Jump to content

41. Постижимото


1 Screenshot

About This File

Книгата съдържа 21 неделни беседи от Учителя Беинса Дуно, държани от октомври 1933 до февруари 1934г. Беседите се издават за първи път и са без редакции по текста.

 

“Всяка права мисъл, изпратена в пространството, от нас възприета, всички тия разумни същества от човешката раса, които са завършили своето развитие, те като възприемат твоята мисъл, веднага се притичват на помощ, да ти уяснят. Те са не един, не двама. Наричат ги “помощници на човечеството”. Всеки човек има свои помощници. Но щом откажеш да вървиш по правия път, тогава ще дойдат учители по-долу от тебе и ще те върнат в някое животно.”

 

Постижимото

 

"Постижимото". Неделни беседи (1933–1934). Том I. Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 432 с. ISBN 954-9589-40-4.

Книгата за теглене - PDF

 1. Постижимото
  1 октомври 1933 г. [опис]
 2. Непреривните постижения
  8 октомври 1933 г. [опис]
 3. Ще се зарадва
  15 октомври 1933 г. [опис]
 4. Да правим добро
  22 октомври 1933 г. [опис]
 5. За да благовествувам
  29 октомври 1933 г. [опис]
 6. Там ще бъде и слугата Ми
  5 ноември 1933 г. [опис]
 7. Работа и почивка. Любов и Мъдрост
  12 ноември 1933 г. [опис]
 8. Произход и значение на светилника
  19 ноември 1933 г. [опис]
 9. Красна като Луната и чиста като Слънцето
  26 ноември 1933 г. [опис]
 10. Стани и яж!
  3 декември 1933 г. [опис]
 11. Земята на живите
  10 декември 1933 г. [опис]
 12. Освободеният роб
  17 декември 1933 г. [опис]
 13. О, да ми беше като брат
  24 декември 1933 г. [опис]
 14. Да живее душата ми!
  31 декември 1933 г. [опис]
 15. Слушай, сине Мой!
  14 януари 1934 г. [опис]
 16. Обичайте я!
  21 януари 1934 г. [опис]
 17. Огнената пещ
  28 януари 1934 г. [опис]
 18. Разумните ще разберат
  4 февруари 1934 г. [опис]
 19. Мене слушайте
  11 февруари 1934 г. [опис]
 20. Усилни времена
  18 февруари 1934 г. [опис]
 21. Ако имате Любов
  25 февруари 1934 г. [опис]

Книгата съдържа 21 неделни беседи от Учителя Беинса Дуно, държани от октомври 1933 до февруари 1934г. Беседите се издават за първи път и са без редакции по текста.

 

"Постижимото". Неделни беседи (1933–1934). Том I. Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 432 с. ISBN 954-9589-40-4.

Бележки от книгата:

Издателският екип изказва благодарност на всички, които с цената на лишения, граничещи с героизъм, запазиха за поколенията безценното Слово на Учителя. Благодарим на стенографките Паша Теодорова (1888–1972), Савка Керемидчиева (1901–1945), Елена Андреева (1899–1990) и на съхранявалите го през годините българи. Да бъде благословен самоотверженият им труд.

Координатор по отпечатването на неиздаденото до този момент Слово на Учителя е Вергилий Кръстев.

Автентичността на стенографските записи е запазена.

Думите в квадратните скоби [] са добавени от издателския екип на местата, където в разчетената стенограма е изпуснат текст, чийто смисъл сме се опитали да възстановим, или (на няколко места) за по-лесно разбиране на някои изречения с по-особен строеж. На местата, където не сме успели да възстановим смисъла, сме сложили многоточие в квадратни скоби. Бележките под линия са на издателския екип.

Бележки от книгата:

Компютърен набор: Зоя Янева.

Корекция и предпечатна подготовка: Марина Иванова.


×
×
 • Create New...