Jump to content

01. Пакет с Неделни беседи качен на 17.03.2019


1 Screenshot

About This File

Този файл съдържа следните книги. Периодично ще се заменя ако има промени и добавени файлове.

 

 

НЕДЕЛНИ БЕСЕДИ

 1. Сила и живот, НБ I серия (1914), София 1915, 19242, 19933, Съдържание
 2. Сила и живот (Духът и плътта), НБ II серия (1914-17), София 1915, 19272, Пловдив 19333, София 19904, Съдържание
 3. Сила и живот, НБ III серия (1915-19), София 1920, Русе 19292, София 19963 , Съдържание
 4. Виделината, НБ (01.04.1917), София 1924
 5. Да възлюбиш Господа, НБ (1916-20), София 1946, Съдържание
 6. Все що е писано, НБ (1917), София 1942, Съдържание
 7. Дали може, НБ (1917-18), София 1942, Съдържание
 8. Петимата братя, НБ (1917-38), София 1949
 9. Великите условия на живота, НБ(1919), София 1944, Съдържание
 10. Трите основи на живота, НБ (1920-21), София 1921, 19472, 19963, Съдържание
 11. Ще управлява всички народи, НБ (1920-22), София 1948, Съдържание
 12. Път на мисълта, 6 неделни и извънредни беседи (1920-22), София 1949
 13. Новият човек, НБ (1921), София 1947, Съдържание
 14. Сила и живот, НБ IV серия (1921-22), София 1922, Съдържание
 15. Сила и живот, НБ V серия (1922), София 1922, Съдържание
 16. Живият Господ НБ (1922), София 1948, Съдържание
 17. Живият Господ, НБ (30.04.1922), София 1922
 18. Поучаваш ги, НБ (1923), София 1949, Съдържание
 19. Двата природни метода, НБ VI серия (1923-24), София 1924, Съдържание
 20. Който дойде при мене, НБ (1924-25), София 1950, Съдържание
 21. Настанало е царството Божие, НБ VII серия т.1 (1924-25), София 1925, Съдържание
 22. Последното място, НБ VII серия т.2 (1924-25), София 1925, Съдържание
 23. Миротворци, НБ (21.12.1924), Русе 1925, Пловдив 19262
 24. Великият закон, беседа (Русе 11.10.1925), София 1925
 25. Заведоха Исуса, НБ VIII серия (1925-26), Русе 1926-27, Съдържание
 26. До скончанието на века, НБ (03.01.1926), Русе 1926, Пловдив 19302,
 27. За слава Божия. НБ (11.07.1926), Русс 1926, София 19282,
 28. Затова се родих. НБ IX/1 (1926-27), София 1929, 19962, Съдържание
 29. Влизане, НБ IX/2 (1926-27), София 1930, 19962, Съдържание
 30. Праведният, НБ IX/3 (1926-27), София 1931, 19962, Съдържание
 31. Вехтото премина, НБ IX/4 (1926-27), София 1931, 19962, Съдържание
 32. Мнозина казваха, НБ Х/1 (1927), София 1933, Съдържание
 33. Ни мъж, ни жена, НБ Х/2 (1927-28), София 1933, Съдържание
 34. Синове на възкресението, НБ Х/З (1928), София 1934, Съдържание
 35. За съдба дойдох, НБ XI (1928), София 1928-29, Съдържание
 36. Учителю Благи, НБ ХII/1 (1929), София 1934, Съдържание
 37. Който има невестата, НБ ХII/2 (1929), София 1935, Съдържание
 38. Голямото благо, НБ XII/3 (1929), София 1936, Съдържание
 39. Крадецът и пастирят, НБ XIII/1 (1929), София 1937, Съдържание
 40. Да ви даде, НБ XIII/2 (1929-30), София 1938, Съдържание
 41. Делата Божии, НБ XIII/3 (1930), София 1940, Съдържание
 42. Условия за растене, НБ XIV (1930), София 1949, Съдържание
 43. Учителю , да прогледам! НБ (21.07.1931), София 1931, Съдържание
 44. Новата Ева. Издигнете жената, 3 неделни беседи, София 1931, Съдържание
 45. Жал ми е за народа, неделна беседа(06.12.1931), София 1932
 46. Истината, НБ (01.11.1942), София 1948, Съдържание
 47. Вечно подмладяване, НБ XX (1943), София 1944, Съдържание
 48. Отец ме люби, две беседи (УС и НБ), изнесени от Учителя на 22 март 1936 г.. Издадена 1936г. Съдържание

Списъкът е направен според каталога на Елена Андреева 1996г. Горният индекс към годините е поредния номер на изданието.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Ето човекът - Книгата (стар пр.) Книгата 1914 г. (Фототипно)
 2. Духът и плътта - Книгата (стар пр.) Книгата 1915-1917г. (Фототипно)
 3. Все що е писано - Книгата(стар пр.)1917г (Нередактирани от стенограми) (има първо издание)
 4. Солта - Книгата (стар пр.) Книгата 1917-1919 г. (Фототипно)
 5. Дали може - (стар пр.) Книгата 1917-1918г (от първите издания)
 6. Великите условия на живота - (стар пр.) Книгата)1919г (от първите издания)
 7. Да възлюбиш Господа - Книгата 1919г ((Нередактирани от стенограми 50/50 ) (има първо издание)
 8. Ще управлява всички народи - Книгата 1920- 1922г. (от първите издания)
 9. Новият човек - Книгата (стар пр.)1921г (Нередактирани от стенограми) (има първо издание)
 10. Братя и сестри на Христа - Книгата (стар пр.) Книгата 1921-1922г. (Фототипно)
 11. Защо Твоите ученици ядат и пият - Книгата (стар пр.) Книгата 1922г (от първите издания)
 12. Живият Господ - Книгата1922г (от първите издания)
 13. Петимата братя - Книгата 1923г (от първите издания)
 14. Поучаваше ги - Книгата (стар пр.)1923г (Нередактирани от стенограми) (има първо издание)
 15. Двата природни метода Том Първи - Книгата (стар пр.) 1923-1924г (от първите издания)
 16. Двата природни метода Том Втори - Книгата (стар пр.) 1923-1924г (от първите издания)
 17. Който дойде при мене - Книгата 1924г (от първите издания)
 18. Настанало е Царството Божие - Книгата (стар пр.)1924-1925г (от първите издания)
 19. Последното место - Книгата (стар пр.)1924-1925г (от първите издания)
 20. Заведоха Исуса - Книгата (стар пр.) 1925-1926г (от първите издания)
 21. САВААТЪ-АМОНЬ-РА - Книгата (стар пр.) 1926г (от първите издания)
 22. Затова се родих Том Първи - Книгата (стар пр.) 1926г (от първите издания)
 23. Влизане - Книгата (стар пр.)1927г (от първите издания)
 24. Праведният - Книгата (стар пр.)1927г (от първите издания)
 25. Вехтото Премина - Книгата (стар пр.) 1927г (от първите издания)
 26. Мнозина казаха - Книгата (стар пр.) 1927г (от първите издания)
 27. Ни мъж, ни жена - Книгата (стар пр.) 1927-1928г (от първите издания)
 28. Синове на възкресението - Книгата (стар пр.) 1928г (от първите издания)
 29. За съдба дойдох - Книгата (стар пр.) 1928г. (от първите издания)
 30. Учителю Благи - Книгата (стар пр.) 1929г. (от първите издания)
 31. Който има невестата - Книгата (стар пр.) 1929г. (от първите издания)
 32. Голямото благо - Книгата (стар пр.) 1929г. (от първите издания)
 33. Крадецът и пастирът - Книгата 1929-1930г. (Нередактирани от стенограми) (има първо издание)
 34. Делата Божии - Книгата (стар пр.) 1930г. (от първите издания)
 35. Условия за растене - Книгата 1930г. (от първите издания)
 36. Изново - Книгата 1931-1932г. (Това са издания от "Сила и живот"-Бургас)
 37. Вземи детето - Книгата 1932г (Това са издания от "Сила и живот"-Бургас)
 38. Живот, светлина и свобода том 3 - Книгата Книгата 1932г (Това са издания от "Сила и живот"-Бургас)
 39. Възкресението - Книгата 1932- 1933г (Нередактирани от стенограми) (първо издание 1994 редактирано)
 40. Радостта - Книгата 1932-1933г (Нередактирани от стенограми) (първо издание 1994)
 41. Постижимото - Книгата 1933-1934г (Нередактирани от стенограми)
 42. Приготовленията на сърцето - Книгата 1933-1934г (Нередактирани от стенограми)
 43. Този е живият хляб - Книгата - Книгата 2 вариант 1924-1935г (Нередактирани от стенограми)
 44. Вас ви нарекох приятели - Книгата 1935-1936г (Нередактирани от стенограми)
 45. Най-голям в царството небесно - Книгата 1936-1937г (Нередактирани от стенограми)
 46. По образ и подобие - Книгата 1937-1938г (Нередактирани от стенограми)
 47. Любовта дава живот- Книгата 1938-1939г (Нередактирани от стенограми)
 48. Път на зазоряване - Книгата 1939-1940г (Нередактирани от стенограми)
 49. Като роди дете - Книгата 1940-1941г (Нередактирани от стенограми)
 50. Възпитанието - Книгата 1940 1941г. (Нередактирани от стенограми)
 51. Благословен том 1- Книгата 1941- 1942г. (Нередактирани от стенограми)
 52. Благословен том 2- Книгата 1941-1942г. (Нередактирани от стенограми)
 53. Проявление - Книгата 1942-1943г (Нередактирани от стенограми)
 54. Оживяване - Книгата 1942-1943г (Нередактирани от стенограми)
 55. Пътят на героите - Книгата 1923-1943г (Нередактирани от стенограми)

 

Неделни Беседи

 

 

 

Неделните беседи са изнасяни от Учителя в продължение на тридесет години – от 14 март 1914 г. до 17 декември 1944 г. От приблизително 1050 беседи половината са подготвени и издадени до 1949 г. в 13 серии сборници, наречени Сила и живот. Част от неделните беседи са публикувани и в други издания.

Проектът Сила и живот на Издателство Бяло Братство предвижда цялото неделно слово да се издаде в хронологична последователност, като обемът на поредицата ще включва приблизително 30 тома.

 

Досега в съвместна публикация с издателство Захарий Стоянов са издадени седем тома, съдържащи беседите от 14 март 1914 г. до 30 декември 1923 г.

 1. Сила и живот 1 Съдържание
   
 2. Сила и живот 2 Съдържание
   
 3. Сила и живот 3 Съдържание
   
 4. Сила и живот 4 Съдържание
   
 5. Сила и живот 5 Съдържание
   
 6. Сила и живот 6 Съдържание
   
 7. Сила и живот 7 Съдържание

Други издания на Издателство "Бяло Братство":

 1. "В начало бе!", Подбрани 15 неделни беседи от периода 1914 г. - 1916 г.; ИК ББ 2003 Съдържание
   
 2. "Трите основи на живота" Три беседи, 1920, 1921 г., ИК ББ 1996 Съдържание

 

Неделни Беседи

 1.  

×
×
 • Create New...