Jump to content

„Нова Свѣтлина" Година III - 1894г.

1 Screenshot

Съдържание

Трѣбва да се изучава за да се узнае;

да се узнае за да се разумѣе;

да се разумѣе за да се сѫди.

Нарада.

 

Сѫдѫржание

на

списание „Нова Cвѣтлина" год. III

 

Опитите съ Евзапиа Паладино

Молитвата (огь Леонъ Денисъ)

Забелѣжките на Уил. Крукса по сеансите на Д. Ц. Iума (продѫлж. отъ год. II.)

Самовнушение

Нѣщо но новото ни правописание

Медиумничество на вѫплощение

Зрителници

Танца на умрѣлата

Усещанията на сомнамбули въ сѫприкосновение съ болни

Характеристика на Евзапиа Паладино

Отмѫщението на магiосниците

Историата на Михаилъ Меркати

Лiубопитни факти въ Россиа

Една Магнетическа сеанса

Пикманъ, четеца на мисли

Има ли прераждане?

Спиритуализма (отъ А. Р. Уоллесъ)

Видението на Карла XI

Факти

Религиата на Дакотасите

Единъ магически кладенецъ

Какво е духовниа свѣтъ?

Сомнамбулическо медиумничество

Мандебъ

Телепатическо явновидство

Отговоръ на в. „Пловдивъ"

Теориа и практика на спиритизма

Доказателство за сѫщността на единъ духъ

Книгата на духовете (огъ Алланъ Кардекъ)

Чудесно предизвѣстяване

Сомнамбулизмъ и лѣчителенъ магнетизмъ

Спиритическо фотографиране

Спиритически плочи

Гдѣ е духовниа свѣтъ?

Пo поводъ основаването „Софийско Теософическо Общество"

Дали человекъ следъ смѫртта си пакъ ще живѣe (отъ Л. Р. Уоллесъ)

Западъ и Изтокъ

Откриване сателитите на Марсъ отъ единъ медиумъ

Писмо до редакциата

Забелѣжка отъ редакцията

Къмъ Г. Г. Абонатите ни

Сѫня и сѫнищата

Какъ става обезплѫтяването

Спиритически факти

Разкази на единъ хипнотизаторъ

Двѣ думи относително новото правописание

Предчувствие

Ужасна срѣща

Пакъ спритизмъ.

Призраците

Окрѫжно

Разводъ предизвиканъ отъ единъ духъ

Забелѣжителни изявления на спиритическата сила

Узнаване смѫртъ на сѫнѣ

Какво могатъ въ Индиа

Духовно телеграфиране

Разни

Библииграфиа

Кореспонденциа

Извѣстиа
×