. Както горчивата вода е винаги горчива, и сладката винаги сладка, тъй и доброто е винаги добро, а злото винаги зло. Какво нещо е доброто и какво злото, това е един много дълбок въпрос и ако мислите, че в 5 - 10 - 100 години ще го изучите, вие се лъжете, трябва най-малко 1000 години да ви учи Христос, тогава ще имате какво годе понятие върху едното и другото.”
   
  Ето изданието със стария правопис
   
  Солта
   
  "Солта". Сила и Живот. Трета серия. Първо фототипно издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 278 с. ISBN 954-9589-49-8.
  фототипното издание - Книгата за теглене - PDF
  преписано издание от фототипното - Книгата за теглене - PDF
  (Беседите са преписани от първо фототипно издание, 1999 г., на издателска къща Жануа 98. Оригиналът е издаден в София от книгоиздателство Гужгулов и Котев през 1920 г.)
  Солта
  25 март 1917 г. [опис]
  Виделината
  1 април 1917 г. [опис]
  Разделено царство
  8 декември 1918 г. [опис]
  Изгряващото слънце
  4 май 1919 г. [опис]
  Светило на тялото
  11 май 1919 г. [опис]
  Гредата
  18 май 1919 г. [опис]
  Трапезата на Новия Завет
  25 май 1919 г. [опис]
  Отхвърленият камък
  1 юни 1919 г. [опис]
  Гърбавата жена
  8 юни 1919 г. [опис]
  Учител и Господ
  15 юни 1919 г. [опис]
  Малкият закон
  22 юни 1919 г. [опис]
  Старият книжник
  29 юни 1919 г. [опис]
  Двамата свидетели
  16 ноември 1919 г. [опис]
  Денят на доброто
  21 декември 1919 г. [опис]

  Книгата представлява III серия от поредицата неделни беседи “Сила и живот”. Тя е фототипно издание и съдържа 16 неделни беседи от Учителя Беинса Дуно, държани през 1917, 1918 и 1919г.
   
  "Солта". Сила и Живот. Трета серия. Първо фототипно издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 278 с. ISBN 954-9589-49-8.
   
  [Оригинал:] Дѫновъ. Сольта. Сила и Животъ. Бесѣди, държани от Дѫновъ (по стенографски бѣлѣжки). Третя серия. Второ издание. София, Печатница на книгоиздателство „Гужгулов и Котев“, 1920. 277 с.
   
  Бележки от книгата:
  Координатор за издаване Словото на Учителя Петър Дънов е Вергилий Кръстев.
  Допълнителни бележки:
  Изданието е фототипно, със старите букви.
   
  Файлове: Solta.pdf |

  130 downloads

  Updated

 7. 04. Солта

  Стар правопис. Фототипно издание
   
  Книгата представлява III серия от поредицата неделни беседи “Сила и живот”. Тя е фототипно издание и съдържа 16 неделни беседи от Учителя Беинса Дуно, държани през 1917, 1918 и 1919г.
   
  “Зная някои между вас имат криви схващания за Духа. Някои мислят, че Светия Дух и лошият дух са едно и също. Добрият и лошият дух са неща диаметрално противоположни. Няма такъв закон, дето един източник да излива и сладка и горчива вода. Както горчивата вода е винаги горчива, и сладката винаги сладка, тъй и доброто е винаги добро, а злото винаги зло. Какво нещо е доброто и какво злото, това е един много дълбок въпрос и ако мислите, че в 5 - 10 - 100 години ще го изучите, вие се лъжете, трябва най-малко 1000 години да ви учи Христос, тогава ще имате какво годе понятие върху едното и другото.”
   

  Солта


   
  "Солта". Сила и Живот. Трета серия. Първо фототипно издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 278 с. ISBN 954-9589-49-8.
  фототипното издание - Книгата за теглене - PDF
  преписано издание от фототипното - Книгата за теглене - PDF
  (Беседите са преписани от първо фототипно издание, 1999 г., на издателска къща Жануа 98. Оригиналът е издаден в София от книгоиздателство Гужгулов и Котев през 1920 г.)
  Солта
  25 март 1917 г. [опис]
  Виделината
  1 април 1917 г. [опис]
  Разделено царство
  8 декември 1918 г. [опис]
  Изгряващото слънце
  4 май 1919 г. [опис]
  Светило на тялото
  11 май 1919 г. [опис]
  Гредата
  18 май 1919 г. [опис]
  Трапезата на Новия Завет
  25 май 1919 г. [опис]
  Отхвърленият камък
  1 юни 1919 г. [опис]
  Гърбавата жена
  8 юни 1919 г. [опис]
  Учител и Господ
  15 юни 1919 г. [опис]
  Малкият закон
  22 юни 1919 г. [опис]
  Старият книжник
  29 юни 1919 г. [опис]
  Двамата свидетели
  16 ноември 1919 г. [опис]
  Денят на доброто
  21 декември 1919 г. [опис]

  Книгата представлява III серия от поредицата неделни беседи “Сила и живот”. Тя е фототипно издание и съдържа 16 неделни беседи от Учителя Беинса Дуно, държани през 1917, 1918 и 1919г.
   
  "Солта". Сила и Живот. Трета серия. Първо фототипно издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 278 с. ISBN 954-9589-49-8.
   
  [Оригинал:] Дѫновъ. Сольта. Сила и Животъ. Бесѣди, държани от Дѫновъ (по стенографски бѣлѣжки). Третя серия. Второ издание. София, Печатница на книгоиздателство „Гужгулов и Котев“, 1920. 277 с.
   
  Бележки от книгата:
  Координатор за издаване Словото на Учителя Петър Дънов е Вергилий Кръстев.
  Допълнителни бележки:
  Изданието е фототипно, със старите букви.
   
  Файлове: Solta.pdf |

  133 downloads

  Updated

 8. 05. Дали може

  Книгата съдържа беседи на Учителят Беинса Дуно от 10.06.1917г. до 29.12.1918г.
   
  Рече им притча: “Дали може сляп сляпаго да води?”
   
  Лука 6:39.
   
  Христос задава въпрос: “Дали може сляп сляпаго да води?” Какво се разбира под думата “слепота”? Съществуват три вида слепота: физическа, духовна и умствена. Физически сляп е онзи, който е лишен от органа на зрението, необходим за този свят. За да се справи с условията на живота, слепият трябва да бъде воден от някого. Той не може свободно да се движи от едно място на друго, не може сам да върши работите си.

  Дали може


   
   
  "Дали може". 27 неделни беседи от Учителя, (от 10.06.1917г. до 29.12.1918г.), ИК"Жануа'98", София, 2009, ISBN: 978-954-376-031-2,
  Книгата на PDF - за теглене
  Дали може - (стар правопис), (нов правопис)
  10 юни 1917 г.
  Доведете го - (стар правопис), (нов правопис)
  30 юни 1918 г.
  Трите положения - (стар правопис), (нов правопис)
  7 юли 1918 г.
  В истия час - (стар правопис), (нов правопис)
  14 юли 1918 г.
  Радостни и търпеливи - (стар правопис), (нов правопис)
  21 юли 1918 г.
  Заведеевата майка - (стар правопис), (нов правопис)
  23 юли 1918 г.
  Събличане и обличане - (стар правопис), (нов правопис)
  28 юли 1918 г.
  Доброто вино - (стар правопис), (нов правопис)
  4 август 1918 г.
  Двете жени - (стар правопис), (нов правопис)
  11 август 1918 г.
  Погледна Петра - (стар правопис), (нов правопис)
  18 август 1918 г.
  Скритият квас - (стар правопис), (нов правопис)
  25 август 1918 г.
  Вкъщи - (стар правопис), (нов правопис)
  1 септември 1918 г.
  Да Го посрещнат - (стар правопис), (нов правопис)
  8 септември 1918 г.
  Не може да се укрие - (стар правопис), (нов правопис)
  15 септември 1918 г.
  Двамата братя - (стар правопис), (нов правопис)
  22 септември 1918 г.
  В мое име - (стар правопис), (нов правопис)
  29 септември 1918 г.
  Да се роди - (стар правопис), (нов правопис)
  6 октомври 1918 г.
  Двата полюса - (стар правопис), (нов правопис)
  13 октомври 1918 г.
  Дух Господен - (стар правопис), (нов правопис)
  20 октомври 1918 г.
  Двете заповеди - (стар правопис), (нов правопис)
  27 октомври 1918 г.
  Призваните - (стар правопис), (нов правопис)
  3 ноември 1918 г.
  Да наеме работници - (стар правопис), (нов правопис)
  10 ноември 1918 г.
  Като чуха - (стар правопис), (нов правопис)
  17 ноември 1918 г.
  Изобилният живот - (стар правопис), (нов правопис)
  1 декември 1918 г.
  Лемуил - (стар правопис), (нов правопис)
  7 декември 1918 г.
  И рече баща му - (стар правопис), (нов правопис)
  15 декември 1918 г.
  Неизвестното - (стар правопис), (нов правопис)
  29 декември 1918 г.

  Книгата съдържа беседи на Учителят Беинса Дуно от 10.06.1917 г. до 29.12.1918 г.
   
  * [Оригинал:] "Дали може", Беседи от Учителя, София, 1942.

  114 downloads

  Updated

 9. 05. Дали може - Неделни беседи - Второ издание

  Съдържание
  Книгата съдържа беседи на Учителят Беинса Дуно от 10.06.1917г. до 29.12.1918г.
  Рече им притча: “Дали може сляп сляпаго да води?”
  Лука 6:39.
  Христос задава въпрос: “Дали може сляп сляпаго да води?” Какво се разбира под думата “слепота”? Съществуват три вида слепота: физическа, духовна и умствена. Физически сляп е онзи, който е лишен от органа на зрението, необходим за този свят. За да се справи с условията на живота, слепият трябва да бъде воден от някого. Той не може свободно да се движи от едно място на друго, не може сам да върши работите си.
   
  Дали може
  "Дали може". 27 неделни беседи от Учителя, (от 10.06.1917г. до 29.12.1918г.), ИК"Жануа'98", София, 2009, ISBN: 978-954-376-032-9,
  Книгата на PDF - за теглене
  Дали може - (стар правопис), (нов правопис)
  10 юни 1917 г. Доведете го - (стар правопис), (нов правопис)
  30 юни 1918 г. Трите положения - (стар правопис), (нов правопис)
  7 юли 1918 г. В истия час - (стар правопис), (нов правопис)
  14 юли 1918 г. Радостни и търпеливи - (стар правопис), (нов правопис)
  21 юли 1918 г. Заведеевата майка - (стар правопис), (нов правопис)
  23 юли 1918 г. Събличане и обличане - (стар правопис), (нов правопис)
  28 юли 1918 г. Доброто вино - (стар правопис), (нов правопис)
  4 август 1918 г. Двете жени - (стар правопис), (нов правопис)
  11 август 1918 г. Погледна Петра - (стар правопис), (нов правопис)
  18 август 1918 г. Скритият квас - (стар правопис), (нов правопис)
  25 август 1918 г. Вкъщи - (стар правопис), (нов правопис)
  1 септември 1918 г. Да Го посрещнат - (стар правопис), (нов правопис)
  8 септември 1918 г. Не може да се укрие - (стар правопис), (нов правопис)
  15 септември 1918 г. Двамата братя - (стар правопис), (нов правопис)
  22 септември 1918 г. В мое име - (стар правопис), (нов правопис)
  29 септември 1918 г. Да се роди - (стар правопис), (нов правопис)
  6 октомври 1918 г. Двата полюса - (стар правопис), (нов правопис)
  13 октомври 1918 г. Дух Господен - (стар правопис), (нов правопис)
  20 октомври 1918 г. Двете заповеди - (стар правопис), (нов правопис)
  27 октомври 1918 г. Призваните - (стар правопис), (нов правопис)
  3 ноември 1918 г. Да наеме работници - (стар правопис), (нов правопис)
  10 ноември 1918 г. Като чуха - (стар правопис), (нов правопис)
  17 ноември 1918 г. Изобилният живот - (стар правопис), (нов правопис)
  1 декември 1918 г. Лемуил - (стар правопис), (нов правопис)
  7 декември 1918 г. И рече баща му - (стар правопис), (нов правопис)
  15 декември 1918 г. Неизвестното - (стар правопис), (нов правопис)
  29 декември 1918 г.  
  Книгата съдържа беседи на Учителят Беинса Дуно от 10.06.1917 г. до 29.12.1918 г.
   
  * [Оригинал:] "Дали може", Беседи от Учителя, София, 1942.

  27 downloads

  Updated

 10. 06. Великите условия на живота

  Великите условия на живота
   
  "Великите условия на живота". 9 беседи на Учителят Беинса Дуно от 12.01.1919г. до 30.10.1919г., София, 1944
   ИК "Жануа'98", София, ISBN: 978-954-376-032-9, София, 2009.
  [Оригинал] "Великите условия на живота". София, 1944. (стар правопис)
  Книгата на PDF - за теглене
  Великите условия на живота
  12 януари 1919 г. [опис] Голямата вяра
  19 януари 1919 г. [опис] Лозата и пръчките
  26 януари 1919 г. [опис] Като себе си
  2 февруари 1919 г. [опис] Противоречие в съзвучието
  9 февруари 1919 г. [опис] Ако не бях дошъл
  2 март 1919 г. [опис] Моето иго
  9 март 1919 г. [опис] Детето растеше
  30 март 1919 г. [опис] И отиде, та се пристави
  30 ноември 1919 г. [опис] Книгата съдържа беседи на Учителят Беинса Дуно от 12.01.1919г. до 30.10.1919г.
   
  Мнозина живеят в заблуждения, поради което имат криви разбирания за живота. Някой се поглежда самодоволно в огледалото и си казва: пълничък, здрав, красив съм, пък и богат съм. – Не се лъжи, това са фотографии в твоя ум, които всеки момент могат да се заместят с нови. Всеки философ или учен може да наруши щастието ви. Достатъчно е да прочетеш една песимистична книга, за да кажеш, че животът няма смисъл и да изгубиш щастието си. Ако Любовта е проникнала дълбоко в човешката душа, никаква сила в света не може да отнеме мира, който Бог е вложил в нея, никаква сила в света не е в състояние да отнеме светлината на човешкия ум и топлината на неговото сърце. Това значи, да живееш в реалност. Излезе ли от тази реалност, човек изгубва мира си и търси помощ отвън. Вяра е нужна на човека: Вяра в Бога, в ближния и в себе си.
   
  * [Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Великите условия на живота. София, 1944.

  116 downloads

  Updated

 11. 06. Великите условия на живота

  Съдържание
  Великите условия на живота
   
  "Великите условия на живота". 9 беседи на Учителят Беинса Дуно от 12.01.1919г. до 30.10.1919г., София, 1944
  Фототипно издание на ИК "Жануа'98", София, ISBN: 978-954-376-032-9, София, 2009.
  [Оригинал] "Великите условия на живота". София, 1944. (стар правопис)
  Великите условия на живота
  12 януари 1919 г. [опис] Голямата вяра
  19 януари 1919 г. [опис] Лозата и пръчките
  26 януари 1919 г. [опис] Като себе си
  2 февруари 1919 г. [опис] Противоречие в съзвучието
  9 февруари 1919 г. [опис] Ако не бях дошъл
  2 март 1919 г. [опис] Моето иго
  9 март 1919 г. [опис] Детето растеше
  30 март 1919 г. [опис] И отиде, та се пристави
  30 ноември 1919 г. [опис]  
  Книгата съдържа беседи на Учителят Беинса Дуно от 12.01.1919г. до 30.10.1919г.
   
  Мнозина живеят в заблуждения, поради което имат криви разбирания за живота. Някой се поглежда самодоволно в огледалото и си казва: пълничък, здрав, красив съм, пък и богат съм. – Не се лъжи, това са фотографии в твоя ум, които всеки момент могат да се заместят с нови. Всеки философ или учен може да наруши щастието ви. Достатъчно е да прочетеш една песимистична книга, за да кажеш, че животът няма смисъл и да изгубиш щастието си. Ако Любовта е проникнала дълбоко в човешката душа, никаква сила в света не може да отнеме мира, който Бог е вложил в нея, никаква сила в света не е в състояние да отнеме светлината на човешкия ум и топлината на неговото сърце. Това значи, да живееш в реалност. Излезе ли от тази реалност, човек изгубва мира си и търси помощ отвън. Вяра е нужна на човека: Вяра в Бога, в ближния и в себе си.
   
  * [Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Великите условия на живота. София, 1944.

  41 downloads

  Updated

 12. 07. Да възлюбиш Господа

  Да възлюбиш Господа
   
  Книгата съдържа беседи на Учителят Беинса Дуно от 15.10.1916г до 29.02.1920г.
   
  Сега искам да внимавате върху това, което ще говоря.Днес проповядвам едно учение, върху което почива развитието на душата, на ума и на сърцето.То е учение, което носи мир и спокойствие на сърцето;учение, което носи светлина на ума, обнова на душата, сила на духа.Това учение в състояние да възстанови краката на хромите, да отвори очите на слепите. От това учение глухите прочуват, болните оздравяват, мъртвите възкръсват. То носи хармония навсякъде.За това учения няма никакво препятствие. То е учението на живи Бог,който е между хората, и между камъните, и между растенията, и между животните...
   

  Да възлюбиш Господа


   
   
  "Да възлюбиш Господа", Неделни беседи (1916-1920), Първо издание, ИК „ЖАНУА '98", София, 2009, ISBN 978-954-376-026-8
  Книгата за теглене - PDF
  Да възлюбиш Господа
  15 октомври 1916 г. [опис]
  Да я не пия ли?
  22 октомври 1916 г. [опис]
  Петте разумни и петте неразумни деви
  16 ноември 1916 г. [опис]
  Ще бъдат научени
  24 декември 1916 г. [опис]
  Отдайте Божието Богу
  31 декември 1916 г. [опис]
  Господ му рече
  6 април 1919 г. [опис]
  Нито тържик
  13 април 1919 г. [опис]
  Като го видя Петър
  20 април 1919 г. [опис]
  Кога се молиш
  27 април 1919 г. [опис]
  Аз съм онзи човек
  28 септември 1919 г. [опис]
  Бог е говорил
  9 ноември 1919 г. [опис]
  Ще живее
  7 декември 1919 г. [опис]
  Работи на лозето му
  14 декември 1919 г. [опис]
  Излязоха и завтекоха се
  8 януари 1920 г. [опис]
  Добрият пастир
  18 януари 1920 г. [опис]
  Земният и небесният
  1 февруари 1920 г. [опис]
  Аз съм жив
  22 февруари 1920 г. [опис]
  Що казва Духът
  29 февруари 1920 г. [опис]

  Книгата съдържа беседи на Учителят Беинса Дуно от 15.10.1916г до 29.02.1920г.
   
  В настоящия сборник за пръв път без редакторска намеса се публикуват стенографските записи на лекциите на Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов):
   
  „Да не я пия ли" (22.10.1916),
  „Петте разумни и петте неразумни деви" (16.11.1916),
  „Ще бъдат научени" (24.12.1916),
  „Отдайте Божието Богу" (31.12.1916),
  „Като го видя Петър" (20.4.1919),
  „Ще живее!" (7.12.1919),
  „Работи на лозето ми" (14.12.1919),
  „Земният и небесният" (1.2.1920),
  „Аз съм жив" (22.2.1920),
  „Що казва Духът" (29.2.1920).
   
  Останалите лекции от сборника се препечатват по томчето „Да възлюбиш Господа. Беседи от Учителя, София, 1946".
   
  За улесняване на прочита на някои места в квадратни скоби [ ] са добавени отделни думи.
   
  Поясненията в края на текста са съставени от издателския екип.
   
  АВТЕНТИЧНОСТТА НА СТЕНОГРАФСКИТЕ ЗАПИСИ Е ЗАПАЗЕНА
   
   
  [Оригинал] "Да възлюбиш Господа", беседи от Учителя, София, 1946.

  111 downloads

  Updated

 13. 08. Ще управлява всички народи

  Съдържание
  Ще управлява всички народи
  Книгата съдържа беседи на Учителят Беинса Дуно от 07.03.1920г. до 15.10.1922г.
  Съвременните културни хора едва сега са в първата фаза на живота, да изучават езика на Природата. И когато се научат да говорят не само по форма, но и по съдържание, не само по съдържание, но и по смисъл, светът ще се представи в нова форма, в ново съдържание и смисъл. Най-голямата спънка в сегашния стадий на човешкото развитие е дълбокото убеждение, всадено в човека, че е културен. Аз не отказвам, че сте културни, не възставам против думата “култура”, но приемам, че сте културни само по форма, не по съдържание и смисъл. Значи, културни, в пълния смисъл на думата, са само една трета от хората.
  Ще управлява всички народи
   
  "Ще управлява всички народи". Неделни беседи (1920, 1922). Издание на ИК "Жануа'98", 2009 г., ISBN: 978-954-376-033-6, Страници: 248, Преписана от първото издание, София, 1948 г.
  Книгата за теглене на PDF
  Ще управлява всички народи
  7 март 1920 г. [опис] Законът и пророците
  28 март 1920 г. [опис] Зачудиха се
  4 април 1920 г. [опис] Отиде след Него
  11 април 1920 г. [опис] Молих се
  18 април 1920 г. [опис] По предание
  2 май 1920 г. [опис] Запалят свещ
  9 май 1920 г. [опис] Истинната лоза
  27 август 1922 г. [опис] Вратата за овцете
  3 септември 1922 г. [опис] Ще ви науча
  24 септември 1922 г. [опис]  
  Книгата съдържа беседи на Учителят Беинса Дуно от 07.03.1920г. до 15.10.1922г.
   
  Съвременните културни хора едва сега са в първата фаза на живота, да изучават езика на Природата. И когато се научат да говорят не само по форма, но и по съдържание, не само по съдържание, но и по смисъл, светът ще се представи в нова форма, в ново съдържание и смисъл. Най-голямата спънка в сегашния стадий на човешкото развитие е дълбокото убеждение, всадено в човека, че е културен. Аз не отказвам, че сте културни, не възставам против думата “култура”, но приемам, че сте културни само по форма, не по съдържание и смисъл. Значи, културни, в пълния смисъл на думата, са само една трета от хората.
   
  * [Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Ще управлява всички народи. Неделни беседи (1920, 1922). София, 1948.

  44 downloads

  Submitted

 14. 08. Ще управлява всички народи

  Ще управлява всички народи
   
  Книгата съдържа беседи на Учителят Беинса Дуно от 07.03.1920г. до 15.10.1922г.
   
  Съвременните културни хора едва сега са в първата фаза на живота, да изучават езика на Природата. И когато се научат да говорят не само по форма, но и по съдържание, не само по съдържание, но и по смисъл, светът ще се представи в нова форма, в ново съдържание и смисъл. Най-голямата спънка в сегашния стадий на човешкото развитие е дълбокото убеждение, всадено в човека, че е културен. Аз не отказвам, че сте културни, не възставам против думата “култура”, но приемам, че сте културни само по форма, не по съдържание и смисъл. Значи, културни, в пълния смисъл на думата, са само една трета от хората.
   

  Ще управлява всички народи


   
  "Ще управлява всички народи". Неделни беседи (1920, 1922). Издание на ИК "Жануа'98", 2009 г., ISBN: 978-954-376-033-6, Страници: 248, Преписана от първото издание, София, 1948 г.
  Книгата за теглене на PDF
  Ще управлява всички народи
  7 март 1920 г. [опис]
  Законът и пророците
  28 март 1920 г. [опис]
  Зачудиха се
  4 април 1920 г. [опис]
  Отиде след Него
  11 април 1920 г. [опис]
  Молих се
  18 април 1920 г. [опис]
  По предание
  2 май 1920 г. [опис]
  Запалят свещ
  9 май 1920 г. [опис]
  Истинната лоза
  27 август 1922 г. [опис]
  Вратата за овцете
  3 септември 1922 г. [опис]
  Ще ви науча
  24 септември 1922 г. [опис]

  Книгата съдържа беседи на Учителят Беинса Дуно от 07.03.1920г. до 15.10.1922г.
   
  Съвременните културни хора едва сега са в първата фаза на живота, да изучават езика на Природата. И когато се научат да говорят не само по форма, но и по съдържание, не само по съдържание, но и по смисъл, светът ще се представи в нова форма, в ново съдържание и смисъл. Най-голямата спънка в сегашния стадий на човешкото развитие е дълбокото убеждение, всадено в човека, че е културен. Аз не отказвам, че сте културни, не възставам против думата “култура”, но приемам, че сте културни само по форма, не по съдържание и смисъл. Значи, културни, в пълния смисъл на думата, са само една трета от хората.
   
  * [Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Ще управлява всички народи. Неделни беседи (1920, 1922). София, 1948.

  106 downloads

  Updated

 15. 09. Новият човек

  Книгата съдържа 16 неделния беседи от Учителя Беинса Дуно, публикувани по ръкописен оригинал на стенограми от 1921 година.
   
  “И тъй братството, това е субстанцията на нещата. Братството и сестринството са две най-красиви форми, които съществуват на физическия свят и по-красиви форми от тях няма. Най-красивата субстанция, това е формата на брат. И всеки, който иска да бъде красив като ангел, трябва да развива чувството на братство и сестринство. Това е един закон.”
   

  Новият човек


   
  "Новиятъ човѣкъ". Недѣлни бесѣди. Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2002. 352 с. ISBN 954-9589-58-7.
  Книгата за теглене - PDF
  Новиятъ човѣкъ
  13 март 1921 г. [опис]
  Фарисей и садукей
  20 март 1921 г. [опис]
  Сѣятельтъ
  27 март 1921 г. [опис]
  Правилното ядене, като условие за вѣченъ животъ
  3 април 1921 г. [опис]
  Любовь – носителка на вѣчния животъ
  10 април 1921 г. [опис]
  Огнената пещь
  17 април 1921 г. [опис]
  Въ рова при лъвоветѣ
  24 април 1921 г. [опис]
  Възкръсение на Любовьта
  1 май 1921 г. [опис]
  Изтълкувай ни тази притча!
  15 май 1921 г. [опис]
  Хлѣбътъ и живата енергия
  22 май 1921 г. [опис]
  Аритметическитѣ дѣйствия въ живота. Събиране, умножение и степенуване
  29 май 1921 г. [опис]
  Ангелътъ отговори
  5 юни 1921 г. [опис]
  Двѣтѣ жени
  12 юни 1921 г. [опис]
  И рече му: „Дойди слѣдъ мене!“
  19 юни 1921 г. [опис]
  Правда, истина и светость
  26 юни 1921 г. [опис]
  Поздравътъ на Любовьта
  2 октомври 1921 г. [опис]

  Книгата съдържа 16 неделния беседи от Учителя Беинса Дуно, публикувани по ръкописен оригинал на стенограми от 1921 година.
   
  "Новиятъ човѣкъ". Недѣлни бесѣди. Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2002. 352 с. ISBN 954-9589-58-7.
  Бележки от книгата:
   
  Настоящето издание е направено по нередактиранъ ръкописъ на Паша Тодорова. Уточненията на стенографката сѫ въ кръгли скоби и курсивъ. Добавените за яснота букви или думи сѫ поставени въ квадратни скоби.
   
  Предпечатна подготовка: Меглена Шкодрева, Теодора Шкодрева.
   
  Допълнителни бележки: Изданието е със старите букви.

  119 downloads

  Updated

 16. 10. "Братя и сестри на Христа" - 4-ва серия,Сила и Живот

  Книгата съдържа 14 неделни беседи на Учителя Беинса Дуно, държани в края на 1921 и началото на 1922г. Томчето представлява четвърта серия от поредицата “Сила и живот”.
   
  “В съвременните хора висшият ум не е още развит. Теософите го наричат “висшият манас”. В ущърб на висшия ум се е развивал низшият, в който се намира локализиран човешкия егоизъм. А стремежите на този нисш ум са диаметрално противоположни на висшия манас. Вие често се питате и не може да си обясните, защо има борба, между плътта и духа. Това не е борба, мнозина се мамят, това е един закон, необходим за развитието на човешката душа.”
   
   

  Братя и сестри на Христа


  "Братя и сестри на Христа". Сила и Живот. Четвърта серия. Първо фототипно издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2000. 317 с. ISBN 954-9589-50-1. (стар правопис)
  Книгата за теглене - PDF
  Втори вариант
  Трети вариант
  Братя и сестри на Христа
  9 октомври 1921 г. [опис]
  Тогаз те ще просветнат!
  23 октомври 1921 г. [опис]
  Синът Божи
  30 октомври 1921 г. [опис]
  Ненаписаните закони
  6 ноември 1921 г. [опис]
  В Египет
  13 ноември 1921 г. [опис]
  Плачът
  16 октомври 1921 г. [опис]
  Ананий и Сапфира
  20 ноември 1921 г. [опис]
  Аз ще го възкреся!
  27 ноември 1921 г. [опис]
  Още по-блажени са!
  4 декември 1921 г. [опис]
  Стани и опаши се!
  11 декември 1921 г. [опис]
  И Петър се грееше!
  18 декември 1921 г. [опис]
  Каквото вържете на земята
  25 декември 1921 г. [опис]
  Сродните души
  1 януари 1922 г. [опис]
  Целувание ми не даде
  8 януари 1922 г. [опис]

  Книгата съдържа 14 неделни беседи на Учителя Беинса Дуно, държани в края на 1921 и началото на 1922г. Томчето представлява четвърта серия от поредицата “Сила и живот”.
   
  "Братя и сестри на Христа". Сила и Живот. Четвърта серия. Първо фототипно издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2000. 317 с. ISBN 954-9589-50-1.
   
  [Оригинал:] Дѫновъ. Братя и сестри на Христа. Сила и Животъ. Бесѣди, държани отъ Дѫновъ (по стенографски бележки). Четвърта серия. София, Кооперативна печатница „Едисон“, 1922. 316 с.
  Книгата за теглене - PDF
   
  Бележки от книгата:
  Координатор за издаване Словото на Учителя Петър Дънов е Вергилий Кръстев.
  Допълнителни бележки:
  Изданието е фототипно, със старите букви.

  117 downloads

  Updated

 17. 11. "Защо Твоите ученици ядат и пият"- 5-ва серия,Сила и Живот

  Нов правопис
   
  Книгата представлява V серия от поредицата неделни беседи “Сила и живот”. Тя е фототипно издание и съдържа 25 неделни беседи на Учителя Беинса Дуно, държани през 1922г.
   
  “Тома три години вървеше с Христа. В познаването на Христа имаше нови фази. Тома познаваше Христа, но не познаваше този Христос на любовта. Когато го позна, той каза: “Господ мой, Бог мой!” Не да познаваме историческия Христос, но да познаваме този Христос, който сега се проявява, Христос на великата любов, която действува вътре в нас, вътре в света.”
   
  Стар правопис
   
   
  Защо Твоите ученици ядат и пият
   
  "Защо твоите ученици ядат и пият". Сила и Живот. Пета серия. Първо фототипно издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2000. 487 с. ISBN 954-9589-51-X.
  Книгата за теглене - PDF
  Защо твоите ученици ядат и пият?
  15 януари 1922 г. [опис]
  Плевелите и пшеницата
  22 януари 1922 г. [опис]
  Пак ще ви видя
  29 януари 1922 г. [опис]
  Какво трябва да искаме?
  5 февруари 1922 г. [опис]
  Ядоха и наситиха се
  12 февруари 1922 г. [опис]
  Искайте, търсете, хлопайте!
  19 февруари 1922 г. [опис]
  Царството Божие
  26 февруари 1922 г. [опис]
  В дома на Отца
  5 март 1922 г. [опис]
  Слушайте Него!
  12 март 1922 г. [опис]
  Твоето Слово
  19 март 1922 г. [опис]
  Които вас приемат
  26 март 1922 г. [опис]
  Прави правете Неговите пътеки!
  2 април 1922 г. [опис]
  Волята на Отца
  9 април 1922 г. [опис]
  Не бъди неверен, но верен!
  16 април 1922 г. [опис]
  Христа разпят
  23 април 1922 г. [опис]
  Ще се стопи!
  30 април 1922 г. [опис]
  Ученикът не е по-горен от учителя си
  7 май 1922 г. [опис]
  Дъще Сионова
  14 май 1922 г. [опис]
  Много плод
  21 май 1922 г. [опис]
  Неговата заповед
  28 май 1922 г. [опис]
  Не правете никому насилие, нито оклеветявайте!
  4 юни 1922 г. [опис]
  Както е Он чист
  11 юни 1922 г. [опис]
  Ако пребъдете в Мене
  18 юни 1922 г. [опис]
  Гладуват и жадуват
  25 юни 1922 г. [опис]
  И Петър Го взе настрана
  30 юли 1922 г. [опис]
  Книгата представлява V серия от поредицата неделни беседи “Сила и живот”. Тя е фототипно издание и съдържа 25 неделни беседи на Учителя Беинса Дуно, държани през 1922г.
   
  "Защо твоите ученици ядат и пият". Сила и Живот. Пета серия. Първо фототипно издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2000. 487 с. ISBN 954-9589-51-X.
   
  [Оригинал:] Дѫновъ. "Защо твоитѣ ученици ядатъ и пиятъ". Сила и Животъ. Бесѣди, държани от Дѫновъ (по стенографски бѣлѣжки). Пета серия. София, Печатарска производителна кооперация „Съгласие“, 1922. 486 с.
  Книгата за теглене - PDF
   
  Бележки от книгата:
  Координатор за издаване Словото на Учителя Петър Дънов е Вергилий Кръстев.
  Допълнителни бележки:
  Изданието е фототипно, със старите букви.

  85 downloads

  Updated

 18. 11. Защо Твоите ученици ядат и пият

  Книгата представлява V серия от поредицата неделни беседи “Сила и живот”. Тя е фототипно издание и съдържа 25 неделни беседи на Учителя Беинса Дуно, държани през 1922г.
   
  “Тома три години вървеше с Христа. В познаването на Христа имаше нови фази. Тома познаваше Христа, но не познаваше този Христос на любовта. Когато го позна, той каза: “Господ мой, Бог мой!” Не да познаваме историческия Христос, но да познаваме този Христос, който сега се проявява, Христос на великата любов, която действува вътре в нас, вътре в света.”
   

  Защо Твоите ученици ядат и пият


   
   
  "Защо твоите ученици ядат и пият". Сила и Живот. Пета серия. Първо фототипно издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2000. 487 с. ISBN 954-9589-51-X.
  Книгата за теглене - PDF
  Защо твоите ученици ядат и пият?
  15 януари 1922 г. [опис]
  Плевелите и пшеницата
  22 януари 1922 г. [опис]
  Пак ще ви видя
  29 януари 1922 г. [опис]
  Какво трябва да искаме?
  5 февруари 1922 г. [опис]
  Ядоха и наситиха се
  12 февруари 1922 г. [опис]
  Искайте, търсете, хлопайте!
  19 февруари 1922 г. [опис]
  Царството Божие
  26 февруари 1922 г. [опис]
  В дома на Отца
  5 март 1922 г. [опис]
  Слушайте Него!
  12 март 1922 г. [опис]
  Твоето Слово
  19 март 1922 г. [опис]
  Които вас приемат
  26 март 1922 г. [опис]
  Прави правете Неговите пътеки!
  2 април 1922 г. [опис]
  Волята на Отца
  9 април 1922 г. [опис]
  Не бъди неверен, но верен!
  16 април 1922 г. [опис]
  Христа разпят
  23 април 1922 г. [опис]
  Ще се стопи!
  30 април 1922 г. [опис]
  Ученикът не е по-горен от учителя си
  7 май 1922 г. [опис]
  Дъще Сионова
  14 май 1922 г. [опис]
  Много плод
  21 май 1922 г. [опис]
  Неговата заповед
  28 май 1922 г. [опис]
  Не правете никому насилие, нито оклеветявайте!
  4 юни 1922 г. [опис]
  Както е Он чист
  11 юни 1922 г. [опис]
  Ако пребъдете в Мене
  18 юни 1922 г. [опис]
  Гладуват и жадуват
  25 юни 1922 г. [опис]
  И Петър Го взе настрана
  30 юли 1922 г. [опис]

  Книгата представлява V серия от поредицата неделни беседи “Сила и живот”. Тя е фототипно издание и съдържа 25 неделни беседи на Учителя Беинса Дуно, държани през 1922г.
   
  "Защо твоите ученици ядат и пият". Сила и Живот. Пета серия. Първо фототипно издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2000. 487 с. ISBN 954-9589-51-X.
   
  [Оригинал:] Дѫновъ. "Защо твоитѣ ученици ядатъ и пиятъ". Сила и Животъ. Бесѣди, държани от Дѫновъ (по стенографски бѣлѣжки). Пета серия. София, Печатарска производителна кооперация „Съгласие“, 1922. 486 с.
  Книгата за теглене - PDF
   
  Бележки от книгата:
  Координатор за издаване Словото на Учителя Петър Дънов е Вергилий Кръстев.
  Допълнителни бележки:
  Изданието е фототипно, със старите букви.

  95 downloads

  Updated

 19. 12. Живият Господ

  Живият Господ
   
  Книгата съдържа беседи на Учителят Беинса Дуно от 01.10.1922г. до 31.12.1922г.
   
  “Аз съм истинната лоза, и Отец ми е земеделецът”
   
  (Йоана 15:1)
   
  В този стих Христос е вложил велика идея. Той е символ на нещо. Западните народи не разбират символите, с които си служат източните народи. Изобщо, източните народи си служат със символи, особено когато изразяват своя духовен живот. Без символи духовният живот не може да се изрази. Всеки език си има свои закони, по които се развива.
   

  Живият Господ


  "Живият Господ. София, 1948.", беседи от Учителя (1 октомври 1922 - 31 декември 1922 г.), издание на ИК "Жануа'98", 2010, ISBN: 978-954-376-037-4
  [Оригинал:] Дънов, Петър Константинов. Живият Господ. София, 1948.
  Книгата за теглене - PDF - (старото издание)
  Живият Господ
  1 октомври 1922 г. [опис]
  Възлюби го
  22 октомври 1922 г. [опис]
  Станете да отидем!
  29 октомври 1922 г. [опис]
  По-леко ще бъде наказанието
  5 ноември 1922 г. [опис]
  Не знаете що искате
  12 ноември 1922 г. [опис]
  Да наследя
  19 ноември 1922 г. [опис]
  Лама савахтани
  26 ноември 1922 г. [опис]
  Дойде да послужи
  3 декември 1922 г. [опис]
  Ще ви научи
  10 декември 1922 г. [опис]
  Добрата земя
  17 декември 1922 г. [опис]
  Защо не можахме?
  24 декември 1922 г. [опис]
  Простри ръката си!
  31 декември 1922 г. [опис]

  Книгата съдържа беседи на Учителят Беинса Дуно от 01.10.1922г. до 31.12.1922г.
   
  [Оригинал:] Дънов, Петър Константинов. Живият Господ. София, 1948.

  96 downloads

  Updated

 20. 12. Живият господ

  12. Живият господ

  56 downloads

  Submitted

 21. 13. Петимата братя

  Петимата братя
   
  Книгата съдържа беседи на Учителят Беинса Дуно от 1923г.
   
  “Защато имам петима братя”. В този стих са важни петимата братя. Каква роля играе числото пет? За онези, които не са запознати с висшата математика, числото пет няма никакъв смисъл. Казваме: пет крини жито, пет ябълки, пет круши, пет златни монети и прочие. В числото пет има идея, то е идейно число. Ако наредим числата от естествения ред по три в една група, ще имаме: 1, 2, 3 – първа група; 4, 5, 6 – втора група; 7, 8, 9 – трета група. Каква роля играе числото пет? Единицата е творчески принцип – това, което твори. Това число означава още киселина, която руши; тя приготвя материята. Числото две е основа, числото три е резултат, т. Е. Завършен плод. Когато дойдем до числото четири и продължаваме да броим нататък, имаме същия закон: четворката е киселина, петорката е основа – майката, а шесторката е резултат. Числото пет се среща често в Библията.
   

  Петимата братя


   
  "Петимата братя.", Книгата съдържа беседи на Учителят Беинса Дуно от 1923г., Издание на ИК "Жануа'98", 2010 г., ISBN: 978-954-376-038-1
  Текстът е по изданието "Петимата братя". София, 1949.
  Книгата за теглене - PDF - линкът е към оригинала
  Петимата братя
  22 април 1923 г. [опис]
  Живот вечен
  29 април 1923 г. [опис]
  Дерзайте, Аз съм
  13 май 1923 г. [опис]
  За Името Ми
  20 май 1923 г. [опис]
  Напразно Ме почитат
  3 юни 1923 г. [опис]
  Разпятаго търсите
  10 юни 1923 г. [опис]
  Имаше двама синове
  17 юни 1923 г. [опис]
  След три дни
  24 юни 1923 г. [опис]
  Ще дойдем при Него
  1 юли 1923 г. [опис]
  Речи само реч
  8 юли 1923 г. [опис]
  Който слуша вас, Мене слуша
  15 юли 1923 г. [опис]
  Братът на най-малките
  1 януари 1917 г. [опис]
  Новата азбука
  13 юли 1924 г. [опис]
  Малкият стрък
  3 август 1925 г. [опис]
  Първичната връзка
  27 юни 1923 г. [опис]
  Здравият ум
  26 август 1923 г. [опис]
  Пътят на героите
  6 януари 1928 г. [опис]
  Пред новата епоха
  9 октомври 1938 г. [опис]

  [Оригинал:] Дънов, Петър Константинов. Петимата братя. София, 1949.

  174 downloads

  Updated

 22. 14. Поучаваше ги

  Книгата съдържа 25 неделни беседи, държани от Учителят Беинса Дуно в началото на 1923г. Изданието е първо по оригинал и текста се отличава значително от изданието София 1949, което е силно редактирано.
   
  “Сега навсякъде в света работи една жива енергия. Тя е толкова жива, толкова разумна, че всякога можем да влезем в контакт с нея. Тази сила отговоря само на тия хора, които имат крайна нужда. С нея можеш да се разговаряш. Ако ти разчиташ на друг някой, тази сила седи, не взема никакво участие, но когато ти изгубиш всякаква надежда, тази сила, този ще ти каже:”Има една основа, на която ти можеш да разчиташ.”
   

  Поучаваше ги


   
  "Поучаваше ги". Недѣлни бесѣди (1923). Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2002. 312 с. ISBN 954-9589-62-5.
  Книгата за теглене - PDF
  И отвори устата си, та ги поучаваше
  7 януари 1923 г. [опис]
  Но да бѫде рѣчьта ви: Ей, ей; Не, не
  14 януари 1923 г. [опис]
  И каквото развържете на земята, развързано ще бѫде на небето
  21 януари 1923 г. [опис]
  Кое е това ново учение?
  4 февруари 1923 г. [опис]
  Ако синътъ ви освободи, ще бѫдете свободни
  11 февруари 1923 г. [опис]
  Не дойдохъ да разруша, но да изпълня
  18 февруари 1923 г. [опис]
  Господи, да се отворятъ очитѣ ни!
  25 февруари 1923 г. [опис]
  Видѣхме Господа
  11 март 1923 г. [опис]
  Тритѣ допирни точки
  22 март 1923 г. [опис]
  Пробуждане на човѣшката душа
  25 март 1923 г. [опис]
  Защо сте тѫжни?
  8 април 1923 г. [опис]
  Чий е този образъ?
  15 април 1923 г. [опис]

  Книгата съдържа 12 неделни беседи, държани от Учителят Беинса Дуно в началото на 1923г. Изданието е първо по оригинал и текста се отличава значително от изданието София 1949, което е силно редактирано.
   
  "Поучаваше ги". Недѣлни бесѣди (1923). Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2002. 312 с. ISBN 954-9589-62-5.
   
  "Поучаваше ги". Беседи от Учителя, София, издание от 1949.
  Книгата за теглене - PDF
   
  Бележки от книгата:
  Учителю, благодарим Ти за Божественото Слово, с което ни дари. Израз на нашата благодарност ще е изучаването и прилагането Му от всеки ученик, на когото съзнанието се е отключило за Него, за Словото.
  Бележки от книгата:
  Предпечатна подготовка: екип Стара Загора
  Допълнителни бележки:
  Изданието е със старите букви.

  89 downloads

  Updated

 23. 15 . Двата природни метода - част 1

  Неделни Беседи

  51 downloads

  Submitted

 24. 15. "Двата природни метода ТОМ 1 " 6-ва серия,Сила и Живот

  Книгата съдържа беседи на Учителят Беинса Дуно от 9.09.1923г. до 16.12.1923г.
   
  В съвременния живот изобщо се говори за смислен и целен живот. Говори се за съдържание на живота и форма на живота. Така можем да говорим за четири състояния на човешкото съзнание. Например, когато човек се храни, това е формата. Най-първо го интересува външната страна на яденето: как е сготвено, каква е покривката, как е сложено. Това е външната страна на живота. Второто е съдържанието на живота: каква приятност ще произведе това ядене, какво чувстване - приятно или неприятно. Трето: каква сила ще произведе яденето в нас; и най – после в какво може да се оплодотвори то, какво можем да изработим. То е последното влияние. Всички ваши мисли и желания минават през тези четири процеса.
   

  Двата природни метода Том Първи


   
  "Двата природни метода", Неделни беседи. Сила и Живот. Шеста серия (1923–1924). Том I. Второ, фототипно издание. София, Издателска къща „Сонита-5“, 1998. 231 с., формат 60×84/16, печатни коли 12. ISBN 954-8646-28-5 (т.1).
  Книгата за теглене - PDF
  Двата метода на природата
  9 септември 1923 г. [опис]
  Бъдете разумни!
  16 септември 1923 г. [опис]
  Съблазните
  23 септември 1923 г. [опис]
  Ще ви направи свободни
  21 октомври 1923 г. [опис]
  Изпитвайте Писанията!
  28 октомври 1923 г. [опис]
  Отвори им умовете
  4 ноември 1923 г. [опис]
  Който има уши
  11 ноември 1923 г. [опис]
  Бог на живите
  18 ноември 1923 г. [опис]
  Ще хвърля мрежата
  25 ноември 1923 г. [опис]
  Който люби
  2 декември 1923 г. [опис]
  Каквото чух
  9 декември 1923 г. [опис]
  Той ги изпита
  16 декември 1923 г. [опис]

  Книгата съдържа беседи на Учителят Беинса Дуно от 9.09.1923г. до 16.12.1923г.
   
  "Двата метода на природата". Неделни беседи. Сила и Живот. Шеста серия (1923–1924). Том I. Второ, фототипно издание. София, Издателска къща „Сонита-5“, 1998. 231 с., формат 60×84/16, печатни коли 12. ISBN 954-8646-28-5 (т.1).

  127 downloads

  Updated

 25. 15. Двата природни метода - Част 2

  15. Двата природни метода - Част 2

  36 downloads

  Submitted


×
×
 • Create New...