Jump to content

Първи издания до 1950г

32 files

 1. 02.1 Мировата Любов и Козмичната обич- издание 1919г.

  "Мировата Любов и Космичната Обич", две съборни беседи, изнесени от Учителя на Събора на Бялото Братство в Търново, 1919 г., Първо издание, 1919 г., София
  Книгата за теглене на PDF
   
   
  "Мировата Любов и Космичната Обич", две съборни беседи, изнесени от Учителя на Събора на Бялото Братство в Търново, 1919 г., Второ издание, 1947 г., София
  Книгата за теглене на PDF
   
  1. Мировата Любов, 19.08.1919 Вторник, Търново
  2. Космичната Обич, 24.08.1919 Неделя, Търново

  171 downloads

  Updated

 2. 02.2 Мировата Любов и Козмичната обич- издание 1947г.

  "Мировата Любов и Космичната Обич", две съборни беседи, изнесени от Учителя на Събора на Бялото Братство в Търново, 1919 г., Първо издание, 1919 г., София
  Книгата за теглене на PDF
   
   
  "Мировата Любов и Космичната Обич", две съборни беседи, изнесени от Учителя на Събора на Бялото Братство в Търново, 1919 г., Второ издание, 1947 г., София
  Книгата за теглене на PDF
   
  1. Мировата Любов, 19.08.1919 Вторник, Търново
  2. Космичната Обич, 24.08.1919 Неделя, Търново

  73 downloads

  Updated

 3. 01. Беседи, обяснения и упътвания от Учителя, дадени през 1919 г. в Търново

  Беседи, обяснения и упътвания от Учителя,
  дадени през 1919 г. в Търново
   
   
   
  "Беседи, обяснения и упътвания от Учителя, дадени през 1919 г. в Търново", Първо издание 1919 г.,
   
  Книгата за теглене PDF
   
  Настоящето издание е първо от поредицата "Търновски събори", включва беседи, обяснения и упътвания, дадени от Учителя по време на съборите в гр. Велико Търново от 1919 до 1925 г.
  Поредицата е по идея на братската група от гр. Разград, която подпомага и със средства издаването им. (от редакцията на второто, фототипни издание, 1996 г.)
   
   
   
  Съдържание:
   
   

  1. Обяснения върху обстановката на залата за събрания, дадени при първото въвеждане в нея на 6/19 август 1919 - Преображение
  2. Методи за уякчаване вътрешната връзка между хората, Беседа, държана на 19 август 1919 г.
  3. Разбиране и прилагане, Беседа, държана на 20 август 1919 г.
  4. Правият път, Беседа, държана на 20 август 1919 г.
  5. Живот вечен, Беседа, държана на 22. август 1919 г.
  6. Методи за лекуване и отговори на запитвания по тях, дадени на 22 август 1919 г.
  7. Продължение на въпросите и отговорите (Методи за лекуване) 22 август 1919 г.
  8. Правилното разбиране на индивидуалния, обществения живот, беседа, държана на 23 август 1919 г.
  9. Начин за себеконтрол, Дадено на 24 август 1919 г., неделя
  10. Наряди: Първи наряд за 1919/20 г.
  - 26 август 1919 г. Упътване за изпълнението на първия наряд през 1919/20 г
  - 26 август 1919 г. Втори наряд за 1919/20 г.
  - 26 август 1919 г. Беседа по нарядите
  - 26 август 1919 г.

  83 downloads

  Updated

 4. 04. "Новото човечество", сборник от беседи, издание 1947-48

  "Новото човечество"


   
   
  "Новото човечество". Книгата съдържа беседи от различни класове и години, като преобладаващи са съборните беседи. Издание: София, 1947 г. - 1948 г.
  Книгата за теглене на PDF
   
  Съдържание:
   
  1. Новото човечество, 19 август 1920 г. Търново, Съборна беседа, издание 1947 г.
  2. Новият живот, 19 август 1922 г. Съборна беседа, издание 1947 г.
  3. Мировата Любов, 19.08.1919, Търново, Съборна беседа, издание 1947 г.
  4. Космичната Обич, 24.08.1919 Неделя, Търново, Съборна беседа, издание 1947 г.
  5. Любовта - 27 февруари 1921, София, неделна беседа, издание 1947 г. Трите основи на живота
  6. Вярата- 6 март 1921 г., София, неделна беседа, издание 1947 г. Трите основи на живота
  7. Надеждата -16 януари 1920 г., Русе, извънредна беседа, издание 1947 г. Трите основи на живота
  8. Пробуждане на колективното съзнание, 19 август 1921 г., Съборна беседа, издание 1947 г.
  9. Високият идеал, 11 септември 1923 г., Общ окултен клас, издание 1947 г.
  10. Да мисли- 22 март 1935 г., извънредна беседа, издание 1948 г.
   
   
  Забележка: В каталога на Елена Андреева, четвъртото издание на "Високият идеал" е отбелязано с дата 1948 г.

  76 downloads

  Updated

 5. 05. Беседи, обяснения и упътвания от Учителя, дадени през 1921 г. в Търново

  Беседи, обяснения и упътвания от Учителя,
  дадени през 1921 г. в Търново


   
   
  "Беседи, обяснения и упътвания от Учителя, дадени през 1921 г. в Търново", Първо издание 1921 г., Книгата съдържа беседи, обяснения и упътвания от Учителя, държани на учениците и слушателите на Бялото Братство на Събора през лятото на 1921 г. в гр. Търново, 19-25 август.
  Книгата за теглене на PDF
   
  Съдържание:
   
  Първи ден - 19 август
  Сутрешен наряд, 19 август
  Гимнастически упражнения
  Възпитание на човешката воля
  Пробуждане на колективното съзнание
   
  Втори ден - 20 август
  Сутрешен наряд, 20 август
  Кратки обяснения върху гимнастическите упражнения и бележки по други въпроси
  Законът на съвършенството
   
  Трети ден - 21 август
  Сутрешен наряд, 21 август
  Правилни методи за разбиране
  Общи упражнения
  Четирите съвета
  Определяне работата на четирите съвета
   
  Четвърти ден - 22 август
  Сутрешен наряд, 22 август
  Правилният развой на човешките енергии
  Правилна употреба на ума, сърцето и волята в живота
  Правилното растене на душата и хармоничното развитие на душевните сили
   
  Пети ден - 23 август
  Сутрешен наряд, 23 август
  Отговори на зададени въпроси
   
  Шести ден - 24 август
  Сутрешен наряд, 24 август / Психически упражнения №1 и №2
  Законът на самопожертването
   
  Седми день - 25 август
  Сутрешен наряд, 25 август / Психически упражнения №3 и №4
  Разумно служене

  90 downloads

  Submitted

 6. 07. Беседи, обяснения и упътвания от Учителя, дадени през 1922 г. в Търново

  Беседи, обяснения и упътвания от Учителя
  дадени през 1922 г. в Търново


   
  "Беседи, обяснения и упътвания от Учителя, дадени през 1922 г. в Търново", Първо издание 1922 г., Книгата съдържа беседи, обяснения и упътвания от Учителя, държани на учениците и слушателите на Бялото Братство на Събора през лятото на 1922 г. в гр. Търново, 19-25 август.
  Книгата за теглене на PDF
   
  Съдържание:
   
  Първи ден - 19 август
  Утринна беседа 19 август 1922 г.
  Новият живот 19 август 1922 г.
  Съвършеният мъж 19 август 1922 г.
   
  Втори ден - 20 август
  Утринна беседа (без заглавие) 20 август 1922г.
  Много плод принася 20 август 1922г.
   
  Трети ден - 21 август
  Утринна беседа 21 август 1922г.
  Музика, работа и пост 21 август 1922г.
  Истината 21 август 1922 г.
   
  Четвърти ден - 22 август
  Утринен наряд 22 август 1922 г.
  Работа за новия живот 22 август 1922 г.
  Изпитвайте Писанията 22 август 1922 г.
   
  Пети ден - 23 август
  Утринна беседа 23 август 1922 г.
  В Горницата 23 август 1922 г.
  Милосърдието 23 август 1922 г.
   
  Шести ден - 24 август
  Утринна беседа 24 август 1922 г.
  Предварителни бележки 24 август 1922 г.
  Живот вечен 24 август 1922 г.
   
  Седми день - 25 август
  Утринен наряд 25 август 1922 г.
  Какъв трябва да бъде ученикът 25 август 1922 г.
  Върху задачите на Школата 25 август 1922 г.

  152 downloads

  Updated

 7. 09. "Разумния живот", съборни беседи, обяснения и упътвания от Учителя, София, 1924 г.

  "Разумния живот"
  Съборни беседи 1924 г


   
  "Разумния живот", (стар правопис), Беседи, обяснения и упътвания от Учителя, дадени на учениците на Бялото Братство през септември, 1924 г. , първо издание: Печатница „Малджиев“, Русе, 1924
  Книгата за теглене на PDF
   
  Съдържание:
   
  Наряд за 1924-1925 г. 22 август 1924 г.
  Качества на разумния живот 24 август 1924 г.
  Правила на разумния живот 31 август 1924 г.
  Съзнателният живот като забава 1 септември 1924 г.
  Царе – слуги на Господа 7 септември 1924 г.

  86 downloads

  Submitted

 8. 11. "Наряди и упътвания", събор на Братството, 1925 г., Търново

  "Наряди и упътвания"  Събор на учениците на Бялото Братство, 1925 г., Търново


   
  "Наряди и упътвания", дадени от Учителя на учениците от Всемирното Бяло Братство, при срещата им в гр. Търново, през лятото на 1925 г.,
  Книгата за теглене на PDF
   
  Съдържание:
  Нарядъ и упътвания (нѣдѣля)
  23 август 1925 г.
  Нарядъ и упътвания (понедѣлникъ)
  24 август 1925 г.
  Нарядъ и упътвания (вторникъ)
  25 август 1925 г.
  Нарядъ и упътвания (срѣда)
  26 август 1925 г.
  Нарядъ и упътвания (четвъртъкъ)
  27 август 1925 г.
  Нарядъ и упътвания (петъкъ)
  28 август 1925 г.
  Нарядъ и упътвания (сѫбота)
  29 август 1925 г.

  85 downloads

  Submitted

 9. 12. "Две свещени положения", 9 съборни беседи от Учителя, София, 1925 г.

  "Две свещени положения"
  Съборни беседи 1925 г.


   
  "Две свещени положения", Съборни беседи от Учителя, дадени на учениците на Бялото Братство, при срещата им в гр. Търново през лятото на 1925 г., стар правопис. Първо издание: София, 1926 г.
  Книгата за теглене на PDF
   
  Съдържание:
   
  Двете свещени положения 23 август 1925 г.
  На отворено и на затворено 23 август 1925 г.
  Търпение и вяра 24 август 1925 г.
  Подпушване на светлината 24 август 1925 г.
  Високият връх 25 август 1925 г.
  Живите образи 26 август 1925 г.
  Истинната врата 28 август 1925 г.
  Дето и да идеш 29 август 1925 г.
  Късият път 6 септември 1925 г.

  78 downloads

  Submitted

 10. 13. "Свещеният огън", съборни беседи от Учителя, София, 1926 г.

  "Свещеният огън"
  Съборни беседи 1926 г.


   
   
  "Свещеният огън", Съборни беседи дадени от Учителя на учениците от Всемирното Бяло Братство при срещата им в град Търново през лятото на 1926 год. Стар правопис. Първо издание: София, 1926 г.
  Книгата за теглене на PDF
  Книгата за теглене на PDF (втори вариант)
  Книгата за теглене на PDF (трети вариант - "Отвън и отвътре")
   
   
  Съдържание:
   
  Отвън и отвътре 22 август 1926 г.
  Светлият път на Знанието 22 август 1926 г.
  Раждането на свободата 23 август 1926 г.
  Да не бъдете съдени 24 август 1926 г.
  Имената са ви записани 25 август 1926 г.
  Свещеният огън 27 август 1926 г.
  Правосъдие 28 август 1926 г.
  Ще се изкоренят 29 август 1926 г.
  Добро и съвършенство 29 август 1926 г.
  Наряд - 1926 22-29 август 1926 г.
  Обяснение на старите гимнастически упражнения 29 август 1926 г.

  94 downloads

  Submitted

 11. 14. "Пътят на ученика", Съборни беседи, София, 1927 г.

  "Пътят на ученика"  Съборни беседи 1927 г.


   
  "Пътят на ученика", Съборни беседи дадени от Учителя на учениците от Всемирното Бяло Братство при срещата им в гр. София, Изгрева, през лятото на 1927 год. Стар правопис. Първо издание: София, 1927 г.
  Книгата за теглене на PDF
   
  Съдържание:
   
  Пътят на ученика 19 август 1927 г.
  Духът на Господа 19 август 1927 г.
  Братя в единомислие 20 август 1927 г.
  Ще се превърне в радост 21 август 1927 г.
  Обич към знанието 21 август 1927 г.
  Пробуждане на съзнанието на ученика 22 август 1927 г.
  Дойде глас23 август 1927 г.
  Явно говорих 24 август 1927 г.
  Свещеният час 24 август 1927 г.

  107 downloads

  Submitted

 12. 18. "По Бога направени", Съборни беседи, София, 1929 г.

  "По Бога направени"  Съборни беседи 1929 г.


   
  "По Бога направени", Съборни беседи дадени от Учителя на учениците от Всемирното Бяло Братство при срещата им в гр. София, Изгрева, през лятото на 1929 год. Стар правопис. Първо издание: София, 1929 г.
  Книгата за теглене на PDF
   
  Съдържание:
   
  По Бога направени 25 август 1929 г.
  Положителни и отрицателни страни на живота 26 август 1929 г.
  Линиите на Природата 27 август 1929 г.
  Абсолютна чистота 21 август 1929 г.
  Духовното у човека 22 септември 1929 г.

  86 downloads

  Updated

 13. 21. СБ-РБ 1930 "Благословена между жените", Рилски беседи, 1930

  "Благословена между жените"


   

  Рилски беседи - 1930 г.


   
  "Благословена между жените", беседи от Учителя, дадени на учениците през лятото на 1930 г., Седемте рилски езера. Първо издание, София, 1930 г.
  Книгата за теглене на PDF
   
  Съдържание:
   
  Благословена между жените 17 август 1930 г.
  Виждане и съзнаване 19 август 1930 г.
  Носител на Божиите мисли19 август 1930 г.
  Познава гласа Му 20 август 1930 г.
  Божествена връзка21 август 1930 г.

  68 downloads

  Submitted

 14. 22. "Любов към Бога",Том I, Рилски беседи, 1931

  "Любов към Бога"  Том I
  Рилски беседи - 1931 г.


   
  "Любов към Бога", беседи от Учителя, дадени на учениците през лятото на 1931 г., Седемте рилски езера. Първо издание, София, 1931 г.
  Книгата за теглене на PDF
   
  Друг вариант на книгата на PDF (76.8Mb)
   
  Съдържание:
   
  1. Любов към Бога 12 юли 1931 г.
  2. Идеалът на човека 12 юли 1931 г.
  3. Симон Петър 12 юли 1931 г.
  4. Старите накити 13 юли 1931 г.
  5. Ден на доброто 14 юли 1931 г.
  6. Ден на Божията работа 16 юли 1931 г.
  7. Човекът на Новото 19 юли 1931 г.
  8. Теория и приложение 20 юли 1931 г.
  9. Отпечатъци 21 юли 1931 г.
  10. Недоказани истини 22 юли 1931 г.

  87 downloads

  Submitted

 15. 23. "Нашето място", Том II, Рилски беседи, 1932 София

  "Нашето място"  Том II
  Рилски беседи - 1931 г.


   
  "Нашето място", беседи от Учителя, дадени на учениците през лятото на 1931 г., Седемте рилски езера. Първо издание, София, 1931 г.
  Книгата за теглене на PDF
   
  Съдържание:
   
  1. Нашето място 30 юли 1931 г.
  2. Чистене на съзнанието 31 юли 1931 г.
  3. Обич, разумност и истинолюбие 1 август 1931 г.
  4. Ценното в малкото 2 август 1931 г.
  5. Хигиена на живота 2 август 1931 г.
  6. Съчетание, приложение и изпълнение 3 август 1931 г.
  7. Мястото на Бога 5 август 1931 г.
  8. Тези три неща 6 август 1931 г.
  9. Ден на Божието изявление 7 август 1931 г.
  10. Запечатал е 8 август 1931 г.
  11. Соковете на Любовта, Мъдростта и Истината 9 август 1931 г.
  12. Които чакат Господа 10 август 1931 г.

  77 downloads

  Submitted

 16. 24. "Отиване и връщане", Съборни беседи, София, 1932 г.

  "Отиване и връщане"
  Съборни беседи 1931 г.


   
   
  "Отиване и връщане", Съборни беседи дадени от Учителя на учениците от Всемирното Бяло Братство при срещата им в гр. София, Изгрева, през лятото на 1931 год. Стар правопис. Първо издание: София, 1932 г.
  Книгата за теглене на PDF
   
  Съдържание:
   
  Сила, разумност и добро 19 август 1931 г.
  Най-високото място 20 август 1931 г.
  Отиване и връщане 21 август 1931 г.

  77 downloads

  Submitted

 17. 25. "Ценното из книгата на великия живот", Рилски беседи, 1932, София

  "Ценното из книгата на великия живот"  Рилски беседи - 1932 г.


   
   
  "Ценното из книгата на великия живот", беседи от Учителя, дадени на учениците през лятото на 1932 г., Седемте рилски езера. Първо издание, София, 1932 г.
  Книгата за теглене на PDF
   
  Съдържание:
   
  Слабото и силното 19 юли 1932 г.
  Най-малкото добро 20 юли 1932 г.
  Ценни мисли из книгата на Великия живот 23 юли 1932 г., 24 юли 1932 г., 26 юли 1932 г.
  Подражатели на Бога 27 юли 1932 г.
  Ценни мисли из книгата на Великия живот 28 юли 1932 г.
  Добре дошъл 29 юли 1932 г.
  Ценни мисли из книгата на Великия живот 30 юли 1932 г.
  Двата пътя 31 юли 1932 г.
  Опорни точки на живота 1 август 1932 г.
  Завършени и незавършени процеси 2 август 1932 г.
  Най-мъчният изпит 3 август 1932 г.
  С притчи 4 август 1932 г.
  Ще и не ще 6 август 1932 г.
  Новите възгледи 7 август 1932 г.
  Книжници и фарисеи 8 август 1932 г.
  Ценни мисли из книгата на Великия живот 9 август 1932 г.
  Което остарява 10 август 1932 г.
  Общото благо 11 август 1932 г.
  Трите свята12 август 1932 г.
  Път на зазоряване 13 август 1932 г.
  Оставете децата 14 август 1932 г.
  Ценни мисли из книгата на Великия живот 15 август 1932 г.
  Ще се приложи 16 август 1932 г.
  Ценни мисли из книгата на Великия живот 17 август 1932 г. 18 август 1932 г.
  Делата Божии 19 август 1932 г.
  Открити 20 август 1932 г.
  На живите 21 август 1932 г.
  Слизане и възлизане 23 август 1932 г.
  Иде час24 август 1932 г.

  74 downloads

  Submitted

 18. 26. "Бъдещото верую на човечеството", Съборни беседи, София, 1934

  "Бъдещото верую на човечеството"
  Съборни беседи 1933 г.


   
   
  "Бъдещото верую на човечеството", Съборни беседи дадени от Учителя на учениците от Всемирното Бяло Братство при срещата им в гр. София, Изгрева, през лятото на 1933 год. Стар правопис. Първо издание: София, 1934 г.
  Книгата за теглене на PDF
   
  Съдържание:
   
  Бъдещото верую на човечеството 1 септември 1933 г.
  Един удар 2 септември 1933 г.
  Великата формула 3 септември 1933 г.
  Едно звено 3 септември 1933 г.

  82 downloads

  Updated

 19. 28. "Часът на любовта", Съборни беседи, 1934 г

  "Часът на любовта"
  Съборни беседи 1934 г.


   
   
  "Часът на любовта", Съборни беседи дадени от Учителя на учениците от Всемирното Бяло Братство при срещата им в гр. София, Изгрева, през лятото на 1934 год. Стар правопис. Първо издание: София, 1934 г.
  Книгата за теглене на PDF
   
  Съдържание:
   
  Часът на Любовта 19 август 1934 г.
  И помаза 19 август 1934 г.
  Великото и малкото 20 август 1934 г.
  Дигни одъра си 21 август 1934 г.

  72 downloads

  Submitted

 20. 29. "Царския път на душата", Рилски беседи, 1935, София

  "Царския път на душата"  Рилски беседи - 1935 г.


   
   
  "Царския път на душата", беседи от Учителя, дадени на учениците през лятото на 1935 г., Седемте рилски езера. Първо издание, София, 1935 г.
  Книгата за теглене на PDF
   
  Съдържание:
   
  Седемте рилски езера, 1935
   
  Радвайте се, 6.08.
  Царският път на душата, 7.08
  Млад, възрастен и стар, 9.08
  Две естества, 11.08.
  Божественият ръб, 12.08.
  Новораждане, 14.08.
  Несъвместими неща, 16.08
  Пробни страдания, 18.08.
  Ценност на нещата, 21.08.
  Проява на Любовта, 23.08.
  Сочни храни, 25.08.
   
  София, Изгрев, 1935
   
  Ще дойде отвътре, 1.09.
  С человечески езици, 1.09.
  Стари и нови разбирания, 2.09.
  Всичко е за добро, 3.09.
  Отворени книги, 4.09.
  Кристализиране на човешката душа, 6.09.

  82 downloads

  Submitted

 21. 30. "Да им дам живот", Съборни беседи, 1936

  "Да им дам живот"
  Съборни беседи 1936 г.


   
   
  "Да им дам живот", Съборни беседи дадени от Учителя на учениците от Всемирното Бяло Братство при срещата им в гр. София, Изгрева, през лятото на 1936 год. Стар правопис. Първо издание: Печатница "Задруга", София, 1936 г.
  Книгата за теглене на PDF
   
  Съдържание:
   
  Да им дам живот, 19.08.
  Вътрешна връзка, 20.08.
  Външна и вътрешна любов, 21.08.
  Основни черти на новото22.08.
  Проникване, 23.08.
  Човешко и Божествено, 26.08.
  Проявеният и непроявеният, 29.08.
  Пътища на Любовта, 30.08
  За слава Божия, 20.09.
  Двете полушария, 22.09.

  75 downloads

  Submitted

 22. 31. "Лъчи на живота", Рилски беседи, 1937, София

  "Лъчи на живота"  Рилски беседи - 1937 г.


   
   
  "Лъчи на живота", беседи от Учителя, дадени на учениците през лятото на 1937 г., Седемте рилски езера. Първо издание, София, 1937 г.
  Книгата за теглене на PDF
   
  Съдържание:
   
  Седемте рилски езера, 1937
   
  Лъчи на живота, 18.07.
  Опитано е, 19.07.
  Ценности и възможности, 21.07.
  Стани!, 23.07.
  Основни тонове, 25.07.
  Правилна обхода, 25.07.
  Реално и идеално, 28.07.
  Планини и долини, 30.07.
  Червен и светъл, 1.08.
  Разбиране и съзнание, 1.08.
  Предназначението на човека, 4.08.
  Светилник на ръцете и на нозете, 6.08.
  Качества на ума, на сърцето и на тялото, 8.08.
  Двете състезания, 8.08.
  Път и възможности, 11.08.
  Хармонични и дисхармонични съпоставяния, 11.08.
  Четирите правила, 13.08.
  Да познават, 15.08.
   
  София, Изгрев, 1937
   
  Свободно даване, 22.08., 5 ч.
  Съществени връзки, 22.08., 10 ч.
  Трите ухания, 23.08.
  Път за освобождаване, 24.08.
  Закон за вечната младост, 22.09.

  75 downloads

  Submitted

 23. 32. "Двигатели в живота", Рилски беседи, 1938, София

  "Двигатели в живота"
  Рилски беседи - 1938 г.


   
   
  "Двигатели в живота", беседи от Учителя, дадени на учениците през лятото на 1938 г., Седемте рилски езера. Първо издание, София, 1938 г.
  Книгата за теглене на PDF
   
  Съдържание:
   
  Седемте рилски езера, 1938
   
  Двигатели в живота, 12.07.
  Видове храни, 13.07.
  Вътрешна просвета, 15.07.
  Качества на езика, 17.07.
  От пръстите на ръцете, 17.07.
  Основи на здравето, 20.07.
  Късият и дългият път, 22.07.
  Азбука на разбирането, 24.07.
  Резултати и последствия, 24.07.
  Ценности на Любовта, 27.07.
  Първо и последно място, 31.07.
  Възможни условия, 31.07.
  Който има уши, нека слуша, 3.08.
  Трудни задачи, 5.08.
  Нови пътища, 7.08.
  Здравословни и болезнени състояния, 10.08.
  Милосърдие, 12.08.
  Азбука на Божествения език, 14.08.
  Всяко растение, 17.08.
  Силен и слаб, 19.08.
  Степени на съзнанието, 21.08.
  Великият подтик, 26.08.
  Под слънчевите лъчи, 27.08.
   
  София, Изгрев, 1938
   
  Проява и постижение на Любовта, 28.08.
  Желаният мир, 28.08.
  Отче наш, 22.09.

  117 downloads

  Submitted

 24. 33. "Езикът на любовта", Рилски беседи, 1939, София

  "Езикът на любовта"
  Рилски беседи - 1939 г.


   
  "Езикът на любовта", беседи от Учителя, дадени на учениците през лятото на 1939 г., Седемте рилски езера. Първо издание, София, 1939 г.
  Книгата за теглене на PDF
   
  Съдържание:
   
  Езикът на Любовта, 12.07.
  Отличителни качества на мисълта, 12.07.
  Реалността на живота, 16.07.
  Основни правила на хигиената, 19.07.
  И в Мене, 21.07.
  Вратата на Любовта, 23.07.
  Любов и почитание, 23.07.
  Път към живота, 26.07.
  Божествена светлина, 30.07.
  Ценни придобивки, 30.07.
  Умен, добър и силен, 2.08.
  Търпение, 4.08.
  Светлина, топлина и сила, 6.08.
  Постоянното в живота, 6.08.
  Плодът на Духа, 9.08.
  Служене, 11.08.
  Опознаване, 12.08.
  Вечният живот, 13.08.
  Гласът на Любовта, 13.08.
  Разнообразието в живота, 14.08.
  На своето място, 15.08.
  Възможности на Любовта, 16.08.
  Не дири своето си, 17.08.
  Новият закон, 18.08.
  Новораждане, 19.08.
  Относителни и абсолютни разбирания, 20.08.
  Малката молитва, 21.08.
  Цар и служител, 22.08.
  Три ценни неща, 26.08.
  Запалката на Свещения огън, 27.08.
  Еднообразие и разнообразие, 27.08.
  Близо и далеч, 22.09.

  97 downloads

  Submitted

 25. 34. "Божественият и човешкият свят", Рилски беседи, 1940 г., София

  "Божественият и човешкият свят"
  Рилски беседи - 1940 г.


   
   
  "Божественият и човешкият свят", беседи от Учителя, дадени на учениците през лятото на 1940 г., Седемте рилски езера. Първо издание, София, 1940 г.
  Книгата за теглене на PDF
   
  Съдържание:
   
  Божественият и човешкият свят, 23.07.
  Правила на Любовта, 23.07.
  Закон за частите и за Цялото, 24.07.
  Вечно обновяване, 28.07.
  На сватба, 28.07.
  Реалност на живота, 4.08.
  Стотникът, 4.08.
  Вяра и вярване, 11.08.
  Да имате Любов, 11.08.
  Божествена радост, 14.08.
  Магическата сила на Любовта, 15.08.
  Господаруване и слугуване, 16.08.
  Сянка и реалност, 17.08.
  Изучаване и приемане, 18.08.
  Проветряване, 19.08.
  Единство в Любовта,19.08.
  Неоцененото богатство, 25.08.
  Двете царства, 25.08.
  Учене и служене, 28.08.
  Вслушване, 29.08.
  Прилежание, 30.08.
  Десетте девици, 1.09.
  Добрата покана, 1.09.
  Закони на дишането, 4.09.
  Функции на вярата, 8.09.
  Израил и българин, 8.09.
  Любов в трите свята, 15.09.
  Разбрани и неразбрани езици, 15.09.
  Връзка между Бога и човека, 22.09.
  В Божественото училище, 22.09.

  132 downloads

  Submitted


×
×
 • Create New...