Jump to content

Музика на Уяителя Петър Дънов (Беинса Дуно) - 2 диска - Аранжимент Д-р Филип Стоицев

1 Screenshot

Съдържание

Изгревът на Бялото Братство пее и свири, учи и живее

 

Музика на Уяителя Петър Дънов (Беинса Дуно)

Архивни записи

Аранжимент Д-р Филип Стоицев

Диск 1

01 Встъпление

02 Аин Фаси

03 Българска идилия

04 Венир Бенир

05 Там далече

06 Берхан-Ази

07 Небето се отваря

08 Ме-хейн

09 Обетована земя

10 Странник съм в този свят

11 Вечер, сутрин

12 Киамет Зену

13 Махар Бену Аба

14 Любовта е извор

15 Играта на поточето

16 Бершид Ба

17 Давай, давай

18 Кажи ми истината

19 Песен на детето

20 Страдна душо

21 Вътрешният глас на Бога

Диск 2

01 Встъпление

02 Фир-Фюр-Фен

03 Светъл лъч (по Малкият извор)

04 Малкият планински извор

05 Шуми

06 Берхан-Ази (цигулка,пиано)

07 Цветята цъфтяха

08 Духът Божий

09 Сърдечен зов

10 Марш на Светлите сили

11 Радост и скръб

12 В началото бе Словото

13 Нева Санзу

14 Мусалла

15 Ще се развеселя

16 Вдъхновение

17 Да бих Те слушал

18 Песен за светлия път

19 Изгрей ти, мое слънце!

20 Молитва

21 На Учителя
×