Jump to content

09. Новият човек


1 Screenshot

About This File

Книгата съдържа 16 неделния беседи от Учителя Беинса Дуно, публикувани по ръкописен оригинал на стенограми от 1921 година.

 

“И тъй братството, това е субстанцията на нещата. Братството и сестринството са две най-красиви форми, които съществуват на физическия свят и по-красиви форми от тях няма. Най-красивата субстанция, това е формата на брат. И всеки, който иска да бъде красив като ангел, трябва да развива чувството на братство и сестринство. Това е един закон.”

 

Новият човек

 

"Новиятъ човѣкъ". Недѣлни бесѣди. Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2002. 352 с. ISBN 954-9589-58-7.

Книгата за теглене - PDF

 1. Новиятъ човѣкъ
  13 март 1921 г. [опис]
 2. Фарисей и садукей
  20 март 1921 г. [опис]
 3. Сѣятельтъ
  27 март 1921 г. [опис]
 4. Правилното ядене, като условие за вѣченъ животъ
  3 април 1921 г. [опис]
 5. Любовь – носителка на вѣчния животъ
  10 април 1921 г. [опис]
 6. Огнената пещь
  17 април 1921 г. [опис]
 7. Въ рова при лъвоветѣ
  24 април 1921 г. [опис]
 8. Възкръсение на Любовьта
  1 май 1921 г. [опис]
 9. Изтълкувай ни тази притча!
  15 май 1921 г. [опис]
 10. Хлѣбътъ и живата енергия
  22 май 1921 г. [опис]
 11. Аритметическитѣ дѣйствия въ живота. Събиране, умножение и степенуване
  29 май 1921 г. [опис]
 12. Ангелътъ отговори
  5 юни 1921 г. [опис]
 13. Двѣтѣ жени
  12 юни 1921 г. [опис]
 14. И рече му: „Дойди слѣдъ мене!“
  19 юни 1921 г. [опис]
 15. Правда, истина и светость
  26 юни 1921 г. [опис]
 16. Поздравътъ на Любовьта
  2 октомври 1921 г. [опис]

Книгата съдържа 16 неделния беседи от Учителя Беинса Дуно, публикувани по ръкописен оригинал на стенограми от 1921 година.

 

"Новиятъ човѣкъ". Недѣлни бесѣди. Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2002. 352 с. ISBN 954-9589-58-7.

Бележки от книгата:

 

Настоящето издание е направено по нередактиранъ ръкописъ на Паша Тодорова. Уточненията на стенографката сѫ въ кръгли скоби и курсивъ. Добавените за яснота букви или думи сѫ поставени въ квадратни скоби.

 

Предпечатна подготовка: Меглена Шкодрева, Теодора Шкодрева.

 

Допълнителни бележки: Изданието е със старите букви.


×
×
 • Create New...