Jump to content

1938г. - Книга за доброто и злото. Четива за лични и граждански добродетели

1 Screenshot

Съдържание

1938г. Книга за доброто и злото

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

 

Нравственост

 

Истинското щастие е в добродетелта, Ник.Райнов

 

Народ без нравственост не може, Монтескьо

Себелюбие и нещастие на първобитните хора, - Лукреций Каръ

 

 

Труд

 

И богатият, като бедния, требва да работи, Николай Райнов

 

Земеделският труд е възвишен и хубав, Жоржъ Сандъ

 

Къде е щастието, Лев Толстой

 

Сладък хляб, Добри Немировъ

 

Златни гривни, нар. приказка

 

Сполуката, нар. приказка

 

 

Чистота

 

Нечистотата е грозна и опасна, Ник. Райновъ

Чистотата е ценна сама по себе си, Жанъ Жоресъ

 

Здравословност

 

Телесно възпитание, Николай Райновъ

 

Да се борим против охтиката, Ник. Райновъ

Най-голямото богатство

 

 

Въздържание

 

Спиртът убива човека, д-ръ Дюкло

 

Човек се впиянчава полека-лека, Ник. Райновъ

Дедовата лула

 

Закълни се! Ст. Чилингировъ

 

Тясната врата, нар. приказка

 

 

Борба с пороците

 

 

Три престъпления, приказка

 

Излекувал царя. Ги дьо Мопасанъ

 

 

Грижи за чуждото здраве

 

 

Борбата против пиянството, Едуардъ Ерио

 

 

Просвета

 

 

Две маймуни, Николай Райновъ

 

Човек се учи докле е жив, Ник. Райновъ

 

Смелост, работливост, търпение

 

Отмора и работа, Маркъ Дврелий

 

Рудничар, Емилъ Зола

 

Без мъка няма сполука, приказка

 

Неволя, нар. приказка

 

Лястовичка и врабче, нар. приказка

 

 

Дългът на детето към родителите

 

Дядо и внуче, Николай Райновъ

 

Добър баща, според евангелието от Лука

 

Мама, Лев Толстой

 

Синовна почит, Дени Дидро

 

Сократ и син му, Николай Райновъ

 

Дългът на детето в семейството

 

Братя се карат, Левъ Толстой

 

Дупки и гвоздей

 

Братска обич

 

Дългът на детето в училище

 

Почит и обич към учителя, Едмондо де Дмичисъ

 

Милостиви деца, Песталоци

 

 

Взаимопомощ

 

Слепец и схванат, Николай Райновъ

 

Пътници и скала, Фелисите Ламие

 

Дружна работа, Николай Райновъ

 

Дъбова бъчва, нар. приказка

 

Помощта е ценна, когато иде на време

 

Хляб за другарите, Ст. Руневски

 

Отплата

 

 

Зачитане на чуждия живот

 

Другари, нар. приказка

 

Останки от диващина, Ник. Райновъ

 

 

Кротост

 

 

Ритник, Николай Райновъ

 

Гнездо с кадънки, Жюлъ Ренар

 

 

Честност

 

Разни кражби, Николай Райновъ

 

Честно дете, Емилъ Пено

 

Скъпо наследство

 

Чест

 

Дървар и русалка, нар. приказка

 

Искреност

 

Истина и лъжа, Левъ Толстой

 

Честна дума, Николай Райновъ

 

Класно упражнение, Николай Райновъ

 

Най-доброто и най-лошото

 

Учтивост и любезност

 

Добра препоръка, нар. приказка

 

Обноски на невъзпитания, Николай Райновъ

 

Неуслужлив син, Ялбертъ Вайе

 

 

Помагане на нещастните

 

Признателност, нар. приказка

 

Ковач и куче

 

Справедливост и обичь, Фалисите Ламие

 

Детенце, Левъ Толстой

 

Мравка и яребица, Левъ Толстой

 

Снизхождение

 

Снизхождение и слабост, Николай Райновъ.

 

Опасен удар, Жанъ-Жакъ Русо

 

Преданост и самопожертвувание

 

Рядка добрина, приказка

 

Врабчето, Я. И. Тургеневъ

 

Обич, нар. приказка

 

Жертва на науката Николай Райно"

 

Сестринска преданост, Софокълъ .

 

Двете майчини ръце, Ем. п. Димитровъ

 

Свобода на убеждението

 

Наука и религия, Ялбертъ Байе

 

Зачитане на чуждите вервания, Волтеръ

 

Веротърпимост

 

Не трябва да бъдем отмъстителни, нар. прик.

Последици от сляповерието, Шарлъ Ланглуо

Истинска веротърпимост, Николай Райновъ

Силата на вярата, Т. Г. Влайковъ

 

Родолюбив

 

Кой е родолюбец, Николай Райновъ

 

Границите на българската земя

 

Отец Паисий пише, Никола Станевъ

 

Отнасяне към чужденците, Николай Райновъ 126 Великиятъ заточеникъ, Ив. Вазовъ

 

Общество на народите

 

Що е общество на народите, Ник. Райновъ

 

Война, Лабрюер

 

Миролюбие, Николай Райновъ

 

Идеал и велики люде

 

Светилници, Николай Райновъ

 

Волтер, Николай Райновъ

 

Напредък, Лнатолъ Франсъ

 

Идеал, Жанъ Жоресъ

 

Въодушевление, Ялбертъ Байе
×