Jump to content

49. Като роди дете


1 Screenshot

About This File

В книгата ще намерите 20 неделни беседи, държани от Учителя Беинса Дуно от септември 1940 до март 1941г. Беседите се публикуват за първи път.

 

“Причината за всички неща седи в човешкото сърце, в желанията на човека. Често става прекъсване с Първата Причина и вследствие на това хората стават нещастни. Запример, вие ако отсечете един клон от дървото, той изсъхва. Ако извадите едно растение от почвата, то пак изсъхва… Следователно докато човек е потопен в областта на любовта, в онзи среда на любовта, той расте.”

 

Като роди дете

 

 

"Като роди дете". Неделни беседи (1940–1941). Том I. Първо издание. Стара Загора, Издателство „АСК-93“, 1998. 347 с. ISBN 954-9589-23-4.

Книгата за теглене - PDF

 1. Новият човек
  29 септември 1940 г. [опис]
 2. Като роди дете
  6 октомври 1940 г. [опис]
 3. Словото стана плът
  27 октомври 1940 г. [опис]
 4. По образ и подобие
  3 ноември 1940 г. [опис]
 5. Преброените косми
  10 ноември 1940 г. [опис]
 6. Новият век
  24 ноември 1940 г. [опис]
 7. Старото и новото
  1 декември 1940 г. [опис]
 8. Вечер и сутрин
  8 декември 1940 г. [опис]
 9. Едно ви недостига
  15 декември 1940 г. [опис]
 10. Приложение и работа
  22 декември 1940 г. [опис]
 11. И в Неговото Име народите ще се надеят
  29 декември 1940 г. [опис]
 12. Дева зачна
  5 януари 1941 г. [опис]
 13. Голямата радост
  12 януари 1941 г. [опис]
 14. Новото в живота
  19 януари 1941 г. [опис]
 15. Младият син
  26 януари 1941 г. [опис]
 16. Любов и безлюбие
  2 февруари 1941 г. [опис]
 17. Благословен!
  9 февруари 1941 г. [опис]
 18. Да не оскудее твоята вяра
  16 февруари 1941 г. [опис]
 19. Двама синове
  23 февруари 1941 г. [опис]
 20. Мир вам
  2 март 1941 г. [опис]

В книгата ще намерите 20 неделни беседи, държани от Учителя Беинса Дуно от септември 1940 до март 1941г. Беседите се публикуват за първи път.

 

"Като роди дете". Неделни беседи (1940–1941). Том I. Първо издание. Стара Загора, Издателство „АСК-93“, 1998. 347 с. ISBN 954-9589-23-4.

Бележки от книгата:

Автентичността на стенографските записи е запазена.

Координатор по отпечатването на неиздаденото до този момент Слово на Учителя: Вергилий Кръстев.

Компютърен набор: Анелия Димова, Кольо Кюмюрджиев.

Изчитане и коректура: Стоян Кючуков, Мария Панова, Момчил Николов, Златка Димитрова, Стефка Куцарова, Дора Колева.

Издателският екип изказва благодарност на всички, които с цената на лишения, граничещи с героизъм, запазиха за поколенията безценното Слово на Учителя. Благодарим на стенографките Паша Теодорова (1888–1972), Савка Керемидчиева (1901–1945), Елена Андреева (1899–1990) и на съхранявалите го през годините българи.

Да бъде благословен самоотверженият им труд!

Всяко Божие Слово е опитано: Той е щит за тези, които уповават на Него. Не притуряй на Неговите думи, за да те не обличи и се покажеш лъжец. (Прит. 30:5–6)


×
×
 • Create New...