Jump to content

„Нова Свѣтлина" Година I - 1892г.

1 Screenshot

Съдържание

Съдържание

на

списанието „Нова Свѣтлина", година I

 

Измѣнението...1

Спиритизмътъ (Изъ „Психическиа-иллюстрованъ вѣстникъ")...7

Призвание Духа на една майка отъ сина й...16

Магнетизмътъ...18, 111

Що мисли главата на гилотинираниа...21

Вѣрата...25

Въпроси и отговори, (отъ „Жиронделъ")...26

Магнетическо излѣкувание (отъ Ханри Сосъ)... 28

Mнѣниа на велики мѫжье върху психическитѣ явлениа...31

Разни (сънища)...32, 127, 160

Подобието...33

Магнетический погледъ (отъ А. Дебе)...37

Зли очи (прѣводъ отъ в. „Peбycъ")...43

Истината върху магнетическото вдъхновение ...44

Человѣческий съставъ...49, 104

Уроци но спиритизма за дѣца (отъ Bonnefont)...49, 81, 113

Спиритическа епоха — религиитѣ...61, 86

Прѣдизвиканъ отговоръ на Д-ръ К. К. Кръстева ...64

Прѣраждание... 65. 97, 129, 161

Общо обозрѣние (Разните групии, какво казватъ и доказватъ конгрессиститѣ, личби или чудесни феномени, загадочни откритиа)...73

Едно пророчество...107

Добро сърдце срѣщу зла честь...119

Трансценденталната (тайнственната) физиологиа, като наука на бѫдѫщето. (Отъ Д-ръ Полъ Жибие)...133, 198 и 296

За психизма...141, 167, 289

Практически магнетизмъ...146

За тѣлата...149

Человѣкъ — морално сѫщество...155

Хипнотическо излѣкувание...157

Моралната криза (Отъ Леонъ Денизъ)...173

Александръ Белмаръ...180

Мистический елементъ въ живота на Диккенса ...182

Новъ способъ за лѣкувание съ хипнотизмъ...187

Отговоръ на в. „Зорница"...189

Характерътъ на спиритпческото откровение. (Отъ Алланъ Кардекъ)...193, 274, 327

Отхраната...205

За отговорностьта по спиритизма...270

Магнетизъма чрѣзъ силата на волята....211

Пo самнамбулизъмътъ (Мѣсечковци)...223

Прѣдчувствувание опастностъ при пѫтуванието на лордъ Байронъ въ Гръциа...226

Забѣлѣжително съвпадение....226

Доказателство на самоличностъ...227

Писмо до редакциата за хипнотическитѣ сеанси на Д-ръ Чински въ Софиа (Отъ Н Д. Ковачевъ)..228

Животътъ въ пространство...230

Свободната воля и провидѣнието...233

Фактове за разяснение...236, 350

Магнетически опити... 238 262, 322

Кратко изложение закона на спиритическитѣ явлениа. (Отъ Алланъ Кардекъ)...250, 313

За сношението съ духоветѣ на умрѣлитѣ, т. е. за медиумитѣ....257

За „въртещитѣ се" или „говорещитѣ" маси... 259

Скитничеството....267

Въпросъ...268

Адътъ и Демонитѣ...272

Егоизмътъ...346

Въ областьта на чудесното (отъ Емилъ Готье) ...353

Долнитѣ Духове… 358

Шейкспиръ-Спиритистъ. (отъ Одуаръ)...363

За планетите. (Отъ схщата)...366

Вкратцѣ; отговоръ на Д-ръ Головина...377

Моралний животъ...370

Хипнотизатора Фелдманъ...384
×